Dış Ticaret MüsteşarlığıTez

Lisans Dersleri

  dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,


Bölüm Dersleri

LOJ 209 – Dış Ticarete Giriş
Uluslararası ticaret teorisinin temel esasları, dünya ticaret düzeni, Uluslararası ticarette önemli adımlar Ders Kitabı: Jagdish N. Bhagwati Lectures on International Trade 2nd Edition, The MIT Press, 2003
LOJ 213 – Uluslararası Lojistiğe Giriş
Ana kavramların tanımlanması ve açıklanması, fiziksel dağıtıma ve lojistiğe giriş,lojistik sistemleri,ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri servisi, koruyucu paketleme ve malzeme taşıma, trafik yönetimi, envanter yönetimi ilkeleri, dağıtım merkezleri ve depolama, lojistik maliyetleri ve maliyet takası, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik,dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik, tedarikçi seçimi ve geliştirme, talep yönetimi, hızlı tepki, satıcı envanter yönetimi, lojistik seçenekleri, stratejik ortakliklar ve performans yönetimi. Ayrıca satın alme malzeme yönetimi ve cok şirketli lojistik planlamasinin entegrasyonundan da bahsedilecektir.
LOJ 215 – Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetiminde, tedarikçiler ve Tüketiciler arasında etkin ve verimli bir ilişkinin kurulması. Bu ilişkinin sistemli bir şekilde devam etmesi için sürecin planlanması ve kontrolünü içermektedir. Ders Kitabı: • Terry P. Harrison, Hau L. Lee, John J. Neale.The practice of supply chain management : where theory and application converge New York, NY : Springer, c2004. • Kenneth Lysons.Purchasing and supply chain management Harlow : Pearson Education, 2000.
LOJ 210 – İhracat ve İthalat Yönetimi

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

İhracat Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Bu rejimlerle ilgili uygulamalar. Ders Kitabı: • Thomas A. Cook, R. Alston, K. Raia, Mastering Import and Export Management, Amacom, 2003
LOJ 214 – Uluslararası Pazarlama
Dünya ticaretinin tarihi ve gelişmesi. Uluslararası pazarlamanın kültürel ekonomik politik ve hukuki çevresi. Pazar seçimi, ihracat işlemleri, ihracat için araştırma ve ihracatın örgütlenmesi. Yabancı pazarlarda dağıtım, promosyon ve fiyatlandırma. Ders Kitabı: • Vern Terpstra, Ravi Sarathy. International marketing / Fort Worth : Dryden Press, c2000 • Gerald Albaum, Edwin Duerr, Jesper Strandskov International marketing and export management Harlow, England ; New York : Prentice Hall/Financial Times, 2005.
LOJ 216 – Uluslararası Lojistik Hukuku
Uluslararası ticaretin hukuki düzenlenmesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar ,Dünya Ticaret Örgütü, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması; uluslararası para sisteminin hukuki düzenlenmesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlenmesi¸yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü. Ders Kitabı: • William J. Augello, George Carl, Transportation, Logistics& law,Pezold, 2001
LOJ 218 – İhracat ve Lojistik Simulasyonları
Lojistik ve iş süreçlerinin uygulamalı olarak incelenmesi.
LOJ 301 – Uluslararası Ticaret Hukuku
Uluslararası ticaretin genel kavramları, kurumları ve kuralları hakkında kapsamlı bilgiler, yasal çerçeve.
LOJ 305 – Lojistik ve Taşımacılık Hukuku
Ulusal ve uluslararası alanda taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen kuruluşların tanımlanması – Karayolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar.
LOJ 307 – Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

