Kategori: Üniversite Dersleri

Üniversite öğrencileri için

Calculus 1 Calculus 2 Analiz 1 Analiz 2 Math 1 Math 2

Fizik 1 Fizik 2 ( serway )

Generel Chemistry Genel Kimya

Lineer Cebir

Diferensiyel Denklemler

Mühendislik Matemetiği özel ders verilir

MBA Nedir ve Hangi Programlarda Geçerlidir ?

MBA Nedir ? Açılımı ”Master Business Administration” olan MBA kısaca işletmeci ve yönetici vasfı kazanmak isteyen lisans öğrencilerinin katılabileceği etkin bir yüksek lisans programıdır. Devlet ya da vakıf üniversitelerinde tezli, tezsiz, executive ve e-MBA olmak üzere farklılık göstermektedir. Yaklaşık MBA yüksek

Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, YGS -LYS kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bitirme Projesi (Tezsiz Program) ile Tezli Program Arasındaki Fark

Bitirme Projesi Nedir ? Üniversitelerin son yılında 2. dönem de danışman hoca gözetmenliğinde yapılır ve tezsiz programlar için geçerlidir. Onaylanmadığı takdirde projenin bir sonraki yarı yıl tekrar hazırlanması istenir. Projesi onaylanmayan öğrenci mezun olamaz. Çoğunlukla lisans öğrencilerinin hazırladığı bir çalışma

Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , ,

Tez nedir ve nasıl hazırlanır ?

Tez Nedir ? Tez bir tartışmaya dayanarak öneri , fikir ileri sürmektir. Öğrencinin araştırma yapma yeteneği kazanıp bu araştırma ile bilime katkı sağlaması amaçlanır. Tez ile ilgili terimler şöyledir :   Hipotez ( Varsayım)  Nedir ? Bilimsel bir problemin test

Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , ,

Tez hazırlamaya başlamadan önce cevap bulunması gereken sorular

Danışman hocanız ile olan görüşmelerinizde nelere dikkat etmelisiniz ? örnek tezler incelenirken nelere dikkat edilmelidir ? Literatür taraması nasıl yapılır ? Aramalarda ki anahtar kelime nasıl seçilmelidir ? Etkili bir tez konusu nasıl bulunur ? Hangi veri tabanları kullanılmalıdır ?

Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , ,

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİNE GÖRE KONU BELİRLEME

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI  Biyomedikal mühendisliğinin başlıca amaçları, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, biyoloji gibi yaşam bilimlerinde ortaya konan problemlere, fizik, kimya, matematik, mühendislik bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak bu problemlerin çözümünün, bunlarla bağlantılı olarak tanı ve tedaviye yönelik yeni yöntem,

Mühendislik, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,

İŞLETME DERS İÇERİKLERİNE GÖRE KONU BELİRLEME

İŞLETME LİSANS DERS PROGRAMI İşletme bölümü; bölüm öğrencilerine, işletmelerde lisans derecesi veren bir eğitimdir.İşletme bölümü küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlar. İşletme bölümü lisans programı,

Diğer Branşlarda Proje Ödevi Tezi, İşletme, Tüm Branşlarda Desteğimiz mevcuttur, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İKTİSAT DERS İÇERİKLERİNE GÖRE KONU BELİRLEME

İKTİSAT LİSANS DERS PROGRAMI İktisat Lisans Programının amacı, günümüz ekonomilerini kavrayabilecek, ekonomilerin güncel sorunlarını algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmektir.Bu amaç doğrultusunda iktisat bölümünde görülen dersler şunlardır;  

İKTİSAT, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HEMŞİRELİK DERS İÇERİKLERİNE YÖNELİK KONU BELİRLEME

  HEMŞİRELİK LİSANS DERS PROGRAMI Ders Adı Dönem 1 Hemşireliğe Giriş Anatomi Fizyoloji Histoloji Beslenmeye Giriş Dönem 2 Hemşirelik Esasları Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Genel Mikrobiyoloji Dönem 3 Hemşireliğe  Özel Farmakoloji Bilgisayara Giriş Patoloji DÖNEM 1: 1.Hemşireliğe Giriş :Dersin

Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TEZ VE PROJE KONUSU ÖNERİLERİ

Elektronik bankacılıkta kullanılan   güvenlik uygulamaları Elektrik kullanımını azaltıcı teknolojilerin analizi Pişirme teknolojilerindeki  gelişimlerin  verim bazında değerlendirilmesi Ürünlerde gıda raf ömrünü arttırıcı   teknolojik gelişmeler Polimer kompozitlerin analizi Polimerlerde yanmazlık özelliğini etkileyen etmenler Ülkelerdeki  elektrik enerjisi tüketim miktarının  istatistiksel olarak analizi Sensör

Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi

BANKACILIK TEZ PROJE KONUSU ÖNERİLERİ

Türkiye ‘deki bankacılık sisteminin Avrupa ülkelerinin bankacılık sistemleriyle karşılaştırmalı incelenmesi Geçmişten günümüze bankacılık sektörünün karşılaştığı krizlere karşı tutumunun analizi 2008 küresel finansal krizinin Türk bankacılık sektörüne etkileri Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin internet bankacılığında sağladığı yararlar Bankacılık sektöründe güvenlik sistemlerinin oluşturulmasına teknolojik

Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi

HEMŞİRELİK TEZ VE PROJE KONUSU ÖNERİLERİ

  Hastanelerde hissedilen stres faktörünün hasta ve çalışanlara olan etkileri Hemşirelik bölümü öğrencilerinin birinci sınıftan son sınıfa kadar bilgi düzeylerindeki gelişim aşamaları Hemşirelik bölümü mezunlarının iş bulma aşamasında yaşayabilecekleri sıkıntıların toplumun sosyoekonomik yapısına göre değerlendirilmesi Öz farkındalık kavramının hemşirelerdeki iş

Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi

BESLENME VE DİYETETİK TEZ VE PROJE KONULARI

Beslenme ve diyetetik okuyan öğrencilerin bilgi düzeylerinin besinlere yönelimindeki etkisi Yetişkinlerde vitamin eksikliğinin depresyon oluşumu üzerine etkileri Zayıflama amaçlı bitkisel besin kullanımının yetişkin ve yaşlılarda karşılaştırmalı incelenmesi Vücut kitle indeksi ile gece beslenmesi eğilimi arasındaki ilişki Kilolu insanın psikolojik açıdan

Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi