Çin Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi Yap

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

,bitirme tezi hazırlama ,bitirme tezi hazırlama kuralları ,bitirme tezi hezarfen ,bitirme tezi hazerfan ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,hazır bitirme tezi ,hazerfen bitirme tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle ,bitirme tezi için özgeçmiş ,bitirme tezi içeriği ,bitirme tezi iç kapak ,bitirme tezi jeoloji ,java bitirme tezi ,jeofizik bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi konuları ,bitirme tezi kuralları ,bitirme tezi kapak örnekleri ,bitirme tezi kaynakça örneği ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi kaç punto ,bitirme tezi kaç sayfa olur ,bitirme tezi konuları iktisat ,bitirme tezi kapağı örneği ,bitirme tezi örnekleri lisans ,bilgi üniversitesi bitirme tezi link ,lisans bitirme tezi ,lisans bitirme tezi örneği ,lisans bitirme tezi yazım kuralları ,lisans bitirme tezi konuları ,lojistik bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi ingilizce ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır,özel ders,bitirme tezi
ÇDE 101-102 Fonetik
Çince’nin sesbilgisinin ve dört ses tonunun öğretilmesi, dinleme yoluyla fonetik alıştırmalarının yapılması.
ÇDE 103-104 Çin Dili Grameri
Temel Çince’nin dilbilgisi özelliklerinin öğretilmesi.
ÇDE 105-106 İmbilgisi
Temel şekillerin (imlerin) yazılışlarının açılım sıraları ve anlamlarının öğretilmesi.
ÇDE 111-112 Konuşma
Temel Çince düzeyinde konuşma diyaloglarının işlenerek öğrencilerin temel düzeyde duygu ve düşüncelerini
ifade edebilmelerinin sağlanması.
ÇDE 201-202 Çin Dili Grameri
Temel Çince dilbilgisi cümle kalıplarının işlenmesi
ÇDE 203-204 İmbilgisi
Daha karışık ve zor imlerin yazılışlarının, açılımlarının ve anlamlarının öğretilmesi.
ÇDE 205-206 Konuşma
Çeşitli konuşma diyaloglarından yararlanılarak öğrencilerin duygu ve düşüncelerini akıcı ve doğru bir biçimde
ifade edebilmelerinin sağlanması.

,bitirme tezi hazırlama ,bitirme tezi hazırlama kuralları ,bitirme tezi hezarfen ,bitirme tezi hazerfan ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,hazır bitirme tezi ,hazerfen bitirme tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle ,bitirme tezi için özgeçmiş ,bitirme tezi içeriği ,bitirme tezi iç kapak ,bitirme tezi jeoloji ,java bitirme tezi ,jeofizik bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi konuları ,bitirme tezi kuralları ,bitirme tezi kapak örnekleri ,bitirme tezi kaynakça örneği ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi kaç punto ,bitirme tezi kaç sayfa olur ,bitirme tezi konuları iktisat ,bitirme tezi kapağı örneği ,bitirme tezi örnekleri lisans ,bilgi üniversitesi bitirme tezi link ,lisans bitirme tezi ,lisans bitirme tezi örneği ,lisans bitirme tezi yazım kuralları ,lisans bitirme tezi konuları ,lojistik bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi ingilizce ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır,özel ders,bitirme tezi
ÇDE 207-208 Okuma Anlama
Öğrencilerin seviyesine uygun çeşitli metinlerin belirli bir süre verilerek hızlı bir şekilde öğrencilere okutulması
ve öğrencilere metinle ilgili sorular sorularak, alıştırmalar yapılarak okuma anlama becerilerinin geliştirilmesi.
ÇDE 209-210 Dinleme Anlama
Öğrencilerin seviyesine uygun çeşitli ses kasetlerinden metinler, hikayeler ve diyaloglar dinletilerek ve daha
sonra bunlarla ilgili alıştırmalar yapılarak dinleme anlama becerilerinin geliştirilmesi.
ÇDE 211-212 Yazılı Anlatım
Öğrencilerin seviyesine uygun, çeşitli konularda kompozisyonlar yazdırılarak, öğrencilerin duygu ve
düşüncelerini yazı dilinde doğru bir biçimde ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi.
ÇDE 301-302 Çin Dili Grameri
Orta Çince düzeyinde dilbilgisi kurallarının ve cümle yapılarının öğretilmesi.
ÇDE 303-304 Konuşma
Güncel konular hakkında öğrencilerin duygu ve düşüncelerini akıcı bir şekilde ifade edebilmelerinin sağlanması.
ÇDE 305-306 Yazılı Anlatım
Öğrencilere çeşitli konularda kompozisyonlar yazdırılması ve böylelikle yazı dilini akıcı bir şekilde kullanma
becerilerinin arttırılması.
ÇDE 307-308 Okuma Anlama
Orta Çince düzeyindeki metinlerin okutulması ve metinlerle ilgili gramer, kelime bilgisi ve içerik hakkında
çeşitli alıştırmaların yapılması.

