Bitirme Tezi Nasıl Alınır

502105 Matematik I bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Reel ve kompleks sayılar, fonksiyon ve fonksiyon çeşitleri. Limit, süreklilik, limite ait uygulamalar . Türev, türevin çeşitli uygulamaları. Ters trigonometrik fonksiyonlar, Üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, parametrik denklemler, kutupsal koordinatlar, diferansiyel, eğrilik, eğrilik yarıçapı, eğrilik dairesi, ortalama teoremi. Taylor ve Maclaurin formülleri, belirsiz şekiller, determinantlar, matrisler, lineer denklem sistemleri, matris formları, vektörler.

0502101 Fizik I

Genel bilgiler. Statik, nokta kinematiği, dinamik gravitasyon, iş, güç, enerji, impuls ve momentum, dönme hareketleri, esneklik, harmonik hareket, hidrostatik, hidrodinamik viskozite, sıcaklık ve ölçülmesi, ısı ve kolorimetri, ısı transferi, gazların hal denklemleri, termodinamik kanunları. Isı, iç enerji ve entropi hesabı.

0502121 Teknik Resim bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Ders malzemelerin tanıtılması ve kullanılan standart resim yaprakları, standart yazılar ve uygulamaları, yazı çeşitleri ve uygulamaları, çizgi çeşitleri ve alıştırmalar, ölçümlendirme ve kuralları, geometrik çizimler, değişik eğri çizimleri, daire içine düzgün çokgen çizimleri, geometrik çizim alıştırmaları, çizimlerde rapido kalem kullanılması, ölçülü ve ölçüsüz düzlemsel şekillerin çizilmesi, standart görünüşler, model parçaların görünüş çizimleri, ölçülü ölçüsüz model parçaların üç görünüş çizimleri, Perspektif resim ve çeşitleri, kavaliyer ile izometrik ve dimetrik perspektiflerin çizilme metotları ve kuralları, perspektif verilen parçaların değişik perspektif çizilmeleri, üç görünüşü verilen parçaların perspektif çizilmesi, kesit düzlemle, kesit düzlem izleri, kesit taramaları, kesit türleri ve kesit alma prensipleri, değişik kesit alıştırmaları, düz delik ve diş açılmış deliklerin gösterilmesi, bağlantı elemanlarında cıvata somun ve saplamaların montaj resimleri.

0502104 Makina Bilgisi bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Enerji, iş ve kuvvet makinaları hakkında genel bilgiler. Standartlar, teknik terimler, teknik terimler hakkında kısa açıklama, kısa malzeme bilgisi. Makina ve konstrüksiyon elemanlarını tanıtma, bazı makinaların çalışma prensipleri hakkında örnekler. Bölüm laboratuarlarının tanıtılması.

0502206 Matematik II

Belirsiz integral, integrasyon yöntemleri, belirli integral ve değişik uygulamaları, yaklaşık integrasyon, genelleştirilmiş integraller, Fonksiyon serileri, Taylor ve Maclaurin serileri , serilerle işlemler. Vektörler, doğru, düzlem ve konikler.

0502202 Fizik II

Coulomb kanunu, elektriksel alan ve potansiyel, kondansatörler, dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, mağnetik alan, elektrik ölçü aletleri, akımların magnetik alanı, elektro mağnetik endüksiyon, geçici akımlar, alternatif akım. Işık elektro mağnetik dalgalara ait genel bilgiler.Yansıma, kırılma, aynalar, prizma, dispersiyon, mercekler, optik aletleri, fotometri, girişim, kırınım, polarizasyon, atomun yapısı, dalga mekaniğine giriş.

0502222 Bilgisayar Destekli Çizim bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Güncel çizim programlarının tanıtımı. Çizim ortamı, iki boyutlu çizimler, çizim komutları, nesne düzeltme ve düzenleme komutları, ölçülendirme, yazı, blok, katmanlar, tarama, görüntü komutları, üç boyutlu çizimler. Bölümle ilgili bilgisayar destekli çizim uygulamaları.

0502205 Statik

Statiğin prensipleri; Mekanik, ana kavramlar, skalerler ve vektörler, Newton kanunları. Kuvvetler ve denge; Kuvvet, moment ve kuvvet çifti, kuvvetlerin bileşkesi, iki ve üç boyutlu denge. Taşıyıcı sistemler; Düzlemsel kafesler, uzay kafesler, çerçeveler, basit makinalar. Ağırlık merkezi, Çizgisel, alansal ve hacimsel cisimlerin geometrik merkezi, bileşik şekiller, Pappus teoremi. Atalet momentleri; Kartezyen ve kutupsal atalet momentleri,çarpım atalet momenti. Sürtünme; Kuru sürtünme, makinalarda sürtünme.

0502214 Temel Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgi çağı ve bilgi toplumu, Bilgi sistemleri. Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemleri, Bir işletim sistemi kullanımı, Bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin kullanımı, Yazılım kavramı, Uygulama yazılımlarına giriş,

Kelime işlem Programı : Dosya işlemleri, sayfa düzenleme, yazıcı kullanımı, yazı düzenleme, Görüntü ayarlama, grafik şekil ve denklem ekleme, yazı fontları, paragraf ayarlamaları, Kenarlık ve gölge ayarlamaları, Gramer kontrolü, Araç çubuklarının düzenlenmesi, makro kullanımı, Tablo düzenleme işlemleri, Birden fazla dosya üzerinde çalışma.

Elektronik Tablolama : Temel tablolama işlemleri (Dosya açma, kaydetme, yazdırma, kapatma). Elektronik tabloya bilgi girişi/Silme/düzeltme, sayfa ayarlama. Sayılar ve formüllerin girişi, Hücre veri ve biçimlerini kopyalama ve taşıma, Çalışmaya formül katma, Veri analizi (Senaryo hazırlama, makro kullanımı), Veri tabanı işlemleri, Veritabanı raporlama, Grafik oluşturma ve biçimleme, makroların kullanımı.

Sunu Programları : Temel dosya işlemleri, Yeni sunu hazırlama, Sayfa düzeninin ayarlanması, Yeni sayfa ekleme. Slayt hazırlama, Efekt ve seslerin eklenmesi Zaman ayarlama, Slayt üzerinde değişiklik, Slayt gösterisi.

Veritabanı Programları : Veritabanı kavramı, Temel dosya işlemleri, Yeni bir veritabanı hazırlama, Veri tipleri ve özellikleri, Veritabanı ekran düzeltmesi, Kayıt girişi-silme-düzeltme ve sıralama işlemleri, Form hazırlama, Raporlama, Etiket basımı, Dosyalar arası veri transferi. bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları : İnternet ve word-Wide-Web’ e giriş, WWW’ de bilgi tarama, Elektronik posta kullanımı, FTP kullanımı, İnternet ile bilgi yayma, HTML, HTML editörleri ve JAVA.

0502307 Yüksek Matematik I

Fourier serisi, çok değişkenli fonksiyonlar,limit, süreklilik, bileşik ve kapalı fonksiyonlar, kısmi türev, toplam diferansiyel ve uygulamaları. Fonksiyonel determinant (Jakobiyen), değişken dönüşümü. İki değişkenli fonksiyonlarda maksimum-minimum. Çok katlı integraller, bir değişkenli vektör fonksiyonları, Vektör alanları, gradient, diverjans, rotasyonel kavramları.

0502302 Mukavemet I bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Mukavemete giriş; Mukavemetin ilkeleri, gerilme, malzemelerin mekanik özellikleri, termik gerilmeler, iç basınçtan doğan gerilmeler, asal gerilmeler, Mohr çemberi. Şekil değiştirme; Hooke kanununun genel hali, kayma modülü. Düşey yüklü kirişlerde gerilme; Basit eğilme, eğilmede kayma gerilmeleri, eğilmede asal gerilmeler. Kirişlerin eğim ve sehim; Elastik eğri, analitik metot, moment alanı metodu, eşlenik çubuk metodu, hiperstatik sistemler, değişken kesitli kirişler, kademeli kirişler veya miller. Burulma; İçi dolu ve boş millerin burulması, helozonik yaylar, eğilmeli burulma, iç gerilmeler.

0502303 Dinamik

Dinamiğin prensipleri. Maddesel nokta dinamiği,maddesel nokta kinematiği, maddesel nokta kinetiği.Hareket denklemi. iş,enerji.impuls-momentum.maddesel nokta sistemleri dinamiği.Katı cisim dinamiği.hareket denklemi.sabit bir eksen etrafında dönme hareketi.Düzlemsel hareket.

0502304 Termodinamik I bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Termodinamik Bilimine Giriş: Amaç, sınıflandırma ve uygulama alanlarının detaylı tanıtımı. Temel Kavramalar : Termodinamik sistemler (açık, kapalı, adyabat, diyabat) ve özellikleri, Enerji ve sınıflandırılması (depo halinde, geçiş halinde, makroskobik, mikroskobik enerjileri), Isı enerjisi ve Mekanik enerji, Sıcaklık ve Basınç (tanım, özellikler ve ölçüm prensipleri). Boyut ve Birimler : Temel büyüklerin boyutu ve birimleri, Birim sistemleri, SI birim sistemi (Temel, tamamlayıcı ve türetilmiş SI birimleri), Birim analizi. Saf Maddelerin Termodinamik Özellikleri: Özellik tanımı ve sınıflandırılması (ekstensif ve intensif özellikler), Özgül büyüklükler ( yoğunluk, özgül ağırlık , iç enerji, entalpi, entropi), Saf maddelerin faz değişim safhaları (katı, sıvı, buhar) ve diyagramları, Gazların Davranışları ve durum denklemleri (ideal gazlar, gerçek gazlar ). Kütle ve Enerji Korunumu İlkeleri : Genel kütle ve enerji korunum denklemleri, Kapalı sistem analizi, Açık sistemlerin (uniform, kararlı ve kararsız akışlar) analizi. Termodinamiğin I. Kanunu ve Uygulamaları: Genel denklem ve türetimi, Kapalı ve açık sistem denklemlerinin özelleştirilmesi, Durum değişimleri (sabit hacim, sabit basınç, sabit sıcaklık, adyabatik ve politropik), ideal gazlarda durum değişimi formüllerinin türetimi ve mühendislik problemlerinde uygulanması.

