Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Ücretler

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KURALLARI

TEZİ OLUŞTURAN BÖLÜMLER

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Tez, belirli bir konu hakkında yapılan bir araştırmayı tüm yönleriyle açıklayan ve doğrulayan dökümandır. Çalışma konusu hakkında günümüze kadar yapılmış olan araştırmalar geniş ve basit bir şekilde tanıtılmalıdır. Tezin hedefleri veya literatüre yapacağı katkı açıklanmalıdır. Çalışmanın deneysel ve analitik yönleri tanıtılmalı ve en sonunda çalışma boyunca elde edilmiş olan bilgi birikimi çalışma bulguları ile birleştirilerek sonuçlar verilmelidir. Tez sonuçlarına dayanarak bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulunulmalıdır. Tez yazarı okuyucuyu çalıştığı branşın içinde olan, ama araştırma ile ilgili özel veya detaylı bilgisi olmayan bir kişiymiş gibi düşünerek tezini yazmalıdır.

Her tez çalışmasının aşağıdaki aşamalardan geçmesi beklenir:

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,

 

 • Çalışma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürün incelenmesi.
 • Araştırmacının mevcut bilgi birikimindeki farklı fikirleri tarafsızca değerlendirerek araştırmada kullanacağı malzemenin, teorinin veya yöntemin tespiti.
 • Uygulama aşaması (tezin amacı olan  teorik veya uygulamalı çalışmanın sunulması).
 • Uygulama aşamasında geliştirilen sistem, teknik veya modellerin tekrar değerlendirilmesi.
 • İhtiyaç duyulduğu taktirde, çalışmanın gelişimine bağlı olarak ilave bir literatür taraması yapılması.
 • Yeni bilgiler ışığında geliştirilen sistem, teknik veya modellerin yeniden değerlendirilmesi.
 • Sonuçların hazırlanması ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler.

 

Tezi oluşturan bölümler tezin yapıldığı branşın özelliklerine göre değişebilir.

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,

 

 

 kapak
Önsöz
İçindekiler
Şekil Listesi
Tablo Listesi
Sembol Listesi
Özet
Giriş
Genel Kısımlar
 Sonuç
Kaynaklar
Ekler

Önemli not…. Bitirme ödevlerinin konu adı öğrençi işlerindeki listeyle aynı olmak zorunda listeleri kontrol ederek yazınız.

 

 GENEL YAZIM KURALLARI

 

Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Tezler A4 (210mm X 297mm) boyutlarındaki beyaz kağıtların sadece bir yüzüne yazılır. Çoğaltma fotokopi ile beyaz kağıda yapılır. Tez, sıkıştırılmış kapak içinde teslim edilir.

 

 

 Tezin Yazım Şekli

 

Tez metni Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto (yazı büyüklüğü) ile yazılır.  İçindekiler bölümü, başlıklar, tablo ve şekil açıklamaları haricindeki diğer kısımlar 12 punto ile yazılır. İçindekiler bölümünde istenildiği taktirde 10, 11 punto kullanılabilir. Metinler dik ve normal harflerle yazılır. Koyu harfler başlıklarda kullanılır. Virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılır.

 

 Sayfa Düzeni

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,

 

A4 boyutundaki kağıdın solundan 4.0 cm., sağından 2.5 cm., üstünden 3.0 cm. ve altından 2.5 cm. boşluk bırakılmalıdır. Tez metni ve başlıklar sağ ve sol kenara dayalı (justify) yazılır. Tablo ve şekil açıklamaları sayfanın ortasına yazılmalıdır.

 

 Satır Aralıkları ve Düzeni

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Tez metni 1.5 aralıkla yazılmalıdır. Ancak; Önsöz, Şekil Listesi, Tablo Listesi, Sembol Listesi, Özet, Summary, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş ve tez metni içindeki şekil/tablo açıklamaları 1.0 aralıkla yazılır. İçindekiler bölümünde 1.5 aralık kullanılabilir. Tez metninde paragraflar arasında bir adet satır boşluğu bırakılır ve paragraf başlangıcına sayfa solundan başlanır, sekme (girinti) kullanılmaz.

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Başlıklar

 

Bölüm başlıkları (Önsöz, İçindekiler, … , Giriş,  Yöntem, … , Ekler,) birinci derece başlıklar olarak yazılırlar. Birinci derece başlıklar yeni bir bölüme geçişi gösterdiğinden her zaman sayfa başlarında yer almalıdır. Tüm başlıklar sağa ve sola dayalı (justify) olarak yazılırlar. Başlık özellikleri aşağıdaki gibidir:

 

 • 1. derece başlıklar; BÜYÜK HARF, 14 PUNTO, KOYU HARFLERLE.
 • 2. derece başlıklar; BÜYÜK HARF, 12 PUNTO, KOYU HARFLERLE.
 • 3. derece başlıklar; Kelime Baş Harfleri Büyük Harf, 12 Punto, Koyu Harflerle.
 • 4. derece başlıklar; Kelime Baş Harfleri Büyük Harf, 12 Punto, İtalik Harflerle.

 

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930