Kambiyo Mevzuatı Kanun ve Kararları ( 1567 Sayılı TPKK ve 32 Sayılı Karar ), Kambiyo Rejimi İle İlgili Kavramlar, Kambiyo Mevzuatındaki Son Uygulamalar ve TCMB Uygulama Esasları, Ödeme Şekilleri ve Uygulaması, Riskler, Avantajlar ve Alınması Gereken Garantiler,Kambiyo Mevzuatına Göre Düzenlenen Dokumanlar, Kambiyoda Bankaların Aracılık Rolleri ve Önemi, Milletlerarası Ticaret Odası Broşürlerinin Ana Maddeleri ve UCP 600’ün Getirdikleri, Akreditif Uygulamaları ve Analizleri.
LOJ 302 – Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
Onaylı ihracatçı, onaylı ithalatçı, serbest dolaşıma giriş rejimi, ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük idaresi kontrolü altında incelme rejimi gibi gümrük rejimleri. Ders Kitabı: • Ali Nural, Remzi Akçin, Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Gümrük Kontrolerleri Derneği, Yayın No: 7, 1997 • Mustafa Yunar, Remzi Akın, AB Mevzuatında Gümrük Rejimleri ve Gümrük Rejimi Beyanı, Gümrük Kontrolerleri Derneği, Yayın No: 7, 1997
LOJ 306 – Depolama ve Envanter Yönetimi
Depolamadaki zorluklar, Depolama ve fiziksel dağıtım, stok yönetimi, taşımacılık modları, dağıtım ve ağ sistemleri, lojistik uzmanlığı, depolama alanı ve düzen planlaması, personel planlaması, depolama faaliyetlerinde örgütsel uzmanlığı başarmak, olanakların planlanması, ekonomik analiz, depolama kontrol ve yönetim sistemleri, depolamadaki çevresel etkiler, depolama ölçüm sistemi.
LOJ 308 – Havayolu Lojistik ve Taşımacılık Hukuku
Bu dersde Uluslar arası hava yolu taşımacılığının özellikleri, uluslar arası mevzuat ve iç mevzuat çerçevesinde icelenecektir. Ders Kitabı: • A review of the economic situation of air transport 1960-1970 Montreal : International Civil Aviation Organization, 2003
LOJ 310 – Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

Tasimacilik ile ilgili uluslararasi kurallar, tasimacilik sözlesmeleri, gruplarin yükümlülükleri, paketleme, deniz nakliyati, yükleme ve gönderme, transit tasimacilikta zamanlama ve ulasim süresi, tasima ve teminat belgeleri, tasimacilik ile ilgili uluslararasi anlasmalarin yorumlanmasi (TIR, CIM, CMR, IATA, FIATA vb.), Türk ticaret kanunlarina göre anlasmalarin uluslararasi satislari, Uluslararasi Ticaret Odasi tarafindan konulan kosullar, uluslararasi ödeme kosullari, sonraki ödemeler, açik hesaplar, nakit karsiligi senetler, senet karsiligi poliçeler, dolasimdaki para, karsit ticaret, kredi mektuplari, uluslararasi ticarette kullanilan belgeler, ticari belgeler, resmi belgeler, finansal belgeler, Türk gümrük yasasi düzenlemeleri ve genelgeleri, ihracat ve ithalat kanunlari prosedürünün ve uygulamalarinin yorumlanmasi, mal geçis kurallari, bunlarin düzenlemeleri ve uygulamalari.
LOJ 401 – Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku
Denizyolu ulaştırması, gemi ve yük türleri ve özellikleri, denizyolu trafiği, deniz kazaları tanımları, türleri, kaza nedenleri, deniz kazalarında insan faktörü, dar su yollarında deniz kazaları ve seyir emniyeti deniz kazaları istatistikleri, seyir ve çevre emniyeti ve güvenliğine ilişkin deniz hukuku ile ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve sözleşmeler, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tanımı, işlevi, deniz emniyeti ve güvenliğine ilişkin IMO Kararları ve Konvansiyonları, seyir yardımcıları ve seyir güvenliği sistemleri, deniz kazaları ve incelenmesi, deniz emniyeti ve çevre güvenliği ile alınması gereken önlemler, deniz ve tanker kazalarının çevresel etkileri (petrol kirliliği vb.) ve alınması gereken önlemler, denizde ve kritik ve stratejik dar su yollarında (Malaka, Babülmendep, Süveş, Hürmüz vb. ve bölgelerinde (Somali, Aden Körfezi, Nijerya, Endonezya, Singapur vb., korsanlık olayları ve deniz kazalarına etkisi, deniz haydutluğu olaylarının ve deniz haydutluğunun deniz taşımacılığına etkileri
LOJ 403 – Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon
Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişimi, kaliteye ulaşmada gerekli aşamalar, toplam kalite ve TKY nedir, tarihsel gelişimi, öğeleri, rekabet gücünü artırmaya etkisi, klasik yönetim anlayışı ile toplam kalite yönetiminin farkları; toplam kalite yönetim ilkeleri; toplam kalite yönetiminde: kalite kontrol çemberleri, kalite kontrol diyagramlarının oluşturulması ve yorumlanması, performans değerleme konuları ve standardizasyon mevzuatı işlenmektedir.
LOJ 405 – Uluslararası Ticarette Vergilendirme

