Bir Doktora Tezi Nasıl Yazılır

 doktora tezi,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,     doktora tezi örneği,          doktora tezi arama,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,          doktora tezi bölümleri,     doktora tezi burs,     doktora tezi bul,     doktora tezi bursu,     doktora tezi araştırma bursu,     doktora tez konusu belirleme,     doktora tez araştırma bursu,     bir doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl bitirilir,     doktora tez konusu bulmak,     özel ders,     bitirme tezi,

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Amaç:
Akademik ve hizmetiçi eğitim, seminer, kurs vb. aracılığıyla çeşitli kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve deneticilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, Matematik eğitiminin alt dallarında uzman yetiştirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği rol, statü ve görevlerle ilgili bilgi, beceri, tutum ve yeterliliklere sahip öğretmen adaylarını yetiştirmektir.

Bölümün Çıktıları:
1: Matematik biliminin alanları olan Analiz, Cebir, Geometri ve Uygulamalı bilimlerdeki temel kavramları açıklayabilir, matematiğin kuramsal yapısını yorumlayabilir ve bu alandaki bilgilerini farklı problemlere uygulayabilir.
2: Matematik bilgilerini tanımlama, modelleme ve çözme ve günlük hayat problemlerine uygulama becerisini kazanır.
3: Matematik öğretimi için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.
4: Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini etkili kullanır. Bir gramer terimi olan dilin gündelik ve toplumsal hayat içindeki işlevini kavrar.
5: Matematik öğretiminde kullanılabilecek öğretim teknolojilerini tasarlayabilir ve kullanabilir. Verilerin çözümler, deney yapar ve tasarlar, sonuçları yorumlayabilir Bilimsel araştırma projelerini organize eder ve sürdürür.
6: Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. Öğrenciler üretken, özdeğerlerine saygılı, akılcı, sorgulayan, yaratıcı, etik kurallara uyma, Türkçeyi etkili kullanma gibi yeterliliklere sahip olabileceklerdir.
7: Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilir, çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilir. panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılabilir, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alabilir.
8: Karşılaşabilecekleri sorunları okul ortamı içerisinde tartışabilirler, güncel hayatta bu sorunları daha kolay fark edebilirler ve çözüm bulabilirler. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özelliklerini tartışabilir.
9: Öğretme – öğrenme sürecinde gözlemlediklerini uygulayabilir ve değerlendirme yapabilirler. Kazanmış oldukları bilgi ve becerileri okul ortamında uygulayabilir ve mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazanabilirler.
10: Öğretim amaçlı kullanılan çeşitli görsel-işitsel ve çoklu ortam sağlayan materyalleri tanımlayabilir ve bu materyallerin öğretim ortamında etkin olarak kullanabilir.
11: Fen Bilimleri ve Sosyal bilimleri alanlarında, ilköğretim matematik öğretmeninin sahip olması gereken genel kültür bilgilerini edinir ve bu bilgilerini kullanarak bakış açısı geliştirir.
12: Matematik eğitimi ile ilgili konu alanındaki son gelişmeleri takip edebilir, matematik dersinin öğretiminde kullanılan yöntemler ve bu konuda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve işleniş açısından genel ve eleştirel bakış açısı kazanabilirler.
13: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları, sınıf yönetimi modellerini ve yaklaşımlarını açıklayabilir. Sınıfta karşılaşabileceği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşımları kullanabilir.
14: Öğrenme kuramlarının öğrenme – öğretme süreçlerine etkisini tartışabilir. Planlı bir etkinlikte çağdaş öğrenme – öğretme strateji yöntem ve teknikler ile kuram ve modelleri uygulayabilir.
15: Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini açıklayabilir. Geleneksel ve çağdaş yaklaşımlara dayalı ölçme araç ve gereçlerini hazırlayıp uygulayabilir.
16: Psikolojik danışma ve rehberliğin öğretmenlik mesleğindeki yeri, önemi ve uygulamalarını açıklayabilir. Rehberliğin çeşitlerini, rehberlik servislerini, rehberlikle ilgili görevlerini açıklayabilir. Özel eğitim gerektiren nedenleri, erken tanı ve tedavinin önemini açıklayabilir.
17: Eğitimin ilgili diğer bilimlerle ilişkisini ve işlevlerini açıklayabilir.
18: Eğitim ile psikoloji arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

BOLOGNA SÜRECİ

LİSANS PROGRAMI

DERS TANITIM FORMLARI

 

 

 


İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümünün Amacı

Akademik ve hizmetiçi eğitim, seminer, kurs vb. aracılığıyla çeşitli kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve deneticilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, Matematik eğitiminin alt dallarında uzman yetiştirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği rol, statü ve görevlerle ilgili bilgi, beceri, tutum ve yeterliliklere sahip öğretmen adaylarını yetiştirmektir.

 

Bölümün Çıktıları:

Öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1: Matematik biliminin alanları olan Analiz, Cebir, Geometri ve Uygulamalı bilimlerdeki temel kavramları açıklayabilir, matematiğin kuramsal yapısını yorumlayabilir ve bu alandaki bilgilerini farklı problemlere uygulayabilir.

PÇ2: Matematik bilgilerini tanımlama, modelleme ve çözme ve günlük hayat problemlerine uygulama becerisini kazanır.

PÇ3: Matematik öğretimi için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.

PÇ 4: Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini etkili kullanır. Bir gramer terimi olan dilin gündelik ve toplumsal hayat içindeki işlevini kavrar.

PÇ 5: Matematik öğretiminde kullanılabilecek öğretim teknolojilerini tasarlayabilir ve kullanabilir. Verilerin çözümler, deney yapar ve tasarlar, sonuçları yorumlayabilir Bilimsel araştırma projelerini organize eder ve sürdürür.

6: Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. Öğrenciler üretken, özdeğerlerine saygılı, akılcı, sorgulayan, yaratıcı, etik kurallara uyma, Türkçeyi etkili kullanma gibi yeterliliklere sahip olabileceklerdir.

7: Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilir, çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilir.  panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılabilir, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alabilir.

PÇ 8:  Karşılaşabilecekleri sorunları okul ortamı içerisinde tartışabilirler, güncel hayatta bu sorunları daha kolay fark edebilirler ve çözüm bulabilirler. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özelliklerini tartışabilir.

PÇ 9: Öğretme – öğrenme sürecinde gözlemlediklerini uygulayabilir ve değerlendirme yapabilirler. Kazanmış oldukları bilgi ve becerileri okul ortamında uygulayabilir ve mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazanabilirler.

PÇ 10: Öğretim amaçlı kullanılan çeşitli görsel-işitsel ve çoklu ortam sağlayan materyalleri tanımlayabilir ve bu materyallerin öğretim ortamında etkin olarak kullanabilir.

PÇ 11: Fen Bilimleri ve Sosyal bilimleri alanlarında, ilköğretim matematik öğretmeninin sahip olması gereken genel kültür bilgilerini edinir ve bu bilgilerini kullanarak bakış açısı geliştirir.

PÇ 12  Matematik eğitimi ile ilgili konu alanındaki son gelişmeleri takip edebilir, matematik dersinin öğretiminde kullanılan yöntemler ve bu konuda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve işleniş açısından genel ve eleştirel bakış açısı kazanabilirler.

PÇ 13 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları, sınıf yönetimi modellerini ve yaklaşımlarını açıklayabilir. Sınıfta karşılaşabileceği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşımları kullanabilir

PÇ 14: Öğrenme kuramlarının öğrenme – öğretme süreçlerine etkisini tartışabilir. Planlı bir etkinlikte çağdaş öğrenme – öğretme strateji yöntem ve teknikler ile kuram ve modelleri uygulayabilir.

PÇ 15: Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini açıklayabilir. Geleneksel ve çağdaş yaklaşımlara dayalı ölçme araç ve gereçlerini hazırlayıp uygulayabilir.

PÇ 16: Psikolojik danışma ve rehberliğin öğretmenlik mesleğindeki yeri, önemi ve uygulamalarını açıklayabilir. Rehberliğin çeşitlerini, rehberlik servislerini, rehberlikle ilgili görevlerini açıklayabilir. Özel eğitim gerektiren nedenleri, erken tanı ve tedavinin önemini açıklayabilir.

PÇ 17: Eğitimin ilgili diğer bilimlerle ilişkisini ve işlevlerini açıklayabilir.

PÇ 18: Eğitim ile psikoloji arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.

 doktora tezi,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,     doktora tezi örneği,          doktora tezi arama,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,          doktora tezi bölümleri,     doktora tezi burs,     doktora tezi bul,     doktora tezi bursu,     doktora tezi araştırma bursu,     doktora tez konusu belirleme,     doktora tez araştırma bursu,     bir doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl bitirilir,     doktora tez konusu bulmak,     özel ders,     bitirme tezi,

 

 

 


T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI

(2006 VE SONRASINDA KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN)

2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

1. Sınıf 1.Yarıyıl                                                                                                                          1. Sınıf   II.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI

T

U

K

ECTS   KODU             DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

MTA1101 Genel Matematik

4

2

5

 

12

 

  MTA1201 Soyut Matematik

3

0

3

7

TÜG1101 Türkçe-I: Yazılı Anlatım

2

0

2

2

  MTA1202 Geometri

3

0

3

6

EBB1101 Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

5

  TÜG1201 Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

2

BLG1101 Bilgisayar I

2

2

3

6

  EBB1201

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

5

YDI1001 Yabancı Dil I

3

0

3

3

  BLG1201 Bilgisayar II

2

2

3

5

AIT1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

  YDI1001 Yabancı Dil II

3

0

3

3

   

  AIT1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

  TOPLAM

16

4

18

30

 

TOPLAM

18

2

19

30

 

2. Sınıf       1.Yarıyıl                                                                                                                                       2. Sınıf   II.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

  KODU DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

MTA2101 Analiz I

4

2

5

9

MTA2201 Analiz II

4

2

5

9

MTA 2102 Lineer Cebir I

3

0

3

6

MTA2202 Lineer Cebir II

3

0

3

6

FEA2101 Fizik I

4

0

4

6

MTA2203 Diferansiyel Denklemler

4

0

4

5

MTG2101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

2

FEA2201 Fizik II

4

0

4

6

EBB2101 Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

5

  Seçmeli Ders I

3

0

3

4

  Seçmeli Ders I

2

0

2

2

  TOPLAM

18

2

19

30

  TOPLAM

18

2

19

30

 

2. SINIF 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

2. SINIF 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

MTA2103 Seçmeli I (Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi)

 

2

0

2

2

  MTG2201

 

Seçmeli I (Astronomi)

 

3

0

3

4

MTA2104

 

Seçmeli I (Matematiksel Düşüncenin Gelişimi)

 

2

0

2

2

MTG2202

Seçmeli I (Vatandaşlık Bilgisi)

3

0

3

4

MTA2105 Seçmeli I (Mesleki İngilizce)

2

0

2

2

MTG2203 Seçmeli I (Çevre Eğitimi)

3

0

3

4

3. Sınıf I. Yarıyıl                                                                                                                             3. Sınıf   II. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

  KODU DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 
MTA3101 İstatistik ve Olasılık – l

2

2

3

5

  MTA3201 İstatistik ve Olasılık  -ll*

2

2

3

5

 
MTA3102 Cebire Giriş

3

0

3

5

  MTA3202 Elemanter Sayı Kuramı*

3

0

3

5

 
MTA3103 Analiz III

3

0

3

4

  MMB3201 Özel Öğretim Yöntemleri –I

2

2

3

5

 
MTA3104 Analitik Geometri I

3

0

3

4

  MTG3201 Turizm*

2

0

2

2

 
MTG3101 Bilim Tarihi*

2

0

2

3

  EBB3202 Özel Eğitim*

2

0

2

4

MTG3102 Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

4

 
EBB3201 Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

5

MMB3101

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

5

 
  Seçmeli Ders I

2

0

2

4

  TOPLAM

16

6

19

30

    TOPLAM

16

4

18

30

   

 

3. SINIF 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

   

  EBB3203

 

Seçmeli I (Eğitimde Güncel Sorunlar)

 

2

0

2

4

   

  EBB3204

 

Seçmeli I (Etkili İletişim)

 

2

0

2

4

   

  EBB3205 Seçmeli I (Öğrenme Psikolojisi)

2

0

2

4

4. Sınıf   I.Yarıyıl                                                                                                                                4. Sınıf  II.Yarıyıl

KODU DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

KODU DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 
MTA4101 Doğrusal Programlama*

3

0

3

6

MTA4201

 

 

Konu Alanı ve Ders Kitabı İncelemesi*

2

0

2

4

 
MTA4102 Özel Öğretim Yöntemleri – ll

2

2

3

5

EBB4202 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

4

MTG4101 Matematikte Güncel Konular

2

0

2

4

MMB4201 Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

12

 
MMB4101 Okul Deneyimi

1

4

3

7

 
EBB4101 Rehberlik

3

0

3

5

EBB 4201 Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

  Seçmeli Ders II

3

0

3

3

  TOPLAM

14

6

17

30

  Seçmeli Ders II

3

0

3

3

  Seçmeli Ders II

3

0

3

3

4. SINIF 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

  TOPLAM

14

6

17

30

MTA4103

 

Seçmeli II(Drama)

3

0

3

3

4. SINIF 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

MTA4104

 

Seçmeli II(Matematiksel Modelleme)

3

0

3

3

MMB4202

 

Seçmeli II  (Bitirme Projesi)

3

0

3

3

 

 

MMB4203 Seçmeli II (Matematikte Kavram Yanılgıları)

3

0

3

3

MTA4105

 

Seçmeli II(Geometri Öğretimi)

3

0

3

3

MMB4204 Seçmeli II (Matematikte Problem Çözme)

3

0

3

3

MMB 4205

 

Seçmeli II (Analitik Geometri Öğretimi)

3

0

3

3

MTG4201

 

Seçmeli II (İnternet Uygulamaları ve Web Tasarımı)

3

0

3

3

MTA4106

 

Seçmeli II(Matematik ve Yaşam)

3

0

3

3

MTG4202 Seçmeli II (Avrupa Birliği)

3

0

3

3

MTG4203 Seçmeli II (Sağlık Bilgisi)

3

0

3

3

 

YRD. DOÇ.DR. ÖZDEN KORUOĞLU

                                                                                                                                                                                                                                             ANABİLİM DALI BAŞKANI


BALIKESİR ÜNİVERSİTES İ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

 

Kodu : AIT 1001

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 0 0 0 0 22 50 2 2

Yarıyılı

1

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi   Teknik

Seçmeli

  Sosyal

Seçmeli

   
Dersin Amacı

Öğrenciler bu derslerin ardından;

Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplerini açıklayabilme.

Osmanlı Devleti’nin çöküş sebeplerini açıklayabilme.

Osmanlı Devletinin yaşamış olduğu savaşlarını (Trablusgarp, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı) ve sonuçlarını açıklayabilme.

Türk Milli Mücadele hareketinin amaç ve kapsam ve yöntemini açıklayabilme

Türk Milli Mücadele hareketinin safhalarını ve kazanılan başarıları açıklayabilme

Mudanya Ateşkes ve Lozan Barış Anlaşması’nı açıklayabilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplerini açıklayabilir.

Osmanlı Devleti’nin çöküş sebeplerini anlatabilir.

Osmanlı Devletinin yaşamış olduğu mücadeleleri ifade edebilir.

Türk Milli Mücadele hareketinin amaç ve kapsam ve yöntemini açıklayabilir.

Türk Milli Mücadele hareketinin safhalarını ve kazanılan başarıları açıklayabilir.

Mudanya Ateşkes ve Lozan Barış Anlaşması’nı açıklayabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-2-3 cilt, YÖK Komisyon, Ankara 1989

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçülük 1-2-3 cilt, Genelkurmay Yayınları

Atatürk’ün Söylev ve demeçleri, TTK Basımevi

Mondrostan Mudanya’ya, Prof. Dr. Selahattin Tansel

Tarih açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Prof. Dr. Ahmet Mumcu

İmparatorluktan  Milli Devlete, Prof. Dr. Yavuz  Ünsal

Cumhuriyet Tarihi, Prof. Dr. Ergün Aybars

Türk İnkılap Tarihi, Prof. Dr. Hamza Eroğlu

20. yy siyasi Tarihi, Prof Dr. Fahir Armaoğlu

Çankaya, Falih Rıfkı Atay

Modern Türkiye’nin Doğuşu, Bernard Lewıs

Medeni Bilgiler, Afet İnan

Atatürk Devrimi, Prof. Dr. Suna Kili

Dinimiz neyi emrediyor, Atatürk ne yaptı, Devrimlerimiz, İlkelerimiz    Emekli Tümgeneral Turan Olcaytu

Atatürkçülük, Atatürkçü Düşünce Sisteminin temelleri, Prof. Dr. Ahmet Mumcu

İstiklal Mahkemeleri, Prof. Dr. Ergün Aybars

Atatürk’ten Düşünceler, Ord. Prof. Enver Ziya Karal

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp  Tarihi Dersinin önemi ve Amacı, İnkılâp ve İnkılâpla İlgili kavramlar

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, İç ve dış sebepler

Büyük Devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri ve Uyguladıkları Baskı metotları, XIX yy. Osmanlı devletinde yenilik hareketleri.

