Çalışma Ekonomisi Bitirme Tezi

ers Kodu Ders Adı Teori Uygulama lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0
Türk inkılâbının tarihi anlamı ve önemi, Türk inkılâbını hazırlayan şartlar, ortam ve gelişmeler, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Kurtuluş Savaşı. Millet egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu, Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.
BTP 103 Bilgisayar 0 4
Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar, Donanım Üniteleri, Yazılım. Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi: Bilgisayar Ortamı, Masaüstü. işletim sistemlerinin genel tanımı. Windows işletim sistemi, Microsoft office programlarının tanıtımı, ofis uygulamaları. internet Explorer ve uygulamaları. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
BTP 105 Teknolojinin Bilimsel ilkeleri 3 0
Malzeme Özellikler / Statik / Dinamik / Enerji, İş ve Güç / Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi / Elektro-Manyetik Spektrum ve Radyoaktivite / Elektrostatik / Manyetizma / Kimyasal Üreteçler.
ETP 103 Elektronik Ölçme tekniği ve iş güvenliği 3 0
Temel Kavramlar. Temel ve türetilmiş birimler, birim standartlar. Hatalar ve statik karakteristikle. DA ölçmeleri- Döner bobinli Galvonometre, DC Ampermetre, DC Voltmetre, Direnç ölçmeleri ve ohmmetreler. A.A ölçmeler ve kavramları, Elektrodinamik ölçü aleti, elektrostatik voltmetreler, döner mıknatıslı ölçü aleti. Güç ve enerji ölçümü. Osiloskop. s Güvenliği tanımı, is kazası ve tehlikeli durumlar. Elektrik akımının insan üzerindeki tesiri ve hata akımı devresi. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 107 Temel Elektronik 2 2
Diyotların Yapısı. Doğrultmaç Devreleri. Filtreler, Kırpıcılar ve Kenetleyiciler. Gerilim Katlayıcılar. Zener Diyot ve Devreleri. Diğer Diyot Çeşitleri ve Karakteristik Özellikleri. Transistörlerin Yapısı. Ortak Emitörlü Transistörler. H ve R Parametreleri. Ortak Beyz ve Ortak Kollektörlü Devreler. Transistörlü Kuvvetlendiriciler AC ve DC Eş DeğerDevreleri. JFET’ler. MOSFET’ler. Çeşitli Fet’li Devreler.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 109 Doğru akım Devre Analizi 3 0
Temel Kavramlar; akım, gerilim, is, enerji, güç, R,L,C, Ohm Kanunu. Kirchhoff Kanunları. Seri, paralel, seri-paralel devreler ve çözümleri. Kaynaklar ve Kaynak dönüşümleri. Devre Çözüm Yöntemleri: Çevre Akımları Yöntemi. Düğüm Yöntemi. Devre Teoremleri: Süper pozisyon Teoremi. Thevenin ve Norton Teoremleri. Maksimum Güç Transferi. Yıldız Üçgen Dönüşümleri Elektromanyetik Endüksiyon. Doğru Akımda L ve C Davranışı. DC motorlar.
İNG 101 İngilizce I 3 0
Okuma ve yazma yeteneklerini geliştirme, öğrencilerin akademik, yarı-teknik ve teknik İngilizcede kelime bilgilerini zenginleştirme. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili orta ve ileri seviyeli teknik okuma ve yazma çalışmaları sınıfta yapılacak. Öğrencilerin bağımsız olarak ta fazla okuma ve yazma çalışmaları yapmaları beklenmektedir. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviriler. Teknik raporlar, kısa yazılar, mektuplar ve teknik teklifler yazma. Uzun teknik dokümanların yazılı ve sözlü özeti.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
MAT 101 Matematik I 2 2
Temel Ön Bilgiler, Fonksiyonların Limitleri, Diferansiyel Alma, Türevin Uygulamaları, Ters Diferansiyel Alma, İntegrasyon (Belirli İntegraller), Belirli İntegrallerin Uygulamaları. ( Benim anlattıklarım. Sayılar, Lineer Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Komplek Sayılar,)

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
TDB 101 Türk Dili I 2 0
Dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte,dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0
Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları, Atatürk düşünce sistemi, Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası, ikinci dünya savaşı ve Türkiye, Türkiye’de çok partili döneme geçiş

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 102 Analog Elektronik 3 0
