Bankacılık ve Sigortacılık Bitirme Tezi Örnekleri

Başkent Üniversitesi  Ticari Bilimler Fakültesi

Bankacılık Bölümü

    bankacılık tez konuları,     bankacılık tezleri,     bankacılık tez,     bankacılık tezi,     bankacılık tezsiz yüksek lisans,     bankacılık tez konusu,          faizsiz bankacılık tezleri,     faizsiz bankacılık tez,     bankacılık bölümü tezleri,      bankacılık ile ilgili tez konuları, bankacılık tez ödevi, bankacılık tez ödevleri, mobil bankacılık tezi, bankacılık ile ilgili tez örnekleri,     bankacılık bitirme tezi,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez örnekleri,     bankacılık bölümü tez konuları,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez konuları,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez ödevleri,     bireysel bankacılık tez,     Özel ders,     Bitirme Tezi,

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Ulusal ve uluslar arası boyutta yaşanan ekonomik olumsuzlukların temelinde çoğunlukla finansal sorunlar yatmaktadır. Bu husular göz önüne alınarak Ticari Bilimler Fakültesi içinde açılan Bankacılık Bölümü finans sektöründe uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bankacılık Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı ve yönetme becerilerini kazanmalarını sağlayacak biçimde seçilmiş ve düzenlenmiştir. Programın ilk iki yılında temel matematik, bilgisayar, ekonomi ve işletme alanları ile ilgili dersler bulunmaktadır. Diğer iki yılda ise Para Teorisi ve Politikası, Banka Hukuku, Sermaye Piyasaları, Banka İşlemleri, Uluslar arası Finansal Piyasalar, Kredi Politikası ve Değerlendirilmesi, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Merkez Bankası ve Banka Muhasebesi gibi mesleki dersler verilmektedir. Öğrencilerin edindikleri bilgileri mezun olmadan önce uygulamaları, sektörü tanımaları ve sektörle ilişkilerini geliştirebilmeleri için, bölüm denetimine 30 işgünü Yaz Stajı ve en az 400 iş saatinden oluşan İşbaşında Eğitim yapmaları sağlanmaktadır. Bu bağlamda, meslek derslerinin büyük çoğunluğu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulusal Bankalar ve Finans Kurumlarında görevli uzmanlarca verilmekte, öğrencilerin staj ve işbaşında eğitim çalışmaları yukarıda belirtilen ve benzeri kurumlarla Üniversitemizin işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

bankacılık tez konuları,     bankacılık tezleri,     bankacılık tez,     bankacılık tezi,     bankacılık tezsiz yüksek lisans,     bankacılık tez konusu,          faizsiz bankacılık tezleri,     faizsiz bankacılık tez,     bankacılık bölümü tezleri,      bankacılık ile ilgili tez konuları, bankacılık tez ödevi, bankacılık tez ödevleri, mobil bankacılık tezi, bankacılık ile ilgili tez örnekleri,     bankacılık bitirme tezi,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez örnekleri,     bankacılık bölümü tez konuları,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez konuları,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez ödevleri,     bireysel bankacılık tez,     Özel ders,     Bitirme Tezi,

Çalışma Alanları; T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulusal Bankalar ve Finans Kurumları.

Bankacılık Bölümü Eşit Ağırlık (EA-2) puan türüyle öğrenci almaktadır.

Akademisyenler

Prof. Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Bankacılık Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
karakas@baskent.edu.trOda: B-137
Telefon: 03122466666 / 6692
Prof. Dr. Afet GOLAYOĞLU
Bankacılık Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
afet@baskent.edu.trOda: B-135
Telefon: 03122466666/1790
Yrd. Doç. Dr. Onur SUNAL
Bankacılık Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
osunal@baskent.edu.trOda: 03122466666/1760
Telefon: B-001
Dr. Şenol BABUŞÇU
Bankacılık Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
babuscu@baskent.edu.trOda: B-238
Telefon: 03122466666/1697
Dr. Serhan GÜNDÜZ
Bankacılık Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
sgunduz@baskent.edu.trOda: B-104
Telefon: 03122466666/1745
Öğr. Gör. Nihat DAĞISTAN
Bankacılık Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
nihatdag@baskent.edu.tr
http://nihatdag/baskent.edu.tr
Oda: B-106
Telefon: 03122466666/1743
Araş. Gör. Burcu GÜROL
Bankacılık Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Elemanı
bgurol@baskent.edu.trOda: B-006
Telefon: 03122466666/ 1700
Ömer Altay
Bankacılık Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı
omeraltay@superonline.com
Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ
Bankacılık Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı
ozgulbas@baskent.edu.trOda: Sağlık Bilimleri Fakültesi B-316
Telefon: 03122341010/2137
Dr. Adalet HAZAR
Bankacılık Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı
adalet_hazar@yahoo.com
Öğr. Gör. Kezban ÖZTÜRK
Bankacılık Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı
ozturkkezban@mynet.comOda: B-140
Telefon: 1795
Öğr. Gör. Vedat YAKIN
Bankacılık Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı
vedatyakin@hotmail.com

