Adobe InDesign Özel Ders

ders grafik,
quark to indesign,
grafik dersi,
grafik tasarımı dersleri,
indesign ders notları,
grafik dersleri,
indesign ders,

 

 

 

Adobe InDesign programındaki Damlalık Aracı şimdiye kadar birçok programdan tanıdığımız ve sıklıkla kullanmakta olduğumuz renk alma, kopyalama, aktarma işlemleri için en büyük yardımcımızdır. Bilhassa Adobe Photoshop’ta, damlalık ile görsel üzerinde tıklanan bir renk tonu otomatik olarak renk paletine eklenmekte ve diğer alanlara aktarılabilmektedir. Aynı şekilde renk paletinden de herhangi bir objeye renk vermek için zaman zaman damlalık aracı kullanılmaktadır.

Fonksiyon olarak aynı işlemler InDesign’daki Damlalık aracıyla da gerçekleştirilmektedir. Doküman içine aktarılan görsel veya illustrasyon üzerinde herhangi bir alan Damlalık aracı tıklanarak renk tonu otomatik kopyalanmış olmakta ve her türlü obje üzerine kopyalanmış olan bu renk tek bir tıklama ile aktarılmaktadır. Resimlerden renk alma ve objelere aktarma işlemini gerçekleştirmek için iki basit yolu da kullanabilirsiniz.

>>Damlalık aracını seçin ve dokümandaki resim üzerinden kopyalamak istediğiniz alan üzerine tıklayın. Boş olan Damlalık aracı şekil değiştirerek içi dolmuş olacaktır. Kopyalanan renk tonunu aktarmak için yazı veya grafik objenin üzerine Damlalık aracını tıklamanız yeterlidir. İçi dolu Damlalık yazı alanı içine getirildiği zaman otomatik olarak ‘imleç’ işaretli olarak şekil değiştirecektir. Renk vermek istediğiniz harf, kelime veya metni istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Renk tonu seçmiş olduğunuz metin, kelime, harf veya tıkladığınız grafik objeye otomatik olarak uygulanmış olacaktır.

>>Diğer yöntem ise, renk vermek istediğiniz grafik obje veya objelerle, harf, kelime, satır veya yazıları önceden seçin. Resimden kopyalayarak aktarmak istediğiniz renk tonu üzerine Damlalığı getirin ve tıklayın. Seçmiş olduğunuz tüm objeler veya yazılar, damlalık ile tıklamış olduğunuz renge anında dönüşecektir.

>>Damlalık aracı aynı zamanda seçilmiş her türlü grafik obje ve yazılara renk vermek için, Renk (Color) paletindeki renk çubuğundan renk seçmek için de kullanılabilir.

YAZI KARAKTERİ ile PARAGRAF STİLLERİNİ KOPYALAMA ve AKTARMA

Adobe InDesign’da inanılmaz hız ve kolaylık sağlayan, sayfa tasarımı ve mizanpaj çalışmalarına büyük pratiklik getiren Damlalık Aracı ile yazı stillerinin tek bir tıklama yapılarak kopyalanıp diğer yazı alanlarına aktarılabilmesi kullanıcılara önemli zaman kazandırmaktadır.

ders grafik,
quark to indesign,
indesign eğitimi,
grafik dersi,
grafik tasarımı dersleri,
indesign ders notları,
grafik dersleri,
indesign ders,

Bu inanılmaz fonksiyonu kullandıkça InDesign’da çalışmaktan, sayfa düzenleme ve tasarım yapmaktan büyük keyif alacaksınız.

>>Karakter ve/veya paragraf stili uygulamak istediğiniz yazıları (harf, kelime, satır, cümle, paragraf) dilediğiniz gibi Yazı Aracı ‘T’ (Type Tool) ile seçin.

Damlalık aracını tıklayın
Karakter ve/veya paragraf stili almak, kopyalamak istediğiniz örnek yazı alanı içine Damlalığı tıklayın.

>>Seçmiş olduğunuz tüm yazılara, içine tıkladığınız örnek yazıda kullanılan tüm stiller aynı anda uygulanmış olacaktır. İnanılmaz müthiş bir fonksiyon!Damlalık ile yazı stillerinin kopyalanıp diğer yazı alanlarına uygulanmasını fonksiyonu ters kullanarak ta gerçekleştirebilirsiniz.
>>Damlalık aracını tıklayın
>>Kopyalamak istediğiniz karakter ve/veya paragraf stilinin bulunduğu yazı alanı içine Damlalığı tıklayın. Damlalık şekil değiştirerek içi örnek karakter ve yazı stiliyle dolmuş olacaktır.
>>Kopyalamış olduğunuz stilleri uygulayacağınız yazı alanlarının içine Damlalığı götürün ve tıklayın. Tüm stiller tıklamış olduğunuz paragrafa aynen aktarılmış olacaktır.
>>Damlalığın içinde kopyalamış olduğunuz karakter ve/veya paragraf stilleri sürekli muhafaza edilmektedir. Aynı stili yeni bir kopyalama yapmadan başka paragraflara da uygulamaya devam edebilirsiniz. Bu işlemi sürekli kullanmak için herhangi bir seçim yapmadan, sadece paragrafın içine Damlalığı tıklamanız yeterlidir.
>>Damlalığın içindeki stilleri boşaltmak için , damlalığı sayfa dışında boş bir alana tıklamanız veya Araç Paletinden herhangi bir araç seçmeniz gerekir.
>>Damlalık dolu iken içindeki stilleri boşaltıp, aynı anda başka bir stil kopyalaması yapmak istiyorsanız ‘Alt’ veya ‘Option’ tuşunu basılı tutun. Damlalığın içi boşaltılmış ve yeni kopyalama yapmak için hazır olacaktır.

ders grafik,
quark to indesign,
indesign eğitimi,
grafik dersi,
grafik tasarımı dersleri,
indesign ders notları,
grafik dersleri,
indesign ders,

GRAFİK OBJE STİLLERİ ile EFEKTLERİ KOPYALAMA ve AKTARMA

Adobe InDesign’daki sihirli Damlalık Aracı sadece yazı karakter ve paragraf stillerini kopyalayıp aktarmakla kalmamakta, aynı zamanda her çeşit grafik objelerin dolgu rengi, degrade, saydamlık, alt gölge, eritme, çerçeve şekli, çizgi kalınlığı, ok vs., tüm grafik stil ve efektleri de seçilen tüm diğer nesnelere tek bir tıklama ile anında uygulayabilmektedir.

Onlarca, yüzlerce çeşit çeşit alan veya objelere aynı dolgu ve/veya çizgi rengini vermek, aynı degradeyi uygulamak, alt gölge, eritme, çerçeve şekli, çizgi kalınlığı vs., tek bir tıklama ile atamak gerçekten herkesi heyecanlandıran mükemmel bir InDesign fonksiyonu…

Herhangi bir objede kullanılmış olan renk, stil ve efektleri Damlalık Aracı ile kopyalayarak başka objelere aktarmak için yazılarda uygulanan benzer yöntemler kullanılmaktadır.

>>Renk, stil veya efekt uygulamak istediğiniz obje veya objeleri dilediğiniz gibi ve istediğiniz kadar seçin.
>>Damlalık aracını tıklayın
>>Renk, stil veya efekt almak, kopyalamak istediğiniz örnek grafik objenin herhangi bir kenarına Damlalığı tıklayın.
Seçmiş olduğunuz tüm grafik objelere, alan veya çizgilere, tıkladığınız örnek objede kullanılan tüm renk, degrade, saydamlık, eritme, çerçeve vs., grafik stil ve efektler aynı anda uygulanmış olacaktır. İnanılmaz müthiş bir uygulama ve hız!
Damlalık ile grafik stil ve efektlerin kopyalanıp diğer alanlara aktarılmasını, fonksiyonu ters kullanarak ta gerçekleştirebilirsiniz.
>>Damlalık aracını tıklayın
>>Kopyalamak istediğiniz renk, degrade, grafik stil ve efektlerin bulunduğu objenin kenarına Damlalığı tıklayın. Damlalık şekil değiştirerek içi örnek grafik stil ve efektlerle dolmuş olacaktır.
>>Kopyalamış olduğunuz renk, efekt ve stilleri uygulayacağınız grafik objelere Damlalığı götürün ve tıklayın. Tüm stiller tıklamış olduğunuz objelere aynen aktarılmış olacaktır.

ders grafik,
quark to indesign,
indesign eğitimi,
grafik dersi,
grafik tasarımı dersleri,
indesign ders notları,
grafik dersleri,
indesign ders,

Damlalığın içinde kopyalamış olduğunuz grafik stil ve efektler sürekli muhafaza edilmektedir. Aynı renk, stil ve efektleri yeni bir kopyalama yapmadan başka objelere de uygulamaya devam edebilirsiniz. Bu işlemi sürekli kullanmak için herhangi bir seçim yapmadan, sadece objenin herhangi bir yerine Damlalığı tıklamanız yeterlidir.

