Bilgisayar Kullanımı Bölümü Lisans Tez Örnekleri Yap

EK-4
T.C
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ
Bilgisayar Operatörlüğü Programı Ders İçerikleri

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
I.YARIYIL
Türk Dili I
Dil, Dil kavramı, dil grupları ve Türk dili, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri,
düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri gibi konuları içerir. Bireysel ve sosyal hayattaki dilin önemini, dil
bilgisinin sözcük ve cümlelerin ne olduğunu, iletişim açısından önemini kavrayabilmek, kelimelerin
oluşumlarını, çeşitlerini ve dilin kullanım kurallarını uygulayabilmeyi öğrenmek, yazılı anlatımda başarılı
olmanın yollarını kavrayabilmek dersin esasıdır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
A.İ.İ.T. Dersi Türk İnkılâbının özelliklerini ve dünyadaki benzer kavramları tanıma, Türk İnkılâbı öncesinde
Osmanlı Devletinin yaptığı Islahatlar, Atatürk İnkılâplarının önemi, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya
çıkması ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacağı inkılâplara etkisi, Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet ve
Atatürk İnkılâplarını tehdit eden unsurları içerir.
Yabancı Dil I
Bu dersin ana hedefi; başlangıç düzeyinde okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek ve İngilizcede
etkin iletişim yeteneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla İngilizce kelime hazinesini geliştirmeye, temel
yapıları sunmaya ve bunları değişik bağlamlarda kullanmaya vurgu yapılacaktır. Öğrencileri bütün iletişim
ihtiyaçlarıyla ilgili soru-cevaplar kullanarak iletişim kurabilecekleri düzeye getirmektir, karşısındaki kişinin
ifadelerini anlayarak kendi düşüncelerini ifade edebileceği iletişim düzeyine getirmek dersin amacıdır.
Temel Bilgisayar Becerileri
Bu ders, Windows İşletim Sistemini diğer paket yazılımları kavrayabilecek seviyede kavrayabilme, Disket
kullanımı Microsoft Ofis paket programındaki (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)programları temel
seviyedekullanabilme, İnternet Explorer ile ilgili temel işlemleri yapabilme, İnternet bağlantı ayarları yapabilme
yönünde konular işlenmektedir.
Matematik 1
Bu ders, öğrencilere Matematiksel temel sağlar. En önemli Matematiksel araçlar ve metotlar öğretilmektedir.
İşletme yönetimi ve ekonomiden bir çok uygulamalı örnek verilmektedir. İlk bölümde temel Matematik bilgisi
gözden geçirilir. İkinci bölümde matrisler ve vektörler anlatılarak üretimden uygulamalar gösterilir. Üçüncü
bölümde bir ve birden çok değişkenli gerçek fonksiyonlar gösterilerek, bunların ekonomideki uygulamalarından
öğretilir örnekler verilir.
Bilişim Teknolojileri
Ders içeriğinde bilgisayar kavramı ve kişisel bilgisayarların bileşenleri olan yazılım ve donanımın terminolojik
ve pratik olarak incelendiği derstir. Tipik kişisel bilgisayarların, popüler işletim sistemlerinde, donanım
seviyesinde organizasyonunu incelenir ayrıca Bilgisayar işletim sistemi ve donanımı ile ilgili teorik-pratik
bilgiler ve beceriler kazandırılır; işletim sistemi kurulumu, donanım bütünleşmesi ve hata giderme gibi. Ayrıca,
bilişim teknolojilerini oluşturan bilgisayar programlama, ağ ve internet teknolojileri incelenir.
EK-4
Algoritma ve Program Geliştirme I
Bu derste programlama dilinde algoritma geliştirme ve programlama metotları incelenir. Programlama bilgisi ve
teknikleri, mantık ve yazım ile ilgili bilgiler verilmektedir. Programlamanın ana konuları; değişkenler, seçim
yapıları, döngüler ayrıntılı olarak incelenir.