Mezunlarımız

bankacılık tez konuları,     bankacılık tezleri,     bankacılık tez,     bankacılık tezi,     bankacılık tezsiz yüksek lisans,     bankacılık tez konusu,          faizsiz bankacılık tezleri,     faizsiz bankacılık tez,     bankacılık bölümü tezleri,      bankacılık ile ilgili tez konuları, bankacılık tez ödevi, bankacılık tez ödevleri, mobil bankacılık tezi, bankacılık ile ilgili tez örnekleri,     bankacılık bitirme tezi,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez örnekleri,     bankacılık bölümü tez konuları,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez konuları,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez ödevleri,     bireysel bankacılık tez,     Özel ders,     Bitirme Tezi,

Dersler

Yarı Yıl Ders Kodu Ders Adı T U K ECTS
1 Güz ENG131 Academic English 1 4 0 4 5
1 Güz TBF111 Ekonomiye Giriş 1 3 0 3 6
1 Güz TBF121 Genel Matematik 1 3 0 3 6
1 Güz TBF141 Hukuka Giriş 3 0 3 6
1 Güz TÜRK101 Türk Dili I 2 0 2 2
1 Güz GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk Yardım 5 0 4 0
1 Güz TBF151 Ticari İletişim 3 0 3 4
2 Bahar BTU110 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları 2 2 3 5
2 Bahar ENG132 Academic English II 4 0 4 5
2 Bahar GSBxxx Seçmeli Güzel Sanatlar 0 2 1 1
2 Bahar TBF112 Ekonomiye Giriş 2 3 0 3 6
2 Bahar TBF122 Genel Matematik 2 3 0 3 6
2 Bahar TÜRK102 Türk Dili 2 2 0 2 2
2 Bahar TBF162 Borçlar Hukuku 3 0 3 6
3 Güz ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 2
3 Güz ENG231 Academic English III 4 0 4 5
3 Güz TBF211 Muhasebe İlkeleri 1 2 2 3 6
3 Güz TBF221 Matematiksel İstatistik 1 3 0 3 6
3 Güz TBF231 İşletme Yönetimine Giriş 3 0 3 5
3 Güz TBF251 Ticaret Hukuku 3 0 3 6
4 Bahar ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2
4 Bahar ENG232 Academic English IV 4 0 4 5
4 Bahar TBF212 Muhasebe İlkeleri 2 2 2 3 6
4 Bahar TBF222 Matematiksel İstatistik 2 3 0 3 5
4 Bahar TBF232 Örgütsel Davranış 3 0 3 4
4 Bahar TBF252 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 4
4 Bahar TBF262 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 4
5 Güz ENGx1x Seçmeli Yabancı Dil I 2 2 3 4
5 Güz TBF321 İşletme Finansı 3 0 3 5
5 Güz xxxxx Seçimlik Ders I 3 0 3 0
5 Güz BANK321 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 5
5 Güz BANK331 Banka Hukuku 3 0 3 6
5 Güz BANK341 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 5
5 Güz BANK351 Banka Muhasebesi 3 0 3 5
5 Güz TBF324 Bankacılık Etik İlkeleri 3 0 3 5
5 Güz ENG341 Translation I 2 2 3 4
5 Güz ENG381 Developing Reading and Listening Skills 1 2 2 3 4
6 Bahar ENGx2x Seçmeli Yabancı Dil II 2 2 3 4
6 Bahar xxxxxx Seçimlik Ders II 3 0 3 0
6 Bahar BANK312 Para – Banka 3 0 3 5
6 Bahar BANK322 Sermaye Piyasaları 3 0 3 5
6 Bahar BANK332 Banka İşlemleri 3 0 3 5
6 Bahar BANK342 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 4
6 Bahar BANK352 Zorunlu Yaz Stajı 0 0 0 2
6 Bahar TBF341 Finansal Piyasalar Ve Kurullar 3 0 3 5
6 Bahar TBF352 Uluslararası Bankacılık 3 0 3 5
6 Bahar TBF384 Bankacılıkta Aktif Ve Pasif Yönetim 3 0 3 5
6 Bahar ENG342 Translation II 2 2 3 4
6 Bahar ENG382 Developing Reading and Listening Skills 2 2 2 3 4
7 Güz TBF411 Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 5
7 Güz BANK421 Kredi politikası ve Değerlendirmesi 3 0 3 5
7 Güz BANK441 Merkez Bankası 3 0 3 5
7 Güz BANK461 Bankacılıkta Risk Yönetimi 3 0 3 5
7 Güz BANK471 Bankacılıkta Pazarlama 3 0 3 5
7 Güz TBF423 Türev Ürünler Ve Vadeli İşlem Borsaları 3 0 3 5
7 Güz TBF433 Portföy Yönetimi 3 0 3 5
7 Güz TBF461 Vergi Hukuku Uygulamaları 3 0 3 5
8 Bahar BANK422 Dönem Projesi 3 0 3 5
8 Bahar BANK452 Zorunlu İşbaşında Eğitim Stajı

bankacılık tez konuları,     bankacılık tezleri,     bankacılık tez,     bankacılık tezi,     bankacılık tezsiz yüksek lisans,     bankacılık tez konusu,          faizsiz bankacılık tezleri,     faizsiz bankacılık tez,     bankacılık bölümü tezleri,      bankacılık ile ilgili tez konuları, bankacılık tez ödevi, bankacılık tez ödevleri, mobil bankacılık tezi, bankacılık ile ilgili tez örnekleri,     bankacılık bitirme tezi,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez örnekleri,     bankacılık bölümü tez konuları,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez konuları,     bankacılık ve sigortacılık bölümü tez ödevleri,     bireysel bankacılık tez,     Özel ders,     Bitirme Tezi,

 

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031