İş Ahlakı Ödevi

iş ahlakı kuralları,
iş ahlakı ve sosyal sorumluluk,
meslek ahlakı nedir,
iş ahlakı dergisi,
pazarlama ahlakı,
çalışma ahlakı,
muhasebe meslek ahlakı,
İş ve meslek ahlakı, 1980’lerin sonundan itibaren gündeme gelen bir konu olmuş ve giderek de önem kazanmaya başlamıştır. İş ahlakının bu kadar önem kazanmasındaki en önemli etkenler, dünyanın giderek tek bir pazar hâline gelmesi ya da küreselleşmesi, insan haklarına verilen önemin artması, çevre kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasıdır.

Toplumları zengin ve mutlu yapan, doğal kaynaklardan çok, yetişmiş ve kaliteli insan gücü ve bu insan gücünün iyi yönetilmesidir. Bir toplumdaki iş ahlakı, o toplumdaki iş gücünün kalitesinin önemli bir göstergesidir. Yalnız başına teknik bilgi zenginlik ve mutluluk yaratmaya yetmemektedir. Herkesin çalışmadan zengin olmayı hayal ettiği, kısa ve haksız yoldan para kazanmanın her şeklinin doğru kabul edildiği, her yönetim kademesindeki rüşvet ve yolsuzlukların mevcut olduğu bir toplumda iş ahlakı oluşmadan yeni yatırımlar yapmak ve istihdam artışı beklemek doğru olmaz.

iş etiği,
iş ahlakı kuralları,
iş ahlakı ve sosyal sorumluluk,
meslek ahlakı nedir,
iş ahlakı dergisi,
pazarlama ahlakı,
çalışma ahlakı,
muhasebe meslek ahlakı,

Kalkınmış toplumların tümünde iş ahlâkının mükemmel olduğu söylenemez. Ancak bu toplumlar, temel iş ahlakı ilkelerine uyma açısından gelişmekte olan toplumlara göre daha ileri düzeydedir.

Toplumdaki iş ve meslek ahlâkının standartlarının düşmesi, toplumsal dengesizliklerin oluşmasının temel faktörüdür. Bu nedenle toplumdaki beşeri kapitalin yalnızca teknik yönden değil ahlaki yönden de kaliteli hale getirilmesi gerekir.

İş ahlâkına sahip olmayan girişimciler, kamu ve yerel yöneticiler, firmalar topluma yarardan çok zarar verirler. Çünkü iş ahlâkı düşük olan girişimciler, kamu ve yerel yöneticiler, firmalar sadece kendi menfaatlerini ön planda tutarlar. Toplumdaki diğer insanları hiç düşünmezler.

iş etiği,
iş ahlakı kuralları,
iş ahlakı ve sosyal sorumluluk,
meslek ahlakı nedir,
iş ahlakı dergisi,
pazarlama ahlakı,
çalışma ahlakı,
muhasebe meslek ahlakı,

İş ahlâkı, çalışma ve meslek ahlâkını da içermektedir. Çalışma ahlâkı, bir toplumda işe ve çalışmaya karşı tutumlar, tavırlar ve bu konudaki değerleri ifade etmektedir. Meslek ahlâkı, meslek sahiplerinin mesleklerini yapmak suretiyle kendilerine ihtiyaç duyanlara hizmet ederek kamu yararına çalışmalarıdır. Yani mesleklerini icra ederken maaş, gelir, güç ve statü gibi kişisel yararlar meslek sahibi için ikinci planda kalmaktadır.

Meslek ahlâkının bazı temel ilkelerini şöyle sıralayabiliriz :

*Ulusa ve insanlığa hizmet etmek,

*Mal ve can emniyetini sağlamak,

*Zayıfı kuvvetliye karşı korumak,

iş etiği,
iş ahlakı kuralları,
iş ahlakı ve sosyal sorumluluk,
meslek ahlakı nedir,
iş ahlakı dergisi,
pazarlama ahlakı,
çalışma ahlakı,
muhasebe meslek ahlakı,

*Huzur ve güven içinde yaşayanları şiddete ve saldırganlığa karşı korumak,

*Vatandaşların anayasal haklarına saygı göstermek,

*Herkese örnek olacak lekesiz, dürüst ve namuslu bir özel yaşam sunmak,

*Hukuka ve kurumun kural ve ilkelerine bağlı olmak,

*Kişisel duyguların, ön yargıların, düşmanlıkların mesleki kararları etkilemesine

izin vermemek,

iş etiği,
iş ahlakı kuralları,
iş ahlakı ve sosyal sorumluluk,
meslek ahlakı nedir,
iş ahlakı dergisi,
pazarlama ahlakı,
çalışma ahlakı,
muhasebe meslek ahlakı,

*Gereksiz yere güç kullanmamak,

*Hediye ve rüşvet kabul etmemek,

*Görevi kötüye kullanmamak.

İş ahlâkının üç temel alanı mevcuttur. Bunlar; ÇALIŞMA AHLÂKI, MESLEK AHLÂKI ve KURUMSAL AHLÂKTIR. Çalışma ahlâkı, çalışmaya ve işe karşı geliştirilen kişisel tutum ve davranışlardır. Meslek ahlâkı, belli bir meslek mensuplarının uyması gereken ahlak ilkelerini ifade etmektedir. Bu ilkeler genellikle toplumsal kültür ve değerlerden bağımsızdır. Kurumsal ahlâk, bir kurumun sahip olduğu ahlâkî normlar, değerler, eğilimler ve ilkeler bütünüdür.

iş etiği,
iş ahlakı kuralları,
iş ahlakı ve sosyal sorumluluk,
meslek ahlakı nedir,
iş ahlakı dergisi,
pazarlama ahlakı,
çalışma ahlakı,
muhasebe meslek ahlakı,

Kişi, kurum ve kuruluşların bu üç temel ahlâk kurallarını benimsemeleri hem toplumsal yaşamın hem de iş yaşamının devamlılığı için vazgeçilmez bir şartıdır.

iş etiği,
iş ahlakı kuralları,
iş ahlakı ve sosyal sorumluluk,
meslek ahlakı nedir,
iş ahlakı dergisi,
pazarlama ahlakı,
çalışma ahlakı,
muhasebe meslek ahlakı,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930