Tez Örnekleri

BİM 100 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Bölüm ve bilgisayar mühendisliği mesleği hakkında danışmanlık sağlama. Ders ilk yıl öğrencilerinin liseden üniversiteye düzgün bir geçiş yapmalarına yardım etmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin kendi aralarında ve bölümdeki akademik personel ile bir iletişim ortamı sağlaması için tasarlanmıştır. Aynı zamanda ilk yıl öğrencilerini genel olarak mühendisliğe ve bilgisayar mühendisliğine giriş yapmaktadır. Bilgisayar mühendisliğinden seçilmiş bazı giriş konuları: Sinyaller, sistemler, elektrik devreleri, mantık tasarımı ve devrelerinin temelleri, bilgisayar organizasyonu, mikroişlemciler, bilgisayar programlama.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türk inkılâbının tarihi anlamı ve önemi, Türk inkılâbını hazırlayan şartlar, ortam ve gelişmeler, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Kurtuluş Savaşı. Millet egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu, Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

BİM 101 Bilgisayar Programlamaya Giriş
Temel bilgisayar kavramları: Terminoloji, bilgisayar, bileşenleri ve çalışması. Bilgisayar programlamanın temelleri: yukarıdan aşağı yapısal tasarım, sıra, karar, tekrar, söz dizimi, temel veri tipleri, program derleme, hata takip. Yapısal program geliştirme, program kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler, işaretçiler, karakterler ve karakter dizileri (strings), formatlı giriş/çıkış, yapılar (structures), bileşimler (unions), bit işlemleri ve adlandırılmış veri tipi (enumeration), dosya işleme. Yapısal programlama teknikleri kullanarak program geliştirmeye ve basit algoritmalara giriş.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

FİZ 101 Fizik I
Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi.

TDB 101 Türk Dili I
Dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte,dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
Önşart: Yok

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları, Atatürk düşünce sistemi, Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası, ikinci dünya savaşı ve Türkiye, Türkiye’de çok partili döneme geçiş.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 102 Nesneye Yönelik Programlama
Nesneye yönelik modeller kullanarak problem çözme ve programlamaya giriş. Sınıflar, nesneler, özellikler (attributes), metotlar, erişimciler (accessors), yapıcılar (constructors), yok ediciler (destructor, finalizer), kalıtım (inheritance), soyut (abstract) sınıflar, arabirimler, çok şekillilik (polymorphism), istisnai durumları karşılama (exception handling), dosya işlemleri ve giriş/çıkış stream’leri, grafik kullanıcı arayüzü (GUI) programcılığına giriş.

FİZ 102 Fizik II
Coulomb yasası ve elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa, elektrik enerjisi ve yalıtkanların özellikleri, akım ve direnç, doğru akım devrelerinde enerji ve akım, manyetik alan, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüklem, madde içindeki manyetik alanlar, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

TDB 102 Türk Dili II
Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmakta.

BİM 104 Ayrık Matematik
Önerme mantığı ve ispatlar. Küme teorisi. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Cebirsel yapılar. Gruplar ve yarı-gruplar. Kafes yapıları ve Boole cebri. Graf teorisi. Algoritmalar ve Turing makineleri.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

İNG 111 İleri İngilizce I
Okuma ve yazma yeteneklerini geliştirme, öğrencilerin akademik, yarı-teknik ve teknik İngilizcede kelime bilgilerini zenginleştirme. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili orta ve ileri seviyeli teknik okuma ve yazma çalışmaları sınıfta yapılacak. Öğrencilerin bağımsız olarak ta fazla okuma ve yazma çalışmaları yapmaları beklenmektedir. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviriler. Teknik raporlar, kısa yazılar, mektuplar ve teknik teklifler yazma. Uzun teknik dokümanların yazılı ve sözlü özeti.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

İNG 112 İleri İngilizce II
Sesli-görsel materyalleri anlama ve takip etme kabiliyetini kazandırma, teknik ses kayıtlarını dinleme yeteneğini ve konuşmadaki akıcılığı geliştirme. Sözlü iletişim teknikleri. Güzel teknik sunumlar hazırlama ve sınıf ortamında sunma. Teknik toplantılar ve tartışmalar.

MAT 113 Lineer Cebir
Lineer denklem sistemleri. Matrisler. Determinantlar. Vektör uzayları. Lineer dönüşümler. Özdeğerler, özvektörler ve diagonalizasyon. İç çarpım uzayları.

