Bitirme Tezi Konuları

Doku Kültüründe Seçme Konular (2+0) (MBG 535)
Bitkilerde istenilen özelliklerin geliştirilmesinde bitki doku kültürlerinin kullanılması.

,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

Genetikte Özel Konular (2+0) (MBG 523)
Her yıl değişebilen öğrenci ve öğretim üyesinin birlikte seçeceği moleküler genetik ile ilgili güncel konular.

İmmunoloji (2+0) (MBG 516)
Mikroorganizmalara karşı bağışık yanıt, bağışıklık sisteminin organ ve hücreleri. Sistem içi etkileşimler, etkileşimde işlevi olan moleküller. Doku nakline yanıt, immun yetmezlik, aşırı hassasiyet, tümör immunolojisi, otoimmun hastalıklar. Antijen hazırlanması, serum eldesi, antijen-antikor reaksiyonları. Rozet oluşumu, Fagositoz, immunsupresyon. ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

İleri Moleküler Genetik (2+0) (MBG 521)
Genomiklere genel bakış, Kromozomal organizasyon ve fonksiyonu, array teknolojisi ve seçilmiş genlerdeki gen dağılımı ve transkript analiz stratejileri, genom ekspresyon profillerinin analiziyle fenotip karakterizasyonu. ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

İleri Hayvan Doku Kültürü (1+4) (MBG 543)
Hücre ve doku kültürünün temel prensipleri, doku kültürü laboratuarının dizaynı ve kullanılan özel cihaz ve malzemeler, doku kültürü laboratuarlarında güvenlik, doku kültürü laboratuarında çalışma prensipleri, kontaminasyon, sterilizasyon teknikleri, kültür medyumları ve solüsyonlar, hücre ve doku kültürü metodları, deney hayvanlarının bakımı ve muamelesi, primer hücre kültürü, özel hücre hatlarının kültürü, hücre kültürü yöntemlerinin moleküler biyoloji ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulama alanları ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri (2+4) (MBG 522)
Moleküler biyoloji laboratuarlarının dizaynı ve kullanılan özel cihaz ve malzemeler, laboratuar hesaplamaları, makromoleküllerin ayrılmasında ve saflaştırılmasında kullanılan genel yöntemler, çeşitli organizma ve hücrelerden DNA izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu, restriksiyon enzim kesimi, jel elektroforezi çeşitleri, DNA dizi analizi, RFLP yöntemleri, DNA klonlaması ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulamaları, Southern Blot, Northern Blot, Western Blot, mikroarray sistemi, hibridizasyon yöntemleri, spektrofotometrik yöntemler, kromatografik yöntemler, radyoaktivite yöntemleri, proteinlerin saflaştırılmasında ve analizinde kullanılan yöntemler, adı geçen tekniklerin moleküler biyolojik araştırmalarda kullanımlarının incelenmesi.,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

Seminer I (0+2) (MBG 505)
Öğretim üyeleri ve öğrencilerin birlikte seçtiği bir konu üzerinde öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlar.,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

Seminer II (0+2) (MBG 506)
Öğretim üyeleri ve öğrencilerin birlikte seçtiği bir konu üzerinde öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlar.,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

İleri Kanser Biyolojisi I (2+0) (MBG 545)
Kanser tanımı ve epidemiyolojisi, kanser istatistikleri, temel moleküler genetik kavramlar, onkogenik transformasyon ve sinyal sistemi, kanser patolojisi ve nomenklatür, tümör inisiyasyonu ve progresyonu, kimyasal ve hormonal karsinogenez, viral karsinogenez, onkogen, tümör baskılayıcı gen ve onkogenez mekanizmaları, ailevi kanser genetiği.,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

İleri Kanser Biyolojisi II (2+0) (MBG 546)
Genetik mutasyonlar ve oluşum mekanizmaları, hücre döngüsü kontrolü ve kanser, kanserli hücre davranışının moleküler temelleri, büyüme faktörleri ve kanser, hücre sinyal iletimi ve kanser, genomik impiriting ve kanser, Apoptoz ve kanser, Hematolajik kanserlerde kromozomal translokasyon sonucu değişen genler, Solid tümörlerde genetik değişiklikler, kanser tedavisinin moleküler biyolojik temelleri

Hücre Devri ve Apoptoz (2+0) (MBG 525)
Hücre Sağkalımı ve programlı hücre ölümü, hücrelerin çoğalma biyolojileri ve memeli hücreleri, Go fazı ve Go fazından çıkışın düzenlenmesi moleküler biyolojisi, G1 fazı ve restriction point, G1 fazı DNA check pointler ve G2 fazına geçiş ve S fazının biyolojisi,G2 Fazı ve Mitoz fazının Moleküler Biyolojisi, Çoğalma sinyalleri, reseptörleri ve sinyal aktarım yolları, Farklılaşmanın sinyalleri, düzenlenmesi ve hücre döngüsü, Hücre döngüsünün kanserle ilintileri, Programlı hücre ölümü, Apoptozun ana prensipleri, Apoptoz inhibitör sistemler ve Kaspazlar, Apoptoz Ölçüm Sistemleri ve örnekler, Apoptoz Kanser ilişkisi, Dönem ödevlerinin sunulması ve seminer, Final sınav.,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

Moleküler Biyolojide Özel Konular (2+0) (MBG 563)
Her yıl değişebilen, öğrenci ve öğretim üyesinin birlikte seçeceği moleküler biyoloji ile ilgili güncel konular.

İleri Moleküler Mikrobiyoji (3+0) (MBG 561)
Bu derste, öğrencilerin mikroorganizmaların moleküler biyolojisi ile ilgili bilgileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bakteri, virüs, protozoa, prion ve viroidlerin moleküler biyolojisi, çoğalma ve patogenez mekanizmaları, yararlı amaçlarla tıp, endüstri, ziraat kullanımları, tıpta patojenlerin moleküler yöntemlerle tanısı, rekombinant aşı hazırlama yöntemleri, antibiyotiklere direnç mekanizmaları anlatılacaktır.,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

Mikrobiyal Genetik (2+0) (MBG 565)
Mikroorganizmaların genetik yapısı, çoğalma ve replikasyon mekanizmaları, moleküler klonlamada kullanımları ( konak ve vektör olarak ), viral mutasyon ve rekombinasyon mekanizmaları, plazmidler ve klonlama stratejileri anlatılacaktır.,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film,bitirme tezi konuları,bitirme ödevi,örnek bitirme tezi,bitirme projesi,bitirme tezi kuralları,bitirme tezi örneği,bitirme tezi örnekleri,Ticari iletişim,  İletişim,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031