ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Alman dili ve Edebiyatı, çağdaş türk dili,  friedrich nietzsche,  Edebiyat, Türk dili ,  Edebiyat yüksek lisansı,   felsefe , felsefe tezi   ,          Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi,


Bölümün Amaçları

Bölümümüzün amacı Alman dili, edebiyatı ve kültürü konularında disiplinlerarası tarzda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve öğrencilerinin bilimsel araştırmacı özelliklerini kazanmasına yardımcı olmaktır. Öğrenimleri süresince öğrencilere bölümün zengin görsel-işitsel kaynakları da kullanılarak teorik bilgi ve uygulama becerileri kazandırılır.

Bölümün Hedefleri

Bölümümüz Alman dili, edebiyatı ve kültürünü çok iyi bilen, dünya edebiyatını değerlendirme birikimine sahip, evrensel değerlerle yerelliği kaynaştırmayı başaran, eleştirel ve bağımsız düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve alanında üstün nitelikleri olan bireyleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Alman dili ve Edebiyatı, çağdaş türk dili,  friedrich nietzsche,  Edebiyat, Türk dili ,  Edebiyat yüksek lisansı,   felsefe , felsefe tezi   ,          Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi, 


PÇ1 kültürlerarası ileitşim kurmada, farklı kültürlerin algılanmasında, yorumlanmasında gereken donanımları kazanarak bunları kullanabileceklerdir,
PÇ2 Avrupa kültürünün temelini oluşturan mitoloji, klasik ve neokalsik sanat anlayışları, Rönesans, Reformasyon ve Hümanizma gibi Avrupa tarihine yön veren olayları rahatlıkla algılayabilecek ve bu olayların çözümlenmesini yapabilecekler,
PÇ3 sadece Alman edebiyatının değil, dünya edebiyatına mal olmuş Goethe gibi edebi şahsiyetleri kavramış olacaklar ve Rönesans””ta yazılan metinleri çözümleyebileceklerdir,
PÇ4 edebi metinlerin çözümlenmesi ve edebi metinlere eleştirel yaklaşım, dil eğitimi ve öğretimi gibi alanlarda yeterli bilgi ve deneyimi kazanmış olabileceklerdir,
PÇ5 akademik metin yazımı ile ilgili kaynak araştırma, kaynakları özetleme, alıntı yapma, etik kuralları uygulama gibi gerekli bilgileri edinmiş olacaklar ve uygulayabileceklerdir,
PÇ6 çeşitli akademik kaynaklardan yararlanarak araştırma makalesi ve tez gibi metinleri yazma becerisi kazanmış olacaklardır,
PÇ7 tarih içinde geliştirilmiş olan farklı dil eğitim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve yöntemlere uygun ders planları ve aktiviteler hazırlayıp uygulayabileceklerdir,
PÇ8 Almanca””nın ses bilimi, morfolojik, semantik, etimolojik özelliklerini kavramış olacaklardır,
PÇ9 Almanca kelimelerinin doğru telaffuzu, tercümanlık, mektup, anlaşma metinlerinin çevrilmesi gibi özellik isteyen konularda gerekli bilgi birikimine ulaşmış olacaklardır,
PÇ10 resmi ve resmi olmayan mektuplar, film eleştirisi, broşürler, klavuzlar, gazete makaleleri, özetler, CV ve niyet mektupları ve memolar yazma konusunda gereken bilgileri edinmiş olacaklardır,
PÇ11 yazılı ve sözlü olarak hedef dilde rahatlıkla iletişim kurup farklı alan ve konulardaki fikirleri tartışabilecekleri dil seviyesine ulaşabileceklerdir,
PÇ12 sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma metodlarını öğrenmiş olacaklardır
PÇ13 dilbilim alanında belli başlı teorileri ve uygulamaları öğrenmiş olacaklardır.

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI


Seçkin öğretim elemanları kadrosu ile, öğrenci katılımının ve etkileşimli eğitimin yüksek olduğu dersliklerde, görsel tekniklerin kullanıldığı, Alman ve dünya edebiyatından örneklerin incelenip yorumlandığı kapsamlı bir bilgi birikimi öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Alman dili ve Edebiyatı, çağdaş türk dili,  friedrich nietzsche,  Edebiyat, Türk dili ,  Edebiyat yüksek lisansı,   felsefe , felsefe tezi   ,          Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi, 

 

ALINACAK DERECE


Filolog

KABUL KOŞULLARI


Öğrenciler girmiş oldukları üniversite sınavı neticesinde aldıkları dil puanına göre bu bölüme yerleşmektedir.

İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ


Mezunlarımız,  öğrenimleri süresince almış oldukları İngilizce derslerinin  yardımı ile, yabancı dil konuşma yetenekleriyle, çalışma hayatına başlar. Bu nedenle, mezunlarımız, özellikle turizm sektöründe ve bankacılık, basın ve dış ticaret bölümlerinde, çeşitli kamu kurumları ve özel kurumlarda, Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı”nda görev alabilirler. Ayrıca, öğretmenlik sertifikasına sahip olan  mezunlarımız, kamu ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI


Öğrenci bölümden mezun olabilmek için bölüm eğitim-öğretim programından en az toplam 142 (AKTS 240) kredilik ders almak zorundadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Öğrencilerin bir dönem içerisinde bir vize ve final olmak üzere iki sınava girmeye hakları vardır.

Alman dili ve Edebiyatı, çağdaş türk dili,  friedrich nietzsche,  Edebiyat, Türk dili ,  Edebiyat yüksek lisansı,   felsefe , felsefe tezi   ,          Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi, 

BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ


Yard. Doç. Dr. İsmail DEMİRBAĞ

Öğretim Görevlisi İbrahim ÖZBAKIR

DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ


Hazırlık Sınıfı Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE0001 HAZIRLIK Zorunlu Girer Evet 0 + 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
Toplam 0 0.0 0
1.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE1001 GRAMER Zorunlu Girer Evet 4 + 0 4 7 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE1003 YAZILI ANLATIM Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
ADE1005 ÇEVİRİ A/T Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE1007 DİLBİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE1009 EDEBİYAT BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI. Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
İDE1101 İNGİLİZCE (DİLBİLGİSİ) Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. MEVLÜDE ZENGİN
İDE1103 İNGİLİZCE (KELİME BİLGİSİ) Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi LÜTFİ BİNKANAT
TÜR1001 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2 Okutman SEVİNÇ YILMAZ
Toplam 19 19.0 30
1.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE1002 GRAMER Zorunlu Girer Evet 4 + 0 4 7 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE1004 YAZILI ANLATIM Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
ADE1006 ÇEVİRİ A/T Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE1008 DİLBİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE1010 EDEBİYAT BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
IDE1102 İNGİLİZCE (DİLBİLGİSİ) Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. MEVLÜDE ZENGİN
IDE1104 İNGİLİZCE (KELİME BİLGİSİ) Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi LÜTFİ BİNKANAT
TÜR1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2 Okutman SEVİNÇ YILMAZ
Toplam 19 19.0 30
2.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE2001 KELİME BİLGİSİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
ADE2003 METİN İNCELEMESİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE2005 ÇEVİRİ A/T Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE2007 GENEL DİLBİLİM Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE2009 ALMAN EDEBİYAT TARİHİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE2011 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Öğretim Görevlisi İBRAHİM ÖZBAKIR
ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2 Okutman ABBAS ÖZFIRAT
IDE2201 İNGİLİZCE (DİLBİLGİSİ) Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi NESRİN KASAPOĞLU
IDE2203 İNGİLİZCE (İNGİLİZCE TÜRKÇE ÇEVİRİ) Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. FARUK TÜRKER
Toplam 19 19.0 30
2.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE2002 KELİME BİLGİSİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
ADE2004 METİN İNCELEMESİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE2006 ÇEVİRİ A/T Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE2008 GENEL DİLBİLİM Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE2010 ALMAN EDEBİYATI TARİHİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE2012 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Öğretim Görevlisi İBRAHİM ÖZBAKIR
ATA1002 ATATÜRK İLKLERERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2 Okutman ABBAS ÖZFIRAT
IDE2202 İNGİLİZCE (DİLBİLGİSİ) Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi NESRİN KASAPOĞLU
IDE2204 İNGİLİZCE (İNGİLİZCE TÜRKÇE ÇEVİRİ) Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. FARUK TÜRKER
Toplam 19 19.0 30
3.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE3001 ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI TARİHİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 5 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE3003 EDEBİ METİNLER Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 5 Öğretim Görevlisi İBRAHİM ÖZBAKIR
ADE3005 ÇEVİRİ A/T Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
ADE3007 ÇEVİRİ T/A Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi İBRAHİM ÖZBAKIR
ADE3009 MODERN DİLBİLİM Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE3013 GRAMER UYGULAMALARI I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
IDE3301 İNGİLİZCE (SÖZLÜ ANLATIM) Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. MEHMET ERTUĞ YAVUZ
IDE3303 İNGİLİZCE (METİN OKUMA) Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. SEDAT BAY
Toplam 17 17.0 30
3.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE3002 ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI TARİHİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 5 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE3004 EDEBİ METİNLER Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 5 Öğretim Görevlisi İBRAHİM ÖZBAKIR
ADE3006 ÇEVİRİ A/T Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
ADE3008 ÇEVİRİ T/A Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi İBRAHİM ÖZBAKIR
ADE3010 MODERN DİLBİLİM Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
ADE3014 GRAMER UYGULAMALARI II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
IDE3302 İNGİLİZCE (SÖZLÜ ANLATIM) Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. MEHMET ERTUĞ YAVUZ
IDE3304 İNGİLİZCE (METİN OKUMA) Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. SEDAT BAY
Toplam 17 17.0 30
4.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE4001 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 5 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE4003 METİN GRAMERİ I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE4005 ÇEVİRİ A/T Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
ADE4007 ÇEVİRİ T/A Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE4009 UYGULAMALI DİLBİLİM Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
IDE4401 İNGİLİZCE (TÜRKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRİ) Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. FARUK TÜRKER
IDE4403 İNGİLİZCE (MESLEKLER İNGİLİZCESİ) Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. HAKAN DEMİRÖZ
Toplam 15 15.0 26
4.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE4002 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 5 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE4004 METİN GRAMERİ II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE4006 ÇEVİRİ A/T Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
ADE4008 ÇEVİRİ T/A Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. BEKİR ZENGİN
ADE4010 UYGULAMALI DİLBİLİM Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 4 Öğretim Görevlisi ŞEHNAZ IŞIK
IDE4402 İNGİLİZCE (TÜKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRİ) Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Yrd.Doç.Dr. FARUK TÜRKER
IDE4404 İNİGİLİZCE (MESLEKLER İNGİLİZCESİ) Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. HAKAN DEMİRÖZ
Toplam 15 15.0 26
4.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ADE4000 BİTİRME ÖDEVİ / TEZİ Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 8 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DEMİRBAĞ
Toplam 2 1.0 8

Üniversite Tanımlı Dersler Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler Bölüm Tanımlı Dersler

DERS KATAGORİLERİ


Kategorilenmemiş Dersler
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

Alman dili ve Edebiyatı, çağdaş türk dili,  friedrich nietzsche,  Edebiyat, Türk dili ,  Edebiyat yüksek lisansı,   felsefe , felsefe tezi   ,          Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi, 

Destek Dersleri
Kodu Ders AKTS
ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2
ATA1002 ATATÜRK İLKLERERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2
IDE1102 İNGİLİZCE (DİLBİLGİSİ) 4
IDE1104 İNGİLİZCE (KELİME BİLGİSİ) 3
IDE2201 İNGİLİZCE (DİLBİLGİSİ) 4
IDE2202 İNGİLİZCE (DİLBİLGİSİ) 4
IDE2203 İNGİLİZCE (İNGİLİZCE TÜRKÇE ÇEVİRİ) 3
IDE2204 İNGİLİZCE (İNGİLİZCE TÜRKÇE ÇEVİRİ) 3
IDE3301 İNGİLİZCE (SÖZLÜ ANLATIM) 4
IDE3302 İNGİLİZCE (SÖZLÜ ANLATIM) 4
IDE3303 İNGİLİZCE (METİN OKUMA) 3
IDE3304 İNGİLİZCE (METİN OKUMA) 3
IDE4401 İNGİLİZCE (TÜRKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRİ) 4
IDE4402 İNGİLİZCE (TÜKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRİ) 4
IDE4403 İNGİLİZCE (MESLEKLER İNGİLİZCESİ) 3
IDE4404 İNİGİLİZCE (MESLEKLER İNGİLİZCESİ) 3
İDE1101 İNGİLİZCE (DİLBİLGİSİ) 4
İDE1103 İNGİLİZCE (KELİME BİLGİSİ) 3
TÜR1001 TÜRK DİLİ 1 2
TÜR1002 TÜRK DİLİ II 2
Toplam 64

 

Temel Mesleki Dersler
Kodu Ders AKTS
ADE0001 HAZIRLIK 0
ADE1001 GRAMER 7
ADE1002 GRAMER 7
ADE1003 YAZILI ANLATIM 4
ADE1004 YAZILI ANLATIM 4
ADE1005 ÇEVİRİ A/T 3
ADE1006 ÇEVİRİ A/T 3
ADE1007 DİLBİLİMİNE GİRİŞ 4
ADE1008 DİLBİLİMİNE GİRİŞ 4
ADE1009 EDEBİYAT BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 3
ADE1010 EDEBİYAT BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI 3
ADE2001 KELİME BİLGİSİ 3
ADE2002 KELİME BİLGİSİ 3
ADE2003 METİN İNCELEMESİ 4
ADE2004 METİN İNCELEMESİ 4
ADE2005 ÇEVİRİ A/T 3
ADE2006 ÇEVİRİ A/T 3
ADE2007 GENEL DİLBİLİM 3
ADE2008 GENEL DİLBİLİM 3
ADE2009 ALMAN EDEBİYAT TARİHİ 4
ADE2010 ALMAN EDEBİYATI TARİHİ 4
ADE2011 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 4
ADE2012 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 4
ADE3001 ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI TARİHİ 5
ADE3002 ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATI TARİHİ 5
ADE3003 EDEBİ METİNLER 5
ADE3004 EDEBİ METİNLER 5
ADE3005 ÇEVİRİ A/T 3
ADE3006 ÇEVİRİ A/T 3
ADE3007 ÇEVİRİ T/A 3
ADE3008 ÇEVİRİ T/A 3
ADE3009 MODERN DİLBİLİM 3
ADE3010 MODERN DİLBİLİM 3
ADE3013 GRAMER UYGULAMALARI I 4
ADE3014 GRAMER UYGULAMALARI II 4
ADE4001 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ 5
ADE4002 EDEBİ METİNLER VE ELEŞTİRİ 5
ADE4003 METİN GRAMERİ I 4
ADE4004 METİN GRAMERİ II 4
ADE4005 ÇEVİRİ A/T 3
ADE4006 ÇEVİRİ A/T 3
ADE4007 ÇEVİRİ T/A 3
ADE4008 ÇEVİRİ T/A 3
ADE4009 UYGULAMALI DİLBİLİM 4
ADE4010 UYGULAMALI DİLBİLİM 4
Toplam 168

Alman dili ve Edebiyatı, çağdaş türk dili,  friedrich nietzsche,  Edebiyat, Türk dili ,  Edebiyat yüksek lisansı,   felsefe , felsefe tezi   ,          Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi, 

Uzmanlık / Alan Dersleri
Kodu Ders AKTS
ADE4000 BİTİRME ÖDEVİ / TEZİ 8
Toplam 8

 

Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

 

Aktarılabilir Beceri Dersleri
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

Alman dili ve Edebiyatı, çağdaş türk dili,  friedrich nietzsche,  Edebiyat, Türk dili ,  Edebiyat yüksek lisansı,   felsefe , felsefe tezi   ,          Yönetim Bilimi,                 İnsan Hakları ve Demokrasi,                 güç kompanzasyonu,                dış mimari örnekleri,                 kentsel tasarim,                büyük konut projeleri,                ekonomik konut projeleri,                 konut mimari projeleri,                 iç mimar çalışmaları,                 iç mimari projeler,                 mimari konut projeleri,                 mimar projeleri,                 mımarı projeler,                 mimarlık projeleri,                iç mimar projeleri,                mimarlık yarışmaları,                ütopya mimarlık,                peyzaj mimarı,                  bitirme tezi izle,           bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,                      iktisat,                makro iktisat,                mikro iktisat,                istatistik bitirme tezi,                muhasebe,                maliye,                Çalışma Ekonomisi,                bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,                  Hukuka Giriş Bitirme Tezi, 

Tüm Derslerin AKTS Toplamı 240

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031