Yönetim Ve Organizasyon tez konuları

Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ders İçerikleri
BİM 101 Bilgisayara Giriş 3(2+0+2) ECTS 5,00Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.

 ,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

HR 105 İletişim Bilimlerine Giriş 3(3+0+0) ECTS 0,00Bu dersin amacı öğrencilere iletişimin temel sürecini, çeşitli tanımlarını, farklı iletişim kategorilerini ve türlerini, iletişim teknolojilerinin gelişimi, temel iletişim modellerini öğretmektir. Derste ayrıca iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi, amaçları ve temel yöntemleri ele alınacak ve iletişimin bir bilim olarak sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenecektir. ,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Zorunlu
İNG 161 Yabancı Dil I 4(4+0+0) ECTS 4,00Bu dersin amacı İngilizceye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.Zorunlu
İŞ 143 Genel İşletme 3(3+0+0) ECTS 0,00İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri. ,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Zorunlu
TUR 103 Önbüro İşlemleri ve Yönetimi 3(2+1+0) ECTS 0,00Önbüro bölümünün otel türlerine göre organizasyon yapısı, önbüro hizmetleri ve işlemlerinin özellikleri, önbüroda kullanılan mesleki terimler, belgeler, otel konuklarının giriş-çıkış işlemleri, önbüro hizmetlerinde yetki ve sorumluluklar, önbüro yönetimi ilkeleri, önbüronun otelin diğer bölümleri ile ilişkileri; rezervasyon, ön kasa, santral işlemlerinde kurallar, istatistiklerin düzenlenmesi, işlemlerin ve personelin denetimi. Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 171 Genel Turizm 3(3+0+0) ECTS 3,00Turizm eğitimi alan öğrencilerin donanımlı birer mezun olabilmeleri için gerekli kavramları anlamaları, ülkemizde ve dünyada gelişen turizm olaylarını takip etmelerinin ve yorumlayabilmelerinin sağlanması ve turizmin ülkemiz için en yüksek faydayı sağlayacak şekilde gelişmesinin yöntemlerini öğrenmeleri dersin amacıdır.Zorunlu
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

İNG 162 Yabancı Dil II 4(4+0+0) ECTS 4,00Bu ders İNG 161 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili temel düzey dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

İŞ 144 Muhasebeye Giriş 3(2+1+0) ECTS 0,00Muhasebenin tanımı ve gelişimi; Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri; Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği; Gelir tablosu; Hesap kavramı ve hesapların işleyişi; Hesap planı, muhasebeyle ilgili defter ve belgeler; Muhasebe süreci, ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri; KDV hesapları ve işleyişi.Zorunlu
ST 102 Staj I 0(0+0+0) ECTS 8,00Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 102 Otel İşletmeciliği 2(2+0+0) ECTS 0,00Otelcilik sektörünün tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, özellikleri, otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimi, yatırım kararları, otel yatırımlarında maliyet, finansman ve verimlilik ilkeleri, otel işletmelerinde yönetim ve yönetim fonksiyonları.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 104 Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama 3(2+1+0) ECTS 0,00Sağlıklı beslenme için gerekli besin özellikleri, dengeli beslenme için gerekli besin miktarı ve beslenme ilkeleri, mönü planlaması ve planlamaya etki eden faktörler, konukların sosyal ve ekonomik durumlarına uygun mönülerin, standart reçetelerin ve porsiyonların oluşturulması yöntemleri.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 106 Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği 3(2+1+0) ECTS 0,00İşletme çeşitliliği ve sektörün yapısına göre temizlik programlarının oluşturulması, temizlik hizmetleri işletmeciliğinde kontrol, denetim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, temizlik hizmetleri işletmeciliğinde beklenen ve istenen temizlik programları dahilinde maliyet ve bütçe hazırlama ve pazarlama teknikleri. Temizlik plan ve programları oluşturulmasında ürün seçimi, temizlik standartlarının belirlenmesi, temizlik ürün kullanımında uygulama yöntemleri, temizlik uygulamalarında performans ölçümü, temizlik ürün kullanım maliyetleri, temizlik ürünü seçiminde ve kullanımında çevre duyarlılığının oluşturulması.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 108 Mutfak Hizmetleri Yönetimi ve Hijyen 3(2+1+0) ECTS 0,00Mutfak yönetiminin temel prensipleri ve hedefleri, organizasyon ve görev tanımları, verimlilik teknikleri, mutfak bilgisi, mutfak planı ve fiziksel özellikleri, mutfak malzemeleri ve güvenliği, mutfakta temizlik ve sağlık, kişisel temizlik ve sağlık, araç – gereç temizliği ve sağlık, gıda temizliği ve sağlık, gıda zehirlenmesi ve yardım, gıda maddelerinin beslenme değerlerine göre ayırımı, gıda maddelerinin gruplandırılması, yiyecek üretim maliyetlerinin hesaplanması, satın alma, depolama ve mutfakta bilgisayar kullanımı, üretim maliyetleri, satın almanın önemi, özellikleri ve yöntemleri, teslim alma, depolamanın önemi, stok kontrol, standart reçeteler, restoran siparişlerinde bilgisayar kullanımı. Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları, patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması, besin, bina, hava, personel hijyeni ile ilgili ilkeler.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.Zorunlu
İNG 261 Mesleki Yabancı Dil I 3(2+2+0) ECTS 0,00Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce düzeylerini geliştirmek ve aynı zamanda uluslararası iş İngilizce si ve iş terimlerini anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrencilerin iş yaşamında temel düzeyde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.Zorunlu
TUR 175 Kat Hizmetleri 3(3+0+0) ECTS 3,00Kat hizmetlerinde iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme işlevleri, tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecinde devam eden eğitim işlevleri, tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü ve çalışanların denetimi ile ilgili yönetsel işlevler, kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili işlevler.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 201 Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi 3(2+1+0) ECTS 0,00Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri, konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi, konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri, analizi, verimlilik ilkeleri.Zorunlu
TUR 205 Kat Hizmetleri Yönetimi 3(2+1+0) ECTS 3,00Kat hizmetlerinde iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme işlevleri, tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecinde devam eden eğitim işlevleri, tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü ve çalışanların denetimi ile ilgili yönetsel işlevler, kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili işlevler.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 207 Önbüro-Kat Hizmetleri Otomasyonu 4(2+2+0) ECTS 0,00Önbüro bölümünde kullanılan paket programların tanıtımı, uygulaması (Fidelio- Opera), kat hizmetleri programları.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 209 Gıda Teknolojisi 2(2+0+0) ECTS 0,00Gıda teknolojisinin tanımı ve gelişimi, hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü, fiziksel gıda saklama yöntemleri, kimyasal gıda saklama yöntemleri, tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, çay işleme teknolojisi, işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 213 Turizm Pazarlaması 3(3+0+0) ECTS 0,00Turizm pazarının özellikleri; turizm arz ve talebini oluşturan etmenler; mallar ve hizmetlerin özellikleri ve birbirinden farkı; turizm talebini etkileyen faktörler; pazarlama karması; turizmde pazar segmentasyonu; turizm ürününün oluşturulması; fiyat; pazarlama stratejisi ve uygulanan taktikler; turizmde dağıtım kanalları.Zorunlu
İNG 262 Mesleki Yabancı Dil II 3(2+2+0) ECTS 0,00Bu ders İNG 261 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri iş yaşamında İngilizce kullanımı ile ilgili yabancı dil bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.Zorunlu
KGS 290 Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

ST 202 Staj II 0(0+0+0) ECTS 8,00Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş. ,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Zorunlu
TUR 202 Türkiye Turizm Coğrafyası 4(2+2+0) ECTS 0,00Turizm coğrafyasının tanımı ve özellikleri; turizmin kaynakları; klasik mitolojiye giriş; Anadolu’nun tarih öncesi ve tarih çağları; ana hatlarıyla Anadolu Uygarlıkları; Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri; bu bölgelerin turizm varlıkları ile turizm arz ve talebinin incelenmesi.

