Yüksek Lisans Çalışması

Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Doğu Akdeniz’de bulunan Kıbrıs Adası’ nın yüzde 38′ lik kuzey bölümünde kurulmuş küçük bir ülkedir. Nüfusu 156,000, yüzölçümü 3355
kilometre karedir (KKTC İstatistik Yıllığı, 1993). Ada’ nın
güneyinde Kıbrıs Rum Kesimi bulunmaktadır. 1974’ten önce
Kıbrıs’lı Türkler ve Kıbrıs’lı Rumlar birlikte Kıbrıs
Cumhuriyeti’ ni kurmuşlar ve tek bir devlet olarak yaşamaya çalışmışlardır. Ancak Kıbrıs’lı Rumlar’ın Türkler’i, hükümet organları da dahil, adanın tüm idari kurumlarından şiddete baş vurarak dışlamaları ve Türk halkına karşı baskı
uygulamaları ve zor kullanmaları bu birlikteliği olanaksız kılmıştır. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti,
uygulamada 1963 yılında, fiilen ise 1974 yılında sona ermiştir. Rumlar’ın Türkler’e karşı yaptığı soykırıma karşı Türkiye, uluslararası anlaşmalara dayanarak Ada’ ya askeri müdahalede bulunmuş ve Ada 1974 yılında ikiye
ayrılmıştır. 1975 yılında kuzeydeki Türk bölgesiyle, güneydeki Rum bölgesi arasında nüfus mübadelesi olmuş ve kendi
bölgelerine geçmek isteyen Rum ve Türkler yer değiştirmişlerdir. Böylece Ada’nın kuzeyine yerleşen Türkler 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni, 1983’te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmişlerdir. KKTC’nin yeni kurulmuş bir devlet olması dışında bir dizi politik sorunu vardır. Bu sorunların bir çoğu KKTC’nin ekonomik durumunu ve gelişmesini etkilemektedir. Örneğin
KKTC henüz Türkiye dışında hiç bir ülke tarafından politik olarak resmen tanınmamıştır. Dolayısıyla uluslararası alanda yeterince etkin olamamakta ve ekonomik çıkarlarını koruyamamaktadır. Uluslararası kurum ve organizasyonlarda yer alamamakta ve onlardan yararlanamamaktadır.

Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,