Bitirme Tezi Örnekleri

Forex Piyasaları, SPK Mevzuatı, Türkiye

Forex piyasası, Bretton Woods sisteminin resmen sona erdiği yıl olan 1974 yılında, dünya ekonomisinin dalgalı kura geçişiyle önemli olmaya başlamıştır. 1974 yılından bu yana, artan, günlük işlem hacmi ile birlikte, şuan dünyanın en büyük para piyasalarından biridir. Forex piyasalarının katılımcıları; merkez bankaları ve özel bankalar olabileceği gibi aynı zamanda ufak birikimleri olan yatırımcılardır.
Forex piyasasının kendine özgü işleyişi vardır. Örneğin; pip, spread ve parite gibi bazı temel terimleri bilmek gerekmektedir. Temel terimleri öğrenildikten sonra forex piyasasını anlaşılması daha kolay olacaktır. Ayrıca bu piyasalarda işlem yapan yatırımcıların bu piyasayı iyi analiz etmeleri gerekmektedir.
Forex piyasasında iki çeşit analiz yöntemi bulunmaktadır. Bu analiz yöntemleri temel ve teknik analizlerdir. Temel analiz; makroekonomik veriler ile piyasanın analiz edilmesidir. Bu çalışmada; önemli birkaç makroekonomik veri ele alınıp, açıklanmıştır. Teknik analiz ise; grafikler yardımıyla ya da göstergeler ile piyasanın analiz edilmesi ve geleceğe dönük tahminler yapılmasıdır. Çalışmanın önemli bir kısmı teknik analize ayrılmıştır. Bunun temel sebebi; teknik analizin, forex yatırımcıları tarafından çok fazla kullanılıyor olması ve temel analize göre daha önemli olmasıdır.
Bu çalışma; forex piyasası ile ilgili teorik bilgiler içermesinin yanı sıra bu piyasanın işleyişine ilişkin bilgileri içermektedir. Türkiye’de SPK tebliği, bu piyasanın gelişimi ayrıca forex piyasalarının Türkiye’de nasıl algılandığına ilişkin bir anket çalışmasına da yer verilmiştir.

Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , ,