Yüksek Lisans Tez Çalışması

bitirme projesi,   bitirme tezi konuları,   bitirme tezi örnek,   bitirme tezi örnekleri,   bitirme tezi örneği,   bitirme tezleri,   bitirme ödevi,   lisans bitirme tezi,   lisans tezi,         tez örnekleri,

Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanmakta olan ihracatı teşvik tedbirleri 1980 öncesi ve sonrasında genel olarak incelenip özellikle tekstil sektörü, Çukurova Bölgesi’nde uygulanmakta olan teşvikler açısından ele alınmıştır.
1980 sonrası serbest piyasa ekonomisine geçiş ve ekonomik istikrar tedbirler çerçevesinde ve özellikle tekstil sektöründe kullanılan ihracat teşvikleri ve yeterliliğinin incelenmesinden sonra AT’ndaki benzer uygulamalara yer verilmiştir. Ülkemiz çıkışlı tekstil ve konfeksiyon ürünlerine kota ve damping vergileri ile kısıtlama getiren Topluluğun, özellikle tekstilde, sektörel korumacılık önlemlerinin Türkiye ile kıyaslanamayacak boyutlara vardığını; ancak bunu finansman kolaylığı yaygın sigorta-garanti mekanizmaları ve eğitim dış pazar araştırması gibi devletin hizmet teşviği ile gerçekleştirdiğini görmekteyiz.
Son birkaç yılda sıfırlanarak kaldırılan vergi iadesi DFİF gibi parasal teşviklerin yerine subvanse edildikleri gerekçesi ile damping soruşturmalarına yol açmayacak; ucuz kredi ile finansman kolaylığı sağlanması ve rakip ülkelerde uygulanan devletin hizmet teşviklerini uygulamaya koyması bürokratik işlemlerin azaltılarak yetkinin tek elde toplanması gereği üzerinde durulmuştur. Günümüz rekabet ortamında ihracatçılarımızın kıyasıya mücadele ettikleri dış pazarlarda elde ettikleri pazar paylarını kaptırmamak ve eski teknolojilerini yenileyebilmek için en azından rakip ülkelerdeki uygulamaları içeren kapsamlı bir teşvik sistemine olan ihtiyacımız vurgulanmaktadır.
Çukurova Bölgesi’nde kurulu 28 tekstil firmasının temsilcileri ve üst düzey yöneticileri ile yapılan anketin değerlendirilmesi ve yorumu ile uygulamada karşılaşılan sorunlar yetersizlikler ve sonuç kısmında da yapılması gerekenlerle beklentiler dile getirilmeye çalışılmıştır.

Bilgisayar ve programlama, Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , ,