Entegrasyon Teorileri Tezi

Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel ,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

İhracat istikrarsızlıklarımn, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkisi hakkında, geleneksel görüş kötümser bir yaklaşıma sahiptir. İhracat istikrarsızlığımn kısa dönem istikrarı ve uzun dönem büyümeyi ters yönde etkilediği düşünülür. Geleneksel teori, ihracat yoğunlaşması, ihracat gelirleri istikrarsızlığı, ihracat ve büyüme arasında teorik bir ilişkinin olduğunu öngörmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1978:1 ‘den 1995:4’e kadar olan dönem için, ihracat yoğunlaşması ve ihracat gelirleri istikrarsızlığı arasındaki ilişkiyi ve bunların ihracat gelirleri ve üretim üzerine etkilerini hesaplamaktır. Temel hipotezimiz “İhracatta çeşitlenmenin (veya mal yoğunlaşmasında azalma) daha düşük ihracat istikrarsızlığı ve daha hızlı ihracat gelir ve üretim artışı sağlayıp sağlamadığıdır”.
Vektör Otoregresyon (VAR) analizi, ihracat yoğunlaşması, ihracat gelirleri istikrarsızlığı, ihracat gelirleri ve üretim arasındaki ilişkinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.
Bu çalışma, toplulaştırılmış verilerin kullanımının uygun olmadığım savunmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, toplulaştırılmamış veri seti kullanılmıştır. Türkiye ekonomisi için, 1978:1-1995:4 dönemlerini kapsayan, hem toplamda hem de imalat sanayi alt sektörlerinde ihracat yoğunlaşma ve ihracat istikrarsızlık endeksleri hesaplanmıştır.
Bu çalışma, karma sonuçlar ortaya koymaktadır: çeşitlenme ve onun diğer değişkenler üzerindeki etkisi düşüktür. Çalışmanın sonuçları kısaca; toplulaştırılmış veriler, sanayi, tarım ve imalat sanayi toplamı hariç 8 alt sektörü için hipotez red edilmektedir. İhracat yönelik sektörler olan 11 imalat sanayi alt sektörü için ise, hipotez kabul edilmektedir.

Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,