Blog Archives

Güncel Uluslararası Sorunlar

 Erken yaş, erken yaşta yabancı dil öğretimi, kritik yaş, yöntemler, teknikler, oyunlar Erken yaşta yabancı dil öğretiminde yöntem ve tekniklerin kullanım sorunsalı başlıklı çalışmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, erken yaşta yabancı dil öğretimine başlamanın önemi, erken yaşta yabancı

Tagged with: , , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

İktisat Bitirme Tezi

Şarkı, düz anlatım, yabancı dil, yabancı dil öğretim yöntemleri, Bu araştırma, Fransızca dersinde şarkı öğretiminin öğrencilerin akademi başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla geleneksel öğretim ve şarkı ile öğretimin yapıldığı iki grup üzerinde çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Adana ili Ceyhan

Tagged with: , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Finansal Yatırım

Robert Pinget, Quelqu’un, Yazınsal Çözümleme, Anlatı Teknikleri, Bu tez bütün yapıtları için 1990’da Le Grand Prix National des Lettres ödülü, Inquisitoire adlı romanı için 1962’de Le Prix des Critiques ödülü ve 1965’te “Quelqu’un” adlı romanı için le Prix Fémina ödülünü

Tagged with: , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Finansal Analiz Eğitimi

 bitirme projesi,                  tez sunumları,                fizik bitirme tezleri,                matematik dersi performans ödevleri,              

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Edebiyatta Tez Örnekleri incelenmesi

Stendhal’in Kırmızı Ve Siyah İle Parma Manastırı’nda Anlatı Tekniklerinin Çözümlemesi Stendhal’in iki büyük romanı, Kırmızı ve Siyah ve Parma Manastırı, üç farklı anlatım biçimiyle yazılmış olmaları bakımından ayrı bir önemdedir. Anlatıcının bakış açısı, kahramanların iç konuşmaları ve yazar müdahalelerinden oluşan

Tagged with: , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Proje Ödevi Konuları

Langage corporel, Kinésique, Signe non linguistique, cation non verbale, Sémiologie, Gestes, Posture, Expression corporelle, Gestualité Sémiotique corporelle Dil denince öncelikle akla iletişim geldiğinden, bu çalışmamızda genel olarak sözel iletişimden başlayarak sözel iletişimin tanımları verilmiş ve bunun ayrılmaz bir parçası ve

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Fransızca Tez Çalışması

 publicite, societe de consommation, consommation, imperialisme culturel, analyse du discours, sociolinguistique, enseignement de la langue, texte immanenL Face ıl la technologie qui se developpe rapidement et que les etres humains n’arrivent pas ıl suivre, le choix de production cree au

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Ekonometri Yüksek Lisans Tezi

Tercüme Dergisi, Metis Çeviri Dergisi, Türk çeviri tarihi, Tercüme Bürosu/Odası, Türk dili, çeviri, çeviribilim, çeviri kuramı, çeviri sorunları, tercüman/çevirmen eğitimi, Tercüme ve Metis Çeviri dergilerini karşılaştırdığımız bu çalışmada, Türkiye’de çeviri etkinliğinin gelişim sürecini, çeviribilim alanındaki gelişmelerin ülkemizdeki yansımalarını, Türkiye’deki çeviri/çevirmen

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

İktisat Çalışma Notları

Çeviri Eleştirisi, Şiir Çevirisi, Kaynak Metin, Erek Metin, Eşdeğerlik Bu Çalışmada, Fransız Şair Charles Baudelaire’in Türkçe’ye Çevrilmiş Olan L’Albatros, L’Elévation, Correspondances, L’Ennemi, L’Homme Et La Mer, Le Parfum Exotique, L’Harmonie Du Soir, Spleen, Le Cygne, Recueillement Adlı Şiirlerinin Farklı Türkçe

Tagged with: , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Tezsiz Yüksek Lisans Çalışması

eylem biçim bilimi, dilbilgisel görünüş, kılınış, söylem yapısı, sözel anlatı  Zaman, görünüş ve kılınış edinimi alanında yürütülen çalışmalar, söylem yapısı ile eylemlerin içkin anlamsal özelliklerinin yabancı dil öğrenen bireylerin dilbilgisel zaman kullanımlarına etkisini incelemektedirler. Bu çalışmalardan elde edilen bulgular genelde

Tagged with: , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Mikro İktisat Tez Tamamlama

eşdeğerlik, metin çözümlemesi, erek metin, kaynak metin, çevrilebilirlik, çevrilemezlik Bu çalışma, 2001 yılında Mersin Üniversitesi’nde, çeviri bölümü akademik ortamında elde edilen deneyimlerin sayesinde amaç edinilip bir yüksek lisans çalışması tezi olarak savunulan basın dili çevirisi eğitimi konusunun devamı niteliğinde ele

Tagged with: , , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Makro İktisat Tez Tamamlama

çağdaş sonrası roman, çoğulculuk, üstkurmaca, metinlerarasılık, anlatı yerlemleri, Çoğulcu bir inceleme yöntemi kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, Michel Houellebecq’in Kuşatılmış Yaşamlar (Extension du domaine de la lutte) ve Metin Kaçan’ın Ağır Roman adlı eserlerini çağdaş sonrası anlatının özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak

Tagged with: , , , ,
Posted in Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Tez Ödev Talep Formu


Destekliyorum