Ceza Hukuku Tez Konusu

Ders tanıtım bilgilerin görmek için ders ya da şube adını tıklayınız

1. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
HUK127 Anayasa Hukuku 2+0      2,5
HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0      4,5
İKT101 İktisada Giriş I 3+0      5,0
İŞL101 Genel İşletme 3+0      4,5
MAT161 Matematik I 3+0      4,5
MUH115 Genel Muhasebe I 3+0      5,0
TÜR151 Türk Dili I 2+0      2,0
Yabancı Dil Dersleri

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

ALM150 (Alm) Almanca (Yıllık) 3+0      2,0
FRA150 (Fra) Fransızca (Yıllık) 3+0      2,0
İNG150 (İng) İngilizce (Yıllık) 3+0      2,0
2. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
HUK126 İdare Hukuku 2+0      3,0
HUK152 Borçlar Hukuku 3+0      4,5
MAT162 Matematik II 3+0      4,5
MLY102 Maliyeye Giriş 3+0      4,5
MLY102 (İng) Introduction to Public Finance (Maliyeye Giriş) 3+0      4,5
MUH116 Genel Muhasebe II 3+0      5,0
SOS124 Sosyoloji 3+0      4,5
TÜR152 Türk Dili II 2+0      2,0
Yabancı Dil Dersleri
ALM150 (Alm) Almanca (Yıllık) 3+0      2,0
FRA150 (Fra) Fransızca (Yıllık) 3+0      2,0
İNG150 (İng) İngilizce (Yıllık) 3+0      2,0
3. Yarıyıl

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
BİL151 Temel Bilgi Teknolojisi 2+2      5,0
İKT203 Mikro İktisat Teorisi 3+0      5,0
İST205 İstatistik I 3+0      4,5
MLY201 Kamu Maliyesi I [A] [B]  4+0      6,0
MLY207 Genel Vergi Hukuku I [A] [B]  3+0      5,5
TAR253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0      2,0
Seçmeli Dersler
BEÖ155 Beden Eğitimi 2+0      2,0
KÜL199 Kültürel Etkinlikler 0+2      2,0
MÜZ155 Türk Halk Müziği 2+0      2,0
MÜZ157 Türk Sanat Müziği 2+0      2,0
SAN155 Salon Dansları 0+2      2,0
SNT155 Sanat Tarihi 2+0      2,0
SOS155 Halk Dansları 2+0      2,0
4. Yarıyıl

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
HUK251 Ticaret Hukuku 3+0      4,5
İKT204 Makro İktisat Teorisi 3+0      5,0
İST206 İstatistik II 3+0      4,5
İŞL359 Kamu Yönetimi 2+0      2,5
MLY202 Kamu Maliyesi II [A] [B]  4+0      6,0
MLY208 Genel Vergi Hukuku II [A] [B]  3+0      5,5
TAR253 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0      2,0
hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 

5. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
MLY301 Türk Vergi Sistemi I 4+0      6,0
MLY307 Devlet Bütçesi I 3+0      4,5
MLY309 Kamu Ekonomisi I 3+0      4,5
Mesleki Seçmeli Dersler

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

ÇEK101 Sosyal Politikaya Giriş 3+0      5,0
HUK377 Medeni Hukuk 3+0      4,5
İKT209 Para ve Banka 3+0      5,0
MLY314 Maliye Tarihi 2+0      3,0
MLY353 Uluslararası Mali İlişkiler 3+0      3,0
MLY354 AB’de Sigortacılık ve Türkiye’de Sigorta Sektörü 2+0      3,0
MLY355 AB Kamu Maliyesi 3+0      3,0
MLY357 Piyasa Ekonomisi ve Devlet 2+0      3,0
MLY419 Fayda Maliyet Analizi 2+0      3,0
MUH308 Şirketler Muhasebesi 2+0      3,0
6. Yarıyıl

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
MLY302 Türk Vergi Sistemi II 4+0      6,0
MLY308 Devlet Bütçesi II 3+0      4,5
MLY310 Kamu Ekonomisi II 3+0      4,5
Mesleki Seçmeli Dersler
FİN304 Finansal Yönetim 3+0      4,5
İKT322 Uluslararası İktisat 2+0      3,0
MLY312 Kamu Girişimleri Ekonomisi 2+0      3,0
MLY317 Devlet Borçları 3+0      4,5
MLY358 Kamu Mali Yönetimi 3+0      3,0
MLY362 Uluslararası Maliye 3+0      3,0
MLY417 Vergi Planlaması 2+0      3,0
MLY429 Vergilerin Ekonomik Etkileri 3+0      4,5
MUH303 Maliyet Muhasebesi 3+0      5,0
7. Yarıyıl

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
MLY306 Mahalli İdareler Maliyesi 3+0      4,5
MLY401 Maliye Politikası I 3+0      4,5
MLY407 Vergi İcra Hukuku 3+0      4,5
Mesleki Seçmeli Dersler
HUK356 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0      4,0
İKT406 Türkiye Ekonomisi 3+0      4,5
İKT435 İktisadi Düşünceler Tarihi 4+0      7,0
İŞL405 Sermaye Piyasaları 3+0      4,5
MLY312 Kamu Girişimleri Ekonomisi 2+0      3,0
MLY360 Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar 3+0      4,0
MLY421 Maliye Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

0+4      5,0
MLY427 Vergi Ceza Hukuku 3+0      4,5
MLY451 Vergi Denetimi I 4+0      4,0
MLY455 Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama 2+0      3,0
MLY455 (İng) Strategic Planning in Public Finance Management (Kam. Mal. Y 2+0      3,0
Seçmeli Dersler
İŞL425 Beden Dili ve Diksiyon 3+0      4,5
MLY421 Maliye Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 
0+4      5,0
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 
0+2      3,0
8. Yarıyıl
Kod       Ders Adı ve Şubeler   Saat   ECTS Kredisi
MLY306 Mahalli İdareler Maliyesi 3+0      4,5
MLY402 Maliye Politikası II 3+0      4,5
Mesleki Seçmeli Dersler
İKT404 Dünya Ekonomisi 3+0      4,5
İKT456 Dış Ticaret ve Kambiyo 3+0      4,5
MLY406 Vergi Yargısı 3+0      4,5
MLY421 Maliye Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] 
0+4      5,0
MLY430 Vergi Uygulamaları 3+0      4,5
MLY452 Vergi Denetimi II 4+0      4,0
MLY454 Küreselleşme ve Vergilemede Güncel Eğilimler 3+0      4,0
Seçmeli Dersler

hukuk tezsiz yüksek lisans,     hukuk tezleri,     hukuk tezli yüksek lisans,     hukuk tez,     hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tezi nasıl yazılır,     hukuk tezi,     hukuk tez konusu,     hukuk tezler,         hukuk tez örnekleri,     hukuk tez konuları,     hukuk tez,     hukuk tez konusu,     hukuk tez ödevi,     hukuk tez örneği,     hukuk tez indir,     hukuk tezi,     hukuk tezler,     hukuk tezi nasıl yazılır,          hukuk tez konuları,     hukuk tez konusu,     iş hukuku tez konuları,     ticaret hukuku tez konuları,     ceza hukuku tez konuları,     anayasa hukuku tez konusu,     ceza hukuku tez konusu,     deniz hukuku tez konuları,     rekabet hukuku tez konuları,     mali hukuk tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

İLT414 İş Yaşamında Yüz Yüze Etkili İletişim 3+0      4,5
MLY421 Maliye Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] 
0+4      5,0
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] 
0+2      3,0

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?