İnşaat Mühendisliği Bitirme Tezi Konuları

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  

…………………………………………………………………………………………………………… 3
BOLUM 1 PROJE NASIL YAPILIR…………………………………………………………………………….. 11
Yap.lacak Projenin Bilgileri ………………………………………………………………………………………. 11
Proje, Kat ve Obje Parametreleri ………………………………………………………………………………. 11
Proje Genel ………………………………………………………………………………………………………….. 11
Kat Genel …………………………………………………………………………………………………………….. 12
Parametre ……………………………………………………………………………………………………………. 12
Kat Objeleri ……………………………………………………………………………………………………………. 12
Aks ……………………………………………………………………………………………………………………… 12
Kolon…………………………………………………………………………………………………………………… 13
Kiri. …………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Do.eme……………………………………………………………………………………………………………….. 15
Kat Kopyalama……………………………………………………………………………………………………….. 17
Donat. Secimi…………………………………………………………………………………………………………. 17
Analiz ……………………………………………………………………………………………………………………. 17
Do.eme Analizi …………………………………………………………………………………………………….. 17
Analiz+Betonarme…………………………………………………………………………………………………. 18
Betonarme……………………………………………………………………………………………………………… 18
Temel Objeleri………………………………………………………………………………………………………… 19
Surekli Temel ……………………………………………………………………………………………………….. 19
Tekil Temel ………………………………………………………………………………………………………….. 19
Ba. Kiri.i……………………………………………………………………………………………………………… 19
Temel Analizi………………………………………………………………………………………………………….. 20
Cizimler …………………………………………………………………………………………………………………. 20
Plan Ayarlar. ………………………………………………………………………………………………………… 20
Plan Olculendirme Ayarlar. …………………………………………………………………………………….. 20
Kal.p Plan…………………………………………………………………………………………………………….. 20
Kolon Aplikasyon Plan. ………………………………………………………………………………………….. 20
Temel Aplikasyon Plan. …………………………………………………………………………………………. 21
Ac.l.m Ayarlar……………………………………………………………………………………………………….. 21
Kiri. Ac.l.mlar. ………………………………………………………………………………………………………. 21
Rapor ……………………………………………………………………………………………………………………. 21
BOLUM 2 TEMEL KONULAR……………………………………………………………………………………. 22
Genel…………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Yeni Proje ……………………………………………………………………………………………………………. 22
Komut ve Bilgi Giri.i………………………………………………………………………………………………. 22
Sa. Tu. Menusu…………………………………………………………………………………………………… 22
Kat Olu.turma Ve Kat Genel Ayarlar. ………………………………………………………………………. 25
Proje Cizimleri………………………………………………………………………………………………………. 25
Cizim S.n.rlar. ………………………………………………………………………………………………………. 26
Obje Secimi………………………………………………………………………………………………………….. 26
Secme Uzakl……………………………………………………………………………………………………….. 26
Genel Obje Edit…………………………………………………………………………………………………….. 26
Undo……………………………………………………………………………………………………………………. 27
Lokal Undo…………………………………………………………………………………………………………… 27
Redo……………………………………………………………………………………………………………………. 28
Projeyi Kapat………………………………………………………………………………………………………… 28
C.k……………………………………………………………………………………………………………………… 28
Destek Komutlar. ……………………………………………………………………………………………………. 28
Orta Nokta……………………………………………………………………………………………………………. 28
En Yak.n Nokta …………………………………………………………………………………………………….. 28
Uc Nokta ……………………………………………………………………………………………………………… 29
Kesi.im………………………………………………………………………………………………………………… 29
Obje Bul ………………………………………………………………………………………………………………. 29
.cindekiler
4
Obje Trim Yontemi ………………………………………………………………………………………………… 29
Cizim Yard.mc.lar……………………………………………………………………………………………………. 29
Dik ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
Kilitleme……………………………………………………………………………………………………………….. 30
Izgara ………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Izgara Aral.klar. Ayarlar. ………………………………………………………………………………………… 31
Kontur Cizgileri……………………………………………………………………………………………………… 31
Kontur Hesapla …………………………………………………………………………………………………….. 31
Du.um Noktas. Goster ………………………………………………………………………………………….. 31
Koordinat Kutusu ………………………………………………………………………………………………….. 31
Global Koordinatlar ……………………………………………………………………………………………….. 33
Lokal Koordinatlar …………………………………………………………………………………………………. 33
Lokal Nokta Tan.mla……………………………………………………………………………………………… 33
Hepsini Sec………………………………………………………………………………………………………….. 34
Hicbirini Secme …………………………………………………………………………………………………….. 35
Secimi Ters Cevir………………………………………………………………………………………………….. 35
Referans Tan.mlama ………………………………………………………………………………………………. 35
Dik Referans ………………………………………………………………………………………………………… 35
Paralel Referans …………………………………………………………………………………………………… 36
Bir Kattaki Objelerin Di.er Katlara Kopyalanmas. ……………………………………………………….. 37
H.zl. Kopyalama……………………………………………………………………………………………………. 37
Kattan Kata Yap..t.r………………………………………………………………………………………………. 37
BOLUM 3 KAT OBJELER. ……………………………………………………………………………………….. 38
Aks ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
Aks Ayarlar…………………………………………………………………………………………………………… 38
Aks Cizimi ……………………………………………………………………………………………………………. 38
Aks Bildirim ………………………………………………………………………………………………………….. 38
Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Turetmek …………………………………………………………… 39
Aks Offset ……………………………………………………………………………………………………………. 39
Klonla .le Aks Turetmek…………………………………………………………………………………………. 39
Aks S.n.r………………………………………………………………………………………………………………. 40
Aks Tan.mla …………………………………………………………………………………………………………. 40
Akslar.n Tipleri ve Bak.. Yonleri ……………………………………………………………………………… 40
Cizilen Aks.n Ayarlar.n. De.i.tirmek………………………………………………………………………… 41
Kolon …………………………………………………………………………………………………………………….. 42
Kolon Cizimi …………………………………………………………………………………………………………. 42
Ko.eye Yana..k Kolon…………………………………………………………………………………………… 42
Kenara Yana..k Kolon …………………………………………………………………………………………… 43
Ortalanm.. Kolon ………………………………………………………………………………………………….. 43
Dikdortgen Kolon ………………………………………………………………………………………………….. 44
Kolon Ayarlar. ………………………………………………………………………………………………………. 44
Daire Kolon ………………………………………………………………………………………………………….. 44
Yar.m Daire Kolon Tan.m. ……………………………………………………………………………………… 45
Poligon Kolon……………………………………………………………………………………………………….. 46
Yeni Bir Poligon Kolon Olu.turmak………………………………………………………………………….. 47
Poligon Kolona Donu.tur ……………………………………………………………………………………….. 48
Kolon Bildirim ……………………………………………………………………………………………………….. 48
Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ……………………………………………………. 49
Kolon Boyutlar………………………………………………………………………………………………………. 49
Kolon Trimle…………………………………………………………………………………………………………. 50
Panel (Bodrum Cevre Perdesi) …………………………………………………………………………………. 51
Panel …………………………………………………………………………………………………………………… 51
Panel Ayarlar. ………………………………………………………………………………………………………. 51
Panele Donu.tur …………………………………………………………………………………………………… 51
Panel Bildirim ……………………………………………………………………………………………………….. 52
Kiri. ………………………………………………………………………………………………………………………. 52
Kiri. Ayarlar………………………………………………………………………………………………………….. 52
Kiri. Cizimi …………………………………………………………………………………………………………… 52
Kiri. Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ……………………………………………………… 53
.cindekiler
5
Kiri.in Farkl. Do.rultudan Kolona Ba.lanmas. ………………………………………………………….. 54
Basit Kiri. Tan.mlamak ………………………………………………………………………………………….. 56
Panel Uzerinde Kiri. Tan.mlamak …………………………………………………………………………… 57
Kiri.e Donu.tur …………………………………………………………………………………………………….. 57
Bir Kiri.in Sehim De.erine Bak.lmas. ………………………………………………………………………. 57
Kiri.lerde Duvar Yuklerinin Ayarlanmas. ………………………………………………………………….. 58
Konsollar ……………………………………………………………………………………………………………… 59
Do.eme…………………………………………………………………………………………………………………. 60
Do.eme (Statik) ……………………………………………………………………………………………………. 60
Do.eme Ayarlar. …………………………………………………………………………………………………… 60
Do.eme Bo.lu.u…………………………………………………………………………………………………… 60
Do.eme Kenar. …………………………………………………………………………………………………….. 61
Do.eme Yaz.s. Ta………………………………………………………………………………………………… 62
Do.eme Yuku Ayarlar. …………………………………………………………………………………………… 63
Noktasal Do.eme Yuku …………………………………………………………………………………………. 63
Cizgisel Do.eme Yuku…………………………………………………………………………………………… 63
Betonarme Hesap Aks. ………………………………………………………………………………………….. 64
Betonarme Hesap Aks. Edit……………………………………………………………………………………. 64
Betonarme Hesap Aks. Sil……………………………………………………………………………………… 64
Nervur …………………………………………………………………………………………………………………… 64
Nervur …………………………………………………………………………………………………………………. 64
Kaset …………………………………………………………………………………………………………………….. 65
Kaset …………………………………………………………………………………………………………………… 65
BOLUM 4 TEMEL OBJELER…………………………………………………………………………………….. 67
Tekil Temel…………………………………………………………………………………………………………….. 67
Tekil Temel Ayarlar. ………………………………………………………………………………………………. 67
Tekil Temel Cizimi…………………………………………………………………………………………………. 67
Surekli Temel …………………………………………………………………………………………………………. 68
Surekli Temel Cizimi ……………………………………………………………………………………………… 68
Surekli Temel Ayarlar…………………………………………………………………………………………….. 68
Radye Temel………………………………………………………………………………………………………….. 68
Radye Do.emesi…………………………………………………………………………………………………… 68
Radye Do.eme Kenar……………………………………………………………………………………………. 69
Ba. Kiri.i ……………………………………………………………………………………………………………….. 69
Ba. Kiri.i Ayarlar. …………………………………………………………………………………………………. 69
Ba. Kiri.i Cizimi ……………………………………………………………………………………………………. 69
BOLUM 5 ANAL.Z……………………………………………………………………………………………………. 70
Geometri Kontrolu…………………………………………………………………………………………………… 70
Donat. Secimi…………………………………………………………………………………………………………. 71
Do.eme Analizi ………………………………………………………………………………………………………. 71
Analiz+Betonarme…………………………………………………………………………………………………… 72
Nokta Deplasmanlar. ………………………………………………………………………………………………. 72
Temel Analizi………………………………………………………………………………………………………….. 72
BOLUM 6 BETONARME…………………………………………………………………………………………… 73
Do.eme Donat.lar. ………………………………………………………………………………………………….. 73
Kiri. Donat.lar…………………………………………………………………………………………………………. 73
Nervur Donat.lar……………………………………………………………………………………………………… 73
Kaset Donat.lar. ……………………………………………………………………………………………………… 73
Kolon Donat.lar. ……………………………………………………………………………………………………… 74
Panel Donat.lar. ……………………………………………………………………………………………………… 74
Surekli Temel Donat.lar. ………………………………………………………………………………………….. 74
Tekil Temel Donat.lar………………………………………………………………………………………………. 74
Ba. Kiri.i Donat.lar. ………………………………………………………………………………………………… 74
Radye Do.emesi Donat.lar. ……………………………………………………………………………………… 75
Filtre Olanaklar……………………………………………………………………………………………………….. 75
Kiri. Donat.lar.nda Filtre ………………………………………………………………………………………… 75
Surekli Temel Donat.lar.nda Filtre …………………………………………………………………………… 76
.cindekiler
6
Kolon Donat.lar.nda Filtre ………………………………………………………………………………………. 77
BOLUM 7 C.Z.M………………………………………………………………………………………………………. 78
3 Boyutlu Ta..y.c. Sistem ………………………………………………………………………………………… 78
Grafik Sunum …………………………………………………………………………………………………………. 78
Do.eme Kuvvetleri………………………………………………………………………………………………… 78
Kiri. Yukleri ………………………………………………………………………………………………………….. 78
Tekil Temel Deplasmanlar. …………………………………………………………………………………….. 78
Ayarlar…………………………………………………………………………………………………………………… 79
Plan Ayarlar. ………………………………………………………………………………………………………… 79
Plan Olculendirme Ayarlar. …………………………………………………………………………………….. 79
Ac.l.m Ayarlar……………………………………………………………………………………………………….. 79
Planlar …………………………………………………………………………………………………………………… 79
Kal.p Plan. Kesiti…………………………………………………………………………………………………… 79
Kal.p Plan…………………………………………………………………………………………………………….. 80
Kolon Aplikasyon Plan. ………………………………………………………………………………………….. 80
Temel Aplikasyon Plan. Kesiti ………………………………………………………………………………… 80
Temel Aplikasyon Plan. …………………………………………………………………………………………. 80
Ac.l.mlar ve Detaylar……………………………………………………………………………………………….. 80
Kiri. Ac.l.mlar. ………………………………………………………………………………………………………. 81
Nervur Ac.l.mlar. …………………………………………………………………………………………………… 81
Kaset Ac.l.mlar……………………………………………………………………………………………………… 81
Perde Detaylar. …………………………………………………………………………………………………….. 81
Kolon Du.ey Ac.l.mlar……………………………………………………………………………………………. 81
Kiri. Mesnet Detaylar…………………………………………………………………………………………….. 82
Kolon-Kiri. Birle.im Yatay Kesidi…………………………………………………………………………….. 82
Temel Kiri. Ac.l.mlar. …………………………………………………………………………………………….. 82
Tekil Temel Detaylar. …………………………………………………………………………………………….. 82
Ba. Kiri.i Ac.l.mlar………………………………………………………………………………………………… 82
Donat…………………………………………………………………………………………………………………….. 83
Etriye Ciz……………………………………………………………………………………………………………… 83
Ciroz Ciz………………………………………………………………………………………………………………. 83
BOLUM 8 RAPOR……………………………………………………………………………………………………. 84
A2-A3 Turu Duzensizliklerin Kontrolu ………………………………………………………………………… 84
Yonetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolu……………………………………………………………… 86
Eleman Baz.nda Rapor……………………………………………………………………………………………. 87
Secmeli Raporlar…………………………………………………………………………………………………….. 88
Metraj ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
BOLUM 9 3.BOYUT GORUNTULER………………………………………………………………………….. 89
Perspektif ………………………………………………………………………………………………………………. 89
Open GL Render…………………………………………………………………………………………………….. 89
Render ………………………………………………………………………………………………………………….. 90
Kamera Yolu Tan.mla ……………………………………………………………………………………………… 90
Animasyon …………………………………………………………………………………………………………….. 91
Goruntuleyici ………………………………………………………………………………………………………….. 91
Kamera………………………………………………………………………………………………………………….. 91
Kamera Ayarlar. ……………………………………………………………………………………………………. 91
Kamera Tan.mla …………………………………………………………………………………………………… 91
I..k………………………………………………………………………………………………………………………… 92
Spot I..k Kayna……………………………………………………………………………………………………. 92
Spot I..k Kayna.. Ayarlar.n. De.i.tirmek: ……………………………………………………………….. 92
Yonlendirilmi. I..k Kayna………………………………………………………………………………………. 92
Noktasal I..k Kayna.. ……………………………………………………………………………………………. 93
Noktasal I..k Kayna.. Ayarlar.n. De.i.tirmek:…………………………………………………………… 93
Noktasal I..k Kayna.. Olu.turduktan Sonra Ayarlar.n. De.i.tirmek: ……………………………. 93
BOLUM 10 KAYIT ..LEMLER…………………………………………………………………………………… 94
Projeyi Kay.t Etmek…………………………………………………………………………………………………. 94
.cindekiler
7
Projeyi Yeni .simle Kaydet ……………………………………………………………………………………….. 94
Ayarlar. Kaydet……………………………………………………………………………………………………….. 94
Animasyon Kaydet ………………………………………………………………………………………………….. 94
Dxf Olarak Kaydet…………………………………………………………………………………………………… 95
Bmp Olarak Kaydet…………………………………………………………………………………………………. 95
BOLUM 11 YUKLEME ..LEMLER. ……………………………………………………………………………. 96
Yeni Proje………………………………………………………………………………………………………………. 96
Proje Yukle…………………………………………………………………………………………………………….. 96
Bmp Yukle……………………………………………………………………………………………………………… 96
Ayarlar. Yukle…………………………………………………………………………………………………………. 96
BOLUM 12 KATMAN ……………………………………………………………………………………………….. 97
Katman Ayarlar. ……………………………………………………………………………………………………… 97
Obje Katman. De.i.tir……………………………………………………………………………………………… 98
BOLUM 13 .LKEL OBJELER ……………………………………………………………………………………. 99
Tek Cizgi ……………………………………………………………………………………………………………….. 99
Surekli Cizgi …………………………………………………………………………………………………………… 99
Dortgen Cizgi …………………………………………………………………………………………………………. 99
Cember ……………………………………………………………………………………………………………….. 100
Yay ……………………………………………………………………………………………………………………… 100
E.riler………………………………………………………………………………………………………………….. 100
Yaz. …………………………………………………………………………………………………………………….. 101
Yaz. Tipi Ayarlar……………………………………………………………………………………………………. 101
.lkel Obje Ayarlar…………………………………………………………………………………………………… 101
.lkel Obje Cizgi Tipi ……………………………………………………………………………………………….. 102
.lkel Obje Renkleri…………………………………………………………………………………………………. 102
BOLUM 14 .K. BOYUT ..LEMLER. …………………………………………………………………………. 103
.ki Boyuta Aktar…………………………………………………………………………………………………….. 103
Trim…………………………………………………………………………………………………………………….. 103
Simetri …………………………………………………………………………………………………………………. 104
Uzat…………………………………………………………………………………………………………………….. 104
Offset…………………………………………………………………………………………………………………… 104
Olcekle ………………………………………………………………………………………………………………… 105
Olcekle(Referans) …………………………………………………………………………………………………. 105
Fillet…………………………………………………………………………………………………………………….. 105
Fillet Ayarlar. ………………………………………………………………………………………………………… 105
Chamfer ………………………………………………………………………………………………………………. 106
Chamfer Ayarlar……………………………………………………………………………………………………. 106
Break…………………………………………………………………………………………………………………… 107
Te.et …………………………………………………………………………………………………………………… 107
BOLUM 15 C.Z.M. YAZICIYA/C.Z.C.YE GONDERMEK……………………………………………… 108
Kalem Kal.nl.klar. ………………………………………………………………………………………………….. 108
Cizdir …………………………………………………………………………………………………………………… 108
BOLUM 16 KOPYALAMA ..LEMLER. …………………………………………………………………….. 109
Kopyala ……………………………………………………………………………………………………………….. 109
Kattan Kata Yap..t.r………………………………………………………………………………………………. 109
Dosyaya Kopyala ………………………………………………………………………………………………….. 109
Kontur Kopyala……………………………………………………………………………………………………… 110
Dosyadan Yap..t.r ………………………………………………………………………………………………… 110
Kontur Yap..t.r ……………………………………………………………………………………………………… 110
Obje Co.alt ………………………………………………………………………………………………………….. 110
Klonla ………………………………………………………………………………………………………………….. 111
BOLUM 17 DU.UM NOKTASI ..LEMLER……………………………………………………………….. 112
Geli.mi. Yakalama ……………………………………………………………………………………………….. 112
.cindekiler
8
Du.um Noktas. Goster ………………………………………………………………………………………….. 114
Du.um Noktas. Rengi……………………………………………………………………………………………. 114
Du.um Noktas. Ta.. ……………………………………………………………………………………………… 114
Du.um Noktas. Dondur …………………………………………………………………………………………. 114
Du.um Noktas. Kilitlenme………………………………………………………………………………………. 115
Du.um Noktas. Yar.cap…………………………………………………………………………………………. 115
Du.um Noktas. Atlama Faktoru………………………………………………………………………………. 115
Bo. Du.um Noktalar.n. Sil……………………………………………………………………………………… 116
BOLUM 18 GORUNTU……………………………………………………………………………………………. 117
Zoom Cizim………………………………………………………………………………………………………….. 117
Zoom Hepsi………………………………………………………………………………………………………….. 117
Zoom Pencere………………………………………………………………………………………………………. 117
Zoom Geri ……………………………………………………………………………………………………………. 117
Zoom Secim…………………………………………………………………………………………………………. 118
Pan……………………………………………………………………………………………………………………… 118
Yeniden Ciz………………………………………………………………………………………………………….. 118
Yeniden Olu.tur ……………………………………………………………………………………………………. 118
BOLUM 19 ED.TLEME OLANAKLARI……………………………………………………………………… 119
Sil ……………………………………………………………………………………………………………………….. 119
Ta.. …………………………………………………………………………………………………………………….. 119
Dondur ………………………………………………………………………………………………………………… 119
Uc Noktas. Edit …………………………………………………………………………………………………….. 120
Yaz. De.i.tir…………………………………………………………………………………………………………. 120
Ust Uste ………………………………………………………………………………………………………………. 120
Yan Yana …………………………………………………………………………………………………………….. 120
.konlar. Duzenle ……………………………………………………………………………………………………. 120
Hepsini Kapat……………………………………………………………………………………………………….. 120
Hepsini Ac ……………………………………………………………………………………………………………. 121
.cerik……………………………………………………………………………………………………………………. 121
Obje Adland.r ……………………………………………………………………………………………………….. 121
Bilgi Al …………………………………………………………………………………………………………………. 121
Alan ve Cevre……………………………………………………………………………………………………….. 121
Uzakl.k ………………………………………………………………………………………………………………… 121
Objeden Ayarlar. Al……………………………………………………………………………………………….. 122
BOLUM 20 SIKCA SORULAN SORULAR………………………………………………………………… 123
Teknik Servis………………………………………………………………………………………………………… 143
BOLUM 21 PROGRAMIN DAYANDI.I TEOR.K ESASLAR ……………………………………….. 144
Teorik Esaslar ………………………………………………………………………………………………………. 144
BOLUM 22 PROGRAMIN 1997 DEPREM YONETMEL…NE UYUMLULU.U……………… 148
BOLUM 23 CIKTILARDA KULLANILAN S.MGELER VE ACIKLAMALARI ………………….. 152
1. Yap. Uzay Cerceve Eleman Bilgileri …………………………………………………………………… 152
2. Kat E.de.er Yatay Kuvvetleri ve Genel Bilgileri…………………………………………………… 152
3. Dinamik Hesap………………………………………………………………………………………………… 154
4. Katlara Etkiyen Yatay Yukler …………………………………………………………………………….. 155
5. Du.um Noktas. Deplasmanlar…………………………………………………………………………… 155
6. Kat Deplasmanlar. …………………………………………………………………………………………… 156
7. Elemanlar.n Uc Kuvvetleri…………………………………………………………………………………. 156
8. Goreli Kat Otelemelerinin S.n.rland.r.lmas. …………………………………………………………. 157
9. .kinci Mertebe Etkileri……………………………………………………………………………………….. 157
10. A1 Burulma Duzensizli.i…………………………………………………………………………………. 158
11.A2-A3 Duzensizli.i Kontrolu …………………………………………………………………………….. 159
12. A4 Ta..y.c. Sistem Eleman Eksenlerinin Paralel Olmamas. ………………………………… 159
13. B1 Kom.u Katlar Aras. Dayan.m Duzensizli.i……………………………………………………. 160
14. B2 Kom.u Katlar Aras. Rijitlik Duzensizli.i……………………………………………………….. 161
.cindekiler
9
15. B3 Ta..y.c. Sistemin Du.ey Elemanlar.n.n Sureksizli.i ………………………………………. 162
16. R Katsay.s.n.n Secim Nedeni ………………………………………………………………………….. 162
17. Hesap Yonteminin Secim Nedeni ……………………………………………………………………. 162
18. Vis/Vik Oranlar. ……………………………………………………………………………………………… 162
19. Do.emelerin Statik Betonarme Sonuclar. ve Donat.lar. ………………………………………. 163
20. Kiri.lerin Yuk Bilgileri ve Ankastrelik Tesirleri…………………………………………………….. 164
21. Kiri.lerin Betonarme Hesap Sonuclar……………………………………………………………….. 164
22. Kiri.lerin Donat.lar………………………………………………………………………………………….. 164
23. Deprem Yonetmeli.i Kiri. Tahkikleri…………………………………………………………………. 165
24. Kolonlar.n Betonarme Hesap Sonuclar. ……………………………………………………………. 166
25. Kolonlar.n Donat.lar. ………………………………………………………………………………………. 167
26. Deprem Yonetmeli.i Kolon Tahkikleri……………………………………………………………….. 167
27. Kolon Kiri. Birle.im Bolgelerinin Kesme Guvenli.i……………………………………………… 169
28. Panellerin Tasar.m E.ilme Momentleri……………………………………………………………… 170
29. Panellerin Betonarme Hesap Sonuclar. ve Donat.lar. …………………………………………. 170
30. Radye Do.emeleri Statik-Betonarme Sonuclar. ve Donat.lar……………………………….. 171
31. Temellere Gelen Kolon Yukleri ………………………………………………………………………… 171
32. Tekil Temel Statik-Betonarme Sonuclar. ve Donat.lar…………………………………………. 171
33. Surekli Temellerin Statik Hesap Sonuclar. ………………………………………………………… 172
34. Surekli Temel Kiri.lerinin Donat.lar…………………………………………………………………… 172
BOLUM 24 TUM KOMUTLAR …………………………………………………………………………………. 173
D.Z.N…………………………………………………………………………………………………………………….. 183
10
11
BOLUM 1 PROJE NASIL YAPILIR
Yap.lacak Projenin Bilgileri
Bu ornekte, basit bir sistemle temel unsurlar.n anlat.lmas. hedeflenmi.tir. Aks, kolon, kiri.,
do.eme, tekil ve surekli temel datalar.n.n girilmesi ve cizimlerinin al.nmas. anlat.lacakt.r.
Projenin kal.p plan. ve kat yukseklikleri .ekildeki gibidir.
Projeye ba.lamadan once yeni proje komutuyla bir proje ac.n.
Proje, Kat ve Obje Parametreleri
Proje Genel
Bildirim menusunden Proje Genel sat.r.n. t.klay.n. Proje Genel dialo.u ac.lacakt.r. Bu dialogta;
deprem, yuk guvenlik,dinamik, beton, celik ve di.er isimli ba.l.klar(sekmeler) alt.nda, projenin
genelini kapsayacak parametreler duzenlenebilir.
Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu
nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this help) yard.m. ekrana gelecektir.
Deprem sekmesini t.klay.n. Ta..y.c. davran.. katsay.s.n.(R) de.ilse, 8 yap.n. Deprem bolgesini
1.bolge secin. Deprem yuku belirleme yontemini mod birle.tirme yontemi olarak secin.
Suneklilik duzeyi yuksek olsun.
Di.er sekmesini t.klay.n. .simlendirme grubundaki K101, ve rapor almadan once projede
yonetmelik ve geometrik uygunluk kontrolu yap sat.rlar.n., i.aretli de.ilse i.aretleyin. Tamam
Proje Nas.l Yap.l.r
12
butonunu t.klayarak dialo.u kapat.n.
Kat Genel
1. Bildirim menusunden Kat Genel sat.r.n. t.klay.n. Kat Genel Ayarlar. dialo.u ac.lacakt.r.
2. Proje Ad. sat.r.na Ornek1 Projesi yaz.n.
3. Yukar. ekle butonunu t.klay.n. Mevcut zemin kat uzerinde bir kat daha ac.lacakt.r. Katlar.n
varsay.lan yukseklik de.erleri 2.80 metredir.
4. S.rayla, 2.80 yaz.lar.n. cift t.klay.n ve 3 yaz.n. Bu i.lem kat yuksekliklerinin 3 metre olarak
tariflenmesini sa.layacakt.r.
5. Hepsini Ac butonunu t.klay.n. Kat Genel Ayarlar. kapanacak ve butun katlar ac.lacakt.r.
Pencere menusunden Yan Yana sat.r.n. t.klay.n.
6. Zemin Kat Tavan. penceresini, Zemin Kat Tavan. yaz.s.n. cift t.klayarak buyutun.
Parametre
Bildirim menusunde, Parametre sat.r. alt.nda c.kan alt menude, Do.eme, Kiri., Nervur-Kaset,
Kolon, Panel, Surekli Temel, Tekil Temel, Ba. Kiri.i Radye Do.emesi ayarlar. sat.rlar.
bulunmaktad.r. Bu ayarlarda .artname parametrelerinin varsay.lan de.erleri bulunmaktad.r.
Her bir eleman icin bu parametreler de.i.tirilebilir. Burada bulunan ayarlar, eleman betonarme
sonuclar.n. do.rudan etkilemektedir.
Ac.lan parametre diyaloglar.nda; ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek,
mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help) yard.m.
ac..a c.kacakt.r.
Kat Objeleri
Aks
1. Toolbardan aks butonunu ya da Ciz menusunden Aks sat.r.n. t.klay.n. Mouse imlecinin
.ekli de.i.ecektir.
2. Klavyeden space-bar (bo.luk) tu.una art arda basarak imlecin goruntusunu yatay aks
moduna getirin. (2.goruntu)
3. Klavyeden space-bar (bo.luk) tu.una bast…n.zda imlecin goruntusu de.i.mezse, en ustte
pencere ba.l…n.n oldu.u bolumu (orne.in zemin kat tavan. yaz.s.n.) sol tu. ile t.klay.n ve
klavyeden space-bar (bo.luk) tu.una art arda basarak imlecin goruntusunu yatay aks
moduna getirin. (2.goruntu)
4. Klavyeden Y tu.una bas.n. Yaz. imleci koordinat kutusunda Y sat.r.na gidecektir. 0 yaz.p,
klavyeden enter tu.una bas.n. Bu durumda Y=0 koordinat. kilitlenmi. olacakt.r. Mousefun
sol tu.unu t.klay.n. A Aks. yatay pozisyonda orijin noktas.na cizilecektir. (.pucu: Mouse
imlecini sol alt ko.ede bulunan dairenin -du.um noktas.n.n- uzerine goturun. Mouse imleci
Okey i.areti haline gelince, orijin noktas.n. yakalad.n.z demektir. Sol tu. ile t.klad…n.zda,
aks cizilecektir.)
5. Toolbardan aks butonunu t.klay.n. Ac..a yard.mc. aks toolbox(aks offset toolbox)
c.kacakt.r. 4.50 yaz.n ve enter tu.una bas.n. B aks. olu.acakt.r.
6. Tekrar enter tu.una bas.n. Ac..a tekrar yard.mc. aks toolbox(aks offset toolbox)
c.kacakt.r. Aks toolboxf.n aks de.er kutucu.unda 4.50 yaz.s. durmaktad.r. Enter tu.una
bas.n. C aks. olu.acakt.r.
7. Ayarlar menusunden Aks Ayarlar. sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan Aks Ayarlar. dialo.unda Numerik
Proje Nas.l Yap.l.r
13
yaz.s.n. t.klay.n ve klavyeden enter tu.una bas.n.
8. Klavyeden space-bar (bo.luk) tu.una art arda basarak imlecin goruntusunu dikey aks
moduna getirin. (3.goruntu)
9. Mouse imlecini sol alt ko.ede bulunan du.um noktas.n.n uzerine goturun. Mouse imleci
Okey i.areti haline gelince, orijin noktas.n. yakalad.n.z demektir. Sol tu. ile t.klad…n.zda,
1 aks. cizilecektir.
10. Enter tu.una bas.n. 5 yaz.n. Aks yard.mc. toolboxdaki 4.50 yaz.s. 5 olacakt.r. Enter tu.una
bas.n. 2 aks. olu.acakt.r.
11. .ki defa Enter tu.una bas.n. 3 aks. olu.acakt.r.
Kolon
1. Toolbardan Dikdortgen Kolon ( ) butonunu t.klay.n. Mouse imlecinin .ekli de.i.ecektir.
Ac..a c.kan kolon toolboxf.nda varsay.lan kolon boyutlar. gorunecektir. Burada varsay.lan
de.erlerle kolon cizimi yap.lacaksa, herhangi bir mudahaleye gerek yoktur. Aksi takdirde
X sat.r. mouse ile t.klan.r ve kolonun X boyutu girilir. Daha sonra, Y sat.r. t.klan.r ve kolon
Y boyutu girilir. Projede cizece.imiz kolona verece.imiz on boyut 50/25 oldu.undan, X ve
Y sat.rlar.nda 50/25 yazm.yorsa, yukar.da anlat.ld… yontemle bu boyutlar. kolon
toolboxf.nda yaz.n.
