Aöf Türk Vergi Sistemii

TA 101 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli ve teminatı Atatürk İlkeleri ve devrimleridir. Atatürk’ün İlke ve Devrimlerinden kaynağını alan Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihinin bilimsel Düzeyde incelenmesiyle kavranacaktır.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
Her bilgisayar kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği temel konular seçilerek bu ders kapsamında anlatılmaktadır. Öğrencilerimizi bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi yapmak ve Microsoft Office yazılımlarını öğrenerek kendi işlemlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar kültürü vermektir.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 101 Hemşirelik Felsefesi ve Kavramları
Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, yükseltme ve sürdürmeye yönelik kullanabilen, ülkenin sağlık sisteminin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi ve gerekliliğinin bilgi ve bilincinde olan hemşireler yetiştirmek.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 103 Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
Hemşirelik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi, Hemşireliğin Tanımı, Hemşirelik Kanun Tasarısında Hemşirenin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarını bilen hemşireler yetiştirmek.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

PSİ 131 İletişim
Bu ders öğrencilerin gerek kişisel gerekse mesleki yaşamlarında başarılı ilişkiler yoluyla üretken, mutlu ve doyumlu olmalarını sağlamada gerekli ilke, yöntem, teknik ve bilgileri vererek istenilen davranışları geliştirmelerini amaçlar.

TIP 101 Anatomi I
İnsan vücudunu oluşturan organların yerleşimini makroskopik yapısını ve işlevlerini bilmelerini sağlamak ve bu çerçevede anatomi bilgisi ile donatılmış hemşireler yetiştirmektir.

TIP 103 Fizyoloji I
Bu dersin amacı insan fizyolojisinin temel işleyişini (fizyolojinin temel prensipleri, vücudun kontrol sistemleri, hücre membranı, vücuttaki sıvı ve elektrolit düzenlenmesi, membran potansiyelleri, sinaptik ileti, kaslar) anlamaktır.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

TIP 105 Tıbbi Biyoloji I
Tıbbi Biyoloji I dersi Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin daha sonraki yıllarda okuyacağı konulara temel teşkil edecek bilgileri içermektedir.

TIP 107 Biyokimya
Biyokimyanın temel kavramlarını hemşireliğin günlük pratiğinde karşılaşılabilecek sorunlar bazında öğretmek. Bol miktarda klinik örnek vererek öğrenilen konuların ezberden çok ileride faydalanılmasına yönelik bir öğrenim stratejisi uygulamak.

TIP 111 Histoloji
İnsan vücudunu oluşturan organlara ait hücre ve elemanlarının yapısını ve işlevlerini bilmelerini sağlamak ve bu çerçevede histoloji bilgileri ile donatılmış hemşireler yetiştirmektir.  açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

ATA 102 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli ve teminatı Atatürk İlkeleri ve devrimleridir. Atatürk’ün İlke ve Devrimlerinden kaynağını alan Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihinin bilimsel Düzeyde incelenmesiyle kavranacaktır.

HEM 102 Hemşirelik Esasları
Öğrencinin, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemini, konumunu, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını; hastalık veya sakatlık halinde, birey ve ailesine ilişkin sağlık sorunlarını belirleyip çözümleme ve bu bilgiler doğrultusunda psikomotor becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.  açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

PSİ 100 Psikoloji
Psikolojinin temel konularında ve alt alanlarında bilgi sahibi eleştirel bir yaklaşım geliştirmek; analitik düşünme ve düşüncenin çeşitli yönlerini bütüncül bir yaklaşımla birleştirme özelliğini kazandırmaktır.

SOS 132 Sosyoloji
Çağdaş Sağlık Sistemleriyle ilgili eleştirel bir anlayış geliştirmek ve Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerini Sosyoloji ve Sağlık Sosyolojisi konularında bilgilendirmek.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

TIP 102 Anatomi II
İnsan vücudunu oluşturan organların yerleşimini makroskopik yapısını ve işlevlerini bilmelerini sağlamak ve bu çerçevede anatomi bilgisi ile donatılmış hemşireler yetiştirmektir.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

TIP 104 Fizyoloji II
Bu dersin amacı sinir, kardiyovasküler, solunum sistemlerinin temel işleyiş mekanizmalarını, kanın yapısı ve görevleri ile ilgili temel fonksiyonları anlamaktır.

