Blog Archives

Uluslararası Hukuk Tezi

Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Entegrasyon Teorileri Tezi

Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Competitiveness JEL Classification

International Trade: Competitiveness JEL Classification: FIO ; F14 Increasing international competitiveness is a fact of life for all societies. Imbalances exist in each level of competitiveness under all conceivable market environments. To improve these imbalances govemments and fırms interfere to

Tagged with:
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Yüksek Lisans Çalışması

Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Virtual Reality, Virtual Banking : Structures At A Cross-Road-A Long-Term Screnario

Virtual Banking, Virtual Reality, Videobanking, Non-and Near-Banks, fullrange self-servİce The cycle s of innovative changes are rapidly shortening. As a result of foreseeable developments in telecommunications, artificial intelligence and genetic technology, many spheres of everyday life will undergo significant structural

Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

ktisadi Dengesizlik Olgusuna Post-Keynezyen Bakış Tezi

Dengesizlik,Post-Keynezyenler, Eş-bütünleşme, Fiyatlandırma, Türk İmalat Sanayi İktisat teorisinde denge ve dengesizlik kavramları çeşitli iktisat okulları arasında önemli bir ayrım noktasını oluşturmaktadır. İki yüz yıllık iktisat teorisi tarihinin temel tartışma ekseni bu kavramlardan birinin kabul edilmesine bağlı olarak şekillenmektedir. Çağdaş iktisat

Tagged with: , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Uluslararası Finansman Dış Borç Yönetimi ve Türkiye

Uluslararası Finansman, Dış Borç, Dış Borç Yönetimi, Risk Yönetim Teknikleri,Türkiye Ekonomisi. Ağustos 1999,340 sayfa Bu çalışma, Gelişmekte olan ülke (GOÜ)’ler ve Türkiye ekonomisinin uluslararası finansman ilişkileri ile bu bağlamda ortaya çıkan dış borç yönetim sorunlarını inceleme ve araştırma amacını taşımaktadır.

Tagged with: , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, YGS -LYS

Yüksek Lisans Tezi

Endüstri-içi Ticaret; Ekonomik Entegrasyon; Dikey ürün farklılaşması; Yatay ürün farklılaşması; Grubel-Lloyd indeksi Endüstri içi ticaret veya diğer bir anlatımla benzer mallann .ayna anda ihracat ve ithalatı, son yıllarda ayrı bir önem kazammştır. Bu ilginin temel nedeni, bu tip ticaretin geleneksel

Tagged with:
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Tez Yazımı Örnekleri

 Financialization, Capitalism, Heterodox Economics, Political Economy, Neo-Liberalism, Co-Integration Test. In this thesis, the trail of capital accumulation mechanism, which forms the basic characteristic of capitalism dating back as far as the XV and XVI centuries, is investigated. Depending on the

Tagged with: , , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

İnsan Hakları ve Demokrasi Tezi

siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Yönetim Bilimi Tezi

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Tezi

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi

Tez Ödev Talep Formu


Destekliyorum