2. Toolbardan Ko.eye Yana..k Kolon ( ) butonunu t.klay.n. Mouse imlecini C ile 1 aks.
kesi.imine goturun. .mlec Okey i.aretini ald…nda sol tu.u iki defa t.klay.n. 1.kolon
olu.acakt.r.
3. Mousefun sa. tu.una bas.n. Sa. tu. menusu ac.lacakt.r. Son komutu tekrarla sat.r.n.
t.klay.n. Mouse imlecini C ile 3 aks. kesi.imine goturun. .mlec Okey i.aretini al.nca sol tu.
ile t.klay.n. Enter tu.una bas.n. Saat akrebinin tersi yonunde mousefu hareket ettirerek
kolonu 180 derece dondurun. Klavyeden space-bar(bo.luk) tu.una bas.n. Kolon istenilen
kac.kl..a gelecektir. Sol tu.u t.klay.n. 2. Kolon olu.acakt.r.
4. Mousefun sa. tu.una bas.n ve son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. Mouse imlecini A ile 1
aks. kesi.imine goturun. .mlec Okey i.aretini al.nca sol tu. ile t.klay.n. Klavyeden spacebar(
bo.luk) tu.una bas.n. Kolon istenilen kac.kl..a gelecektir. Sol tu.u t.klay.n. 3. kolon
olu.acakt.r.
5. Klavyeden Enter tu.una bas.n. Mouse imlecini A ile 3 aks. kesi.imine goturun. .mlec Okey
i.aretini al.nca sol tu. ile t.klay.n. Enter tu.una bas.n. Saat akrebinin tersi yonunde
mousefu hareket ettirerek kolonu 180 derece dondurun. Sol tu.u t.klay.n. 4. kolon
olu.acakt.r.
6. Mousefun sa. tu.una bas.n ve son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n toolbardan Kenara
Yana..k Kolon ( ) butonunu t.klay.n. Mousefun imlecini B ile 1 aks. kesi.imine goturun.
.mlec Okey i.aretini al.nca iki kez sol tu. ile t.klay.n. 5. kolon olu.acakt.r.
7. Mousefun sa. tu.una bas.n ve son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n . Mouse imlecini C ile 2
aks. kesi.imine goturun. .mlec Okey i.aretini al.nca sol tu. ile t.klay.n. Enter tu.una bas.n.
Saat akrebi yonunde mousefu hareket ettirerek kolonu 90 derece dondurun. Sol tu.u
t.klay.n. 6. kolon olu.acakt.r.
Proje Nas.l Yap.l.r
14
8. Mousefun sa. tu.una bas.n ve son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. Mouse imlecini A ile 2
aks. kesi.imine goturun. .mlec Okey i.aretini al.nca sol tu. ile t.klay.n. Enter tu.una bas.n.
Saat akrebinin tersi yonunde mousefu hareket ettirerek kolonu 90 derece dondurun. Sol
tu.u t.klay.n. 7. kolon olu.acakt.r.
9. Mousefun sa. tu.una bas.n ve son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. Mouse imlecini B ile 3
aks. kesi.imine goturun. .mlec Okey i.aretini al.nca sol tu. ile t.klay.n. Enter tu.una bas.n.
Saat akrebinin tersi yonunde mousefu hareket ettirerek kolonu 180 derece dondurun. Sol
tu.u t.klay.n. 8. kolon olu.acakt.r.
10. Mousefun sa. tu.una bas.n ve son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. Toolbardan Ortalanm..
Kolon ( ) butonunu t.klay.n. Ac..a c.kan kolon toolboxf.nda X sat.r.n. t.klay.n 30 yaz.n,
Y sat.r.n. t.klay.n 30 yaz.n. Mousefun imlecini B ile 2 aks. kesi.imine goturun. .mlec Okey
i.aretini al.nca iki kez sol tu. ile t.klay.n. 9. kolon olu.acakt.r.
11. Kolonlar.n numaralar., kolon cizim s.ras.na gore otomatik duzenlendi. Bununla beraber
kolon numaralar. herhangi bir anda, ba.ka s.rayla da duzenlenebilir. Yukar.da cizili kal.p
plan. gibi kolonlar.n numaralar.n. sol ust ko.eden sa. alt ko.eye do.ru s.raya sokal.m.
12. Destek menusunden obje adland.r sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan dialogdaki sat.ra S1 yaz.n ve
Tamam butonunu t.klay.n.
13. Kolonlar. sayar gibi her birini s.rayla t.klay.n. Kolonlar secilecektir. (E.er yanl.. secim
yaparsan.z, o kolunu tekrar t.klayarak secimi iptal edebilirsiniz.)
14. Butun kolonlar. sectikten sonra klavyeden enter tu.una bas.n. Kolonlar, secim s.ras.na
gore adland.r.lacakt.r.
15. Destek menusunden kontur hesapla sat.r.n. t.klay.n.
Kiri.
1. Toolbardan kiri. ( ) butonunu t.klay.n. Olu.an yard.mc. kiri. butonlar.ndan Kiri.
Ayarlar. ( ) butonunu t.klay.n. Ac..a c.kan Kiri. Ayarlar. dialo.unda, genel ayarlar
sekmesinde kiri. kal.nl… ve kiri. yuksekli.i sat.rlar.na cizece.iniz kiri. boyutlar.n.
girebilirsiniz. Projede cizilecek kiri.ler 25/50 oldu.una gore, kiri. kal.nl… ve yuksekli.i bu
boyutlardan ba.ka bir boyutta ise duzeltin (s.ras.yla 0.20/0.50 yaz.n).
2. Statik sekmesini t.klay.n. Duvar yuku sat.r.na 625 yaz.n. Boylece kiri.ler 25/50
boyutlar.nda ve 625 kg/m duvar yukune sahip oldular.
3. Tamam butonunu t.klay.n. Kiri. Ayalar. dialo.u kapanacak ve mousefun imleci kiri. imleci
.eklini alacakt.r.
4. Mouse imlecini S1 kolonu uzerine goturun. Mouse imleci Okey i.aretini al.nca sol tu. ile
t.klay.n. Mouse imlecini S2 kolunu uzerine getirin mouse imleci Okey i.aretini al.nca,
klavyeden space-bar tu.una art arda bas.n. Kiri. cizim hatt. de.i.ecektir. Kiri. ustten
tan.ml. duruma gelince(alt k.s.mda mesaj. izleyebilirsiniz), sol tu. ile tekrar t.klay.n. 1. kiri.
olu.acakt.r. .mleci S3 kolonun uzerine goturun(her durumda mouse Okey i.aretini .eklinde
olmas. gerekir) ve sol tu. ile t.klay.n. Boylece 2.kiri. de olu.acakt.r. .mleci S6 kolunu
Proje Nas.l Yap.l.r
15
uzerine getirin ve klavyeden space-bar tu.unu art arda t.klay.n. Kiri. alttan tan.ml. duruma
gelince sol tu. ile t.klay.n. .mleci S9 kolunu uzerine getirin, sol tu.u t.klay.n. .mleci S8
kolunu uzerine getirin, sol tu.u t.klay.n. .mleci S7 kolunu uzerlerine getirin, sol tu.u
t.klay.n. .mleci S4 kolonu uzerine getirin ve klavyeden space-bar tu.una bas.n. Kiri. ustten
tan.ml. duruma gelecektir. Sol tu. ile t.klay.n. .mleci S1 kolunu uzerine getirin ve sol tu. ile
t.klay.n. Klavyeden esc sa. tu.una bas.n. .mlec kiri. ciziminden(modundan) c.kacakt.r.
5. Mousefun sa. tu.una bas.n ve c.kan menude, son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. .mleci
S4 kolunu uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. .mleci S5 kolonu uzerine getirin. Space-bar
tu.una art arda bas.n. Kiri. ortadan tan.ml. duruma gelecektir. Sol tu. ile t.klay.n. .mleci S6
kolonu uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. Klavyeden Esc tu.una bas.n. .mlec kiri.
modundan c.kacakt.r.
6. Mousefun sa. tu.una bas.n ve c.kan menude, son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. .mleci
S8 kolunu uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. .mleci S5 kolonu uzerine getirin sol tu. ile
t.klay.n ve imleci S2 kolonu uzerine getirin, sol tu. ile t.klay.n. Mousefun sa. tu.una bas.n.
Boylece butun kiri.ler cizilmi. olacakt.r.
7. Kiri. adlar.n., kal.p plan.ndaki gibi duzenleyelim. Destek menusunden Obje Adland.r
sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan dialogdaki sat.ra K1 yaz.n ve Tamam butonunu t.klay.n. S.rayla
yukar.da cizili kal.p plan.ndaki gibi, kiri.leri sayar gibi her birini s.rayla t.klay.n. Kiri.ler
secilecektir. (E.er yanl.. secim yaparsan.z, o kiri.i tekrar t.klayarak secimi iptal
edebilirsiniz.) Butun kiri.leri sectikten sonra klavyeden enter tu.una bas.n. Kiri.ler, secim
s.ras.na gore adland.r.lacakt.r.
.c kiri.lerin duvar yuklerini 375 kg/m olarak de.i.tirelim.
1. S.ras.yla K3, K4, K9, K10 kiri.lerini sol tu. ile t.klayarak secin.
2. Sol elinizle klavyeden shift tu.unu bas.l. tutarken, secti.iniz herhangi bir kiri.in uzerinde
mousefun sa. tu.una bas.n. C.kan menuden ozellikler sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan Kiri.
Ayarlar. dialo.unda, Statik sekmesini t.klay.n. Duvar yuku sat.r.na 375 yaz.n ve Tamam
butonunu t.klay.n.
.pucu: 2. maddede anlat.lan i.lemi .u .ekilde de yapabilirdiniz. Toolbardan Genel Obje Edit
ikonunu t.klay.n. Ac.lan Kiri. Ayarlar. diyalo.unda, Statik sekmesini t.klay.n. Duvar yuku
sat.r.na 375 yaz.n ve Tamam butonunu t.klay.n.
Do.eme
1. Toolbardan do.eme ( ) butonunu t.klay.n.
2. Ac..a c.kan yard.mc. do.eme butonlar.ndan Do.eme Ayarlar. ( ) butonunu t.klay.n.
Ac..a c.kan Do.eme Ayarlar. dialo.unda do.eme yuksekli.i sat.rlar. cizece.iniz
do.emenin yuksekli.ini girebilirsiniz. Projede cizilecek do.emeler 12 cm yuksekli.inde
oldu.una gore, do.eme yuksekli.i bu de.erden ba.ka bir de.erde ise 0.12 yazarak
duzeltin.
3. Kaplama sat.r.na, betonarme a..rl… d…ndaki a..rl… girilir. (Bu ornekte 150 kg/m2).Q
sat.r.na ise do.emenin hareketli a..rl… girilir. (Bu ornekte 200 kg/m2) . Bu ayarlarla
do.eme kal.nl… 12 cm., zati a..rl… 450 kg/m2 (do.eme beton a..rl… otomatik olarak
eklendi), hareketli a..rl… ise 200 kg/m2 oldu.
4. Tamam butonunu t.klay.n. Do.eme Ayarlar. diyalo.u kapanacak ve mousefun imleci
do.eme imleci .eklini alacakt.r.
5. D1 do.emesi K1, K10, K3, K8 kiri.lerinin olu.turdu.u kapal. poligon icinde olu.turulacakt.r.
6. Bu kiri.lerin olu.turdu.u kapal. bolgenin icini sol tu. ile t.klay.n. Do.eme dairesinin izi
belirecektir. Do.eme dairesini yerle.tirmek icin, imleci uygun yere goturerek sol tu. ile
tekrar t.klay.n. D1 do.emesi olu.acakt.r. Do.eme dairesini, olabildi.ince ko.elere
yerle.tirmeniz, ileri a.amalarda ciziminizin kar..mas.n. onleyecektir.
Proje Nas.l Yap.l.r
16
7. Mousefun sa. butonuna bas.n ve c.kan menude, son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. K2,
K12, K4, K10 kiri.lerinin olu.turdu.u kapal. bolgenin icini sol tu. ile t.klay.n. Do.eme
dairesinin izi belirecektir. Do.eme dairesinin yerine karar verin ve sol tu. ile tekrar t.klay.n.
D2 do.emesi olu.acakt.r.
8. Mousefun sa. butonuna bas.n ve c.kan menude, son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. K3,
K9, K5, K7 kiri.lerinin olu.turdu.u kapal. bolgenin icini sol tu. ile t.klay.n. Do.eme
dairesinin izi belirecektir. Do.eme dairesinin yerine karar verin ve sol tu. ile tekrar t.klay.n.
D3 do.emesi olu.acakt.r.
9. Mousefun sa. butonuna bas.n ve c.kan menude, son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n. K4,
K11, K6, K9 kiri.lerinin olu.turdu.u kapal. bolgenin icini sol tu. ile t.klay.n. Do.eme
dairesinin izi belirecektir. Do.eme dairesinin yerine karar verin ve sol tu. ile tekrar t.klay.n.
D4 do.emesi olu.acakt.r.
Betonarme Hesap Akslar.n.n Belirlenmesi:
1. Toolbardan do.eme ( ) butonunu t.klay.n.
2. Ac..a c.kan yard.mc. do.eme butonlar.ndan Do.eme Hesap Aks. ( ) butonunu
t.klay.n. Ac..a c.kan Do.eme Ayarlar. dialo.unda do.eme yuksekli.i sat.rlar. cizece.iniz
do.emenin yuksekli.ini girebilirsiniz. Projede cizilecek do.emeler 12 cm yuksekli.inde
oldu.una gore, do.eme yuksekli.i bu de.erden ba.ka bir de.erde ise 0.12 yazarak
duzeltin.
3. Mousefun imlecini D1 do.emesi uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. D1 do.emesi
secilecektir.
4. Mousefun imlecini D2 do.emesi uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. D2 do.emesi
secilecektir.
5. Mousefun sa. tu.una bas.n. .mlec B ile C aklar.n.n aras.nda kalacak .ekilde herhangi bir
yeri (Betonarme hesap aks.n.n belirlendi.i yer, do.eme donat. cizimlerinin yap.laca.. yer
olaca.. icin, B ile C aks.n ortas.na yak.n t.klaman.z, ileri a.amada cizimin kar..mas.n.
engelleyecektir.) t.klay.n.
6. .mleci sa.a do.ru kayd.r.n. Bu arada klavyede shift tu.unu bas.l. tutun. Shift tu.unun bas.l.
tutulmas., 0 ve 90 derece cizilmesinde kolayl.k sa.lar. Tekrar mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Boylece D1, D2 do.emelerinin betonarme hesap akslar. olu.acakt.r.
7. Mousefun sa. tu.una bas.n ve c.kan menude, son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n.
Mousefun imlecini D3 do.emesi uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. D3 do.emesi
secilecektir.
8. Mousefun imlecini D4 do.emesi uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. D4 do.emesi
secilecektir.
9. Mousefun sa. tu.una bas.n. .mlec A ile B akslar.n.n aras.nda kalacak .ekilde ortaya yak.n
herhangi bir yeri sol tu. ile t.klay.n. .mleci sa.a do.ru kayd.r.n. Bu arada klavyede shift
tu.unu bas.l. tutun. Tekrar mousefun sol tu.unu t.klay.n. Boylece D3, D4 do.emelerinin
betonarme hesap akslar. olu.acakt.r.
10. Mousefun sa. tu.una bas.n ve c.kan menude, son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n.
Mousefun imlecini D3 do.emesi uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. D3 do.emesi
secilecektir.
11. Mousefun imlecini D1 do.emesi uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. D1 do.emesi
secilecektir.
12. Mousefun sa. tu.una bas.n. .mlec 1 ile 2 akslar.n.n aras.nda kalacak .ekilde ortaya yak.n
herhangi bir yeri sol tu. ile t.klay.n. .mleci yukar. do.ru kayd.r.n. Bu arada klavyede shift
tu.unu bas.l. tutun. Tekrar mousefun sol tu.unu t.klay.n. Boylece D3, D1 do.emelerinin
betonarme hesap akslar. olu.acakt.r.
Proje Nas.l Yap.l.r
17
13. Mousefun sa. tu.una bas.n ve c.kan menude, son komutu tekrarla sat.r.n. t.klay.n.
Mousefun imlecini D4 do.emesi uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. D4 do.emesi
secilecektir.
14. Mousefun imlecini D2 do.emesi uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. D2 do.emesi
secilecektir.
15. Mousefun sa. tu.una bas.n. .mlec 2 ile 4 akslar.n.n aras.nda kalacak .ekilde ortaya yak.n
herhangi bir yeri sol tu. ile t.klay.n. .mleci yukar. do.ru kayd.r.n. Bu arada klavyede shift
tu.unu bas.l. tutun. Tekrar mousefun sol tu.unu t.klay.n. Boylece D4, D2 do.emelerinin
betonarme hesap akslar. olu.acakt.r.
.pucu: Betonarme hesap akslar. birden fazla ve ac.l. cizilebilir. Bu olanak sayesinde, ozellikle
yamuk kenarl. ve L tipi gibi ac.kl.klar. de.i.en do.emelerde istenilen say.da betonarme hesap
aks. gecirilerek, her de.i.en ac.kl.k icin donat. hesaplanabilir ve cizdirilebilir.
Kat Kopyalama
1. Olu.tur menusunden H.zl. Kopyala sat.r.n. t.klay.n. Eski objeleri sil ve kontur cizgilerini
kopyala i.aretli, di.er sat.rlar i.aretsiz olmal.d.r.
2. Tamam butonuna t.klay.n.
3. Zemin kat tavan.ndaki tariflenmi. butun objeler 1.kat tavan.na kopyaland..
4. Pencere menusunden yan yana sat.r.n. t.klay.n.
NOT: Cal…rken projeyi kay.t etmek gereklidir . Bunun icin Proje menusunden Kaydet sat.r.n.
t.klay.n. Dosya ad. sat.r.na ORNEK1 yaz.n ve Tamam butonunu t.klay.n. Proje, Ornek1 ismiyle
kay.t edilmi.tir. (Bilgi girdikce bu i.lemi tekrar yap.n.)
Donat. Secimi
1. Betonarme menusunden Donat. Secimi sat.r.n. t.klay.n. Donat. Secimi diyalo.u ac.lacakt.r.
2. Bu dialogta, Kiri., Kolon, Panel, Do.eme, Tekil Temel, Surekli Temel, Nervur
elemanlar.n.n betonarmelerin kullan.labilecek donat. caplar.n. belirleyebilirsiniz. Orne.in,
do.eme sekmesini t.klay.n. Donat. sat.r. kar..ndaki, 8, 10, 12, 14 ve 16 sutunlar.na ait
kutular.(check box) sol tu. ile i.aretleyin, di.er donat.lar.n i.aretini kald.r.n.
3. Do.eme betonarmesi sonucunda i.aretli olan caplar kullanabilecek, i.aretli olmayan caplar
kullan.lmayacakt.r.
4. Tamam butonu t.klay.n. Donat. secimi diyalo.u kapanacakt.r.
Analiz
Do.eme Analizi
1. Analiz menusunden do.eme analizi sat.r.n. t.klay.n.
2. Cal…lan katta do.emeler sonlu elemanlar yontemine gore cozulecek ve betonarme hesab.
otomatik olarak yap.lacakt.r.
Pencere menusunden di.er katlar secilerek, her bir kat.n do.eme analizi yap.lmal.d.r. Do.eme
analizinden once, betonarme hesap akslar. tan.mlanmal.d.r.
Proje Nas.l Yap.l.r
18
Analiz+Betonarme
Analiz + Betonarme, temel dahil, do.eme analizi d…ndaki tum analizleri yapar. Analiz
menusunden Analiz + Betonarme sat.r.n., ya da toolbardan Analiz + Betonarme butonunu
t.klay.n.
Analiz + Betonarme yapt.rabilmek icin tum katlar.n ac.k olmas. gerekir. Bunun icin Pencere
menusunden hepsini ac sat.r.n. t.klay.n.
Betonarme
3 boyutlu cerceve analizi ile birlikte betonarme de otomatik olarak yap.ld.. Sonuclar,
Betonarme menusunde eleman ba.l…yla listelenmi.tir. .lgili sat.r t.klanarak, betonarme
sonuclar. incelenebilir. Orne.in kiri. ve kolon donat.lar.n. inceleyelim.
Kolon:
1. Zemin Kat Tavan., 3.00 Kotu yaz.s.n. t.klay.n.
2. Betonarme menusunden Kolon Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n.
3. Kolon diyalo.u ac.lacakt.r. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek,
mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help)
yard.m. ekrana gelecektir.
4. S2 sat.r., B sutununu cift t.klay.n. Ac.lan sat.ra 30 yaz.n. Boylece kolon boyutu 30 cm.
oldu. Betonarme butonunu t.klay.n.
5. S8 sat.r., B sutununu cift t.klay.n. Ac.lan sat.ra 30 yaz.n. Boylece kolon boyutu 30 cm.
oldu. Betonarme butonunu t.klay.n.
6. Tamam butonu ustunde t.klay.n. Diyalog kapanacakt.r.
Kiri.:
1. Betonarme menusunden Kiri. Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kiri. dialo.u ac.lacakt.r. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek,
mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help)
yard.m. ekrana gelecektir.
3. Tamam butonu ustunde t.klay.n.
4. K7 ve K8 kiri.lerini pilyesiz dizayn edelim.
5. K7 ve K8 kiri.lerini secin. Toolbardan Genel Obje edit butonunu t.klay.n.
6. Statik bolumunde Pilye/Toplam min. ve Pilye/Toplam max. sat.rlar.na s.f.r yaz.n ve Tamam
butonu ustunde t.klay.n.
7. K7 ve K8 kiri.lerini tekrar secin.
8. Betonarme menusunden Kiri. Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n. Dialogta, sadece K7 ve K8
kiri.leri listelenir.(Secili oldu.u icin). Betonarme butonunu t.klay.n. .mleci K8 kiri.i uzerine
getirin. Betonarme butonunu tekrar t.klay.n. Goruldu.u gibi pilyesiz dizayn gercekle.mi.
oldu.
9. Tamam butonu ustunde t.klay.n.
Proje Nas.l Yap.l.r
19
Temel Objeleri
Surekli Temel
1. Zemin Kat Tavan. 3.00 Kotu yaz.s.n. cift t.klay.n. Toolbardan kal.p (sekme) butonunu
t.klay.n.
2. Ayarlar menusunden Surekli Temel ayarlar. sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan dialogta, kal.nl.k ve
yukseklik sat.rlar.na s.ras.yla 0.60 yaz.n. Ust H1, Ust H2, Alt H1, Alt H2 sat.rlar.na 0.2, Ust
ampatman, alt ampatman sat.rlar.na 0.30 yaz.n. Tan.ml. yaz.s.n. (radio buton) t.klay.n ve
0.05 yaz.n. Kot sat.r.na 0 yaz.n ve tamam butonu ustunde t.klay.n.
3. Toolbardan Temel kiri.i ( ) butonunu t.klay.n.
4. Mousefun imlecini S1 kolonu uzerine getirin. Mouse imleci Okey i.aretini al.nca, sol tu. ile
t.klay.n. .mleci S2 kolonun uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n.
5. Mousefun imlecini S3 kolonu uzerine getirin ve sol tu. ile t.klay.n. Klavyeden Esc tu.una
bas.n.
6. Ayarlar menusunden Surekli Temel ayarlar. sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan dialogta, tan.ml.
sat.r.na 0.55 yaz.n ve tamam butonu ustunde t.klay.n.
7. Toolbardan Surekli Temel butonunu t.klay.n.
8. S.ras.yla S3, S6, S9, S8, S7 kolonlar.n. t.klay.n. Klavyeden Esc tu.una bas.n.
9. Toolbardan Objeden Ayarlar. Al ( ) butonunu t.klay.n. C aks. uzerinde bulunan temeli
t.klay.n. Bu durumda daha once cizilmi. bir temelin ayarlar.n. alm.. oluyoruz.
10. Toolbardan Surekli Temel butonunu t.klay.n.
11. S.ras.yla S7, S4, S1 kolonlar.n. t.klay.n. Klavyeden Esc tu.una bas.n.
12. Toolbardan yeniden olu.tur ( ) butonunu t.klay.n.
.pucu: Obje adland.r ile surekli temel kiri.lerinin adlar.n. s.raya sokabilirsiniz.
Tekil Temel
1. Ayarlardan menusunden Tekil Temel ayarlar. sat.r.n. t.klay.n. Ac..a c.kan Tekil Temel
Ayarlar. dialo.unda Boy X ve Boy Y sat.rlar.na 1.20, Kenarda yukseklik ve Kolon
hizas.nda yukseklik sat.rlar.na 0.30 yaz.n. Boylece temel dikdortgen kesitli temel olacakt.r.(
Kenarda yukseklik ve kolon hizas.nda yukseklik farkl. de.erde olsayd. trapez kesitli temel
olacakt..).Tamam butonu ustunde t.klay.n.
2. Ortalanm.. tekil temel ( ) butonunu t.klay.n.
3. Mouse imlecini S5 kolunu uzerine getirin ve iki kez sol tu. ile t.klay.n. Tekil temel
olu.acakt.r.
Ba. Kiri.i
1. Ayarlar menusunden Ba. Kiri.i ayarlar. sat.r.n. t.klay.n. Ac..a c.kan Ba. Kiri.i Ayarlar.
dialo.unda kal.nl.k sat.r.na 0.20 ve yukseklik sat.r.na 0.60 yaz.n ve Tamam butonu
ustunde t.klay.n.
2. Mousefun imlecini S4 kolonu uzerine getirin. Mouse imleci Okey i.aretini al.nca, sol tu. ile
t.klay.n.
Proje Nas.l Yap.l.r
20
3. .mleci S5 kolonu uzerine getirin, klavyeden space-bar tu.una basarak, ba. kiri.ini ortadan
tan.ml. duruma getirin.(alt k.s.mda mesaj. takip edebilirsiniz.) Mouse imleci Okey i.aretini
al.nca, sol tu. ile t.klay.n.
4. .mleci S5 kolonu uzerine getirin, sol tu. ile t.klay.n, imleci S6 kolonu uzerine getirin, sol tu.
ile t.klay.n.
5. Mousefun sa. tu.una bas.n. .mleci S8 kolonu uzerine getirin, sol tu. ile t.klay.n, imleci S5
kolonu uzerine getirin, sol tu. ile t.klay.n.
6. .mleci S5 kolonu uzerine getirin, sol tu. ile t.klay.n, imleci S2 kolonu uzerine getirin, sol tu.
ile t.klay.n.
Temel Analizi
Toolbardan temel analizi ( ) butonunu t.klay.n.
Cizimler
Plan Ayarlar.
1. Toolbardan kal.p ( ) butonunu t.klay.n.
2. Cizim menusunden Plan Ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.z.
3. Ac.lan dialogta, plan paftas.n.n ayar., cerceve rengi ve plan ba.l… yaz. rengi ayarlanabilir.
Varsay.lan ayarlar. kullanaca..z.
4. Tamam butonu ustunde t.klay.p dialo.u kapat.n.
Plan Olculendirme Ayarlar.
1. Cizim menusunden Plan Olculendirme ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.z.
2. Ac.lan dialogta, olculendirme yaz. tipi, olculendirme yaz. yuksekli.i vb., olculendirme ile
ilgili ayarlar yap.labilir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek,
mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help)
yard.m. ac..a c.kacakt.r. Ornek proje icin varsay.lan(daha once duzenlenmi.) ayarlar.
kullanaca..z.
3. Tamam butonunun ustunde t.klay.p dialo.u kapat.n.
Kal.p Plan.
1. Analiz menusunden Kat Parametreleri sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan dialogta Genel bolumunu
t.klay.n. (aktif de.ilse) .ndis sutununa Zemin icin 1 ve 1.kat icin 2 yaz.n ve Tamam butonu
ustunde sol tu.u t.klay.n. Boylece eleman indislerini orne.in K1 icin Zemin katta K101,
1.katta K201 olarak duzenlemi. olduk.
2. Cizim menusunden Kal.p Plan. sat.r.n. t.klay.n.
3. Kal.p plan. otomatik olarak ekrana gelecektir.
4. Sa. ust ko.edeki, ustten ikinci carp. i.aretini t.klayarak kal.p plan.n. kapat.n.
Kolon Aplikasyon Plan.
1. Cizim menusunden Kolon Aplikasyon Plan. sat.r.n. t.klay.n.
Proje Nas.l Yap.l.r
21
2. Kolon aplikasyon plan. otomatik olarak ekrana gelecektir.
3. Sa. ust ko.edeki, ustten ikinci carp. i.aretini t.klayarak kolon aplikasyon plan.n. kapat.n.
Temel Aplikasyon Plan.
1. Pencere menusunden 1.kat. secin.
2. Cizim menusunden Temel Aplikasyon Plan. sat.r.n. t.klay.n.
3. Temel aplikasyon plan. otomatik olarak ekrana gelecektir.
4. Sa. ust ko.edeki, ustten ikinci carp. i.aretini t.klayarak kolon aplikasyon plan.n. kapat.n.
Ac.l.m Ayarlar.
1. Cizim menusunden Ac.l.m Ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Ac.lan diyalogta, i.aretli de.ilse, A0 1189×841 sat.r.n. t.klay.n. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse
imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n.
t.klay.n. Bu nedir(whatfs this Help) yard.m. ekrana gelecektir. Ornek proje icin
varsay.lan(daha once duzenlenmi.) ayarlar. kullanaca..z.
3. Tamam butonunun ustunde t.klay.p diyalo.u kapat.n.
Kiri. Ac.l.mlar.
1. Cizim menusunden Kiri. Ac.l.mlar.n. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kiri. ac.l.mlar. otomatik olarak ekrana gelecektir.
3. Sa. ust ko.edeki, ustten ikinci carp. i.aretini t.klayarak kiri. ac.l.m.n. kapat.n.
4. Ayn. yontemle, surekli temel, tekil temel ve ba. kiri.i ac.l.mlar.n. cizdirebilirsiniz.
Rapor
Rapor alabilmek icin printerin Windows program.na tan.t.lm.. olmal.d.r.
1. Rapor menusunden Secmeli Rapor sat.r.n. t.klay.n. Statik Rapor Ayarlar. dialo.u
ac.lacakt.r. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa.
tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n .
2. Hepsi butonunu t.klay.n. Tum proje yaz.s.n. i.aretleyin.
3. Tamam butonu ustunde sol tu.u t.klad…n.zda .de Rapor program. cal..acakt.r.
4. Projede yonetmelik ve geometrik ac.dan problemli durum varsa listelenecektir.
5. Tamam butonunu t.klay.n. C.kt.lar, sayfa sayfa goruntulenecektir. Printer haz.r ise,
Yazd.rma menusunden Yazd.r sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan Yazd.r dialo.unda, Tamam
butonunun ustunde sol tu. ile t.klay.n. Proje c.kt.lar. yazd.r.lacakt.r.
6. Dosya menusunden kaydet sat.r.n. t.klay.n. Dosya ad. sat.r.na ORNEK1 yaz.n ve Tamam
butonunun ustunde sol tu. ile t.klay.n. Rapor kay.t edilecektir.
7. Dosya menusunden C.k.. sat.r.n. t.klat.n. Rapor kapanacakt.r.
22
BOLUM 2 TEMEL KONULAR
Genel
Yeni Proje
Program. cal..t.r.n. E.er program. ilk kez cal..t.r.yorsan.z program size isimlendirilmemi. bir
proje acacakt.r. Aksi durumda daha once kay.t etti.iniz proje kar..n.za gelecektir. Proje
menusunden Yeni Proje sat.r.n. ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna t.klayarak Yeni
bir proje acabilirsiniz.
Yeni Proje butonu.
Komut ve Bilgi Giri.i
.deYAPI programlar.nda uc .ekilde komut girebilirsiniz;
1.Toolbardan
a- .mleci, cal..t.raca..n.z komuta ait butonun uzerine getirin.
b-T.klay.n.
Toolbarda herhangi bir buton uzerinde mousefun imlecini k.sa bir sure bekletirseniz, kar..n.za
butonla ilgili yard.m balonu gelecektir.
Toolbarda herhangi bir komut cal..t.rd…n.zda, toolbar.n alt k.sm.nda komutla ilgili yard.mc.
butonlar.n yuklendi.ini goreceksiniz.
2.Menulerden
Komutlara, menu sat.r.ndaki ba.l.klar alt.ndan ula.abilirsiniz. Menuden komut cal..t.rmak icin;
a- Cal..t.raca..n.z komutun yer ald… ba.l…n uzerine mousef unuzu t.klay.n.
b- Ba.l.k alt.ndaki menu ekran.n.zda belirecektir.
.stedi.iniz komut uzerine, mouse ile gelerek t.klay.n.
3.Sa. tu. menusu
Mousefun sa. tu.unu menu olarak kullanabilirsiniz. Ayr.nt. bilgi icin sa. tu. kullan.m. konusunu
inceleyiniz.
Sa. Tu. Menusu
Farenin sa. tu.unun kullan.m.n. program icerisinde iki .ekilde ayarlayabilirsiniz. Sa. tu., menu
goster ve Sa. tu., komut tekrar.
1. Sa. tu. menu goster. Mousefun sa. tu.unu komut menusu ayar. ile kullanmak:
Yeni proje ac.n. Ayarlar menusunden Genel ayarlar sat.r.n. t.klay.n. Sa. menu goster sat.r.
i.aretli de.ilse i.aretleyin ve tamam butonunu t.klay.n. Sa. tu. menusu aktif hale gelecektir.
Cizim alan.nda, bo. bir yerde mousefun sa. tu.una bas.n. Sa. menu ac.lacakt.r.
Temel Konular
23
Mouse imlecini menu uzerinde hareket ettirin. Kullanmak istedi.iniz komutun ustunde
mousefun sol tu.una basarsan.z, komut cal…r.
.imdi, orne.in kolon butonunu t.klay.n. Cizim alan.nda sol tu.u iki kez t.klay.n. Kolon
cizilecektir. Sa. tu.a bas.n. Sa. menu a.a..daki gibi ac.lacakt.r. Bu menude, son komut
tekrarla sat.r. gorunecektir.
Son komut tekrarla sat.r.n. t.klarsan.z, tekrar kolon cizimi icin haz.r duruma gelirsiniz.
K.sacas., e.er bir komut i.letirseniz, sa. menuye son komut tekrarla sat.r. eklenecektir.
.mleci cizdi.iniz kolon uzerine getirin ve sa. tu.a bas.n. Sa. menu a.a..daki gibi ac.lacakt.r.
Temel Konular
24
Obje uzerinde (burada kolon) sa. tu.a basarsan.z, o obje ile ilgili en cok kullan.lan komutlar.n
listesi ac.l.r. Orne.in ozellikleri t.klad…n.zda ilgili kolon icin obje edit komutunu cal..t.rm..
olursunuz.
Kiri. butonunu t.klay.n. Cizim alan.nda bo. bir yere t.klay.n. Sa. tu.a bas.n.
.ptal sat.r. ac.ld.. Herhangi bir obje cizerken sa. menuyu acarak, iptal sat.r.n. t.klarsan.z,
yapaca..n.z i.lemi kesmi. olursunuz. Klavyeden Esc basarak da i.lemi kesebilirsiniz.
Goruldu.u gibi, sa. menu cal..ma s.ras.nda, surekli ust menuden veya toolbardan komut
secme gereklili.ini ortadan kald.rmaktad.r.
.ntelli fare kullan.yorsan.z, farenin orta tu.u komut tekrar.n. cal..t.racakt.r. Ba.ka bir deyi.le,
orne.in kiri. cizimini bitirdiniz. Tekrar kiri. cizeceksiniz. Orta tu.a bas.n. Kiri. komutu aktif hale
gelecektir. .sterseniz intelli farenin orta tu.una herhangi bir komutu da atayabilirsiniz.
Soru: Birden fazla kolon cizdim ve hepsini birlikte ta..mak istiyorum. Hepsini sectim. Herhangi
bir kolon uzerinde sa. tu.a basarak sa. menuyu act.m ve ta.. sat.r.na t.klad.m. Ta..d…m
zaman sadece uzerinde t.klama yapt…m kolon ta..nd.. Hepsini ta..mak icin ne yapmal.yd.m?
Yan.t: Herhangi bir kolon uzerindeyken klavyeden shift tu.una bas.l. tutarak sa. menuyu
acarsan.z, ta..ma komutunu secti.iniz butun kolonlar icin gecerli k.labilirsiniz.
2. Sa. tu. komut tekrar.. Mousefun sa. tu.unu komut tekrar. olarak kullanmak:
Temel Konular
25

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Yeni proje ac.n. Ayarlar menusunden Genel ayarlar sat.r.n. t.klay.n. Sa. menu goster sat.r.
i.aretli ise i.aretini kald.r.n. ve tamam butonunu t.klay.n.
.imdi, orne.in kolon butonunu t.klay.n. Cizim alan.nda sol tu.u iki kez t.klay.n. Kolon
cizilecektir. Mousefun sa. tu.una bas.n. Tekrar kolon cizimi icin haz.r duruma gelirsiniz.
K.sacas., her sa. tu.a bast…n.zda bir onceki komutu i.letecek duruma gelirsiniz.
Soru: Sa. tu.u Genel Ayarlara girmeden istedi.im zaman sa. menu olarak, istedi.im
zamanda komut tekrar. olarak kullanabilir miyim?
Yan.t: Evet kullanabilirsiniz. Klavyeden ctrl tu.unu bas.l. tutarken, sa. butona basarsan.z,
i.levine gore tersinin cal..mas.n. sa.lars.n.z. Ba.ka bir deyi.le, sa. tu. menu ise, komut
tekrar.; sa. tu. komut tekrar. ise sa. menu olarak cal…rs.n.z.
Kat Olu.turma Ve Kat Genel Ayarlar.
1. Bildirim Menusunden Kat Genel Ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Kat Genel Ayarlar. penceresi gelecektir.
Program kat yuksekli.i ile kot ili.kisini kendisi ayarlar. Yukseklik de.i.tirildi.inde kot de.eri, kot
de.i.tirildi.inde yukseklik de.eri otomatik duzenlenir. A.a.. ve Yukar. Ekle butonlar.na
bas.ld…nda, program imlecin alt.na veya ustune yeni bir kat acar. Kat yuksekli.i default 2.8
metredir.
Kat tablosuna bilgi girmek icin, mouse imlecini ilgili hucreye t.klay.n ve de.i.ikli.i klavyeyi
kullanarak yap.n. Hucrelerden birine mouse ile cift t.klama yaparsan.z, imlec, ilgili hucrede
bulunan butun bilgileri secer. Boylece tabloda de.i.iklikler daha kolay yap.labilir.
Kat Genel Ayarlar. butonu.
Proje Cizimleri
Proje Cizimlerinde projede bulunan cizimlere ait butun pencereler(katlar, 2D cizimler,planlar,
aplikasyonlar, ac.l.mlar,kesitler vb.) listelenir.
.lgili cizimi cift t.klayarak kapat.r ve acars.n.z. Herhangi bir sat.r.n uzerinde sa. klik yaparsan.z,
bir menu ac.l.r.
Sil:
Cizim penceresini siler.
Ac/Kapa:
Ac.ksa kapat.r, kapal.ysa acar.
Temel Konular
26
Pencereyi one getir:
Pencereyi aktif cizim penceresi yaparak, uzerinde cal…lmas.n. sa.lar
Cizim S.n.rlar.
Cizim s.n.rlar. ile grafik alan uzerinde cal…lan alan. tan.mlar.
1. Bildirim menusunden Cizim S.n.rlar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Cizim S.n.rlar. Ayarlar. penceresi gelecektir.
3. Bu pencerede sol alt ko.e ve sa. ust ko.enin koordinatlar.n. girin.
4. Tamam butonuna t.klay.n.
5. Boylece cizim alan. uzerinde ciziminizin en buyuk boyutlar.n. tan.mlam.. olacaks.n.z.
Obje Secimi
Cizim s.ras.nda olu.turdu.unuz her bir eleman, obje veya nesne olarak adland.r.l.r. Objeler
uzerinde de.i.iklik yapmak istendi.inde ilgili obje secilir. Bu secme i.lemine obje secimi denir.
Cizim alan.nda var olan objeleri, komut cal..t.r.ld.ktan sonra mouse ile i.aretleyerek uzerinde
cal..malar yapabilirsiniz. Objeyi i.aretleyip secti.iniz anda, nesne uzerinde mavi renkli kucuk
kutucuklar belirir. Bu durumda obje secilmi.tir. Obje secimi, uc .ekilde yap.labilir:
1. .mleci, ekran uzerinde secmek istedi.iniz objenin uzerine getirin. Bu arada, altta ilgili
objenin ad.n. program kullan.c.ya iletir. Mousefun sol tu.una bas.n. Obje secilecektir.
2. .mleci secmek istedi.iniz objelerin d…na ta..y.p, sol tu.a bas.n. Objeleri icine alacak
cercevenin bir ko.esini, belirlemi. olursunuz. .mleci hareket ettirerek, cerceveyi olu.turun
ve sol tu.a bas.n. Cerceve icinde yer alan objeler secilmi. olur.
3. .mleci secmek istedi.iniz objelerin d…na ta..y.p, sol tu.a bas.n. Objeleri icine alacak
cercevenin bir ko.esini, belirlemi. olursunuz. Klavyeden shift tu.una bas.l. tutup, imleci
hareket ettirin ve istedi.iniz boyutta cerceveyi olu.turun. Sol tu.a bas.n. Cercevenin icinde
kalan ve uzerinden gecen butun objeleri secmi. olursunuz.
Secilmi. objeler uzerinde yap.lacak, ikinci bir secim i.lemi, objelerin secilmi.lik ozelli.ini
ortadan kald.r.r.
Secme Uzakl…
Obje secimi s.ras.nda, t.klama i.leminin objeden ne kadar uza.a yap.labilece.ini belirten ayara
verilen add.r. Obje, secme uzakl… ayar. cevresinde bulunuyorsa, alt k.s.mda ilgili objenin
ismini gorursunuz.
1. Ayarlar Menusunden Genel Ayarlar sat.r.n. t.klay.n.
2. Secme Ayarlar. grubundaki Secme uzakl… sat.r. onundeki kutuyu cift t.klay.n.
3. .stedi.iniz de.eri girin.
4. Tamam butonunu t.klay.n.
Genel Obje Edit
Cizdi.iniz objelerin ozelliklerini o objeye ait ayarlardan belirleyebilirsiniz. Ancak cizimin
herhangi bir a.amas.nda daha once olu.turulmu. bir objenin ozelliklerini de.i.tirmenin en k.sa
yolu Genel Obje Edit komutunu kullanmakt.r.
1. De.i.tir menusunden Genel Obje Edit sat.r.n. veya toolbardan Genel Obje Edit butonunu
Temel Konular
27
t.klay.n.
2. Ayarlar. de.i.tirilecek objeyi t.klay.n. (Sol altta ilgili objenin ismini gorun)
3. Kar..n.za ilgili objenin ayarlar penceresi gelecektir.
4. .stedi.iniz de.i.iklikleri yap.n.
5. Tamam butonuna bas.n.
6. Yapt…n.z ayarlar ilgili objeye uygulanacakt.r.
Genel Obje Edit komutunu uygulaman.n di.er yolu
1. Objeleri secin. (Ayn. grup objeler -orne.in kiri.ler- veya grubu farkl. objeler -orne.in kiri. ve
kolon-)
2. Genel obje edit butonunu t.klay.n.
3. Ayarlarda yapt…n.z de.i.iklikler, ayn. gruba ait butun objeler icin uygulanacakt.r.
4. Ba.ka obje grubu icin, s.rayla kendi ayarlar. ekrana gelecektir.
veya
1. Genel ayarlarda sa. tu. menu aktif ise,
2. Obje uzeriden mousefun sa. butonuna bas.n. Ac.lan menuden ozellikleri t.klay.n.
3. Birden fazla obje sectiyseniz, klavyeden shift tu.una bas.l. tutarak mousefun sa.
butonuna bas.n.
4. Ac.lan menuden ozellikleri t.klay.n.
Genel Obje Edit butonu
.pucu: Genel obje editle cok say.daki objenin ozelliklerini ayn. anda de.i.tirebilirsiniz. Bununla
beraber, bir ayar. de.i.tirmek demek, o ayar.n eski de.erinin de.i.mesi demektir. Dolay.s.yla,
coklu obje edit s.ras.nda ac..a c.kan dialoglarda, sadece de.i.en ayarlar, edit edilen objelerde
dikkate al.n.r. Di.er ayarlar eskisi gibi kal.r. Orne.in, 5 adet kiri.i genel obje editle secti.iniz ve
Kiri. Ayarlar. diyalo.u ac.ld.. Yuksekliklerini de.i.tirdiniz, ancak bu arada hepsinin duvar
yukleri farkl.. Kiri. ayarlar.nda duvar de.erini de.i.tirmedi.iniz surece, butun kiri.lerin duvarlar.
ayn. kalacakt.r. Sadece yukseklikler de.i.ecektir.
Undo
Undo, yap.lan en son i.lemin etkisini geri al.r. S.n.rs.zd.r.
1. Destek menusunden Undo sat.r.n. veya toolbardan Undo butonunu t.klay.n.
2. En son i.lem geri al.nacakt.r.
3. Undo butonuna bast.kca i.lemler geri al.nacakt.r.
Alt ve Backspace tu.lar.na birlikte basarak da undoyu cal..t.rabilirsiniz.
Undo butonu.
Lokal Undo
Lokal undo coklu i.lemlere sahip obje ciziminde(kiri., temel, tarama vb.), en son noktan.n
t.klamas.n. geri almak icin kullan.l.r.
1. Toolbardan kiri. butonunu t.klay.n. (Lokal Undo butonu aktif hale gelecektir.)
2. Kiri.i cizmeye ba.lay.n.
Temel Konular
28
3. Herhangi bir anda, toolbardan Lokal Undo butonunu t.klay.n. Kiri.i cizerken, cizim alan.nda
belirlenen en son nokta geri al.nacakt.r.
Lokal Undo butonu
Redo
Redo undo yapt…n.z en son i.lemin etkisini geri al.r.
1. Destek menusunden Redo sat.r.n. veya toolbardan Redo butonunu t.klay.n.
2. Undo ile, uygulanan son i.lem ileri al.nacakt.r.
Redo butonu, Undo cal..t.r.l.rsa aktif hale gelir.
Redo butonu.
Projeyi Kapat
Uzerinde cal..makta oldu.unuz bir projeyi , istedi.iniz zaman kapatabilirsiniz.
1. Proje Menusunden Projeyi Kapat sat.r.n. t.klay.n.
2. Kay.t edilmemi. bir projede cal…yorsan.z, program size projeyi (katlar., kesitleri ve render
cal..malar.n.z.) kay.t edilip edilmeyece.ini soracakt.r.
3. .lgili butona t.klayarak seciminizi yap.n.
4. Kay.t edilsin mi soruna iptal cevab. verilmezse, Proje kapat.lacak fakat programdan
c.k.lmayacakt.r
C.k..
1. Proje Menusunden C.k.. sat.r.n. veya klavyeden Alt tu.uyla beraber F4 tu.una bas.n.
2. Programdan c.k.lacakt.r.
3. Kay.t edilmemi. bir projede cal…yorsan.z, program size projeyi (katlar., kesitleri ve render
cal..malar.n.z.) kay.t edilip edilmeyece.ini soracakt.r.
4. Soru iptal edilmezse, i.lem sonunda programdan c.k.lacakt.r.
Destek Komutlar.
Orta Nokta
Cizilen objelerin orta noktalar.ndan yakalamak icin kullan.l.r.
Destek menusunden Orta Nokta sat.r.n. t.klay.n veya klavyeden F5 tu.una bas.n.
1. Orta Nokta aktif hale gelecektir. (Ekran.n alt.nda Orta Nokta Aktif yaz.s. belirir.)
2. Komutun iptali icin yukar.daki i.lemleri tekrar uygulay.n. Bu durumda altta Orta Nokta
Aktif De.il yaz.s.n. gorursunuz.
Orta Nokta butonu.
En Yak.n Nokta
Cizilen objelerin en yak.n noktalar.ndan yakalamak icin kullan.l.r. Destek menusunden En
Temel Konular
29
Yak.n Nokta sat.r.n. t.klay.n veya klavye den F6 tu.una bas.n.
1. En Yak.n Nokta aktif hale gelecektir. (Ekran.n alt.nda En Yak.n Nokta Aktif yaz.s.
belirecektir)
2. Komutun iptali icin yukar.daki i.lemleri tekrar yapmal.s.n.z. Bu durumda ekran.n alt.nda En
Yak.n Nokta Aktif De.il yaz.s.n. gorursunuz.
En Yak.n Nokta butonu.
Uc Nokta
Cizilen objelerin uc noktalar.ndan yakalamak icin kullan.l.r.
1. Destek menusunden Uc Nokta sat.r.n. t.klay.n veya klavyeden F4 tu.una bas.n.
2. Uc Nokta aktif hale gelecektir. Ekran.n alt.nda Uc Nokta Aktif yaz.s. belirecektir.
Komutun iptali icin yukar.daki i.lemleri tekrar yapmal.s.n.z Bu durumda ekran.n alt.nda Uc
Nokta Aktif De.il yaz.s.n. gorursunuz.
Uc Nokta butonu.
Kesi.im
Cizilen ilkel objelerin (cizgi, cember, yay) kesi.imlerinde du.um noktas. bulunmuyorsa,
kesi.imlerini yakalamak icin kullan.l.r.
1. Destek Menusunden Kesi.im sat.r.n. t.klay.n veya klavyeden F8 tu.una bas.n.
2. Kesi.im aktif hale gelecektir. (Ekran.n alt.nda Kesi.im Aktif yaz.s. belirir.)
Komutun iptali icin yukar.daki i.lemleri tekrar uygulay.n. Bu durumda altta Kesi.im Aktif De.il
yaz.s.n. gorursunuz.
Kesi.im butonu.
Obje Bul
Obje Bul komutu, kat plan.n.zdaki herhangi bir objeyi bulman.za yarar.
Destek menusu alt.ndan Obje Bul sat.r.n. t.klay.n.
1. Kar..n.za gelen Obje Bul diyalo.unda arad…n.z objenin ad.n. yaz.n. (K1, S1, D8 vb)
2. Bul butonunu t.klad…n.zda arad…n.z objeye zoom yap.lacak, sec butonunu t.klad…n.zda
obje secilecektir. Ayn. isimde ba.ka objelerin olup olmad…n. anlamak icin tekrar bul
butonunu t.klay.n.
Obje Trim Yontemi
Obje trim yontemi komutu, kolona farkl. yonlerden nonortogonal kiri.e ba.land…nda ortaya
c.kan ke.isim problemlerinin giderilmesinde kullan.lan komuttur.
Cizim Yard.mc.lar.
Dik
Dik modu aktif iken, objeleri yatay ve dikey do.rultuda daha kolay cizebilirsiniz. Bu durumda
imlec, cizim an.nda sadece yatay ve dikey yonde hareket eder.
Temel Konular
30
1. Ayarlar Menusunden Cizim Yard.mc.lar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Cizim Yard.mc.lar. penceresi gelecektir.
3. Burada Dik(Ortho) sat.r.n. t.klay.n.
4. Dik(Ortho) sat.r.n.n onundeki kutu i.aretlenecektir.
5. Tamam butonunu t.klay.n.
6. Dik modu aktif hale gelecektir.
Herhangi bir anda Shift tu.una basarsan.z, Dik modunu cal..t.r.rs.n.z.
Toolbarda Dik butonunu t.klay.n. Buton bas.l. ise dik modu aktif, de.ilse dik modu
inaktiftir.
Kilitleme
Kilitle, imlecin, belirli aral.klarla hareket etmesini sa.layan bir olanakt.r. Kilitle ac.k oldu.unda,
imlec .zgara noktalar.nda hareket edebilmektedir.
1. Ayarlar Menusunden Cizim Yard.mc.lar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Cizim Yard.mc.lar. penceresi gelecektir.
3. Kilitleme grubundan Ac.k sat.r.na t.klay.n.
4. Yaz.n.n onunde i.aret varsa, i.aret kalkacakt.r (kilitle inaktif).
5. Yaz.n.n onunde i.aret yoksa, i.aretlenecektir (kilitle aktif)
6. Tamam butonunu t.klay.n.
7. Ya da toolbar da Kilitle butonunu t.klay.n.
8. Buton bas.l.yken kilitle aktiftir.
9. Buton bas.l. de.ilken kilitle inaktiftir.
10. Kilitle aktifken, imlec .zgara cizgilerinin kesi.im noktalar.na atlar.
11. Kilitle inaktifken, imlec serbesttir.
Kilitle butonu
Izgara
Ekranda verilen limitlerle belirlenmi. alan icinde duzenli ve e.it aral.kl. noktalardan olu.an bir
.zgara (sistemi) olu.turulur. Bu sistem, cizime kolayl.k sa.lamak amac.yla kullan.lmaktad.r.
Izgara aral.klar. ise kullan.c. taraf.ndan ayarlanabilmektedir.
1. Ayarlar Menusunden Cizim Yard.mc.lar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Cizim Yard.mc.lar. penceresi gelecektir.
3. Izgara grubundan Ac.k sat.r.na t.klay.n.
4. Yaz.n.n onunde i.aret varsa, i.aret kalkacakt.r (Izgara inaktif).
5. Yaz.n.n onunde i.aret yoksa, i.aretlenecektir (Izgara aktif)
6. Tamam butonunu t.klay.n.
Temel Konular
31
Izgara Aral.klar. Ayarlar.
1. Ayarlar Menusunden Cizim Yard.mc.lar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Cizim Yard.mc.lar. penceresi gelecektir.
3. X Aral… ve Y Aral… onundeki say.lar. de.i.tirin.
4. Tamam butonuna t.klay.n. Izgara cizgileri yeni aral..a gore ayarlanacakt.r.
Kontur Cizgileri
Kontur cizgisi, poligonal bir alan. tan.mlar. Kenar cizgileri, aks kenar.n. s.n.rlar. Kontur cizgisi
de.i.tirildi.inde, program, cizilmi. akslar. yeni kontura gore tekrar olu.turur.
1. Bildirim Menusunden Kontur Cizgileri sat.r.n. t.klay.n.
2. Cizim alan.nda ko.e noktalar.n. sol tu. ile belirleyin.
3. Poligonu kapat.n (Birinci noktay. t.klad…n.zda poligon kapanacakt.r).
4. Kontur cizgisi tan.mlanacakt.r.
5. Kontur cizgilerinin ekranda gozukup gozukmemesi opsiyoneldir. Bunun icin;
6. Ayarlar Menusunden, Cizim Yard.mc.lar. sat.r.n. t.klay.n.
7. Cizim Yard.mc.lar. penceresi ekrana gelecektir.
8. Aks grubundan Kontur Cizgileri sat.r.n. t.klay.n. Onunde i.aret varsa i.aret kalkacakt.r.
..aret yoksa i.aretlenecektir.
9. ..aretli kald.r.p, Tamam butonunu t.klarsan.z, cizim alan.nda kontur cizgisi gorunmez.
Kontur Hesapla
Kontur Hesapla komutu, projenizdeki tum kontur cizgilerini otomatik olarak duzenlenmesini
sa.lar.
..lemi ba.latmak icin Destek menusu alt.ndan Kontur Hesapla sat.r.n. t.klaman.z yeterlidir.
Tum katlardaki kontur cizgileriniz uc boyutlu ciziminizin s.n.rlar.na cekilecektir.
Du.um Noktas. Goster
Du.um noktalar. , cizim alan.nda kare olarak gozukur. Ancak, du.um noktalar.n.n gozukup
gozukmemesi opsiyoneldir.
1. Ayarlar Menusunden Cizim Yard.mc.lar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Cizim Yard.mc.lar. penceresi gelecektir.
3. Burada Du.um Noktalar.n. Goster sat.r.n. t.klay.n.
4. Sat.r.n onundeki i.aret kalkacakt.r.
5. Tamam butonunu t.klay.n.
6. Du.um Noktalar. cizim alan.nda gorunmez duruma gelecektir.
Koordinat Kutusu
Cizim objelerinin lokal ve/veya global koordinatlar.n. tan.mlamak icin tasarlanm.. kutudur.
Koordinat kutusu mouse ve klavye ile kullan.labilir. X, Y, L, A, birine klavyeden bas.l.r. .mlec,
ilgili sat.ra gider ve istenilen de.er yaz.l.r. Mouse ile i.lem, ilgili say. kutusu t.klat.larak yap.l.r.
Temel Konular
32
Girilen de.erin sabit kalmas. icin enter tu.una bas.l.r. Bu durumda ilgili kutunun rengi de.i.ir.
Girilen koordinatlar, lokal ve global olarak kullan.labilir. Klavyeden G harfine bir kez
bast…n.zda X ve Y’nin onundeki kutuya carp. i.areti konulur ve Lokal olarak kullan.l.r. Yani
t.klad…n.z en son nokta orijin noktas. kabul edilir ve girdi.iniz koordinatlar bu noktaya olan
uzakl.klar. belirler. Lokal nokta tan.mla ile de cizim alan.nda lokal eksen tan.mlayabilirsiniz.
Tekrar G tu.una basarsan.z Global koordinat sistemine gore koordinat girersiniz.
Koordinat Kutusundaki Notasyonlar:
X kutusuna girilen de.er objenin koordinat sistemine gore yatay mesafesidir
Y kutusuna girilen de.er objenin koordinat sistemine gore dikey mesafesidir
L kutusuna girilen de.er objenin boyunu ifade eder. Lokal olarak cal…r.
A kutusuna girilen objenin yatayla yapt… ac.s.d.r.
1. Toolbardan yeni proje butonunu mousenizin sol tu.unu t.klayarak yeni bir proje ac.n. 2.
(1;2) noktas.ndan (10;12) noktas.na kiri. cizece.iz. Bunun icin toolbardan kiri. butonunu
t.klay.n.
2. X say. kutusuna 1 yazmam.z gerekiyor. X tu.una bas.n, 1 yaz.n ve enter tu.una bas.n. X
say. kutusunda sabitlenecek ve kutunun rengi de.i.ecektir. (Bu arada fareyi oynatmay.n.)
3. .imdi Y kutusuna 2 yazmam.z gerekiyor. Y tu.una bas.n, 2 yaz.n ve enter tu.una bas.n.
Y say. kutusunda 2 sabitlenecektir.
4. Cizim alan.n. t.klay.n. .mlec (1;2) noktas.n. yakalayacakt.r.
5. X tu.una bas.n,10 yaz.n ve enter tu.una bas.n.
6. Y tu.una bas.n, 12 yaz.n ve enter tu.una bas.n.
7. .mlec (10;12) noktas.na kilitlenecektir. Cizim alan.n. t.klay.n.
Bu arada kutulara i.aret konulmad… icin global eksene gore kiri. cizildi.
Global eksene gore (2;3) noktas.ndan ba.layan ve bu noktaya gore 20 derece ac. yapan
6 metre uzunlu.unda kiri. cizimi ;
1. Yeni bir proje ac.n ve toolbardan kiri. butonunu t.klay.n.
2. X say. kutusuna 2 yazmak icin X tu.una bas.n, 2 yaz.n ve enter tu.una bas.n. Say.
sabitlenecek ve kutunun rengi de.i.ecektir. (Bu arada fareyi oynatmay.n)
3. Y kutusuna 3 yazmak icin Y tu.una bas.n, 3 yaz.n ve enter tu.una bas.n. Say.
sabitlenecektir.
4. Cizim alan.na t.klay.n. .mlec, (2;3) noktas.na kilitlenecektir.
5. A say. kutusuna 20 yazmam.z gerekiyor. A tu.una bas.n, 20 yaz.n ve enter tu.una bas.n.
Boylece imlec son noktaya gore (lokal eksen) 20 dereceye kilitlenir.
6. Uzunlu.un 6 metre olmas. icin L kutusuna 6 yazmam.z gerekiyor. Bunun icin, L tu.una
bas.n, 6 yaz.n ve enter tu.una bas.n. Bu durumda imlec lokal eksene gore 6 metreye
kilitlenir. Cizim alan.n. t.klay.n.
Programda koordinat kutusunu kullanarak e.ik aks cizmek icin aks uzerindeki herhangi iki
noktan.n koordinat.n. vermek yeterlidir. Cizim ekran.nda (4,4) ve (7,8) noktalar.ndan gecen
aks.n cizimi;
1. Yeni proje ac.n ve aks butonunu t.klay.n ve space bar tu.u ile imlecinizi e.ik aks
cizebilecek duruma getirin.
Temel Konular
33
2. Koordinat kutusuna bilgi girmek icin; klavyeden X tu.una bas.n, 4 yaz.p enter tu.una
bas.n. Say. sabitlenecek ve kutunun rengi de.i.ecektir.
3. Y kutusuna 4 yazmak icin Y tu.una bas.n, 4 yaz.n enter tu.una bas.n. Say. sabitlenecek
ve kutunun rengi de.i.ecektir.
4. Cizim alan.n. t.klay.n. .mlec (4,4) noktas.na kilitlenecektir.
5. .kinci noktay. girmek icin; X tu.una bas.n, 7 yaz.n ve enter tu.una bas.n.
6. Y tu.una bas.n, 8 yaz.n ve enter tu.una bas.n. .mlec (7,8) noktas.na kilitlenecek ve cizim
alan.nda aks.n.z.n sanal goruntusu olu.acakt.r.
7. .mlecinizi cizim alan.na t.klad…n.zda daha once belirtti.iniz Aks S.n.rlar. do.rultusunda
aks.n.z olu.acakt.r.
Global Koordinatlar
Cizim alan.n.n sol alt ko.esinde bulunan nokta global koordinat sistemine gore tan.mlanan
orjin noktas.d.r.
Global koordinat sistemine gore bir kiri. cizelim.
1. Kiri. butonunu t.klay.n.
2. X tu.una bas.n. .mlec koordinat kutusunda X sat.r.na gidecektir.
3. Orne.in 2 yaz.n. Bu de.er, kiri.in 1. noktas.n.n apsisi. Enter tu.una bas.n ve de.eri
kilitleyin.
4. Y tu.una bas.n. .mlec koordinat kutusunda Y sat.r.na gidecektir.
5. Orne.in 3 yaz.n. Bu de.er, duvar.n 1. noktas.n.n ordinat.. Enter tu.una bas.n ve de.eri
kilitleyin.
6. Cizim alan.n. t.klay.n. Kiri.in 1.noktas. yaz.lan de.erlere gore belirlenecektir.
7. Tekrar X tu.una bas.n. .mlec koordinat kutusunda X sat.r.na gidecektir.
8. Orne.in 6 yaz.n. Bu de.er, kiri.in 2. noktas.n.n apsisi. Enter tu.una bas.n ve de.eri
kilitleyin.
9. Y tu.una bas.n. .mlec koordinat kutusunda Y sat.r.na gidecektir.
10. Orne.in 5 yaz.n. Bu de.er, kiri.in 2. noktas.n.n ordinat.. Enter tu.una bas.n ve de.eri
kilitleyin.
11. Cizim alan.n. t.klay.n. Kiri. cizilecektir.
Lokal Koordinatlar
Kullan.c. taraf.ndan, cizim alan.n.n herhangi bir noktas.nda tan.mlana bilinen koordinat
sistemidir. Bu koordinat sistemi Lokal Nokta Tan.mla komutu ile olu.turulur.
Dondur ve Du.um Noktas. Dondur komutlar.nda, lokal nokta dondurme merkezi, yatay
eksen(apsis) ise obje ekseni kabul edilir. Ayr.nt.l. bilgi icin ilgili ba.l.klar. inceleyebilirsiniz.
Lokal Nokta Tan.mla
1. Destek Menusunden Lokal Nokta Tan.mla sat.r.n. veya toolbardan Lokal Nokta Tan.mla
butonunu t.klay.n.
2. Cizim alan.nda herhangi bir noktay. veya mevcut objelerinden birinin du.um noktas.n.
t.klay.n.
Temel Konular
34
3. Koordinat kutusundaki X ve Y sat.rlar. onundeki kutular i.aretlenecektir.
4. T.klanan nokta, orijin noktas. kabul edilecek, bu a.amadan sonra ise X ve Y sat.rlar.na
yaz.lan koordinatlar bu orijine gore i.leme sokulacakt.r.
5. Lokal koordinat sistemine gore, bir kiri.ten, belirli mesafede ba.ka bir kiri. cizelim.
Cizilecek kiri.in ac.s. 30 derece uzunlu.u 4 birim ve ba.lang.c koordinatlar., mevcut
kiri.in bitim noktas.ndan itibaren (2;3) koordinatlar.nda olsun.
6. .lk kiri. cizin (Mevcut kiri.)
7. Kiri. butonunu t.klay.n (Kiri. modundas.n.z).
8. Destek Menusunden Lokal Nokta Tan.mla sat.r.n. veya toolbardan Lokal Nokta Tan.mla
butonunu t.klay.n.
9. Mevcut kiri.in sa. du.um noktas.n. yakalay.n -imlec OK. i.aretine donecektir- ve t.klay.n.
10. Koordinat kutusundaki X ve Y sat.rlar. onundeki kutular i.aretlenecektir.
11. X tu.una bas.n. .mlec koordinat kutusunda X sat.r.na gidecektir.
12. 2 yaz.n. Bu de.er, kiri.in 1. noktas.n.n apsisi. Enter tu.una bas.n ve de.eri kilitleyin.
13. Y tu.una bas.n. .mlec koordinat kutusunda Y sat.r.na gidecektir.
14. 3 yaz.n. Bu de.er, kiri.in 1. noktas.n.n ordinat.. Enter tu.una bas.n ve de.eri kilitleyin.
15. Cizim alan.n. t.klay.n. Kiri.in 1.noktas. yaz.lan de.erlere gore belirlenecektir. Bu nokta,
mevcut kiri.in sa..na gore, (2;3) noktas.d.r.
16. L tu.una bas.n. .mlec koordinat kutusunda L sat.r.na gidecektir.
17. 4 yaz.n. Bu de.er, cizilen duvar.n uzunlu.udur.
18. A tu.una bas.n. .mlec koordinat kutusunda A sat.r.na gidecektir.
19. 30 yaz.n. Bu de.er, cizilen kiri.in ac.s.d.r.
20. Cizim alan.n. t.klay.n. Kiri. cizilecektir.
Lokal Nokta Tan.mla butonu.
Hepsini Sec
1. Toolbarda Hepsini Sec butonunu t.klay.n.
2. Cizilmi. butun objeler secilecektir.
Belirli Objeleri Secmek (Filtre)
Temel Konular
35
1. Herhangi bir moddas.n.z. (orne.in aks, aks butonunu t.klay.n)
2. Destek menusunden Hepsini Sec sat.r.n. t.klay.n.
3. Sadece akslar secilecektir (Hangi modda iseniz, o moda ait objeler secilecektir).
Hepsini Sec butonu.
Hicbirini Secme
Secilmi. objelerin hepsini b.rakmak icin kullan.l.r.
1. Bir kac obje secin.
2. Toolbardan Hicbirisini Secme butonunu t.klay.n.
3. Secilmi. butun objelerin secilmi.li.i ortadan kalkacakt.r.
Secilmi. Belirli Objeleri B.rakmak
1. Butun objeleri sectiniz.
2. Herhangi bir moddas.n.z. (orne.in aks, aks butonunu t.klay.n)
3. Destek menusunden Hicbirini Secme sat.r.n. t.klay.n.
4. Sadece akslar b.rak.lacakt.r.
Hicbirisini Secme butonu.
Secimi Ters Cevir
Secilmi. objeleri b.rak.p, secilmemi. objeleri secmek icin kullan.l.r.
1. Bir kac obje secin.
2. Toolbardan Secimi Ters Cevir butonunu t.klay.n.
3. Secildi.iniz objeler deselect olacak, bunun yan.nda di.er butun objelerin secilecektir.
Secimi Ters Cevir Butonu
Referans Tan.mlama
Dik Referans
.ki .ekilde kullan.l.r:
Dik referans olarak obje tan.mlayarak ve dik referans olarak do.rultu tan.mlayarak;
Dik Referans Olarak Obje Tan.mlayarak :
1. Herhangi bir objeyi cal..t.r.n
2. Toolbarda dik referans butonunu t.klay.n.
3. Do.rultusu olan herhangi bir objeyi t.klay.n. (Aks, cizgi, kiri. gibi)
4. .lgili obje t.kland.ktan sonra toolbardaki dik referans butonu bas.l. hale gelecek ve
koordinat kutusunun ac. sat.r.(A), ilgili objenin dik ac.s.na kilitlenecektir.
5. Bu durumda cizece.iniz obje(iptal etmedi.iniz surece objeler) secti.iniz objeye dik
Temel Konular
36
cizilecektir.
6. Dik referans modunu iptal etmek icin Dik referans butonunu tekrar t.klay.n.z.
Dik Referans butonu.
Dik Referans Olarak Do.rultu Tan.mlayarak:
1. Herhangi bir objeyi cal..t.r.n(Orne.in kiri.)
2. Toolbarda Dik Referans butonunu t.klay.n.
3. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.n. t.klay.n.
4. .kinci noktay. t.klay.n.
5. Toolbardaki dik referans butonu bas.l. hale gelecek koordinat kutusunun ac. sat.r.(A), soz
konusu iki noktan.n olu.turdu.u do.rultuya dik ac.da kilitlenecektir.
6. Bu durumda cizece.iniz obje(iptal etmedi.iniz surece objeler) bu do.rultuya dik
cizilecektir.
7. Dik referans modunu iptal etmek icin Dik referans butonunu tekrar t.klay.n.z.
Dik Referans butonu.
Dik inme ve dik c.kma i.lemlerini dik referans komutu ile gercekle.tirebilirsiniz
Paralel Referans
.ki .ekilde kullan.l.r:
Paralel referans olarak obje tan.mlayarak ve paralel referans olarak do.rultu tan.mlayarak;
Paralel Referans Olarak Obje Tan.mlayarak:
1. Cizim do.rultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi cal..t.r.n. (Orne.in duvar)
2. Toolbarda Paralel Referans butonunu t.klay.n.
3. Do.rultusu olan herhangi bir objeyi t.klay.n. (Aks, cizgi, kiri. gibi)
4. .lgili obje t.kland.ktan sonra toolbardaki paralel referans butonu bas.l. hale gelecek ve
koordinat kutusunun ac. sat.r.(A), ilgili objenin ac.s.na kilitlenecektir.
5. Bu durumda cizece.iniz obje(iptal etmedi.iniz surece objeler) secti.iniz objeye paralel
cizilecektir.
6. Paralel referans modunu iptal etmek icin Paralel referans butonunu tekrar t.klay.n.z.
Paralel Referans butonu.
Paralel Referans Olarak Do.rultu Tan.mlayarak :
1. Cizim do.rultusu belirlenmesi gereken herhangi bir objeyi cal..t.r.n. (Orne.in kiri.)
2. Toolbarda Paralel Referans butonunu t.klay.n.
3. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.n. t.klay.n.
4. .kinci noktay. t.klay.n.
5. Toolbardaki paralel referans butonu bas.l. hale gelecek koordinat kutusunun ac. sat.r.(A),
soz konusu iki noktan.n olu.turdu.u do.rultunun ac.s.na kilitlenecektir.
Temel Konular
37
6. Bu durumda cizece.iniz obje (iptal etmedi.iniz surece objeler) bu do.rultuya paralel
cizilecektir.
7. Paralel referans modunu iptal etmek icin paralel referans butonunu tekrar t.klay.n.z.
Paralel Referans butonu.
Bu komutla objeleri, herhangi bir referansa gore paralel cizebilirsiniz.
Bir Kattaki Objelerin Di.er Katlara Kopyalanmas.
H.zl. Kopyalama
H.zl. kopyalama bir kattaki objeleri di.er katlara kopyalar. Bu objeler sadece secilen objeler
olabilece.i gibi, tum objelerde olabilir.
1. H.zl. kopyalama icin birden cok kata ihtiyac.n.z vard.r. Kat genel de bu katlar. tarifleyin ve
katlar. ac.n.
2. Olu.tur menusunden H.zl. Kopyala sat.r.n. t.klay.n.
3. Kopyalama yap.lacak katlar. i.aretleyin, yap.lmayacak i.aretleri kald.r.n. Ayr.nt.l. bilgi icin,
mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n.
t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
4. Tamam butonu ustunde sol tu. ile t.klad…n.zda cal..t…n.z kattaki objeler, di.er katlara
kopyalanacakt.r.
H.zl. Kopyala butonu
Kattan Kata Yap..t.r
1. Kat Genel Ayarlar.ndan bir kat ac.n. (1.kat olsun.)
2. Kopyalanacak objelerin bulundu.u kat. secin . (Zemin kat).
3. Olu.tur menusunden Blokla sat.r.n. mousefun sol tu.u ile t.klay.n.
4. Kopyalanacak objeleri secin. Objelerin secildi.ini uzerlerinde beliren renkli i.aret
kutucuklar.ndan anlayabilirsiniz.
5. Secilen objelerin kopyalanmas. icin mousefun sa. tu.una bas.n.
6. Hedef kat. t.klayarak o pencereyi aktif hale getirin.
7. Olu.tur menusunden Yap..t.r sat.r.n. sol tu. ile t.klay.n.
8. Emin misiniz? sorusuna evet cevab.n. verdi.inizde kat kopyalama gercekle.ir.
8. Genel ayarlardan obje yap..t.r.rken koordinat al modu ac.k ise, kopyalama s.ras.nda yeni
koordinatlar., Koordinat Kutusunu kullanarak veya cizim alan.n. t.klayarak girebilirsiniz.
Yap..t.r. klavyeden Shift ve Insert tu.lar.n. birlikte kullanarak da cal..t.rabilirsiniz.
Yap..t.r butonu
38
BOLUM 3 KAT OBJELER.
Aks
Aks Ayarlar.
1. Ayarlar Menusunden Aks Ayarlar. sat.r.n. veya Aks butonunu t.klad.ktan sonra toolbar.n
alt.nda olu.an Aks Ayarlar. butonunu t.klay.n.
2. Kar..n.za Aks Ayarlar. penceresi gelecektir.
3. Aks ayarlar. penceresinde istedi.iniz ayarlar. yap.n.
4. Tamam butonunu t.klay.n.
5. Yap.lan ayarlara gore aks cizimini gercekle.tirin.
Aks butonu
Aks Ayarlar. butonu
Aks Cizimi
Toolbarda aks butonunun uzerine gelerek mouse’un sol tu.u ile butonu t.klay.n. .mlecin .ekli
de.i.ecektir . Bu durumda aks cizmeye haz.rs.n.z demektir. Klavyeden space-bar tu.una art
arda basarsan.z, aks imlecinin de.i.ti.ini gorursunuz.
1.goruntu durumunda; aks., iki nokta vererek herhangi bir ac.da cizebilirsiniz. 2.goruntu
durumunda; yatay aks (0 derece) cizmek icin kolayl.k sa.lar. 2.goruntu durumunda dikey aks
(90 derece) cizmek icin kolayl.k sa.lar.
Aks butonu
Aks Bildirim
Girilen akslar.n geometrik ozellikleri, aks bildirim ekran.nda tablola.t.r.lm.. duzende gorulur.
1. Aks cizin.
2. Bildirim Menusunden Aks Bildirim sat.r.n. t.klay.n.
3. Kar..n.za Aks Bildirim penceresi gelecektir.
4. Burada istedi.iniz de.i.iklikleri yap.n.
5. Tamam butonuna t.klay.n.
Kat Objeleri
39
6. .lgili aks.n ozellikleri de.i.ecektir.
Bir Akstan Belirli Bir Mesafede Aks Turetmek
Uc yontemle yapabilirsiniz;
1. Aks Offset :
Aks.n ad.n. otomatik de.i.tirir. Zaten aks icin geli.tirilmi.tir. Aks ozelliklerini, Aks Ayarlar.nda
yap.lan en son de.i.ikliklerden al.r. (Onerilen)
2. Klonla
Genel olarak tum objeler icin kullan.l.r. Aks.n ad. dahil, referans aks.n ozellikleri ile turetilir.
3. Obje Co.alt
Genel olarak tum objeler icin kullan.l.r. Aks.n ad. dahil, referans aks.n ozellikleri ile turetilir.
Detayl. bilgi icin ilgili konu ba.l.klar. inceleyiniz.
Aks Offset
Aks Offset, daha once cizilmi. bir akstan belirli bir mesafede o aksa paralel yeni bir aks
turetmek icin geli.tirilmi.tir. .ki .ekilde kullanabilirsiniz.
En son cizilen akstan oteleyerek;
1. Toolbarda Aks butonunu t.klay.n.
2. Ekranda aks offset toolboxf . olu.acakt.r.
3. .stedi.iniz mesafeyi girin. (+ ve ya – de.erli)
4. Aks offset butonunu t.klay.n.
5. Aks cizilecektir.
Onceden cizilen akstan oteleyerek;
1. .lgili aks. secin.
2. Yukar.daki i.lemleri s.rayla uygulay.n.
Aks butonu.
Aks offset butonu.
Klonla .le Aks Turetmek
1. Olu.tur menusu alt.nda Klonla sat.r.n. t.klay.n.
2. Mousefun sol tu.u ile kopyalanacak aks. secin.
3. Mousefun sa. tu.una bas.n.
Kat Objeleri
40
4. Cizim alan.n. sol tu. ile t.klay.n.
5. Toolbardan dik referans butonunu t.klad.ktan sonra kopyalanacak aks. t.klay.n.
6. Klavyeden L tu.una bas.n. .mlec, koordinat kutusunda L sat.r.na gidecektir.
7. .stedi.iniz oteleme mesafesini girin ve enter tu.una bas.n.
8. Cizim alan.n. t.klay.n. Aks otelenecektir.
9. .sterseniz olu.an aks.n ismini obje edit ile de.i.tirebilirsiniz.
Aks S.n.r.
Aks s.n.r., aks kenar.(kontur cizgisinin gecti.i hat) ile aks balonu aras.ndaki mesafeyi tan.mlar.
1. Bildirim menusunden Aks S.n.r. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Aks S.n.r. Ayarlar. penceresi gelecektir.
3. Bu pencerede istedi.iniz ayarlar. yap.n.
4. Tamam butonuna bas.n.
5. Aks s.n.r. de.i.ecektir.
Aks s.n.r. cizgisinin ekranda gozukup gozukmemesi opsiyoneldir. Bunun icin;
1. Ayarlar menusunden, Cizim Yard.mc.lar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Cizim Yard.mc.lar. penceresi ekrana gelecektir.
3. Aks grubundan Aks S.n.r. sat.r.n. t.klay.n. Onunde i.aret varsa i.aret kalkacakt.r. ..aret
yoksa i.aretlenecektir.
4. ..aretleyip, Tamam butonunu t.klay.n. cizim alan.nda aks s.n.r. cizgisi gorunecektir.
Aks s.n.r. ile Kontur Cizgisi aras.ndaki mesafeyi, Ayarlar menusunden Aks S.n.r. sat.r.n.
t.klad.ktan sonra kar..n.za gelen Aks S.n.r. Ayarlar. penceresinde de.i.tirebilirsiniz.
Aks Tan.mla
1. Olu.tur menusu alt.ndan Aks tan.mla sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za gelen diyalogta aks.n ad.n., tipini, ba.lang.c ve biti. noktalar.n.n koordinatlar.n.
girin ve tamam butonunu t.klay.n. Aks cizilecektir. E.er Aks Ayarlar. diyalo.undaki Aks
s.n.r.na uzat ..kk. i.aretliyse, 1 ve 2 tipi akslar icin tek bir nokta girmeniz yeterlidir.
3. E.er mevcut bir akstan oteleme yapmak suretiyle aks cizmek istiyorsan.z, Otele kutusuna
mevcut aks.n ad.n., Delta kutusuna oteleme mesafesini (m)(+ ya da -) yaz.n, aks.n tipini
girin ve tamam butonunu t.klay.n. Aks cizilecektir.
X yonundeki akslar 1 tipi, Y yonundeki akslar 2 tipi, serbest yondeki akslar da e.er X ekseni ile
yapt.klar. ac. 90o den kucukse 3, buyukse 4 tipi akslard.r.
Hatal. Giri. mesaj. al.n.yorsa, girilen koordinatlar.n aks tipine uyup uymad… kontrol edilmelidir.
Ayr.ca e.er mevcut bir akstan oteleme yap.lm.yorsa, Otele ve Delta kutular.n.n bo. olmas.
gerekir.

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Akslar.n Tipleri ve Bak.. Yonleri
Aks tipleri aks.n ac. durumunu belirler
1 tipi akslar:
Kat Objeleri
41
X eksenine paralel akslar. (0o)
2 tipi akslar:
Y eksenine paralel akslar. (90o)
3 tipi akslar:
X ekseni ile 90o’ den kucuk ac. yapan akslar.
4 tipi akslar:
X ekseni ile 90o’ den buyuk ac. yapan akslar.
Akslar.n bak.. yonleri aks uzerinde bulunan elemanlara ne yonden bakaca..m.z. belirler.
Cizilen Aks.n Ayarlar.n. De.i.tirmek
1. De.i.tir menusunden Genel Obje Edit sat.r.n. veya toolbar da Genel Obje Edit butonunu
t.klay.n. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
2. .mleci, de.i.tirmek istedi.iniz aks.n uzerine getirerek sol tu.u ile t.klay.n. O aks.n
ayarlar.n. gosteren pencere kar..n.za gelecektir.
3. De.i.iklikleri yap.n ve Tamam butonunu t.klay.n.
Kat Objeleri
42
Bir ve birden fazla aks. sectikten sonra da Genel Obje Edit butonunu t.klayabilirsiniz. Yap.lan
de.i.iklikler secilen tum akslara uygulanacakt.r.
Bir projede, sadece, tum akslar. secmek icin program.n filitre ozeli.inden faydalanabilirsiniz.
Genel Obje Edit butonu
Kolon
Kolon Cizimi
1. Toolbarda Dikdortgen Kolon butonunu veya Ciz menusunde kolon sat.r.nda ac.lan alt
menude Dikdortgen Kolon sat.r.n. t.klay.n.
2. .mlec, de.i.ecektir.
3. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na veya obje kesi.im noktalar.na mouse’un sol tu.unu
t.klay.n.
4. Kolonun goruntusu ekranda belirecektir.
5. Space-bar tu.una basarak, kolonun simetrisini alabilirsiniz.
6. Enter tu.una basarak, kolonu mouse yard.m.yla kendi etraf.nda dondurebilirsiniz.
7. Ekran.nda beliren toolboxda, kolon boyutlar.n. de.i.tirebilirsiniz.
4. Mouse’un sol tu.u ile tekrar t.klay.n.
5. Kolon cizilecektir.
Dikdortgen Kolon butonu.
Ko.eye Yana..k Kolon
Ko.eye yana..k kolon, kolon kac.kl… ne olursa olsun, kolonu kenara cak..t.rarak cizer.
1. Ciz menusunden Kolon alt menusunde, Dikdortgen Kolon sat.r.n. veya toolbarda
Dikdortgen Kolon butonunu t.klay.n.
2. Toolbar.n alt.nda butonlar olu.acakt.r.
3. Sol Ko.eye Yana..k Kolon butonunu t.klay.n.
4. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na veya obje kesi.im noktalar.na mouse’un sol tu.unu
t.klay.n.
5. Kolonun goruntusu ekranda belirecektir.
6. Space-bar tu.una basarak, kolonun simetrisini alabilirsiniz.
7. Enter tu.una basarak, kolonu mouse yard.m.yla kendi etraf.nda dondurebilirsiniz.
Kat Objeleri
43
8. Ekran.n alt.nda beliren ok butonlar.na basarak, kolon boyutlar.n. de.i.tirebilirsiniz.
9. Mouse’un sol tu.u ile tekrar t.klay.n.
10. Kolon cizilecektir.
Dikdortgen Kolon butonu.
Ko.eye yana..k kolon.
Kenara Yana..k Kolon
Kenara yana..k kolon, kolonun bir kenar.n. kenara cak…k cizerken, di.er kenar. ortalar.
1. Ciz menusunden Kolon alt menusunde, Dikdortgen Kolon sat.r.n. veya toolbarda
Dikdortgen Kolon butonunu t.klay.n.
2. Toolbar.n alt.nda butonlar olu.acakt.r.
3. Kenara Yana..k Kolon butonunu t.klay.n.
4. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na veya obje kesi.im noktalar.na mouse’un sol tu.unu
t.klay.n.
5. Kolonun goruntusu ekranda belirecektir.
6. Enter tu.una basarak, kolonu mouse yard.m.yla kendi etraf.nda dondurebilirsiniz.
7. Mouse’un sol tu.u ile tekrar t.klay.n.
8. Kolon cizilecektir.
Dikdortgen Kolon butonu.
Kenara Yana..k Kolon butonu.
Ortalanm.. Kolon
Ortalanm.. kolon, kolon kac.kl… ne olursa olsun, kolonu ortalayarak cizmeye yarar.
1. Ciz menusunden Dikdortgen Kolon alt menusunde, dikdortgen kolon sat.r.n. veya
toolbarda Dikdortgen Kolon butonunu t.klay.n.
2. Toolbar.n alt.nda butonlar olu.acakt.r.
3. Ortalanm.. Kolon butonunu t.klay.n.
4. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na veya obje kesi.im noktalar.na mouse’un sol tu.unu
t.klay.n.
5. Kolonun goruntusu ekranda belirecektir.
6. Enter tu.una basarak, kolonu mouse yard.m.yla kendi etraf.nda dondurebilirsiniz. (kare
kolonda i.lemi goremezsiniz!)
7. Ekran.nda beliren toolboxda, kolon boyutlar.n. de.i.tirebilirsiniz.
8. Mouse’un sol tu.u ile tekrar t.klay.n veya enter tu.una bas.n
9. Kolon cizilecektir.)
Dikdortgen Kolon butonu.
Kat Objeleri
44
Ortalanm.. Kolon butonu.
Dikdortgen Kolon
Kolon ayarlar.nda kac.kl.k X ve kac.kl.k Y de.erlerine gore kolon cizmekte kullan.l.r.
1. Ayarlar menusunden kolon ayarlar. sat.r.n. t.klay.n. Kolon ayarlar. diyalo.u ac.lacakt.r.
Kac.kl.k X ve Kac.kl.k Y sat.rlar.na s.ras.yla orne.in 0.10, 0.10 yaz.n ve tamam butonunu
t.klay.n.
2. Kolon toolboxf.ndan dikdortgen kolon butonunu t.klay.n.
3. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na veya obje kesi.im noktalar.na mouse’un sol tu.unu
t.klay.n.
4. Kolonun goruntusu ekranda belirecektir.
5. Space-bar tu.una basarak, kolonun simetrisini alabilirsiniz.
6. Enter tu.una basarak, kolonu mouse yard.m.yla kendi etraf.nda dondurebilirsiniz.
7. Mouse’un sol tu.u ile tekrar t.klay.n.
8. Kolon cizilecektir tan.mlanan kac.kl.kta cizilecektir.
Kolon Ayarlar.
1. 1. Ayarlar menusunden Kolon Ayarlar. veya kolon cizimi aktif iken toolbarda olu.an
Kolon Ayarlar. butonunu sol tu. ile t.klay.n.
2. Kar..n.za Kolon Ayarlar. Penceresi gelecektir.
3. Kolon Ayarlar. Penceresinde istedi.iniz ayarlar. yap.n.
4. Tamam butonunu t.klay.n.
5. Yap.lan ayarlara gore kolon cizimini gercekle.tirin.
Kolon butonu
Kolon ayarlar. butonu
Daire Kolon
1. Toolbardan Dikdortgen Kolon butonunu t.klad.ktan sonra alt bolumde olu.an Daire Kolon
butonunu veya Ciz menusunun Kolon Sat.r.nda ac.lan alt menuden Daire Kolon sat.r.n.
t.klay.n.
2. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
3. Cizim alan.nda herhangi bir yeri veya du.um noktas.n. t.klay.n.
4. Mouse’u surukleyerek daire kolonun cap.na karar verin.
5. Sol tu.u t.klay.n.
6. Daire kolon olu.acakt.r.
Dikdortgen Kolon butonu.
Daire Kolon butonu.
Kat Objeleri
45
Daire kolon boyutlar.n. de.i.tirmek:
1. Daire kolonu i.aretleyin
2. Toolbardan kolon boyutlar.n. t.klay.n.
3. Daire kolon yar.cap.na istedi.iniz yar.cap de.erini girin ve tamam butonunu t.klay.n.
Daire kolon kac.kl…n. de.i.tirmek:
1. Daire kolonu secin.
2. Genel obje edit ( ) butonunu t.klay.n.
3. Kolon ayarlar. diyalo.u ac.lacakt.r.
4. Poligon kolon butonunu t.klay.n.
5. Orijin butonunu t.klay.n. Daire kolonda kac.kl… belirleyin.
Yar.m Daire Kolon Tan.m.
Yar.m daire kolonu poligon kolon olarak tan.mlayal.m.
1. Yayla (merkez-yar.cap-ac.larla) yar.m daireyi cizin.
2. Yay. secin ve kiri.e donu.tur (panel donu.tur veya idemimarda duvara donu.tur ile de
yapabilirsiniz) sat.r.n. t.klay.n. Parca say.s.n. verin ve tamam butonu t.klay.n.
3.
4. Kiri.e donu.turmedeki amac, kiri. du.um noktalar.n. cizgi ile dola.arak poligon kolonun
.eklini olu.turmakt.r.
5. Geli.mi. yakalama modunu aktif hale getirin ve surekli cizgi ikonunu t.klay.n. Kiri.in
cevresini, kiri.e donu.turerek olu.turdu.unuz her bir du.um noktas.n. yakalayarak
dola..n.
Kat Objeleri
46
6. Konun anla..lmas. icin cevre cizgisini daha kal.n cizildi.
7. Kiri.e donu.turerek olu.turdu.unuz kiri.leri silin.
8. Yay. silin. Sadece ciziler kalacakt.r. Cizgileri secin ve poligon kolana donu.tur sat.r.n.
t.klay.n.
9.
10. Sonuc yukar.daki gibi olacakt.r. Kolonu, poligon kolon ayarlar.nda saklayarak
kutuphanenize ekleyebilirsiniz.
Yar.m daire kolonu panel objesi olarak tan.mlayal.m.
1. Yayla (merkez-yar.cap-ac.larla) yar.m daireyi cizin.
2. Yay. secin ve panele donu.tur sat.r.n. t.klay.n. Parca say.s.n. verin ve tamam butonu
t.klay.n.
Poligon Kolon
1. Ciz menusunden Kolon sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt menuden Poligon Kolon sat.r.n.
veya toolbarda Dikdortgen Kolon butonunu t.klad.ktan sonra altta olu.an Poligon Kolon
butonunu t.klay.n.
2. .mlec, de.i.ecektir.
Kat Objeleri
47
3. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na veya obje kesi.im noktalar.na mouse’un sol tu.unu
t.klay.n.
4. Poligon kolonun, varsay.lan goruntusu ekranda belirecektir.
5. Space-bar tu.una basarak, kolonun simetrisini alabilirsiniz.
6. Enter tu.una basarak, kolonu mouse yard.m.yla kendi etraf.nda dondurebilirsiniz.
7. Mouse’un sol tu.u ile tekrar t.klay.n.
8. Kolon cizilecektir.
Dikdortgen Kolon butonu.
Poligon kolon butonu.
Yeni Bir Poligon Kolon Olu.turmak
.ki yontemle olu.turulabilir.

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Cizgilerle Kapal. Alan Tarifleyerek;
1. Ciz menusunden, Cizgi sat.r. alt.nda c.kan surekli cizgi butonunu t.klay.n.
2. Koordinat kutusu yard.m.yla, poligon kolonun ko.e noktalar.n.n koordinat, uzunluk ve ac.
bilgilerini girerek poligon kolonun konturunu tarifleyin.
3. Poligon kolon konturunu secin. Olu.tur menusunden Poligona Donu.tur sat.r.n. t.klay.n.
Poligon kolon olu.acakt.r.
4. Poligon kolonu kay.t etmek icin, poligon kolonu secin.
5. Toolbardan genel obje edit butonunu t.klay.n. Ac..a c.kan Poligon Kolon ayarlar.nda
Poligon Kolon butonunu t.klay.n. Sakla butonunu t.klay.p, bir isim verin.
Poligon Kolon Ayarlar.nda Tarifleyerek:
Yeni bir poligon kolon olu.turmak icin, Poligon Kolon Ayarlar. penceresindeyken, Yeni
butonunu farenizin sol tu.u ile t.klay.n. Kar..n.za c.kan dialog kutusunda kolona bir isim verin.
Tamam butonunu t.klay.n yada enter tu.una bas.n. Cizim ekran.nda dortgen bir kolon
olu.acakt.r. Poligon kolonu her ko.e noktas.nda bir du.um noktas. olacak .ekilde olu.turmal.
ve kolonun sadece ko.e noktalar.n.n koordinatlar.n. girmelisiniz.
Kolon uzerinde varolan bir du.um noktas.n.n koordinat.n. de.i.tirmek icin imlecinizi du.um
noktas. uzerine getirip farenizin sol tu.unu t.klay.n. Du.um noktas.n. yakalam.. olursunuz.
.mlecinizi ekran uzerinde hareket ettirdi.inizde du.um noktas. da hareket eder. Dialog
kutusundaki X ve Y kutular.na du.um noktas.n.n yeni koordinat.n. yaz.p Uygula butonunu
t.klay.n. Du.um noktan.z yeni koordinat.na ta..nm.. olur.
Kolonun herhangi bir kenar.nda yeni bir du.um noktas. olu.turmak icin kolon kenar. uzerinde
cift t.klay.n. T.klad…n.z yerde yeni bir du.um noktas. olu.ur. Bu du.um noktas.n., istedi.iz
yere ta..yabilirsiniz.
Kolon uzerindeki bir du.um noktas.n. silmek icin imlecinizi silece.iniz du.um noktas. uzerine
getirin. Farenizin sol tu.unu t.klayarak du.um noktas.n. yakalay.n. Bu du.um noktas.n., en
yak.n du.um noktalar.ndan birinin uzerine goturup t.klay.n. Boylece du.um noktas.n. iptal
etmi. olursunuz.
Poligon kolon ekran.n. belirli aral.klarla .zgaraya bolup, imlecin .zgara kesi.imlerine atlamas.n.
sa.layabilirsiniz. Bunun icin, .zgara grubu alt.ndaki Ac.k ve Iz. Kilitlen sat.rlar.n.
i.aretleyebilirsiniz. .sterseniz X ve Y sat.rlar.na yeni .zgara aral.klar.n. da girebilirsiniz.
Kat Objeleri
48
Yeni olu.turdu.unuz ya da uzerinde de.i.iklik yapt…n.z bir poligon kolonu saklamak icin
Sakla butonunu farenizin sol tu.u ile t.klay.n. Kar..n.za c.kan dialog kutusunda kolona bir isim
verin. Tamam butonunu t.klay.n ya da enter tu.una bas.n.
Poligon Kolona Donu.tur
Cizgiyle olu.turulmu. poligon kolon konturunu poligon kolona donu.turur. A.a..daki .ekilde
gorulen poligon kolonu Poligon Kolona Donu.tur ile olu.tural.m.
1. Toolbardan Du.um Noktas.na Atla butonunu t.klayarak du.um noktas.na atlamay. iptal
edin.
2. Toolbardan surekli cizgi butonunu t.klay.n.
3. Cizim alan.nda herhangi bir yeri sol tu. ile t.klay.n. Cizginin ilk noktas. belirlenecektir.
4. Zoom Pencere ile t.klad…n.z noktay. buyutun.
5. L tu.una bas.n. 0.60 yaz.p enter tu.una bas.n. L sat.r. k.rm.z.ya boyanacak ve imlec
0.60fa kilitlenecektir.
6. Shift tu.una bas.n ve imleci sa.a do.ru kayd.r.n ve sol tu. ile t.klay.n. Cizginin ikinci
noktas. belirlenecektir.
7. L tu.una bas.n ve 0.25 yaz.p enter tu.una bas.n. Shift tu.una bas.n ve imleci yukar.ya
do.ru kayd.r.n. Sol tu.u t.klay.n.
8. L tu.una bas.n ve 0.35 yaz.p enter tu.una bas.n. Shift tu.una bas.n ve imleci sola do.ru
kayd.r.n. Sol tu.u t.klay.n.
9. L tu.una bas.n ve 0.35 yaz.p enter tu.una bas.n. Shift tu.una bas.n ve imleci yukar.ya
do.ru kayd.r.n. Sol tu.u t.klay.n.
10. L tu.una bas.n ve 0.25 yaz.p enter tu.una bas.n. Shift tu.una bas.n ve imleci sola do.ru
kayd.r.n. Sol tu.u t.klay.n.
11. Toolbardan Du.um Noktas.na Atla butonunu t.klayarak du.um noktas.na atlamay. ac.n.
12. .lk ba.lad…n.z noktaya imleci goturun ve imlec Okey i.aretini al.nca sol tu. ile t.klay.n.
Moddan c.kmak icin klavyeden Esc tu.una bas.n.
13. Olu.turdu.unuz cizgilerin hepsini secin.
14. Olu.tur menusunden Poligona Donu.tur sat.r.n. t.klay.n. Poligon kolon olu.acakt.r.
15. Poligon kolonu kay.t etmek icin, poligon kolonu secin. Toolbardan genel obje edit butonunu
t.klay.n. Ac..a c.kan Poligon Kolon ayarlar.nda Poligon Kolon butonunu t.klay.n. Sakla
butonunu t.klay.p, bir isim verin.
Kolon Bildirim
Girilen kolon datalar., kolon bildirim ekran.nda tablola.t.r.lm.. duzende gorulur.
Kat Objeleri
49
1. Kolon cizin.
2. Bildirim Menusunden Kolon Bildirim sat.r.n. t.klay.n.
3. Kar..n.za Kolon Bildirim penceresi gelecektir.
4. Burada istedi.iniz de.i.iklikleri yap.n.
5. Tamam butonunu t.klay.n.
6. .lgili kolonun ozellikleri de.i.ecektir.
Kolon Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kolon olu.turmak icin herhangi bir aks gerekmez. Kolonun aks. otomatik olu.turulur. Kolonun
aks.na kolonun major aks. (1.aks.) diyece.iz. Kolonun di.er aks. ise kolonun minor aks.d.r ve
major aks.na diktir. Bu iki aks.n kesi.im noktas.nda ise du.um noktas. bulunmaktad.r.
A.a..daki .ekilde, du.um noktas. ve kolon aks.n.n kolon uzerindeki pozisyonu gorulmektedir.
Kolon du.um noktas.n.n kolon uzerindeki yeri ise, kolon kac.kl.klar.yla belirlenmektedir.
Orne.in, yukar.daki .ekilde kolon kac.kl.klar. xkac=10 cm., ykac= 10 cm olarak verilmi.tir.
Dolay.s.yla kolon du.um noktas. sol ve ust kenardan itibaren 10 cmfe 10 cm. iceridedir.
Orne.in, sol ko.eye yana..k yerle.tirilmi. bir kolonda du.um noktas. sol ust ko.ede, ortadan
yerle.tirilmi. bir kolonda ise, du.um noktas. kolonun ortas.ndad.r.
Kiri.ler tariflenirken, kolonun du.um noktas.n. yakalamal.d.r. Aksi takdirde, kiri.in ta..y.c.s.
kolon olmaz. Bu nedenle, kolonlar.n kac.kl.klar. girilirken, kiri. ile pozisyonu du.unulmelidir.
Kolonlar.n tarifi icin akslar.n girilmesinin gerekmedi.inden soz edilmi.ti. Bununla beraber
sistemde cizilmi. akslar bulunabilir. Bu a.amada kolonu yerle.tirirken akslar. baz alabilirsiniz.
Akslar.n kesi.im noktas.nda du.um noktas. olu.maktad.r. E.er, kolonun yerle.tirme
noktas.(du.um noktas.) ile, aks kesi.iminde bulunan du.um noktas.n. ust uste getirirseniz
kolon ve akslar birbirine ba..ml. olurlar. Bir ba.ka deyi.le, akslar ta..nd…nda veya
donduruldu.unde kolon da ta..n.r veya dondurulur.
Kolon Boyutlar.
Kolon boyutlar., secilen bir ve birden fazla kolonun boyutlar.n. tamamiyle de.i.tirme veya belirli
bir sayda att.rmak veya belirli bir say.da azaltmak icin kullan.l.r.
1. Kolon veya kolonlar. secin.
2. De.i.tir menusunden Kolon Boyutlar. sat.r.n. t.klay.n.
3. Xboy ve Yboyfa istedi.iniz de.eri girin. (Orne.in, Xboy=50, Yboy=25 yaz.l.rsa, kolon veya
kolonlar 50/25 olur. Xboy=+5, Yboy=-5 yaz.l.rsa, kolonun veya kolonlar.n X boyutu 5 artar,
Y boyutu 5 azal.r)
4. Tamam tu.u uzerinde t.klay.n.
Kat Objeleri
50
.pucu: Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una
bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help) yard.m. ekrana gelecektir.Kolon
Kolon Trimle
Kolon trimle ile kolonun herhangi bir kenar.n., deforme edebilirsiniz.
1. Dikdortgen kolon cizin.
2. Toolbardan kolon trimle butonunu t.klay.n.
3. Kolonu t.klay.n. Deforme edilecek kolon kenar.n. t.klay.n. Referans obje secin (aks,kolon,
duvar v.b.)
Kolon Trimle Komutuna Ornekler:
1. 1..ekli cizin. Kolon trimle butonunu t.klay.n.
2. S8 kolonunu t.klay.n. Kolon kenar.n. t.klay.n.
3. Kiri.i t.klay.n. 2..ekil olu.acakt.r.
Kolon trimle ile poligon kolonlar.n boyutlar.n. de.i.tirebilirsiniz.
Kat Objeleri
51
1. .ekli cizin. Kolon trimle butonunu t.klay.n.
2. S1 kolonunu t.klay.n. Kolon kenar.n. t.klay.n.
3. Aks. t.klay.n. Alttaki .ekil olu.acakt.r.
Panel (Bodrum Cevre Perdesi)
Panel
1. Toolbarda bulunan Panel butonunu sol tu. ile t.klay.n.
2. Mousefun imlecini kolonun uzerine getirin. .mlec Okey i.aretini al.nca sol tu. ile t.klay.n.
3. Panelin ilk noktas.n. belirledikten sonra, imleci ikinci kolon uzerine getirin. .mlec Okey
i.aretini al.nca, klavyeden space-bar tu.u ile panelin cizim hatt.n. de.i.tirebilirsiniz. Sol
tu.u tekrar t.klay.n.
4. Moddan c.kmak icin klavyeden Esc tu.unu bas.n.
5. Panel cizilecektir. (H.zl. cizim modu kapal. ise panelin ad.n. de.i.tirin veya enter tu.una
basarak varsay.lan ad. onaylay.n)
Panel butonu.
Panel Ayarlar.
1. Ayarlar menusunden Panel Ayarlar. sat.r.n. sol tu. ile t.klay.n.
2. Kar..n.za Panel Ayarlar. diyalo.u gelecektir.
3. Panel Ayarlar. Diyalo.unda istedi.iniz ayarlar. yap.n. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini
yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu
nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r
4. Tamam butonunu t.klay.n ve panel cizimini gercekle.tirin.
Panele Donu.tur
Panele donu.tur ile e.risel veya dairesel paneller olu.turabilirsiniz.
1. Yay veya cember cizin.
2. Yay veya cemberi, imleci uzerine getirerek sol tu.u ile secin.
3. Olu.tur menusunden Panele Donu.tur sat.r.n. t.klay.n.
4. Kar..n.za gelen panel say.s.n. verin sat.r.na yay veya cember uzerinde cizilecek panel
Kat Objeleri
52
say.s.n. verin.
5. Tamam butonunu t.klay.n.
6. Yay veya cember panele donu.ecektir.
Yay veya cemberi panele donu.turmeden once, panel ayarlar.nda, panelin ozelliklerini
ayarlayabilirsiniz.
Panele donu.tur i.leminden sonra yay veya cemberi silebilirsiniz.
Panel Bildirim
Girilen panel datalar., panel bildirim ekran.nda tablola.t.r.lm.. duzende gorulur.
1. Panel cizin.
2. Bildirim menusunden Panel Bildirim sat.r.n. t.klay.n.
3. Kar..n.za Panel Ayarlar. diyalo.u gelecektir.
4. Burada istedi.iniz de.i.iklikleri yap.n.
5. Tamam butonuna t.klay.n.
6. .lgili panelin ozellikleri de.i.ecektir.
Kiri.
Kiri. Ayarlar.
1. Ayarlar menusunden Kiri. Ayarlar. veya kiri. cizimi aktif iken toolbarda olu.an Kiri.
Ayarlar. butonunu sol tu. ile t.klay.n.
2. Kar..n.za Kiri. Ayarlar. Penceresi gelecektir.
3. Kiri. Ayarlar. Penceresinde istedi.iniz ayarlar. yap.n.
4. Tamam butonunu t.klay.n ve kiri. cizimini gercekle.tirin.
Kiri. butonu
Kiri. Ayarlar. butonu
Kiri. Cizimi
1. Kal.p plan. modunda de.ilseniz,Mimari Plan/Kal.p Plan. butonunu sol tu. ile t.klay.n.
2. Toolbarda bulunan Kiri. butonunu veya Ciz menusunden Kiri. sat.r.n. sol tu. ile t.klay.n.
3. Mousefun imlecini kolonun uzerine getirin. .mlec Okey i.aretini al.nca sol tu. ile t.klay.n.
4. Kiri.in ilk noktas.n. belirledikten sonra, imleci ikinci kolon uzerine getirin. .mlec Okey
i.aretini al.nca, klavyeden space-bar tu.u ile kiri.in cizim hatt.n. de.i.tirebilirsiniz. Sol tu.u
tekrar t.klay.n.
5. Kiri. cizilecektir. Moddan c.kmak icin klavyeden Esc tu.una bas.n.
6. (H.zl. cizim modu kapal. ise kiri.in ad.n. de.i.tirin veya enter tu.una basarak varsay.lan
ad. onaylay.n))
Kat Objeleri
53
Kiri. butonu
Kiri. Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Burada anlat.lan tum konular duvar ve panel icin de gecerlidir.
Kiri. olu.turmak icin herhangi bir aks gerekmez. Kiri.in aks. otomatik olarak olu.turulur. Kiri.
tariflenirken bilindi.i gibi iki nokta verilir. Bu noktalar kiri.in du.um noktalar.d.r. Du.um
noktalar.n. birle.tiren izafi do.ru ise kiri. aks.d.r. 1..ekilde; kiri. du.um noktalar. ve kiri. aks.
gorulmektedir.
Kiri. ortadan tan.mland… icin, kiri. du.um noktalar. ortadad.r. Kiri. ustten tan.ml. oldu.unda
du.um noktalar. ust kenara cak…k, alttan tan.ml. olursa du.um noktalar. alt kenara cak…k
olur. Bununla beraber kiri. herhangi bir noktadan da tan.ml. olabilir. Tan.ml. de.er, orne.in 5
cm. ise, kiri.in du.um noktalar. ust kenardan 5 cm. a.a..dad.r.
Kiri.in ta..y.c.lar. bilindi.i gibi kolon veya kiri. olabilir ya da bir ucu bo.ta olabilir. Bu uc
durumun ongordu.u ko.ular. inceleyelim:
1. Kiri. ta..y.c.s.n.n kolon oldu.u durum:
Kolonun veya kiri.in tarifleme s.ras. onemli de.ildir. Kolon once tan.mland.ysa, kiri.i girerken
kolon ustunde sol tu.u t.klay.n. Kiri. kolonla ili.kilendirilecektir. Data girerken kolon du.um
noktas.yla kiri. du.um noktas.n.n cak..mas. zorunlu de.ildir, ancak cak..t.rmak size kolayl.k
sa.layacakt.r. (.ekil2)
Kiri. ustten tan.mland. ve kolonlar.n du.um noktas. yakaland.. (.mlec okey i.aretini ald..)
Once kiri. tan.mland.ysa, yerle.tirilecek kolonun du.um noktas. kiri. du.um noktas.na denk
gelmelidir.
Kat Objeleri
54
Kolon yerle.tirirken imlecin okey i.aretini almas.na dikkat edin. Yukardaki .ekilde du.um
noktas.na ko.eye yana..k kolon yerle.tirelim.
Kiri.in kolona farkl. yonlerden, du.um noktas.na denk gelmeyecek .ekilde ba.lanmas.
durumunda, geli.mi. yakalama komutu kullanabilirsiniz. Ayr.nt.l. bilgi icin, Kiri.in Farkl.
Do.rultudan Kolona Ba.lanmas. ba.l…n. inceleyiniz.
2. Kiri. ta..y.c.s.n.n kiri. oldu.u durum:
Ayr.nt.l. bilgi icin, Basit kiri. tan.mlamak ba.l…n. inceleyiniz.
3. Kiri. bir ucunun bo.ta olmas. durumu:
Kiri.in sol ve sa. du.um noktalar.na kolon, panel veya kiri. objesi tarif edilmezse kiri. ucu bo.
uc olur.
Kiri.in Farkl. Do.rultudan Kolona Ba.lanmas.
A.) .ekil 1fde goruldu.u gibi S2 kolonuna X yonunde surekli olmayan iki kiri. birle.mektedir.
Bu sistemin nas.l tariflenece.ini uygulamal. olarak inceleyelim.
1. Kolonlar. girin. S1 ve S2 kolonun du.um noktalar. sol alt ko.ede, S3 kolonun du.um
noktas. sol ust ko.ede bulunmaktad.r.
2. K1 kiri.ini girmek icin, kiri. butonunu t.klay.n. Mousefu kayd.rarak S1 kolonuna ait du.um
noktas.n.n uzerinde gelin -imlec okey i.aretini alacakt.r- ve sol tu.u t.klay.n. S2 kolonuna
Kat Objeleri
55
ait du.um noktas.n.n uzerine gelin ve space-bar tu.una basarak kiri.i alttan tan.ml. yap.n,
sol tu.u tekrar t.klay.n. Moddan c.kmak icin klavyeden Esc tu.una bas.n.
3. K2 kiri.ini girmek icin, mousefun sa. tu.unu t.klay.n. Sa. tu. menusunde, komut tekrar.n.
secin. Mousefu S2 kolonun sa. ust ko.esine goturun ve klavyeden ctrl tu.unu bas.l. tutun.
.mlec okey i.aretini alacakt.r. Ctrl tu.una basarak geli.mi. yakalamay. aktif hale getirdik.
Sol tu.u t.klay.n. Ctrl tu.unu b.rak.n. S3 kolonuna ait du.um noktas.n.n uzerine mousefu
kayd.r.n, imlec okey i.aretini al.nca sol tu.u tekrar t.klay.n.
B. )Kiri.-kolon birle.imi kolonun herhangi bir noktas.ndan olabilir. .ekil 2
1. Kolonlar. girin. S1 du.um noktas. sol alt ko.ede, S2 ve S3 kolonlar.n.n du.um noktas. sol
ust ko.ede bulunmaktad.r.
2. K1 kiri.ini girmek icin, kiri. butonunu t.klay.n. Mousefu kayd.rarak S1 kolonuna ait du.um
noktas.n.n uzerinde gelin -imlec okey i.aretini alacakt.r- ve sol tu.u t.klay.n. S2 kolonuna
ait du.um noktas.n.n uzerine gelin ve space-bar tu.una basarak kiri.i ustten tan.ml. yap.n,
sol tu.u tekrar t.klay.n. Moddan c.kmak icin klavyeden Esc tu.una bas.n.
3. K2 kiri.ini girmek icin, mousefun sa. tu.unu t.klay.n. S3 kolonuna ait du.um noktas.n.n
uzerine mousefu kayd.r.n, imlec okey i.aretini al.nca sol tu.u t.klay.n. Mouse a.a..ya
do.ru kayd.r.n ve klavyeden shitf tu.una bas.l. tutun -dik modu aktif hale gelecektir,
boylece dikey cizebileceksiniz – S2 kolonun uzerine gelince sol tu.u tekrar t.klay.n.
4. Moddan c.kmak icin Esc tu.una bas.n.
C.) Poligon kolonun bir cok ko.esinde kiri.-kolon birle.imi olabilir. .ekil 3
Kat Objeleri
56
1. Kolonlar. girin. S2 kolona ait du.um noktas. sol ust ko.ede, S1 ve S3 kolonlar.na ait
du.um noktalar. sol alt ko.ede bulunmaktad.r.
2. K1 kiri.ini girerken S2 kolonun du.um noktas.n. yakalay.n.
Basit Kiri. Tan.mlamak

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Basit kiri. diye soz etti.imiz, bir ucu veya iki ucu kiri.e oturan kiri.lerdir. Normalde, kiri.
tan.mlarken, herhangi bir elemana ihtiyac.m.z yoktur. Ancak, kiri.ler statikce kolonlara/
perdelere oturdu.u gibi, kiri.lere de oturabilir. Kiri. kolonlara oturuyorsa, ilgili kiri.in uclar.,
kolonlar. yakalayacak .ekilde cizilir. Kolon t.klan.r. Kiri. kiri.e oturuyorsa, kiri.i tan.mlarken, en
yak.n noktay. kullanaca..z. Bunu bir ornekle ac.klayal.m:
1. .ki kolon aras.na bir kiri. cizin.
2. En Yak.n Noktay. aktif hale getirin.
3. .kinci kiri.i bu kiri.te tan.mlayaca..z.
4. Kiri. butonunu t.klay.n.
5. .mleci, ilk cizdi.iniz kiri.in uzerine getirin. Altta, kiri.in ad. yaz.lacakt.r.
6. Mousefun sol tu.unu t.klay.n.
7. Kiri. cizimini bitirin.
8. .lk kiri. iki parcaya ayr.lacakt.r.
NOT: Bir kiri.in herhangi bir yerinde do.eme olu.turulduysa, bu kiri.e, du.um noktas. d…nda
uzerinde kiri. tan.mlanamaz. Once do.eme silinmelidir.
Kiri.i, di.er kiri.in orta noktas.ndan tan.mlamak istiyorsan.z, Orta Nokta komutunu
Kat Objeleri
57
kullanabilirsiniz.
Panel Uzerinde Kiri. Tan.mlamak
Bodrum katlarda, baz. durumlarda panelin yuksekli.i su basman seviyesinde b.rak.labilir.
Dolay.s.yla, panel yuksekli.i kat yuksekli.i kadar olmayacakt.r. Do.eme kat seviyesinde
bulundu.u icin, bu noktada kiri.te tan.mlamak gerekecektir.
1. Kiri.i girin. Do.emeyi yerle.tirin.
2. Cizim alan.n bo. bir yerdide kiri. uzunlu.u ve ac.s. kadar panel cizin ve ta.. ile kolonun
aras.na ta..y.n.
Kiri.e Donu.tur
Kiri.e donu.tur ile e.risel veya dairesel kiri.ler olu.turabilirsiniz.
1. Yay veya cember cizin.
2. Kal.p plan.na gecin.
3. Yay veya cemberi, imleci uzerine getirerek sol tu.u ile secin.
4. Olu.tur Menusunden Kiri.e Donu.tur sat.r.n. t.klay.n.
5. Kar..n.za gelen kiri. say.s.n. verin sat.r.na yay veya cember uzerinde cizilecek kiri.
say.s.n. verin.
6. Tamam butonunu t.klay.n.
7. Yay veya cember kiri.e donu.ecektir.
Yay veya cemberi kiri.e donu.turmeden once, Kiri. Ayarlar.nda, kiri.in ozelliklerini
ayarlayabilirsiniz.
Kiri.e donu.tur i.leminden sonra yay veya cemberi silebilirsiniz.
Bir Kiri.in Sehim De.erine Bak.lmas.
Bir kiri.in sehim de.erine bakmak icin,once kiri. parcaya/parcalara bolunur. Kiri. uzerinde
olu.an du.um noktalar.n.n numaralar. ta..y.c. sistemden bak.larak not edilir. Analiz yap.l.r.
Du.um noktas. deplasmanlar. bast.r.l.r. Du.um noktas. deplasmanlar.nda G ve Q yuklemesi
ba.l.klar.nda, du.um noktas. numaras. dikkate al.narak s.rayla kiri.in G ve Q yuklemesine ait
U(z) deplasman de.erleri bulunur. Bu de.erler sabit ve hareketli yuk faktorleriyle carp.l.r ve
toplan.r. Bulunan de.er, kiri.in ilgili du.um noktas.ndaki sehim de.eridir.
Ornek:
8.75 metre ac.kl…ndaki bir kiri.in orta noktas.ndaki sehim de.erinin bulunmas.. .ekildeki K1
kiri.ini tam ortadan bolunerek iki parca haline getirilir.
Kat Objeleri
58
Do.emeler, duvar yukleri vs butun datalar girildikten sonra 3 boyut menusunden ta..y.c.
sistem al.n.r ve du.um noktas.n.n numaras.na bak.l.r. Ornekte kiri.in orta noktas.na ait du.um
noktas. numaras. 13fdur. Analiz yap.l.r ve du.um noktas. deplasmanlar. bast.r.l.r.
Ornekte G yuklemesine ait U(z)=7.39094 mm, Q yuklemesine ait U(z)=1.03947 mm. edir. Proje
genel ayarlar.nda, yuk guvenlik sekmesinde zati yuk ve hareketli yuk faktorlerine bak.l.r. Bunlar
s.ras.yla 1.4 ve 1.6 ed.r.
Dolay.s.yla K1 kiri.inin orta noktas.ndaki sehim de.eri:
Sehim de.eri = 7.39094 x 1.4 + 1.03947 x 1.6 = 12.01 mm olarak bulunur.
Kiri.lerde Duvar Yuklerinin Ayarlanmas.
ideSTAT.K program.nda kiri.lere duvar yuku iki farkl. durum icin tan.mlanabilir.
1 ).deM.MAR program.nda cizilmi. mimari bir projeye ideSTAT.K program.nda devam
etmek:
a) ideM.MAR program.nda olu.turulmu. duvarlar.n yukunu otomatik olarak statikte kullanmak:
Bu durumda, duvarlar mimari proje zaten tariflenmi.tir. .demimar duvarlar.n. kullanmak
istiyorsan.z, proje genel ayarlar.nda, di.er sekmesinde bulunan gideM.MAR duvarlar.ndan alh
secene.ini i.aretlemelisiniz. .deSTAT.K program.nda mimaride girilmi. duvar yukleri,
kap./pencere bo.luklar. du.ulerek otomatik olarak dikkate al.nacakt.r.
NOT: .demimar program.nda duvar tan.mlarken duvar.n 1 m3fun a..rl… girilebilmektedir.
b) ideM.MAR program.nda olu.turulmu. duvarlar.n yukunu kullanmadan, kullan.c. tan.ml.
duvar yuku kullanmak:
Bu durumda, duvarlar mimari proje tariflenmesine kar..n idemimar duvarlar.n.n yuklerini
kullanmak istemiyorsunuz demektir. Bu ko.ulda; proje genel ayarlar.nda, di.er sekmesinde
Kat Objeleri
59
bulunan gkullan.c. tan.ml. yay.l. yukten alh secene.ini i.aretlemelisiniz. Projenizde
olu.turdu.unuz kiri.lere, duvar yuklerini, numerik de.er olarak girmelisiniz.
1. Kiri. ayarlar.n. t.klay.n.
2. Statik sekmesini t.klay.n.
3. Duvar yuku sat.r.na kg/m cinsinden duvar yuku girin.
Duvar de.eri girilirken a.a..daki formul uygulanabilir:
Duvar Yuku[kg/m]= Duvar A..rl…[kg/m2] x ( kat yuksekli.i[m] – ust kat.n kiri. yuksekli.i[m] )
2 ) Paftaya cizdirilmi. mimari bir projenin datalar.n. ideSTAT.K program.nda girmek:
Bu durumda, proje genel ayarlar.nda, di.er sekmesinde bulunan gkullan.c. tan.ml. yay.l. yukten
alh secene.i i.aretlenmelidir. Projenizde olu.turdu.unuz kiri.lere, duvar yuklerini, numerik
de.er olarak girmelisiniz.
1. Kiri. ayarlar.n. t.klay.n.
2. Statik sekmesini t.klay.n.
3. Duvar yuku sat.r.na kg/m cinsinden duvar yuku girin.
Duvar de.eri girilirken a.a..daki formul uygulanabilir:
Duvar Yuku[kg/m]= Duvar A..rl…[kg/m2] x ( kat yuksekli.i[m] – ust kat.n kiri. yuksekli.i[m] )
Konsollar
Analizi sonucunda kiri.lerin konsol olarak donat.l.p donat.lmayaca.. otomatik olarak tespit
edilir. Bununla beraber, baz. kiri.lere konsol olarak donat.land.rmak veya konsol olarak
donat.lacak kiri.i normal kiri. olarak donat.land.rmak isteyebilirsiniz. Bunun icin konsollar
komutu kullan.l.r.
1. Analizinden sonra, bir kiri. secin.
2. De.i.tir menusunden Konsollar sat.r.n. t.klay.n.
3. Konsol edit diyalo.u ac.lacakt.r. Sol ucu bo.ta konsol yap.lacaksa sol konsol, sa. ucu
bo.ta konsol yap.lacaksa sa. konsol, program otomatik bulacaksa, program otomatik
yaz.s.n. t.klay.n.
4. Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.u t.klay.p, diyalo.u kapat.n.
5. Kiri.i tekrar secin. Betonarme menusunden kiri. donat.lar. sat.r.n. secin. Ac.lan
penceredeki betonarme tu.una bas.n.
Betonarme sonunda konsol olmayan kiri., konsol kiri. olarak gorunuyorsa:
1. Konsol olmayan kiri.i secin.
2. De.i.tir menusunden Konsollar sat.r.n. t.klay.n.
3. Konsol edit dialo.u ac.lacakt.r. Konsol de.il sat.r.n. t.klay.n.
4. Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.u t.klay.p, dialo.u kapat.n.
5. Kiri.i tekrar secin. Betonarme menusunden Kiri. Donat.lar. sat.r.n. secin. Ac.lan dialogta
Betonarme butonunu t.klay.n. Konsol kiri.in betonarme hesab. tekrar yap.ld..
Kat Objeleri
60
Do.eme
Do.eme (Statik)
1. Mimari planda iseniz, ekran.n sol alt ko.esinde bulunan Mimari Plan/Kal.p Plan. butonunu
mouse’un sol tu.u ile t.klay.n. Mimari plandan kal.p plan.na gececeksiniz. Kal.p plan.nda
statik do.eme aktif hale gelecektir.
2. Kiri.lerle kapal. bir bolge olu.turun.
3. Ciz menusunun Do.eme Sat.r.nda ac.lan alt menuden do.eme sat.r.n. veya toolbardan
Do.eme butonunu t.klay.n.
4. .mlecin .ekli de.i.ecektir. Bu durumda statik do.eme cizmeye haz.rs.n.z demektir.
5. Mevcut kiri.lerle olu.turulmu. kapal. bolgenin icinde herhangi bir yere mouse’un sol tu.unu
t.klay.n.
6. Mouse’u gezdirerek do.eme yuk listesinin yerini belirleyin ve mouse ‘un sol tu.una t.klay.n.
7. H.zl. cizim modu kapal.ysa, program sizden do.eme ad. yazman.z. bekleyecektir. (Ctrl +
H tu.u cizim modunu kapat.r veya acar.)
8. Klavyeyi kullanarak do.eme ad.n. yaz.n ve enter tu.una bas.n.
9. Do.emeniz olu.acakt.r.
10. H.zl. cizim modu ac.k ise do.eme ad. sorulmadan do.eme olu.acak kiri.lerle kapal. bir
bolge olu.turun.
Do.eme butonu
Do.eme Ayarlar.
1. Ekran.n sol alt ko.esinde bulunan Mimari Plan/Kal.p Plan. butonunu sol tu. ile t.klay.n.
Mimari moddan kal.p plan. moduna gececeksiniz.
2. Ayarlar menusunden Do.eme Ayarlar. sat.r.n. veya Do.eme butonunu t.klad.ktan sonra
toolbar.n alt.nda olu.an Do.eme Ayarlar. butonunu t.klay.n.
3. Kar..n.za Do.eme Ayarlar. penceresi gelecektir.
4. Do.eme Ayarlar. Penceresinde istedi.iniz ayarlar. yapabilirsiniz.
5. Tamam butonunu t.klay.n. Yap.lan ayarlara gore do.eme cizimini gercekle.tirin.
Do.eme butonu
Do.eme Ayarlar. butonu
Do.eme Bo.lu.u
1. Do.eme olu.turun.
2. Toolbardaki Do.eme butonunu t.klad.ktan sonra altta olu.an Bo.luk butonunu veya Ciz
menusunun Do.eme Sat.r.nda ac.lan alt menuden do.eme bo.lu.u sat.r.n. t.klay.n.
3. .mlec de.i.ecektir.
4. Do.eme uzerine gelerek kapal. bir alan cizin.
5. Bu alan, do.eme uzerindeki bulunan bo.lu.u tan.mlayacakt.r.
Kat Objeleri
61
Do.eme butonu
Do.eme Kenar.
1. Toolbardan Do.eme butonunu t.klad.ktan sonra olu.an Do.eme Kenar. butonunu t.klay.n.
2. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
3. Cizim alan.n. t.klayarak istedi.iniz kadar do.eme kenar. cizin.
4. Klavyeden Esc tu.una basarak cizimi sonland.r.n.
Do.eme butonu
Do.eme kenar. butonu
NOT: A.a..daki orneklerde, kiri. -statik do.eme kullan.lm..t.r. Orneklerde anlat.lanlar.n
hepsi duvar- mimari do.eme ve surekli temel-radye do.eme icin de gecerlidir.
Do.eme kenar., duvar veya kiri. olmayan, ba.ka bir deyi.le ucu bo.ta do.emelerin tarifi
icin kullan.l.r:
Yukar.daki .ekilde; 1,2,3,4 ile gorunen cizgiler do.eme kenar. ile cizildi. Daha sonra do.emeler
yerle.tirildi.
Do.eme kenar. kolonun herhangi bir ko.esini yakalayabilir:
Kat Objeleri
62
Yukar.daki .ekilde; 1,2,3 ile gorunen cizgi do.eme kenar.d.r. S9 kolonunun ko.esine geli.mi.
yakalama modu ile tariflendi. Daha sonra do.eme yerle.tirildi.
Do.eme kenar. bir kiri. veya duvar uzerinde de tan.mlanabilir:
Yukar.daki .ekilde; 1 ile gorunen cizgi do.eme kenar.d.r. Bu ornekte do.eme kenar.
tan.mlarken once en yak.n nokta aktif hale getirilir. K33 kiri.i uzerindeyken sol tu. t.klan.r, daha
sonra K40 kiri.i t.klan.r. Do.eme kenar. tan.mland.ktan sonra kiri.ler ikiye bolunur.
Bolunmezse hatal. data girimi yap.lm.. olunur. Daha sonra D3, D6 ve D7 do.emeleri
tan.mlan.r.
NOT: Bir kiri.in herhangi bir yerinde do.eme olu.turulduysa, bu kiri.e, du.um noktas.
d…nda uzerinde do.eme kenar. tan.mlanamaz. Once do.eme silinmelidir.
Do.eme Yaz.s. Ta..
1. Do.eme olu.turun. (mimari, statik veya radye)
Kat Objeleri
63
2. Do.eme ikonunu t.klad.ktan sonra ac..a c.kan toolbarda do.eme yaz.s. ta.. butonunu
t.klay.n.
3. Do.eme yaz.s.n. t.klay.n. Do.eme uzerinde ta..mak istedi.iniz noktaya goturun. Tekrar
t.klay.n.
4. Do.eme yaz.s. ta..nacakt.r.
Do.eme butonu
Do.eme Yaz.s. Ta.. butonu
Ornek mimari do.eme yaz.s.
Ornek statik do.eme yaz.s.
Ornek radye do.eme yaz.s.
Do.eme Yuku Ayarlar.
Noktasal ve Cizgisel Do.eme yuklerinin yuk de.erleri tan.mlan.r.
1. Ayarlar menusu alt.ndan Do.eme Yuku Ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Ac.lan diyalogta zati ve hareketli yuk bilgilerini girin. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini
yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu
nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonunu t.klay.n.
Noktasal Do.eme Yuku
Do.eme uzerinde tekil yuk tariflemek icin kullan.l.r. Noktasal do.eme yukunun yuk de.erlerini
Do.eme Yuku Ayar.nda tan.mlayabilirsiniz.
1. Ciz menusu alt.ndaki Do.eme sat.r. alt.nda ac.lan menuden, Noktasal Do.eme Yuku
sat.r.n. t.klay.n.
2. Mouse imlecini noktasal do.eme yukunu yerle.tirmek istedi.iniz noktan.n uzerine getirip
t.klay.n. Noktasal do.eme yukunuz cizilecektir.
Cizgisel Do.eme Yuku
Do.eme uzerinde cizgisel yuk (duvar, parapet vb.) tariflemek icin kullan.l.r. Cizgisel do.eme
yukunun yuk de.erlerini Do.eme Yuku Ayar.nda tan.mlayabilirsiniz.
1. Ciz menusu alt.ndaki Do.eme sat.r. alt.nda ac.lan menuden, Cizgisel Do.eme Yuku
sat.r.n. t.klay.n.
2. Mousefunuzla cizgisel yukunuzun ba.lang.c ve biti. noktalar.n. t.klay.n.
Cizgisel do.eme yuku girerken dikkat edilmesi gereken bir husus:
Do.eme kenar. ile balkon cizdiniz. Cizgisel do.eme yuku ile balkon parapetinin yukunu
tan.mlamak istiyorsunuz. Cizgisel do.eme yukunu, do.eme kenar.n.n du.um noktalar.n.n
uzerine tan.mlamay.n. Biraz iceride tan.mlay.n.
Kat Objeleri
64
Betonarme Hesap Aks.
Betonarme hesap aks., do.eme analizi yapmadan once tariflenmelidir. Birden fazla ve ac.l.
cizilebilir. Bu olanak sayesinde, ozellikle yamuk kenarl. ve L tipi gibi ac.kl.klar. de.i.en
do.emelerde istenilen say.da betonarme hesap aks. gecirilerek, her de.i.en ac.kl.k icin donat.
hesaplanabilir ve cizdirilebilir.
1. Do.emeleri olu.turulduktan sonra, Ciz menusunden Do.eme sat.r. alt.nda ac..a c.kan alt
menude, Betonarme hesap aks. sat.r.n. t.klay.n. Sureklili.e dikkat ederek, do.emeleri
secin. Mousefun sa. tu.una bas.n.
2. Sol tu.u t.klay.n. .lk nokta olu.acakt.r. Mouse imlecini surukleyerek ikinci noktay. t.klay.n.
.kinci noktay. verirken koordinat kutusunda ac. girebilirsiniz. 0 veya 90 derece ile
cizilecekse, koordinat kutusunda 0 veya 90 derece ac. verilebilece.i gibi, klavyeden shift
tu.una bas.l. tutularak bu ac.lar kolayca tariflenebilir.
3. Betonarme hesap aks. bir do.eme icin farkl. yonlerden en az birer adet tariflenmelidir.
Betonarme Hesap Aks. Edit
Do.eme analizi sonucunda do.emenin cal..ma .ekli ve ne tip donat. at.laca.. otomatik olarak
tespit edilir. Bununla beraber, betonarme hesap aks. edit ile do.emenin cal..ma .ekli ve donat.
tipi de.i.tirilebilir.
1. Do.eme analizinden sonra, De.i.tir menusunden betonarme Hesap Aks. Edit sat.r.n.
t.klay.n.
2. Mousefun imlecini betonarme hesap aks. uzerine goturun ve sol tu. ile t.klay.n. Betonarme
Aks. Tipi diyalo.u ac.lacakt.r. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek,
mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help)
yard.m. ekrana gelecektir.
3. .stedi.iniz de.i.ikli.i yap.n ve Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.p
diyalo.u kapat.n.
Betonarme Hesap Aks. Sil
1. De.i.tir menusunden Betonarme Hesap Aks. Sil sat.r.n. t.klay.n.
2. Mousefun imlecini betonarme hesap aks.n.n uzerine goturun ve sol tu. ile t.klay.n.
3. Betonarme hesap aks. silinecektir.
Nervur
Nervur
Nervur icin statik do.eme gereklidir.
1. Statik do.eme olu.turun.
2. Ciz menusunden Do.eme sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt menuden Nervur sat.r.n. veya
do.eme toolbar. t.klad.ktan sonra nervure donu.tur butonunu t.klay.n.
3. Do.emeyi t.klay.n ve mousefun sa. tu.una bas.n.
4. Referans icin bir kiri. secin ya da iki nokta t.klayarak do.rultu belirleyin.
5. Nervur olu.acakt.r.
Nervuru olu.tururken tip nervurun kac.nc. nervur olarak kabul edilece.i onemlidir. Bunun icin
Kat Objeleri
65
nervur olu.turmadan once do.eme ayarlar.nda, nervur ba.l…n. secin. Tipik nervur 1 ve Tipik
nervur 2 sat.rlar.na yerle.tirirken referans al.nan yerden itibaren kac.nc. nervur, hesap nervuru
olacaksa o rakam. girin.(Negatif veya pozitif de.er olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her nervur icin iki adet
tip nervur tan.mlanabilir. Bu olanak ac.kl.klar. de.i.en cok kenarl. nervurlerde(L tipi gibi), farkl.
ac.kl.klar icin hesap yapt.r.lmas.n. ve cizimin al.nmas.n. sa.lar. Tip nervurler, ay.rt edilebilmesi
icin, planda farkl. renkte cizilir. Surekli nervurlerin, tip nervurleri de surekli olmak zorundad.r.
Ba.ka bir deyi.le ayn. hizaya gelmelidir. Tip nervurleri, genel obje editle nervur tan.mlad.ktan
sonra da belirleyebilirsiniz.
Tip nervur tan.mlaman.n ba.ka bir yolu ise, tipik kiri. belirle komutunu kullanmakt.r. Nervur
olu.turduktan sonra, de.i.tir menusunden do.eme sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt
menuden tipik kiri. belirle sat.r.n. t.klay.n. Nervur di.lerini t.klay.n.
Nervur boyutlar.n., do.eme ayarlar.nda, nervur ba.l… alt.nda ayarlayabilirsiniz.
Cizilen bir nervuru iptal etmek:
1. Statik do.eme olu.turun.
2. Nervur olu.turun.
3. Nervure donu.tur butonunu t.klay.n. Nervuru t.klay.n. Nervur iptal olacak, sadece do.eme
kalacakt.r.
Kaset
Kaset
Kaset icin statik do.eme gereklidir.
1. Statik do.eme olu.turun.
2. Ciz menusunden Do.eme sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt menuden Kaset sat.r.n.
t.klay.n.
3. Do.emeyi t.klay.n ve mousefun sa. tu.una bas.n.
4. 1.Referans icin bir kiri. secin ya da iki nokta t.klayarak do.rultu belirleyin.
5. 2.Referans icin ba.ka bir kiri. secin ya da iki nokta t.klayarak do.rultu belirleyin.
6. Kaset olu.acakt.r.
Kaseti olu.tururken tip kasetin kac.nc. kaset olarak kabul edilece.i onemlidir. Bunun icin kaset
olu.turmadan once do.eme ayarlar.nda, kaset ba.l…n. secin. Tipik kaset 1 ve Tipik kaset 2
sat.rlar.na yerle.tirirken referans al.nan yerden itibaren kac.nc. kaset, hesap kaseti olacaksa o
rakam. girin.(Negatif veya pozitif de.er olabilir, -1, 2 ,4 gibi.). Her kaset icin iki adet tip kaset(X
ve Y do.rultusu icin) tan.mlanabilir. Tip kasetlerin ay.rt edilebilmesi icin, planda farkl. renkte
cizilir. Surekli kasetlerin, tip kasetleri de surekli olmak zorundad.r. Ba.ka bir deyi.le ayn. hizaya
gelmelidir.
Tip kasetleri, genel obje editle kaset tan.mlad.ktan sonra da belirleyebilirsiniz.
Tip kaset tan.mlaman.n ba.ka bir yolu ise, tipik kiri. belirle komutunu kullanmakt.r. Nervur
olu.turduktan sonra, de.i.tir menusunden do.eme sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt
menuden tipik kiri. belirle sat.r.n. t.klay.n. Kaset di.lerini t.klay.n. Her iki yon icinde bu i.lemi
yap.n.
Kaset boyutlar.n., do.eme ayarlar.nda, kaset ba.l… alt.nda ayarlayabilirsiniz.
Cizilen bir kasedi iptal etmek:
1. Statik do.eme olu.turun.
Kat Objeleri
66
2. Kaset olu.turun.
3. Kasete donu.tur butonunu t.klay.n. Kasedi t.klay.n. Kaset iptal olacak, sadece do.eme
kalacakt.r.
67
BOLUM 4 TEMEL OBJELER
Tekil Temel
Tekil Temel Ayarlar.
1. Tekil temel modundayken toolbar.n alt.nda olu.an Tekil Temel Ayarlar. butonunu veya
Ayarlar menusunden Tekil Temel Ayarlar. sat.r.n. sol tu. ile t.klay.n. Kar..n.za Tekil Temel
Ayarlar. penceresi gelecektir.
2. Tekil Temel Ayarlar. penceresinde istedi.iniz ayarlar. yap.n.
3. Tamam butonunu t.klay.n ve tekil temel cizimini gercekle.tirin.
Tekil Temel Ayarlar. butonu
Tekil Temel Cizimi
Programda tekil temel tan.mlayabilmeniz icin daha once olu.turulmu. bir kolona ihtiyac.n.z
vard.r.
1. Kolon cizin. Mimari plana gecin.
2. Mimari moddayken (klavyeden tab tu.una bas.n) toolbarda Tekil Temel butonunu t.klay.n.
3. Ya da ciz Menusunden Tekil Temel sat.r.n. mousefun sol tu.u ile t.klay.n.
4. .mlec de.i.ecektir.
5. Kolon uzerinde olu.an du.um noktas.n. yakalay.n. .mlec OK. i.aretine donecektir.
6. Mousef un sol tu.una t.klay.n.
7. Space-bar tu.una basarsan.z, tekil temelin boyutlar. ana eksene gore reverse olacakt.r.
(Boyutlar. e.it temelde bu i.lem gozlenemez).
8. S tu.una basarsan.z, temel kendi etraf.nda donecektir. (Simetrik temelde bu i.lem
gozlenemez).
9. Tekil temel istedi.iniz pozisyona geldi.inde mousefun sol tu.una t.klay.n.
10. Temel cizilecektir. (H.zl. cizim modu kapal. ise temelin ad.n. de.i.tirin veya enter tu.una
basarak varsay.lan ad. onaylay.n)
Tekil temelin ozelliklerini Tekil Temel Ayarlar.nda ayarlayabilirsiniz.
NOT: Daha once cizilmi. bir tekil temelin ayarlar.n., Genel Obje Edit ile de.i.tirebilirsiniz.
Tekil Temel butonu
Ayarlara girmeden ce.itli kac.kl.klar icin kullan.lan tekil temel butonlar. ve temel boyutlar.
Temel Objeler
68
girilebilen kutucuklar
Surekli Temel
Surekli Temel Cizimi
1. Mimari moddayken, toolbarda bulunan Temel kiri.i butonunu veya Ciz menusunden
Surekli Temel sat.r.n. mouse’un sol tu.u ile t.klay.n.
2. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na sol tu. ile t.klay.n. T.klanan bu noktada temelin ilk
noktas. olu.acakt.r.
3. Bu arada space-bar tu.u ile surekli temelin cizim hatt.n. de.i.tirebilirsiniz.
4. Temelin ilk noktas.n. belirledikten sonra cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na sol tu.unu
tekrar t.klayarak ikinci noktas.n. belirleyin Moddan c.kmak icin klavyeden Esc tu.una
bas.n.
5. Temel cizilecektir. (H.zl. cizim modu kapal. ise surekli temelin ad.n. de.i.tirin veya enter
tu.una basarak varsay.lan ad. onaylay.n)
Surekli temelin ozelliklerini Surekli Temel Ayarlar.nda ayarlayabilirsiniz.
Surekli Temel butonu
Surekli Temel Ayarlar.
1. Ayarlar menusunden Surekli Temel Ayarlar. veya Surekli Temel cizimi aktif iken toolbarda
olu.an Surekli Temel Ayarlar. butonunu sol tu. ile t.klay.n.
2. Kar..n.za Surekli Temel Ayarlar. penceresi gelecektir.
3. Surekli Temel Ayarlar. penceresinde istedi.iniz ayarlar. yap.n.
4. Tamam butonunu t.klay.n.
5. Yap.lan ayarlara gore temel cizimini gercekle.tirin.
Surekli Temel Ayarlar. butonu
Radye Temel
Radye Do.emesi
1. Kal.p plan.ndaysan.z, ekran.n sol alt ko.esinde bulunan Mimari Plan/Kal.p Plan. butonunu
mousefun sol tu.u ile t.klay.n.
2. Surekli temel ile kapat.lm.. bir alan olu.turun.
3. Ciz menusunun Do.eme Sat.r.nda ac.lan alt menuden radye do.eme sat.r.n. t.klay.n.
4. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
5. Kapal. alan.n herhangi bir yerine mousefun sol tu.unu t.klay.n.
6. Mousefu gezdirerek do.eme yuk listesinin yerini belirleyin ve mouse eun sol tu.una t.klay.n.
7. Radye do.emeniz olu.acakt.r.
Temel Objeler
69
Radye Do.eme Kenar.
1. Kal.p plan.ndaysan.z, ekran.n sol alt ko.esinde bulunan Mimari Plan/Kal.p Plan. butonunu
mousefun sol tu.u ile t.klay.n.
2. Toolbarda Do.eme butonunu t.klad.ktan sonra olu.an Surekli Radye Do.eme Kenar.
butonunu t.klay.n.
3. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
4. Cizim alan.n. t.klayarak istedi.iniz kadar do.eme kenar. cizin.
5. Sa. tu.a basarak cizimi sonland.r.n. Radye do.eme kenar. konsol radye do.emesi
yapmak icin kullan.l.r ve surekli temel kiri.i tan.mlanmayacak (bo. kenar) kenarlar icin
tariflenir.
Ayr.nt.l. bilgi icin do.eme kenar. ba.l…n. inceleyiniz.
Do.eme butonu
Do.eme kenar. butonu
Ba. Kiri.i
Ba. Kiri.i Ayarlar.
1. Kal.p plan.nda iseniz, ekran.n sol alt ko.esinde bulunan Mimari Plan/Kal.p Plan. butonunu
sol tu. ile t.klay.n. Kal.p plan.ndan mimari plan.na gececeksiniz.
2. Ayarlar menusunden Ba. Kiri.i Ayarlar. sat.r.n. veya Ba. Kiri.i modundayken alt bolumde
olu.an Ayarlar butonunu t.klay.n.
3. Kar..n.za Ba. Kiri.i Ayarlar. penceresi gelecektir.
4. Gerekli de.i.iklikleri yap.n ve Tamam butonunu t.klay.n.
Ba. Kiri.i Cizimi

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
1. Ciz menusunden Ba. Kiri.i sat.r.n. t.klay.n.
2. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
3. Cizim alan.n.n herhangi bir yerini sol tu. ile t.klay.n. Bu i.lem, ba. kiri.inin 1. noktas.n.
belirleyecektir. Bu arada space- bar tu.u ile ba. kiri.inin cizim hatt.n. de.i.tirebilirsiniz.
4. 2. noktas.n. belirlemek icin, tekrar cizim alan.n. t.klay.n. Modu bitirmek icin Esc tu.una
bas.n.
5. H.zl. cizim modu aktif ise ba. kiri.i cizilecek ve kiri.in numaras. otomatik belirlenecektir.
6. H.zl. cizim modu aktif de.ilse, i.lem sonlanmayacak altta ba. kiri.inin ad. gozukecektir. Bu
durumda kiri. numaras.n. klavyeyi kullanarak de.i.tirebilir ya da varsay.lan kiri.
numaras.n. kullanabilirsiniz. ..lemi sonland.rmak icin mousefun sol tu.unu tekrar t.klay.n.
70
BOLUM 5 ANAL.Z
Geometri Kontrolu
Herhangi bir katta geometrik olarak problemli objelerin varl…n. kontrol etmek icin kullan.l.r.
Program, kontrol sonunda ekrana sonuclar. listeler ve soz konusu objeleri otomatik olarak
secer.
1. Toolbardan geometri kontrolu sat.r.n. t.klay.n.
2. Ekrana gelen diyalogta, geometri kontrolu yap.lacak durumlar. i.aretleyin ve minumum
obje uzunlu.unu girin( S.f.r de.eri uzunluk kontrolu yap.lmayacak demektir).
3. .leri butonunu t.klay.n. Program, problemli durumlar.n bulunup bulunmad…n. bildirecek,
varsa problemli objeleri cizim alan.nda sececektir.
K.sa duvar, k.sa kiri., k.sa surekli temel say.s.:
Minimum obje uzunlu.u sat.r.nda girilen de.erden kucuk objeler varsa, say.s. listelenir ve
secilir. Bu objelerin uzunlu.unun gereklili.ini kontrol edin.
Ust uste duvar, kiri., surekli temel, kolon say.s.:
Soz konusu elemanlar.n ust uste cizilip cizilmedi.i rapor edilir. Ust uste elemanlar.n varl…
ancak arakatl., farkl. kotlar. iceren sistemler yap.yorsan.z gecerli olabilir. Bu durum rapor
edildi.inde secilen elemanlar.n gercekten ust uste cizilmesi gereklili.inin olup olmad…n.
kontrol edin.
Hatal. kiri./panel kesi.imi say.s.:
Birbirini kesen ve statik olarak ili.ki olmayan kiri. ve/veya paneller varsa say.s. listelenir. Bu
durum kiri.in ve/veya panelin, ba.ka kiri.i ve/veya paneli pas gecmesinden kaynaklan.r.
Analiz
71
Kolon/kiri. kesi.imleri:
Birbirini kesen ve statik olarak ili.kili olmayan kiri. ve paneller varsa listelenir. Bu durum kiri.in
kolonu pas gecmesinden kaynaklan.r.
Ust veya alt kattaki kolonlarla kesi.en kolon say.s.:
Secilen kolonun, ust veya alt kattaki kac.kl.klar. veya boyutlar. veya kotlar. hatal. girildi.i
durumlarda rapor edilir. Orne.in, kolon 50/25 boyutlar.nda olsun. Bir ust katta 60/25 ise
kesi.en kolon raporu verilir. Kolon kac.kl.klar. geometri kontrolu yap.lan katta 0/0 olsun. Ust
katta orne.in 10/0 ise ba.ka bir deyi.le kolon di. yap.yorsa, kesi.en kolon raporu verilir. Bu
durumun ortaya c.kabilece.i ba.ka bir durum ise, ust veya alt kattaki kolon kotlar.n.n hatal.
girilmesidir. Orne.in kat yuksekli.i 2.80 olsun. Alttaki kolonun ust kotuna 1 verilsin. Geometri
kontrolu yap.ld…nda alt kolon ust kattaki kolonla cak..t… icin kesi.en kolon raporu ac..a
c.kacakt.r.
Hatal. kac.kl… olan kiri. say.s.:
Kiri. orta aks.n.n kolonu kesmedi.i durumlarda rapor edilir.
Ayn. isimli objeler:
.simleri ayn. olan objeleri tespit eder. Ayn. isimli objenin gereklili.ini kontrol edin.
Hatal. pencere yerle.imi:
Pencerelerin duvar.n icinde kal.p kalmad…n.n kontrolu yap.l.r.
Hatal. kap. yerle.imi:
Kap.lar.n duvar.n icinde kal.p kalmad…n.n kontrolu yap.l.r.
Yetersiz ve hatal. hesap aks. cizilmi. do.emeler:
Statik do.emelerde, hesap aks. cizilmediyse ya da sadece bir yonde cizildi.i durumlarda rapor
edilir.
Geometri kontrolu butonu
Donat. Secimi
1. Betonarme menusunden Donat. Secimi sat.r.n. t.klay.n. Donat. Secimi dialo.u ac.lacakt.r.
2. Bu dialogta, Kiri., Kolon, Panel, Do.eme, Tekil Temel, Surekli Temel, Nervur
elemanlar.n.n betonarmelerin kullan.labilecek donat. caplar.n. belirleyebilirsiniz. Orne.in,
do.eme sekmesini t.klay.n. Donat. sat.r. kar..ndaki, 8, 10, 12, 14 ve 16 sutunlar.na ait
kutular.(check box) sol tu. ile i.aretleyin, di.er donat.lar.n i.aretini kald.r.n.
3. Do.eme betonarmesi sonucunda i.aretli olan caplar kullanabilecek, i.aretli olmayan caplar
kullan.lmayacakt.r.
4. Tamam butonu t.klay.n. Donat. secimi dialo.u kapanacakt.r.
Do.eme Analizi
1. Analiz menusunden do.eme analizi sat.r.n. t.klay.n.
2. Cal…lan katta do.emeler sonlu elemanlar yontemine gore cozulecek ve betonarme hesab.
otomatik olarak yap.lacakt.r.
Analiz
72
NOT: Do.eme analizinden once betonarme hesap akslar. tan.mlanmal.d.r.
Pencere menusunden di.er katlar secilerek, her bir kat.n do.eme analizi yap.lmal.d.r.
Analiz+Betonarme
Analiz + Betonarme, temel dahil, do.eme analizi d…ndaki tum analizleri yapar. Analiz
menusunden Analiz + Betonarme sat.r.n., ya da toolbardan Analiz + Betonarme
butonunu t.klay.n.
NOT: Analiz+Betonarme yapt.rabilmek icin tum katlar.n ac.k olmas. gerekir. Bunun icin
pencere menusu alt.nda hepsini ac sat.r.n. t.klay.n.
Nokta Deplasmanlar.
1. Analiz menusunden Nokta Deplasmanlar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Mouse imlecini deplasmanlar.n. o.renmek istedi.iniz noktan.n uzerine getirip t.klay.n. Her
bir yuklemeye ait deplasmanlar kar..n.za gelecektir.
Temel Analizi
Analiz menusunden Temel Analizi sat.r.n. t.klay.n. E.er sistemde radye do.eme varsa, temel
analizi once yap.lmal., sonra, Analiz menusunden Radye Do.eme Analizi sat.r. t.klanmal.d.r.
73
BOLUM 6 BETONARME
BU D.YALOGLARDA YAPILAN DE….KL.KLER.N UNDOSU YOKTUR.
Do.eme Donat.lar.
1. Do.eme analizinden sonra Betonarme menusundeki Do.eme Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n.
Do.eme Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n
uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu
nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Sol, Ac.kl.k ve Sa. hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Kiri. Donat.lar.
1. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menusundeki Kiri. Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n. Kiri.
Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine
getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this
Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Dialogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Nervur Donat.lar.
1. Do.eme analizinden sonra Betonarme menusundeki Nervur Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n.
Nervur Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n
uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu
nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Kaset Donat.lar.
1. Do.eme analizinden sonra Betonarme menusundeki Kaset Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n.
Kaset Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n
uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu
nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
Betonarme
74
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Kolon Donat.lar.
1. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menusundeki Kolon Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n. Kolon
Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine
getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this
Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Panel Donat.lar.
1. 3 Boyut analizden sonra Betonarme menusundeki Panel Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n. Panel
Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine
getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this
Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Surekli Temel Donat.lar.
1. Temel analizden sonra Betonarme menusundeki Surekli Temel Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n.
Surekli Temel Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini
yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu
nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Tekil Temel Donat.lar.
1. Temel analizden sonra Betonarme menusundeki Tekil Temel Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n.
Tekil Temel Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini
yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu
nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Ba. Kiri.i Donat.lar.
1. Temel analizden sonra Betonarme menusundeki Ba. Kiri.i Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n. Ba.
Kiri.i Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n
uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu
nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Betonarme
75
Radye Do.emesi Donat.lar.
1. Temel analizi ve radye do.eme analizi yapt.ktan sonra Betonarme menusundeki Radye
Do.emesi Donat.lar. sat.r.n. t.klay.n. Do.eme Betonarme diyalo.u ekrana gelecektir.
Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n.
gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
2. Donat.lar.n listelendi.i hucreler cift t.kland…nda, donat. de.i.ikli.i yap.labilir.
3. Diyalogtan c.kmak icin Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Filtre Olanaklar.
Kiri. Donat.lar.nda Filtre
B (=c) : Kiri. geni.li.i
H (=c) : Kiri. yuksekli.i
OLUMSUZ : Olumsuz kiri.ler
KULKON : Kullan.c. tan.ml. konsol
SOLKON : Sol konsol
SAGKON : Sa. konsol
VD(=c) : Tasar.m kesme kuvveti
PUR_ACK_ALT(=c)PAA : Alt ac.kl.k pursantaj. (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_ACK_UST(=c)PAU : Ust ac.kl.k pursantaj. (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_SOL_ALT(=c)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_SOL_UST(=c)PLU : Sol ust pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_SAG_ALT(=c)PRA : Sa. alt pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_SAG_UST(=c)PRU : Sa. ust pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
ADT_ACK_ALT(=c)AAA : Ac.kl.k alt k.s.mdaki donat. adedi
ADT_ACK_UST(=c)AAU : Ac.kl.k ust k.s.mdaki donat. adedi
ADT_SOL_ALT(=c)ALA : Sol alt k.s.mdaki donat. adedi
ADT_SOL_UST(=c)ALU : Sol ust k.s.mdaki donat. adedi
ADT_SAG_ALT(=c)ARA : Sa. alt k.s.mdaki donat. adedi
ADT_SAG_UST(=c)ARU: Sa. ust k.s.mdaki donat. adedi
P.LYE (=c) : Pilye adedi
DUZ (=c) : Duz adedi
ILV_SOL_UST(=c)ILU : Sol ust ilave donat.s. adedi
ILV_SOL_ALT(=c)ILA : Sol alt ilave donat.s. adedi
ILV_SAG_UST(=c)IRU : Sa. ust ilave donat.s. adedi
ILV_SAG_ALT(=c)IRA : Sa. alt ilave donat.s. adedi
MOM_ACK_ALT(>c)MAA : Ac.kl.k alt momenti
MOM_ACK_UST(>c)MAU : Ac.kl.k ust momenti
Betonarme
76
MOM_SOL_ALT(>c)MLA : Sol alt moment
MOM_SOL_UST(>c)MLU : Sol ust moment
MOM_SAG_ALT(>c)MRA : Sa. alt moment
MOM_SAG_UST(>c)MRU : Sa. ust moment
EKSIKAS : Donat.s. eksik kiri.ler
Surekli Temel Donat.lar.nda Filtre
B (=c) : Temel kiri.i geni.li.i
H (=c) : Temel kiri.i yuksekli.i
OLUMSUZ : Olumsuz temel kiri.leri
KULKON : Kullan.c. tan.ml. konsol
SOLKON : Sol konsol
SAGKON : Sa. konsol
VD(=c) : Tasar.m kesme kuvveti
PUR_ACK_ALT(=c)PAA : Alt ac.kl.k pursantaj. (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_ACK_UST(=c)PAU : Ust ac.kl.k pursantaj. (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_SOL_ALT(=c)PLA : Sol alt pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_SOL_UST(=c)PLU : Sol ust pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_SAG_ALT(=c)PRA : Sa. alt pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
PUR_SAG_UST(=c)PRU : Sa. ust pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
ADT_ACK_ALT(=c)AAA : Ac.kl.k alt k.s.mdaki donat. adedi
ADT_ACK_UST(=c)AAU : Ac.kl.k ust k.s.mdaki donat. adedi
ADT_SOL_ALT(=c)ALA : Sol alt k.s.mdaki donat. adedi
ADT_SOL_UST(=c)ALU : Sol ust k.s.mdaki donat. adedi
ADT_SAG_ALT(=c)ARA : Sa. alt k.s.mdaki donat. adedi
ADT_SAG_UST(=c)ARU : Sa. ust k.s.mdaki donat. adedi
P.LYE (=c) : Pilye adedi
DUZ (=c) : Duz adedi
ILV_SOL_UST(=c)ILU : Sol ust ilave donat.s. adedi
ILV_SOL_ALT(=c)ILA : Sol alt ilave donat.s. adedi
ILV_SAG_UST(=c)IRU : Sa. ust ilave donat.s. adedi
ILV_SAG_ALT(=c)IRA : Sa. alt ilave donat.s. adedi
MOM_ACK_ALT(>c)MAA : Ac.kl.k alt momenti
MOM_ACK_UST(>c)MAU: Ac.kl.k ust momenti
MOM_SOL_ALT(>c)MLA : Sol alt moment
MOM_SOL_UST(>c)MLU : Sol ust moment
MOM_SAG_ALT(>c)MRA : Sa. alt moment
MOM_SAG_UST(>c)MRU : Sa. ust moment
Betonarme
77
MAXZGER (>c)ZG : Maksimum zemin gerilmesi
ZEMGER(>c)ZEM : Ortalama zemin gerilmesi
Kolon Donat.lar.nda Filtre
OLUMSUZ : Olumsuz kolonlar
B.RLE..M : Birle.imleri guvensiz kolonlar
ZYF (=c) : Zay.f kolonlar
PUR (=c) : Pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
ACFCK(=c) : Kolon uc bolgesi brut enkesit alan. * Beton karakteristik silindir bas.nc dayan.m.
B (=c) : Kolon B boyutu
H (=c) : Kolon H boyutu
KISA : K.sa kolonlar (K.sa kolon tan.m. kapsam.na giren kolonlar)
VD : Tasar.m kesme kuvveti
ASWS : Etriye alan.
SGPUR(=c) : Statikce gerekli pursantaj (1000 ile carp.lm.. de.er yaz.lacak)
USTMAF(=c) : Ust ucu mafsal kolonlar
ALTMAF(=c) : Alt ucu mafsal kolonlar
78
BOLUM 7 C.Z.M
3 Boyutlu Ta..y.c. Sistem
1. 3 Boyut menusunden 3 Boyutlu Ta..y.c. Sistem sat.r.n. t.klay.n.
2. Ta..y.c. sistemin 3 Boyutlu goruntusu belirecektir. Bu goruntude, eleman du.um noktalar.
ve eleman cubuk numaralar. incelenebilinir.
3. 3 boyutlu ta..y.c. sistem program.nda, toolbarda bulunan butonunu t.klarsan.z,
kullan.mla ilgili bilgi alabilirsiniz.
4. C.k.. menusunu t.klayarak goruntuyu kapat.n.
Grafik Sunum
Do.eme Kuvvetleri
Do.eme Kuvvetleri komutu, do.eme moment ve kesme kuvvetleri diyagramlar.n. incelemek
icin kullan.l.r.
1. Do.emeyi secin.
2. Analiz menusunden Do.eme Kuvvetleri sat.r.n. t.klay.n.
3. Do.emeye etkiyen kuvvetler renk de.i.imi biciminde izlenebilir. Mouse imlecini do.eme
uzerinde gezdirirseniz kuvvetlerin de.erini sol ust ko.edeki (F =) k.sm.ndan okuyabilirsiniz.
4. Klavyeden art arda Spacebar tu.una basarak X, Y, XY, ve sizin cizdi.iniz betonarme
hesap akslar. yonundeki kuvvetleri izleyebilirsiniz.
Kiri. Yukleri
Kiri. Yukleri komutu, kiri.lere etkiyen yukleri(duvar, do.eme zati, do.eme hareketli) uc boyutlu
olarak grafik bicimde izlemenize olanak sa.lar.
1. Kiri.i secin.
2. Analiz menusunden alt.ndan Kiri. Yukleri sat.r.n. t.klay.n.
3. Kiri.in 3 Boyutlu goruntusu kar..n.za gelecektir.
4. Ok tu.lar.n. kullanarak kiri.i dondurebilir, Z ve Shift+Z tu.lar.yla yakla.t.r.p uzakla.t.rabilir,
A ve Shift+A tu.lar.yla cetveli buyutup kucultebilir, S tu.uyla cetveli ac.p kapatabilir, R
tu.uyla kiri.i z ekseni etraf.nda dondurebilir, K tu.uyla kiri.in kendisini ac.p kapatabilirsiniz.
5. 1 tu.uyla kiri.in kendi yuklerini, 2 tu.uyla kiri.e etkiyen duvar yuklerini, 3 ve 4 tu.lar.yla
kiri.e etkiyen do.eme yuklerini izleyebilir, H tu.unu kullanarak hareketli ya da sabit yuk
secimi yapabilirsiniz.
6. Spacebar tu.u ile yuk diyagram.n. boyal. hale getirebilirsiniz.
Tekil Temel Deplasmanlar.
Tekil Temel Deplasmanlar. komutu, tekil temellerine etkiyen yukleri ve temellerinizde meydana
gelen cokmeleri izlemenize olanak sa.lar.
Cizim
79
1. Tekil Temeli secin.
2. Analiz menusu alt.ndan Tekil Temel Deplasmanlar. sat.r.n. t.klay.n. Temelinizdeki yuk
de.i.imleri renk de.i.imleri olarak kar..n.za gelecektir.
3. Spacebar tu.unu kullanarak hareketli, sabit ve dort yonden etkiyen deprem yuklemeleri
alt.nda temele etkiyen yukleri gorebilir, mouse imlecini temel uzerinde gezdirerek ce.itli
noktalardaki yukleri ve cokmeleri say.sal olarak okuyabilirsiniz.
4. 3D butonunu t.klay.p temeli uc boyutta izleyebilirsiniz.
5. Temeli uc boyutta dondurmek, uzakla.t.rmak, yakla.t.rmak icin R, Z, Shift+Z, ok tu.lar.n.
kullanabilirsiniz.
Ayarlar
Plan Ayarlar.
1. Cizim menusunden Plan Ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.z.
2. Ac.lan diyalogta, plan paftas.n.n ayar., cerceve rengi ve plan ba.l… yaz. rengi
ayarlanabilir. Varsay.lan ayarlar. kullanaca..z.
3. Tamam butonu ustunde t.klay.p diyalo.u kapat.n.,
Plan Olculendirme Ayarlar.
1. Cizim menusunden Plan Olculendirme ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.z.
2. Ac.lan diyalogta, olculendirme yaz. tipi, olculendirme yaz. yuksekli.i vb., olculendirme ile
ilgili ayarlar yap.labilir. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek,
mousefun sa. tu.una bas.n. gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help)
yard.m. ac..a c.kacakt.r.
3. Tamam butonunun ustunde t.klay.p diyalo.u kapat.n.
Ac.l.m Ayarlar.
1. Cizim menusunden Ac.l.m Ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Ac.lan diyalogta, ac.l.mlar icin(kiri., nervur, kaset, ba. kiri.i, surekli temel) renk ayarlar.,
olcek ve pafta boyutunu ayarlayabilirsiniz.
3. Tamam butonunun ustunde t.klay.p diyalo.u kapat.n.
Planlar
Kal.p Plan. Kesiti
1. Cizim menusunden Kal.p Plan. Kesiti sat.r.n. t.klay.n.
2. Kesit almak istedi.iniz yere imleci goturerek herhangi bir noktay. sol tu. ile t.klay.n.
3. Kesit hatt.n.n ilk noktas.n. belirledikten sonra imleci kayd.r.n (dik veya ac.l.) ve sol tu.u
tekrar t.klay.n.
4. Klavyeden enter tu.una bas.n. (Mousefun imleci goz halini alacakt.r)
5. Yonu belirlemek icin, kesit hatt.n.n alt.n. veya ustunu sol tu. ile t.klay.n. Kesit haf.zaya
al.nacakt.r.
Cizim
80
6. Kesiti yerle.tirmek icin, ister kat plan.n.n cizildi.i pencerede, ister kal.p plan. ald.ktan
sonra, yerle.tirirken koordinat al secene.ini aktif hale getirerek blok yerle.tir ile kesiti
yerle.tirin.
Kal.p Plan.
1. Cizim menusunden Kal.p Plan. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kal.p plan.nda, donat.lar ve olculendirme cizgileri blok olarak duzenlenmi.tir. Ozellikle
donat. kal.p plan.nda donat. ta..ma i.i fazlaca yap.labilece.inden, bloklar ta..ma i.lemini
oldukca kolayla.t.rmaktad.r. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt
bloklarda yine obje parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
3. Proje menusunden Genel Cizim Dosyas. Kaydet sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan diyalogta dosya
ad. sat.r.na bir dosya ad. yaz.n ve Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Kal.p plan.n. tekrar ca..rabilmek uzere saklanm..t.r.
Kolon Aplikasyon Plan.
1. Cizim menusunden Kolon Aplikasyon Plan. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kolon aplikasyon plan.nda, kolonlar, etriye detaylar. ve olculendirme cizgileri blok olarak
duzenlenmi.tir. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje
parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
3. Proje menusunden Genel Cizim Dosyas. Kaydet sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan diyalogta dosya
ad. sat.r.na bir dosya ad. yaz.n ve Tamam butonu ustunde mousefun sol tu.unu t.klay.n.
Kolon aplikasyon plan.n. tekrar ca..rabilmek uzere saklanm..t.r.
Temel Aplikasyon Plan. Kesiti
1. Cizim menusunden Temel Aplikasyon Plan. Kesiti sat.r.n. t.klay.n.
2. Kesit almak istedi.iniz yere imleci goturerek herhangi bir noktay. sol tu. ile t.klay.n.
3. Kesit hatt.n.n ilk noktas.n. belirledikten sonra imleci kayd.r.n (dik veya ac.l.) sol tu.u
tekrar t.klay.n.
4. Yonu belirlemek icin, kesit hatt.n.n alt.n. veya ustunu sol tu. ile t.klay.n. Kesit haf.zaya
al.nacakt.r.
5. Kesiti yerle.tirmek icin, ister temel plan.n.n cizildi.i pencerede, ister temel aplikasyon plan.
ald.ktan sonra yerle.tirirken koordinat al secene.ini aktif hale getirerek blok yerle.tir ile
kesiti yerle.tirin.
Temel Aplikasyon Plan.
1. Cizim menusunden Temel Aplikasyon Plan. sat.r.n. t.klay.n.
2. Temel aplikasyon plan.nda, olculendirme cizgileri blok olarak duzenlenmi.tir. Obje parcala
ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parcala ile cizgi ve yaz.lara
ayr.labilir.
3. Cizimlerde 2 boyut editleme olanaklar.n. kullanarak de.i.iklik ve ilaveler yapabilirsiniz.
(Ta.., klonla, simetri, dondur, offset, Trim vb.)
Ac.l.mlar ve Detaylar
DETAY VE ACILIM C.Z.MLER.NDE 2 BOYUT ED.TLEME OLANAKLARINI
Cizim
81
KULLANARAK DE….KL.K VE .LAVELER YAPAB.L.RS.N.Z. (TA.I, KLONLA,
S.METR., DONDUR, OFFSET, TR.M VB.)
Kiri. Ac.l.mlar.
1. Cizim menusunden Kiri. Ac.l.mlar. sat.r.n. t.klay.n. Cal…lan kat.n kiri.leri, ac.l.m
ayarlar.nda belirtilen olcek ve pafta boyutuna gore, otomatik olarak dizayn edilecektir.
Paftaya s..ma durumuna gore, bir ve birden cok kiri. ac.l.m. penceresi olu.turabilir. .lgili
pencere, Pencere menusu alt.nda bulunan listeden secilebilir.
2. Kiri. ac.l.mlar.nda, kiri.ler, donat.lar. ve olculendirme cizgileriyle blok olarak
duzenlenmi.tir. Ozellikle ta..ma i.i fazlaca yap.labilece.inden, bloklar ta..ma i.lemini
oldukca kolayla.t.rmaktad.r. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt
bloklarda yine obje parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Nervur Ac.l.mlar.

 

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
1. Cizim menusunden Nervur Ac.l.mlar. sat.r.n. t.klay.n. Cal…lan kat.n tip(nervur tan.mlarken
do.eme ayarlar.nda olu.turulan) nervurleri, ac.l.m ayarlar.nda belirtilen olcek ve pafta
boyutuna gore, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya s..ma durumuna gore, bir ve
birden cok nervur ac.l.m penceresi olu.turabilir. .lgili pencere, Pencere menusu alt.nda
bulunan listeden secilebilir.
2. Nervur ac.l.mlar.nda, nervurler, donat.lar. ve olculendirme cizgileri ile blok olarak
duzenlenmi.tir. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje
parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Kaset Ac.l.mlar.
1. Cizim menusunden Kaset Ac.l.mlar. sat.r.n. t.klay.n. Cal…lan kat.n tip(nervur tan.mlarken
do.eme ayarlar.nda olu.turulan) kasetleri, ac.l.m ayarlar.nda belirtilen olcek ve pafta
boyutuna gore, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya s..ma durumuna gore, bir ve
birden cok kaset ac.l.m penceresi olu.turabilir. .lgili pencere, Pencere menusu alt.nda
bulunan listeden secilebilir.
2. Kaset ac.l.mlar.nda, kasetler, donat.lar. ve olculendirme cizgileri ile blok olarak
duzenlenmi.tir. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje
parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Perde Detaylar.
1. Cizim menusunden Perde Detaylar. sat.r.n. t.klay.n. Cal…lan kat.n perdeleri, ac.l.m
ayarlar.nda belirtilen olcek ve pafta boyutuna gore, otomatik olarak dizayn edilecektir.
Paftaya s..ma durumuna gore, bir ve birden cok perde detay. penceresi olu.turabilir. .lgili
pencere, Pencere menusu alt.nda bulunan listeden secilebilir.
2. Perde detaylar.nda, perdeler, donat.lar. ve olculendirme cizgileri ile blok olarak
duzenlenmi.tir. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje
parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Kolon Du.ey Ac.l.mlar.
1. Cizim menusunden Kolon Du.ey Ac.l.m. sat.r.n. t.klay.n. Cal…lan kat.n kolonlar., ac.l.m
ayarlar.nda belirtilen olcek ve pafta boyutuna gore, otomatik olarak dizayn edilecektir.
Paftaya s..ma durumuna gore, bir ve birden cok kolon du.ey ac.l.m. penceresi
olu.turabilir. .lgili pencere, Pencere menusu alt.nda bulunan listeden secilebilir.
2. Kolon du.ey ac.l.m.nda, tum kolon-kiri. birle.imleri, donat.lar. ve olculendirme cizgileri ile
Cizim
82
blok olarak duzenlenmi.tir. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt
bloklarda yine obje parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Kiri. Mesnet Detaylar.
Ayn. yuke ve geometriye sahip katlar.n kiri. ac.l.mlar.n.n tekrar cizdirilmesine gerek yoktur. Bu
ozelliklere sahip katlar.n sadece mesnet ilaveleri ve montajlar. de.i.iktir. Kiri. mesnet detaylar.
herhangi bir katta mesnet ilavelerinin ve montajlar.n 1/50 tekni.inde cizdirilmesi icin kullan.l.r.
1. Cizim menusunden Kiri. mesnet detaylar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kiri. mesnet detaylar., ac.l.m ayarlar.nda belirtilen olcek ve pafta boyutuna gore, otomatik
olarak dizayn edilecektir
Kiri. mesnet detaylar.nda, donat.lar, yaz.lar ve olculendirme cizgileriyle blok olarak
duzenlenmi.tir. Ozellikle ta..ma i.i fazlaca yap.labilece.inden, bloklar ta..ma i.lemini oldukca
kolayla.t.rmaktad.r. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje
parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Kolon-Kiri. Birle.im Yatay Kesidi
1. Cizim menusunden Kolon-Kiri. Birle.im Yatay kesidi sat.r.n. t.klay.n. Cal…lan kat.n kolonkiri.
birle.imleri, ac.l.m ayarlar.nda belirtilen olcek ve pafta boyutuna gore, otomatik olarak
dizayn edilecektir. Paftaya s..ma durumuna gore, bir ve birden ac.l.m penceresi
olu.turabilir. .lgili pencere, Pencere menusu alt.nda bulunan listeden secilebilir.
2. Cizimlerde, tum kolon-kiri. birle.imleri, blok olarak duzenlenmi.tir. Obje parcala ile bloklar.
alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Temel Kiri. Ac.l.mlar.
1. Cizim menusunden Temel Kiri. Ac.l.mlar. sat.r.n. t.klay.n. Temel kiri.leri, ac.l.m
ayarlar.nda belirtilen olcek ve pafta boyutuna gore, otomatik olarak dizayn edilecektir.
Paftaya s..ma durumuna gore, bir ve birden cok temel kiri. ac.l.m. penceresi olu.turabilir.
.lgili pencere, Pencere menusu alt.nda bulunan listeden secilebilir.
2. Temel kiri. ac.l.mlar.nda, kiri.ler, donat.lar. ve olculendirme cizgileri blok olarak
duzenlenmi.tir. Ozellikle ta..ma i.i fazlaca yap.labilece.inden, bloklar ta..ma i.lemini
oldukca kolayla.t.rmaktad.r. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt
bloklarda yine obje parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Tekil Temel Detaylar.
1. Cizim menusunden Tekil Temel Detay. sat.r.n. t.klay.n. Tekil temeller, ac.l.m ayarlar.nda
belirtilen olcek ve pafta boyutuna gore, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya s..ma
durumuna gore, bir ve birden cok tekil temel detay. penceresi olu.turabilir. .lgili pencere,
Pencere menusu alt.nda bulunan listeden secilebilir.
2. Tekil temel detaylar.nda, temeller, donat.lar. ve olculendirme cizgileriyle blok olarak
duzenlenmi.tir. Ozellikle ta..ma i.i fazlaca yap.labilece.inden, bloklar ta..ma i.lemini
oldukca kolayla.t.rmaktad.r. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt
bloklarda yine obje parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Ba. Kiri.i Ac.l.mlar.
1. Cizim menusunden Ba. Kiri.i Ac.l.mlar. sat.r.n. t.klay.n. Ba. kiri.leri, ac.l.m ayarlar.nda
belirtilen olcek ve pafta boyutuna gore, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya s..ma
durumuna gore, bir ve birden cok temel kiri. ac.l.m. penceresi olu.turabilir. .lgili pencere,
Pencere menusu alt.nda bulunan listeden secilebilir.
2. Ba. kiri.i ac.l.mlar.nda, kiri.ler, donat.lar. ve olculendirme cizgileriyle blok olarak
Cizim
83
duzenlenmi.tir. Ozellikle ta..ma i.i fazlaca yap.labilece.inden, bloklar ta..ma i.lemini
oldukca kolayla.t.rmaktad.r. Obje parcala ile bloklar. alt bloklar.na ay.rabilirsiniz. Alt
bloklarda yine obje parcala ile cizgi ve yaz.lara ayr.labilir.
Donat.
Etriye Ciz
Program kolonlarda boyuna donat.larda deprem yonetmeli.inde belirtilen standartlara gore
otomatik etriye ve ciroz cizer. Bununla beraber kullan.c. kendi inisiyatifini kullanarak etriye
cizimi yapabilir.
Orne.in yukar.daki soldaki kolonda cirozlar. iptal edip, sa.daki kolonda goruldu.u gibi etriye
cizeli
1. Kolon aplikasyonda, kolonu obje parcala ile parcalay.n.
2. Cirozlar. silin.
3. Ciz menusunde donat. alt menusu alt.ndaki etriye ciz sat.r.n. t.klay.n.
4. Etriyenin ba.lanmas.n. istedi.iniz(yukar.daki cizimde ortadaki donat.lar) boyuna donat.
dairelerini s.rayla t.klay.n. .lk donat.y. t.klad…n.zda etriye cizilecektir.
Ciroz Ciz
Program kolonlarda boyuna donat.larda deprem yonetmeli.inde belirtilen standartlara gore
otomatik ciroz cizer. Bununla beraber kullan.c. ciroz ciz ile ihtiyaca gore -poligon kolonlarda bu
ihtiyac ac..a c.kabilecektir- ciroz ilavesi yapabilir.
1. Kolon aplikasyonda, kolonu obje parcala ile parcalay.n
2. Ciz menusunde donat. alt menusu alt.ndaki ciroz ciz sat.r.n. t.klay.n.
3. Poligon kolon icerisinde ciroz cizmek istedi.iniz iki boyuna donat.s.n. sol tu. ile s.rayla
t.klay.n.
4. Cirozfun pozisyonunu de.i.tirmek icin space bar tu.una bas.n.
3. Cizimi tamamlamak icin, mousefun sol tu.unu t.klay.n.
84
BOLUM 8 RAPOR
A2-A3 Turu Duzensizliklerin Kontrolu
A2-A3 Duzensizli.i kontrolu yapabilmek icin bir aks, bir de cizgiye ihtiyac vard.r.
1. Once analiz yap.n.
2. Projede A2-A3 duzensizli.i kontrolu yapaca..n.z k.sm.n kesit ozelliklerini belirlemek icin
projenin o bolgesindeki kiri. ve do.emeleri kesen bir cizgi cizin. Cizginin en zay.f kesit
ozelliklerinin bulundu.u hattan gecmesine dikkat edin.
3. Cizdi.iniz cizgiyi mouse’un sol tu.u ile uzerine t.klay.p secin.
4. Ayn. .ekilde bir aks secin. Secilen aks moment kolunun yerini belirler.
5. Cizgi ve aks. sectikten sonra Rapor menusunden Deprem Yonetmeli.i ba.l… alt.ndaki A2-
A3 Duzensizli.i Kontrolu sat.r.n. t.klay.n. A2-A3 Duzensizli.i Kontrolu diyalo.u kar..n.za
gelecektir.
6. Delta de.eri s.f.r girilirse, moment secilen aks.n olu.turdu.u hatta gore bulunur. E.er
moment kolu akstan belli bir mesafedeyse delta de.eri olarak bu mesafeyi girin (birimi
metre).
7. A2-A3 duzensizli.i yap.lacak kolonlar bak.. yonune gore aks.n ust k.sm.nda kal.yorsa ust,
alt k.sm.nda kal.yorsa alt secene.ini i.aretleyin. Tamam butonunu t.klad…n.zda program
A2-A3 Duzensizli.i Raporunu olu.turacakt.r.
8. Daha sonra raporu yazd.r.n.
Rapor
85
Bir ornek yapal.m:
1. Sistemi girip, analiz yapal.m.
2. 1 aks.n. ve cizgiyi secelim.
3. Cizgi ve aks. sectikten sonra Rapor menusunden Deprem Yonetmeli.i ba.l… alt.ndaki A2-
A3 Duzensizli.i Kontrolu sat.r.n. t.klay.n. A2-A3 Duzensizli.i Kontrolu diyalo.u kar..n.za
gelecektir.
4. Deltaya; orne.in -0.25 yazal.m. Bu de.er moment kolunu K8 ve K9 kiri.lerinin sa. yuzune
kayd.racakt.r.
5. Aks yonunu Alt verelim. Bu i.lem, A2-A3 duzensizlik kontrolunde S4 ve S5 kolonlar.n.
dikkate alaca..m.z. belirler.
Rapor
86
6. Tamam butonuna bas.n.
7. Rapor olu.acakt.r.
Yonetmelik Ve Geometrik Uygunluk Kontrolu
Proje genel ayarlar.nda, rapor almadan once projede yonetmelik ve geometrik uygunluk
kontrolu yap secene.ini aktif hale getirin. Rapor al.n.rken, varsa, program problemli durumlar.
listeleyecektir. Proje geneldeki secenek i.aretli de.ilse, liste gorunmeyecek. Bununla beraber,
secenek i.aretli olsun olmas.n, projede problem oldu.unda program c.kt. alman.za izin
vermeyecektir.
Listedeki problemlerin cozulmesi gereklidir. Liste a.a..da ac.klanm..t.r.
Katlar.n herhangi birinde 0.70ften kucuk alfai var, sistem rijitli.ini artt.r.n:
Herhangi katta guclu kolonlara gelen kesme kuvvetinin tum kolonlara gelen kesme kuvvetine
oran. %70’den kucuk olmas. durumu. Kolonlar.n boyutlar. buyutulecek. Deprem
yonetmeli.inde ilgili madde 7.3.6
Projede kesiti yetersiz veya kurallara uymayan objeler var:
Betonarme menusunden kolon, kiri. donat.lar.nda olumsuz elemanlar incelenecek, olumsuz
ko.ullar kesit buyutulerek ortadan kald.r.lacak. (Kolon ve kiri.lerde filtreden sadece olumsuzlar
listelenebilir). Perde donat.lar.nda eksik As olup olmad… kontrol edilecek. Temellerde zemin
emniyeti olumsuz c.kan tekil veya surekli temellerin varl… kontrol edilecek.
Projede ni<0.60 olan zay.f kat var, sistem rijitli.ini artt.r.n:
Herhangi bir kattaki etkili kesme alan.n.n bir ust kattaki etkili kesme alan.n.n %60′.ndan kucuk
olma durumudur. Kat parametrelerindeki duzensizlik ba.l…nda listelenen duzensizliklerden
hangi katta B1 turu duzensizlik oldu.u tespit edilerek, sistemin rijitli.i att.r.lacak. Deprem
yonetmeli.inde ilgili madde 6.3.2.4
Panel ihtiva etmeyen katlar var ve beton kalitesi olarak C16 kullan.lm..:
Suneklik duzeyi yuksek secilmi. sistemlerde perde ihtiva etmeyen katlar varsa kullan.lmas.
zorunlu en du.uk beton s.n.f. C20’dir. Proje genel ayarlar.nda Beton S.n.f. ba.l…ndan
de.i.tirilebilir. Deprem yonetmeli.indeki ilgili madde 7.2.5.1
Dinamik hesaba kat.lan mod say.s. yetersiz:
Proje Genel Ayarlar.nda Dinamik ba.l…nda tan.mlanabilen mod say.s., deprem
yonetmeli.inde madde 6.8.3.1’de belirtilen titre.im modu say.s.ndan az olamaz. Mod say.s.n.n
artt.r.n.
Goreli otelemesi cok yuksek kat veya katlar var, sistem rijitli.ini artt.r.n:
Goreli kat otelemesi deprem yonetmeli.inde, madde 6.10.1’de belirtilen de.erlerin alt.nda
kalmak zorundad.r. Bu sebeple sistem rijitli.i att.r.lmal.d.r.
.kinci mertebe gosterge de.eri cok buyuk, sistem rijitli.ini artt.r.n:
Deprem yonetmeli.inde madde 6.10.2.1’de ikinci mertebe etkileri s.n.rland.r.lm..t.r.
Projede gE.de.er Deprem Yuku Yontemih uygulanamaz. Lutfen dinamik analiz yap.n:
Sistemde deprem yonetmeli.i tablo 6.6’da belirtilen ko.ullar var. Proje genel ayarlar.ndan
deprem analizi yontemi olarak mod birle.tirme yontemi secilerek analiz tekrarlanacak.
Sistemde paneller var ve R katsay.s. 7fden buyuk:
Rapor
87
Sistemde bodrum cevre perdesi (deprem yonetmeli.i madde 6.7.2.4’de tan.mlanan) d…nda
paneller varsa, proje genel ayarlar.ndaki Suneklik duzeyi katsay.s. 7 olacak.
R katsay.s. 7, ve perde e.ilme momentlerinin toplam devrilme momentine oran. 0.75ften
buyuk:
R katsay.s. madde 6.5.2.2 ye gore tekrar hesaplanacak. alfam katsay.s. gDeprem Yonetmeli.i
Genel Raporuh , R katsay.s.n.n secim nedeni ba.l… alt.nda bas.lmaktad.r. Hesaplanan
Suneklik katsay.s. proje genel ayarlar.nda girilecek ve tekrar analiz yap.lacak.
Projede mevcut donat.s. gerekenden az olan do.emeler var:
Projede eksik As’li do.emeler var. Betonarme menusunden do.eme donat.lar. sat.r.n. t.klay.n.
Eksik As’li do.emeleri gozden gecirin. Donat. ilave edin.
Projede mevcut donat.s. gerekenden az olan kiri.ler var:
Projede eksik As’li kiri.ler var. Betonarme menusunden kiri. donat.lar. sat.r.n. t.klay.n. Tum
katlar. listeleyin ve filtreden eksik As’leri listeleyin. Donat. ilave edin.
Projede mevcut donat.s. gerekenden az olan kolonlar var:
Projede eksik As’li kolonlar var. Betonarme menusunden kolon donat.lar. sat.r.n. t.klay.n. Tum
katlar. listeleyin ve fazlaAs sutununda negatif de.er olup olmad…n. kontrol edin. Donat. ilave
edin.
Projede mevcut donat.s. gerekenden az olan surekli temeller var:
Projede eksik As’li surekli temeller var. Betonarme menusunden surekli temel donat.lar. sat.r.n.
t.klay.n. Donat. alanlar. bolumde her bir temel icin fazlaAs bolumunde negatif de.er olup
olmad…n. kontrol edin. Donat. ilave edin.
Projede mevcut donat.s. gerekenden az olan tekil temeller var:
Projede eksik As’li tekil temeller var. Betonarme menusunden tekil temel donat.lar. sat.r.n.
t.klay.n. Donat. alanlar. bolumde her bir temel icin fazlaAs bolumunde negatif de.er olup
olmad…n. kontrol edin. Donat. ilave edin
Proje parametreleri de.i.ti ve yuk analizi yap.lmad.:
Yuk analizi yapt.r.n.
Proje parametreleri de.i.ti ve deprem kuvvetleri analizi yap.lmad.:
Deprem kuvvetleri analizi yapt.r.n.
Proje parametreleri de.i.ti ve 3 boyutlu cerceve analizi yap.lmad.:
3 boyutlu cerceve analizi yapt.r.n.
Eleman Baz.nda Rapor
Rapor menusu alt.nda listelenen Secmeli Rapor ve Metraj sat.r. d…ndaki butun sat.rlar,
sadece ilgili ba.l.klara gore rapor verir. Orne.in sadece kiri. hesaplar. al.nacaksa, Rapor
menusundeki Kiri. hesaplar. sat.r. t.klanmal.d.r.
Analiz menusu alt.nda bulunan Kat Parametreleri diyalo.unda rapor sutunun i.aretli olup
olmamas. onemlidir. Raporun i.aretli olmas. raporu al.nacak elemanlar.n o katta rapora dahil
edilmesi anlam.na gelmektedir. Orne.in 3 katl. bir projede, kat parametrelerinde 1. ve
2.katlarda rapor i.aretli, 3. katta i.aretli olmas.n. Rapor menusunden Kolon Betonarme sat.r.
t.kland…nda, olu.an rapor, sadece 1. ve 2. kat.n kolon betonarme sonuclar.n. kapsayacakt.r.
Rapor, .de Rapor program. alt.nda sayfa sayfa goruntulenecektir. Printer haz.r ise, Yazd.rma
Rapor
88
menusunden Yazd.r sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan Yazd.r diyalo.unda, Tamam butonunun ustunde
sol tu. ile t.klay.n. Proje c.kt.lar. yazd.r.lacakt.r.
Dosya menusunden kaydet sat.r.n. t.klay.n. Dosya ad. sat.r.na bir dosya ad. yaz.n ve Tamam
butonunun ustunde sol tu. ile t.klay.n. Rapor kay.t edilecektir.
Rapor menusu alt.ndaki secmeli rapor ise, daha geni. opsiyonlar.n, bir seferde rapora
yaz.lmas.na olanak tan.maktad.r.

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Printerf.n deskjet veya laser olmas. tercih edilmelidir. C.kt.lar grafik bas.ld… icin, i.neli
printerlarda verim al.namamaktad.r. Ayr.ca printerin Windows program.na tan.t.lmas. gereklidir.
Secmeli Raporlar
1. Rapor menusunde Secmeli Raporlar sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan diyalogta, rapor ile ilgili de.i.ik
secenekler ayarlanabilir.
2. Ayr.nt.l. bilgi icin, mouse imlecini yaz.lar.n uzerine getirerek, mousefun sa. tu.una bas.n.
gbu nedirh yaz.s.n. t.klay.n . Bu nedir(whatfs this Help) yard.m. ac..a c.kacakt.r.
3. Secim yap.ld.ktan sonra, Tamam butonu ustunde sol tu.u t.klad…n.zda .de Rapor
program. cal..acak ve c.kt.lar, sayfa sayfa goruntulenecektir. Printer haz.r ise, Yazd.rma
menusunden Yazd.r sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan Yazd.r diyalo.unda, Tamam butonunun
ustunde sol tu. ile t.klay.n. Proje c.kt.lar. yazd.r.lacakt.r.
4. Dosya menusunden kaydet sat.r.n. t.klay.n. Dosya ad. sat.r.na bir dosya ad. yaz.n ve
Tamam butonunun ustunde sol tu. ile t.klay.n. Rapor kay.t edilecektir.
5. Rapor menusunden Exit sat.r.n. t.klay.n. Rapor kapanacakt.r.
Printerf.n deskjet veya laser olmas. tercih edilmelidir. C.kt.lar grafik bas.ld… icin, i.neli
printerlarda verim al.namamaktad.r. Ayr.ca printer.n Windows program.na tan.t.lmas.
gereklidir.
Metraj
1. Metraj almak icin, Rapor menusunden Metraj sat.r.n. t.klay.n. .de Rapor program.
cal..acak ve metrajlar, kal.p, beton ve donat. metraj. olarak sayfa sayfa goruntulenecektir.
2. Printer haz.r ise, Yazd.rma menusunden Yazd.r sat.r.n. t.klay.n. Ac.lan Yazd.r
diyalo.unda, Tamam butonunun ustunde sol tu. ile t.klay.n. Metraj yazd.r.lacakt.r.
3. Dosya menusunden kaydet sat.r.n. t.klay.n. Dosya ad. sat.r.na bir dosya ad. yaz.n ve
Tamam butonunun ustunde sol tu. ile t.klay.n. Metraj kay.t edilecektir.
4. Rapor menusunden Exit sat.r.n. t.klat.n. Metraj kapanacakt.r.
Printerf.n deskjet veya laser olmas. tercih edilmelidir. C.kt.lar grafik bas.ld… icin, i.neli
printerlarda verim al.namamaktad.r. Ayr.ca printer.n Windows program.na tan.t.lmas.
gereklidir.
89
BOLUM 9 3.BOYUT GORUNTULER.
Perspektif
1. Kamera veya bir kac kamera tan.mlay.n.
2. 3 boyut Menusunden Perspektif sat.r.n. veya toolbardan Perspektif butonunu sol tu. ile
t.klay.n.
3. Kar..n.za Perspektif Ayarlar. penceresi gelecektir.
4. Perspektif ayarlar. penceresinde gerekli ayarlamalar. yap.n.
5. Goruntule butonunu t.klay.n.
6. Perspektif goruntu kar..n.za gelecektir. Perspektif penceresi uzerinde mousefun sa.
tu.una bas.n. Renk paleti ekrana gelecektir. Renk paletinde secece.iniz renk, perspektif
penceresinin rengi olacakt.r.
7. .stedi.iniz say.da kamera tan.mlayarak, her bir kamera icin perspektif alabilirsiniz.
8. Cizim ile perspektif goruntu e.gudumlu cal..maktad.r. Ba.ka bir deyi.le, cizimde yapt…n.z
ilave veya de.i.iklikler, her bir perspektif penceresinde ayn. anda izlenebilmektedir.
Perspektif Penceresi Aktifken Kamera Ayarlar.n. Yenileme
1. De.i.tir Menusunden Ta.. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kameray. secin.
3. Klavyeden oklar., Home, End, Page UP, Page Down tu.lar.n. kullanarak kamera ayarlar.n.
de.i.tirin.
4. Ayn. anda de.i.iklikleri perspektif penceresinde de izleyebilirsiniz.
5. Ya da kamera ayarlar.n. Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz.
Perspektif butonu
Open GL Render
1. Kamera veya bir kac kamera tan.mlay.n.
2. Toolbardan OpenGL render butonunu sol tu. ile t.klay.n.
3. Kar..n.za Render diyalo.u gelecektir.
4. Gerekli ayarlamalar. yap.n.
5. Goruntule butonunu t.klay.n.
6. .stedi.iniz say.da kamera tan.mlayarak, her bir kamera icin render alabilirsiniz.
7. Cizim ile gl-render goruntu e.gudumlu cal..maktad.r. Ba.ka bir deyi.le, cizimde yapt…n.z
ilave veya de.i.iklikler, her bir perspektif penceresinde ayn. anda izlenebilmektedir.
8. Gl goruntu uzerinde mouse sa. tu.una bas.n.
9. OpenGl goruntuleme ayarlar. diyalo.u ac.lacakt.r.
10. Ayr.nt.l. bilgi icin yaz.lar.n uzerinde sa. butona bas.n. Bu nedir yard.m. ac.lacakt.r.
3.Boyut Goruntuleri
90
OpenGl-Render Penceresi Aktifken Kamera Ayarlar.n. Yenileme
1. De.i.tir menusunden Ta.. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kameray. secin.
3. Klavyeden oklar., Home, End, Page UP, Page Down tu.lar.n. kullanarak kamera ayarlar.n.
de.i.tirin.
