Bitirme Tezi Sunum Örnekleri

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,

Bir ülkede finansal sistemin özünü oluşturan finansal kurumlar, ekonomik kalkınma sürecinin halkalarını birbirine bağlayan çok önemli unsurlardır. Ülkemizde ise bu kesimin büyük bir bölümü bankacılık sistemi oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde Türk Banka Sisteminin kalkınma sürecindeki rolü son derece önemlidir. Bundan dolayı bankacılık sektöründe verimlilik ölçütlerinin tanımlanması ve incelenmesi gerekmektedir.

Verimlilik ölçütlerinin önem kazanması, bankacılık sektörünün niteliklerinden doğmaktadır. Bu nitelikler iki ana grupta toplanabilir. Birincisi, bankacılık sistemleri ülkelerin kurumsal yapılarını yansıtmaktır. Her ülkenin kurumsal yapısı kendi tarihsel gelişmesinin sonucudur. Örneğin, bir ülkenin genel veya sınırlı bankacılık sistemine sahip olması, o ülkenin kurumsal yapıları çerçevesinde değerlendirilebilir.

İkinci olarak, bankacılık sektörünün diğer ekonomik sektörlerden farklı olarak, kaynak dağılımını etkileyen finansal aracılık işlevi vardır. Bu açıdan, bankacılık sisteminin ülkelerin ekonomik gelişmesinde merkezi bir konumu bulunmaktadır. Bu nedenle bankacılığın verimlilik ölçütlerinin kurumsal yapılar ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Verimlilik, bankaların finansal aracılık işleyeni en az kaynak kullanarak yerine getirmesi olarak ele alınmıştır.

Tasarrufları özendirmek ve mali sisteme yönlendirilmesini temin etmek, yatırım kararlarının verimlilik kriterlerine göre alınmasını sağlamak ve bir bütün olarak mali sistemi geliştirmek üzere 1980’li yıllarda bir dizi ekonomik karar alınmıştır. Bu çerçevede mali sistemin en önemli kurumları olan bankalarla ilgili yasal düzenlemelere gidilmiş ve faiz oranlarının idari kararlarla belirlenmesine son verilmiştir.

Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,