BİTİRME TEZİ

AMAÇLAR VE HEDEFLER


aöf para teorisi ve politikası,   para teorisi ve politikası çıkmış sorular,   para teorisi ve politikası ders notları,   para teorisi ve politikası soruları, açık öğretim çıkmış sorular,   açık öğretim fakültesi işletme çıkmış sorular,   açık öğretim çıkan sorular,   açık öğretim fakültesi işletme,   açık öğretim iktisat çıkmış sorular,  devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri,   açık öğretim çıkmış soruları,   işletme tez konuları,   tez konuları işletme,   doktora tez,  doktora tezi,   sosyal bilimler fakültesi,   isletme yuksek lisans,   yuksek lısans basvuruları,  insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği,

Bölümün Amaçları

Bölümün Vizyon ve Misyonu

Misyonumuz(Özgörevimiz)

Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren Türkiye’nin önemli Maden Mühendisliği bölümlerinden birisidir.  Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından oldukça zengindir. Hali hazırda bulunan maden rezervlerimizi en uygun maden işletme yöntemi ile üretmek, üretilen madenin cevher hazırlama teknolojinin sunduğu olanaklar ile zenginleştirmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve Dünyanın Maden Mühendisi ihtiyacını karşılayacak araştıran, sorgulayıcı, bilimsel ve matematiksel düşünen, maden mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

aöf para teorisi ve politikası,   para teorisi ve politikası çıkmış sorular,   para teorisi ve politikası ders notları,   para teorisi ve politikası soruları, açık öğretim çıkmış sorular,   açık öğretim fakültesi işletme çıkmış sorular,   açık öğretim çıkan sorular,   açık öğretim fakültesi işletme,   açık öğretim iktisat çıkmış sorular,  devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri,   açık öğretim çıkmış soruları,   işletme tez konuları,   tez konuları işletme,   doktora tez,  doktora tezi,   sosyal bilimler fakültesi,   isletme yuksek lisans,   yuksek lısans basvuruları,  insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği,

Vizyonumuz(Özniyetimiz)

Maden mühendisliği alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan, kaliteli Maden Mühendisleri yetiştiren ve tercih edilen bir Maden Mühendisliği Bölümü olmaktır. Hedefler doğrultusunda ki temel değerlerimiz aşağıda sıralanmıştır.

1. Bilime ve akla uygunluk

2. Araştırmacı, yenilikçi, üretken bir yaklaşım

3. Üniversite sanayi işbirliği ile maden alanında ki gelişmeleri uygulamak

4. Yapılacak projeler ile toplumda istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak

Bölümün Hedefleri

Maden Mühendisliği Bölümünün Hedefleri

1. Öncelikle iyi eğitim almış Maden Mühendisleri yetiştirmek.

2. Araştıran, düşünen, madencilik sorunlarına çözüm üretebilen, mezun olduktan sonra iş yaşamında başarılı olabilecek mühendisler yetiştirmek.

3. Ülke ve Dünya madenciliğinin gelişimi için, yeraltı ve yerüstü maden kaynaklarını ekonomik olarak işletilmesini sağlayabilecek maden mühendisleri yetiştirmek.

4. Mühendislik etik kurallarını bilen ve saygılı olan maden mühendisleri yetiştirmek.

5. İşçi sağlığı ve İş güvenliği tedbirleri bilen ve uygulayan maden mühendisleri yetiştirmek.

6. Maden mühendisliği mesleğini seven ve mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek maden mühendisleri yetiştirmektir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

aöf para teorisi ve politikası,   para teorisi ve politikası çıkmış sorular,   para teorisi ve politikası ders notları,   para teorisi ve politikası soruları, açık öğretim çıkmış sorular,   açık öğretim fakültesi işletme çıkmış sorular,   açık öğretim çıkan sorular,   açık öğretim fakültesi işletme,   açık öğretim iktisat çıkmış sorular,  devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri,   açık öğretim çıkmış soruları,   işletme tez konuları,   tez konuları işletme,   doktora tez,  doktora tezi,   sosyal bilimler fakültesi,   isletme yuksek lisans,   yuksek lısans basvuruları,  insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği,


PÇ1 Cumuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilerinMaden Mühendisliğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilere sahip

etik değerleri özümsemiş, Dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin

önemini benimsemiş çağdaş maden mühendisleri yetiştirmektir. Maden Mühendisliği programından

aşağıdaki niteliklere sahip olarak mezun olması, biz öğretim üyeleri ve öğrecilerimizin

çabaları ile gerçekleştirilebilecektir.

1. Maden Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini kazandırmak.

2. Dünyanın Maden talebini karşılamak için, mevcut maden kaynaklarını ekonomik olarak üretebilme bilgi ve becerisine

sahip olması.

3. Maden Mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş tenikleri ve hesap araçlarını kullanabilme.

4. Mühendis olarak inisiyatif kullanma, yaratıcı düşünme becerisini kazandırma.

5. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü

ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

6. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI


ALINACAK DERECE

aöf para teorisi ve politikası,   para teorisi ve politikası çıkmış sorular,   para teorisi ve politikası ders notları,   para teorisi ve politikası soruları, açık öğretim çıkmış sorular,   açık öğretim fakültesi işletme çıkmış sorular,   açık öğretim çıkan sorular,   açık öğretim fakültesi işletme,   açık öğretim iktisat çıkmış sorular,  devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri,   açık öğretim çıkmış soruları,   işletme tez konuları,   tez konuları işletme,   doktora tez,  doktora tezi,   sosyal bilimler fakültesi,   isletme yuksek lisans,   yuksek lısans basvuruları,  insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği,


Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olabilme başarısını gösteren öğrenciler Maden Mühendisi ünvanını almaya hak kazanırlar. Aynı zamanda Maden Mühendisinin sahip olduğu tüm yetki ve sorumluluklardan yükümlüdürler.

KABUL KOŞULLARI


İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ


MEZUNİYET KOŞULLARI


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ


DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ

aöf para teorisi ve politikası,   para teorisi ve politikası çıkmış sorular,   para teorisi ve politikası ders notları,   para teorisi ve politikası soruları, açık öğretim çıkmış sorular,   açık öğretim fakültesi işletme çıkmış sorular,   açık öğretim çıkan sorular,   açık öğretim fakültesi işletme,   açık öğretim iktisat çıkmış sorular,  devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri,   açık öğretim çıkmış soruları,   işletme tez konuları,   tez konuları işletme,   doktora tez,  doktora tezi,   sosyal bilimler fakültesi,   isletme yuksek lisans,   yuksek lısans basvuruları,  insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği,


