Etiket: Para Talebi

Eşbütünleşme Analizi, Para Talebi, Vektör Hata Düzeltme Modeli, Etki Tepki Analizi, Parametre İstikrarlılığı Para Talebi Fonksiyonu Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Teorik Ve Ampirik Düzeyde Çok Sayıda İncelemeye Konu Olmuştur. Konuya Yönelik Bu Yoğun İlginin Nedenleri Arasında Küreselleşme Sürecinin Etkisine Giren Finansal Piyasaların Hızla Birbirlerine Entegre Hale Gelmesi, Süregelen Finansal Serbestleşme Çabaları Ve Bunların Uzantısında […]
Para Talebi, Parasal Taban, Para Politikaları, Maksimum Olabilirlik Yöntemi, Granger Nedensellik Testi Bu çalışmanın temel amacı 1980 yılından sonra Türkiye’de Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikalarının analiz edilmesidir. Para politikaları incelenirken, para politikasının – bir paranın iki ayrı yüzü gibi görünen- iki önemli bölümünü ayrı ayrı incelemek gerekir: para talebi ve parasal taban. Para talebi, […]
 Uzun Hafıza Süreçleri, Kesidi Bütünleşme, Kesidi Eşbütünleşme,ARFIMA Süreçleri, Satın Alama Gücü Paritesi, Para Talebi;,Cari Döviz Kuru, JEL Sınıflaması:,C22, C32, E41, F31 Bu çalışmada, kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme modellerinde tahmin ve Türkiye üzerine uygulamalar yapılmıştır. Bu çalışmanın Türkiye ekonomisi üzerine yapılan diğer uygulamalı çalışmalardan farkı -Geweke ve Porter¬Hudak Log-periodogram, Robinson Gaussgil yarı parametrik ve Whittle […]
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler, Dışa Açık Ekonomiler, Para Talebi, Para İkamesi, Eşbütünleşim, Uzun Dönem Para Talebi Esneklikleri Finansal piyasaların küreselleşmesi ve gelişmekte olan ülkelerin hızla finansal serbestleşmeye geçme süreci ile birlikte yurt dışı faktörlerinde ulusal para talebi modellerin de dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Para talebi konusunda birçok ampirik çalışma yapılmış olmasına karşın, esnek […]
Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930