Trablusgarp, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı, I. Dünya Savaşında Atatürk

Mondros Ateşkes Anlaşması, İşgaller karşısında memleketin durumu, Milli Cemiyetler, Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Milli Mücadele Dönemi

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı

Milli Mücadelede ilk adım ve Kongreler yoluyla Teşkilatlandırma, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi

Kuva-yi Milliye ve Misak-ı Milli

T.B.M.M. nin açılması ve İstiklal Savaşının Yönetimini ele alması

İç isyanlar ve ülkede Asayişin Sağlanması

Mondros Mütarekesinden sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye üzerindeki Yeni Projeleri; Paris, Londra, San Remo Konferansları, Sevr Anlaşması

Sakarya Zaferine kadar Milli mücadele ve cepheler

Sakarya Zaferi ve Büyük Taarruz

Mudanya mütarekesi ve Lozan Barış Anlaşması, Önemi ve Sonuçları

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Okt.Ekrem ŞAHİNGİRAY  
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

 doktora tezi,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,     doktora tezi örneği,          doktora tezi arama,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,          doktora tezi bölümleri,     doktora tezi burs,     doktora tezi bul,     doktora tezi bursu,     doktora tezi araştırma bursu,     doktora tez konusu belirleme,     doktora tez araştırma bursu,     bir doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl bitirilir,     doktora tez konusu bulmak,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Dersin Adı : BİLGİSAYAR-I

 

Kodu : BLG 1101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 28 0 19 0 75 150 3 6

Yarıyılı

1

Dili

Türkçe

Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

Dersin Amacı Öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet teknolojilerini genel olarak öğrenmeleri. Bu teknolojileri ders islenmesinde öğrenciler ile birlikte kullanılmasının öğrenilmesi. Bilişim teknolojilerinin eğitim dünyasında örgenci başarısı ve öğretmenlerin öğretme performansına olan etkilerinin tartışılması.  Bilişim sistemlerinde ve internette var olan güvenlik tehditlerini ve bunlar ile bahsetme yollarını öğretmek
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersi tamamlayan örgenciler:

1. Bilişim teknolojileri temel kavramlarını bilir

2. İşletim sistemlerinin işlevlerini ve ortak yanlarını bilir

3. Kelime işlemci programlarını öğretim ve öğretim yönetiminde kullanmasını bilir

4. Tablolama ve hesaplama programlarını günlük ders planlarında kullanmasını bilir

5. Veri sunumu programlarını kullanarak ders sunumu yapmasını bilir

6. İnternet teknolojilerini kullanarak iletişim ve bilgiye ulaşma araçlarının kullanılmasının öğretilmesi.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Bilgisayar I, Günes, Bilal, EDM Özel Egitim Hizmetleri Yayıncılık, 2007

2.İnternet ve ders notları

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Yarıyıl İçi Sınavlar

x

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

x

20

Sözlü Sınav

Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

60

Diğer

Diğer

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar-1

Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar-2

Donanım ve temel kavramlar

Yazılım ve  temel kavramlar

İşletim sistemleri

İnternet ve web teknolojileri

İnternet ve web teknolojileri-2

Kelime işlemci programları ve uygulamaları

Tablolama ve hesaplama programları ve uygulamaları

Veri sunumu programları ve uygulamaları

Web iletişim araçları ve uygulamaları

Web iletişim araçları ve uygulamaları-2

İnternette bilgi arama ve bilgiye erişim araçları ve uygulamaları

İnternette güvenlik tehditleri ve basa çıkma metotları

Bilgisayar ve İnternet kullanırken dikkat edilmesi gereken etik kuralları

Sorumlu Öğretim Elemanları Yard. Doç.Dr. Neşet Demirci, OKT. MUSATFA ÇETİN
Elektronik Posta demirci@balikesir.edu.tr
Web Adresi  

            

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Eğitim Bilimine Giriş

 

Kodu :

EBB1101

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 40 43 125 3 5

Yarıyılı

1

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı

Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilme.

Eğitimin diğer bilimlerle olan ilişkisini açıklayabilme.

Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini kavrayabilme.

Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özelliklerinin farkına varabilme.              

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler;

eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir.

eğitimin felsefi ,psikolojik, sosyal ve hukuksal temellerini tartışabilir.

öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilir.

eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrayabilir.

Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özelliklerini tartışabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Saylan, N. (Edt).(2007) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sönmez, V. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Eğitim ile ilgili temel kavramlar

Programların aşamalı sınıflaması

Eğitimin temel ilkeleri

Eğitim biliminin tarihsel gelişimi

Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri

Eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri

Eğitimin felsefi temelleri

Eğitimin sosyal temelleri,

Eğitimin Psikolojik temelleri,

Eğitimin hukuki temelleri

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri,

Türkiye’de Öğretmen yetiştirmenin tarihi

Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler,

Eğitim biliminde araştırma yöntemleri.

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Yalçın ERGÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza TERZİ, Öğr.Gör. Mehmet Can DEMİR, Öğr. Gör. Ali TÜRER  
Elektronik Posta aturer@balikesir.edu .tr  
Web Adresi    

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : GENEL MATEMATİK

 

Kodu : MTA 1101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

56 28 0 0 0 216 300 5 12

Yarıyılı

1

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Sayılar, kümeler, denklemler, fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyon, logaritmik fonksiyon, diziler, seriler, kompleks sayılar konularını analiz  etmek  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda bir öğrenci;

Doğal, rasyonel, reel, kompleks sayılar, kümeler ve ilgili problemleri açıklayabilir, çözebilir

Fonksiyonu tanımlayabilir, tanım bölgesini, tersini bulur, dizi ve seri kavramlarını açıklar

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Dr. Mustafa Balcı (1999) Matematik Analiz, Balcı Yayınları

Prof. Dr. Ahmet Dernek (2005) Genel Matematik, Nobel Yayıncılık.

 
DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ  
Teorik Dersler Proje Dersi ve Bitirme Çalışması  
  Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yüzde (%)   Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yüzde (%)  
Yarıyıl İçi Sınavlar X 40 Yarıyıl İçi Sınavlar      
Kısa Sınavlar     Dönem İçi Kontroller      
Ödevler     Ara Teslim      
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)     Sözlü Sınav      
Laboratuar     Yarıyıl Sonu Sınavı      
Yarıyıl Sonu  Sınavı X 60 Diğer      
Diğer            
Hafta Konular  
1 Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi
2 Rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri
3 İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler
4 Doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi
5 Çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar
6 Fonksiyon kavramı
7 Polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar
8 Hiperbolik fonksiyonlar
9 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar.
10 Fonksiyonların grafikleri
11 Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri
12 Dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar
13 Dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar
14 Karmaşık sayılar ve özellikleri

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Özden KORUOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Yıldız İKİKARDEŞ  
Elektronik Posta ozdenk@balikesir.edu.tr, nyildiz@balikesir.edu.tr

 

 
Web Adresi http://w3.balikesir.edu.tr/~ozdenk/index.htm  

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : TÜRKÇE I-  YAZILI ANLATIM

 

Kodu : TÜG 1101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 0 0 0 0 22 50 2 2

Yarıyılı

1

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Bir gramer terimi olarak dilin varlığını, anlamını ve önemini hissetmeleri  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bir gramer terimi olan dilin gündelik ve toplumsal hayat içindeki işlevini kavrayabilirler.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi.  
Yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar.  
İmlâ kuralları  
Noktalama işaretleri.  
Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı.  
Kompozisyon kavramı  
Kompozisyon yazma kuralları ve planları  
Seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları  
Genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme.  
Çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.)  
Formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.).  
Makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma.  
Makale yazma çalışması, Özetleme yöntem ve teknikleri.  
Makale yazma çalışması, Özetleme yöntem ve teknikleri.  
Sorumlu Öğretim Elemanları YRD.DOÇ.DR. ZÖHRE BİLGEGİL  
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : YABANCI DİL I

 

Kodu : YDI 1001

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 5 28 75

3

3

Yarıyılı

1

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğrencileri Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirtilen A2 seviyesine çıkarabilmek ve B1 seviyesi için temel oluşturmak.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Kısa ve basit metinleri, kişisel mektupları okuyabilme; basit bir dille kendini, ailesini, eğitim geçmişini ve mesleğini ifade edebilme; kısa metinler, kişisel mektuplar yazabilme; dinlediklerinin içerisinde kısa, net, basit temel cümle kalıplarını kavrayabilme ve yapılandırıcı bir öğrenme süreci içerisinde kültürel çeşitlilik kazanabilme.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Headway-Preintermediate (Liz and John Soars; Oxford University Press-2001), Reader at work 1 (Bülent Kandiller, Aysun Velioğlu; ODTÜ-1998), English Grammar in Use-Intermediate (Raymond Murphy; Cambridge University Press-2005), dictionaries, English  short stories.  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

30

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

X

20

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

50

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  
Am/is/are, possessive adj., a/an, numbers.

Questions and negatives, short answers, countable, uncountable nouns

have/has got, What time is it?

Simple Present Tense, Adverbs of frequency, at/in/on (time)

There is/are, some-any, this-that, these-those, and,so,but,because

Can/can’t, could/couldn’t, make requests can I have … ?

Present continuous, present continuous and simple present

Be going to, infinitive of purpose, it is difficult to ….. .

Simple Past Tense (regular-irregular verbs)

So … , such …. (that); enough-too

Would you like…? Do you like … ? Would you mind … ?

Comparative/superlative adj., as ….. as, the …. The ………

Question words:What(sort),How(old),Which(one)….? Adjectives and Adverbs….

Present Perfect Tense, ever,never, already, just,yet    been/gone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorumlu Öğretim Elemanları OKT. ALAATTİN SEVER  
Elektronik Posta    
Web Adresi http://ydiller.balikesir.edu.tr  

 

 

 


 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

 

Kodu : AIT1001

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 0 0 0 0 22 50

2

2

Yarıyılı

2

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi   Teknik

Seçmeli

  Sosyal

Seçmeli

   
Dersin Amacı Siyasal, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomik, Sağlık alanında yapılan İnkılâp hareketlerini açıklayabilme.

Atatürk dönemi Türk dış politikasını açıklayabilme.

Türk İnkılap hareketinin dayandığı temel ilkeleri (Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik Devletçilik İnkılapçılık)  açıklayabilme.

Türk İnkılap hareketinin dayandığı bütünleyici ilkeleri açıklayabilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Öğrenciler bu derslerin işlenmesinin ardından;

Siyasal, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomik, Sağlık alanında yapılan İnkılâp hareketlerini açıklayabilir.

Atatürk dönemi Türk dış politikasını anlatabilir.

Türk İnkılap hareketinin dayandığı temel ilkeleri (Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik Devletçilik İnkılapçılık)  açıklayabilir.

Türk İnkılap hareketinin dayandığı bütünleyici ilkeleri açıklayabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-2-3 cilt, YÖK Komisyon, Ankara 1989

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçülük 1-2-3 cilt, Genelkurmay Yayınları

Atatürk’ün Söylev ve demeçleri, TTK Basımevi

Mondrostan Mudanya’ya, Prof. Dr. Selahattin Tansel

Tarih açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Prof. Dr. Ahmet Mumcu

İmparatorluktan Milli Devlete, Prof. Dr. Yavuz  Ünsal

Cumhuriyet Tarihi, Prof. Dr. Ergün Aybars

Türk İnkılap Tarihi, Prof. Dr. Hamza Eroğlu

20. yy siyasi Tarihi, Prof Dr. Fahir Armaoğlu

Çankaya, Falih Rıfkı Atay

Modern Türkiye’nin Doğuşu, Bernard Lewıs

Medeni Bilgiler, Afet İnan

Atatürk Devrimi, Prof. Dr. Suna Kili

Dinimiz neyi emrediyor, Atatürk ne yaptı, Devrimlerimiz, İlkelerimiz    Emekli Tümgeneral Turan Olcaytu

Atatürkçülük, Atatürkçü Düşünce Sisteminin temelleri, Prof. Dr. Ahmet Mumcu

İstiklal Mahkemeleri, Prof. Dr. Ergün Aybars

Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, Ali Naci Karacan

Atatürk’ten Düşünceler, Ord. Prof. Enver Ziya Karal

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ATATÜRK İNKILABI VE HEDEFLERİ

Siyasal Alanda İnkılap hareketleri

Hukuk Alanda İnkılap hareketleri

Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap hareketleri

Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Sağlık Hizmetleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 

TÜRK İNKILABININ DAYANDIĞI İLKELER VE TÜRK İNKILABININ NİTELİKLERİ

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik ve Halkçılık

Laiklik

Devletçilik ve İnkılapçılık

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık

Milli Birlik ve beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Barışçılık

Bilimsellik, Akılcılık, Çağdaşlık ve Batılılaşma, İnsan ve İnsan Sevgisi

Türk İnkılabının Nitelikleri

Atatürk’ün ölümü, Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki yankıları

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Okt. EKREM ŞAHİNGİRAY  
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 

 

 

 

 


 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : BİLGİSAYAR-II

 

Kodu : BLG 1201

 

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 28 0 75 0 19 150

3

6

Yarıyılı

2

Dili

Türkçe

Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

Dersin Amacı Genel olarak bu derste, öğrencilerin bilgisayar ve Ofis yazılımı ve interneti etkili bir şekilde öğrenip kullanmaları amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bilgisayar ve Ofis yazılımı ve interneti etkili bir şekilde öğrenip kullanabilir.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar MS Ofis programı ve internet.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Yarıyıl İçi Sınavlar

Yarıyıl İçi Sınavlar

x

20

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

x

20

Sözlü Sınav

Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

x

60

Yarıyıl Sonu  Sınavı

Diğer

Diğer

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi Teknolojileri ve temel kavramlar

Kelime işlemciler, temel kavramlar, kelime işlemci kullanımı

Kelime işlemciler, temel kavramlar, kelime işlemci kullanımı-2

Kelime işlemciler, temel kavramlar, kelime işlemci kullanımı -3

İşlem Tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı

İşlem Tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı-2

İşlem Tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı -3

Sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı -1

Sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı -2

Sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı -3

Resim ve çizim programları, bu tür programları kullanma

Veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı

Internet in kullanımı, temel kavramlar, WWW, Browserlar, FTP, Arama motorları, e-mail ve diğerleri

Bilgisayar yardımı ile problem çözme, algoritma ve akış şemaları, sistem analizi ve tasarımı, bilgi  sistemleri

Sorumlu Öğretim Elemanları Yard. Doç.Dr. Neşet Demirci, OKT. MUSTAFA ÇETİN
Elektronik Posta demirci@balikesir.edu.tr
Web Adresi

 

  doktora tezi,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,     doktora tezi örneği,          doktora tezi arama,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,          doktora tezi bölümleri,     doktora tezi burs,     doktora tezi bul,     doktora tezi bursu,     doktora tezi araştırma bursu,     doktora tez konusu belirleme,     doktora tez araştırma bursu,     bir doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl bitirilir,     doktora tez konusu bulmak,     özel ders,     bitirme tezi,


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Eğitim Psikolojisi

 

Kodu :

EBB1201

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 40 43 125 3 5

Yarıyılı

2

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Eğitim psikolojisi ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.

Davranışçı öğrenme kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilme.

Bilişsel öğrenme kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilme.

Bilişsel ve davranışçı öğrenme kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler;

gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.

gelişime etki eden faktörleri ve gelişim ilkelerini kavrayabilir.

gelişim dönemlerini ve özelliklerini açıklayabilir.

davranışçı öğrenme kuramlarını açıklayabilir.

bilişsel öğrenme kuramlarını birbirleri ile kıyaslayabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Senemoğlu,N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.

Yeşilyaprak, B. (2009) Eğitim Psikolojisi (Gelişim- Öğrenme- Öğretim). Ankara: Pegem Yayıncılık.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Eğitim psikolojisi ile ilgili temel kavramlar

Öğrenme ve gelişim  ile ilgili temel kavramlar

Gelişime etki eden faktörler

Gelişim ilkeleri, gelişim görevleri

Gelişim dönemleri ve özellikleri

Bilişsel gelişim, Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı

Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramı

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı

Ahlak Gelişimi , Piaget’in Ahlak Gelişim Kuramı

Kohlberg’in Ahlak Gelişim Kuramı

Öğrenme kuramları/Davranışçı öğrenme kuramları/ Klasik koşullanma

Edimsel Koşullanma, Sosyal Öğrenme Kuramı

Bilişsel kuramlar, Gestalt İşaret Kuramı

Bilgi işlem Kuramı.