,bitirme tezi hazırlama ,bitirme tezi hazırlama kuralları ,bitirme tezi hezarfen ,bitirme tezi hazerfan ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,hazır bitirme tezi ,hazerfen bitirme tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle ,bitirme tezi için özgeçmiş ,bitirme tezi içeriği ,bitirme tezi iç kapak ,bitirme tezi jeoloji ,java bitirme tezi ,jeofizik bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi konuları ,bitirme tezi kuralları ,bitirme tezi kapak örnekleri ,bitirme tezi kaynakça örneği ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi kaç punto ,bitirme tezi kaç sayfa olur ,bitirme tezi konuları iktisat ,bitirme tezi kapağı örneği ,bitirme tezi örnekleri lisans ,bilgi üniversitesi bitirme tezi link ,lisans bitirme tezi ,lisans bitirme tezi örneği ,lisans bitirme tezi yazım kuralları ,lisans bitirme tezi konuları ,lojistik bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi ingilizce ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır,özel ders,bitirme tezi
ÇDE 309-310 Dinleme Anlama
Orta Çince düzeyindeki ses kasetlerinin öğrencilere dinletilmesi, bunlar üzerinde çeşitli alıştırmaların yapılması
ve öğrencilerin dinleme anlama becerilerinin geliştirilmesi.
ÇDE 311-312 Çeviri
Öğrencilerin seviyesine uygun çeşitli metinlerin Çince’den Türkçe’ye çevrilmesi.
ÇDE 401-402 Yazılı Anlatım
Orta Çince düzeyinde öğrencilere kompozisyonların yazdırılması ve dilbilgisi, kelime bilgisi, imbilgisi gibi
çeşitli hataların düzeltilmesi.
ÇDE 403-404 Konuşma
Öğrencilere belirli konular verilerek, belirli bir süre içinde bu konu hakkında Çince olarak duygu ve
düşüncelerinin akıcı bir şekilde ifade etmelerinin sağlanması ve konuşma pratiklerinin geliştirilmesi.
ÇDE 405-406 Dinleme Anlama
Çeşitli konularda öğrencilere kasetler dinletilmesi ve daha sonra konuların içerikleri hakkında alıştırmalar
yapılarak, öğrencilerin dinleme anlama becerilerinin geliştirilmesi.
ÇDE 407-408 Çeviri
Gazete metinlerinin Çince’den Türkçe’ye çevrilmesi.
ÇDE 413-414 Bitirme Tezi
Öğrencilerin danışmanları gözetiminde tez çalışmalarının yapılması.
ÇDE 415-416 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Tez çalışmasında hangi araştırma yöntemlerinin nasıl kullanılması gerektiği, bir tezin nasıl yazılması gerektiği,
materyallerin nasıl toplanması gerektiği gibi konularında öğrencilere bilgi verilmesi.
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI SEÇMELİ DERSLERİN İÇERİKLERİ
ÇDE 109-110 Çin Kültürüne Giriş
Çin ve Kültürü hakkında bilgiler verilmesi.
ÇDE 213-214 Çin Tarihi
Çin Tarihi üzerine genel bilgiler verilmesi.
ÇDE 313-314 Çin Edebiyatı
Çin Edebiyatı üzerine genel bilgiler verilmesi ve Çin Edebiyatından çeşitli metinlerin işlenmesi
ÇDE 409 Seçme Metinler
Çeşitli metinlerin işlenmesi.

,bitirme tezi hazırlama ,bitirme tezi hazırlama kuralları ,bitirme tezi hezarfen ,bitirme tezi hazerfan ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi sunumu nasıl hazırlanır ,hazır bitirme tezi ,hazerfen bitirme tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme tezi içindekiler örneği ,bitirme tezi ingilizce ,bitirme tezi için özgeçmiş örneği ,bitirme tezi içindekiler hazırlama ,bitirme tezi için önsöz ,bitirme tezi izle ,bitirme tezi için özgeçmiş ,bitirme tezi içeriği ,bitirme tezi iç kapak ,bitirme tezi jeoloji ,java bitirme tezi ,jeofizik bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi konuları ,bitirme tezi kuralları ,bitirme tezi kapak örnekleri ,bitirme tezi kaynakça örneği ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi kaç punto ,bitirme tezi kaç sayfa olur ,bitirme tezi konuları iktisat ,bitirme tezi kapağı örneği ,bitirme tezi örnekleri lisans ,bilgi üniversitesi bitirme tezi link ,lisans bitirme tezi ,lisans bitirme tezi örneği ,lisans bitirme tezi yazım kuralları ,lisans bitirme tezi konuları ,lojistik bitirme tezi ,lisans bitirme tezi nasıl yazılır ,lisans bitirme tezi ingilizce ,lisans bitirme tezi nasıl hazırlanır,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031