Küreselleşme

Uluslararası göç, Yasadışı göç, Küreselleşme, Türkiye, Adana, AB

Küreselleşme, son yirmi yıldır hem akademik literatürde, hem de günlük hayatta sıklıkla tartışılan bir kavramdır. Bu çalışmada amaç, küreselleşme ile değişen göç kavramını, Adana’daki yasadışı göç araştırmasını örnek olarak ele alarak açıklamaktır. Küreselleşmenin ilerlemesiyle, göç de son 20 yıldır ilgi çekmeye başlamış ve bir yüksek politika konusu olmuştur. Bu çalışma göçü, özellikle de yasadışı göçü teorik ve uygulama dahil tüm boyutlarıyla ele alacak; akademik, politik ve bürokratik perspektifleri karşılaştıracak; ve göçü küreselleşme öncesi paradigmalarla yönetme sorunsalını tartışacaktır.
Türkiye’nin küreselleşme dönemindeki göç deneyimi üç şekildedir: göç veren, göç alan ve transit ülke. Bu bağlamda, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki dinamikler detaylı olarak incelenecektir. Adana ilinde Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi’nde yasadışı göçmenlerle araştırma yapılarak, göç nedenleri, göçmenlerin demografik ve aile yapıları ve hedef ülkeleri seçme nedenleri araştırılacaktır. Bu araştırmanın sonunda, göçün sebebinin belirlenmesinin, kısmen gönderen ülkelerdeki siyasi ve ekonomik sebeplerin birbiriyle etkileşmesinden dolayı içsel olarak güç olduğu, bunun da göçmen tipinin de belirlenmesini güçleştirdiği savunulacaktır.
Ayrıca göçün ekonomiler üzerindeki ağır finansal ve insan kaynakları yükü nedeniyle, konunun ulus-devlet seviyesinde ele alınmaması gerektiği, uluslarüstü bir yönetimin uluslararası göç yönetimi yükünü üstlenmesi gerektiği savunulacaktır. Bu uluslarüstü yaklaşım göçün yalnızca güvenlik boyutu üzerine değil, insan hakları boyutu üzerine de odaklanmalıdır.

Uluslararası göç, Yasadışı göç, Küreselleşme, Türkiye, Adana, AB

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930