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç.Dr. Yalçın ERGÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza TERZİ, Öğr.Gör. Dr. Nihat UYANGÖR, Öğr.Gör.Mehmet Can DEMİR  
Elektronik Posta nuyangor@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 


  doktora tezi,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,     doktora tezi örneği,          doktora tezi arama,     doktora tezi indir,     doktora tezi yazmak,     doktora tezi önerisi örnekleri,     doktora tezi kaç sayfa olmalı,     doktora tezi referans,     doktora tezi     doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl hazırlanır,     doktora tezi nedir,          doktora tezi bölümleri,     doktora tezi burs,     doktora tezi bul,     doktora tezi bursu,     doktora tezi araştırma bursu,     doktora tez konusu belirleme,     doktora tez araştırma bursu,     bir doktora tezi nasıl yazılır,     doktora tezi nasıl bitirilir,     doktora tez konusu bulmak,     özel ders,     bitirme tezi,

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : GEOMETRİ

 

Kodu : MTA 1202

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 108 150

3

6

Yarıyılı

2

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Bu ders işlemden daha çok düşünme, sezme ve görmeyi amaçlamıştır.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Geometriyi kendi cümleleriyle ifade edebilir.

1.1 Geometrinin yapısını betimleyebilir.

1.2 Geometrinin güncel hayattaki önemini açıklayabilir.

 

2. Tanımlı ve tanımsız terimleri açıklayabilir.

2.1 Aksiyom kavramını tanımlayabilir.

2.2 Teorem kavramını tanımlayabilir.

 

3. Öklidyen ve Öklidyen olmayan geometriyi  tanımlayabilir.

3.1 Öklidyen ve Öklidyen olmayan geometriler arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırabilir.

3.2 Öklid geometrisinin temel aksiyomlarını ifade edebilir.

3.3 Nokta, doğru ve düzlem kavramları arasındaki  ilişkileri açıklayabilir.

 

4. Çokgen kavramını tanımlayabilir.

4.1 Üçgen kavramını tanımlayabilir.

4.2 üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri  yorumlayabilir.

4.3 üçgenlerde eşlik ile ilgili alıştırmaları çözebilir.

4.4 üçgenler ile ilgili benzerlik teoremlerini yorumlayabilir.

4.5 üçgenlerde benzerlik ile ilgili alıştırmaları çözebilir.

4.6 Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoid gibi geometrik kavramları tanımlayabilir.

4.7 Dörtgenler ile ilgili alıştırmaları çözebilir.

 

5. Çember ve daire kavramları tanımlayabilir.

5.1 Çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teoremleri ispatlayarak ifade edebilir.

5.2 Çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili  alıştırmaları çözebilir.

 

6.Uzaydaki cisimlerin özelliklerini ifade edebilir.

6.1 Katı cisimlerin alanları ile ilgili alıştırmaları  çözebilir.

6.2 Katı cisimlerin hacimleri ile ilgili alıştırmaları  çözebilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar School mathematics Study Group (1967) Geometry.

Çizenel, Tahsin (1974) Uzay Geometri Problemleri. İstanbul: Çizenel Yayınları

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

x

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

              6

7

8

9

10

11

12

13

14

Geometrinin tanımı, yapısı ve gerçek hayatta kullanımı

Aksiyom, tanımsız kavram, teoremin açıklanması

Euclid ve euclide dışı geometriler, Euclid geometrisinin temel aksiyomları

Nokta, doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler

Açı kavramı, çeşitleri, açıların eşliği ve eşlik aksiyomları, açılar ile ilgili uygulamalar

Çokgen kavramının tanımı. Üçgen kavramının tanımı, üçgen çeşitleri, üçgenin temel ve yardımcı elemanları, üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri, üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar

Çokgen kavramının tanımı. Üçgen kavramının tanımı, üçgen çeşitleri, üçgenin temel ve yardımcı elemanları, üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri, üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar,

Üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri, üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar.

Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar.

Çember ve daire kavramları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları,

 

Çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar

Uzayda cisimler, prizmalar, piramitler, silindir, koni, küre

Bu cisimlerin alanları ve hacimleri

Bu cisimlerin alanları ve hacimleri

 
Sorumlu Öğretim Elemanları ÖĞR. GÖR. MUSTAFA USTA  
Elektronik Posta usta@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : SOYUT MATEMATİK

 

Kodu : MTA 1201

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 133 175

3

7

Yarıyılı

2

Dili

Türkçe

 
Yarıyılı Bahar Dili Türkçe  
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Bu dersin amacı önermeler, kümeler, fonksiyonlar, bağıntılar, denklik bağıntıları, sıralama bağıntıları konularını analiz etmektir  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda bir öğrenci;

Önermeler, kümeler, fonksiyonlar, bağıntılar, denklik bağıntıları, sıralama bağıntıları konularını açıklar

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Dr. Fethi Çallıalp, Örneklerle Soyut Matematik(2005), Birsen Yayınevi

 

 
DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ  
Teorik Dersler Proje Dersi ve Bitirme Çalışması  
  Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yüzde (%)   Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yüzde (%)  
Yarıyıl İçi Sınavlar X 40 Yarıyıl İçi Sınavlar      
Kısa Sınavlar     Dönem İçi Kontroller      
Ödevler     Ara Teslim      
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)     Sözlü Sınav      
Laboratuar     Yarıyıl Sonu Sınavı      
Yarıyıl Sonu  Sınavı X 60 Diğer      
Diğer            
Hafta Konular  
1 Önermeler
2 Önermeler mantığı
3 Önermeler cebiri
4 Kümeler
5 Kümeler ailelesi
6 Bağıntılar
7 Denklik bağıntıları
8 Sıralama bağıntıları
9 Fonksiyonlar
10 Fonksiyonlar
11 Fonksiyonlar
12 Fonksiyonlar
13 Uygulamalar
14 Uygulamalar

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Özden KORUOĞLU  
Elektronik Posta ozdenk@balikesir.edu.tr

 

 
Web Adresi http://w3.balikesir.edu.tr/~ozdenk/index.htm  

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : TÜRKÇE II – SÖZLÜ ANLATIM

 

Kodu : TÜG 1201

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 0 0 0 0 22 50 2 2

Yarıyılı

2

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğrencilerimize kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme becerileri kazandırmak;

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Öğrenciler kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilirler.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Raif ÖZBEN, Türkçe Diksiyon, (İnkılap)

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  
 1. 1.      
Diyalog  
 1. 2.      
Güzel konuşmaya yardımcı teknikler  
 1. 3.      
Önemli gönler için konuşma hazırlama  
 1. 4.      
Konuşma içeriğinin düzenlenmesi  
 1. 5.      
Konuşmanın vücutla ilgili unsurları  
 1. 6.      
Konuşmayı etkileyen faktörler  
 1. 7.      
Konuşmayı etkileyen faktörler  
 1. 8.      
Şiir okuma teknikleri  
 1. 9.      
Münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans, televizyon yapımları üzerine çalışmalar  
 1. 10.    
Diksiyon ve önemi  
 1. 11.    
Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar  
 1. 12.    
Doğru imlâ, doğru vurgu, doğru tonlama  
 1. 13.    
Metin ağırlıklı uygulamalar  
 1. 14.    
Metin ağırlıklı uygulamalar  
Sorumlu Öğretim Elemanları YRD.DOÇ.DR. ZÖHRE BİLGEGİL  
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : YABANCI DİL II

 

Kodu : YDI1001

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 5 28 75 3 3

Yarıyılı

2

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğrencileri Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirtilen B1 seviyesine çıkarabilmek ve meslek yaşamlarında ve günlük hayatta ihtiyaç duyacakları İngilizceyi kazandırabilmek.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Güncel, bildik konulardaki yavaş ve net konuşmaları anlayabilmek; kendi, çevresi ve güncel konularda hazırlık yapmadan konuşabilmek; başından geçmiş bir olay, bir kitap ya da bir filmin konusu hakkında konuşabilmek; kişisel mektup ve bir iş başvurusu için CV yazabilmek; sıkça kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilmek.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Headway-Preintermediate (Liz and John Soars; Oxford University Press-2001), Reader at work 1 (Bülent Kandiller, Aysun Velioğlu; ODTÜ-1998), English Grammar in Use-Intermediate (Raymond Murphy; Cambridge University Press-2005), dictionaries, English short stories.  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

30

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

X

20

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

50

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Future tenses, will, be going to and pre. Cont. With future meaning

Past simple, Past continuous, when/while

Wishes, I wish ….

Place and Position, at/in/on/above/over/under/in front of …

Contrast, although, in spite of, however….

Present perfect, since/for, Pre. perfect and Simple Past

Should/must/have to/has to/had to

Conditional clauses(1st and 2nd conditionals)

Noun clauses, could you tell me where the post Office is?

Passives

Past perfect tense, after/before

Third conditional, could/might have …

Reported statements

Revision of tenses

 
Sorumlu Öğretim Elemanları OKT. ALAATTİN SEVER  
Elektronik Posta    
Web Adresi http://ydiller.balikesir.edu.tr  

 

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ANALİZ I Kodu : MTA 2101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

56 28 0 0 0 141 225     5 9

Yarıyılı

3

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Tek değişkenli fonksiyonlarda diferansiyel ve integral hesabın kuramsal yapısının gelişimini incelemek ve yorumlamak yetilerini kazandırmak.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını açıklayabilecektir.
1.1 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını tanımlar.
1.2 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarının zihinlerindeki kavram görüntülerini açıklar.
2. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını yorumlayabilecektir.
2.1 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarının zihinlerinde oluşan görüntüsünü yorumlar.
2.2 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını geometrik olarak yorumlar.
3. Limit ve süreklilik hesaplamaları yapabilecektir.
3.1 Limit hesaplamaları yapar.
3.2 Süreklilik hesaplamaları yapar.
4. Trigonometrik, logaritmik, üstel, hiperbolik ve kapalı fonksiyonların ve terslerinin türevlerini hesaplayabilecektir.
4.1 Trigonometrik, logaritmik, üstel, hiperbolik fonksiyonların türevlerini hesaplar.
4.2 Kapalı fonksiyonların ve ters fonksiyonların türevlerini hesaplar.
5. Türev kavramını çeşitli durumlarla ilişkilendirebilecektir.
5.1 Ekstremum nokta problemlerini çözümler.
5.2 Rolle ve Ortalama Değer Teoremlerini çözümler.
5.3 L’Hospital kuralını kullanabileceği durumları ayırt eder.
6. Fonksiyonun diferansiyel kavramını yorumlayabilecektir.
6.1.Fonksiyonun diferansiyel kavramını yorumlar.
6.2 Fonksiyonun diferansiyel kavramını açıklar.
7. İntegral kavramını betimleyebilecektir.
7.1 Belirli integral kavramını tanımlar.
7.2 Belirli integral kavramını geometrik olarak yorumlar
7.3 Belirsiz integral kavramını betimler.
8. Belirli integral kavramının çeşitli hesaplamalarını yapabilecektir.
8.1 Düzlemsel bölgenin alan hesaplamasını çözümler.
8.2 Dönel cisimlerin hacim hesaplamasını çözümler.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar M. Balcı, Analiz 1.  Süer, B. & H. Demir (1984)Freshman Calculus. Ankara:O.D.T.Ü. Yayınları  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları

Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik kavramı ve uygulamaları

Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı

Tek değişkenli fonksiyonlarda türev alma kuralları

Tek değişkenli fonksiyonlarda türev alma kuralları

Trigonometrik, logaritmik, üstel, hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler

Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları, ekstremum problemleri

Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri, Sonlu Taylor teoremi, L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları

İntegral kavramı, belirsiz integraller

İntegral alma teknikleri

Belirli integraller

Belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Yıldırır  
Elektronik Posta yildirir@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMLARI DERS TANITIM FORMLARI

Dersin Adı : SEÇMELİ I- BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ Kodu : MTA 2103 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28

0

0

5

0

17

50

2

2

Yarıyılı

3

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Dersin amacı; öğretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik eğitimini planlanması, tasarlaması ve değerlendirmesi, bilgisayar destekli matematik eğitimde kullanılan yazılımları kullanabilmesi, bilgisayar destekli matematik eğitiminin öğrenme ortamındaki etkinliğini anlayabilmesini sağlamaktır.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimin epistemolojik ve pedagojik ilkelerini kavrayabilir.Bilgisayar Destekli Matematik Eğitiminde kullanılabilecek yazılımları tanıyacak ve derslerine entegre edebilir.Bilgisayar Destekli Matematik Eğitiminin planlayabilecek, uygulayabilir ve değerlendirebilir.

Matematik dersinde bilgisayar destekli eğitimin etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler oluşturabilir.

Yeterlilikler

Üretken, Akılcı, Sorgulayan, Girişimci, Yaratıcı, Etik kurallara uyma, Türkçeyi etkili kullanma, Takım halinde çalışabilme, Zamanı etkili kullanma, Eleştirel düşünebilme, Hayat boyu öğrenme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme; teknolojiyi etkin kullanma

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Akademik dergilerde yayınlanmış makaleler  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

25

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

45

Diğer

 
Diğer  

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgisayar destekli öğretim

Bilgisayar destekli matematik öğretiminde epistemoloji ve pedagojik ilkeler

Bilgisayar destekli matematik yazılımlarının genel özellikleri

Hesaplama tabloları ve uygulamaları

Hesaplama tabloları ve uygulamaları

Bilgisayar Cebir Sistemleri ve uygulamaları

Bilgisayar Cebir Sistemleri ve uygulamaları

Dinamik Geometri Yazılımları ve uygulamaları

Dinamik Geometri Yazılımları ve uygulamaları

Dinamik Geometri Yazılımları ve uygulamaları

Bilgisayar destekli matematik öğretimini tasarlama

Bilgisayar destekli matematik öğretimini tasarlama

Bilgisayar destekli matematik eğitiminde değerlendirme

Proje sunumları

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yard. Doç. Dr. Gözde AKYÜZ  
Elektronik Posta akyuzgozde@gmail.com  
Web Adresi    

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMLARI DERS TANITIM FORMLARI

            

Dersin Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

Kodu: MTG 2101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28 5 12 50 2 2

Yarıyılı

3

Dili

Türkçe

Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramları öğrenmeleri, bir bilimsel araştırmayı araştırma ölçütleri yönünden inceleyip yorumlayabilecek ve basit bir araştırmayı tasarlayıp uygulayabilecek bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Öğrenciler bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı araştırma ölçütleri yönünden inceleyip yorumlayabilir ve basit bir araştırmayı tasarlayıp uygulayabilecek bilgiye sahip olabilir.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Bilimsel Araştırma Sarmalı, Adnan Erkuş. Seçkin Yayınevi

2. Ders notları ve İnternet

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Yarıyıl İçi Sınavlar

x

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

x

20

Sözlü Sınav

Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

60

Diğer

Diğer

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilim, bilim tarihi ve bilim felsefesine ilişkin temel kavramlar

Bilim, bilim tarihi ve bilim felsefesine ilişkin temel kavramlar2

Bilimsel araştırmanın yapısı

Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler

Araştırma problemi, hipotez

Evren ve örneklem

Araştırma modelleri-1

Araştırma modelleri-1

Nitel veri toplama teknikleri

Nicel veri toplama teknikleri

Verilerin kaydedilmesi ve analizi-istatistiksel yöntemler-1

Verilerin kaydedilmesi ve analizi-istatistiksel yöntemler-2

Verilerin yorumlanması rapor yazma ve problemler

Kaynakça yazım kuralları ve APA

Sorumlu Öğretim Elemanları Yard. Doç.Dr. Neşet Demirci
Elektronik Posta demirci@balikesir.edu.tr
Web Adresi

 

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

 

Dersin Adı : FİZİK I

 

Kodu : FEA 2101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

56 0 0 0 0 94 150 4 6

Yarıyılı

3

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Fizikteki temel mekanik kavramları öğrenmelerini ve fiziksel olaylara bakış açılarını genişletmeyi sağlamak.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bir ve iki boyutta hareketi analiz edebileyebilir, Newton’ un hareket yasalarını öğrenme ve günlük hayattaki uygulamalarını açıklayabilir, dönme hareketi ve uygulamalarını kavrayabilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Serway, R. A., & Beichner, R. J. (2002). Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Ankara: Palme Yayıncılık.

Bueche, F. J., & Jerde, D. A. (2000). Fizik İlkeleri 1. Ankara: Palme Yayıncılık.