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

Ulusalararası ticaret yapan şirketlerin vergi yasaları karşısındaki durumu, (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve gümrük vergileri); vergi iadeleri; serbest bölgede gümrük rejimi ; Gümrük Birliği veya G.B. den yapılan ticari işlemlerde vergilendirme; geçici ithal rejimi ; cross-border leasing’de vergilendirme; çifte vergilendirme. Ders Kitabı: • Gustatson, Peroni, Push, Taxation of International Transactions: Materials, Texts and Problems, American Case Book Series, 2006
LOJ 404 – Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi
Öğrenci, bir şirket çerçevesi içinde proje hazırlar, firmanın yabancı pazardaki durumunu, yabancı pazara giriş alternatiflerini ve bunların yapılabilirlik çalışmalarını yürütür. Konunun güncel olması ve öğrencinin akademik danışmanı tarafından onaylanması gerekir.
LOJ 406 – Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri
Uluslararası ticarette ve lojistikte yazışma ve iş mektubu türleri, sözleşme hazırlama teknikleri
LOJ 408 – Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi
Müşteri tesbiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, dış görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler. Müşteri davranışları. • David Jobber, Geoffrey Lancaster, Selling& Sales Management, Financial Times, Prentice Hall, 2005

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

ECON 101 – İktisada Giriş I

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.
ENG 111 – İletişim Becerileri
İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; dilbilgisi ağırlıklı; Dinle-Konuş (Audio-Lingual) yöntemler; iletişimsel yaklaşım;- Doğal yaklaşım.
ENG 113 – Akademik Dinleme ve Not Alma Becerileri
Lisans programında görülecek dersleri kavrama ve derslerde not alabilmeye yönelik hazırlık. Bilgileri değerlendirerek, düzenleyerek doğru paragraf yazabilmeyi öğrenme, akademik ingilizcede kullanılan çeşitli konular hakkında ön bilgi sahibi olma, verilen bilgiler üzerine tartışarak kelime kullanma becerisini geliştirme.
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Kemal Atatürk’ün (prensipleri) ilkeleri ışığı altında Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun tarihçesi ele alınır. Bu ders bütün birinci sınıf öğrencileri için gereklidir. Ders Kitabı: • Muhammed Şahin, Semih Yalçın ve diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Siyasal Kitabevi, 1997
LAW 111 – Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri.
MGMT 111 – İşletmeye Giriş
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri
MGMT 113 – Bilgisayara Giriş