>>Damlalığın içindeki stilleri boşaltmak için , damlalığı sayfa dışında boş bir alana tıklamanız veya Araç Paletinden herhangi bir araç seçmeniz gerekir.
>>Damlalık dolu iken içindeki grafik stil ve efektleri boşaltıp, aynı anda başka bir stil kopyalaması yapmak istiyorsanız ‘Alt’ veya ‘Option’ tuşunu basılı tutun. Damlalığın içi boşaltılmış ve yeni kopyalama yapmak için hazır olacaktır.

ders grafik,
quark to indesign,
indesign eğitimi,
grafik dersi,
grafik tasarımı dersleri,
indesign ders notları,
grafik dersleri,
indesign ders,

DAMLALIK ARACI TERCİHLERİ

Gerek yazı karakteri ile paragraf stillerinin, ve gerekse objelere uygulanan renk, degrade, stil ve efektlerin Damlalık Aracı ile kopyalanması ve aktarılması fonksiyonunda dilediğiniz tercihleri yapabilir, kombinasyonlar hazırlayabilir ve bu işlemi istediğiniz ayrıntılarla farklı yöntemler kullanarak sayfa düzenleme, mizanpaj ve tasarım çalışmalarınızda uygulayabilirsiniz.

>>Damlalık Aracını çift tıklayarak tercihler penceresini açın.

>>Tercihler penceresindeki stil ve efekt ana başlık kutularını tıklayarak istediğiniz fonksiyonları devre dışı bırakabilir veya aktif hale getirebilir, farklı uygulamalar yapabilirsiniz.

Bu temel ayarların ayrıntılarını görüntüleyerek alt fonksiyonların da ayrı ayrı tercihlerini yapabilirsiniz. (Alt başlık pencerelerini açmak için ana başlıkların yanındaki üçgenleri tıklayın.)

ders grafik,
quark to indesign,
indesign eğitimi,
grafik dersi,
grafik tasarımı dersleri,
indesign ders notları,
grafik dersleri,
indesign ders,

>>Stroke Settings: Çizgi/Çerçeve Ayarları Renk ve Tram, Altını Oymama, Kalınlık, Uç ve Kenar Birleştirmeleri, Çizgi Türü, Ok Uçları (Başlangıç, Bitiş),
Çerçeve Köşe Efektleri, Çerçeve İç, Orta, Dış Uygulama

>>Fill Settings: Dolgu Ayarları Renk ve Tram, Altını Oymama

>>Character Settings: Yazı Karakteri Ayarları, Yazı Karakteri Stili, Font, Büyüklük, Renk ve Tram, Satır Arası, Harf Çifti Aralığı ve Harf Aralığı,
Altı Çizgili, Üzeri Çizgili, Özel Harf Birleştirmesi, Yatay/Dikey Deformasyon ve Eğme, Üs/İndis, Gömme Harf ve Yerleştirme, Dil, Tiresiz, Kontür Çizgi Kalınlığı, Open Type Özellikleri

>>Paragraph Settings: Paragraf Ayarları, Paragraf Çizgileri, Satır Hizalama Seçen

ders grafik,
quark to indesign,
indesign eğitimi,
grafik dersi,
grafik tasarımı dersleri,
indesign ders notları,
grafik dersleri,
indesign ders,

ekleri, Paragraf Stili, Tam Blok, Tireleme, Tab/Sekmeler, Izgara Hizalaması, Bloklama, Paragraf arası Boşluklar, Gömme Harfler, Boşluklar, Paragraf/Satır Düzenleme, İşaret ve Numaralandırma

>>Transparency Settings: Saydamlık Ayarları, Alt Gölge, Eritme, Saydamlık

Not: Damlalık Tercihlerini değiştirmeden, yazı alanındaki sadece Paragraf stillerini kopyalayarak aktarmak için Damlalığı tıklarken ‘Shift’ tuşunu basılı tutun.

Damlalık Tercihlerini değiştirmeden, objelerdeki sadece dolgu, çizgi ve çerçeve stillerini kopyalayarak aktarmak için ise Damlalığı tıklarken ‘Shift’ tuşunu basılı tutun.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930