Gettys, W. E., Keller, F. J., & Skove, M. J. (1995). Fizik 1. cilt. İstanbul: Literatür yayıncılık.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Fizik ve ölçme

Vektörler

Bir boyutta hareket

İki boyutta hareket

Hareket kanunları

Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları

İş ve kinetik enerji

Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu

Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum

Statik denge ve esneklik

Titreşim hareketi

Evrensel çekim yasası

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Sabri KOCAKÜLAH Prof. Mevlüt YILMAZ  
Elektronik Posta sabriko@balikesir.edu.tr  
Web Adresi http://www.nef.balikesir.edu.tr/~sabriko  

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Dersin Adı : LİNEER CEBİR I Kodu : MTA2102 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42

0

0

0

0

108

150

3

6

Yarıyılı

3

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Vektör uzayları, lineer dönüşümler, matrisler ve iç çarpım uzayları ile ilgili temel tanım ve teoremleri vermektir.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda bir öğrenci,

 • Vektör uzay tanımını yapar ve sonlu boyutlu vektör uzayların özelliklerini anlayabilir.
 • Vektör uzayları ile ilgili temel teoremleri ispatlayabilir.
 • Verilen bir fonksiyonun lineer dönüşüm olup olmadığına karar verebilir.
 • Bir lineer dönüşümü matris formunda yazar ve bir lineer dönüşümün 1-1, örten ve izomorfizma olup olmadığına karar verebilir.
 • Matris işlemlerini yapabilir. (toplama, çarpma, ters matris,…).
 • Matrisleri kullanarak lineer denklem sistemlerini çözebilir.
 • İç çarpım uzaylarının özelliklerini listeleyebilir.
 • Gramm-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi ile bir ortogonal taban inşa edebilir.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
 • C. Koç, Topics in Linear Algebra, METU, 1996.
 • G. Güngöroğlu ve A. Harmancı, Lineer Cebir Dersleri, Ankara, 2000.
 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

Vektör uzayları, alt vektör uzayları

2

Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık

3

Bir vektör uzayının boyutu

4

Alt vektör uzaylarının toplamı

5

Lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün rankı

6

Matrisler

7

Lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki

8

Bir matrisin rankı

9

Matrislerin satırca denkliği

10

Lineer denklem sistemleri

11

İç çarpım uzayları

12

Lineer izometri

13

Ortogonal tümleyen

14

Gramm-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Dilek NAMLI  
Elektronik Posta dilekd@balikesir.edu.tr

 

 
Web Adresi  

 

 


                                                                                       BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Kodu :

EBB2101

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 40 43 125 3 5

Yarıyılı

3

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı

Öğretim ilke ve yöntemleri dersi ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.

Eğitimde plan yapmanın öneminin ve gerekliliğinin farkında olabilme.

Alanıyla ilgili bir konuda ders planı hazırlayabilme.

Öğretim stratejilerinin özelliklerini açıklayabilme.

Öğretim yöntem ve tekniklerini açıklayabilme.

Öğretimde yöntem ve tekniklerini alanıyla ilgili bir konu anlatımında kullanabilme.

Öğrenme modellerini ve temel özelliklerini açıklayabilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler;

öğretim ilke ve yöntemleri dersi ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.

eğitimde plan yapmanın neden gerekli olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklayabilir.

alanıyla ilgili bir konuda ders planı hazırlayabilir.

öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve temel özelliklerini kıyaslayarak tartışabilir.

öğretim yöntem ve tekniklerinden en az birkaçını alanıyla ilgili bir konu anlatımında kullanabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Demirel, Ö. (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri “Öğretme Sanatı”. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sönmez, V. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Temel kavramlar

Programların aşamalı sınıflaması

Program geliştirme modelleri

Program geliştirmenin planlanması

Öğretim planları, plan yapmanın gerekliliği ve önemi

Program tasarısı hazırlama

Öğretim yöntem ve teknikleri-temel kavramlar (strateji-yöntem-teknik)

Öğretim Stratejileri (Sunuş Yolu-Buluş Yolu-Araştırma İnceleme)

Öğretim yöntemleri (anlatım, tartışma, örnek olay vb.)

Öğretim yöntemleri (anlatım, tartışma, örnek olay vb.)

Öğretim teknikleri (soru cevap, benzetin, beyin fırtınası vb)

Öğretim teknikleri (soru cevap, benzetin, beyin fırtınası vb)

Öğrenme modelleri (tam öğrenme, programlı öğrenme vb)

Öğrenme modelleri (tam öğrenme, programlı öğrenme vb).

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Prof. Dr. Nevin SAYLAN, Yrd. Doç.Dr. Kemal Oğuz ER, Yrd. Doç. Dr. Erdoğan TEZCİ  
Elektronik Posta nsaylan@balikesir.edu.tr kemaloguzer@hotmail.com  
Web Adresi    

 

 

 

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ANALİZ II Kodu :MTA 2201 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

56

28

0

0

0

141

225

6

9

Yarıyılı

4

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı İki değişkenli fonksiyon kavramını, iki değişkenli fonksiyonlarda diferansiyel ve katlı integral hesabını inceleme ve yorumlama yetilerini kazandırmak..  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Çok değişkenli fonksiyon kavramını açıklayabilir.
1.1 Çok değişkenli fonksiyon kavramını tanımlayabilir.
1.2 Çok değişkenli bir fonksiyonun tanım ve değer kümelerini belirleyebilir.
2. İki değişkenli fonksiyonu geometrik olarak yorumlayabilir.
2.1 Cebirsel temsili verilen bazı özel iki değişkenli fonksiyonların grafiklerini çizebilir.
2.2 Verilen iki değişkenli bir fonksiyon grafiğini analiz edebilir.
3.İki değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilir.
3.1 İki değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını tanımlayabilir.
3.2 İki değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarının zihinlerindeki kavram görüntülerini açıklayabilir.
4. İki değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını yorumlayabilir.
4.1 İki değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarının zihinlerinde oluşan görüntüsünü yorumlayabilir.
4.2 İki değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını geometrik olarak yorumlayabilir.
5. Limit ve süreklilik hesaplamaları yapabilir.
5.1 Limit hesaplamaları yapabilir.
5.2 Süreklilik hesaplamaları yapabilir.
6. Çok değişkenli fonksiyonlarda türev hesaplamaları yapabilir.
6.1 Yönlü türev hesaplamaları yapabilir.
6.2 Kısmi türev hesaplamaları yapabilir.
6.3 Çok değişkenli bir bileşke fonksiyonun kısmi türevlerini hesaplayabilir.
7. İki katlı integral kavramını açıklayabilir.
7.1 İki katlı integral kavtamını tanımlayabilir.
7.2 İki katlı integralin geometrik yorumunu yapabilir.
8. İki katlı integral hesaplamaları yapabilir.
8.1 Kartezyen koordinatlarda iki katlı integral hesaplayabilir.
8.2 Kutpsal koordinatlarda iki katlı integral hesaplayabilir.
8.3 İki katlı integralle hacim hesaplamaları yapabilir.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar M. Balcı, Analiz 2.  Stewart, J. (1991). Calculus. California: A Division of Publishing Company  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Çok değişkenli fonksiyon kavramı, tanım ve değer kumelerinin araştırılması.

İki değişkenli fonksiyon(yüzey) çizimleri; düzlem,küre, elipsoid, paraboloid, hiperboloid ve silindirik yüzeyler.

İki değişkenli fonksiyon(yüzey) çizimleri; düzlem,küre, elipsoid, paraboloid, hiperboloid ve silindirik yüzeyler.

İki değişkenli fonksiyon(yüzey) çizimleri; düzlem,küre, elipsoid, paraboloid, hiperboloid ve silindirik yüzeyler.

İki değişkenli fonksiyonun limiti, sürekliliği

Kısmi türev

Teğet düzlem ve iki değişkenli fonksiyonun diferansiyali

Zincir kuralı, kapalı fonksiyonun türevi

Yönlü türev

Yerel ekstramum değerleri, Lagrange çarpanları

İki katlı integral kavramı, geometrik yorumları

İki katlı integralin geometrik yorum uygulamaları (alan , hacim)

Koordinat donüşümleri ve alan hacim hesaplamaları

Koordinat donüşümleri ve alan hacim hesaplamaları

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Yıldırır  
Elektronik Posta yildirir@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : Seçmeli I – Astronomi Kodu : MTG 2201 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42

0

0

0

17

41

100

3

4

Yarıyılı

4

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Astronominin temel kavramlarını anlama  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Astronominin temel kavramlarını tanımlayabilir  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Astronomi ve Uzay Bilimleri, Prof Dr. Zeki Aslan ve ark. 1996.  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

10

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

x

30

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

70

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Evrenin oluşumu, evrimi, yaşı ve biçimi.

Big bang ile ilgili belgesel Evrende neler var, nasıl oluşmuş olabilirler. Galaksilere giriş.

Evrende ne kadar galaksi var, galaksilerde ne kadar yıldız var. Yıldız türleri

Yıldız türleri, yıldızların evrimi

Gökyüzünde herhangi bir yıldızın uzaklığı nasıl hesaplanır? bir metot türetelim.

Yıldızların renkleri ve parlaklıkları.

Güneş sistemine giriş, Güneş sistemi nasıl oluşmuş olabilir?

Gezegenlerin uzaklıkları ve büyüklüklerini ölçmek için bir geometrik yöntem öneriniz. Kepler Yasaları

Mevsimler, Tutulmalar, Ayın fazları vb. temel kavramlar ile ilgili tartışmalar…

Teknolojik gelişmeler, uzay araçları ile ilgili son gelişmeler, uydular ve çalışma prensipleri.

Evrende bizden başka zeki varlıklar var mıdır?, Varsa nasıl haberleşebiliriz? Münazara…

Münazaraya devam…

Astronomi tarihi

Matematik dersini sevdirmenin yolu olarak Astronomiyi Matematik dersinde ilköğretimde nasıl kullanabiliriz?

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER  
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : SEÇMELİ I- ÇEVRE EĞİTİMİ

 

Kodu : MTG 2203

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42

0

0

0

12

46

100

3

4

Yarıyılı

4

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Temel biyolojik olayların kavratılması ile öğrencilerin çevrelerini tanımaları ve bu kapsamda çevre bilincinin oluşturulması.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Çevre duyarlılığı kazandırılabilir, Türkiye’nin biyolojik zenginliklerinden haberdar olabilirler, güncel çevre sorunlarına duyarlı olabilirler.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Tuna Ekim, ve ark.)

Kazdağı Milli Parkı Çiçekli Bitkileri (Tuncay Dirmenci ve Ark.)

Çevre Eğitimi (Lütfullah Türkmen ve ark.)

 

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

x

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

x

20

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

40

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Temel Ekolojik Bilgilerin verilmesi

Temel Ekolojik Bilgilerin verilmesi

Temel Ekolojik Bilgilerin verilmesi

Çevre ile ilgili düzenlenmiş olan toplantılar, kongreler, bildiriler

Çevre ile ilgili kanunlar

Katı atık toplama tesislerinin ziyaret edilmesi

Şehir çöplüğü ve atık su arıtma  tesislerinin ziyaret edilmesi.

Milli park ziyareti (Manyas kuş cenneti)

Güncel çevre sorunları ile ilgili sunum (Küresel ısınma)

Güncel çevre sorunları ile ilgili sunum (Nükleer enerji

Yenilenebilir Enerji kaynakları

Organik Tarım

Organik Tarım

Milli Park ziyareti (Kazdağı)

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yard. Doç. Dr. Tuncay DİRMENCİ  
Elektronik Posta dirmenci@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : DİFERANSİYEL DENKLEMLER Kodu : MTA 2203

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

56 0 0 0 0 69 125     4 5

Yarıyılı

4

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Diferansiyel denklemleri tanır ve çözer.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Diferansiyel denklemleri tanıyabilir
1.1. Doğrusal ve doğrusal olmayan diferansiyel denklemleri tanıyabilir
1.2. diferansiyel denklemleri sınıflandırabilir
1.3 Başlangıç değer ve sınır değer problemlerini tanıyabilir.
2. Diferansiyel denklemleri çözebilir.
2.1. Değişkenlerine ayrılabilen ve homojen diferansiyel denklemlerini tanıyabilir.
2.2. Tam diferansiyel denklemlerini bilir ve integrasyon çarpanını bulabilir.
2.3. Riccati and Clairaut denklemlerini çözebilir.
2.4. Bernoulli denklemini çözebilir.
3. Yüksek mertebeden lineer homojen ve homojen olmayan diferansiyel denklemleri inceleyebilir.
3.1. Bazı diferansiyel denklemleri çözmek için operatör metodunu uygulayabilir.
3.2. Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerini inceleyebilir.
3.3. Cauchy Euler denklemini açıklayabilir.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar M. Balcı, Analiz 2.  Süer, B. & H. Demir (1984)Freshman Calculus. Ankara:O.D.T.Ü. Yayınları  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Diferansiyel denklemler ve çözümleri

Başlangıç değer,sınır değer problemleri.

Tam diferansiyel denklemler ve integrasyon çarpanı.

Degişkenlerine ayrılabilen ve homojen diferansiyel denklemler.

Lineer diferansiyel denklemler ve Bernoulli denklemi.

Riccati ve Clairaut denklemi.

Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve mertebe indirgeme Yüksek mertebeden lineer homojen olmayan diferansiyel denklemler.

Belirsiz katsayılar,parametrelerin değişimi,operatör yöntemi

Lineer denklem sistemleri

Cauchy Euler denklemi

Lineer diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri ile çözümü.

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Yıldırır  
Elektronik Posta yildirir@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : FİZİK II Kodu : FEA 2201 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

56 94 150 4 6

Yarıyılı

4

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Fizikteki temel elektrik kavramları öğrenmelerini ve fiziksel olaylara bakış açılarını genişletmeyi sağlamak.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Durgun ve akan elektrik arasındaki farkı analiz edebilir, manyetik alan kaynaklarını öğrenme ve manyetik alanın günlük hayattaki uygulamalarını açıklayabilir, alternatif akım ve doğru akım arasındaki farkı ayırt edebilir, alternatif akım devre çeşitleri ve uygulamalarını kavrayabilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Serway, R. A., & Beichner, R. J. (2002). Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Ankara: Palme Yayıncılık.

Bueche, F. J., & Jerde, D. A. (2000). Fizik İlkeleri 2. Ankara: Palme Yayıncılık.

Gettys, W. E., Keller, F. J., & Skove, M. J. (1995). Fizik 2. cilt. İstanbul: Literatür yayıncılık.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Elektrik alanlar

Elektriksel potansiyel

Sığa ve dielektrikler

Akım ve direnç

Doğru akım devreleri-1

Doğru akım devreleri-2

Manyetik alanlar-1

Manyetik alanlar-2

Manyetik alan kaynakları

Faraday yasası

İndüktans

Alternatif akım devreleri-1

Alternatif akım devreleri-2

Elektromanyetik dalgalar

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Sabri KOCAKÜLAH Prof. Mevlüt YILMAZ  
Elektronik Posta sabriko@balikesir.edu.tr  
Web Adresi http://www.nef.balikesir.edu.tr/~sabriko  

 


     BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : LİNEER CEBİR II Kodu : MTA 2202 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42

0

0

0

0

108

150

3

6

Yarıyılı

4

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Dersin içeriğinde verilen konularla ilgili temel tanım ve teoremleri vermektir.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda bir öğrenci ;

Determinant fonksiyonunu tanımlayabilir ve özelliklerini açıklayabilir.

Bir matrisin veya bir lineer dönüşümün determinantını hesaplayabilir.

İki polinomun bölümünü hesaplar ve bir polinomun asal olup olmadığını gösterebilir.

Bir polinomu asal çarpanlarına ayrıştırabilir.

Karakteristik ve minimal polinomları tanımlar ve onların uygulamalarını yapabilir.

Özdeğer ve özvektörleri tanımlar ve bir matrisin veya bir lineer dönüşümün köşegenleştirilebilir olup olmadığını açıklayabilir.

Bir vektör uzayının dualini tanımlayabilir.

