Bitirme Tezi En kaç sayfa olmalıdır

proje olusturma

BİL 133 Algoritmalar ve Programlama I   

Bilişim sistemlerine giriş, donanım, yazılım. Sayısal veriler ve sayı tabanları. Temel ağ hizmetlerine giriş. Algoritmalar ve problem çözme. Hata ayıklama yaklaşımları. C/C++ değişkenleri, veri türleri, basit giriş/çıkış komutları. Aritmetik ve mantıksal operatörler. Koşullu denetim yapıları. Diziler. Döngü yapıları. Fonksiyonlar. Structure ve union tanımları. Bağlı listeler.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 134 Algoritmalar ve Programlama II   

Algoritmalarda fonksiyon, parametre olarak referans değişkenleri, referans değişkenleri ve bellek paylaşımı, statik ve otomatik değişkenler. Çok boyutlu diziler, vektörler, dinamik diziler, stringler. Dosya I/O. C pointer kavramı, pointer aritmetiği. Özyinelemeli fonksiyonlar. Kalıtım. OOP uygulamaları. bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 221 Bilgisayar Yapısı   

Bilgisayar soyutlama ve teknolojisi, bilgisayar performansı, bilgisayarda aritmetik işlemler, komut set mimarisi, MIPS Assembly dili, işlemci yapısı, veri yolu tasarımı, boruhatlı (pipelined) veriyolu ve kontrol, bellek hiyerarşisi, önbellekler ve sanal bellek.

BİL 235 Veri Yapıları   

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

Bilgisayar ve donanım, Algoritmik yaklaşımda C dili esnekliği ve özellikleri, Veri yapıları ve modelleri, Algoritmik program tasarımı ve akış şemaları, Program çalışma hızı ve bellek gereksinimi, Sıralama algoritmaları, Arama algoritmaları, Listeler, Bağlantılı listeler ve uygulamaları, Yığıtlar, Kuyruk yapıları, Ağaç veri modeli ve uygulamaları, Graf kavramı ve veri modeli, Graf algoritmaları, Veri sıkıştırma yöntemleri.

BİL 237 Nesneye Yönelik Programlama   

Nesne yönelimli programlamanın mantığı, nesne yönelimli bir dil olan C# 2.0 ve yazılım geliştirme arabirimi olarak Visual Studio.Net 2008 kullanılarak anlatılacaktır.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 301 Veri Tabanı ve Yönetimi   

Veri Tabanı Sistemleri, Temel Kavramlar, Veri Modelleri, İlişkisel Veritabanı Modeli, Varlık – İlişki Modeli, Veritabanı Tabloları ve Normalleştirme, SQL Yapısal Sorgulama Diline Giriş, SQL Operatörleri, İleri SELECT Sorgulamaları, Sanal Tablolar, İleri Dizi Operatörleri, SQL Fonksiyonları, DML İşlemleri, T-SQL İfadeleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar.

BİL 302 İşletim Sistemleri   

Bu derste bellek yönetimi, doğrudan bellek erişimi, çoklu işlemler, yapay bellek, zamanlama, zaman bölümü ve öncelikler, işlemci senkronizasyon teknikleri, işlemciler arası kilitlenme, dosyalama sistem yönetimi gibi işletim sistemlerinin temel prensipleri anlatılır.

BİL 306 Yazılım Mühendisliği II   

Nesne-tabanlı analiz. Tasarım türleri ve nesne-yönlü tasarım. Yazılım Takımları. Gerçekleştirme sürecinde modülleri/nesneleri bir araya getirme yöntemleri. Yarı veya tam formal klasik analiz yöntemleri. Yazılım teslim sonrası bakım.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 307 Bilgisayar Grafikleri   

Bilgisayar grafiklerine giriş, bilgisayarla üretilen resimlerin kullanım alanları, grafik görüntüleme aygıtları, grafik sistemlerine genel bakış, figür çizimi, aygıt bağımsız programlama ve OpenGL. Bir OpenGL uygulamasının anatomisi, C++ ‘da OpenGL kullanımı, temel iki boyutlu şekiller, bilgisayar ekranında nesnelerinin gösterilmesi; bilgisayar grafik elemanları: Şekil çizme, grafik veri çıkışı temelleri, geometrik dönüşüm, iki boyutlu görüntüleme, kırpma, üç boyutlu görüntüleme, OpenGL’de üç boyutlu görüntüleme ve izdüşümler. OpenGL’ de aydınlatma modelleri ve gölgelendirmeye giriş, grafik uygulamaları için grafik ara yüz tasarımı, bilgisayarlı animasyon ve oyun programlamaya giriş.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 311 Linux ile Web Programlama   

Linux, PHP, Apache yükleme ve optimizasyon, web uygulamalarına giriş, phrases, veri türleri, operatörler, fonksiyonlar, diziler, HTML formları, shell scripting, mail, talep gönderme, sessions, cookies, MySQL, web servisleri, döngüler, login ve session yönetimi, açık kaynak PHP-MySQL uygulamaları.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 312 Internet Tabanlı Programlama   

Web uygulamalarının yapısı, istemci-tarafı teknolojiler ve programlama, dinamik web içeriği oluşturma, sunucu-tarafı teknolojiler ve programlama, oturumlar (sessions) ve template’ler, ilişkisel veritabanları, object-relational mapping ve web uygulaması ile veritabanı entegrasyonu, web güvenliği ve filtreler.

BİL 319 Bilgisayar Müh. Özel Konular   

Bu dersin amacı Bilgisayar Mühendisliği prensiplerini kullanarak bir fikrin proje haline getirilmesinden ilk örnek üretilinceye kadar geçen süreci mobil ödeme sistemi geliştirerek uygulamalı olarak öğretmektir. Öğrenciler problem tanımı, anket hazırlanması, yapılması ve değerlendirilmesi, anket sonuçlarını da kullanarak gereksinimlerin tanımı, sistem mimarisinin hazırlanması ve yazılması, mobil ve sunucu programlarının geliştirilmesi ile program testi ve yazılması süreçlerini gerçekleştirir.

BİL 321 Mantık Devreleri Tasarımı   

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

Verilog HDL’e giriş, Kapı seviyesinde modelleme, Veri akışı seviyesinde modelleme, davranışsal modelleme. Birleşimsel  devrelerin Verilog ile benzetimi. Ardışık devrelerin tasarımı, Yazmaç ve kaydırmalı yazmaç, ardışık devrelerde zamanlama, senkron tasarım metotları, Ardışık devrelerin Verilog ile tasarımı. Asenkron ardışık devreler. Sonlu durum makineleri ile tasarım. Bellekler.  Sahada programlanabilir kapı dizileri. Yazmaç seviyesinde tasarım.

BİL 322 Programlanabilir Sayısal Sistemler

FPGA ve CPLD mimarileri, FPGA programlama teknolojileri, FPGA lojik hücresi, programlanabilir bağlantı ve I/O hücreleri, FPGA tasarım akışı, verifikasyon ve Sentezleme, FPGA tabanlı verifikasyon ve sentezleme akışı ve gerçekleme, veri yolu ve kontrol ünitesi tasarımı, picoblaze işlemci, tasarım örnekleri.

BİL 325 Mikrokontrolörler   

Mikrokontrolör mimarisine ve komut setine giriş, Assembly dili ve geliştirme platformu çalışmaları, Kesmeler, I/O portlar, zamanlayıcılar A/D çeviriciler ile deneyler.

BİL 333 Sistem Programlama I   

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

Derste Unix/Linux ortamının tanıtımı, dosya sistemi, unix ortamında kullanılan derleyiciler ve yorumlayıcılar, Unix araçları ve bunları kullanarak temel sistem yönetimi ve Unix süreç yönetimi konuları işlenecektir.

BİL 335 Bilgisayar Ağları   

Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar ağlarının temel kavramlarını, iki veya daha fazla cihazın bir bilgisayar ağı üzerinden iletişimlerini sağlayan uygulama ve protokol katmanlarının tanımlarını ve çalışma prensiplerini detaylı olarak öğretmektir. Öğrenciler bu kavramları laboratuarda Wireshark kullanarak Internet üzerinde nasıl uygulandığını gözlemlerler.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 414 Yazılım Kalitesi ve Modelleme   

Yazılım kalitesi ve güvencesine giriş, yazılım kalitesini belirleyen özellikler, yazılım kalite güvencesinin amaçları, yazılımda kalite sorunları, kalite sistemi, kalitenin maliyeti, en iyi pratikler yaklaşımı, süreç kavramı, yazılım süreci, süreç teknolojisinin amacı, bir sürecin kavramsal modeli, , organizasyon ve süreç, yazılım süreç geliştirme ve iyileştirme modelleri, konfigürasyon yönetimi, doğrulama ve sağlama, çevik metotlar.

BİL 415 Görüntü İşleme   

İki-boyutlu lineer-zamanla-değişmeyen sinyaller ve sistemler, iki-boyutlu konvolüsyon toplamı, sayısal FIR filtre tasarımı, Ayrık Fourier, Cosinüs dönüşümleri. Görüntü onarma, gürültü bastırma, kodlama tekniklikleri.

BİL 416 Çoklu Ortam Veritabanları ve Veri Madenciliği   

Veri madenciliği tanımına genel bakış, uygulama alanları, teknikleri ve modelleri. Veri madenciliği fazları: Amacın saptanması, amaçla uyumlu veri kümesinin bir araya getirilmesi, verinin sıralanması ve ön işlenmesi, veri indirgeme ve veri çevrimi, veri madenciliği öğrenme algoritmasının seçimi, model değerlendirme ve bilgi sunumu, elde edilen bilginin yorumu. Veri madenciliği öğrenme algoritmasının analizi: karar ağaçları, sınıflandırma, ilinti bulma, k-komşuluk algoritması, gruplama algoritması.

BİL 418 Elektronik Ticaret    bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

Elektronik ticarete genel bakış, dijital ekonomi, firmadan müşteriye (B2C) e-ticaret, firmadan firmaya (B2B) e-ticaret, diğer e-ticaret modelleri ve uygulamaları, e-ticaret sistemleri kurma ve gerçekleme.

BİL 422 Programlanabilir Sayısal Sistem Uygulamaları   

İşaret işleme, görüntü işleme, kontrol, bilgisayar ağları, kriptoloji gibi bilgisayar mühendisliğinin güncel konularının FPGA tasarım uygulamaları.

BİL 423 Bilgisayar Mimarisi   

Temel kavramlar, bilgisayar mimarisinde temel birimler, işlemciler ve işlemci tipleri, CPU, bellek, I/O ve ara bağlantılar, kesmeler, depolama sistemleri, çoklu işlemcili sistemler ve paralelleştirme, kişisel bilgisayar mimarileri, motorola ve intel mimarileri.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 425 Gömülü Sistemler   

Intel 8051 mikroişlemcisinin donanım ve yazılım özellikleri, Intel 8051 mikroişlemcisi ile yapılmış uygulama devreleri, CYPRESS PsoC 3 mikroilemcisinin mimarisi ve donanım özellikleri, CYPRESS PsoC 3 mikroişlemcisinin programlanması.

BİL 431 Mobil Uygulama Geliştirme   

Bu derste öğrencilere mobil cihazlarda yazılım geliştirme hakkında bilgiler verilir. Android işletim sisteminin kurumu, özellikleri ve uygulama geliştirme anlatılır.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 444 Sistem Programlama II

Derste Linux işletim sisteminin yükleme aşaması, süreç yönetimi, işlemcikler, aygıt sürücüleri ve çekirdek modülleri, Linux sistem çağrıları, TCP/IP konfigürasyonu, soket programlama ve çeşitli network hizmetlerinin Linux ortamında verilmesi anlatılacaktır.

BİL 483 Paralel ve Dağıtılmış Sistemler   

Paralel ve Dağıtık Sistem (PDS) mimarileri ve bilgi işleme modelleri. Bilgisayar kümeleri. Bilgisayar ağları ve iletişim kuralları. PDS’lerde kullanılabilecek mesajlaşma veya iletişim kütüphaneleri (message passing libraries): soket programlama, uzaktan altprogram çağırma (Remote Procedure Call – RPC), MPI vb. Grid ve bulut benzeri bilgi işlem  modelleri. Paralel programlama modelleri. Paralel ve dağıtık sistemlerde global (sistem kapsamlı) senkronizasyon ve yönetim.  Dengeli yük dağılımı ve dağıtık kilitlenme.

BİL 490 Mezuniyet Projesi I   

Bu ders öğrenciyi, son yarıyılda alacağı, BİL 491 Mezuniyet Projesine hazırlamayı amaçlamaktadır.  Öğrencilerin öğretim üyelerinin sunduğu proje önerilerini izlemesi; önerilen projeler arasinda seçtikleri konuyu inceleyip çözümlemesi; projenin gerçekleştirilmesi için gereken yol haritasını belirlemesi; kullanılacak yazılım geliştirme ortamını kurup sınaması; yapılan çalışmayı belgelemesi ve sunması beklenmektedir.

BİL 491 Mezuniyet Projesi II

Mezuniyet projesi öğrencilerin, Bilgisayar Mühendisliği programında aldıkları eğitimi ve edindikleri birikimi kullanarak, sorun çözme yeteneklerini gösterecekleri en kapsamlı tasarım ve geliştirme çalışmasıdır. Proje konularının Bilgisayar Mühendisliğinin ilgi alanına giren güncel sorunlar üzerine olması istenmektedir. Çalışma sonunda mevcut teknik standartlara göre tasarlanıp geliştirilmiş ve belgelenmiş bir ürünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

BİL 499 Staj

Staj yapılan kuruma göre stajda yapılanlar tanımlanır.