TIP 106 Tıbbi Biyoloji II
Tıbbi Biyoloji II dersi, Tıbbi Biyoloji I dersinin devamıdır. Bu derste de günümüzdeki hemşirelik eğitimi için gerekli olan temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

TIP 108 Mikrobiyoloji
Mikroorganizma ve parazitlerin yapı ve özelliklerini kavrayan sterilizasyon, dezenfeksiyon, bağışıklamanın sağlık bakım sistemlerindeki önemini bilen ve mesleki uygulamalarında ilgili ilkeleri kullanan hemşireler yetiştirmektir.  açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

EZC 211 Farmakoloji
Profesyonel rollerinde/işlevlerinde temel farmakoloji bilgi ve ilkelerinin yaşamsal önemini kavrayan, ilaç uygulamaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip ve sorumluluklarının bilincinde olan meslek üyeleri yetiştirmektir.

HEM 203 İç Hastalıkları Hemşireliği
İç Hastalıkları ile ilgili gelişen temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta bireyin, ailenin toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilite edilmesinde çağdaş rol ve işlevleri üstlenebilecek hemşireler yetiştirmektir.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

ING 101 İngilizce I
İngilizce dersi, öğrencilere dört temel öğe – dinleme, konuşma, okuma, yazma – doğrultusunda okutulacak ve öğrenciler bu konularda uygulamalarıyla birlikte geliştirilecektir. Dersin ana amacı, genel ve mesleki alanda İngilizce İletişim kurabilmenin temel İngilizce dil becerileri unsurlarını vermektir.

TDB I Türk Dili I
Türkçe dilbilgisi kurallarını öğrenmek, dili iyi ve doğru kullanma alışkanlığı kazandırmak, okuduklarını, gördüklerini, duyduklarını anlamak bunları doğru ve etkili bir şekilde anlatabilme yeteneğini kazandırmak.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

TIP 110 Patoloji
Genel patolojinin temel kavramlarını vermek sistemik patolojinin inflammatuar ve tumoral hastalıklarını tanımlamak.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

TIP 201 İlkyardım
Temel ilkyardım konularını kavramak,önemini anlamak ve ilkelerini benimsemek.

TIP 221 Beslenme
Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar, Mineraller, Vitaminler, Metabolizma, Besinlerin Pişirilme Yöntemleri, Yatan Hastanın Beslenmesi, Özel Durumlarda Beslenmenin önemi kavramak.

HEM 202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde temel kavram verilerinin tanıtılmasını sağlamak. Ameliyathane hemşireliği konusunda rol ve işlevlerini kavratmak. Hasta bakımı ile ilgili uygulamalarda el becerisini geliştirmek. Bakımı ile ilgili uygulamaları hastane ortamında hasta üzerinde uygulamak.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 204 Sağlık Eğitimi
Öğrencilere sağlıklı yaşama kurallarını öğretme, sağlığı koruma alışkanlıkları oluşturma ve sağlık sorunlarını çözebilir; sağlık hizmetlerine katılabilir ve sağlık haklarını savunabilir davranışlar kazandırmaktır.

ING 102 İngilizce
İngilizce dersi, öğrencilere dört temel öğe – dinleme, konuşma, okuma, yazma – doğrultusunda okutulacak ve öğrenciler bu konularda uygulamalarıyla birlikte geliştirilecektir. Dersin ana amacı, genel ve mesleki alanda İngilizce İletişim kurabilmenin temel İngilizce dil becerileri unsurlarını vermektir.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

TDB 102 Türk Dili II
Türkçe dilbilgisi kurallarını öğrenmek, dili iyi ve doğru kullanma alışkanlığı kazandırmak, okuduklarını, gördüklerini, duyduklarını anlamak bunları doğru ve etkili bir şekilde anlatabilme yeteneğini kazandırmak.

TIP 204 Biofizik
Genetik bilginin serüveni, temel kavramlar, büyük patlamadan geleceğe bilginin yolculuğu ve insan vücuduna molekül düzeyde yaklaşım.

TIP 206 Radyoloji
Klinik uygulamalarda temel radyoloji ilkeleri, radyolojik terminoloji, radyasyonlardan korunma, untrasyonografi.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 301 Ana (Kadın) Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Doğum, kadın sağlığı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek bunları ülke gereksinimini ve yüksekokulumuzun felsefesi doğrultusunda kadının tüm yaşam evreleri boyunca, sağlık ve esenliğinin korunması ve geliştirilmesi, aile konusunda bilgi ve beceri kazanmış hemşireler yetiştirmektir.