Hermitiyen, üniter, normal, simetrik ve ortogonal dönüşümleri tanımlayabilir ve uygulamalarını yapabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
 • C. Koç, Topics in Linear Algebra, METU, 1996.
 • G. Güngöroğlu ve A. Harmancı, Lineer Cebir Dersleri, Ankara, 2000.
 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

Permütasyon kavramı, determinant fonksiyonu ve özellikleri

2

Determinantların açılımı, bir lineer dönüşümün determinantı

3

Cramer yöntemi

4

Vektörel çarpım

5

Karakteristik değerler

6

Polinomlar cebiri

7

Karakteristik polinom, direkt toplam

8

Köşegenleştirilebilir dönüşümler, üçgenleştirilebilir dönüşümler

9

Minimal polinom, ikilineer dönüşümler

10

Bölüm uzayı, bir vektör uzayının duali

11

Hermitiyen dönüşümler

12

Üniter dönüşümler, normal dönüşümler

13

Simetrik ve ortogonal dönüşümler

14

Modül kavramı

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Dilek NAMLI  
Elektronik Posta dilekd@balikesir.edu.tr

 

 

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :  ANALİTİK GEOMETRİ I Kodu : MTA 3104 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 58 100 3 4

Yarıyılı

5

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Geometrik büyüklüklerin şekil ve özelliklerini somut bir biçimde ortaya koymak ve cebirsel olarak ifade edilen bazı bilgilerin geometrik yorumunu yapabilmektir.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Düzlem analitik geometride nokta ve doğru kavramlarını tanımlayabilir.
1.1 Düzlemde nokta ve doğruyu tanımlar.
1.2 Düzlemde nokta ve doğru arasındaki ilişkiyi ifade edebilir.
2. Düzlemde vektörleri açıklayabilir.
2.1 Düzlemde vektörleri tanımlayabilir.
2.2 Yer vektörünü tanımlayabilir.
2.3 Birim vektörünü tanımlayabilir.
2.4 İki vektörün birbirine dik olma şartını betimleyebilir.
2.5 İki vektörün birbirine paralel olma şartını betimleyebilir.
2.4 Vektörler üzerinde tanımlanan iç çarpımı kendi cümleleriyle ifade edebilir.
3.) Düzlemde doğruyu kendi cümleleriyle ifade edebilecektir.
3.1 Doğruyu tanımlayabilir.
3.2 Bir noktası ve eğimi verilen bir doğrunun denklemini belirleyebilir.
3.3 İki noktası verilen bir doğrunun denklemini belirleyebilir.
4.) Düzlemde çemberi kendi cümleleriyle ifade edebilecektir.
4.1 Çemberi tanımlayabilir.
4.2 Merkezi ve yarıçapı verilen bir çemberin denklemini ifade edebilir.
4.3 Denklemi verilen bir çemberin yarıçapını ve merkezini hesaplayabilir.
5.) Düzlemde elipsi kendi cümleleriyle ifade edebilecektir.
5.1 Elipsi tanımlayabilir.
5.2 Odak noktaları verilen bir elipsin denklemini ifade edebilir.
5.3 Denklemi verilen bir elipsin yarıçapını ve odaklarını hesaplayabilir.
6.) Düzlemde hiperbolü kendi cümleleriyle ifade edebilecektir.
6.1 Hiperbolü tanımlayabilir.
6.2 Odak noktaları ve köşeleri verilen bir hiperbolün denklemini ifade eder
6.3 Hiperbolün asimtotlarını belirleyebilir.
6.4 Hiperbolün simetri eksenini ifade edebilir.
7) Düzlemde parabolü kendi cümleleriyle ifade edebilecektir.
7.1 Parabolü tanımlayabilir.
7.2 Odağı ve doğrultmanı verilen bir parabolün denklemini belirleyebilir.
7.3 Denklemleri verilen parabollerin grafiklerini çizebilir.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar *Hacısalihoğlu, H. 2 ve 3 Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri *Sabuncuoğlu, A. Analitik Geometri(2003) *Thomas, G. Calculus ve Analitik Geometri *Stein, S. Calculus ve Analitik Geometri  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar X 40 Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar     Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler     Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)     Sözlü Sınav

 
Laboratuar     Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı X 60 Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi  

2

Düzlemde vektörler  

3

Düzlemde Koordinat Dönüşümleri  

4

Düzlemde Koordinat Dönüşümleri konusuna devam  

5

Alıştırmalar  

6

Alıştırmalar  

7

Doğru ve Temel Problemler  

8

Çember ve Temel problemler  

9

Elips ve Temel problemler  

10

Elips ve Temel problemler konusuna devam  

11

Hiperbol ve Temel problemler  

12

Alıştırmalar  

13

Alıştırmalar  

14

Parabol ve Temel problemler  
Sorumlu Öğretim Elemanları ÖĞR.GÖR.YAKUP ÖZKUL  
Elektronik Posta ozkul@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ANALİZ III Kodu : MTA 3103

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 58 100     3 4

Yarıyılı

5

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Dizi, seri kavramlarını ve bu kavramların yakınsaklık, monotonluk ya da sınırlılık gibi özelliklerini test edebilme yeteneği kazandırmak.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;
Bu dersin sonunda öğrenci ;
1. Dizi kavramını açıklayabilecektir.
1.1 Aritmetik dizi ve geometrik dizi kavramlarını ifade edebilir.
1.2 Monoton ve sınırlı dizi kavramını açıklayabilir.
1.3 Dizinin yakınsaklığını açıklar ve dizinin limitini hesaplayabilir.
1.4 Cauchy dizisini tanımlar ve örneklerini açıklayabilir.
2. Seri kavramını ifade edebilecektir.
2.1 Pozitif terimli seri kavramını açıklayabilir.
2.2 Pozitif terimli serilerin karakter araştırmasında testleri kullanabilir.
2.3 Alterne seriyi örnekler ve karakteri için kullanılan testi ifade edebilir.
2.4 Kuvvet serileri kavramını açıklayabilir.
3. Fonksiyon serisi kavramını açıklayabilecektir.
3.1 Fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık özelliklerini ifade edebilir.
3.2 Genelleştirilmiş yakınsaklık testlerini ifade edebilir.
4. Taylor serisi kavramını açıklayabilecektir.
4.1 Taylor serisi kavramını ifade edebilir.
4.2 Taylor serilerinin günlük hayattaki uygulamalarını örnekleyrbilir.
5. Fourier serisi kavramını ifade edebilir.
5.1 Fourier serisi kavramını açıklayabilir.
5.2 Fourier serilerinin uygulamalarını örnekleyebilir.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar M. Balcı, Analiz 2.  Stewart, J. (1991). Calculus. California: A Division of Publishing Company  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dizi kavramı ve uygulamaları

Seri kavramı

Pozitif terimli seriler

Serilerde yakınsaklık ve ıraksaklık

Alterne seriler

Serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri ve kuvvet serileri

Fonksiyon serileri

Fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık

Fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık ile ilgili uygulamalar

Genelleştirilmiş yakınsaklık testleri

Taylor serileri

Taylor serilerinin günlük hayattaki uygulamaları

Fourier Serileri

Fourier Serileri nin günlük hayattaki uygulamaları

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Yıldırır, Yrd. Doç. Dr. Pınar Mete  
Elektronik Posta yildirir@balikesir.edu.tr,  

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : BİLİM TARİHİ Kodu : MTG 3101 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori

Uygulama

Laboratuar

Proje/Alan Çalışması

Ödev

Diğer

Toplam

T+U+L= Kredi

AKTS

Kredisi

28

0

0

9

0

38

75

2

3

Yarıyılı

5

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı 5000 yıllık süreç içerisinde bilimsel bilginin nasıl ortaya çıktığının, nasıl yayıldığının ve nasıl kullanıldığının incelenmesi  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Tarihsel süreç içerisinde bilimin nasıl geliştiğini açıklayabilir.

Bilimin toplum için önemini kavrayabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Yıldırım, C. (2006). Bilim Tarihi. 10. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ronan, C. A. (2005). Bilim Tarihi. 4. Basım. Ankara: Tübitak Yayınevi.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

%20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

%20

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu Sınavı

X

%60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Giriş

Mısır ve Mezopotamya’da Bilim

Antik Yunan’da Bilim

Antik Yunan’da Bilim

Helenistik Döneminde Bilim

Helenistik Döneminde Bilim

Ortaçağ Avrupa’sı

İslam Dünyasında Bilim

Rönesans ve Modern Bilim

Rönesans ve Modern Bilim

Aydınlık Çağı ve Bilim

Endüstri Devrimi ve Bilim

Endüstri Devrimi ve Bilim

Çağdaş Bilim

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Bülent PEKDAĞ  
Elektronik Posta pekdag@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 

 


 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :CEBİRE GİRİŞ Kodu : MTA 3102 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 83 125 3 5

Yarıyılı

5

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Temel cebir bilgilerini kazandırabilme  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Temel cebir bilgilerini kullanabilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
 • Cebire Giriş, Ahmet Sinan Çevik, Detay Yayıncılık, 2008.
 • Örneklerle Soyut Cebir, Fethi Çallıalp, Birsen Yayınevi, 2001.
 • Fundamentals of Abstract Algebra, D. S. Malik, J. M. Mordeson, M. K. Sen, McGraw-Hill Companies, 1996.

Algebra, T.W. Hungerford, Springer-Verlag, 2003.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

İkili İşlemler, Grup Tanımı, Alt Gruplar  

2

Permütasyon Grupları, Homomorfizma  

3

Devirli Gruplar, Kasetler  

4

Normal Alt Grupları  

5

Bölüm Grupları  

6

Halka Tanımı  

7

Arasınav  

8

Alt Halkalar  

9

İdealler  

10

Bölüm Halkası  

11

Bir Halka Üzerinde Tanımlı Polinomlar Halkası  

12

Cisim  

13

Cisim Üzerinde Tanımlı Polinomlar Halkasında Çarpanlara Ayırma  

14

Cebirin Temel Teoremi  
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Nazlı Yıldız İkikardeş, Yrd. Doç. Dr. Özden Koruoğlu  
Elektronik Posta nyildiz@balikesir.edu.tr, ozdenk@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ISTATİSTİK VE OLASILIK I Kodu : MTA 3101 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28

28

0

0

0

69

125

3

5

Yarıyılı

5

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğrenciye Olasılık ile ilgili temel tanım ve teoremleri vermek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmasını sağlamaktır.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda bir öğrenci;

 • Kesikli veya sürekli rasgele olaylar için olasılık modelleri kurabilir.
 • Gerçek hayattan bir problemi olasılık ile çözebilir.
 • Belirli olasılık dağılımlarının uygun olduğu yerleri tanıyabilir.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
 • Akdeniz, Fikri. (2004) Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi.
 • Maden, Selahattin (2006) Olasılığa Giriş, Seçkin Yayıncılık.
 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

Temel kavramlar, frekans dağılımları.

2

Histogram ve frekans poligonu.

3

Kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar.

4

Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar.

5

Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları.

6

Çarpıklık ve basıklık.

7

Olasılık teorisinde temel kavramlar, toplama ve çarpma kuralı.

8

Bayes teoremi.

9

Olasılık dağılım tablosu.

10

Beklenen değer ve uygulamalar.

11

Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar.

12

Binom dağılım ve uygulamalı çalışmalar.

13

Poisson dağılım ve uygulamalı çalışmalar.

14

Hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Doç. Dr. Recep ŞAHİN  
Elektronik Posta rsahin@balikesir.edu.tr

 

 
Web Adresi  

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

 

Kodu :  MMB 3101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28 28 0 0 0 69 125 3 5

Yarıyılı

5

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Bu ders öğretim amaçlı kullanılan çeşitli görsel-işitsel ve çoklu ortam sağlayan

materyalleri tanımak ve bu materyallerin öğretim ortamında etkin olarak kullanımına ilişkin

ilke ve yöntemleri anlatmak amacıyla tasarlanmıştır. Bireyin öğrenmesine etki eden tüm

faktörler ve Öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sürecinde davranış bilimleri bulgularının ve

öğretim teknolojilerinin yeri ve önemi tanıtılacaktır.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Öğretim teknolojileri alanında verilen bir kavramı tanımlayabilir.

Öğretim teknolojisi ve öğretimde sistem yaklaşımı arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Yalın, H. İbrahim(2000) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Nobel)  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  
 1. 15.      
Tanışma ve Dersin Tanıtımı  
 1. 16.      
Öğretim Teknolojisi ve İletişim  
 1. 17.      
Öğretim Analizi  
 1. 18.      
Öğretim Etkinliklerini Planlama  
 1. 19.      
Araç ve Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi  
 1. 20.      
Araç ve Gereçlerin Seçimi  
 1. 21.      
Araç ve Gereçlerin Seçimi  
 1. 22.      
Görsel Materyallerin Tasarımı  
 1. 23.      
Öğretim Araçları Ve Etkili Kullanımı  
 1. 24.      
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı  
 1. 25.      
Uzaktan Eğitim  
 1. 26.      
Öğretim Süreçlerini değerlendirme  
 1. 27.      
Proje Sunumları  
 1. 28.      
Proje Sunumları  
Sorumlu Öğretim Elemanları YRD. DOÇ. DR. SAMİ ÖZGÜR,  YRD. DOÇ. DR. TUNCAY DİRMENCİ  
Elektronik Posta samiozgur@yahoo.fr , dirmenci@balikesir.edu.tr  

 

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Kodu : MTG 3102 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 
Eğitim ve Öğretim İş Yükü Krediler
Teori Uygulama. Laboratuar. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

14 28 0 0 0 58 100 2 4
Yarıyılı 5 Dili Türkçe  
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Topluma hizmet uygulamalarının amacını, önemini incelemek, toplumun sorunlarını belirlemek, sorunların çözümüne ilişkin proje geliştirmek, projeyi uygulamak ve sonuçları analiz etmektir.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklayabilecektir.

Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilecektir.
Proje hazırlayabilecektir.
Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyebilecektir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar COŞKUN, H. (2009). TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI. ANI YAYINCILIK, 1.BASKI, ANKARA.  
DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ  
Teorik Dersler Proje Dersi ve Bitirme Çalışması  
  Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yüzde (%)   Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yüzde (%)  
Yarıyıl İçi Sınavlar X 40 Yarıyıl İçi Sınavlar      
Kısa Sınavlar     Dönem İçi Kontroller      
Ödevler     Ara Teslim      
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)     Sözlü Sınav      
Laboratuar     Yarıyıl Sonu Sınavı      
Yarıyıl Sonu  Sınavı X 60 Diğer      
Diğer            
Hafta Konular  
1 Projelerle ilgili bilgilendirici ve tartışmalı toplantılar, Proje Gruplarının Oluşturulması
2 Projelerle ilgili bilgilendirici ve tartışmalı toplantılar, Proje Gruplarının Oluşturulması
3 Projenin uygulanacağı birimlerin ön incelemelerinin yapılması, gereksinimlerin belirlenmesi ve Proje Önerisinin hazırlanması
4 Proje önerilerinin tartışılması ve onaylanması
5 Projenin uygulanması
6 Projenin uygulanması
7 Proje ara raporunun verilmesi
8 Projenin uygulanması
9 Projenin uygulanması
10 Projenin uygulanması
11 Projenin uygulanması
12 Projenin uygulanması
13 Projenin uygulanması
14 Proje sonuç raporlarının teslim edilmesi

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Ekrem Akçiçek, Yrd. Doç. Dr. Tuncay Dirmenci, Öğr. Gör. Yakup Özkul  
Elektronik Posta akcicek@balikesir.edu.tr, dirmenci@balikesir.edu.tr, ozkul@balikesir.edu.tr

 

 

 
Web Adresi    

 

 

 


                                                                                      BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Eğitimde Güncel Sorunlar

 

Kodu :

EBB3205

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredis AKTS

Kredisi

28 7 65 100 2 4

Yarıyılı

6

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

  Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğretmen adaylarının göreve başladıkları zaman karşılaşabilecekleri sorunları okul ortamı içerisinde tartışarak güncel hayatta bu sorunları daha kolay fark edebilme.

Güncel hayatta karşılaşacakları sorunlara kolaylıkla çözüm bulabilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;

Türk eğitim sistemin genel yapısını açıklayabilir.

Türk eğitim sisteminin okul öncesi yapısı ile Avrupa ülkeleri sistemini karşılaştırabilir.

ortaya çıkabilecek olan sorunların kaynaklarını tespit edebilir.

ortaya çıkabilecek olan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için çözümler önerebilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Balcı, Ali (2009). Etkili Okul Geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Şahin, Ersin (2009). Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Kılavuzu. Ankara: Anı YAyıncılık

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar

Türk Eğitim sisteminin genel yapısı

Avrupa Eğitim Sistemlerinin Genel Yapısı

Avrupa Eğitim Sistemleri ile Türk Eğitim Sisteminin karşılaştırılması

Türk eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlar ile ilgili genel sınıflama

Yasal nedenler dolayısıyla karşılaşılan problemler

Öğretmenlerin özellikleri nedeni ile karşılaşılan problemler

Yönetici tutum ve davranışları nedeni ile karşılaşılan problemler

Aileler nedeni ile karşılaşılan problemler

Öğrenciler nedeni ile karşılaşılan problemler

Karşılaşılan sorunları ortadan kaldırabilmek için yapılması gerekenler

Karşılaşılan sorunları ortadan kaldırabilmek için yapılması gerekenler

Karşılaşılan sorunları ortadan kaldırabilmek için yapılması gerekenler

Karşılaşılan sorunları ortadan kaldırabilmek için yapılması gerekenler.

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Öğr.Gör.Dr.  Nihat UYANGÖR  
Elektronik Posta nuyangor@balikesir.edu.tr

 

 
Web Adresi    

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ELEMENTER SAYI KURAMI Kodu : MTA3202 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 83 125 3 5

Yarıyılı

6

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Sayılar teorisi konusunda temel bilgileri kazandırabilme  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Sayılar teorisi konusunda temel bilgilere sahip olabilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar ELEMETARY NUMBER THEORY, G.A JONES, J.M. JONES,

SAYILAR TEORİSİ PROBLEMLERİ, İ.N.CANGÜL, B.ÇELİK

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

Bölünebilirlik  

2

Eşlik  

3

Euler, Çin Kalan ve Wilson Teoremleri  

4

Aritmetik Fonksiyonlar  

5

İlkel Kökler  

6

İlkel Kökler  

7

İkinci Derece Artıklar  

8

İkinci Dereceli Tersler  

9

Diophantine Denklemleri  

10

İkinci Dereceli Cisimlerde Aritmetik  

11

Çarpanlara Ayırma Teorisi  

12

Devam Eden Kesirler  

13

Periodiklik  

14

Transandant Sayılar  
Sorumlu Öğretim Elemanları YRD. DOÇ. DR. NAZLI YILDIZ İKİKARDEŞ  
Elektronik Posta nyildiz@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : İSTATİSTİK VE OLASILIK II Kodu : MTA 3201 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28

28

0

0

0

69

125

3

5

Yarıyılı

6

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğrenciye İstatistik ile ilgili temel tanım ve teoremleri vermek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmasını sağlamaktır.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda bir öğrenci;

 • Gerçek hayattaki verileri istatistiki olarak analiz edebilir.
 • Gerçek hayattaki verileri kullanarak tahminlerde bulunabilir.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
 • Akdeniz, Fikri. (2004) Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi.
 • Çil, Burhan (2005) İstatistik, Detay Yayıncılık.
 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

Normal dağılım kavramı

2

Normal dağılımın karakteristikleri

3

Standart normal eğri alanları, kesikli dağılımların normale yaklaşımı

4

Binomun normale yaklaşımı, Poisson dağılımının normale yaklaşımı

5

Hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar

6

Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi, ortalamaların örnek dağılımı

7

Oranların örnek dağılımı, ortalamalar arası farkların örnek dağılımı

8

Oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar

9

Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi, nokta tahmini ve güven sınırları

10

Ortalamalar için güven aralığı

11

Oranlar için güven aralığı

12

Standart sapmalar için güven aralığı

13

Ortalamalar arası farklar için güven aralığı

14

Oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Doç. Dr. Recep Şahin  
Elektronik Posta rsahin@balikesir.edu.tr

 

 
Web Adresi  

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Öğrenme Psikolojisi

 

Kodu :

EBB3205

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 7 65 100 2 4

Yarıyılı

6

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğrenmenin temel süreçlerini kavramlarını ve kuramlarını öğretebilme,

Öğrenmenin davranış değişikliğindeki ve eğitimdeki rolünü açıklayabilme ve tartışabilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler;

öğrenme sürecinin temel prensiplerini kavrayabilir.

bu kavrayışını kullanarak somut öğrenme durumlarını yorumlayabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Akman Yasemin ve Erden Münire (2001).Gelisim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Arık, A. İ. (1995). Öğrenme Psikolojisine Giriş. İstanbul: DER yayınları

Bacanlı H. (2002). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çelen, N. (1999). Öğrenme. Ankara: İmge Kitabevi

Domjan,M.(2003). The principles of learning and behavior (5th ed.). London: Wadsworth.

Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Ankara: TPD Yayınları.

Kılıçcı Y. (2000). Okulda Ruh Sağlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Morris, C.G.(1996).Psikolojiyi Anlamak (Çev. Ed: Ayvaşık, B., ve Sayıl, M. – 2002). Ankara: TPD Yayınları.

Senemoğlu N. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Gazi Kitabevi.

Selçuk Z. (2001). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ulusoy A. (2002). Gelişim ve Öğrenme. Ankara. Anı Yayıncılık.

Yeşilyaprak Binnur- Editör (2002). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Öğrenme ile İlgili Kavramlar

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenme Kuramları; Davranışçı Öğrenme-

A)Klasik Koşullanma

B)Edimsel Koşullanma

Bağlaşımcılık ve Bitişiklik Kuramları

Sosyal Öğrenme

Bilişsel Öğrenme Kuramları;

A)Gestalt Öğrenme Kuramı

B)Bilgiyi İşleme Kuramı

İşaret  Gestalt Kuramı

İnsancıl Öğrenme Yaklaşımı

Nörofizyolojik Yaklaşım

Nörofizyolojik Yaklaşım

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Uğur GÜRGAN, Öğr. Gör. Mehmet Can DEMİR  
Elektronik Posta ugurgan@hotmail.com  
Web Adresi    

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Ölçme ve Değerlendirme

Kodu :

EBB3201

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 40 43 125 3 5

Yarıyılı

6

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı

Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin farkında olabilme.

Ölçme ve değerlendirme türlerini açıklayabilme.

Bir ölçme aracında bulunması gereken teknik özellikleri açıklayabilme.

Eğitimde kullanılan ölçme araçlarını hazırlayıp uygulayabilme.

Test ve madde istatistiklerini yapabilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler;

eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemini ve ilgili temel kavramları açıklayabilir.

eğitimde kullanılan ölçme araçlarını hazırlar ve kullanabilir.

bir ölçme aracında bulunması gereken teknik özellikleri açıklayabilir.

test ve madde istatistiklerini hesaplayabilir.

eğitimde kullanılan ölçme araçlarının temel özelliklerini bilir ve belli bir alanda ölçme aracı hazırlayabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Tekin, H. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara:Yargı Yayınları .

Özçelik,D.,A. Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Temel kavramlar

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi

Ölçme türleri

Değerlendirme Türleri

Ölçek ve Ölçek Türleri

Ölçmede hata ve güvenirlik

Geçerlik ve Kullanışlılık

Test hazırlamanın aşamaları

Eğitimde kullanılan ölçme araçları

Test İstatistikleri-Merkezi eğilim ölçüleri

Merkezi dağılım ölçüleri

Dağılımlar-Çan eğrileri

Madde istatistikleri

Standart puanlar

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Prof. Dr. Nevin SAYLAN, Yrd. Doç.Dr. Kemal Oğuz ER, Yrd. Doç. Dr. Yalçın ERGÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Erdoğan TEZCİ  
Elektronik Posta nsaylan@balikesir.edu.tr, kemaloguzer@hotmail.com  
Web Adresi    

 

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Özel Eğitim

Kodu :

EBB3202

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 7 65 100 2 4

Yarıyılı

6

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı

Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitimlerine alanını tanıyabilme.

Dünya’da ve Türkiye’de özel eğitim uygulamalarını karşılaştırabilme.

Özel gereksinimi olan  ve özel eğitim verilmesi gereken çocuklarla çalışma isteği oluşturabilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler;

özel eğitim alanına yönelik farkındalık geliştirebilir.

Türkiye’de yapılan özel eğitim çalışmalarına gönüllü olarak katılım gösterebilir.

bir öğretmen olarak özel gereksinimi  ve özel eğitim gereksinimi olan çocukların saptayabilme ve eğitim sürecinde rollerini doğru oynayabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Yahya Özsoy-Mehmet Özyürek-Süleyman Eripek, “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Özel Eğitime Giriş”, Karatepe Yayınları

Ruhi Kılıç, Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı, www.meb.gov.tr

Cavkaytar, A. ve Diken, İ.H. (2005). Özel Eğitime Giriş. Ankara: Kök Yayıncılık.

Eripek, S. (Editör) (2003) Özel Eğitim. Eskişehir: Ana.Ün.AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı.

Konrot, A. (2003) “Okulöncesi Dönemde Dil ve Konuşma Sorunları”, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi. (Editör: S.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Özel eğitim nedir?; Özel eğitimin ilkeleri ve amaçları nelerdir?

Özel eğitimin tarihsel gelişimi

Özel eğitim kurumları; Özel eğitimde sistem basamakları

Zihinsel Öğrenme yetersizliği olan Bireyler; Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler

Görme yetersizliği olan bireyler; İşitme yetersizliği olan bireyler; Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler

Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Gösteren Bireyler

Otistik Özellikler Gösteren Bireyler; Üstün Zeka ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler

Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler

Kaynaştırma eğitimi nedir?; Kaynaştırmanın ilkeleri; Kaynaştırma uygulamalarının yararları ve dikkat edilecek hususlar

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) nedir?

BEP’in yararı, işlevi; BEP nasıl hazırlanır

Davranış değiştirme; uygulamalı davranış analizi ve ilkeleri; kayıt teknikleri; davranış kaydı teknikleri;

Uygun davranışın artırılması ve uygun olmayan davranışların azaltılması

Aile eğitimi; Özre uyum sürecinde ailenin geçirdiği aşamalar; Aile eğitiminin amaçları; Aile-öğretmen etkileşimi; aileye yönelik eğitim programları ve hizmetler.

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜRGAN, Öğr. Gör. Dr. İsmail ZENCİRCİ  
Elektronik Posta ugurgan@hotmail.com, İ_zencirci@yahoo.com  
Web Adresi    

 


 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

 

Kodu : MMB 3201

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28 28 0 0   69 125 3 5

Yarıyılı

6

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Matematik öğretim yöntemlerini kazandırabilme  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Matematik öğretim yöntemlerine sahip olma ve bunları uygulayabilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ, Y.BAYKUL,

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ, J.BUSBRIDGE, D.A.ÖZÇELİK,

MATEMATİK ÖĞRETİMİ, M.ALTUN,

İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK PROGRAMI 6-7-8.SINIF, MEB

İLKÖĞRETİM 6-7-8. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARI, MEB

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

x

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  
 1. 29.    
Konu Alanında Öğretim Yöntemleri Öğrenme-Öğretme Süreçleri Genel Öğretim Yöntemlerinin Konu Alanı Öğretimine Uygulanması  
 1. 30.    
Konu Alanında Öğretim Yöntemleri Öğrenme-Öğretme Süreçleri Genel Öğretim Yöntemlerinin Konu Alanı Öğretimine Uygulanması  
 1. 31.    
Konu Alanında Öğretim Yöntemleri Öğrenme-Öğretme Süreçleri Genel Öğretim Yöntemlerinin Konu Alanı Öğretimine Uygulanması  
 1. 32.    
Konu Alanında Öğretim Yöntemleri Öğrenme-Öğretme Süreçleri Genel Öğretim Yöntemlerinin Konu Alanı Öğretimine Uygulanması  
 1. 33.    
Konu Alanında Öğretim Yöntemleri Öğrenme-Öğretme Süreçleri Genel Öğretim Yöntemlerinin Konu Alanı Öğretimine Uygulanması  
 1. 34.    
Konu Alanında Öğretim Yöntemleri Öğrenme-Öğretme Süreçleri Genel Öğretim Yöntemlerinin Konu Alanı Öğretimine Uygulanması  
 1. 35.    
Konu Alanında Öğretim Yöntemleri Öğrenme-Öğretme Süreçleri Genel Öğretim Yöntemlerinin Konu Alanı Öğretimine Uygulanması  
 1. 36.    
Konu Alanındaki Ders Kitaplarının Eleştirisel Bir Açıyla İncelenmesi ve Özel Öğretim Yöntem ve Stratejileri İle İlişkilendirilmesi  
 1. 37.    
Konu Alanındaki Ders Kitaplarının Eleştirisel Bir Açıyla İncelenmesi ve Özel Öğretim Yöntem ve Stratejileri İle İlişkilendirilmesi  
 1. 38.    
Konu Alanındaki Ders Kitaplarının Eleştirisel Bir Açıyla İncelenmesi ve Özel Öğretim Yöntem ve Stratejileri İle İlişkilendirilmesi  
 1. 39.    
Micro Öğretim Uygulamaları, Öğretimin Değerlendirilmesi  
 1. 40.    
Micro Öğretim Uygulamaları, Öğretimin Değerlendirilmesi  
 1. 41.    
Micro Öğretim Uygulamaları, Öğretimin Değerlendirilmesi  
 1. 42.    
Micro Öğretim Uygulamaları, Öğretimin Değerlendirilmesi  
Sorumlu Öğretim Elemanları YRD. DOÇ. DR. DEVRİM ÜZEL  
Elektronik Posta duzel@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 

 

 


 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : TURİZM

 

Kodu : MTG 3201

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28

0 0 0 0 22

50

2

2

Yarıyılı

6

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğrencilere önemli bir döviz ve istihdam kaynağı olan turizme ilişkin coğrafi özellikleri tanıtmak, turizm coğrafyasına ilişkin keşfetme isteklerini artırmak,  turizm ile ilgili ifadelerini ve algılarını geliştirme  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Turizm Coğrafyası konusunda öğrencilerin ifade becerilerinin gelişmesi ve algılama yeteneklerinde ilerleme kaydedebilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Turizm Coğrafyası Prof.Dr. Nazmiye Özgüç  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

x

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Turizm ve Rekreasyon Kavramları

Turizmin güdüleri

Turistik çekicilikler

Turizmde arz (Ulaşım)

Turizmde arz (Konaklama)

Başlıca Turizm Mekanları

Turizmin Gelişimi

Turizm Bölgeleri (Avrupa)

Turizm Bölgeleri (Kuzey Amerika)

Turizm Bölgeleri (Güney ve Orta Amerika)

Turizm Bölgeleri (Pasifik Dünyası ve Antarktika)

Turizm Bölgeleri (Doğu-Güneydoğu ve Güney Asya)

Turizm Bölgeleri (Türkiye’de Turizm)

Turizm Bölgeleri (Türkiye’de Turizm)

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Alaattin KIZILÇAOĞLU  
Elektronik Posta alaattin@balikesir.edu.tr  
Web Adresi  

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : DOĞRUSAL PROGRAMLAMA Kodu : MTA 4101 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 108 150 3 6

Yarıyılı

7

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Lisans, Yüksek Lisans öğretimi içerisinde gerekli teorik alt yapıyı oluşturmak, Kamu ve Özel sektörde karşılaşabilecekleri Doğrusal Programlama Problemlerini modelleme ve çözümlemenin nasıl yapılacağının öğrencilere verilmesi.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Her hangi bir Doğrusal Programlama Problemini modelleyip, modellerini, bilgisayar üzerinde oluşturup, tüm karar vericilerin kullanabileceği yazılımlar kullanarak çözümleyebilir ve yorumlayabilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Apaydın, A. (1996). Optimizasyon , A.Ü. Döner Sermaye Yayınları, Ankara Rao, S.S. (1991). Optimization Theory and Applications . Taha, H. (2000). Yöneylem Araştırması; 6. Basımdan Çeviri , Literatür Yayıncılık, İstanbul.  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  
 1. 43.      
Doğrusal Programlama Probleminin modellenmesi  
 1. 44.      
Grafiksel Çözüm ve Grafik Yöntem  
 1. 45.      
Simpleks Yöntem  
 1. 46.      
Primal Simpleks Yöntem  
 1. 47.      
Charnes’in M Yöntemi  
 1. 48.      
İki Evreli Yöntem  
 1. 49.      
Duallik Kuramı  
 1. 50.      
Duallik Kuramı  
 1. 51.      
Dual Simpleks Yöntem  
 1. 52.      
Dual Teoremleri  
 1. 53.      
Dual Problemin Ekonomik Yorumu  
 1. 54.      
En İyilik Sonrası Çözümleme  
 1. 55.      
Duyarlılık Analizi  
 1. 56.      
Parametrik Programlama  
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr.Sevinç MERT UYANGÖR, Yrd.Doç.Dr Hülya GÜR  
Elektronik Posta suyangor@hotmail.com  
Web Adresi    

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : SEÇMELİ I-  DRAMA Kodu : MTA 4103 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42

0

0

6

0

27

75

3

3

Yarıyılı

7

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Drama kavramını öğrenmek,

Çocukta yaratıcılığın gelişimini engelleyen etmenleri anlayabilmek,

Toplumsal ve bireysel sorunların çözümünün mümkün olduğu ile ilgili ipuçları vermek,

Güven duygusunu geliştirmek,

Yaşayarak öğrenmek ve eğitimde dramanın bir yöntem olarak kullanılmasını kavratmak.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğretmen adayı,

Dramanın tiyatro, oyun ve eğlence olmadığını, bunların da yer aldığı bir  yaşayarak öğrenme yöntemi olduğunu,

Yerinde ve uygun bir biçimde kullanıldığında güven duygusunu geliştireceğini,

Yaratıcılığı ortaya çıkaracağını,

İletişim becerilerine olumlu katkıda bulunacağını,

Yaşayarak öğrenmenin daha kalıcı olacağını,

Bir öğretim yöntemi olarak okullarda kullanılabileceğini bilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar ADIGÜZEL, H. Ömer: Yaratıcı Drama.1. Cilt. (Derl.) Naturel Yay. Ankara 2002.

ÜSTÜNDAĞ, Tülay: Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 3. Baskı. PegemA Yay. Ankara 2002.

Komisyon: İlköğretim Drama 1 (Öğretmen İçin). Milli Eğitim Bakanlığı Yay. Ankara 1999.

ÖZTÜRK, Ali vd.: İlköğretimde Drama. Anadolu Üniversitesi Yay. Eskişehir 2007

SAN, İnci: Drama ve Öğretim Bilgisi. (Derl.) 2. baskı. Naturel Yay. Ankara 2003.

SAN, İnci: VII. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. (Derl.) Naturel Yay. Ankara 2003.

ÜSTÜNDAĞ, Tülay: Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 3. Baskı. PegemA Yay. Ankara 2002.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

x

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

x

20

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Drama teriminin tanımı, anlamı ve tarihçesi

Drama ile ilgili temel kavramlarının açıklanması

Drama ilkeleri ve aşamaları, drama öğretmeninde bulunması gereken özellikler

Drama-Oyun ilişkisi, benzerlikleri, farklılıkları

Drama-Tiyatro ilişkisi, benzerlikleri, farklılıkları

Rol oynama, doğaçlama çalışmaları

Drama planının hazırlanması ve uygulanması

Drama teknikleri

Toplumsal konular ve drama

Dramanın alanda uygulanması ile ilgili çeşitli örnekler

Dramanın alanda uygulanması ile ilgili çeşitli örnekler

Dramanın alanda uygulanması ile ilgili çeşitli örnekler

Dramanın alanda uygulanması ile ilgili çeşitli örnekler

Dramanın alanda uygulanması ile ilgili çeşitli örnekler

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Azat KAYA  
Elektronik Posta azatkaya@gmail.com  
Web Adresi    

 

 

 


 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : SEÇMELİ I- GEOMETRİ ÖĞRETİMİ Kodu : MTA 4105 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 33 75 3 3

Yarıyılı

7

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı İlköğretim 6.7.8. Sınıf Geometri Konularını öğrenci seviyesinde anlatabilmesi ve problemlerini çözebilmesi  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersi Alan öğrenci ilköğretim 6.7.8 sınıf geometri konularını öğrenci seviyesinde anlatabilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar İlköğretim 6-7-8 Matematik Ders Kitapları  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  
 1. 57.      
Açılar ve üçgenler  
 1. 58.      
Üçgen çeşitleri,Üçgenin Alanı  
 1. 59.      
Üçgen çeşitleri,Üçgenin Alanı  
 1. 60.      
Üçgenlerde benzerlik  
 1. 61.      
Çokgenler ve Dörtgenler  
 1. 62.      
Paralel kenar  
 1. 63.      
Dikdörtgen ve kare  
 1. 64.      
Radyan, Çemberin sec ve tan doğruları  
 1. 65.      
Çemberde açılar  
 1. 66.      
Yay uzunluğu  
 1. 67.      
Çemberde alan  
 1. 68.      
üç boyutlu cisimlerin hacimleri ve alanları  
 1. 69.      
Trigonometri  
 1. 70.      
Vektörler,Analitik geometri  
Sorumlu Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Mustafa USTA  
Elektronik Posta usta@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı: MATEMATİKTE GÜNCEL KONULAR Kodu : MTG 4101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28 0 0 7 0 65 100 2 4

Yarıyılı

7

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Türkiye’de matematik eğitimi, matematik korkusu, matematik dersinin Öğretiminde kullanılan yöntemler ve bu konuda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve işleniş açısından genel ve eleştirel bakış açısı kazandırma

 

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Matematik eğitimindeki güncel konular hakkında eleştirel düşünebilir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Güncel Gelişmeler Işığında İlköğretim: Matematik, Fen, Teknoloji, Yönetim

Arif Altun ve Sinan Olkun

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

30

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

x

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilim, toplum ve Matematik eğitimi

Bilim, toplum ve Matematik eğitimi

Matematik eğitiminin tarih boyunca gelişimi;

Matematik eğitiminin tarih boyunca gelişimi;

Matematik eğitiminde dünya gündemi;

Matematik eğitiminde dünya gündemi;

Matematik eğitiminde araştırma konuları;

Matematik eğitimi ile ilgili konu alanındaki son gelişmelerin tanıtılması ve daha derinlemesine bilgi sahibi olunması,

Matematik eğitimi ile ilgili konu alanındaki son gelişmelerin tanıtılması ve daha derinlemesine bilgi sahibi olunması,

Matematik eğitimi ile ilgili konu alanındaki son gelişmelerin tanıtılması ve daha derinlemesine bilgi sahibi olunması,

Konu alanı ile ilgili literatür taraması,

Konu alanı ile ilgili literatür taraması,

Proje çalışmaları ve uygulamalar.

Proje çalışmaları ve uygulamalar.

 
Sorumlu Öğretim Elemanları YRD.DOÇ.DR. DEVRİM ÜZEL  
Elektronik Posta düzel@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : OKUL DENEYİMİ

 

Kodu : MMB 4101

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

14 56 0 0 0 105 175 3 7

Yarıyılı

7

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin İçeriği Öğretme – öğrenme sürecinde gözlem, uygulama ve değerlendirme  
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; öğretmen adaylarının uygulama yapacağı okulda öğretme-öğrenme sürecinde gözlem, uygulama ve değerlendirme yapmaktır.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Soru sorma alıştırmaları yapabilecektir.
1.1.Gözlem yaptığı sınıfta öğretmenin kullandığı soru tiplerini inceleyebilir.
1.2.Soru sormanın amaç ve ilkelerini açıklayabilir.
1.3.Farklı amaçlara hizmet edecek nitelikte sorular hazırlayabilir.
1.4.Hazırladığı soruları sınıfta uygulayabilir.
2.Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolüne ilişkin uygulamalar yapabilecektir.
2.1.Gözlem yaptığı sınıfta öğretmenin sınıf yönetiminde kullandığı yaklaşımları inceleyebilir.
2.2.Sınıf yönetimini etkin bir biçimde sağlayabilir.
2.3.Öğretme-öğrenme sürecinin işletilmesine ilişkin önlemler alabilir.
3.Ders kitaplarını bir kaynak olarak kullanabilecektir.
3.1.Ders kitaplarının öğretme-öğrenme sürecindeki önemini açıklayabilir.
3.2.Bir ders kitabının sahip olması gereken özellikleri sıralayabilir.
3.3.Öğrencilerin ders kitaplarından nasıl yararlanmaları gerektiğini tartışabilir.
3.4.Öğretimde ders kitabından etkili bir biçimde yararlanabilir.
4.Grup çalışmalarına ilişkin süreci açıklayabilecektir.
4.1.Grup çalışmalarının önemini açıklayabilir.
4.2.Grup çalışmalarını temel alarak bir ders planı hazırlayabilir.
4.3.Sınıfta grup çalışmaları yapabilir.
5.Çalışma yapraklarını etkili bir biçimde kullanabilecektir.
5.1.Bir çalışma yaprağında bulunması gereken özellikleri sıralayabilir.
5.2.Dersin amacına uygun çalışma yaprakları hazırlayabilir.
5.3.Hazırladığı çalışma yaprağını kullanabilir.
5.4.Hazırladığı çalışma yaprağını değerlendirebilir.
6.Derse ilişkin bir test örneği hazırlayabilecektir.
6.1.Bir testin sahip olması gereken özellikleri sıralayabilir.
6.2.Hazırladığı teste uygun puanlama anahtarı hazırlayabilir.
6.3.Hazırladığı testi uygulayabilir.
6.4.Uyguladığı testin sonuçlarını analiz edebilir.
7.Alanına uygun bir ders planı hazırlayabilecektir.
7.1.Bir ders planında bulunması gereken özellikleri tanıyabilir.
7.2.Derse uygun etkinlikleri, ders planı olarak raporlaştırabilir.
7.3.Alanıyla ilgili hazırladığı ders planını uygulayabilir.
8.Öğretme-öğrenme sürecinde değerlendirme boyutunu inceleyebilecektir.
8.1. Gözlem yaptığı sınıfta, öğretmenin kullandığı değerlendirme yöntem ve tekniklerini inceleyebilir.
8.2. Öğrencilerin yazılı çalışmalarına not verilmesinin önemini açıklayabilir.
8.3. Öğrencilerin yazılı notlarına ilişkin geribildirimin önemini açıklayabilir.
8.4.Yapılan değerlendirmeleri uygun bir biçimde kaydedebilir.
 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Karasar, N. (1998) Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayıncılık. YÖK. (1998) Fakülte-Okul İşbirliği. Ankara: Milli Eğitim Geliştirme Projesi.  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Dönem Planı

2.Yönerge ve Açıklamalar

3. Soru Sorma Alıştırmaları

4.Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü

5.Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi

6. Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi

7. Ders Kitaplarından Yararlanma

8.Grup Çalışmaları

9.Çalışma Yapraklarının Hazırlanması ve Kullanılması

10.Değerlendirme ve Kayıt Tutma

11.Test Hazırlama, Puanlama ve Analiz

12. Öğretimde Benzetimlerden Yararlanma

13. Dersi Planlama ve Etkinlikleri Sıraya Koyma

14. Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Devrim Üzel, Yrd. Doç.Dr. Özden Koruoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yunus E. Yıldırır, Öğr. Gör. Yakup Özkul, Öğr. Gör. Mustafa Usta, Yrd. Doç. Dr. Sevinç M. Uyangör, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Y. İkikardeş  
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Kodu : MTA 4102 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28 28 0 21 7 34 125 3 5

Yarıyılı

7

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Problem çözmenin önemini, öğretiminin amacını ve aşamalarını açıklamak; rutin ve rutin olmayan problemlerin çözümüne ve programdaki öğrenme alanlarındaki konulara ilişkin öğretimleri gerçekleştirmek ve bunlara ilişkin etkinlik planları hazırlamaktır.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Problem, problem çözme ve önemini açıklayabilecektir. Problem çözme öğretiminin amaçlarını ve problem çözme öğretiminin aşamalarını açıklayabilecektir. Rutin problemlerin çözümünün öğretimini ve rutin olmayan problemlerin çözüm stratejilerini uygulayabilecektir. Sayılar, ölçüler ve geometri öğrenme alanlarına ilişkin konuların öğretimlerini uygulayabilecektir. Öğrenciler üretken, özdeğerlerine saygılı, akılcı, sorgulayan, yaratıcı, etik kurallara uyma, Türkçeyi etkili kullanma gibi yeterliliklere sahip olabileceklerdir.  
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar *Altun, Murat (2000) Matematik Öğretimi. Bursa: Erkam Matbaası *Olkun, S.& Toluk-Uçar, Z. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Maya Akademi.  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

X

10

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

30

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Problem nedir? problem çözme Nedir?

Rutin ve rutin olmayan problemler, Problem çözmenin önemi

Problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme öğretiminin aşamaları

Rutin problemlerin çözümünün öğretimi

Rutin olmayan problemlerin çözüm stratejileri

Rutin olmayan problemlerin çözüm stratejileri

Sayılar öğrenme alanına ilişkin konuların öğretimi

Sayılar öğrenme alanına ilişkin konuların öğretimi

Geometri öğrenme alanına ilişkin konuların öğretimi

Geometri öğrenme alanına ilişkin konuların öğretimi

Ölçme öğrenme alanına ilişkin konuların öğretimi

Ölçme öğrenme alanına ilişkin konuların öğretimi

Sayılar, ölçüler ve geometri öğrenme alanlarındaki konuların öğretimine ilişkin etkinlik planları

Sayılar, ölçüler ve geometri öğrenme alanlarındaki konuların öğretimine ilişkin etkinlik planları

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Devrim ÜZEL  
Elektronik Posta duzel@ballikesir.edu.tr  
Web Adresi    

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : Rehberlik Kodu :EBB 4101 Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

42 40 43 125 3 5

Yarıyılı

7

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Kendi olanak  ve sınırlılıklarını fark edebilme.

Yaşam kariyerini geliştirebilme.

Öğretmen olduğunda rehberlik yardım becerilerini sergileyebilme

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler;

eğitim sistemi içerisinde öğrenci kişilik hizmetlerinin rehberlik ve psikolojik danışma sürecindeki öneminin farkına varabilir.

gereksinime uygun etkinlikleri belirler, tasarlar ve etkinlikleri bireysel farklılıklara göre düzenleyebilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Binnur, Yeşilyaprak. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel yayınları.

Kaya, Alim(2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Anı yayıncılık : Ankara.

Korkut,Fidan(2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Anı yayıncılık : Ankara.

Kuzgun, Yıldız.(1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik.ÖSYM yayınları:Ankara.

Nazlı,Serap (2005). Kapsamlı ve Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programları, Anı yayıncılık : Ankara.

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dersin tanımı ve oryantasyon, Öğrenci kişilik hizmetlerinin eğitim sistemindeki yeri

Rehberliğin amacı, ilkeleri ve tarihçesi

Rehberlik ve eğitim

Rehberlik ve psikolojik danışmada hizmet alanları

Rehberlik ve psikolojik danışmada hizmet türleri

Psikolojik danışma kuramları

Kişisel – sosyal rehberlik

Eğitsel rehberlik

Mesleki rehberlik

Mesleki rehberlik kuramları

Bireyi tanıma

Test ve test dışı teknikler

Özel eğitim ve rehberlik

Rehberlikte örgüt ve personel.

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Dr. İsmail ZENCİRCİ, Öğr.Gör.Dr. Nihat UYANGÖR, Öğr. Gör. Ali TÜRER  
Elektronik Posta İ_zencirci@yahoo.com, nuyangor@balikesir.edu.tr  
Web Adresi    


 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : SEÇMELİ II –

ANALİTİK GEOMETRİ ÖĞRETİMİ

 

Kodu : MMB 4205 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 33 75 3 3

Yarıyılı

8

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğretmenlik mesleğine adım atmadan önce edinilen kuramsal bilgilerin uygulamada nasıl
hayata geçirilebileceğine yönelik inceleme yapmak ve deneyim kazanmak.
 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Strateji-Yöntem-Teknik ilişkisini kavrayabilir.

Analitik Geometri eğitimine özgü durumları anlayabilir.

Kavram gelişimine yönelik etkinlikler düzenleyebilir.

Öğretim modellerini irdeleyebilir.

Öğretimde araçlar ve gereçleri başarı ile kullanabilir.

Öğretimde bilimsel süreç becerileri kullanabilir.

Verir Yapılandırıcı yaklaşımı öğretimde başarıyla uygulayabilir.

Öğretimi değerlendirebilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Analitik Geometri (Düzlem) İ. Sezginman

Analitik Geometri (H. Hilmi Hacısalihoğlu)

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  
 1. 71.      
Analitik geometrinin temel prensibi Analitik geometri öğretiminde eleştirel düşünmenin yeri ve önemi  
 1. 72.      
Analitik geometri öğretiminde çoklu zeka uygulamalarının yeri ve önemi  
 1. 73.      
Analitik geometri öğretiminde işbirlikli öğrenmenin yeri ve önemi  
 1. 74.      
Analitik geometri öğretiminde soru çeşitleri ve uygun soru sormanın yeri ve önemi  
 1. 75.      
Analitik geometri öğretiminde yaygın olarak başvurulan strateji-yöntem ve teknikler  
 1. 76.      
Analitik geometri öğretiminde yaygın olarak başvurulan strateji-yöntem ve teknikler  
 1. 77.      
Analitik geometri; Düzlem ve uzayda kartezyen koordinatlar, Düzlemde doğrular,Trigonometri, Düzlemde dönme dönüşümü konularında Mikroöğretim uygulamaları na ilişkin öğrenci çalışmalarının paylaştırılması  
 1. 78.      
Mikroöğretim uygulamaları ve değerlendirmeler  
 1. 79.      
Mikroöğretim uygulamaları ve değerlendirmeler  
 1. 80.      
Mikroöğretim uygulamaları ve değerlendirmeler  
 1. 81.      
Mikroöğretim uygulamaları ve değerlendirmeler  
 1. 82.      
Mikroöğretim uygulamaları ve değerlendirmeler  
 1. 83.      
Mikroöğretim uygulamaları ve değerlendirmeler  
 1. 84.      
Final Sınavı  
Sorumlu Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Yakup Özkul  
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : SEÇMELİ II- İNTERNET UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI

 

Kodu :  MTG 4201 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42

28

70

3

8

Yarıyılı

8

Dili

Türkçe

Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

Dersin Amacı Bu desin amacı web tasarımının öğelerinin öğrenilmesi ve seçilen bir konu hakkında bir web sayfası oluşturmayı ve bunun sunumunu yapmaktır
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Sseçilen bir konu hakkında bir web sayfası oluşturabilir ve bunun sunumunu yapabilir.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar İnternet ve ders notları

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Yarıyıl İçi Sınavlar

x

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

x

20

Sözlü Sınav

Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

60

Diğer

Diğer

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

İnternet nedir? Önemi, yapısı, çalışması ve tarihçesi

E-öğrenme ve önemi, Proje için Fen Bilgisi Konu Seçimi ve web tasarımı

Eşzamanlı öğrenme ve İnternet ve uygulamaları

Eş zamanlı olmayan öğrenme ve İnternet ve uygulamaları

Network’un temelleri, Lan, Wan, İtranet ve İnternet ilişkisi

İntenet programcılığı ve HTML diline giriş

HTML programcılının temelleri-2- Ve Front Page-Sayfa yapısı, Düzen, Görünüm, Araç çubuklarının tanıtımı

HTML-3-devam-listeleme Link verme ve genel temel özellikler-Frontpage ve HTML karşılaştırma, link, resim ekleme, sayfa yapısı, vs.

