İdare Hukuku

 

bitirme ödevleri,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Makro İktisat,
Mikro İktisat,

İdare Hukuku,

 

İdare Hukuku
İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür.
İdare hukuku, tek bir kanun kitabında düzenlenmiş bir hukuk dalı değildir. İdare hukuku kapsamındaki konuları düzenleyen kanunlar elbette vardır. Ancak idare hukukunun en önemli kaynağı idari yargı içtihatları olagelmiştir.
Tek bir kanun kitabı olmaması, mevcut kanunları ve içtihatları sistematize etme konusunda doktrinin katkısını öne çıkarmıştır.
İdare hukuku dersinde şu planı takip edeceğiz :

bitirme ödevleri,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Makro İktisat,
Mikro İktisat,

Kısım I : İdare Hukukunun Genel Kavramları (İdare, İdare Hukuku, İdare Hukukunun Anayasal Kaynakları)
Kısım II : İdari Teşkilat
Kısım III : İdari İşlem (Düzenleyici İşlem, Bireysel işlem, İdarenin sözleşmeleri)
Kısım IV : İdarenin Faaliyeti (Kamu Hizmeti, Kolluk)
Kısım V : İdarenin Araçları (Kamu Görevlileri, Kamu malları)
Kısım VI : İdarenin Sorumluluğu
Kısım I : İdare Hukukunun Genel Kavramları
Birinci Bölüm : İdare
İdare, belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı faaliyettir.
İdare kavramı hem kamu kesimi hem de özel kesim için geçerlidir. İdare hukukunun konusu olan idare ise kamu idaresidir. Kamu idaresi ile özel idare arasındaki farklılıklar :bitirme ödevleri,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Makro İktisat,
Mikro İktisat,

–     Amaçları farklıdır : Kamu yararı-özel yarar
–     Kamu idaresi kamu gücü ile donatılmıştır. Özel idarelerin böyle bir ayrıcalığı yoktur.
–     Kamu idareleri özel kişiler karşısında üstün konumdadır. Özel idareler ile özel kişiler arasında eşitlik ilkesi geçerlidir.
–     Kamu idaresi için kanuna bağlkılık ilkesi geçerlidir. Özel idarelerin kuruluş ve faaliyetlerinde ise serbestlik ilkesi geçerlidir.
Organik anlamda idare
Yasama organı TBMM, yargı organı ise bağımsız mahkemelerdir. Anayasanın sistematiğine göre, idare yürütme organının bir parçasıdır. İdare, yürütme organının Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlıklar dışında kalan kısmı ile devlet dışındaki diğer kamu tüzel kişileridir.
İdari fonksiyon
İdari fonksiyon, devletin yasama ve yargı fonksiyonu ile yürütme organının siyasi fonksiyonu dışında kalan fonksiyonu ve devlet dışındaki diğer kamu tüzel kişilerin fonksiyonudur. Toplumun günlük yaşamını sürdürmek, dolayısıyla kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla yürütülür.
Yürütmenin siyasi (hükümet) fonksiyonu :

bitirme ödevleri,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Makro İktisat,
Mikro İktisat,

–     Cumhurbaşkanının seçilmesi, Bakanlar Kurulunun kurulması, Başbakanın atanması, bakanların atanması ve azli gibi.
–     Yürütme organının yasama organı ile ilişkileri : Bakanlar Kurulunun kanun tasarısı hazırlaması, Cumhurbaşkanının kanunları yayımlaması veya geri göndermesi gibi.
–     Yürütme organının yargı organıyla ilişkileri :
–     Yürütme organının başka devletlerle olan ilişkileri.
Yürütmenin siyasi (hükümet) fonksiyonu idare hukukunun ve idari yargının alanına girmez.
İdari fonksiyonun özellikleri :
–     Amacı kamu yararıdır.
–     Konusu kamu hizmetleridir.
–     İdari işlemlerle yürütülür.
–     Kamu gücü kullanılarak yerine getirilir.
–     Süreklidir.bitirme ödevleri,
Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
sosyoloji,
sosyoloji bitirme tezi,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Makro İktisat,
Mikro İktisat,

–     Kendiliğinden harekete geçer.
İkinci Bölüm : İdare Hukuku
İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür.
İdare hukuku, idarenin hukuku değildir. Çünkü idareye bazı durumlarda özel hukuk kuralları da uygulanabilir. Örneğin, idare ihtiyacı olan bir binayı bir özel kişiden kira sözleşmesi ilekiralayabilir. Bu kira sözleşmesi idare hukukuna değil, borçlar hukukuna tabidir ve uyuşmazlık çıkması halinde adli yargıya gidilir.
İdare hukukunun uygulama alanını belirlemekte kullanılan temel ölçüt kamu gücü ölçütüdür. Buna göre, idarenin kamu gücü kullanarak yaptığı işler idare hukukuna tabidir ve bu işlerden doğan uyuşmazlıklara idari yargıda bakılır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031