1.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TÜR1001 TÜRK DİLİ – I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
YDİ1001 İNGİLİZCE – I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2 Okutman SERAP ÖZLER
FİZ1109 GENEL FİZİK 1 Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 6 Yrd.Doç.Dr. ÜNAL YEŞİLGÜL
KİM1031 GENEL KİMYA 1 Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Yrd.Doç.Dr. NUKET KARTAL TEMEL
KİM1531 GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 3 Yrd.Doç.Dr. HALİS MARŞAN
MAT1151 GENEL MATEMATİK 1 Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 6 Öğretim Görevlisi SEVİM DURAK
MAD1105 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 5 Prof.Dr. AHMET DEMİRCİ
Toplam 21 18.0 29
1.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TÜR1002 TÜRK DİLİ – II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
YDİ1002 İNGİLİZCE – II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2
FİZ1110 GENEL FİZİK 2 Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 6
KİM1032 GENEL KİMYA 2 Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5
MAK1173 TEKNİK RESİM Zorunlu Girer Evet 2 + 2 3 0 Yrd.Doç.Dr. SALİH YÜKSEK
MAT1152 GENEL MATEMATİK 2 Zorunlu Girer Evet 3 + 2 4 6
Toplam 21 18.0 21
2.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 2 Doç.Dr. UĞUR ULUSOY
MAT2217 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 4 Öğretim Görevlisi SUAT BİLGİN
TMB1172 STATİK Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Yrd.Doç.Dr. SALİH YÜKSEK
TMB2273 DİNAMİK Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Yrd.Doç.Dr. SALİH YÜKSEK
TMB2279 İSTATİSTİK Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Prof.Dr. ÜNAL AKDEMİR
TMB2283 TERMODİNAMİK Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ SELİM DURUTÜRK
JEO2605 GENEL JEOLOJİ Zorunlu Girer Evet 2 + 1 2.5 4 Yrd.Doç.Dr. TEVFİK FİKRET SEZEN
MAD2217 EKONOMİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. AHMET DEMİRCİ
MAD2219 SONDAJ TEKNİĞİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 3 3 Yrd.Doç.Dr. ÖMER LÜTFİ SÜL
Toplam 22 22.5 19
2.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3
ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu Girer Evet 2 + 1 2.5 3 Prof.Dr. ATİLLA CEYLANOĞLU
JDM2284 TOPOGRAFYA Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Yrd.Doç.Dr. SALİH YÜKSEK
MET2101 MALZEME Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
TMB2280 MUKAVEMET Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 0 Doç.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
JEO2609 MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 3 5 Yrd.Doç.Dr. NAZMİ OTLU
JEO2624 MADEN YATAKLARI VE HAMMADDELERİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. OSMAN KOPTAGEL
MAD1000 YAZ STAJI Zorunlu Girmez Notsuz Hayır 0 + 0 0 1
MAD2220 HAZIRLIK VE KAZI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. AHMET DEMİRCİ
MAD2222 MADENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. SALİH YÜKSEK
MAD2224 CEVHER HAZIRLAMANIN PRENSİPLERİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. UĞUR ULUSOY
Toplam 22 22.5 24
3.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
MET4101 METALÜRJİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Zorunlu Girer Evet 0 + 2 1 2 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ GÜL
MAD3307 YERALTI MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Prof.Dr. AHMET DEMİRCİ
MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Prof.Dr. ATİLLA CEYLANOĞLU
MAD3311 CEVHER HAZIRLAMA I Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Doç.Dr. NEVZAT ASLAN
MAD3313 CEVHER HAZIRLAMA I LAB. Zorunlu Girer Evet 0 + 3 1 2 Prof.Dr. ÜNAL AKDEMİR
MAD3315 MADEN MAKİNELERİ VE ELEKTRİFİKASYONU Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. ÖMER LÜTFİ SÜL
MAD3319 KAYA MEKANAĞİ Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Doç.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
Toplam 21 18.0 27
3.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TMB3350 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 0 Prof.Dr. ALİ PINARBAŞI
MAD1000 YAZ STAJI Zorunlu Girmez Notsuz Hayır 0 + 0 0 1
MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. ATİLLA CEYLANOĞLU
MAD3308 TAHKİMAT Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
MAD3310 CEVHER HAZIRLAMA II Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Doç.Dr. NEVZAT ASLAN
MAD3312 CEVHER HAZIRLAMA II LABORATUVARI Zorunlu Girer Evet 0 + 3 1 2 Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
MAD3348 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. MEFTUNİ YEKELER
MAD3350 MADENCİLİKTE ÇEVRESEL ETKİLER Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ SELİM DURUTÜRK
MAD3352 TASMAN VE ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ GÜL
MAD3354 METALİK CEVHERLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
Toplam 20 18.0 26
4.Sınıf Güz Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
MAD4401 NAKLİYAT VE SU ATIMI Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
MAD4419 MEKANİZASYON Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ GÜL
MAD4433 MADENLERDE HAVALANDIRMA Zorunlu Girer Evet 3 + 0 3 5 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ SELİM DURUTÜRK
MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Zorunlu Girer Evet 0 + 3 1.5 2 Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu Girmez Notsuz Hayır 0 + 2 1 2 Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MAD4405 CEVHER HAZIRLAMA 3 Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. MEFTUNİ YEKELER
MAD4407 CEVHER HAZIRLAMA LAB. 3 Seçmeli Girer Evet 0 + 2 1 2 Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM KAYA
MAD4425 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Doç.Dr. KAZIM GÖRGÜLÜ
MAD4427 MADECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. SALİH YÜKSEK
MAD4429 KÖMÜR HAZIRLAMA Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MAD4431 KÖMÜR HAZIRLAMA LAB. Seçmeli Girer Evet 0 + 2 1 2
Toplam 25 20.5 33
4.Sınıf Bahar Dönemi
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
MAD4404 MADEN EKONOMİSİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. AHMET DEMİRCİ
MAD4410 TESİS TASARIMI Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Prof.Dr. ÜNAL AKDEMİR
MAD4420 TESİS YÖNETİMİ VE İŞLETME Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ SELİM DURUTÜRK
MAD4452 MADEN HUKUKU Zorunlu Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. ÖMER LÜTFİ SÜL
MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Zorunlu Girer Evet 0 + 3 1.5 2 Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu Girmez Notsuz Hayır 0 + 2 1 2 Prof.Dr. YAKUP CEBECİ
MAD4432 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3 Yrd.Doç.Dr. YAVUZ GÜL
MAD4434 TÜNEL TEKNOLOJİSİ Seçmeli Girer Evet 2 + 0 2 3
Toplam 17 14.5 22

Üniversite Tanımlı Dersler Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler Bölüm Tanımlı Dersler

DERS KATAGORİLERİ


Kategorilenmemiş Dersler
Kodu Ders AKTS
FİZ1109 GENEL FİZİK 1 6
FİZ1110 GENEL FİZİK 2 6
JDM2284 TOPOGRAFYA 0
JEO2605 GENEL JEOLOJİ 4
JEO2609 MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ 5
JEO2624 MADEN YATAKLARI VE HAMMADDELERİ 3
KİM1031 GENEL KİMYA 1 5
KİM1032 GENEL KİMYA 2 5
KİM1531 GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 3
MAD1000 YAZ STAJI 1
MAD1000 YAZ STAJI 1
MAD1105 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 5
MAD2217 EKONOMİ 3
MAD2219 SONDAJ TEKNİĞİ 3
MAD2220 HAZIRLIK VE KAZI 3
MAD2222 MADENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3
MAD2224 CEVHER HAZIRLAMANIN PRENSİPLERİ 3
MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ 3
MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI 2
MAD3307 YERALTI MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ 5
MAD3308 TAHKİMAT 3
MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ 5
MAD3310 CEVHER HAZIRLAMA II 5
MAD3311 CEVHER HAZIRLAMA I 5
MAD3312 CEVHER HAZIRLAMA II LABORATUVARI 2
MAD3313 CEVHER HAZIRLAMA I LAB. 2
MAD3315 MADEN MAKİNELERİ VE ELEKTRİFİKASYONU 3
MAD3319 KAYA MEKANAĞİ 5
MAD3348 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 3
MAD3350 MADENCİLİKTE ÇEVRESEL ETKİLER 3
MAD3352 TASMAN VE ZEMİN MEKANİĞİ 3
MAD3354 METALİK CEVHERLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 3
MAD4401 NAKLİYAT VE SU ATIMI 5
MAD4404 MADEN EKONOMİSİ 3
MAD4405 CEVHER HAZIRLAMA 3 3
MAD4407 CEVHER HAZIRLAMA LAB. 3 2
MAD4410 TESİS TASARIMI 3
MAD4419 MEKANİZASYON 3
MAD4420 TESİS YÖNETİMİ VE İŞLETME 3
MAD4425 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ 3
MAD4427 MADECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3
MAD4429 KÖMÜR HAZIRLAMA 3
MAD4431 KÖMÜR HAZIRLAMA LAB. 2
MAD4432 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 3
MAD4433 MADENLERDE HAVALANDIRMA 5
MAD4434 TÜNEL TEKNOLOJİSİ 3
MAD4452 MADEN HUKUKU 3
MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ 2
MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ 2
MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ 2
MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ 2
MAK1173 TEKNİK RESİM 0
MAT1151 GENEL MATEMATİK 1 6
MAT1152 GENEL MATEMATİK 2 6
MAT2217 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4
MET2101 MALZEME 0
MET4101 METALÜRJİ 0
TMB1172 STATİK 0
TMB2273 DİNAMİK 0
TMB2279 İSTATİSTİK 0
TMB2280 MUKAVEMET 0
TMB2283 TERMODİNAMİK 0
TMB3350 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 0
Toplam 182

 

Destek Dersleri
Kodu Ders AKTS
ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I 3
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II 3
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2
ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 3
TÜR1001 TÜRK DİLİ – I 2
TÜR1002 TÜRK DİLİ – II 2
YDİ1001 İNGİLİZCE – I 2
YDİ1002 İNGİLİZCE – II 2

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829