Dreamveawer’a giriş HTML ve Front Page ile ilişkisi

Dreamveawer’a devam,-araç çubukları ve tanıtımı, kısa yollar

Dreamveawer’a devam-properties menüsü ve özellikleri

Dreamveawer’a devam-object menüsü ve özellikleri

Proje değerlendirme, sunuları değerlendirme  ve genel değerlendirme, öneriler…

Sorumlu Öğretim Elemanları Yard. Doç.Dr. Neşet Demirci
Elektronik Posta demirci@balikesir.edu.tr
Web Adresi  

 


 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ Kodu : MTA 4201

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28 0 0 0 0 72 100 2 4

Yarıyılı

8

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Ders kitaplarının eğitsel önemini tartışmak, Türk Milli Eğitim sistemi ilköğretim basamağında kullanılmak üzere MEB tarafından onaylanmış matematik ders kitaplarını fiziksel özellikleri, ilköğretim programına uygunluğu, içerik özellikleri, dil anlatım özellikleri ve görsel düzen açısından eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Matematik ders kitaplarının eğitsel önemini açıklayabilecektir.
1.1. Ders kitaplarının öğretim materyalleri içindeki yerini açıklayabilir.
1.2. Ders kitaplarının öğretimde kullanılmasının amaç ve işlevlerini açıklayabilir
1.3. Öğrenme-öğretme sürecinde ders kitabı kullanmanın olumlu ve olumsuz yönlerini ifade edebilir.
1.4. Etkili bir ders kitabının özelliklerini sıralayabilir.

2. Matematik ders kitaplarının biçimsel görünümüne ilişkin ölçütleri açıklayabilecektir.
2.1. Ders kitabının sahip olması gereken fiziksel yapı özelliklerini açıklayabilir.
2.2. Ders kitabında bulunması gereken bölümleri listeleye edebilir.
2.3. Ders kitaplarının tasarım ilkeleri açısından sahip olması gereken özellikleri tartışabilir.
2.4. Ders kitaplarının tasarım öğeleri açısından sahip olması gereken özellikleri tartışabilir.
2.5. Ders kitaplarında görsel düzeni oluşturan öğeleri açıklayabilir.
2.6. Ders kitaplarında görsel düzende dikkat edilmesi gerekenleri tartışabilir.

3. Matematik ders kitaplarının içerik özelliklerine ilişkin ölçütleri sorgulayabilecektir.
3.1. Ders kitaplarında yer alan içeriğin sahip olması gereken özelliklerini açıklayabilir.
3.2. Ders kitaplarının içeriğinin ilköğretim programlarına uygunluğunu tartışabilir.
3.3. Ders kitaplarının içeriğinde karşılaşılan yanlışları irdeleyebilir.

4. Matematik ders kitaplarının dil-anlatım özelliklerine ilişkin ölçütleri tartışabilecektir.
4.1. Ders kitaplarının dil bilgisi kuralları açısından sahip olması gereken özellikleri açıklayabilir.
4.2. Ders kitaplarının noktalama işaretleri ve yazım kuralları açısından sahip olması gereken özellikleri açıklayabilir.
4.3. Ders kitaplarının anlatım özellikleri açısından sahip olması gereken özellikleri açıklayabilir.
4.4. Ders kitaplarında dil anlatım özellikleri açısından yapılan yanlışları tartışabilir.

5. Matematik ders kitaplarını belirlenen ölçütler açısından değerlendirebilecektir.
5.1. Ders kitabının sahip olması gereken biçimsel ölçütler bakımından değerlendirir.
5.2. Ders kitabının sahip olması gereken içerik ölçütleri bakımından değerlendirir.
5.3. Matematik ders kitabını sahip olması gereken dil anlatım ölçütleri bakımından değerlendirir.

6. Matematik ders kitaplarında bulunması gereken ölçütleri dikkate alarak bir ders kitabı modülü tasarlayabilecektir.
6.1. Biçimsel ölçütler doğrultusunda bir ders kitabı modülünün biçimsel görünümünü tasarlayabilir.
6.2. İçerik ölçütleri doğrultusunda bir ders kitabı modülünün içeriğini oluşturabilir.
6.3. Dil-anlatım ölçütleri doğrultusunda bir ders kitabı modülünün dil-anlatımını yapılandırabilir.
6.4. Tüm ölçütler doğrultusunda bir ders kitabı modülünü oluşturabilir.

 

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Kılıç, Abdurrahman ve Serdal Seven. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. 1. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2002.*Aksu, Meral. “Matematik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi”, İlköğretim Okullarında Matematik Öğretimi ve Sorunlar. Ankara: Türk Eğitim Derneği, 1994. *Ataman Ayşegül ve diğerleri. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Türkçe 1-8. (Ed: Leyla Küçükahmet). I. Basım. Ankara: Nobel yayın Dağıtım, 2001. *Demirel, Özcan. “Bölüm 3: Ders Kitaplarını Seçme”, Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. 1. Basım. Ankara: PegemA Yayıncılık, 40-50, 1999.  

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

x

40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ders hakkında genel bilgiler, Kaynak tarama

Ders Kitaplarının Eğitsel Önemi

Ders Kitaplarının Biçimsel Görünümüne İlişkin Ölçütler Kapak Kitap boyutları Yazı karakterinin büyüklüğü Sayfa boyutları Satır aralığı İçindekiler Kaynakça Sözlük Dizin

Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğu ile İlgili Ölçütler Amaçlara uygunluk İçerik seçimi ve düzenlenmesi Öğrenme-öğretme ilkelerine uygunluk Değerlendirme

Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğu ile İlgili Ölçütler Amaçlara uygunluk İçerik seçimi ve düzenlenmesi Öğrenme-öğretme ilkelerine uygunluk Değerlendirme

Kitabın Dil ve Anlatımına İlişkin Ölçütler Öğrenci düzeyine uygunluk Açıklık ve yalınlık Yazım kuralları Anlatımın Görselleştirilmesi

Farklı matematik ders kitaplarının incelenmesi ve sunulması

Farklı matematik ders kitaplarının incelenmesi ve sunulması

Farklı matematik ders kitaplarının incelenmesi ve sunulması

Farklı matematik ders kitaplarının incelenmesi ve sunulması

Seçilen bir konu için örnek modüllerin hazırlanması ve sunulması

Seçilen bir konu için örnek modüllerin hazırlanması ve sunulması

Seçilen bir konu için örnek modüllerin hazırlanması ve sunulması

Seçilen bir konu için örnek modüllerin hazırlanması ve sunulması

 
Sorumlu Öğretim Elemanları    
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 

 


 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 

Kodu : MMB 4201

 

Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

28 84 0 0 0 178 300 5 12

Yarıyılı

8

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında uygulamak ve mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazanmaktır.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Öğretmenlik uygulaması etkinliklerinde konu alanı bilgisinden yararlanabilecektir.
1.1.Alanıyla ilgili temel ilke ve kavramları tanımlayabilir.
1.2.Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili uygun biçimde kullanabilir.
1.3.Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilir.
1.4.Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini tanımlayabilir.
1.5.Öğretim teknolojilerinden yararlanabilir.
1.6.Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilir.
1.7.Öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilir.

2. Öğretme-öğrenme sürecini uygun biçimde planlayabilecektir.
2.1.Ders planını açık, anlaşılır ve düzenli biçimde yazabilir.
2.2.Kazanımları açık bir biçimde ifade edebilir.
2.3.Kazanımlara uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilir.
2.4.Uygun araç-gereç ve materyal hazırlayabilir.
2.5.Kazanımlara uygun değerlendirme biçimleri belirleyebilir.
2.6.Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilir.

3. Öğretimi etkili biçimde gerçekleştirebilecektir.
3.1.Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanabilir.
3.2.Zamanı verimli kullanabilir.
3.3.Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleyebilir.
3.4.Öğretimi bireysel farklılıklara göre sürdürebilir.
3.5.Öğretim araç-gereç ve materyalini sınıf düzeyine uygun biçimde kullanabilir.
3.6.Öğrenci sorularına uygun dönütler verebilir.
3.7.Konuyu yaşamla ilişkilendirebilir.
3.8.Kazanımlara ulaşma düzeyini değerlendirebilir.

4. Sınıfı etkili biçimde yönetebilecektir.
4.1.Derse uygun giriş yapabilir.
4.2.Derse ilgi ve dikkati çekebilir.
4.3.Demokratik bir öğrenme ortamı sağlayabilir.
4.4.Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlayabilir.
4.5.Kesinti ve engellemelere karşı uygun önlemler alabilir.
4.6.Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilir.
4.7.Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilir.
4.8.Öğrencileri sınıftan çıkarmaya hazırlayabilir.

5. Öğrencilerle etkili iletişim kurabilecektir.
5.1.Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilir.
5.2.Konuya uygun düşündürücü sorular sorabilir.
5.3.Ses tonunu etkili biçimde kullanabilir.
5.4.Öğrencileri ilgi ile dinleyebilir.
5.5.Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanabilir.

6. Öğretim sürecini değerlendirebilecektir.
6.1.Uygun değerlendirme materyali hazırlayabilir.
6.2.Öğrencilerin anlama düzeylerine göre dönütler verebilir.
6.3.Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede notlandırabilir.
6.4.Değerlendirme sonuçlarının kayıtlarını tutabilir.

7. Mesleği için öngörülen mesleki yeterlikleri gösterebilecektir.
7.1.Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri tanılayabilir.
7.2.Mesleki öneri ve eleştirilere açık olabilirler.
7.3.Okul etkinliklerine katılabilirler.
7.4.Kişisel ve mesleki davranışlarıyla çevresine örnek olabilirler.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar    

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Planlama.Uygulama okulunu ve uygulama öğretmenini tanıma

Okulun yönetimini ve işleyişini tanıma

Günlük plan ve ders planı yapma

Plan yapma-ders işleme

Plan yapma-ders işleme

Plan yapma-ders işleme

Plan yapma-ders işleme

Plan yapma-ders işleme

Plan yapma-ders işleme

Plan yapma-ders işleme

Dosya hazırlama

Genel Değerlendirme

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Devrim Üzel, Yrd. Doç.Dr. Özden Koruoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yunus E. Yıldırır, Öğr. Gör. Yakup Özkul, Öğr. Gör. Mustafa Usta, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Y. İkikardeş  
Elektronik Posta    
Web Adresi    

 

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı : SEÇMELİ II-

SAĞLIK BİLGİSİ

Kodu :MTG 4203 Fakülte/Y.O/: Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS

Kredisi

42 0 0 0 0 33 75 3 3

Yarıyılı

8

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere gündelik yaşamda sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmak için gerekli olan bilgiler verilecektir. Gündelik yaşamda vücut temizliği, kaza ve yaralanmalarda tedavi yöntemlerine değinilecektir.  
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
 1. Sağlığın hayatımızdaki önemini kavrayabilir.
 2. Kişisel temizliğimizi gerçekleştirebilir.
 3. Zararlı alışkanlıklardan korunabilir.
 4. Kazalar ve yaralanmalarda ilk yardımı yapabilir.

 

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
 1. Lise 1 ders kitabı , MEB
 2. Ders notları
 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

x

%40

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

x

%60

Diğer

 
Diğer

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sağlığın Tanımı ve Sağlık hizmetleri

Aile hayatı ve Aile planlaması

Ruh ve Beden sağlığı

Ağız ve Diş sağlığı

Çevre sağlığı

Sağlığa zararlı alışkanlıklar: Sigara ve Alkol

Uyuşturucu maddeler

Ülkemizde görülen önemli hastalıklar

Kazalar ve İlk yardım: İlk yardımın ilkeleri

Zorlama ve burkulmalarda ilk yardım

Kırık ve çıkıklarda ilk yardım

Böcek sokmaları ve Hayvan ısırmalarında ilk yardım

Yaralı ve hasta taşıma

Soluk durması ve Kalp durmasında ilk yardım

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yard. Doç. Dr. Ekrem AKÇİÇEK  
Elektronik Posta eakcicek@yahoo.com  
Web Adresi    

 

 


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Sınıf Yönetimi

Kodu :

EBB 4201

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28 30 42 100 2 4

Yarıyılı

8

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı Öğrenme ve öğretme sürecinde sınıf yönetiminin önemini fark edebilme.

Başarılı bir öğrenme ve öğretme süreci için  uygun ortam yaratmaya yönelik bilişsel, duyuşsal ve devinimsel donanım sağlayabilme.

Sınıf yönetimini etik temellere dayalı olarak sağlaya bilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler;

sınıf yönetimi temel yaklaşımlar ve dayandığı  felsefeleri karşılaştırabilir.

öğrenci davranışlarını etkileyen etmenlerin fark edebilir ve bunlara yönelik etkili stratejiler geliştirebilir.

etkili iletişim becerilerini sergileyebilir.

sınıf içi kuralların önemini bilir ve kural geliştirme sürecini yönetebilir.

motivasyon sağlayacak koşulları yaratabilir.

olumsuz davranışlara karşı önlem alır ve sorun çözme sürecini yönetebilir.

velilerle  ve okul çevresi ile sağlıklı işbirliği oluşturabilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Aksoy, N. (2001). ‘Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modellerinin Dayandığı Temel Yaklaşımlar’. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7 (25)

Çelik, V. (2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. AnıYayınları,Ankara.

Celep,C. (2006). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. AnıYayınları,Ankara

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dersin amaç ve hedeflerinin açıklanması, önbilgilerin yoklanması ve sınıf yönetimi temel

kavramlarına giriş

Sınıf yönetimi temel yaklaşımlarının verilmesi

Öğrenci davranışlarını etkileyen sosyal, psikolojik  ve gelişimsel temel  faktörler

Sınıf içi kurallar okul ve sınıfta kuralların önemi sınıf içi kuralların geliştirilmesi ve uygulanması

Öğrenme öğretme ortamının düzenlenmesi sınıf ortamının değişkenleri fiziksel ortamın düzenlenmesi

Sınıf içi iletişim- iletişim süreci ve öğeleri iletişim engelleri etkili iletişim yolları

Motivasyon kuramları, sınıf içi motivasyon kuramları

Sınıf içi ve ev ödevlerinin yönetimi ev ödevlerinde etkililiği artırma yolları ,ev ödevi

verilirken dikkat edilecek noktalar ev ödevlerinin kontrolü

Öğrenci davranışlarının yönetimi

Eğitim öğretimi olumsuz etkileyen öğrenci davranışlarını

İstenmeyen davranışları etik ilkelere uygun  giderme yolları

Sınıfta zaman yönetimi öğretimsel zaman yönetimi, bekleme zamanı, geçişler

Okul veli ilişkileri aile tipleri veli beklentileri işbirlikçi veli-öğretmen etkileşimini artırma yolları

Öğrenciler arası çatışmaların çözümlenmesi okul ve sınıfta çatışma nedenleri  sınıf içi problem çözüm süreci ve arabuluculuk sistemi.

 

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd. Doç.Dr. Yalçın ERGÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza TERZİ, Öğr. Gör. Dr. İsmail Zencirci  
Elektronik Posta İ_zencirci@yahoo.com  
Web Adresi    


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU

Dersin Adı :

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Kodu :

EBB 4202

Fakülte/Y.O/:Necatibey Eğitim Fakültesi

Program Adı : Eğitim Bilimleri

 

Eğitim ve Öğretim İş Yükü

Krediler

Teori Uygulama. Laboratuar.

Proje/Alan Çalışması

Ödev Diğer Toplam T+U+L= Kredi AKTS

Kredisi

28   30   42 100 2 4

Yarıyılı

8

Dili

Türkçe

 
Dersin Türü Temel Alan

Dersi

  Alan Dersi Teknik

Seçmeli

Sosyal

Seçmeli

 
Dersin Amacı  

Görev yapılan  eğitim örgütlerinin yapı ve işleyişini kavrayabilme.

Eğitim sistemi ile ilgili yönetsel ilişkileri kuralına uygun yürütebilme.

 
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Dersin sonunda öğrenciler ;

Türk Eğitim Sisteminin örgüt yapısını amaç, yapı ve süreç  yönünden tanıyabilir.

eğitim sistemin geliştirilmesine  yönelik yapıcı tutum geliştirebilir.

okuldaki eğitim ve öğretim hizmetlerindeki rollerini etik ilkelere uygun olarak sergileyebilir.

 
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Özdemir, S. ve diğerleri (2007). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.

Memduhoğlu, H. Basri; Yılmaz, K. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.

Şişman, M., Taşdemir İ. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.

Sarpkaya,R.(2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara, Anı Yayıncılık

 

DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

 

Teorik Dersler

Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

 
 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

 
Yarıyıl İçi Sınavlar

X

20

Yarıyıl İçi Sınavlar

 
Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

 
Ödevler

Ara Teslim

 
Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

X

10

Sözlü Sınav

 
Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

 
Yarıyıl Sonu  Sınavı

X

60

Diğer

 
Diğer

X

10

 

 

Hafta

Konular  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sistem Ve Eğitimin Sistem Özellikleri

Örgüt Ve Yönetim kavramı

Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Eğilimleri Ve Sorunları

Okul Örgütü  Ve Özellikleri

Okul Yöneticisi Ve Liderlik

Öğretim  Liderliği

Okulun Etik Yönetimi

Okul Yönetiminde İnsan İlişkileri

Personel Hizmetlerinin yönetimi

Öğrenci Hizmetlerinin yönetimi

Eğitim Ve Öğretimle  İlgili Hizmetlerin yönetimi

Okulun Parasal Kaynaklarının Yönetimi

Okuldaki Genel Hizmetlerin

Okul Yöneticisinin Denetleme Ve Değerlendirme Rolleri.

 
Sorumlu Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM, Öğr. Gör. Dr. İsmail ZENCİRCİ  
Elektronik Posta İ_zencirci@yahoo.com  
Web Adresi    

 

 

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829