Yüksek Lisans Hazırlama Tezi

işsizlik, eksik istihdam, optimal istihdam, Türkiye’de işsizlik, ikili emek piyasası, etkin ücretler, sektörler arası bağlar, ihracat ve istihdam, teknolojik değişme ve istihdam, Okun yasası, Phillips eğrisi.

Bu çalışma, iktisat literatüründe emek piyasası kuramlarını incelemekte ve Türkiye’de işsizlik sorununu analiz etmektedir. Çalışma kuramsal bölümde işsizlik sorununu kavramsal temelde ele almakta, daha sonra da iktisadi düşünce okullarının işsizlikle ilgili geliştirmiş oldukları başlıca modelleri ve temel önermeleri irdelemektedir. Çalışmanın uygulama bölümü birinci kısımda, Türkiye’de emek piyasasının ve işsizlik sorununun mevcut durumunu analiz etmektedir. Bu bölümde Türkiye’de işsizlik ve istihdam değişkenlerinin ölçülmesini zorlaştıran gizli işsizlik, mevsimlik işsizlik, kayıtdışı istihdam ve emek piyasasında dual yapılar ele alınmakta, bu çerçevede mevcut verilerle yeni bir istihdam serisi elde edilmektedir. İkinci kısımda çalışma, Türkiye’ de işsizliği etkileyen temel faktörleri, emek piyasası kuramları çerçevesinde incelemektedir. Bu kısım Türkiye’ de işsizlik sorununu analiz ederken şu yaklaşımlardan yararlanmıştır: göç ve hızlı nüfus artışı gibi unsurları içeren demografik yaklaşım; emek piyasasında bölümlenmeler yaklaşımı; ücretlerin Neoklasik ve Keynesyen iktisat çerçevesinde esnekliği yaklaşımı; Yeni Keynesyen etkin ücretler yaklaşımı; makroekonomik değişkenlerde devresel dalgalanmalar yaklaşımı; gelişmekte olan ülkelerde işgücü fazlası yaklaşımı ve işgücü fazlasının absorbe edilmesini zorlaştıran temel unsurlar; Okun yasası yaklaşımı ve Phillips eğrisi yaklaşımı

Türkiye’ de işsizlik sorunu, demografik ve ikili yapılar dikkate alındığında, bir işgücü fazlası sorunu olarak ele alınabileceğinden, çalışma işsizliğin azaltılması konusundaki politika önerilerini emek arzını azaltıcı ve emek talebini artırıcı politikalar olarak belirlemiştir.

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930