Maliye İç Denetçi

 • Perakendecilik

 •      maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,

  Bu sertifika programı, perakende mağaza sahiplerine ve perakende mağazalardaki yöneticilere/yönetici adaylarına yöneliktir.

  Detaylar

 • İşletmecilik

  Bu sertifika programı, KOBİ’lerde çalışan ve işletmecilik eğitimi almamış teknik personeli hedeflemektedir. Ayrıca idari görevler almayı hedefleyen KOBİ çalışanları da bu programdan fayda sağlayacaktır.

  Detaylar

 • Pazarlama

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,

  Bu sertifika programı, KOBİ’lerde pazarlama ve satış elemanı olarak görev yapan personele yöneliktir. Ayrıca pazarlama ve satış alanında kendini yetiştirmek isteyen kişiler de bu programdan fayda sağlayacaktır.

  Detaylar

 • Girişimcilik

  Bu sertifika programı, iş kurmak isteyenler, kendi işini kuranlar, işletme sahipleri veya yöneticilere yöneliktir.

  Detaylar

 • Finansal Yönetim

  Bu sertifika programı, KOBİ’lerde muhasebe ve finans bölümünde ara eleman olarak görev yapan personel ile orta kademe yöneticilerine yöneliktir.

  Detaylar

 • Bankacılık

 • Bu sertifika programı bankaların orta kademe yöneticileri ile banka çalışanlarına yöneliktir.

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,

 • Maliyet Muhasebesi

  Bu sertifika programı, işletmelerde maliyet muhasebesi departmanı elemanı, üretim departmanı elemanı, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışanlar ile kariyerinde maliyet muhasebesi alanında ilerleme hedefleyenler ve maliyet azaltımı ve verimliliği hedefleyen yöneticilere yöneliktir.

  Detaylar

 • Yönetim Muhasebesi ve Karar Destek Sistemleri

  Bu sertifika programı, işletmelerde bütün düzeylerdeki yöneticiler ve kariyerini yönetici adayı olarak sürdürmeyi hedefleyenler ve yönetsel faaliyetlerde karar alma süreçlerinde etkin ve verimli karar alabilmek amacıyla bilgi teknolojilerinden faydalanmayı düşünenlere yöneliktir.

  Detaylar

 • Finansal Analiz

  Bu sertifika programı, başta işletmelerde finansal analist olarak çalışanlar olmak üzere; muhasebe ve finans departmanında çalışanlar, serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, kariyerinde yeminli mali müşavirliği ve finansal analist olarak çalışmayı amaçlayanlara ve her düzeydeki yöneticilere yöneliktir.

  Detaylar

 • Finansal Muhasebe

  Bu sertifika programı, KOBİ’lerde serbest muhasebeci mali müşavir, mali müşavir, muhasebe departmanı elemanı ya da orta ve üst düzey yönetici olarak görev yapan personele yöneliktir.

  Detaylar

 • Muhasebe Bilgi Yönetimi

  Bu sertifika programı, KOBİ’lerde orta ve üst düzey yönetici, proje yönetici, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir olarak görev yapan personele yöneliktir.

  Detaylar

 • Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, yönetim ve organizasyon alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar

 • Genel Muhasebe Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, muhasebe alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar

 • Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, pazarlama yönetimi alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar

 • Perakendeciliğe Giriş Sertifika Programı

  Bu sertifika programı, perakendecilik alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar

 • Büro Yönetimi Programı

  Bu sertifika programı rutin büro işlerini yapabilen büro elemanları yetiştirmeyi ve yöneticisinin üretkenliğini arttırabilecek, zamandan tasarruf sağlayacak, yöneticileri ve kurumu temsil edebilecek ve yöneticisinin iş yükünü hafifletebilecek büro elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Detaylar

 • Hukuk Sekreterliği

  Hukuk sekreterliği sertifika programı hukuk bürolarında çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır.

  Detaylar

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders
 • İşletme Sekreterliği

  İşletme Sekreterliği Sertifika Programı, yönetimin ve yöneticinin başarısında vazgeçilemeyecek katkıları olan sekreterleri yetiştirmeye yönelik olan özel bir sertifika programıdır.

  Detaylar

 • Yönetici Asistanlığı

  Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı, yöneticilerini pek çok rutin ve özel işten kurtarabilen yönetici asistanlarını yetiştirmeye yönelik olan özel bir sertifika programıdır.

  Detaylar

 • İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları

  İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları Sertifika Programı, bilgi ve becerilerini geliştirerek mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek isteyen öğretmen, eğitim yöneticileri ve müfettişlere eğitim alanındaki gelişmeleri verecek ve terfi etmelerine yardımcı olacaktır.

  Detaylar

 • İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama

  İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama Sertifika Programı, eğitim – öğretim sürecinde kaynaştırma ve drama etkinliklerine yer veren ilköğretimde görevli kişilerin yükselmesinde de yardımcı olacaktır.

  Detaylar

 • Tıp Sekreterliği

  Tıp Sekreterliği Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır.

  Detaylar

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders
 • Temizlik Hizmetleri Yönetimi

  Program, temizlik hizmetleri işletmelerinde çalışan ancak, bunu bir diploma ve sertifika ile belgeleyemeyen deneyimli çalışanlar yanında, mesleğe yeni başlamış ya da başlayacak olan kişilere eğitim vermek amacıyla tasarlanmıştır.

  Detaylar

 • Vergi Uygulamaları

  Program, temizlik hizmetleri işletmelerinde çalışan ancak, bunu bir diploma ve sertifika ile belgeleyemeyen deneyimli çalışanlar yanında, mesleğe yeni başlamış ya da başlayacak olan kişilere eğitim vermek amacıyla tasarlanmıştır.

  Detaylar

 • Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Ekonomi

  Finansçı olmayanlar için finansal ekonomi sertifika programı finansal piyasalara ilişkin bilgi kazanmak ve yorum kabiliyetini geliştirmek isteyen yöneticilere ve yönetici adaylarına yöneliktir.

  Detaylar

 • Catering Hizmetleri İşletmeciliği

  Programın hedef kitlesi, yeni meslek edinenlerle bu işletmelerde hâlihazırda çalışan, ancak herhangi bir diploma veya sertifikaya sahip olmayan kişilerdir. Lise ve dengi okul mezunu olmak bu program için yeterlidir. Ancak kendisini catering yöneticiliği konusunda geliştirmek isteyen önlisans ve lisans mezunu yöneticisi adayları da programa başvurabilirler.

  Detaylar

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders
 • Dış Ticaret Uzmanlığı

  Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışanlar, dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmaları çalışanları, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile birlikte dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir.

  Detaylar

 • Muhasebe ve Yönetim

  Muhasebe ve Yönetim Sertifika Programı, özellikle muhasebe ve finansman alanında eğitim almamış teknik yöneticiler başta olmak üzere,  işletmelerin tüm işlevleri ile ilgili alanlarda yöneticilik hedefleyenler ve kariyerini ilerletmek isteyenlere yöneliktir.

  Detaylar

 • Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanlığı

  Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanlığı Sertifika Programı, bilgi sistemleri konusundaki güncel gelişmeleri takip etmek isteyen bilgi sistemleri departmanı çalışanları ve yöneticileri ile kurumsal kaynak planlaması uygulamalarında sistem analisti, proje yöneticisi ve kullanıcı olarak rol almak isteyenler ve kariyer hedefine kurumsal kaynak planlaması sertifikası ile ulaşmak isteyenler başta olmak üzere; yönetici ve yönetici adaylarına, mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere yöneliktir.

  Detaylar

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders
 • İş Yaşamı ve Hukuku

  İş Yaşamı ve Hukuku Sertifika Programı; İnsan Kaynakları Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerinden oluşmaktadır.

  Detaylar

 • Kurumsal İletişim

  Kurumsal İletişim Sertifika Programı; İletişim Bilgisi, İkna ve Konuşma, Örgütsel Davranış derslerinden oluşmaktadır.

  Detaylar

 • Turizm

  Turizm Sertifika Programı, Genel Turizm Bilgisi, Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri derslerinden oluşmaktadır.

  Detaylar

 • İngilizce (A1 Düzeyi)

  İngilizce Sertifika Programı (A1 Düzeyi), günlük yaşamda kullanılabilecek dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

  Detaylar

 • İngilizce (A2 Düzeyi)

  İngilizce Sertifika Programı (A2 Düzeyi), günlük yaşamda kullanılabilecek dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

  Detaylar

 • Turkcell Perakendeciliğe Giriş

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel dersDetaylar
 • Turkcell Perakendecilikte Müşteri

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • Turkcell Perakende Mağaza Yönetimi

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • Turkcell Mağaza’da Pazarlama Yönetimi

  Programla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

  Detaylar

 • Yerel Yönetimler (1. Grup)

  Yerel Yönetimler (1. Grup) Sertifika Programı; yerel yönetimlerde çalışan ve görevde yükselme sınavına katılarak, V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi veya Şoför unvanı almak isteyen personeli hedeflemektedir.

  Detaylar

 • Yerel Yönetimler (2. Grup)

  Yerel Yönetimler (2. Grup) Sertifika Programı; yerel yönetimlerde çalışan ve görevde yükselme sınavına katılarak, Çözümleyici, Uzman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci veya Eğitmen unvanı almak isteyen personeli hedeflemektedir.

