Tezsiz Yüksek Lisans Çalışması

Ürün Yerleştirme, Kendini Denetleme, Satın Alma Niyeti, Dış
Görünüşü İyileştirme, Marka Bilinci

İşletmeler pazarlamaya çalıştıkları ürünleri ve özelliklerini reklamlar aracılığıyla
tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Reklamlar tüketiciye ulaşmada en etkili yollardan
birisidir. Fakat günümüzde artan rekabetle beraber işletmeler tüketicilere ulaşmak için
daha etkili iletişim yollarını aramaktadırlar. Bu yeni yollardan birisi ise ürün
yerleştirmedir.
Bu çalışma ürün yerleştirme uygulamalarının tüketici satın alma niyeti ile olan
ilişkisinin içsel ve dışsal faktörler altında incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma
kapsamına Çukurova Üniversitesi merkez kampüste eğitim gören 420 üniversite
öğrencisi dâhil edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin ürün
yerleştirme uygulamalarına yönelik tutumlarının olumsuz olmasına rağmen kıyafet,
ayakkabı ve moda ürünleri uygulamada kabul edilebilir bulunmuştur. Araştırmada ürün
yerleştirmeye yönelik tutumlar ile dış görünüşü iyileştirme ve marka bilinci arasında
pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat ürün yerleştirmeye yönelik tutumlar
ile kendini denetleme davranışı, gelecekteki satın alma niyeti ve tv izleme süresi
arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca ürün yerleştirmeye yönelik tutumun cinsiyet
ve gelire göre bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , ,