Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Tezi

kamu yönetimi,                siyaset bilimi,                Avrupa Birliği İlişkileri,                Uluslararası İktisat,                 Türk Dış Politikası,                 Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,

Çağımızda eğitim, istendik bir yaşam düzeyine ulaşma çabası olan kalkınmanın en etkili araçlarından birisi olup, kültürel, tarihsel, ekonomik farklılıklara karşın tüm toplumlarda önemini korumaktadır. Bunun bir göstergesi olarak da hemen her ülkede eğitim harcamaları genel bütçe içinde askeri harcamalardan sonra ikinci sırada yer almaktadır.( Faure ve diğerleri, 1972, s. 12)

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitime talep artışı eğitimin tüm kademelerinde göze çarparken, nüfus artışı eğitim hizmetlerinin demokratik bir biçimde toplumların tüm kesimlerine ulaşmasını engellemektedir. Eğitim yönünden öğrenci artışı anlamına gelen demografik faktörün, eğitimi olumsuz yönde etkilemesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde dikkati çekmektedir. Bu ülkelerin çoğunluğunun bulunduğu Afrika ülkelerinde okul çağı nüfusunun artışı yıllık nüfus artışından daha büyüktür. ( örneğin 1970-1980 yılları arasında toplam nüfus artışı %2,5 iken 5-19 yaş okul çağ nüfusunun % 3,3 kadardır.)

Eğitimi etkileyen bir diğer faktörlerden biri de her geçen gün artan ve biraz daha yaygınlaşan eğitim görme isteğidir. Eğitim harcamalarında ve okula devam oranındaki artışlar, nüfus artışı ve ekonomik faktörlerin yanı sıra toplumsal talepten kaynaklanmaktadır.

Eğitimi etkileyen bir diğer faktör de “ bilgi patlaması” olgusudur. İkinci dünya savaşından sonra hızla artan teknolojik yenilikler ve bilimsel araştırmalar bu sonucu ortaya çıkarmıştır. Araştırmalara göre her on- on beş yıllık sürede bilgi hemen her alanda iki kat artmaktadır.

Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,