  Detaylar

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders
 • Yerel Yönetimler (3. Grup)

  Yerel Yönetimler (3. Grup) Sertifika Programı yerel yönetimlerde çalışan ve görevde yükselme sınavına katılarak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri unvanı almak isteyen personeli hedeflemektedir.

  Detaylar

 • Yerel Yönetimler (4. Grup)

  Yerel Yönetimler (4. Grup) Sertifika Programı yerel yönetimlerde çalışan ve görevde yükselme sınavına katılarak, Müdür veya Hukuk Müşaviri unvanı almak isteyen personeli hedeflemektedir.

  Detaylar

 • Batı Avrupa Perakendecilik

  Bu sertifika programı, perakende mağaza sahiplerine ve perakende mağazalardaki yöneticilere/yönetici adaylarına yöneliktir.

  Detaylar

 • Batı Avrupa İşletmecilik

  Bu sertifika programı, KOBİ’lerde çalışan ve işletmecilik eğitimi almamış teknik personeli hedeflemektedir. Ayrıca idari görevler almayı hedefleyen KOBİ çalışanları da bu programdan fayda sağlayacaktır.

  Detaylar

 • Batı Avrupa Pazarlama

  Bu sertifika programı, KOBİ’lerde pazarlama ve satış elemanı olarak görev yapan personele yöneliktir. Ayrıca pazarlama ve satış alanında kendini yetiştirmek isteyen kişiler de bu programdan fayda sağlayacaktır.

  Detaylar

 • Batı Avrupa Girişimcilik

  Bu sertifika programı, iş kurmak isteyenler, kendi işini kuranlar, işletme sahipleri veya yöneticilere yöneliktir.

  Detaylar

 • Batı Avrupa Perakendeciliğe Giriş

  Bu sertifika programı, perakendecilik alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar

 • Batı Avrupa Yönetim ve Organizasyon

  Bu sertifika programı, yönetim ve organizasyon alanında bilgi sahibi olmak isteyenler ile mesleki gelişim programlarına kayıt yaptırmak isteyen, akademik eğitim almamış bireylere yöneliktir.

  Detaylar

 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders
 • Türkçe Sertifika Programı

  Türkçe Sertifika Programının amacı, dünya dil ailesi en eski en yaygın konuşulan dillerinden biri olan Türkçe’yi öğretmek ve Program adaylarını Türkçe’yi bir iletişim dili olarak iş, eğitim ve sosyal çevrelerder kullanabilecek düzeye eriştirmektir.

  Detaylar

PROGRAMLAR
 • Perakendecilik
 • İşletmecilik
 • Pazarlama
 • Girişimcilik
 • Finansal Yönetim
 • Bankacılık
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi ve Karar Destek Sistemleri
 • Finansal Analiz
 • Finansal Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Genel Muhasebe
 • Pazarlama Yönetimi
 • Perakendeciliğe Giriş
 • Büro Yönetimi
 • Hukuk Sekreterliği
 • İşletme Sekreterliği
 • Yönetici Asistanlığı
 • İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama
 • İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları
 • Tıp Sekreterliği
 • Temizlik Hizmetleri Yönetimi
 • Vergi Uygulamaları
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Ekonomi
 • Catering Hizmetleri İşletmeciliği
 • Dış Ticaret Uzmanlığı
 • Muhasebe ve Yönetim
 • Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanlığı
 • İş Yaşamı ve Hukuku
 • Kurumsal İletişim
 • Turizm
 • İngilizce (A1 Düzeyi)
 • İngilizce (A2 Düzeyi)
 • Turkcell Perakendeciliğe Giriş
 • Turkcell Perakendecilikte Müşteri
 • Turkcell Perakende Mağaza Yönetimi
 • Turkcell Mağaza’da Pazarlama Yönetimi
 • Yerel Yönetimler – 1. Grup
 • Yerel Yönetimler – 2. Grup
 • Yerel Yönetimler – 3. Grup
 • Yerel Yönetimler – 4. Grup
BATI AVRUPA PROGRAMLARI
maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders
 • Batı Avrupa Perakendecilik
 • Batı Avrupa İşletmecilik
 • Batı Avrupa Pazarlama
 • Batı Avrupa Girişimcilik
 • Batı Avrupa Perakendeciliğe Giriş
 • Batı Avrupa Yönetim ve Organizasyon
 • Türkçe Sertifika Programı
 • maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders
e-Sertifika Programları Koordinatörlüğü
e-Destek hizmeti için tıklayın
Beni Bilgilendir

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?