Uluslararası Hukuk Tezi

Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

İktisat bir bilim olarak ortaya çıkısından günümüze kadarki gelişiminde kıt kaynakların optimal dagılımı, büyüme, enflasyon,
işsizlik sorunlarını temel inceleme konusu olarak ele almış,
bunları etkileyen unsurlar ve bunlar arasındaki ilgili olarak çesitli teoriler ileri sürmüstür. ilişkilerle iktisat teorileri öncelikle çözmeyi amaçladıgı
problemleri ortaya koymuştur. Sonra bu problemi çözmeye yönelik önerilerin ne kadar tatmin edici oldugu tartışılmıstır. Teoriyi ilgilendiren temel sorular ortaya konulduktan sonra, cevapları sınırlayan durumlar belirlenmiştir.
Bir teorisyenin gorevı problemi sınırlayıcı durumları tasarlamak kadar teorik olarak tatmin edici çözümleri de üretmektir. ıktisat b i i i m t ar i h i mantıksal olarak tutarlı ve yeterli tahminlerin yapılıp, problemlerin çözülmesiyle gelişmiştir. Bu tahminler mevcut koşullara uygun olmalıdır.
Ayrıca, gelecekteki koşullar da sezilebilmelidir. Teorisyenlerin sezebildikleri problemlerin mantıgına baglı olarak davranmaları akılcı yeniden kalkınma (rational reconstruction) veya durumsal mantı~ (situational logic) yöntemi ol.arak adlandırılır. Ancak her teori tatmin edici bir çözüm üretmeyebilir. Dogru çözümler problemlerin dogru olarak sezilmesine baglıdır (Zijp. 1993, s.3).
İktisat teorileri akılcı yeniden kalkınma yöntemi dogrultusunda, bazı teorik veya tecrübeye dayalı varsayımlarla yola çıkarak bir problemi çözmeye çalısmakla ise başlamıştır.
Daha sonra bu çözümler hataların elimine edilmesi için dikkatle incelenmistir.

Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,