ATA 151 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması.

ATA 152 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılabının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılaplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

ELK 204 Mantık Devreleri   

Sayı sistemleri, çeşitli sayı sistemlerinde aritmetik işlemler, ikili kodlar, hata bulma kodu, Gray kodu, ASCII kodu. Boole cebri, Venn diyagramları, Boole fonksiyonları, kanonik ve standart biçimler, doğruluk tablosu, mantık kapıları, pozitif ve negatif mantık. Boole fonksiyonlarını basitleştirilme yöntemleri, Karnaugh diyagramı. Kombinasyonel mantık, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod dönüştürücüler, çok kademeli VEDEĞİL ve VEYADEĞİL devreleri, ÖZEL-VEYA fonksiyonu. İkili toplayıcı-çıkarıcı, onlu toplayıcı, BCD toplayıcı, genlik karşılaştırıcı, çoğullama (MUX) ve tekilleme (DEMUX) devreleri, kodlayıcılar ve kod çözücüler. Senkron ardışıl mantık: Kilitleme devresi, Flip-Floplar (FF), tetiklenmeleri ve doğruluk tabloları, RS, D, JK ve T Flip-Flop devreleri, usta çırak FF, kenar tetiklemeli FF, durum diyagramları. Frekans bölücüler. Sayıcılar. Yazıcılar, ötelemeli yazıcılar.

FİZ 181 Fizik I   

Fiziksel nicelikler, standartlar ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, iş, güç, enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği ve çarpışmalar, dönmenin kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin dengesi, titreşimler, gravitasyon, akışkan mekaniği, ses dalgaları, ısı, sıcaklık ve termodinamiğin birinci kanunu, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci kanunu ve entropi.

 

FİZ 184 Fizik II   

Elektrik yükü ve Coulomb kanunu, elektrik alan ve Gauss kanunu, elektriksel potansiyel, kondansatörler ve dielektrikler, akım ve direnç, manyetik alan, Ampere kanunu, Faraday kanunu, maddenin manyetik özellikleri, elektromanyetik titreşimler, ışık kaynakları, yansıma ve kırılma, girişim, polarizasyon.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I (İNG 151) dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

İNG 231 Expository Reading and Writing   

Bu ders öğrenenlerin akademik okuma ve yazma alanlarını kurallı bir şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders okuma stratejilerini amaca uygun seçilmiş okuma parçalarıyla ve yazma becerisini ise kurallı yazma yöntemi ile geliştirmeyi hedeflemektedir.

İNG 232 Analytical Reading and Writing   

Bu ders, rapor, teklif, makale, el kitapçığı gibi yazılı ya da elektronik ortamda oluşturulmuş metinlerle çalışmak durumunda olan öğrenenler için hazırlanmıştır. Öğrenenler metinleri benzerlik ve farklılıklar bakımından irdeler, sınıflandırır, sentezler ve bu bilgileri kullanarak makale yazabilir ve daha sonra yapılabilecek bir araştırma için bu kritikler ışığında tez oluşturabilirler.

İŞL 369 Mühendislik Ekonomisi   

Ekonomi biliminin konusu, kapsamı, temel ekonomik sorunların neler olduğu, fiyat teorisi,  piyasa türleri, bölüşüm teorisi, enflasyon, işsizlik, milli gelir, iktisadi büyüme ve kalkınma gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

KİM 151 Genel Kimya   

Kimyasal bağıntılar, kimyasal tepkimeler, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı ve periyodik atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler, kimyasal denge, asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri, termodinamik, elektrokimya, radyoaktiflik, organik kimya.

MAT 181 Matematik I   

Fonksiyonlar, gerçek ve kompleks sayılar, mutlak değer ve eşitsizlikler, limit ve süreklilik,  türev ve türev alma teknikleri, türev uygulamaları, bağıl ekstrem, ortalama değer, Taylor serileri, L’Hospital kuralı, temel fikirler, limit ve süreklilik, türevler, rölativite ve ortalama değer teoremleri, L’hospital kuralı, eğri çizimleri, bağıl türevsel değişim, uygulamalı minimum ve maksimum problemleri, sınırsız integraller, belirli ve belirsiz integraller, integral alma metodları.