0502305 Malzeme bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

şekil değiştirme, mukavemet ve sertlik. İç yapılar, atomlar arası bağlar, atomların dizilişi, malzemelerin sınıflandırılması, kristal yapı, katı eriyikler, kristal yapı kusurları, diskolosyonlar, çok kristalli yapılar, amorf yapı, kolloidal yapı. Atomların yayınımı, yayınım kanunları . Elektron yapıları, elektron hareketleri , iletkenler, yarı iletkenler. Malzemelerin şekil değiştirmesi, elastik ve plastik şekil değiştirme . Hooke kanunu. Malzemelerde kırılma, yorulma ve sünme. Faz diyagramları, faz dönüşümleri. Metaller, demir-karbon alaşımları, bakır ve alaşımları, alüminyum ve alaşımları. Plastikler, seramikler ve kompozit malzemeler.

0502308 Programlama Dilleri II bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Program yapısı, veri tipleri ve Tanımlama blokları, Editör kullanımı, Giriş-Çıkış komutları, Karşılaştırma komutları, Döngü (tekrarlama komutları, Ekran komutları, Pointer’lar, Function altprogramları, Recursion function’lar, Makro kullanımı, Standart fonksiyonlar, Diziler (Arrays), Sıralama ve Arama yöntemleri, Hata kodları (run-time, Compiler), Header dosyalar, Yazıcı kullanımı, Dosyalama (Text, Binary), Overlay dosya kullanımı, Grafik ve ses komutları.

Teorik derslerde komutlar, programlama mantık ve yöntemleri anlatıldıktan sonra bu konuları kapsayan örnek programlar hazırlanır. Konuyu pekiştirmek amacıyla her hafta ödevler verilir. Teorik olarak anlatılan konuların uygulanması laboratuarda yapıldıktan sonra, bir önceki haftada verilen ödevlerin bilgisayarda gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

0502407 Yüksek Matematik II bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Eğrisel integraller, yüzey integralleri. Gaus, Green, Stokes formülleri. Diferansiyel denklemlerde genel tanımlar, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, n. mertebeden lineer ve sabit katsayılı diferansiyel denklemler, değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemler.

0502402 Sayısal Analiz

Sayısal hesap algoritmaları üzerine düşünceler. Hala çeşitleri, cebirsel denklemlerin çözümü, interpolasyon ve yaklaşım yöntemleri Sonlu farklar yöntemi . Çeşitli uygulamalar.

0502403 Mukavemet II bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Üç eksenli gerilme ve şekil değiştirme; Asal gerilmeler, Mohr daire, denge denklemleri, gerilme- şekil değiştirme bağıntıları. Kolonlar teorisi; Kalın kolonlar, kesit çekirdeği, ince kolonlar, ince kolonların burkulması, Şekil değiştirme işi; Kırılma ve akma kriterleri, gerilme teorileri, şekil değiştirme teorileri, enerji kriterleri. Enerji metotları; Basit, burulma, kesme kuvveti şekil değiştirme teorileri, Maxwell ve Betti teoremleri, Castigliano teoremleri. Eğik eğilme; Asal atalet eksenleri, eşlenik eksenler. Prizmatik çubukların burulması ve burkulması. Yorulma.

0502404 Termodinamik II bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Termodinamiğin II. Kanunu: Tersinir ve tersinmez işlemler, II. Kanun Teorisi, Carnot prensibi, Carnot ısı ve soğutma makinaları, Entropi ve Ekserji : Claisus eşitliği ve entropi, Entropinin artış ilkesi, Entropi hesap yöntemleri, İdeal gazlarda entropi değişimlerinin belirlenmesi, Ekserji kavramı, bir sistemin ekserji değişimi, açık ve kapalı sistemler için ekserji analizi. Gaz Çevrimler: Çevrim prensipleri, çevrim ısıl verimi, Otto çevrimi, Dizel çevrimi, Diğer gaz çevrimleri ( Stirling, Ericsson, ve Brayton). Buhar Çevrimleri ve Termik Güç Santralleri: Carnot buhar çevrimi, Rankine çevrimi, Molier h-s diyagramı, Termik güç santrali elemanları, Güç santrallerinin termodinamik analizi, Kojenerasyon. Gaz Karışımları ve Yanma Analizi.

0502405 Akışkanlar Mekaniği I bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Akışlar mekaniğinin tanımı, akışkanların bazı fiziksel özellileri: yoğunluk, basınç, sıcaklık, viskozite yüzey gerilimi. Akışkan hareketinde temel ilkeler: Kontrol yüzeyi/hacmi, Hareketin İzafiliği, Akışkan Hareketinin Parkmetreleri, Akımın Boyutsuz Parametreleri Reynolds, March, Froude. sayıları, Model – Gerçek Benzeşimi, Boyut Analizi ve Uygulaması.

0502408 Elektroteknik

Doğru akım devreleri. Ohm ve Kirchoff kanunları, mağnetik alan. Ampere kanunu, Statik elektrik alanı. kondansatörler. Alternatif akım devreleri. Güç ve enerji, sinüzoidal olmayan akımlar, üç fazlı akım, döner alan, doğru ve alternatif akım devrelerinde geçici rejimler. Doğru ve alternatif akımda iletken hesapları. Ölçü tekniği.

0502501 Akışkanlar Mekaniği II bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

İki ve Üç boyutlu Akımlar, Akışkan içinde rahatsızlıkların yayılması “Hareketi Takiben Türev” kavramı.

İki Boyutlu viskozitesiz, daimi akımın incelenmesi EULER denkleri, POTANSİYEL AKIM, İRROTANSİYEL AKIM kavramları Kompleks potansiyel. Bazı Özel Akım Biçimleri: Uniform Akım, köşe İçinde Akım, Basit Girdap, Kaynak / Kuyu Duble (Dipol), Dairesel Silindir Etrafında Akım. Sürükleme ve Taşıma Oluşumu.

İki Boyutlu viskoz daimi akımın incelenmesi NAVER-STOKES denklemleri, GİRDAPLIK, kavramı COETTE Akımı, POİSEUİLLE Akımı. Reynolds Sayısının akım üzerindeki etkisi.

Kenar (Sınır) Tabaka Teorisi: PRANDTL denklemlerinin çıkarılması, Düzlem levha etrafında sürtünme, Ayrılma ve yeniden tutunması.

0502502 Makina Elemanları I

Makinaların ve makina elemanlarının konstrüksiyonu, hesabı ve imalatı için genel bilgiler. Sürekli mukavemet kavramı ve sürekli mukavemete göre boyutlandırma. Malzeme bağlı bağlantılar, kuvvet bağı bağlantılar, şekil bağlı bağlantılar, vida mekanizmaları ve cıvata bağlantıları perçin bağlantıları. Yağlama teorisi, yağlar. Kaymalı ve rulmanlı yataklar, kavramlar, uygulama.

0502503 İmalat Yöntemleri I bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Döküm ve metotları. Kalıp ve kalıp kumu tipleri, özellikleri, hazırlanması, Maca ve modellerin çıkıcı, besleyici ve yollukları. Kır temper ve küresel grafitli dökme demirlerin metallurjisi. Çelik, alüminyum, bakır ve alaşımlarının dökümü .Ergitme fırınları .Kaynak. Gaz eritme kaynağı ve kesme. Elektrik ark kaynağı ile toz altında kaynak. Lehimleme tekniği. Kaynak hataları ve planlama .

0502505 Takım Tezgahları (NC-CNC) bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Talaşlı ve talaşsız şekil vermenin esasları. Tezgahların tahriki, devir sayısı ayarı, hidrolik ve elektrik mekanizmalar. Tezgahların ana ve yardımcı organları, konstrüksiyonları ve sağlamaları gereken şartlar. Yağlama ve kesme sıvısı kullanma Tezgahların sınıflandırılması ve ayrı ayrı incelenmesi .Özel ve nümerik kontrollü tezgahlar. Tertibatların yapıları, cinsleri ve görevleri. NC ve CNC tezgahları.

0502506 Isı Transferi

Isı Transferine Giriş: Fiziksel orijin ve ısı transfer türleri, Isı transfer miktarı denklemleri (iletim, taşınım ve radyasyon), Kontrol hacim ve kontrol yüzey enerji korunum denklemleri, basit ısı transfer analizi. İletim ile Isı Transferi Mekanizması : Isı akısı, malzemelerin termal özellikleri ( ısı iletim, ısı difüzyon katsayıları), genel ısı iletim denkleminin türetimi, sınır ve ilk zaman şartları. İletim ile Isı Transferi Uygulamaları: Bir boyutlu kararlı ısı iletimi analizi (düzlen duvar, silindir ve küre), ısı üretimi mevcut sistemlerin analizi, kanatçıklı yüzeylerde ısı transferi analizi, iki boyutlu kararlı ısı iletimi problemleri ve çözüm yöntemlerine giriş (grafik e sonlu farklar metodu), Zamana bağlı ısı iletimi ve termal kapasitans metodu ile çözüm, taşınım+iletim içeren sistemler ve çözüm metotları.

Taşınım ile Isı Transferi Mekanizması: Temel parametreler (yerel ve ortalama taşınım katsayısı, hidrodinamik ve termal sınır tabakalar, laminer ve türbülanslı akış kavramları). Boyutsuz sayılar ve önemi. Taşınım ile Isı Transferi Uygulamaları: Ampirik metot ve formülasyon, Yüzey Üstü akış problemlerinin çözümü (Levha üstü, silindir ve küreye dik akış, boru demetlerine dik akış),Boru kanal içi akışların çözümü (Ortalama hız/sıcaklık ve tam gelişmiş bölge kavramları. silindirik/ silindirik olmayan ve halka tipi kanal içi akış problemleri), serbest taşınım, kaynama ve yoğuşma, ısı değiştirgeçleri. Işınım ile Isı Transferi Basit Analizi: temel ışınım kavramları ve yüzeyler arasında ısı ışınımı hesabı.

0502513 Mekanizma Tekniği bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Mekanizmaların sistematiği, eleman çiftleri, kinematik zincirler, serbestlik derecesi ve mecburi hareketlilik. Basit kol mekanizmaları, Grashof Teoremi, alt konstrüksiyonu, bağlama açıları, biyel eğrileri. Mekanizmaların kinetik analizi, mekanizmaya ait noktaların yörüngelerinin incelenmesi, hız ve ivmelerinin tayini, uzuvlar arasındaki izafi hareketler. Yürek mekanizmaları , tasnifi ve kol mekanizmaları ile mukayesesi, hareket diyagramları, kinetik profil ve imalat profilinin tayini.

0502507 Mesleki Yabancı Dil I bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Yabancı dilden Türkçeye teknik çeviri teknikleri.

0502508 Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisatın başlangıcı ve gelişmesi, içme suyunun özellikleri, su sarfiyatları, sıhhi tesisat malzemeleri, temiz suyun temini, yağış, yerüstü ve yer altı suları, şehir su tesisatı ve iletim metotları, bina temiz su tesisatı, bina sıcak su tesisatı, boru çaplarını hesaplanması, pis ve kirli su tesisatı boru çaplarının hesaplanması.

0502509 Konstrüksiyonbitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Montaj resimleri, toleranslar, çeşitli makina montajlarına ait kesit ve çizimler. Makina parçalarında görünüşler çıkarmak, aydınger ve mürekkepli çalışma eksersizleri.

0502510 Nükleer Mühendislik

Atom çekirdeğinin özellikleri. Doğal radyoaktivite ve radyoaktif bozunum. Çekirdek reaksiyonları, elementlerin bozunumu, nükleer radyasyonlarla madde arasındaki

reaksiyonlar. Radyasyonun ölçülmesi. Radyasyonun biyolojik etkileri. Nükleer santraller ve etüdü.

0502511 Çevre Tekniği

Çevre kirlenmesi. Suların kirlenmesi, kirlenme etkileri ve modeller. Su kirlenmesi kontrolü kavramı, yöntemleri ve denetimi. Hava kirlenmesi, kirlenme etkileri ve kontrolü, toprak kirlenmesi, kirlenme etkileri ve kontrolü. Katı atıklar. Gürültü, etkileri ve kontrolü. Radyoaktif kirlenme, etkileri ve kontrolü. Çevresel etki değerlendirme.

0502512 Mühendislik Bilgisayar Uygulamaları I bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Mühendisliğin çeşitli alanlarında bilgisayar programlama yazılması.

0502514 Kaynak Tekniği

Kaynak dışı birleştirme yöntemleri, birleştirme ve kapama, amaçlı kaynak işlemlerinin esasları, ergime kaynak yöntemleri, kaynak makina donanımları, ilave ve yardımcı malzemeler, kaynak emniyeti, kaynak gerilmeleri, demirdışı metallerin kaynağı.

0502516 Plastik Malzemeler ve Teknolojisi

Plastik malzemelerin sınıflandırılması; Fiziksel, kimyasal ve elektriksel özellikleri; üretim teknolojileri ve sınıflandırılması, ekstrüzyon prosesi, dönen silindirler ile üretim, püskürtme ile kalıplama, film kaplama, şekil verme prosesleri.

0502602 Isıtma – Havalandırma

Isıtma ve havalandırma kavramları. Lokal ve merkezi ısıtma aygıtları. Isı geçirme katsayısı, kazanlar, kazan dairelerinin yerleştirilmesi ve ölçümlendirilmesi. Yıllık yakıt gereksinmesi hesabı. Yakma sistemleri . Baca hesabı. Isıtıcılar ve yerleştirilmesi. Sıcak sulu ısıtma sistemi. Isı kaybı hesapları, yaklaşık ısı kaybı hesabı Havalandırma ısı kaybı. Isıtıcı hesabı. Etken basınç, boru sistemindeki dirençler, ön ve kesin boru hesabı . Kat kaloriferi. Pompalı ısıtma sistemi ve pompa hesabı. Buhar ve kaynar su sistemleri, sıcak su tesisatı, boylerler ve sıcak su kazanı. Isı değiştirgeçleri Havalandırma tesisatı ve çeşitli havalandırma sistemleri. Havalandırma santrali ve elemanlarının hesabı.

0502603 Makina Elemanları II bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Kayış ve kasnak hesapları, perçin hesapları, kaynak hesapları, dişli çarkların hesabı . Düz dişliler, sonsuz vida ve çarklar, konik dişliler, konik helis dişliler, iç dişliler, zincir dişliler ve hesabı.

0502604 Motor I

Motorların tarihçesi, sınıflandırılması ve temel tanımlar. İki ve dört zamanlı; Dizel ve benzinli motorların çalışma prensipleri ve çevrimleri. Teorik ve gerçek P-V diyagramlar; supap zaman ayar diyagramları . Motorlarda güç, moment ve verimler.

Silindir bloğu ve gömlekler. Silindir kapakları. Karterler. Mani foldlar ve eksoz sistemleri. Piston-biyel mekanizması. Krank milleri, volan ve titreşim damperleri. Yataklar. Supap mekanizması. Ateşleme, yakıt, yağlama ve soğutma sistemleri.

0502605 Makina Dinamiğibitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Makinalarda statik ve dinamik kuvvet analizi. Virtüel iş prensibi . Makinaların dinamik hareket analizi. Kinetik tesir katsayıları, Hareket denklemi. Volanlar, özellikleri ve tasarımı. İçten yanmalı motorların dinamiği , motor tipleri, indikatör diyagramları. Gaz kuvvetleri, eşdeğer kütleler, alet kuvvetleri, makinaların dengelenmesi, millerin kritik hızları, tek diskli milin titreşimi. Eşdeğer rijitlik katsayısı modeli, Rayleigh enerji prensibi, Dunkerley denklemi, kam mekanizmalarının dinamik analizi.

0502606 İmalat Yöntemleri II

Tek ve çok kristalli cisimlerin biçim değiştirmesi, pekleşme, Bauschinger etkisi, sonradan elastik etki. tavlama sonucu işleme, toparlama, poligonizasyon, yeniden kristalleşme. Yüzey görünüşleri, dokular, sıralı ve lifli yapılar. Plastisite bilgileri, akma, pekleşme, biçim değişimi enerjisi. Plastik biçim verme teknolojisi ve mekaniği. Serbest ve kalıpta dövme ve presleme. Ekstrüzyon, haddeleme, boru imali, tel ve çubuk çekme, sac işleme, kuvvet ve enerji gereksinmesi hesabı.

0502608 Mühendislik Laboratuarı bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Çeşitli makina mühendisliği laboratuarlarında gruplar halinde ölçüm ve deney yapılması.

0502609 Mesleki Yabancı Dil II

Yabancı dilden türkçeye teknik çeviri teknikleri.

0502611 İstatistik

Gözlemlerin değerlendirilmesi, temsili karakteristik değerlerin hesabı, anlamları, teorik dağılımları. Dağılım parametrelerinin hesabı, estimasyon. Dağılımların karıştırılması, teorik dağılımlara uygunluk. İstatistiksel bağımlılık, korelasyon. Hipotezler ve tezler.bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

0502612 Mekanik Titreşimler

titreşimlere genel bakış, kontrol mekanizması, titreşim kaynakları, titreşimlerin analizinde kullanılan yöntemler.

0502613 Seramik Malzemeler ve Teknolojisi

Seramik malzemelerin sınıflandırılması; Mekanik, ısıl ve kimyasal yapıları, mikro yapı parametreleri, üretim teknolojileri ve prensipleri, seramik tozu üretimi ve işlenmesi, iç yapı değiştirme teknikleri, sinterleme ve partikül geliştirme işlemleri, eriyiklerden seramik üretimi, yoğunluk arttırma teknikleri, ısıl işlemler.

0502614 Tarım Makinaları bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Tarımsal mekanizasyonun Dünya ve Türkiye’deki durumu, tarımsal mekanizasyon ilkeleri ve gerekliliği, tarım makinalarının imalat ve tasarımı, tarım makinalarının tahrik sistemleri, stabilite, güç ve enerji bilançoları, tahrik sistemleri ve bağlantı mekanizmaları, tarım makinalarında hidrolik ve otomatik kontrol.

0502615 Polimerik Akışkanlar ve Mekaniği

Polimerik akışkanların tanıtımı ve sınıflandırılması, fiziksel ve ısıl özellikleri, viskoelastik yapılarının analizi, viskometrik özelliklerin ölçümü, süreklilik ve momentum denkleminin analizi, özel davranış denklemlerinin tanıtımı ve uygulaması, bazı basit akışlar için çözüm teknikleri.

0502701 Buhar Türbinleri bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Temel bilgiler. Buhar türbinli, gaz türbinli, açık, kapalı, bileşik, kombine sistemler. Termik verim ve iyileştirme yolları . Buhar türbinli güç santralları. Enerji akışı, ön ısıtıcılar, açık ön ısıtıcılar, kapalı ön ısıtıcılar. Buhar türbininde enerji dönüşümü. Eş basınç ,(reaksiyon) türbinleri, reaksiyon derecesi. Çevresel gücün hesabı, özgül iş hesabı ( Euler denklemi), türbinde kayıplar ve verim. Türbin tipleri, hız üçgenleri, fosil yakıt santralları.

0502702 Transport Tekniği I

Giriş. Transport makina ve tesislerinin sınıflandırılması ve örnekler. Tahrik tarzları ve makinaları ve mekanizmaları. Özel elemanlar, halatlar, zincirler, makaralar, palangalar, tamburlar, tahrik kasnaklar, yük tutma elemanları, frenler, kilitler, tekerlekler ve raylar. Basit kaldırma makinaları, krikolar, palangalar, vinçler, arabalar.

0502703 Fabrika Organizasyonu

Fabrika analiz ve planlama teknikleri. İşlem ve proses analizleri, metot ve zaman etüdü. Üretim ve üretim standartlarının saptanması. İşyeri düzenlenmesi, tesis yenileme ve bakım problemleri. Ücret ve iş değerlendirme metotları. Kantitatif planlama ve kontrol teknikleri. Bazı modern matematiksel ve istatistiksel modeller. İşletme yapısının organizasyonu ve yöneticilik. Maliyet, bütçeleme, personel, satış ve planlama teknikleri.

0502706 Makina Projesi bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Seçilen bir bilim dalı ile ilgili yapılan hesaplama, boyutlandırma, çizim ve araştırma.