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
Temel Elektronik
Temel elektrik ve elektronik prensipler, yarıiletkenler ve devre elemanları. Akım, gerilim, direnç, endüktans,
kapasite v.b. kavramlar ve ölçümleri. Direnç, kondansatör, bobin, diyot, transistör v.b. temel yarıiletken devre
elemanları ve kullanımları. Temel analog elektrik devreleri, çalışma prensipleri ve analizleri. R,L,C devreleri,
doğrultucular, güç kaynakları, transistörlü yükselticiler, anahtarlama devreleri ve bunların uygulama alanları,
çalışmaları. Temel sayısal elektronik devreleri, çalışma prensipleri ve analizleri. Sayı sistemleri, NOT, AND ,
OR, EXOR, EXNOR, BUFFER v.b. temel kapı devreleri. Karnough v.b. çözümleme metodları. Flip-flop,
sayıcı, kaydırıcı, decoder, multiplexer devreleri ve çalışması. Konuların uygulamaları.
II. YARIYIL
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi II
Yeni Türk Devleti’nin temeli olan inkılaplar ve tarihi kökeni, Cumhuriyet Rejiminin oturtulma çalışmaları,
Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış politikası, Türkiye’de tek parti yönetimi devri, çok partili siyasi hayata geçiş
denemesi ve sonuçları, jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu, üniversite gençliğine yönelik psikolojik
hareket tehdidi. Atatürk’ çülüğün tanımı ve önemi, “Atatürkçü Düşünce Sistemi’ nin” oluşması ve temel
özellikleri, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve iktisat, laiklik ve din.
Türk Dili II
Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Kompozisyonda
anlatım şekilleri ve uygulaması. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası
ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle
bozuklukları, bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Makale, rapor, tebliğ
vb.). Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencilerde
doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamalar.
Veri Tabanı Yönetim Sistemi
Ders içeriğinde ilişkisel veri tabanı tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilir. E/R diyagramları kullanılarak
ilişkisel veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu, tabloların oluşturulması, tutarlı veri girişi, SQL kullanılarak
verilerin sorgulanması ve raporların oluşturulması dersin temel konularıdır.
Yabancı Dil II (İngilizce)
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik
terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar
yapmak.
Matematik II
Derste Lineer denklem sistemleri ve matrisler, determinant hesabı, ters matrisi bulabilme. Limit ve süreklilik,
fonksiyonların sürekliliği, türev ve uygulamaları, teğet denklemi, maksimum ve minimum değer bulma, entegral
ve uygulamaları, alan hacim ve ağırlık merkezi hesabı yapabilme, diferansiyel denklemler, istatistik, standart ve
ortalama sapma. konuları işlenmektedir.
EK-4
Bilgisayar Mimarisine Giriş
Bilgisayar Mimarisi ve işleyişi, Sistem Ünitesi ve birimleri. Anakartlar, mikroişlemciler, bellekler, veri yolları,
chipsetler ve sürücülerin yapıları, çeşitleri, teknik özellikleri, kurulumları. BIOS ayarları. Klavye, mouse, ekran,
yazıcı, tarayıcı, sürücü gibi temel giriş-çıkış birimleri, yapıları, işleyişleri, teknik özellikleri ve kurulumları.
Arabirimler. Bilgisayar Sistemlerinin montajı, bakım-onarımı ve arızaları. Donanım test yazılımları. Bilgisayar
virüsleri, türleri, yayılmaları, zararları ve korunma yolları.

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
Web Tasarımı
Derste Estetik ve iletişimsel özellikli web siteleri oluşturmak için, tasarım prensipleri ve etkileşim teknikleri
öğretilir.
III.YARIYIL
İşletim Sistemleri
Çok Kullanıcılı İşletim Sistemlerinde dosya ve dizin işlemleri, dosya erişim hakları, dosya sahibi ve grubu
tanımlama, dosya arşivleme ve sıkıştırma komutları. Yönetim Sistemi, sistem kuralları, kullanıcı yetkisi,
kullanıcı hesapları, grub açma, gruba ekleme ve silme. Sistem yedekleme ve güncelleme, yeni yazılım yükleme.
,İnternet araçları, mail, FTP, Telnet gibi yazılımların kullanılması. Sistem kurulum ve ayarları.
Ağ Sistem Güvenliği
Bilgisayar ağ sistemi için güvenlik yapısının tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi ayrıntılı olarak
öğretilir.
Modelleme ve Animasyon I
Texture, modelleme, render konuları ayrıntılı olarak işlenecektir.
Mültimedya Programlama Teknikleri
Mültimedya ve programlama tekniklerini birleştirerek, programlanabilir animasyonlar oluşturmak bu dersin
temel hedeflerindendir.
Dönem Projesi I
Bu derste Öğrenci, danışman öğretim görevlisi ile birlikte karar vererek dönem projesi uygulaması yapacaktır.
Dönem projesi seçeneğinde, Öğrenci ve Öğretim görevlisinin ortak olarak kararlaştırdığı, öğrencinin dalına
göre, internet ve mültimedya teknolojileri, bilgisayar programlama veya bilgisayar ağ ve sistemleri ile ilgili bir
proje gerçekleştirilir. Projenin içeriğinde, analiz, tasarım, uygulama, test ve projenin dokümana aktarılması
gerçekleştirilir.
Vektör Tabanlı Grafik
Renk, illüstrasyon gibi grafik tasarım teknikleri uygulamalar ile öğretilir. Bu bölümde ağırlıklı olarak reklâm
sektöründe çok yaygın olarak kullanılan vektörsel çizim programı öğretilir.
EK-4
Mesleki İngilizce I
Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşma,
mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlama, yazışmalar yapma, noktalama işaretleri ve imla kuralları, not
alma, okuduğunu anlama bu dersin temel hedefleridir.
Ticari Yazılımlar I
Muhasebe ile ilgili bilanço, hesap kavramı, hesap planı v.b. temel kavramlar, hesap açma-kapama, muhasebe
kayıt sistemi, muhasebede kullanılan defter ve belgeler. Bilanço ve gelir tablosu, bilanço düzenleme ilkeleri,
gelir-gider hesapları, maliyet hesapları. Bilgisayar ortamında muhasebe paket programının kullanılması.
IV.YARIYIL
Modelleme ve Animasyon II
Ders içeriklerinde Karakter animasyon, hareket alma, ışık, perspektif konuları ayrıntılı olarak işlenecektir.
Mesleki İngilizce II
Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru
olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir
şekilde söz ile ifade edebilme.