MAT 182 Matematik II   

Cebirsel olmayan fonksiyonlar, integrasyon teknikleri, integrasyonun diğer uygulamaları, konikler ve kutupsal koordinatlar, sonsuz diziler ve seriler, vektörler ve uzay geometri, vektör fonksiyonlar, kısmi türevler, çok katlı integraller, vektör alanlarda integrasyon.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

MAT 283 Doğrusal Cebir   

Doğrusal cebir dersinin kapsamı, Lineer eşitliklerin tanımı, matrislerin tanımı, lineer eşitliklerin Gauss, Gauss-Jordan ve Matris tersi yöntemleri yardımıyla çözümünün elde edilmesi, determinantlar, kofaktörlerin elde edilmesi, Cramer yöntemi ile denklem sistemlerinin elde edilmesi ve Adjoint yöntemi yardımıyla matris tersinin elde edilmesi, rank kavramı, lineer bağımlılık ve bağımsızlık kavramları, rank kavramı kullanılarak denklem sistemlerinin çözümünün elde edilmesi, homojen denklem sistemlerinin çözümü, eigen değerlerinin ve eigen vektörlerinin elde edilmesi, matrislerin ortogonal hale dönüştürülmesi, Gram-Schmidt yöntemi.

MAT 284 Olasılık ve İstatistik   

İstatistik, veri, değişken, frekans dağılımları, grafikler, merkezsel eğilim ölçüleri, merkezsel dağılım ölçüleri, olasılık: Temel olasılık aksiyomları, rasgele değişkenler ve çeşitleri, moment kavramı, bilinen bazı dağılımlar, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, iki değişkenli olasılık dağılımları, kesikli rasgele değişkenler, sürekli rasgele değişkenler, hipotez testleri, tahmin.

MAT 287 Ayrık Matematik   

Temel mantık kavramları, niteleyiciler ve karşılaştırıcılar, ispat yöntemleri, küme teorisi ve küme işlemleri, algoritmalar, tam sayı işlemleri, önemli fonksiyonlar, sayı teorisi, matematiksel indüksiyon prensibi, ayrık olasılık teorisine giriş, bağıntılar, sıra bağıntıları, eşdeğerlik bağıntıları, gruplar, kodlama teorisi, Boolean cebri.

TRD 157 Türk Dili I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını, onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

 

YZM 207 İnsan Bilgisayar Etkileşimi   

İnsan-makine etkileşiminde psikolojik ilkeler. Kullanıcı ara yüzlerinin değerlendirilmesi. Kullanılırlık mühendisliği. İş analizi. Kullanıcı odaklı tasarım ve ilk örnekleme. Kavramsal modeller ve benzetmeler. Yazılım tasarımının mantıksal temelleri. Menü ve komut tuşlarının tasarımı.  Ses ve doğal dil giriş/çıkışı. Yanıt süresi ve geri bildirim. Renk, ikon ve ses özellikleri. Uluslararasılaşma ve yerel uyarlama kavramları. Kullanıcı arayüz mimarileri ve uygulama programı.  Proje ve örnek olay incelemeleri.

YZM 315 Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliğinin kapsamı. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri. Yazılım süreci. Yazılım takımları. Yazılım araçları. Yazılım sınama. Modüller ve nesneler. Yeniden kullanılabilirlik ve taşınabilirlik. Planlama, maliyet ve zaman tahmini. Gereksinimler, klasik analiz, nesne-tabanlı analiz, tasarım, uygulama ve teslim sonrası bakım. UML ile ilgili kavramlar. Yazılım geliştirme safhalarını içeren bir ekip projesi.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

YZM 403 Yazılım Projesi Yönetimi   

Proje planlama, maliyet tahmini ve çizelgeleme. Proje yönetim araçları, üretkenliği ve başarıyı etkileyen faktörler. Üretkenlik ölçümleri, seçeneklerin ve risklerin analizi. Değişimin planlanması. Beklentilerin yönetimi. Yazılım suresi standartları. Surecin yerine getirilmesi. Yazılım sözleşmeleri. Düşünce iyeliği kavramları. Gerçek endüstriyel projelere ait örnek olayların incelenmesi.

bitirme tezi elektronik, bitirme tezi elektrik, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, bitirme tezi formatı, bitirme tezi format, bitirme tezi formu, bitirme tezi giriş örneği, bitirme tezi gıda mühendisliği, bitirme tezi giriş, bitirme tezi hazırlama, bitirme tezi hezarfen, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi izle, bitirme tezi inşaat mühendisliği, bitirme tezi iktisat, bitirme tezi içindekiler hazırlama, bitirme tezi içindekiler, bitirme tezi inşaat, bitirme tezi içindekiler örneği, bitirme tezi ingilizcesi, bitirme tezi ingilizce, bitirme tezi indir, jeoloji bitirme tezi ,özel ders,dönem projesi,ödev yap

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031