MAT 115 Matematik I
Kümeler, sayılar, değişkenler. Fonksiyonlar: trigonometrik, üstel, logaritmik ve ters. Limit, süreklilik ve türev. Türev uygulamaları, L’hopital kuralı. Uç değerler, ortalama değer teoremleri ve uygulamaları. Grafik çizimi. Belirli integral ve uygulamaları, belirsiz integral ve transandantal fonksiyonlar, integral alma teknikleri.

MAT 116 Matematik II
Seriler ve diziler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, binom serileri. Vektörler ve uzay geometrisi, vektör değerli fonksiyonlar. Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki katlı integraller, üç katlı integraller. Eğri ve yüzey integralleri.

BİM 201 Veri Yapıları
Veri yapılarının sınıflandırması, hafıza ve zaman konuları. Sıralı listeler, yığınlar ve kuyruklar, ağaç yapıları, graflar. Temel veri yapılarının gerçekleştirilmeleri. Tekrarlanan (recursive) uygulamalar.

BİM 202 Algoritmalar
Seçili bilgisayar algoritmaları: Sıralama, arama, string işleme ve graf algoritmaları. Algoritma tasarım ve analiz teknikleri. Algoritmaların zaman ve hesaplama karmaşıklıkları. Hesaplanabilirliğe giriş, algoritmaların paralelleştirilmesi, lineer ve dinamik programlama.

BİM 203 Mantık Tasarımı ve Devreleri
Boole cebri, sayı sistemleri, veri gösterimi, mantık teoremleri, kurallı şekiller (canonical forms), sadeleştirme teknikleri, mantık kapıları, kombinasyonel devrelerin tasarımı, zamanlama ve zamanlama problemleri, sıralı (sequential) devreler, sıralı devrelerin ve algoritmalı durum makinesi tasarımı, programlanabilir mantık cihazları, saklayıcı (register) işlemleri, temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı.

BİM 204 Programlama Dilleri
Programlama dillerinin sözdizimi ve anlambilimi, gramerler, programlama dillerinin tasarımı, veri tipleri, değişkenler, ifadeler, alt fonksiyonlar, tekrarlama (recursion), parametre geçilmesi, dinamik ve statik hafıza yönetimi. Fonksiyonel, lojik ve nesneye-yönelik programlama modelleri. Tipik ve modern programlama dillerinden örnekler.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 206 Bilgisayar Organizasyonu
Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı. Komut okuma, kod çözme ve yürütme çevrimleri, Aritmetik ve mantık işlemler ve aritmetik mantık biriminin (ALU) tasarımı. Merkezi işlem birimi (CPU) organizasyonu. Komut formatları ve adresleme modları. Donanım temelli (hardwired) ve mikroprogramlı (microprogrammed) kontrol organizasyonu. Hafıza organizasyonu: statik, dinamik hafızalar ve hafıza tasarımı, sanal (virtual) hafıza, ön hafıza (cache) ve yönetimleri. Giriş/Çıkış organizasyonu: İşlemcilerle ve çevre birimlerle arabirim. Performans iyileştirmesi için eşzamanlı üst üste yürütme (pipelining) ve diğer teknikler. Makine dili ve assembly dili.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

IST 212 Olasılık ve İstatistik
Olasılık ve temel kavramlar, rastgele değişkenler, ortalama, varyans ve kovaryans, marjinal dağılım, şartlı dağılım. Temel olasılık dağılımları. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi. Örnekleme ve tanımsal istatistik. Tahmin teoremine giriş, ençok olabilirlik yöntemi ve momentler. Aralık tahminleri. Hipotez testleri, iki anakütle problemleri. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, varyans analizi.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EEM 213 Elektronik Devreler
Elektrik devrelerinde akım, gerilim, güç, enerji, empedans kavramları. Elektrik devre elemanlarının tanıtımı ve karakteristikleri. Kirchoff yasaları: Akım ve gerilim yasaları. Elektrik devre teoremleri: Süperpozisyon, Norton, Thevenin. Elektrik devre analizi ve çözüm yöntemleri. DC ve AC devreler, Elektronik devre elemanlarının tanıtımı ve karakteristikleri. Transistörlü devrelerin DC ve AC modelleri, tek katlı transistorlu kuvvetlendiriciler ve frekans cevapları, çok katlı transistorlu kuvvetlendiriciler, kuvvetlendiricilerde geribesleme. Operasyonel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları. Mantık devreleri ve elektronik eşdeğerleri.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 299 Endüstri Stajı I
Öğrencilerin 30 günlük yaz stajını bir yazılım/donanım firmasında veya herhangi bir firmanın BT bölümünde tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin gerçek iş ve çalışma ortamını öğrenmeleri ve yazılım/donanım geliştirme sürecinin birçok kısmında yer almaları beklenmektedir. Endüstri staj gözlemlerinin açık ve kısa fakat yeteri kadar kapsamlı olarak bir rapor formatında yazılması ve sunulması gerekmektedir.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 301 İleri Bilgisayar Programlama
Problem cümlelerine bakarak sınıfları, özniteliklerini, metotları ve sınıflar arası ilişkileri bulma. CRC kartlar, UML’e ve temel diyagramlara (paket, sınıf, nesne, sıra (sequence), ve durum gibi) giriş, tasarım desenlerine ve yazılım altyapılarına (frameworks) giriş, çok-thread’li programcılık ve klasik proses senkronizasyon problemlerine giriş, ileri GUI programlama, grafik ve multi-medya nesneler.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 302 Sinyaller ve Sistemler
Temel ayrık ve sürekli sinyaller, doğrusal zamanla-değişmeyen (LTI) sistemler, sürekli-zaman ve ayrık sinyaller için Fourier analizi. LTI sistemlerinin frekans cevabı. Sürekli ve ayrık-zaman filtreleme. AM modülasyonu, tek-kenarbant modülasyonu, dar-bant FM. Sürekli-zaman sinyallerin örneklemesi, örnekleme teoremi, sürekli-zaman sinyallerin ayrık-zaman işlenmesi. Laplace dönüşüm, Z-dönüşüm, fark denklemleri, sayısal filtreler. Doğrusal geribesleme sistemleri. Uygulama örneklerini çözmek için MATLAB ve Signal Processing Toolbox kullanılır. Bilgisayar ağları, kablosuz haberleşme sistemleri, gömülü kontrol, ses ve görüntü işleme alanlarındaki problemleri çözmeye yönelik hesaplamalı ve uygulamalı yaklaşımlar.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 303 Biçimsel Diller ve Otomatlar Teorisi
Otomatların ve biçimsel dillerin sınıflandırması. Sonlu durum makineleri: Mealy ve Moore modelleri. düzenli diller ve sınırlamaları. Tape otomatı. Yığın yapılı (push-down) otomat ve içerik bağımsız (context-free) gramerler. Normal-form gramerler. İçerik bağımsız diller. Turing makineleri, halting problemi ve çözümsüzlük. Tekrarlamalı (recursive) fonksiyonlar.

BİM 304 İşletim Sistemleri
İşletim sistemlerinin gelişimi. Eşzamanlı prosesler, CPU görev sıralaması (scheduling), proses senkronizasyonu, kritik bölge problemi. Ölümcül kilitlenmeye (deadlock) mani olma (prevention), önleme (avoidance), bulma (detection) ve kurtarma (recovery). Hafıza yönetimi: değiştirme (swapping), çoklu bölme (partitions), sayfalama (paging), segment’lere ayırma (segmentation), sanal (virtual) hafıza, sayfa yerine koyma (page replacement) algoritmaları. Dosya sistem yapıları, tahsis (allocation) metotları, dizin (directory) gerçekleştirmesi. Giriş/çıkış arabirimleri, ikinci saklama (secondary storage) yapısı. Koruma ve güvenlik. İşletim sistemi örnek çalışmaları.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 305 Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi I
Veri organizasyonu, problem tanımı, Entity ve Relationship (ER) kavramları, özellikler (attributes), verinin ER modellemesi, ER diyagramlarının problem tanımlarından elde edilmesi, ER diyagrtamlarının tablolara dönüştürülmesi, ilişkisel cebir, birleşim, bölme, kesişim, filtreleme işlemleri, veri tanımı ve sorgulama dilleri, temel SQL veri işleme ve veri tanımı komutları, tek ve çoklu-tablo sorgulamaları, bölme.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 306 Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi II
Normalizasyon, veritabanı güvenliği, saklı altprogramlar (stored procedures), tetikleyiciler, kısıtlar, indeksleme, ODBC, ADODB, eşzamanlılık (concurrency) ve işlem (transaction) yönetimi, kitleme (locking), sorgulama (query) optimizasyonu, tam-metin (full-text) arama, dağıtık veritabanları, nesne yönelimli veritabanları, XML veritabanları. Ders veritabanı tasarlama ve gerçekleştirmede hem teorik hem de pratiğe yönelik çalışmaları kapsar.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 307 Mikroişlemciler
Mikroişlemci mimarisi ve çalışması. Veri, adres ve kontrol yolları. Hafıza sistem tasarımı. Arayüz birimleri ve kullanımları. Paralel/seri port’lar, zamanlayıcılar, kemseler ve kesme denetleyicileri, DMA hizmetleri, giriş/çıkış çevre birimleri ve cihazları. Assembly dili programlaması. Mikroişlemci uygulamaları. Intel’in 8-bit, 16-bit ve 32-bit işlemcilerini kullanarak mikroişlemci tabanlı sistemler ve programlama.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 308 Bilgisayar Ağları I
OSI ve TCP/IP modelleri ile Internet mimarisine genel bakış. Paket anahtarlamalı ve devre anahtarlamalı ağ teknolojileri. Paket anahtarlamalı ağlarda gecikme, kayıp ve veri akış oranı. Bir ağ analiz programı ile ağ paketlerinin incelenmesi, bir ağ modelleme ve simülasyon ortamında ağ tasarımları. Uygulama Katmanı: Soket programcılığına giriş, uygulama katmanı protokolleri: DNS, HTTP, FTP, SMTP, POP3 ve akranlı (peer-to-peer) ağlar. Aktarım Katmanı: Güvenilir veri transferi prensipleri, TCP ve UDP protokolleri, akış kontrolü ve sıkışıklık kontrolü. Ağ Katmanı: Yönlendiricilerin yapısı, IP protokolü ve adresleme, Yönlendirme Algoritmaları: Hat Durumu (Link State), Uzaklık Vektörü (Distance Vector), Hiyerarşik yönlendirme. Internet’te yönlendirme: RIP, OSPF, BGP protokolleri. Broadcast ve multicast yönlendirme. Veri bağı protokollerine ve yerel alan ağlarına giriş: Ethernet ve IEEE 802.11 protokolleri.

BİM 399 Endüstri Stajı II    bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
Bu 30 gün uzunluğundaki endüstri stajında, öğrencilerin bir firmanın BT bölümünde yazılım/donanım projelerinde yer almaları beklenmektedir. Bu endüstri stajının amacı bir takım ortamında yazılım/donanım geliştirme deneyimi kazanmaktır. Endüstri staj gözlemlerinin açık ve kısa fakat yeteri kadar kapsamlı olarak bir rapor formatında yazılması ve sunulması gerekmektedir.

BİM 401 Yazılım Mühendisliği
Yazılım mühendisliğine genel bakış, yazılım yaşam döngüsü, yazılım geliştirme süreçleri, UML ve tasarım kalıpları (design patterns) ile modelleme, proje yönetimi ve yazılım geliştirme takımı organizasyonu, gerekler toplama ve analiz, sistem tasarımı, nesne tasarımı, yazılım testi. Yazılım mühendisliği kavramları, öğrencilerin bir UML modelleme ve gerçekleştirme aracı kullanarak, bir sistemin tanımlanmasından ve tasarımından programını geliştirecekleri, basit olmayan bir takım projesi ile gerçekleştirilir    bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,.

BİM 403 Bilgisayar Ağları II
Veri bağı servisleri ve protokolleri: Hata bulma ve düzeltme teknikleri, çoklu erişim protokolleri (çoklama (multiplexing), SDMA, FDMA, TDMA, CDMA, ve rastgele erişim protokolleri: CSMA/CD/CA, …), veri bağı katmanı adreslemesi, yerel alan ağları: Ethernet, IEEE 802.11, PPP, anahtarlar, köprüler, erişim noktaları, ADSL modemler. Fiziksel katman ve veri iletişimi konuları: Modülasyon teknikleri, kablolu ve kablosuz iletişim ortamı, veri kodlama ve kanal kapasitesi, Nyquist ve Shannon ilişkileri, arabirim standartları. Telefon sistemi, anahtarlama, ISDN, ATM, SDH, hücresel sistemler ve uydular. LAN anahtarlama, WAN erişim ve ağ tasarımları.   bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 451 Yapay Sinir Ağları
Biyolojik sinir yapısı, yapay sinir ağlarının ilkeleri, öğrenme ve eğitme kavramları, öğreticili ve öğreticisiz öğrenme, ileri beslemeli geri yayılımlı ve kendi kendini organize eden ağları içeren sinir ağları mimarileri, etkili sinir ağları tasarımı, sinir ağları performans ölçme teknikleri, değişik alanlarda sinir ağları uygulamaları.

BİM 452 Dağıtık Sistemler
Dağıtık sistemlerin özellikleri, sistem modelleri, dağıtık sistemlerde ağ konuları, prosesler arası haberleşme, dağıtık nesneler ve uzaktan çağırım, güvenlik, dağıtık dosya sistemleri, isim servisleri, zaman ve global durumlar, koordinasyon ve anlaşma, işlemler ve eşzamanlılık kontrolü, dağıtık işlemler (transactions), çoğullama (replication).

BİM 453 Genetik Algoritmalar
Genetik algoritmaların tanımı ve özellikleri, iki tabanlı genetik algoritmalar, değişkenler ve hedef fonksiyonunun seçimi, başlangıç toplumu, seçme işlemi, eşlerin seçimi, çaprazlama, mutasyon, genetik algoritma parametreleri seçimi, on tabanlı genetik algoritmalar, bir fonksiyonun maksimumunun bulunması.

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 454 Yazılım Analizi ve Tasarımı
Nesneye dayalı tasarım süreci, sınıf tasarımı için prensipler, kalıtım (inheritance), arabirim tipleri ve çok şekillilik(polymorphism), tasarım desenleri (design patterns), nesne oluşturan, yapısal ve davranış desenlerinden bazı örnekler,yazılım çatıları (frameworks), örnek çalışmalar, sistem mimari ve ileri desenler, bir takım yazılım geliştirme projesi.

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 455 Bilgisayar Mimarisi
Azaltılmış Komut Seti Bilgisayar (RISC) mimarisi, eşzamanlı üst üste yürütmeli (pipelining) işlemci tasarımı (komut ve aritmetik işlemler), çoklu işlemci ve alternatif mimariler, dinamik ve statik bağlantı ağları, paylaşılan hafıza çoklu-işlemci sistemleri, mesaj-aktarım çoklu işlemci sistemleri ve paralel işleme.

BİM 456 Yapay Zeka
Yapay zekâ kavramı. Bilgiye ve modele dayalı yapay zekâ sistemleri. Yapay zekânın temel bileşenlerine genel bakış. Bilgi edinilme ve bilgi sunma modelleri. Üretim modelli sistemlerde arama ve çıkarım. Bir uzman sistem tasarımı.Yapay sinir ağlarında öğrenme, ağ uygulamaları.

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 457 Web Programlama
Internet için bilgisayar programcılığı ve sunucu-tarafındaki programcılığın temelleri. Çeşitli markup (HTML, CSS, XHTML, XML) ve scripting (PHP, JavaScript, Perl gibi) dilleri. Web program geliştirmesi için önemli bir sunucu-tarafı teknolojisi (PHP/C#/ASP.NET veya Servlets/JSP/JSF/Java/JEE) kullanılır. Web sunucuları ve uygulama sunucuları. Veri tabanları ile etkileşim: SQL, ODBC, ADO.NET veya JDBC. Zengin internet uygulamaları geliştirmek için Ajax, Flash ve Web Servisler gibi yeni web teknolojiler.

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 458 Veri Madenciliği
Veri madenciliğine giriş. Veri madenciliğinin amacı, veri ayıklama ve önişleme, veri madenciliği öğrenme yöntemlerine genel bakış. Veri madenciliği öğrenme yöntemleri: karar ağaçları ve k-en yakın komşu algoritması, hiyerarşik ve bölümlemeli kümeleme algoritmaları, yapay sinir ağları, öngörü modelleri, birliktelik kuralları.

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 497 Bitirme Tasarım Projesi I
Bir danışmanın rehberliğinde bağımsız çalışma. Son sınıf bitirme tasarım projesi için bir potansiyel çalışma alanı araştırması ve tanımlaması. Bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanında seçilen çalışmadan özel bir problem tanımlama. Bu çalışmanın sonuçları, gerçekleştirilecek fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gerekleri ve detaylı bir proje iş planını içeren, bir proje teklifi ve sözlü sunum şeklinde sunulacaktır.

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

BİM 498 Bitirme Tasarım Projesi II
Bitirme Tasarım Projesi I’de teklif edilen projenin tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Sonuçlar sözlü ve yazılı şekillerde sunulur.

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

XXX xxx Alan Dışı Seçimli Ders I
…………

XXX xxx Alan Dışı Seçimli Ders II
…………

XXX xxx Alan Dışı Seçimli Ders III

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın