Tez nedir ve nasıl hazırlanır ?

Tez Nedir ?

Tez bir tartışmaya dayanarak öneri , fikir ileri sürmektir. Öğrencinin araştırma yapma yeteneği kazanıp bu araştırma ile bilime katkı sağlaması amaçlanır. Tez ile ilgili terimler şöyledir :

 

Hipotez ( Varsayım)  Nedir ?

Bilimsel bir problemin test edilmesine olanak sağlayan öneri niteliğinde açıklama. (önerme)

Teori (Kuram) Nedir ?

Gözlem ve deneyler yolu ile büyük ölçüde kabul edilmiş fakat yanlış olabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze teori denir. Teoriler gözlem , deney, akıl ve mantık ile her defasında doğrulanabilmelidir.

Tez nasıl hazırlanır ?

 1. Konu seçme
 2. Konuyu sınırlandırma
 3. Hipotez kurma
 4. Araştırma metodu belirleme
 5. Geçici plan
 6. Geçici kaynak oluşturma
 7. Okuma ve not alma
 8. Tez yazma aşaması

Tez yazımı sonrası :

 • Danışman tarafından kontrol edilir.
 • Jüri atama formu ile birlikte enstitüye teslim edilir.
 • Enstitü tarafından belirlenen gün sunum hazır olmalıdır.
 • Kabul kararı çıkarsa onay sayfası tez kopya sayısı kadar çoğaltılıp jüri üyelerine imzalatılır.
 • Tez kopyalarında jürinin ve enstitünün işaretlediği düzeltmeler yapılmalıdır.
 • Düzenlemeler ile ilgili danışmana bilgi verilmeli ve onaylatılmalıdır.

 

Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , ,