Yüksek Lisans Proje Örnekleri

Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Faaliyet Analizi, Geleneksel Üç Aşamalı Maliyetleme Sistemi, Maliyet Sürücüsü, Faaliyet.

Günümüzde üretim teknolojilerinin hızlı bir şekilde değişmesi ve gelişmesiyle birlikte işletmelerin maliyet yapılarında da bazı değişmeler olmuştur. Ortaya çıkan bu değişimler; ürün maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel muhasebe yöntemlerini kullanan birçok işletmenin, ürün maliyetlerini doğru ve olması gerektiği gibi hesaplayamadığını göstermiştir. Bu durum; faaliyete dayalı maliyetleme sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Faaliyete dayalı maliyetleme sistemi, üretim sürecinde mamulleri üretmek için yerine getirilen faaliyetlere odaklanır. Maliyetler, her mamulün faaliyetleri tüketimi baz alınarak faaliyetlerden ürünlere izlenmektedir.
Bu çalışma ile faaliyete dayalı maliyetleme ve faaliyet analizi yöntemleri bir üretim işletmesinde uygulanmış ve elde edilen sonuçlar geleneksel sistem ile karşılaştırılmıştır. Araştırma yapılırken öncelikle konunun teorik kısmı ile ilgili literatür taraması yapılmış, faaliyete dayalı maliyetleme ve faaliyet analizi açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra; uygulama kısmı için hiçbir maliyetleme sisteminin olmadığı bir üretim işletmesinde örnek olay yöntemi kullanılarak hem geleneksel üç aşamalı maliyetleme sistemi hem de faaliyete dayalı maliyetleme sistemi uygulanmış, ulaşılan sonuçlar mukayese edilerek yorumlanmıştır. Ayrıca; seçilen işletmede yapılan faaliyet analizi ile ürüne değer katmayan faaliyetler tespit edilmiştir.

Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , ,