İşletme İngilizce Yüksek Lisans Tezi

Bireysel Değerler, Sürdürülebilir Tüketim, Tüketici Davranışları,
Giysi Geridönüşüm

Bu çalışma bireylerin kişisel değerleri ile çevreci tüketim davranışları arasındaki
ilgiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Merak edilen tüketici davranış alanı ise kadın
tüketicilerin giysi satın alma ve kullanım sonrası elden çıkarma davranışlarıdır. Bu
amaca ulaşmak için tasarlanan çalışma hem tanımlayıcı bir araştırma, hem de nedensonuç
araştırmasıdır.
Araştırma, Çukurova Üniversitesi’nde bulunan 278 kadın öğretim elemanları
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına Çukurova Üniversitesi merkez
kampüsü içerisindeki 12 fakülte ve 1 devlet konservatuarı dahil edilmiştir.
Araştırma kapsamında, kadın akademisyenlerin iyilikseverlik ve evrenselcilik
değer tiplerine, güç-başarı ve hedonizm değer tiplerine göre daha fazla önem verdiği
görülmektedir. İyilikseverlik değerine sahip bireylerin daha fazla çevreci yaklaşımda
bulundukları araştırmanın diğer bir sonucudur.

Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,