HEM 303 Hemşirelikte Etik
Etik,temel ilkelerini birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, yükseltme ve sürdürmeye yönelik kullanabilen, etik ilkelere saygılı çalışmanın önemini benimsemiş hemşireler yetiştirmek.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 305 Pedagoji
Bu ders sonunda öğrencilerin, hemşirelik öğretimi ile ilgili temel bilgileri kazanması, hemşirenin eğitimdeki rol ve işlevlerini benimsemesi, tutum ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.

ING 320 Mesleki İngilizce
Çeşitli meslek alanlarında kullanılan terimlere aşinalık sağlayarak orta düzeyde okuma, yazma, duyduğunu anlama ve kendini ifade etme becerilerini öğrencilere kazandırmak hedeflenmiştir.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 302 Hemşirelikte Araştırma
Araştırmalarda bilimsel ve etik ilkelere uymanın önemi doğrultusunda, hemşirelikte araştırma ilkeleri ve öneminin kavranmasını, bireysel olarak ya da ekip içinde yer alarak bir araştırmanın yürütülebilmesi için gerekli olan bilgilerin öğretilmesini amaçlar.

HEM 304 Biyoistatistik
Bu dersteki temel amacımız, öğrencilere analitik düşünceyi öğretmek ve verilerden elde edilen bazı sonuçlarla yeni bilgiler türetmek ve bunları yorumlayabilir.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 306 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve aileyi bütüncü bir yaklaşımda ele alarak çocuğun sağlığının geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesini, çocukluk yaş dönemlerine özgü büyüme ve gelişme, beslenme, iletişim, sağlıktan sapma durumlarında, sorunları tanıma, değerlendirme ve hemşirelik bakımı verme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 308 Hemşirelikte Yönetim
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu amaç ve felsefesi doğrultusunda yönetim ve hemşirelik hizmetleri temel kavramlarını ve ilkelerini, ülkemiz sağlık hizmetleri yönetim gereksinimlerini tanımlayabilen ve değerlendirebilen, hemşirelik hizmetleri yönetiminde bilgi, beceri, tutumlara sahip lider hemşireler yetiştirmektir.

HUK 312 Hukuk
Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri için “hukuk” dersinin amacı, geleceğin hemşirelerinin Hastane Yönetimleri hastalar ve meslektaşları ile ilişkilerinde karşılaşacakları hukuki problemlerde onlara yardımcı olmak üzere temel hukuk kavramlarını konusunda bilgi sahibi yapmaktır.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 401 Halk Sağlığı Hemşireliği
Halk Sağlığı ve Hemşirelik Biliminin temel bilgi, kavram ve ilkelerini, toplumun sağlık gereksinimlerini, ülkenin sağlık bakım sistemi ve Yüksekokulumuzun felsefesi doğrultusunda kullanabilen, sağlığın ve hastalığın her aşamasında profesyonel hemşirelik rollerini üstlenerek, birey toplum grupları ve toplumun sağlığını geliştiren, sürdüren ve hastalıklardan koruyan hemşire yetiştirmektir.

HEM 403 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu felsefe ve amacına uygun olarak insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, psikiyatri hemşireliğinin temel ilke ve kavram, işlev ve sürecini, insan ilişkilerini geliştirme yollarını bilen hemşireler yetiştirmektir.

HEM 497 Bitirme Projesi I
Mezuniyet projesi, sağlık, hastalık ve hemşirelikle ilgili konulardan birinde araştırma yapılması ve sonuçlarının bilimsel nitelikte bir rapor halinde sunulmasıdır.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 402 Adli Hemşirelik
Adli özellik taşıyan tıbbi vakalara yaklaşım tekniğini kavrayan hemşireler yetiştirilmesi.

HEM 498 Bitirme Projesi II
Mezuniyet projesi, sağlık, hastalık ve hemşirelikle ilgili konulardan birinde araştırma yapılması ve sonuçlarının bilimsel nitelikte bir rapor halinde sunulmasıdır.

 açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

HEM 499 Intern Programı
Öğrencilerin yedi yarıyılda aldığı teorik ve uygulama bilgilerini; uygulama alanı ile entegre etmek, pratik bilgi ve becerilerini daha üst düzeye çıkarmak, hemşirelik sürecini yerinde uygulatmak, uzmanlaşmış başarılı hemşireler tarafından konferans ve seminerler verdirmektir.  açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031