4. Ayn. anda de.i.iklikleri OpenGl penceresinde de izleyebilirsiniz.
5. Ya da kamera ayarlar.n. Genel Obje Edit komutu ile de ayarlayabilirsiniz.
OpenGl Render butonu
Render
Render, cizim ekran.nda objelere ve cizim alan.na, birer yuzey dokusu atanarak uc boyutlu
goruntusunun al.nmas.d.r.
1. Cizim yap.n.
2. Kamera tan.mlay.n. (Gerekli ko.ul)
3. Uygun bir yere …k tan.mlay.n.
4. 3 boyut Menusunden Render sat.r.n. veya toolbardan Render butonunu sol tu. ile t.klay.n.
6. Kar..n.za Perspektif Ayarlar. penceresi gelecektir.
7. Perspektif ayarlar. penceresinde gerekli ayarlamalar. yap.n.
8. Goruntule butonunu t.klay.n.
9. Render olu.acakt.r.
Ba.ar.l. render alabilmek icin en az 65000(16 bit) renkte cal..mak gereklidir.
Render butonu
Kamera Yolu Tan.mla
Bir animasyon haz.rlayabilmeniz icin en az bir kamera yolu tan.mlaman.z gerekir.
1. Obje cizin.(Orne.in duvar ). 3 Boyut menusunden Kamera Yolu Tan.mla sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Kamera Yolu-.u Anki Gorunu. penceresi gelecektir. Burada, mevcut cizimin
perspektifi gorulecektir.
3. Pencere menusunden Yan Yana sat.r.n. t.klay.n.
4. Mouse’u surukleyerek, perspektifi istedi.iniz pozisyona getirin. (Plan penceresi uzerindeki
imlec, kamera gorevi gorecektir.)
5. Bu arada klavyeden oklar., home, end, page up ve page Down tu.lar.n. kullanarak uygun
goruntuyu yakalay.n.
6. Animasyon yapaca..n.z noktalar. belirlemek icin farenizin sol tu.unu cizim alan.nda ilgili
yerlere t.klay.n. .stedi.iniz kadar nokta sectikten sonra enter tu.una bas.n Kamera yolu
olu.acakt.r.
3.Boyut Goruntuleri
91
Animasyon
1. Kamera yolu tan.mlay.n.
2. Kamera yolunu sol tu. ile secin.
3. 3 Boyut menusunden Animasyon sat.r.n. t.klay.n.
4. Kar..n.za Kamera Animasyonu Goruntule penceresi gelecektir.
5. Bu pencerede On Goruntule butonuna t.klay.n.
6. Animasyon istedi.iniz gibi olu.tuysa Tamam butonuna t.klay.n.
7. Kar..n.za Animasyon Kaydet penceresi gelecektir.
8. Dosya Ad. sat.r.na uc karakterli bir isim verin.
9. Program her bir karenin render’ini haz.rlayacakt.r.
10. Haz.rlanan animasyonu, Goruntuleyici isimli programda izleyebilirsiniz.
Goruntuleyici
1. Animasyon haz.rlay.n.
2. Ba.lat’ tan, Programlar’dan, .de Yap. klasorunden, Goruntuleyici k.sa yolunu t.klay.n.
3. Goruntuleyici program. cal..acakt.r.
4. Dosyalar menusunden Ac sat.r.n. t.klay.n.
5. Ekrana gelen pencerede animasyon sonucunda olu.an ve numerik de.erlerle artan BMP
dosyalar.n.n ilkini cift t.klayarak secin.
6. .lgili dosya ac.lacakt.r.
7. Kontrol kutusunda, sa. oku t.klay.n.
8. Animasyon goruntulenecektir.
Kamera
Kamera Ayarlar.
1. 3 Boyut Menusunden Kamera Ayarlar. sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Kamera Ayarlar. penceresi gelecektir.
3. Burada istedi.iniz de.i.ikli.i yap.n.
4. Tamam butonuna bas.n.
5. Kamera tan.mlay.n.
Kamera Tan.mla
1. 3 boyut Menusunden Kamera Tan.mla Sat.r.n. veya 3 Boyut Menusunden I..k Kayna..
Tan.mla alt menusunde c.kan …k kayna.. sat.rlar.ndan birini t.klad.ktan sonra, toolbarda
olu.an butonlar.n aras.ndan Kamera butonunu t.klay.n.
2. Cizim alan.n. t.klay.n.
3.Boyut Goruntuleri
92
3. Enter tu.una bas.n.
4. Mouse eu oynatarak kameray. dondurun.
5. .stedi.iniz yone geldi.inde, mousefun sol tu.unu t.klay.n.
6. Kamera yerle.ecektir.
Kamera butonu
I..k
Spot I..k Kayna..
1. 3 boyut menusunden I..k Kayna.. Tan.mla alt menusunde c.kan Spot sat.r.n. veya,
2. 3 boyut menusunden I..k Kayna.. Tan.mla alt menusunde c.kan …k kayna.. sat.rlar.ndan
birini ya da 3 boyut menusunden Kamera Tan.mla sat.r.n. t.klad.ktan sonra, toolbarda
olu.an butonlar.n aras.ndan Spot I..k Kayna.. butonunu t.klay.n.
3. Cizim alan.nda istedi.iniz bir noktay. t.klay.n.
4. Enter tu.una bas.n. Mouse ‘u oynatarak …k kayna..n. dondurun.
5. .stedi.iniz yone geldi.inde, mouse’un sol tu.unu t.klay.n.
6. I..k kayna.. yerle.ecektir.
Spot …k kayna..
Spot I..k Kayna.. Ayarlar.n. De.i.tirmek:
1. Spot …k kayna.. olu.turun.
2. De.i.tir menusunden Genel Obje Edit sat.r.n. veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu
t.klay.n. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
3. .mleci de.i.tirmek istedi.iniz …k kayna..n.n uzerine getirerek mouse’ un sol tu.unu
t.klay.n.
4. .lgili …k kayna..n.n ayarlar.n. gosteren pencere kar..n.za gelecektir.
5. De.i.iklikleri yap.n
6. Tamam butonunu t.klay.n.
Yonlendirilmi. I..k Kayna..
1. 3 boyut menusunden I..k Kayna.. Tan.mla alt menusunde c.kan Yonlendirilmi. sat.r.n.
veya,
2. 3 boyut menusunden I..k Kayna.. Tan.mla alt menusunde c.kan …k kayna.. sat.rlar.ndan
birini ya da 3 boyut menusunden Kamera Tan.mla sat.r.n. t.klad.ktan sonra, toolbarda
olu.an butonlar.n aras.ndan Yonlendirilmi. I..k Kayna.. butonunu t.klay.n.
3. Cizim alan.nda istedi.iniz bir noktay. t.klay.n.
4. Enter tu.una bas.n. Mouse ‘u oynatarak …k kayna..n. dondurun.
5. .stedi.iniz yone geldi.inde, mouse’un sol tu.unu t.klay.n.
6. I..k kayna.. yerle.ecektir.
3.Boyut Goruntuleri
93
Yonlendirilmi. …k kayna.. butonu
Noktasal I..k Kayna..
1. 3 boyut menusunden I..k Kayna.. Tan.mla alt menusunde c.kan Noktasal sat.r.n. veya,
2. 3 boyut menusunden I..k Kayna.. Tan.mla alt menusunde c.kan …k kayna.. sat.rlar.ndan
birini ya da 3 boyut menusunden Kamera Tan.mla sat.r.n. t.klad.ktan sonra, toolbarda
olu.an butonlar.n aras.ndan Noktasal I..k Kayna.. butonunu t.klay.n.
3. Cizim alanda herhangi bir t.klay.n.
4. Noktasal …k kayna.. olu.acakt.r.
Noktasal I..k kayna..
Noktasal I..k Kayna.. Ayarlar.n. De.i.tirmek:
1. 3 Boyut menusunden I..k Kayna.. Ayarlar. sat.r.n. veya I..k Kayna.. Tan.mla alt
menusunden I..k kayna.. Tan.mla sat.rlar.ndan birini t.klad.ktan sonra sol toolbarda
olu.an I..k Kayna.. Ayarlar. butonunu t.klay.n.
2. Kar..n.za Noktasal I..k Kayna.. Ayarlar. penceresi gelecektir.
3. Burada istedi.iniz de.i.ikli.i yap.n.
Noktasal I..k Kayna.. Olu.turduktan Sonra Ayarlar.n. De.i.tirmek:
1. De.i.tir menusunden Genel Obje Edit sat.r.n. veya toolbarda Genel Obje Edit Butonu
t.klay.n. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
2. .mleci de.i.tirmek istedi.iniz …k kayna..n.n uzerine getirerek mouse’ un sol tu.unu
t.klay.n.
3. .lgili …k kayna..n.n ayarlar.n. gosteren pencere kar..n.za gelecektir.
4. De.i.iklikleri yap.n
5. Tamam butonunu t.klay.n.
94
BOLUM 10 KAYIT ..LEMLER.
Projeyi Kay.t Etmek
1. Proje menusunden kaydet sat.r.na veya toolbardan projeyi kaydet butonuna t.klay.n.
2. .lk defa kay.t yap.yorsan.z, kar..n.za, Proje Kaydet penceresi gelecektir.
3. Dosya Ad. sat.r.na bir isim yaz.n (uzant.s. PRJ).
4. Tamam butonunu t.klay.n.
5. Cal..t…n.z projenin datalar. verdi.iniz isimle diske kay.t edilecektir.
6. Daha once kay.t yapt.ysan.z, program proje ismi sormadan, daha once verilmi. isme gore
kay.t yapacakt.r.
7. Uzerinde cal..t…n.z proje, Proje Yukle komutu ile act…n.z proje ise, program bu isimle
kay.t yapacakt.r.
Projeyi Kaydet butonu.
Projeyi Yeni .simle Kaydet
Bir cizimi ba.ka adla saklamak ve cal..may. soz konusu projede surdurmek icin kullan.l.r.
1. Proje menusunden Yeni .simle Kaydet sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Proje Kaydet penceresi gelecektir.
3. Dosya Ad. sat.r.na bir isim yaz.n (uzant.s. PRJ).
4. Tamam butonunu t.klay.n.
5. Cal..t…n.z projenin datalar. verdi.iniz isimle diske kay.t edilecektir.
Yeni verdi.iniz isimle kaydedilmi. ba.ka bir proje varsa, bir uyar. mesaj. goruntulenecektir.
Mesajda kaydetmeye cal..t…n.z dosyay., ayn. isimli onceki dosya yerine kaydetmek isteyip
istemedi.iniz sorulacakt.r.
Ayarlar. Kaydet
Cizim ekran.n.z.n ve ciziminizde kullanaca..n.z objelerin ayarlar.n. istedi.iniz gibi
duzenleyebilir ve bu ayarlar. daha sonraki bir projede kullanmak uzere saklayabilirsiniz.
1. Proje menusunden Ayarlar. Kaydet sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Ayarlar. Kaydet penceresi gelecektir.
3. Dosya Ad. sat.r.na bir isim yaz.n (uzant.s. SET).
4. Tamam butonunu t.klay.n.
5. Yapt…n.z butun ayarlar verdi.iniz isim ile diskinize kay.t edilecektir.
Animasyon Kaydet
1. Kamera yolu tan.mlay.n.
Kay.t ..lemleri
95
2. Kamera yolunu sol tu. ile secin.
3. 3 Boyut menusunden Animasyon sat.r.n. t.klay.n.
4. Kar..n.za Kamera Yolu Goruntule penceresi gelecektir.
5. Bu pencerede On Goruntule butonuna t.klay.n.
6. Animasyon istedi.iniz gibi olu.tuysa Tamam butonuna t.klay.n.
7. Kar..n.za Animasyon Kaydet penceresi gelecektir.
8. Dosya Ad. sat.r.na uc karakterli bir isim verin.
9. Program her bir karenin render’ini haz.rlayacakt.r.
10. Haz.rlanan animasyonu, Goruntuleyici isimli programda izleyebilirsiniz.
Dxf Olarak Kaydet
Olu.turdu.unuz butun cizimlerinizi *.dxf uzant.l. olarak kaydedip dxf uzant.l. dosyalar.
okuyabilen herhangi bir cizim program.nda goruntuleyebilir ve uzerinde cal..abilirsiniz.
1. Proje menusunden DXF Olarak Kaydet sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za DXF Olarak Kaydet penceresi gelecektir.
3. Dosya Ad. sat.r.na bir isim yaz.n (uzant.s. DXF) ve Tamam butonunu t.klay.n.
4. Kar..n.za DXF C.kt. Secenekleri penceresi gelecektir.
1. .lgili secenekleri secin ve Tamam butonunu t.klay.n.
2. Cal..t…n.z kat, diskinize DXF format.nda kay.t edilecektir.
Bmp Olarak Kaydet
1. Render al.n.
2. Render penceresi secili iken Proje menusunden BMP Kaydet sat.r.n. t.klay.n.
3. Kar..n.za BMP Olarak Kaydet penceresi gelecektir.
4. Dosya Ad. sat.r.na bir isim yaz.n (uzant.s. BMP).
5. Tamam butonunu t.klay.n.
6. Yapt…n.z render cal..mas. BMP format.nda diskinize saklanacakt.r.
BMP olarak saklad…n.z Render’. Paint program.nda goruntuleyebilir, isterseniz bu program.
kullanarak resmi, printer veya ploter’a gonderebilirsiniz.
96
BOLUM 11 YUKLEME ..LEMLER.
Yeni Proje
Program. cal..t.r.n. E.er program. ilk kez cal..t.r.yorsan.z program size isimlendirilmemi. bir
proje acacakt.r. Aksi durumda daha once kay.t etti.iniz proje kar..n.za gelecektir. Proje
menusunden Yeni Proje sat.r.n. ya da toolbarda bulunan yeni proje butonuna t.klayarak Yeni
bir proje acabilirsiniz.
Yeni Proje butonu.
Proje Yukle
Program. ilk defa cal..t.r.yorsan.z veya projeyi kapatm..san.z;
1. Toolbarda Proje Yukle butonunu veya Proje menusunden Proje Yukle sat.r.n. t.klay.n.
2. Ekrana Proje Yukle penceresi gelecektir.
3. Bu pencerede daha once kay.t edilmi. projelerden birini cift t.klay.n.
.lgili proje ac.lacakt.r. Kat genel ayarlar.ndan varsa di.er katlar. da acabilirsiniz. Herhangi bir
projede cal…yorsan.z ve bu projeyi kay.t etmemi.seniz program, projeyi kay.t edip
etmeyece.inizi soracakt.r. Soru iptal edilmezse, cal…lan proje kapat.lacak, yuklenen proje
ac.lacakt.r.
Proje Yukle butonu.
Bmp Yukle
Program.nda *.bmp uzant.l. dosyalar. goruntuleme olana..na sahipsiniz.
1. Proje menusunden BMP Yukle sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za BMP Yukle penceresi gelecektir.
3. BMP formatl. dosyalardan birini cift t.klay.n.
4. Dosya goruntulenecektir.
Ayarlar. Yukle
Daha once kaydetti.iniz ayarlar. tekrar kullanabilirsiniz.
1. Proje menusunden Ayarlar. Yukle sat.r.n. t.klay.n.
2. Kar..n.za Ayarlar. Yukle penceresi gelecektir.
3. Ayarlar dosyas.ndan birini cift t.klay.n.(Ayar dosyalar.n.n uzant.s. SET etir)
4. Yeni proje act…n.zda, bu dosyada bulunan ayarlar aktif hale gelecektir.
97
BOLUM 12 KATMAN
Katman Ayarlar.
1. Ayarlar menusunden Katman Ayarlar. sat.r.n. veya toolbardan Katman Ayarlar. butonunu
t.klay.n.
2. Kar..n.za Katman Ayarlar. diyalo.u gelecektir.
Katman Ayarlar. butonu
Katman Ad.:
Bolumunun alt.nda projede yer alan katmanlar yer almaktad.r. Katman adlar.n., ad.n uzerine
mousefun sol tu.u ile t.klay.p biraz bekleyip tekrar t.klayarak de.i.tirebilirsiniz. Obje yarat.rken
toolbarda yer alan katman kutucu.u aktif hale gelecek ve obje ile ilgili katman secili hale
gelecektir.
Orne.in; bir aks cizelim. Aks butonunu t.klay.n. Katman kutucu.unda katman ad. olarak aks
katman. gorunecektir. .imdi aks. cizerseniz, aks; aks katman.nda olu.acakt.r. .imdi, tekrar
aks butonunu t.klay.n. Katman kutucu.unu t.klay.n. Listeden ba.ka bir katman secin. Duvar.
cizin. Duvar secti.iniz katmanda cizilecektir.
Katman Ac.k:
Ac.k bolumunun alt.nda yer alan carp.l. kutucuklar o sat.rdaki katman.n ac.k oldu.unu temsil
etmektedir. Carp.l. kutunun uzerine mousefun sol tu.u ile t.klay.p kutuyu bo. hale
getirebilirsiniz. Bu durumda katman kapal. hale gelecektir.
Katman.n ac.k olmas. durumunda; katmana ait obje, cizim alan.nda gorunur ve uzerinde
de.i.iklik yap.labilir. Katman.n kapal. olmas durumunda; katmana ait obje, cizim alan.nda
gorunmez ve uzerinde de.i.iklik yap.lamaz.
Katman Kilitli:
Kapal. bolumunun alt.nda yer alan ac.k kilitler o sat.rdaki katman.n kilitsiz oldu.unu temsil
etmektedir. Ac.k kilit uzerine mousefun sol tu.u ile t.klay.p kilidi kapal. hale getirebilirsiniz (kilit
k.rm.z.ya donu.ecektir.) Bu durumda katman kilitli hale gelecektir.
Katman.n kilitsiz olmas. durumunda; katmana ait obje, cizim alan.nda gorunur ve uzerinde
de.i.iklik yap.l.r. Katman.n kilitli olmas. durumunda; katmana ait obje, cizim alan.nda gorunur
ancak uzerinde de.i.iklik yap.lamaz.
Yeni Katman Tan.mlamak:
Yeni bir katman ekleyebilirsiniz. Obje cizerken olu.turdu.unuz yeni katman., katman
kutucu.undan secerek objenin o katmanda cizilmesini sa.layabilirsiniz.
Orne.in; Yeni butonu t.klay.n ve sol tarafta listede ac.lan sat.ra Benim Katman.m yaz.n. Benim
Katman.m isimli yeni bir katman olu.turmu. oldunuz. Bir aks cizelim. Aks butonunu t.klay.n.
Katman kutucu.unu t.klay.n. Listeden Benim Katman.m ‘. secin. Duvar. cizin. Duvar Benim
Katman.m isimli katmanda cizilecektir.
Katman Kutucu.u
Katman olanaklar.yla projenizde kulland…n.z objeleri grupland.rabilirsiniz.
Katman
98
Obje Katman. De.i.tir
Cizilmi. bir objenin katman.n. de.i.tirmek icin kullan.l.r.
1. De.i.tir menusuden obje katman.n. de.i.tir sat.r.n. t.klay.n.
2. Cizim alan.nda bir objeyi mousefun sol tu.u ile t.klay.n. Mousef un sa. tu.una bas.n.
3. Obje katman. de.i.tir diyalo.u ac.lacakt.r.
4. Diyalog ac.ld…nda mavi ile i.aretli katman ismi, sizin t.klad…n.z objeye ait katmand.r.
Listedeki katmanlardan herhangi birini secerek, secilen objeleyi o katmana atanmalar.n.
sa.layabilirsiniz.
NOT: Birden fazla obje secti.inizde e.er objeler farkl. katmanlara aitlerse, diyalog ekrana
geldi.inde hic bir katman mavi ile i.aretlenmez ancak yeni bir katman secip tamama t.klayarak
secili objelerin bu yeni katmana atanmas.n. sa.layabilirsiniz.
Ustteki resimde, obje katman. de.i.tir diyalo.unun bir k.sm. gorunuyor.
99
BOLUM 13 .LKEL OBJELER
Tek Cizgi
1. Toolbarda Cizgi butonunu ya da Ciz Menusunden Cizgi sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt
menuden Tek Cizgi sat.r.n. t.klay.n.
2. 3 boyutlu cizim penceresinde iseniz(duvar, kolon, merdiven gibi objelerin kullan.ld…
pencere), Ciz Menusunden Cizgi sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt menuden Tek Cizgi
sat.r.n. t.klay.n.
3. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
4. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na mousefun sol tu.u ile t.klay.n, t.klanan bu noktada
cizginin ilk noktas. olacakt.r.
5. Mousefu hareket ettirerek cizginin uzunlu.una karar verin ve mousefun sol tu.unu
t.klayarak cizginin ikinci noktas.n. belirleyin. Cizgi cizimi tamamlanm.. olur. Moddan
c.kmak icin klavyeden Esc tu.una bas.n.
Cizgi butonu
Surekli Cizgi

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
1. Toolbarda Cizgi butonunu t.klad.ktan sonra olu.an Surekli Cizgi butonunu ya da Ciz
Menusunden Cizgi sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt menuden Surekli Cizgi sat.r.n.
t.klay.n.
2. 3 boyutlu cizim penceresinde iseniz(duvar, kolon, merdiven gibi objelerin kullan.ld…
pencere), Ciz Menusunden Cizgi sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt menuden Surekli
Cizgi sat.r.n. t.klay.n.
3. Cizim alan.n. sol tu. ile t.klayarak istedi.iniz kadar cizgi cizin. Cizgi cizme i.ini bitirmek icin
sa. tu.a bas.n.
4. Cizgiler olu.acakt.r.
Cizgi butonu
Surekli Cizgi butonu
Dortgen Cizgi
1. Kesit penceresinde veya 2 boyutlu cizim penceresinde iseniz, toolbarda Cizgi butonunu
t.klad.ktan sonra olu.an Dortgen Cizgi butonunu ya da Ciz Menusunden Cizgi sat.r.n.
t.klad.ktan sonra ac.lan alt menuden Dortgen Cizgi sat.r.n. t.klay.n.
2. 3 boyutlu cizim penceresinde iseniz(duvar, kolon, merdiven gibi objelerin kullan.ld…
pencere), Ciz Menusunden Cizgi sat.r.n. t.klad.ktan sonra ac.lan alt menuden Dortgen
Cizgi sat.r.n. t.klay.n.
3. Cizim alan.n. sol tu. ile t.klay.n.
4. Mousefu surukleyin ve cizim alan.n. tekrar t.klay.n.
5. Mousefu tekrar surukleyin ve dortgen cizginin yuksekli.ine karar verdikten sonra t.klay.n.
.lkel Objeler
100
6. Dortgen cizgi olu.mu. olacakt.r.
Cizgi butonu
Dortgen Cizgi butonu
Cember
1. Toolbardan Cember butonunu t.klay.n.
2. .mlecin .ekli de.i.ecektir. Bu durumda cember cizmeye haz.rs.n.z demektir.
3. Cizim alan.n.n herhangi bir yerini mouse’nuzu kullanarak t.klay.n. Boylece cemberin
merkez noktas.n. belirlemi. olacaks.n.z.
4. Mouse’u hareket ettirerek cemberin yar.cap.na karar verin ve mouse’nuzu cizim alan.na
t.klay.n.
5. Cember cizilmi. olacakt.r.
Cember butonu
Yay
1. Toolbardan yay butonunu t.klay.n.
2. .mlecin .ekli de.i.ecektir.
3. 3 noktadan yay tipini secmi.seniz, ilk noktay. belirlemek icin cizim alan.na sol tu.u t.klay.n.
4. .kinci noktay. da belirleyin, yay.n sanal goruntusu olu.acakt.r.
5. Son olarak ucuncu noktay. belirleyin, 3 noktadan yay cizimi sonlanm.. olacakt.r.
6. E.er merkez, yar.cap, ac.lar tipini secmi.seniz merkez noktay. belirlemek icin, cizim
alan.na sol tu. ile t.klay.n.
7. Mouse’u surukleyerek uygun uzakl.kta sol tu.u t.klay.n. Yay.n yar.cap.n. belirlemi.
olursunuz.
8. Mouse’u kullanarak yar.cap cizgisinin goruntusunu dondurun, uygun ac.da yay
olu.turdu.unuzda sol tu.u t.klayarak yay.n cizimini sonland.r.n.
Yay butonu (merkez, yar.cap, ac.lar)
3 noktadan yay butonu
E.riler
Bezier ve kapal. bezier:
1. Olu.tur menusunden e.ri sat.r. alt.nda ac.lan bezier veya kapal. bezier sat.r.n. t.klay.n.
2. Noktalar. cizim alan.nda t.klay.n.
3. Bitirmek istedi.inizde ayn. noktay. cift t.klay.n.
Nurbs ve Kapal. Nurbs:
.lkel Objeler
101
1. Olu.tur menusunden e.ri sat.r. alt.nda ac.lan menuden nurbs veya kapal. nurbs sat.r.n.
t.klay.n.
2. Noktalar. cizim alan.nda t.klay.n.
3. Bitirmek istedi.inizde ayn. noktay. cift t.klay.n.
Serbest Cizgi:
1. Olu.tur menusunden e.ri sat.r. alt.nda ac.lan menuden serbest cizgi sat.r.n. t.klay.n.
2. Mousefun sol tu.unu bas.l. tutarak, mousefu kayd.r.n, serbest cizgi cizilecektir.
Yaz.
1. Toolbarda bulunan Yaz. butonunu veya ciz menusunden Yaz. sat.r.n. t.klay.n.
2. Cizim alan.n.n herhangi bir noktas.na sol tu. ile t.klay.n.
3. Mouse’u yaz. yazmak istedi.iniz yone do.ru surukleyin ve tekrar sol tu.u t.klay.n. Bu
i.lem, yaz.n.n ac.s.n. belirleyecektir.
4. Tekrar sol tu.u t.klay.n. Mouse’u yukar. ya da a.a.. surukleyin ve yaz.n.n buyuklu.une
karar verin. (Koordinat kutusunda L de.erine bilgi girip enter tu.una basarsan.z, yaz.
yuksekli.ini ayarlam.. olursunuz)
5. Sol tu.u t.klay.n.
6. Klavyeyi kullanarak yaz.y. yaz.n.
7. Alt sat.ra gecmek icin bir defa enter tu.una bas.n.
8. Yaz.y. sonland.rmak icin ise iki defa enter tu.una bas.n.
Yaz.n.n rengini ve sat.r aral…n., ilkel obje renklerinden ayarlay.n.
Yaz.lm.. bir yaz.n.n yuksekli.ini veya iceri.ini Yaz. De.i.tir ile yapabilirsiniz.
Yaz. Tipi Ayarlar.
1. Ayarlar Menusunden Yaz. Tipi Ayarlar. sat.r.n. veya True Type Yaz. butonunu t.klad.ktan
sonra Toolbarda olu.an Yaz. Ayarlar. butonunu t.klay.n.
2. Kar..n.za Yaz. Tipi Ayarlar. penceresi gelecektir.
3. Buradan istedi.iniz yaz. tipini secin.
4. Tamam butonunu t.klay.n.
5. Yaz.n.z. olu.turun.
Yaz. Tipi Ayarlar

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
.lkel Obje Ayarlar.
1. Toolbardan cizgi, cember veya yay butonunu t.klay.n.
2. Ac..a c.kan yard.mc. butonlardan ilkel obje ayarlar. butonunu t.klay.n.
3. .lkel obje ayarlar. diyalo.u ac.lacakt.r. Bu diyalogta, ilkel objelerin (cizgi, cember, yay ve
e.rilerin) renklerini, cizgi tiplerini ve cizgi kal.nl…n. ayarlayabilirsiniz.
.lkel Objeler
102
.lkel Obje Ayarlar. Butonu
.lkel Obje Cizgi Tipi
1. Ayarlar Menusunden Genel Ayarlar sat.r.n. t.klay.n.
2. .lkel Obje Cizgi Tipi yaz.s.n.n onundeki kutuyu t.klay.n.
3. Cizgi tiplerinden birini secin.
4. Tamam tu.unu t.klay.n.
5. Cizgi, cember, yay veya e.ri gibi objeler secti.iniz cizgi tipleriyle cizilecektir.
.lkel Obje Renkleri
1. Ayarlar menusunden Genel Ayarlar sat.r.n. t.klay.n.
2. .lkel Obje Renkleri yaz.s.n.n onundeki kutuyu t.klay.n.
3. Renk paletinden istedi.iniz rengi cift t.klayarak secin.
4. Tamam tu.unu t.klay.n. Cizgi, cember, yay ve true type yaz. gibi objeler secti.iniz renkle
cizilecektir.
103
BOLUM 14 .K. BOYUT ..LEMLER.
.ki Boyuta Aktar
Ekranda cizilen objeler 3 boyutlu objelerdir, ba.ka bir deyi.ler yukseklikleri de vard.r. Ancak,
isterseniz mevcut cizimi 2 boyuta aktararak, cizgiye donu.turup plan baz.nda de.i.iklikler
yapabilirsiniz. Bunun icin, Proje menusunden g 2 Boyutla Aktarh sat.r.n. t.klay.n.
Trim
Trim komutu, cizim alan.nda secti.iniz 2 Boyutlu herhangi bir objenin (bu bir cember, kesi.en
cizgiler, yay olabilir), bir kesme kenar.ndan itibaren kalan parcalar.n. silmek icin kullan.l.r.
Silinecek nesne, secilen objenin icinde ya da d…nda olabilir, ama ayn. zamanda onunla
kesi.melidir. Trim i.lemi, silinecek nesnenin tamam.n. silmez; kesi.en cizgilerin ta.m..
k.s.mlar.n., kesi.me yerinden siler.
1. Kesit al.n veya 2 Boyuta aktar.n veya Birbirini kesen iki Cizgi cizin.
2. De.i.tir Menusunden Trim sat.r.n. veya Toolbardan Trim butonunu t.klay.n.
3. 1. cizgiyi t.klay.n.
4. 2. cizgiyi t.klay.n. T.klad…n.z taraf silinecektir.
Ayn. anda birden fazla cizgiyi trimlemek:
1. Trim butonunu t.klay.n.
2. Dik cizgiyi secin. Mousefun sa. tu.una bas.n.
3. Sa.daki paralel cizgileri kesecek .ekilde iki nokta vererek coklu trimi yap.n.
.ki Boyut ..lemleri
104
Trim butonu
Simetri
Simetriyi, iki boyut veya kesit penceresinde kullanabilirsiniz.
1. Kesit al.n veya 2 Boyuta aktar.n.
2. Toolbardan Simetri butonunu veya De.i.tir Menusunden Simetri sat.r.n. t.klay.n.
3. .sterseniz, toolbarda olu.an Simetri Ayarlar. butonunu t.klayarak, kar..n.za gelen
pencerede simetri parametrelerini ayarlayabilir ve Tamam butonuna t.klayabilirsiniz.
4. Objeleri secin.
5. Mousefun sa. tu.una bas.n.
6. Cizim alan.n. t.klayarak, simetri ekseninin 1.noktas.n. verin.
7. Tekrar t.klayarak simetriyi sonland.r.n.
Simetri butonu
Uzat
Uzat ile, secilen bir cizginin, belirlenen 2 boyutlu bir objenin (cizgi, cember vb.) s.n.r.na –
do.rultusu da olabilir- kadar uzat.lmas. icin kullan.l.r.
1. Kesit al.n veya 2 Boyuta aktar.n veya Birbirini kesmeyen ancak kesebilecek iki cizgi cizin.
2. De.i.tir Menusunden Uzat sat.r.n. veya Toolbardan Uzat butonunu t.klay.n.
3. 1. Cizgiyi t.klay.n.
4. 2. Cizgi t.klay.n.
5. 2. cizgi bu cizgiye kadar uzanacak.
Uzat butonu
Offset
Offset ile, 2 boyutlu bir cizim o.esinin (cizgi, cember, yay) ice ya da d..a do.ru belli bir
mesafede paralelini alabilirsiniz.
1. Kesit al.n veya 2 Boyuta aktar.n veya Cizgi cizin.
2. Olu.tur Menusunden Offset sat.r.n. veya Toolbardan Offset butonunu t.klay.n.
3. Toolbarda olu.an Offset Ayarlar. butonunu t.klayarak, kar..n.za gelen pencerede offset
mesafesini girin
4. Objeyi secin.
5. Offset yonunu belirlemek icin cizim alan.n. t.klay.n.
6. Bitirmek icin mousefun sa. tu.una bas.n.
Offset butonu
.ki Boyut ..lemleri
105

   inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930