Akedemik Tezler

Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
MIS 505 Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Proje Yönetimi (Project Management for MIS) (3+0+0) 3
Ekonomik ve verimlilik odaklı kaynak dağılımı modellerinin tasarımı. MIS tekniklerinin yardımı ile katma değer ve maliyet bilinci yaratan bilgi sistemlerinin kurulması. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 517 Yönetim Bilişim Sistemlerinin İlkeleri (Principles of MIS) (3+0+0) 3
Bilgisayar algoritmaları, işletim sistemleri, bilgisayar mimarileri, yapay zeka gibi temel konuların ayrıntılı olarak incelenmesi. Mevcut ticari ürünlerden etkin biçimde yararlanmak amacıyla donanım ve yazılım işlemlerinin öğretilmesi. Teknoloji eğilimleri ve sınırları, ekonomi, standartlaşma, fikri haklar, devlet politikaları ve endüstriyel kuruluşlar. Protokoller, güvenlik sistemleri ve ağ konularına odaklanma. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 521 Sistem Analiz ve Tasarımı (Systems Analysis and Design) (3+0+0) 3
Sistem analiz ve tasarımına giriş. Planlama, analiz, tasarım, uygulama, sistem işletmesi ve destek aşamalarının ayrıntılı incelenmesi. Yapılandırılmış analiz ve nesneye yönelik analize odaklanma. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 522 İş Süreclerinin Analizi (Business Process Analysis) (3+0+0) 3
İşletme bölümleri ve organizasyonlar arasındaki iş akışlarının analizi. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 523 Finansal Analiz ve Karar Verme (Decision Making and Financial Analysis) (3+0+0) 3
İmalat ve hizmet firmalarında faaliyet planlama, denetim ve yönetime ilişkin kavramlar. Faaliyet stratejisi, süreç seçim kararları, üretim planlaması ve denetimi, kapasite planlaması, kalite yönetimi ve doğrusal programlama, kestirim ve karar kuramı gibi gelişmiş çözümlemeli karar verme tekniklerinin uygulanması. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 531 Kurumsal Zekâ (Business Intelligence) (3+0+0) 3
Yöneticilere ve analistlere bir destek aracı olarak iş zekâsı uygulamaları. Bağımsız araç ve teknolojilerin sistematik bir şekilde tek bir yazılım platform yaklaşımı ile sunulması. İş stratejisi, performans yönetimi, veri ambarı, iş analitiği ve veri görüntüleme, veri, metin ve ağ madenciliği, içerik yönetimi, OLAP küpleri ve karar destek sistemleri. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 532 Elektronik Ticaret (Electronic Commerce) (3+0+0) 3
Elektronik ticarete giriş. Elektronik ticaret teknolojileri: istemci ve hizmet sunucu taraflı ağ programlama. Veritabanı teknolojileri. İnternet güvenliği. Ödeme sistemleri. Elektronik hizmetler. Ağ reklamcılığı ve yayıncılığı. Elektronik ticaret hizmeti kurma. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 534 Yazılım Geliştirmenin Kurumsal Değeri (Business Value of Software Development) (3+0+0) 3
İşe katkı değerini ençoklayacak en kaliteli yazılım geliştirme ve yazılım test yöntemleri. Küresel yazılım geliştirme yönetimi. Yatırımın geri dönüşünün ve toplam sahip olma maliyetinin Scrum ve XP gibi çevik metodolojilerle ve geleneksel yöntemlerle incelenmesi. Yenilikçi yazılım ürünlerinin geliştirilmesinde ortaya çıkan maliyet ve faydaların ölçülmesine yönelik kapsamlı metodolojilerin formüllenmesi. Geleneksel ve çevik yöntemler arasında eksiksiz iş değeri karşılaştırması. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 535 Gezgin ve Her An- Her Yerde Ticaret (Mobile and Ubiquitous Commerce) (3+0+0) 3
Elektronik ticaretin temelleri, ileri seviye teknoloji endüstrilerinin kesişimi, dönüşümü ve sunduğu altyapı sayesinde hizmetlerin farklı endüstrilerinden bütünleşik hale gelmesi. Yeni nesil gezgin ve akıllı cihazların ticarete etkisi ve özellikle sosyal ağlar bağlamında etkin kullanımı. Destekleyici altyapı ve özgün iş uygulamaları ile her an – her yerde ticaretin temelleri. Çevre zekası, bağlama uygun hizmetler, lokasyon tabanlı reklamcılık.