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
Ağ Sistem Yönetimi
Dersin odak noktalarından biri, ağ monitörleri ve analitik araçlar kullanılarak ağ sisteminin performansının
gözlemlenmesidir. Ağ sisteminin devamlılığını sağlayacak, yükleme, yapılandırma, bakım ve sorun giderme işi.
Mültimedya Uygulamaları
İnternet platformunda kullanılabilecek 2D animasyon tasarım ve enteraktif web sayfası tasarımı için gerekli
tekniklerin öğretilmesi hedeflenir.
Dönem Projesi II
Bu derste Öğrenci, danışman öğretim görevlisi ile birlikte karar vererek dönem projesi veya sektör uygulaması
yapacaktır. Dönem projesi seçeneğinde, Öğrenci ve Öğretim görevlisinin ortak olarak kararlaştırdığı, öğrencinin
dalına göre, internet ve mültimedya teknolojileri, bilgisayar programlama veya bilgisayar ağ ve sistemleri ile
ilgili bir proje gerçekleştirilir. Projenin içeriğinde, analiz, tasarım, uygulama, test ve projenin dokümana
aktarılması gerçekleştirilir
Girişimcilik
Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı. Türkiye’de girişimci olma şekilleri. Girişimcilerin başarı, başarısızlık
sebepleri. Risk sermayesi ve Türkiye’deki uygulama alanları. Girişimcilik politikaları. Küçük işletme çeşitleri,
ekonomik ve sosyal sisteme katkıları. Küçük işletmeye sahip olmanın yararları ve zararları. Küçük işletmelerin
kuruluş süreci ve seçimi. Küçük Sanayi Siteleri, Organize Sanayi Bölgeleri. Kapasite çeşitleri ve seçimi. Hukuki
yapının seçimi. Küçük işletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finansman. Yönetim fonksiyonları, üretim
çeşitleri, stok kontrolü, fiyatlandırma, reklam, dağıtım kanalları, işletmenin finansman yapısı, modern
finansman teknikleri. Personel yönetimi ve sorunları. Küçük işletmelerin yönetim, üretim, pazarlama, finansman
kamu yönetimi sorunları ve çözüm yolları.
EK-4
Ticari Yazılımlar II
İşletme hesabı esasının paket programda uygulaması. İşçi takibi, ücret bordroları ve sigorta işlemleri.
Muhasebede kullanılan kartların bilgisayar ortamında düzenlenmesi, çıktılarının alınması. Çek-senet ve banka
kartları, stok kartları, cari hesap kartları düzenleme ve çıktı alma. Ürün maliyet hesapları.
Elektronik Ticaret
E-Ticaret, E-Alışveriş ve E-Devlet ile ilgili temel kavramlar; Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi ve
Gelecekteki Gelişme Potansiyeli; E-Ticaretin İşleyişi ve Uygulamaları; E-Ticaret ve Reklamcılık; İnternet
Üzerinden Pazarlama, Reklam ve Satış Stratejileri; E-Ticaretin Vergilendirilmesi. Elektronik Ticaret
Uygulamaları; E-Ticaret Web Sayfası Geliştirme Ortamları; Elektronik Ticaret için Gerekli Koşullar; E-Ticaret
Paket Programları; E-Ticaret Web Sayfası Geliştirme; E-Ticaret Web Portalı Yönetimi ve Güvenliği.
Endüsriye Dayalı Eğitim (EDE) STAJ
Programdan mezun olabilmek için öğrenci eğitim öğretim dönemi haricinde bölüm tarafından uygun görülen bir
işletmede 40 iş günü endüstri stajını tamamlamalı ve staj bölüm tarafından kabul edilmelidir.

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031