Eğitim Yüksek Lisans Tezi

Coğrafi düşünme becerileri, coğrafi düşünme, coğrafi bilgi sistemleri, coğrafya öğretimi

Bu deneysel araştırmanın genel amacı, coğrafi bilgi sistemleri destekli coğrafi düşünme becerileri öğretiminin öğrencilerin coğrafi düşünme becerilerine, akademik başarısına ve bunların kalıcılığına etkisini belirlemektir.
Çalışma grubu, Adana İli merkez ilçeleri Seyhan ve Sarıçam’da bulunan, Adana İli ATO Anadolu Lisesi ve ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nin onuncu sınıflarından yansız seçimle belirlenen iki şubeden toplam 55 öğrenciden oluşmaktadır. Yansız seçimle belirlenen bu şubelerden birisi deney ve diğeri kontrol grubu olarak seçilmiştir.

Coğrafi düşünme becerileri, coğrafi düşünme, coğrafi bilgi sistemleri, coğrafya öğretimi
Öğretim, deney grubunda coğrafi bilgi sistemleri destekli coğrafi düşünme becerilerine, kontrol grubunda ise mevcut programa dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler “Coğrafya Başarı Testi” ve “Coğrafi Düşünme Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Coğrafya Başarı Testi 36 sorudan, Coğrafi Düşünme Becerileri Ölçeği de toplam 42 maddeden oluşmaktadır.
Araştırma verilerinin analizi için öğrencilerin ön test, son test ve kalıcılık Coğrafya Başarı Testi ve Coğrafi Düşünme Becerileri Ölçeği sonuçları üzerinde karışık ölçümler için ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları, deney grubuyla kontrol grubu arasında öğrencilerin coğrafi düşünme becerileri, akademik başarıları ve kalıcılık düzeyleri açısından deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir.

Coğrafi düşünme becerileri, coğrafi düşünme, coğrafi bilgi sistemleri, coğrafya öğretimi
Sonuç olarak CBS destekli coğrafi düşünme becerileri öğretiminin mevcut programa göre yürütülen yönteme göre öğrencilerin coğrafi düşünme becerileri ve akademik başarıları toplam puanları bakımından daha etkili olduğu gözlenirken; bunların kalıcılık toplam puanları üzerinde etkili olmadığı gözlenmiştir.

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930