MIS 536 Bilişim Teknolojilerinde Dış Kaynak Kullanımı (Information Technology Outsourcing) (3+0+0) 3
Bilişim teknolojilerinde dış kaynak kullanımında modellerin ve aşamaların analizi. Yönetsel, eylemsel ve teknik sorunlar ve yaklaşımlar. Bilişim teknolojilerinde ülke dışı işletmecilik, çoklu kaynak kullanımı. Yöntemler ve teknikler. İlişki yönetimi ve eşgüdüm sorunları. Çevik yöntemler ve küresel yazılım geliştirme. Dış kaynak kullanımında yeterlilik ve proje bağlamlı etmenlerinin analizi. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 544 Teknoloji Yönetiminde Liderlik ve Yaratıcılık (Leadership and Innovation in Information Technology Management) (3+0+0) 3
Yenilikçi insanların belirlenmesi, yönlendirilmesi ve verimi yüksek teknoloji ekipleri içerisinde örgütlenmesi. Proje liderleri ve yöneticileri için liderlik sergileme ve teknik kapasitesi yüksek insanların yönetimi. Yetenekli, teknik fikirli insanların saptanması, doğru iş için istihdam edilmesi, etkili liderlik yöntemleri ile eğitilmesi ve yönetilmesi. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 545 Çokuluslu Kuruluşlarda Bilgi Hizmetleri Yönetimi (Information Services Management in Multinational Organizations) (3+0+0) 3
Bilişim hizmetleri üretiminden sorumlu bilişim yöneticileri için kuramsal ve pratik açılardan güncel bilgiler. Çokuluslu ve yerel kuruluşlar için sistem ve hizmet yönetiminin kuramsal ve pratik yönleri. Kuruluşlarda bilişim sistemleri ve hizmetlerinin iş değerinin geliştirilmesi. Bilişim hizmetleri kuruluşları, kilit hizmetlerin yönetimi, şirketin işine bilişim hizmetlerinin katkıları, müşteri hizmetleri, bilişim hizmetleri ölçümü, iş sürekliliği, COBIT, ITIL, değişiklik yönetimi, problem yönetimi, süreç geliştirme, dış kaynak kullanımı ve bilişim hizmetleri proje yönetimi.
MIS 552 Çevrimiçi Sosyal Ağlar (Online Social Networks) (3+0+0) 3
Çevrimiçi Sosyal Ağlar (ÇSA) yapıları ve dinamiği. ÇSA analizi, ölçümü, sunumu. Sosyo-bilişsel, davranışsal ve tasarım bilimi açısından ÇSA. ÇSA yapılarının modellemesinde sosyal örüntüler ve özellikler. Uygun bilgi mimarisi, açık grafik ve veritabanı analizi. Farklı alanlarda yenilikçi uygulamalar ve vakalar. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,
MIS 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
Tezsiz yüksek lisans programı Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında yönetim bilişim sistemleri ile ilgili konularda derinlemesine inceleme yapması.
MIS 581-589 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular (Special Topics in Management Information Systems) (3+0+0) 3
Yönetim bilişim sistemleri alanındaki konuların çalışılması. işletme bölümü tez konuları  ,insan kaynakları tez konuları  ,tez konuları iktisat  ,örnek tez konuları  ,pazarlama ile ilgili tez konuları  ,grafik tasarım tez konuları  ,besyo tez konuları  ,tarih tez konuları  ,psikoloji tez konuları  ,gazetecilik tez konuları  ,yök  ,tezler  ,örnek tezler  ,doktora tezi  ,ingilizce performans ödevi örnekleri  ,matematik ders planı  ,yapılmış tezler ,matematik projeleri örnekleri ,dönem ödevleri  ,akademik tezler ,doktora tezi nasıl yazılır ,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031