0502714 Soğutma ve Klima Tekniği

Soğutma Tekniğine Giriş: Amaç ve temel mantık, Soğutma makinaları ve ısı pompası performans hesabı, Ters Carnot çevrimi, temel soğutma sistemi elemanları. Endüstriyel Soğutma Sistemlerinin Tanıtımı : Mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri , Absorbsiyonlu soğutma sistemleri (Su Amonyak, Lityum bromür-su kullanan sistemler, güneş enerji destekli sistemler), Diğer soğutma sistemleri (buhar enjektörlü , evaporatif, radiatif). Mekanik Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinin Analizi : Temel çevrim, soğutma yükü ve cihaz kapasitesi hesapları, Soğutucu akışkanlar (sınıflandırma, özellikler doğru seçim kriterleri), Aşırı soğutma ve kızdırma işlemi, Çok kademeli soğutma kademeleri sistemleri, Ara soğutmalı sistemler, Çok genişlemeli kompleks sistemler, Cihaz /Ekipman seçimi, Soğuk depo projelerinin kriterleri. İklimlendirme (klima) Tekniği : Temel Prensip, nemli hava termodinamiği ve psikometri, iklimlendirme uygulamaları (ısıtma ve soğutma, nemlendirme ve nem alma, evaporatif soğutma, adyabatik karıştırma ), Projelendirme esasları.

0502707 Isı ve Kütle Transferi bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Gazlarda, sıvılarda ve katılarda moleküller difüzyon, Laminer sistemlerde kütle transferi. Isıl işlem mühendisliğine giriş.

0502708 Motor II

Motor yakıtları, yanma ve yanma odaları. Benzin motorlarında yeni nesil yakıt ve ateşleme sistemleri. Dizel motor yakıt sistemleri. Motorlarda devir sayısına ve ürettiği güce etki eden faktörler. Motorların ana özellikleri, ana boyutların hesabı; mukavemet, malzeme ve imalat yönünden incelenmesi.

0502709 Buhar Kazanları

Buhar kazanlarının tipleri ve yardımcı organları. yakacaklar, yanma ve yanmanın kontrolü. Çeşitli ocak tipleri ve boyutlandırma esasları. Kazanlarda ısıl hesaplar. Yük kayıpları ve baca hesabı. Mukavemet hesapları. Besleme suyunun hazırlanması ve önemi.

0502710 Üretim Planlama bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Temel planlama ve kontrol kavramları . Satış tahminleri, kapasite analizi, toplu planlama, proje planlaması, CPM, PERT, MPM yöntemleri ve diğer grafik planlama araçları. Kaynak seviyeleme, zaman ve maliyet dengelenmesi, montaj hatalarını dengeleme yöntemleri. Ekonomik imalat partisi, parti sıralaması, denge çizgisi yöntemi ve sipariş partilerinin dengelenmesi.

0502711 Taşıt Tekniği

Taşıtların tanımlanması ve ana boyutlar. Hareket dirençleri ve tahrik sınırları. Motorlu taşıtlarda güç aktarma organları (kavrama, vites kutusu, şaft, diferansiyel, ve akslar). Tekerlekler (jant ve lastikler). Taşıtlarda askı donanımları. Yaylar ve amortisörler. Fren olayı, donanımlar ve frenleme ile ilgili yasal şartlar. Hidrolik, pnömatik ve diğer güç frenleri. Direksiyon sistemleri. Taşıtlarda ön düzen geometrisi

bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır.

0502712 Hidrolik ve Pnömatik

Çok fazla akışkanların karakteristikleri. Yatay ve düşey borularda sıvı-gaz-katı karışımlarının akışı. Pnömatik taşımada yük kaybı. Gaz habbelerinin hareketi. Akışkanlaştırma ve akışkanlaştırılmış yataklar. Spreyler. Süspansiyonların hareket denklemleri. Türbülanslı hareketler. Siklonlar.

0502713 Mesleki Yabancı Dil III

Türkçe’den yabancı dile teknik çeviri teknikleri.

0502715 Otomatik Kontrol

Tanımlar, blok diyagramı, sistem dinamiği, kontrol organı ve tipleri, frekans cevabı, kararlılık kriterleri, hidrolik kontrol, pnömatik kontrol, ikili kontrol kompenzasyon teknikleri. bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

0502716 Isı Değiştirgeçleri

Isı Değiştirgeçlerinin çalışma prensipleri ve sınıflandırılması, paralel, zıt ve çapraz akışların incelenmesi, lagoritmik sıcaklık farkı ve ısı transfer katsayılarının hesabı, verim hesabı, endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı değiştirgeçlerinin enerji analizi, Isı Değiştirgeçleri ile ısının geri kazanımı. bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

0502717 Sonlu Elemanlar Metodu

Elastisite ve yapı statiği ile ilgili kavramların genel tekrarı, sonlu elemanlar yöntemine giriş, sonlu elemanlar metodunda rijitlik matrislerinin elde edilmesi, düzlem şekil değiştirme hali, üç boyutlu gerilme analizi, eleman şekil fonksiyonları, eleman matrislerinin hesabı.

0502718 Metallerin Oksidasyonu

Oksidasyon olayı ve önemi, temel termodinamiksel kavramlar, oksidasyonun mekanizması, transport prensibi, Wagner’in oksidasyon teorisi, oksidasyon hesabında kullanılan kanunlar, saf metallerin oksidasyonu, metallerin oksidasyondan koruma önlemleri. bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

0502802 Akım Makinaları

Akım makinalarının tanımı ve sınıflandırılması. Pistonlu makinalarda karşılaştırma. Hidrolik makinaların hesabında ana denklemler. Pompa, türbin, vantilatör sistemleri. Hidrolik makinalarda güç, kayıp ve verim kavramları. Akış gücünün hesabı. Sistemin kayıp yüksekliğinin hesabı. Hidrolik makinaların teorisi, çarkta akış, enerji dönüşümü, Euler temel denklemi. Karakteristik eğriler, çalışma noktasının bulunması. Hidrolik makinalarının tiplerinin saptanması. Pompa seçimi, benzerlik kanunları, boyut analizi, boyutsuz sayılar.

Kavitasyon, su türbinlerinin sınıflandırılması, pelton, francis, kaplan türbinleri, diğer su türbinleri. Hidrodinamik kavrama ve şanzımanlılar. Rüzgar türbinleri ve propeller.

0502803 Gaz Türbinleri

Gaz türbinleri tanımı. Teorik gaz çevrimleri, basit gaz türbinleri tesisi. Uçak türbinlerinin termodinamiği, gaz türbinleri tesislerinin kısmi yüklerde çalışmaları ve türbin elemanları. Problemler.

0502804 Bitirme Ödevi

Temel makina mühendisliği konularından birinde verilen değerlere göre bir proje konusu seçilir. Hesaplama ve boyutlandırma yapmak suretiyle çizim yaparak, bitirme çalışması hazırlama yönergesine uygun olarak sınava alınır.

0502813 İş Hukuku

Hukuk kavramı, iş hukukunun tanımı ve kapsamı. İşçi ve işveren kavramları. Hizmet akdinin yapılması, hükümleri ve sona ermesi. İşin düzenlenmesi, sendikaların tanımı ve işlevi, kurulması ve faaliyetleri. Toplu iş sözleşmesi, tarafları, hükümleri ve sona ermesi. Uzlaştırma, grev lokavt. bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

0502805 Doğal Gaz Sistemleri

Doğal gaz, üretimi, taşınması ve depolanması. Doğal gazlı yakma sistemleri. Doğal gazın konutlarda ve sanayide kullanılması.

0502806 Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş enerjisinin kullanılması. Güneş açıları. Türkiye’de güneş enerjisinin dağılımı. Düz güneş toplayıcılarının esasları. Isı kayıpları. Seçici yüzey. Optimum toplayıcı boyutları. Toplayıcı verimi. Toplayıcıların konstrüksiyonu. Işınım yoğunlaştırılması. Yoğunlaştırıcıların optik ve ısıl analizi. Güneş ısı depolaması. Gizli ısı depolaması. Güneş enerjili ısıtma ve soğutma sistemleri. Sistemlerin karşılaştırılması ve boyutlandırılması. Toplayıcı yüzey alanı. Toplayıcı eğimi. Depo büyüklüğü. Sistemlerin yerleştirilmesi. Ekonomik analiz. Pasif sistemler.

0502807 Transport Tekniği II

Krenler. Köprülü, portal, döner, yüzer ve mobil krenler. Asansörler. İnsan ve yük asansörleri, paternosterler. Proje Bir krenin özel elemanları ve mekanizmalarının hesabı ve konstrüksiyon resimlerinin hazırlanması. bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

0502808 Kaynak Metallurjisi

Kaynak kabiliyeti. Metalik malzemenin kaynak esasındaki durumu ve dönüşmeler. Çeliklerin kaynak işlemi esnasındaki bağlantının maruz kaldığı ısıl işlem imkanları. Kaynak kabiliyeti ve çatlama problemi. Paslanmaz çeliklerin kaynak kabiliyeti.

0502809 Isıl İşlemler

Çelikler. Metallerde difüzyona bağlı katı hal dönüşümleri ve prensipleri. Çeliklerde TTT ve CT diyagramları, perlitlik dönüşüm uygulamaları, su verme uygulamaları, temperleme işlemleri, yüzey sertleştirme yöntemleri, yeniden kristalleşme tavlaması, yaşlanma sertleşmesi.

0502810 Kalite Kontrol

Kalite kontrole giriş. Temel tarifler, satma ve satın alma, mamul geliştirme, maksatlı kontroller. Kontrol kartları, örnek sayısı, hatalar, ortalamalar. Veryansların değerlendirilmesinde t ve f testleri. Korelasyon. Kalite kontrol çeşitleri ve aletleri, bunlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi .İşçi, makina, hammadde , işlem ve işleme sırası seçiminde kalite kontrolden yararlanma yolları. bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

0502811 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları II

CAD/CAM ve uygulamaları.

0502812 Mesleki Yabancı Dil IV

Türkçe’den yabancı dile teknik çeviri teknikleri bitirme tezi konuları matematik ,bitirme tezi örnekleri matematik ,bitirme tezi konuları metalurji ,bitirme tezi örnekleri makina mühendisliği ,tezi bitirmenin mutluluğu ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi ne demek ,bitirme tezi ne işe yarar ,bitirme tezi nasıl alınır ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031