Proje Ödevi Konuları

Langage corporel, Kinésique, Signe non linguistique, cation non verbale, Sémiologie, Gestes, Posture, Expression corporelle, Gestualité
Sémiotique corporelle

Dil denince öncelikle akla iletişim geldiğinden, bu çalışmamızda genel olarak sözel iletişimden başlayarak sözel iletişimin tanımları verilmiş ve bunun ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olan ve geçmişi insanlık tarihine kadar uzanan ancak bilimsel incelenmesinin çok eskilere dayanmadığı sözsüz iletişim kısmı yani bedensel hareketlerle yapılan iletişim diğer bir ifade ile bedensel göstergeler ele alınarak bunun önemi, çalışma sistemi, öğeleri, nasıl oluştuğu, tarihsel gelişimi, bu alanda yapılan çalışmalar, ve sözel iletişimle sözel olmayan iletişim arasında bulunan farklar incelenmiş, sözel olmayan iletişimin ortalama toplam iletişimdeki payının % 60 olduğu görülmüş ve daha sonra hayvan ve insanların bilinçsiz olarak yaptıkları ve iletişimsel rol oynayan beden davranışları karşılaştırılmıştır. Diğer taraftan beden dilinin yanında dilbilimsel değer taşıyan diğer sözel olmayan işaretlerden söz edilerek sözel olmayan iletişim kategorilerinden bedensel hareketlerin temelini oluşturan jest ve mimiklerden ve bunların oluşmasında katkısı olan tüm beden organlarından bedenin salt duruşları etraflıca incelenerek beden dilinin iletişimdeki önemi ve kişinin sosyal statüsü, ekonomik durumu, eğitim düzeyi, başarı, kişinin geçmişi, bulunduğu ortam, kişisel ruh hali, yaşı, cinsiyeti, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kişilerle olan ilişkileri, hisleri, doğuştan ve sonradan içinde yaşadığı toplumun kültüründen edindiği ifade şekilleri gibi hareketlerini etkileyen faktörleri üzerinde durulmuştur . Daha sonra beden dili iletişim modellerinden Jacobson’un iletişim şeması örnek alınarak beden diliyle yapılan iletişimin sözel iletişim modellerine uyarlanabilirliği gösterilmiş ve konumuzla ilgili olarak ünlü dilbilimci ve göstergebilimci Greimas’ın görüşlerine,farklı göstergebilimsel kuramlara ve beden dili konusunda farklı yönlerde çalışma yapan ve bedenin duygusal yönünü ele alan afektif teorilerin savunucularından Lipps,Fieldman, Wilson, Schleidt,ve Tinbergen’in çalışmalarına, muhatabını yargılama ve onu kendi düşüncesi ve algılaması yoluyla iletişim kurma fikrini destekleyen cognitiviste teorilere ve mantık kullanmadan doğrudan beden bedene iletişimin kurulduğunu savunan corporeiste teorilere yer verilmiştir. Beden dilindeki hareket sayısının 700.000 cıvarında olması ve bunun bir dilin sözlüğündeki kelime sayısının katlarına eşit olması iletişim açısından beden dilinin yazınsal ve sözel dile üstünlüğünden ve etkililiğinden söz edilmiştir. Daha sonra teorik bilgilerin uygulaması için hangi kriterlere göre nasıl ve hangi metotla bir uygulama yapılacağı ve ne gibi bir materyal kullanılacağı anlatılmış ve söz konusu iki kültür için aynı özellikleri taşıması açısından birer televizyon programı olan Loft ve Otel yarışma programları seçilerek kategorik olarak bunlardan elde edilen görüntüsel örneklerle ve beden dili uzmanlarının da görüşleri ve teorik bilgiler ışığında uygulamalı bir şekilde hem Türk hem de Fransız toplumunda her beden organıyla yapılan bilinçli yada bilinçsiz anlamlı her hareket karşılaştırmalı olarak göstergebilimsel açıdan ayrı ayrı incelenmiş, böylelikle benzerlikler ve ayrılıklar belirlenmiş ve bunlardan çıkarılan sonuçlar değerlendirilmiştir.

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930