,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök

Zorunlu

TUR 204 Yiyecek-İçecek Hizmetleri Otomasyonu 3(2+1+0) ECTS 0,00Otel otomasyonu hakkında temel bilgiler, yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde bilgisayar ve bilgisayar destekli hizmetleri tanıma (Bartech), yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde teknoloji kullanımı yöntemleri.Zorunlu
TUR 206 Turizm Mevzuatı 3(3+0+0) ECTS 0,00Turizm Hukuku ve kaynakları, Türkiye’de turizme ilişkin yasal düzenlemeler, turizmde örgütlenmeye ilişkin mevzuat, gezi sözleşmeleri, kontenjan sözleşmeleri, tüketici hakları.Zorunlu
TUR 208 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve Maliyet Kontrol 3(3+0+0) ECTS 0,00Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin sınıflandırılması, temel fonksiyonları, organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması ve pazarlanması, yiyecek-içecek maliyet kontrolünün kapsamı, kontrol sisteminin işletmelere sağladığı faydalar, yiyecek-içecek maliyet kontrol süreci ve aşamaları, standart yiyecek-içecek reçetelerinin oluşturulması, maliyetlerin hesaplanması, yiyecek içecek faaliyetleri ile ilgili dönemsel verilerin istatistiksel yöntemlerle raporlanması.Zorunlu
TUR 210 Seyahat Acentacılığı 2(2+0+0) ECTS 0,00Seyahat acentacılığının tanımı, türleri, işlevleri; seyahat acentası kuruluşu için gerekli bilgi ve belgeler, havayolu-denizyolu-demiryolu-karayolu rezervasyon işlemleri; seyahat acentalarının yurtiçi ve yurtdışı tur düzenleme programlarının oluşturulması ilkeleri; seyahat acentaları, konaklama işletmeleri ilişkileri, biletleme işlemleri, merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları. ,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Zorunlu
BE 101 Beden Eğitimi I 0(0+1+0) ECTS 0,00Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.Program Seçmeli
GS 101 Güzel Sanatlar I 0(0+1+0) ECTS 0,00Ülkemizde ve dünyada güzel sanatlar alanında verilen eserler; Doğu ve Batı uygarlıklarının ortaya çıkardığı yapıtlar.Program Seçmeli
BE 102 Beden Eğitimi II 0(0+1+0) ECTS 0,00Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel, kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler. ,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Program Seçmeli
GS 102 Güzel Sanatlar II 0(0+1+0) ECTS 0,00Anadolu uygarlıklarının tarihi gelişimi ve Anadolu uygarlıklarının etkilediği diğer uygarlıklar.Program Seçmeli
DAB 209 Elektronik Ticaret 2(2+0+0) ECTS 0,00Elektronik ticarete giriş, temel terimler ve tanımlamalar, internet ekonomisi ve trendler, elektronik pazar yapısı, işletmeden nihai tüketiciye ve işletmeler arası elektronik ticaret işlemleri; internette pazarlama ve enformasyon, online tüketici davranışı, web üzerinde ürün geliştirme, internette fiyatlandırma, tutundurma, satış teknikleri, e-ticaret ve lojistik yönetimi, internette güvenlik ve yasal çerçeve; uygulama örnekleri. ,yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Program Seçmeli
HR 217 Kriz Yönetimi 2(2+0+0) ECTS 0,00Halka ilişkiler ve İşletmelerde beklenilmeyen, önceden sezilemeyen ve mevcut durumu tehdit ederek gerilim yaratan ve imaj zedeleyen durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalar; kriz ortamında nasıl bir yöntem uygulanacağı ve mevcut krizin giderilmesi için nelerin yapılması gerektiği.Program Seçmeli
HR 219 Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol 2(2+0+0) ECTS 0,00Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler, ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları.Program Seçmeli
İK 209 Girişimcilik 2(2+0+0) ECTS 0,00Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye’de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ’lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye’de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler. yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Program Seçmeli
TUR 203 Endüstriyel Yiyecek Üretimi 2(2+0+0) ECTS 0,00Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların tanımı, özellikleri, toplu beslenme üretiminde ve servislerinde yiyecek reçetelerinin standartlaştırılması ve değerlendirilmesi, toplu beslenme hizmetlerinde yemek dağıtım yöntemleri, toplu beslenme servislerinde sanitasyon. yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Program Seçmeli
TUR 211 Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi 3(2+1+0) ECTS 0,00İşletme içi ve işletme dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı, ziyafet (banket) ve ikram (catering) hizmetlerinde yönetim şekli ve fonksiyonları, ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler, ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlaması.Program Seçmeli
HR 214 Etkinlik Yönetimi 3(2+1+0) ECTS 0,00Etkinlik kavramı, amacı, işletme için önemi, etkinlik düzenlemede göz önünde bulundurulacak faktörler: zaman planlaması, takım oluşturulması ve koordinasyon, hedef kitle seçimi, alanların denetimi, tanıtım kartları, tanıtıcı malzeme, etkinlik programı oluşturma, medya ile ilişkiler, izleme ve değerlendirme. yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Program Seçmeli
İŞ 204 Meslek Etiği 2(2+0+0) ECTS 2,00Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar. yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Program Seçmeli
TUR 212 Turizm ve Çevre 2(2+0+0) ECTS 0,00Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri, turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi, turizm ve çevre dengesi, Türkiye’de turizm ve çevre politikaları, çevre politikalarının ulusal ve uluslararası standartları. yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Program Seçmeli
TUR 214 Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim 3(3+0+0) ECTS 0,00Konaklama işletmelerinde finansal yönetimin yeri, amacı, örgütlenmesi ile ilgili bilgiler, finansal analizde oranlar ve fon akım tabloları, çalışma sermayesi yönetimi, konaklama işletmelerinde kullanılan finansman kaynakları. yönetim ve organizasyon tez konuları ,dış ticaret tez konuları ,hazır tez konuları ,işletme bölümü tez konuları ,insan kaynakları tez kon ,tez konuları iktisat ,örnek tez konuları ,pazarlama ile ilgili tez konuları ,grafik tasarım tez konuları ,besyo tez konuları ,tarih tez konuları ,psikoloji tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,yök
Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın