Uluslararası İşletmecilik Tezi

 Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

Eğitim çabalarının genel amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin, topluma sağlıklı ve verimli bir biçimde uyum yapmalarına yardım etmektedir. Bu uyumun gerçekleştirilmesi için bireylerin yetenekleri eğitim yoluyla en son sınıra kadar geliştirilir ve insan davranışları, belirlenmiş eğitim amaçları doğrultusunda değiştirilir. (Varış, 1987, s.2)

İnsanoğlu doğumundan sonra başkalarının etkisiyle yeni davranışlar edinir. İnsan, davranışlarının çoğunu başkalarının etkisiyle öğrendiğinden başkalarınca eğitiliyor demektir. Bu nedenle insan yaşam boyu eğitim sürecinin içinde bulunmaktadır. (Başaran, 1987, s.5)

Dinamik kültür değerlerinin içinde doğan çocuklar zamanla eğitim yoluyla bu değerlere süreklilik ve esneklik kazandırarak çağ koşullarının isteklerine uygun ve geleceğe dönük yeni değerler üretir.

“Eğitim, bireylere bilgi ve becerilerin kazandırmanın ötesinde, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmek, mevcut değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaştırmak sorumluluğu taşır; bu değerler öğrencilerin davranışları ve dilek seviyelerini yine eğitim yoluyla etkiler.” (Varış, 1987, s.2)

Birikmiş bilgi içeriğinin öğrenilmesi küçümsenemez, ancak, soyut ve bir hayli karmaşık bilgiye dayanan toplumsal ve teknolojik süreçler, inceleme ve tartışma ile yönlendirilmektedir.

Eğitim alanının insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. İnsan yaratıldığından beri kendisinden kat kat güçlü doğal ve fiziki çevreyi kontrol etmek ve kendi gereksinimlerini karşılamak amacıyla yararlanılmıştır. (Kısakürek, 1984, s.1)

Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,