Diferansiyel kuvvetlendiriciler. OP-AMP parametreleri. Negatif geri beslemenin etkileri. OPAMP frekans cevap eğrisi. Komparatör (karsılastırıcı)devreleri. Toplama devresi. ntegratör ve türev devreleri. Wien-Bridge Osilatör.OP-AMP kapalı devre cevap eğrisi. Diger OP-AMP’lı osilatörler. Enstrumantasyon kuvvetlendiriciler. Pasif filtreler, Aktif filtreler. Çeşitli filtre devreleri.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 104 Alternatif akım Devre Analizi 2 2
Alternatif Akımın temelleri; Elde edilmesi, çeşitleri, frekans, periyot, genlik, açısal hız, dalga boyu. A.A.’da ani, maksimum, ortalama, efektif, tepe deger ve sinüzoidal dalga üzerinde hesabı. Empedans, reaktans, admitans ve A.A’da güç kavramları. Alternatif Akımda R, L ve C davranışı. Alternatif Akım seri devreler, faz açısı ve güç katsayısı. Alternatif Akım paralel devreler. Seri ve paralel rezonans devreleri. Karmaşık devreler ve çözümleri. Kompleks sayılarla islemler ve A.A. devrelerine uygulanması. A.A.’da devre çözümleri: Çevre, Düğüm. Thevenin ve Maksimum Güç Teoremleri. Güç katsayısının düzeltilmesi. Üç fazlı devreler.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 106 Sayısal Elektronik 2 2
Sayısal Kavramlar ve Sayı Sistemleri. Boolean Cebri ve Temel Mantık Devreleri. Mantık ifadelerinin Sadeleştirilmesi ve Temel Problemler. Kombinezonsal devreler. Toplama ve Çıkarma Devreleri. Bilesimsel devreler (Karnough Diyagramı). Kodlayıcı, Kod Çözücü ve uygulama Devreleri. Display ve Çeşitleri. Çoğullayıcı ve Tekilleyici (Mux,Demux) Uygulama devreleri. Algoritmik Durum Makineleri (ALU). Bellek Birimleri (Ram, Rom, Eprom,..). Osilatör ve Multivibratör uygulama devreleri. Flip Flop Temel Yapısı ve uygulamaları. Flip Flop Uygulama Devreleri.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
İNG 102 İngilizce II 3 0
Sesli-görsel materyalleri anlama ve takip etme kabiliyetini kazandırma, teknik ses kayıtlarını dinleme yeteneğini ve konuşmadaki akıcılığı geliştirme. Sözlü iletişim teknikleri. Güzel teknik sunumlar hazırlama ve sınıf ortamında sunma. Teknik toplantılar ve tartışmalar

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
MAT 102 Matematik II 2 2
Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar, Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, İntegral Alma Teknikleri, L’Hospital Kuralı ve Has Olmayan İntegraller, Sonsuz Seriler Teorisi, Taylor Polinomları ve Kuvvet Serileri.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
TDB 102 Türk Dili II 2 0
Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmakta

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
BTP 209 Sistem analizi ve tasarımı 2 2
Çalışma Konusunun Belirlenmesi / Çalışma ile İlgili Araştırma / Çalışmanın Derlenmesi / Çalışmanın Sunulması. Malzemenin Belirlenmesi / Baskılı Devrenin Hazırlanması / Devrenin Montajı ve Testi.
ETP 201 Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler I 2 2
Temel mikroişlemci kavramları ve mikroişlemci performans ölçümleri: MIPS, MIPS/watt. Mikroişlemci aritmetiği. Mikroişlemci mimari yapıları; CISC, RISC, ARM, AVR mimarileri. Mikroişlemci komutları ve assembly programlama. Hafıza sistemleri. Giriş-çıkış birimleri. Mikroişlemcili sistem tasarımı. Mikrodenetleyiciler giriş. Intel, Motorola ve Microchip ailesi mikrodenetleyicilere genel bir bakıs. PIC16F87/88 mikrodenetleyicisi eğitimi-1. PIC16F87/88 mikrodenetleyicisi eğitimi-2. PIC16F87/88 mikrodenetleyicisi ile proje geliştirme ve uygulama örnekleri. PIC16F87/88 mikrodenetleyicisi ile proje geliştirme ve uygulama örnekleri. Genel uygulama örnekleri.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 203 Senkro-Servo Sistemler 2 0
Kontrol ilkeleri. Servo mekanizmalarda kullanılan güç kaynakları, potansiyometreler ve yükselteçler. D.A servo motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü. A.A. servo motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü. Tork senkro ve kontrol senkroların temel yapısı. Senkro onum kontrol sisteminin çalışması ve davranışı. Tork iletici ve alıcısının çalımsa prensipleri. Kontrol modları.
ETP 205 Güç Elektroniği 2 2
Güç Elektroniği Kavramı ve Uygulama Alanları. SCR’nin Tanıtımı, SCR’li güç kontrol devreleri SCR’li örnek devreler. Diyak ve Triyakın Tanıtımı ve Güç kontrol devreleri. UJT’nin Tanıtımı ve örnek uygulama devreleri. PUT, GTO tanıtımı ve örnek uygulama devreleri. SCS, SBS, SUS, SAS, Shockley diyod, Schotky diyod tanıtımı ve kullanımı.
ETP 202 Elektrik motorları ve sürücüleri 2 0
Elektrik motorlarına giriş. Doğru akım motorları ve çalımsa prensipleri. Doğru akım motorlarına yol verme. Doğru akım motorları hız kontrolü. Doğru akım motorlarında mekanik güç, kayıp, verim. Fırçasız ve kolektörsüz doğru akım motorları. Üç fazlı asenkron motorlar. Asenkron motorlar hız kayma ve devrinin ölçülmesi. Asenkron motorlarda moment. Bir fazlı asenkron motorlar, universal motorlar. Motor tahrik sistemleri. Bir fazlı ve üç fazlı yarım dalga diyot, tristör tahrik sistemleri.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 206 Güç kaynakları 2 0
Doğrusal (lineer) Güç Kaynakları / Anahtarlamalı Güç Kaynakları.
ETP 208 İşletme Yönetimi/Kalite güvence ve standartları 2 2
işletmenin tanımı, özellikleri, amaçları, kaynakları ve isletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. işletmelerin ekonomik yapı içerisindeki yeri, yönetici ile girişimci tanımları. isletmelerin Sınıflandırılması: Ekonomik yapı bakımından – faaliyet konuları bakımından v.b. isletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklük Kriterleri ve Kapasitesi. işletme Fonksiyonları: Yönetim – Üretim. işletme Fonksiyonları: Pazarlama- Finans. işletme Fonksiyonları: insan Kaynakları, Halkla ilişkiler AR-GE. Organizasyonların işleyişi. Standardizasyonun konusu, amaçları, ilkeleri, üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye katkıları. Türkiye’de yapılan standardizasyon ve belgelendirme çalışmaları, Türk Standartları Enstitüsü Görevleri. Kalitenin tanımı, boyutları, kalite ile ilgili kavramlar, kalite yaklaşımları, kalitenin verimlilikle ilişkisi. Kalite güvencenin yararları, kalite kontrol kavramı, genel hatları ile toplam kalite yöntemi. Kalite Güvence: Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9000- 9001-9004: 2000 serisi standartları. Mesleki Standartlar.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 210 Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler II 2 2
Mikroişlemci ile haberleşme. Büyük kapasiteli veri depolama, dosya yerleştirme sistemleri. Gömülü sistem programlama, BASIC ve C derleyicileri. İşletim sistemleri ve sistem yazılımları. Mikroişlemci/mikrodenetleyici tabanlı sistem ürünlerinin bakım ve onarımı. Mikroişlemci/mikrodenetleyici tabanlı sistemlerin geliştirilmesi. Temel PC mimarileri ve sistem yolları: ISA ve PCI. Intel’in 16-bit işlemcileri. Intel’in 32-bit işlemcileri. PC tabanlı veri toplama ve kontrol.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
SEÇMELİ DERSLER
ETP 152 Bilgisayar destekli tasarım 2 0
Elektronik tabanlı devre dizayn programlarının temel mantığının incelenmesi. Multisim Programının incelenmesi. Multisim Uygulamaları, devre dizaynları, simülasyonlar ve analizler. Proteus Programının incelenmesi. ISIS uygulamaları devre dizaynları, simülasyonlar ve analizler. ARES uygulamalarının yapılarak baskı devrelerin hazırlanması. Crocodile Programının incelenmesi. Crocodile uygulamaları devre dizaynları, simülasyonlar ve analizler.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 154 Sayısal Tasarım 2 0
Flip flop Kullanarak Devre Tasarımı ve Frekans Bölücü Devresi. Asenkron leri Sayıcı devreleri Binary ve BCD. Asenkron leri Geri Sayıcı Devreleri. Senkron Sayıcı Tasarımı. Kaydediciler. Bellek Birimleri EPROM. Dönüştürücüler. Sayısal Modülasyon. Tümleşik Devre Kullanarak Devre Tasarımı (PIC)

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
BTP 202 Web tasarımı 2 0
Temel pc yapısı kullanım özellikleri. internet kullanımı. internet programcılığı hakkında kısaca bilgi. Web sitesinin amacının belirlenmesi sayfa düzeni ve tasarımı hedef kitle amaç, kısa baslıklar. iletim ortamı ve protokolleri, URL,TCP/IP,e-mail. Html ye giriş. Htmlde unsurlar http head, title, body elemanı ve ilk sayfanın oluşturulması. Metin biçimleme. Fontlar listesi. Renkler renk kodları. Artalan ile ilgi işlemler. Resimler, bağlantılar, tablolar. Parametreler. Çerçeveler.
İŞL 104 Davranış Bilimleri 2 0
Davranış bilimlerine giriş, algılama ve atıf , öğrenme, kişilik, tutumlar, gruplar ve davranışı, güdülenme (motivasyon)
ETP 251 Bilgisayar ile Çizim 2 0

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
AutoCAD ekranı, Dosya Açma, Kaydetme ve Çıkış Komutları-Obje Seçme Yöntemleri ve Aperture. Silme komutları, Çizim ve düzenleme komutlarına giriş- line, pline, rectangle. Çizim ve düzenleme komutları- polygon, circle, arc. Çizim ve düzenleme komutları-trim, offset, fillet, chamfer. Çizim ve düzenleme komutları uygulama çalışmaları. Çizim ve düzenleme komutları-move, copy, break, divide, point style. Nokta yakalama modları, ekran düzenleme komutları-limits, units, zoom, pan, snap, grid. Çizim ve düzenleme komutları-layer, linetype, mirror, mirrtext, rotate. Çizim ve düzenleme komutları uygulama çalışmaları. Çizim ve düzenleme komutları -extend, scale, area, dist, text, mtext, multiple. Dimensions (ölçülendirme) komutları. Çizim uygulaması.
ETP 253 Elektrik projeleri 2 0
Kuvvet Tesisat Projesinde Kullanılan Malzemeler / Kuvvet Tesisatı Projesi Ön Çalışması / Tesisat Planının Hazırlanması / Proje Dokümanları.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 255 Enstrumantasyon 2 0
Tanımlar / Konum Ölçümleri / Sıcaklık Ölçümleri / Basınç Ölçümleri / Akış Ölçümleri / Seviye Ölçümleri / Hız Titreşim ve İvme Ölçümleri / Gerilme Ölçerler.
ETP 257 İşlemsel yükselteçler 2 0
Fark Yükselticileri / İşlemsel Yükselteçlerin Elektriksel Karakteristikleri / Geri Besleme / İşlemsel Yükselteçlerin Frekans Tepkisi / Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri / İşlemsel Yükselteç Uygulamaları / Multivibratörler ve Dalga Şekillendiriciler.
ETP 259 Seslendirme ve aydınlatma 2 0
Ses ve Özellikleri / Mikrofonlar ve Hoparlörler / Ses Frekans Güç Yükselticileri / Seslendirme / Aydınlatma.
ETP 261 Tıbbı cihaz teknolojileri 2 0
Tıbbi Cihazların Tarihsel Gelişimi. Elektronörogram (eng) işaretlerinin ölçümü. Elektromiyogram (emg) işaretlerinin ölçümü. Elektrokardiyogram (ekg) işaretlerinin ölçümü. Elektroensefalogram (eeg) işaretleri ve uyarılmış potansiyellerin ölçümü. Kan basıncının ölçülmesi, fonokardiografi. Kan akış hızı ve hacminin ölçülmesi. Defibrilatörler. Pacemakerlar. Fizik Tedavi Cihazları. Laboratuar Cihazları. X-ısını tüpü ve röntgen cihazının diğer aksamları. floroskopi, mamografi, xeroradyografi, anjiyografi. Hastane Organizasyonunda Klinik Mühendisliği.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
İŞL 251 Pazarlama 2 0
Davranış bilimlerine giriş, algılama ve atıf , öğrenme, kişilik, tutumlar, gruplar ve davranışı, güdülenme (motivasyon)
ETP 252 Endüstriyel veri iletişim protokolleri 2 0
Modülasyon Teknikleri / Modemler / Haberleşme Protokolleri / internet Protokolleri / Sıkıştırma ve Şifreleme.
ETP 254 Görüntü Sistemleri 2 0
Görüntü iletişiminin tarihi ve geleceği. Resmin video işaretine dönüşümü. Video tarama sistemleri. Analog TV yayın sistemleri. TV alıcıları. TV ses sistemleri. TV tarama sistemleri. CRT resim Tüpleri ve Çeşitleri. Renk taşıyıcı sistemleri (PAL). Renk Modülasyonu (QPSK). Renk Modülasyonu. NTSC, SECAM. Renk demodülasyon devreleri. TV alıcı antenleri, koaksiyel kablolar, splitterler, tap-off.TV prizleri. TV yükselteçleri.
ETP 256 Hata arıza arama 2 0
Devre Elemanlarının Testi / Arızalı Bölge veya Elemanı Belirleme / İleri Hata – Arıza Cihazları / Bakım – Onarım Kayıtları.
ETP 258 İşlemci programlama yöntemleri 2 0
Programlamanın Temel Kavramları / Programlama / Problem Çözme Yöntemleri / Sistem Tasarımı.
ETP 260 Programlanabilir denetleyiciler 2 0
PLC’e Genel Bakış. PLC’nin yapısı, Merkezi işlem Birimi, Giriş-Çıkış Birimleri. PLC Programlama Mantığı ve Programlama Teknikleri. Genel PLC komutları, Adresleme. PLC Yazılım Programının tanıtımı. Temel Komutlar: Giriş, Çıkış, Dahili Röleler, Özel dahili röleler, Kurma ve Silme işlemi Zamanlayıcılar. Sayıcılar. Shift Register. Data Register. Karsılaştırmacılar. Aritmetik işlemeler PLC Projesini Gerçekleştirme Aşamaları. PLC Üniteleri Arasında Veri iletişimi.
ETP 262 Radyo TV tekniği 2 0
Radyo Vericileri, Alıcıları. Süper Heterodin Alıcılar. S.B. Televizyon Yayın Sistemi ve S.B. TV Vericisi, S.B. TV Alıcısı. Renkli TV Prensipleri. NTSC kodlayıcı, kod çözücü, verici ve alıcı. SECAM kodlayıcı, kod çözücü, verici ve alıcı. Pal kodlayıcı, kod çözücü, verici ve alıcı. Diğer sistemler, hdtv, teletekst sistemleri. Kablo tv sistemleri. Dijital TV, dijital TV yayınları, set üstü alıcılar (dvb). Renkli tv tüpleri, plazma, lcd tv, tv ve radyo standartları lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
ETP 264 Elektronik Uygulamaları 2 0
Sensörlerin yapıları, çalışması, çeşitleri ve uygulamaları. Transdüser ve ölçme sistemleri hakkında temel kavramları tanıyabilme. Konum ölçümleri, sıcaklık ölçümleri, basınç ölçümleri Akış ölçümleri, seviye ölçümleri, hız titreşim ve ivme ölçümleri. Güç elemanlarını anahtarlama ve sürme teknikleri. Güç transistorlarının anahtarlama teknikleri ve uygulamaları. Tristörlerin, Triyakların anahtarlama teknikleri ve uygulamaları Tristörlerin, Triyakların anahtarlama teknikleri ve uygulamaları. Sürücü devreler, Optokuplörü sürücü devreler, AC, DC motor sürücü devreleri, Step motor sürücü devreleri. Role ve kontaktör sürme devreleri. Hatalı cihaz ve elemanların tepkisini tanıyabilme. Elektronik cihazlarda hatalı bölge ve elemanları belirleyebilme. Elektronik cihazlarda kullanılan güç kaynaklarını tanıyabilme. Bir güç kaynağı tasarımı yapabilme.
HUK 101 Hukukun Temel Kavramları 2 0
Hukukun tanımı ve nitelikleri. Hukukun normatifliği. Hukukun kaynakları. Örf, adet, içtihat ve hukukun genel ilkeleri. Hak kavramı ve hakkın niteliğini açıklayan teoriler. Tüzel kişilik. Hukuki olay ve hukuki fiil kavramları. Muhakeme ve hüküm. Anayasa hukuku. Ceza hukuku. İdari hukuk. Uluslararası hukuk.
İŞL 402 Girişimcilik 2 0 lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri. lisans bitirme tezi,tez konuları,  iktisat, makro iktisat,  mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi,  bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri,  lisans bitirme tezi,  bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi

Bir Cevap Yazın