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

Bilgi sistemleri, İşletim sistemi, uygulama yazılımları. Giriş, çıkış, depolama ve iletişim aygıtları. Windows Explore, Windows Gezgini, Dosya ve Dizin Yönetimi. İleşim, ağ bağlantısı, iletişim protokolleri. Uygulama yazılımlarının kullanımları. Word işlemcisinin kullanımı, döküman formatlama, düzeltme ve geliştirme. Powerpoint Sunumları, profesyonel sunum hazırlama, slide düzeni, tasarım şablonu, animasyonlar, slide geçiş efektleri.
TURK 101 – Türk Dili- I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
ECON 102 – İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.
ENG 104 – İngilizce-2
Akademik okuma ve kompozisyon yazmaya giriş; kelime dağarcığı geliştirme; dil kullanımı ve mekaniği; uyum & tutarlılık; bütünlük & tamlık; sözdizimi & yapı; aşamalı yazma ve retorik yapılar; kompozisyon yazma; neden-sonuç ve problem çözme kompozisyonları: parçaları & taslak
HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.
MGMT 112 – İşletmeye Giriş-2
Yönetim ve organizasyonda takım çalışmasının önemi, üretimde kalite anlayışının, JIT üretim sistemlerinin ve toplam kalite yönetiminin işletmeleri nasıl etkilediği, son yıllardaki finansal skandallar sonucu muhasebede etiğin öneminin artması,finansal analizin ve yönetimin önemi, pazarlamanın müşteri ihtiyaçları ile başladığının, bilgi sistemlerinin müşteri ihtiyaçlarının analizinde kullanımının önemi, ürün stratejilerinin belirlenmesi, fiyatlandırma tekniklerinin önemi, dağıtım kanalı belirlenmesi, tutundurmanın önemi, ve son olarak insan kaynakları planlaması ve yönetiminin işletmenin başarısındaki önemi
MGMT 114 – Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri
Office araçlarına giriş, Microsoft Excel ve Frontpage yazılımının kullanımı. Microsoft Excel Çalışma sayfası oluşturma ve formatlama, formül ve fonksiyon kullanımı, finansal ,matematiksel, mantıksal ve istatiksel fonksiyonların kullanımı. Grafik ve tablo çizimi, veri filtreleme, sıralama. Microsoft Frontpage Grafik ve Metin girişi. Hazır şablon kullanarak sayfa tasarımı. Boş sayfadan sayfa tasarımı. Tablolar, Köprü Kurma, Kayıt etme, Dosya ve dizin yönetimi. Gezgin Çubuğu, Temalar, Bordürler, Resim düzenleme ve alt dizin oluşturma. Sayfa düzenlemesi , Sayfa Yayınlama , HTML Kodu başlangıç düzey anlatımı.
MGMT 217 – Ticari İşletme Hukuku
İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.
TURK 102 – Türk Dili-II

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
ENG 211 – İngilizce İletişim Teknikleri
Eleştirel okuma becerileri ve staratejilerine giriş, örneklerin kullanımını anlama, okuma metinlerinin yapılanmasını tanımlama, metinlerin yerel ve küresel yönden değerlendirilmesi, metin özetleme, tartışmacı makale yazma ve metin analizi Ders Kitabı: • Ruth Spack, A cross-cultural reading/ Writing text, Cambridge
MGMT 203 – Muhasebe İlkeleri-I
Muhasebe kavramı, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, Hesap kavramı ve kayıtlama süreci, Bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.
MGMT 301 – Pazarlama
Temel kavramların açıklanması, Stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazarlama Stratejisi – Pazarlama Karmasında Hedef Kitleme Belirleme ve Geliştirme, Pazarlamanın Makro ve Mikro Çevresi, Pazar Bölümlendirmesi, Tüketici ve Endüstriyel Pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, Tüketici Davranışı, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım
ENG 202 – Sunum Teknikleri
Ders, öğrencileri başarılı birer konuşmacı yapma amacıyla, onlara sunum becerilerini aktiviteler, egzersizler ve ödevlerle tecrübe ettirmek ve onları sunuma hazırlamak için düzenlenmiştir. Bu derste, öğrenciler etkin bir şekilde bilgi aktaracakları ve dinleyiciyi ikna edecekleri sunumlar hazırlama aşamalarını inceler, hazırlar ve sunarlar. Bu aşamalar içerisinde geçerli kaynaklardan bilgi edinmek ve edinilen bilgiyi düzenlemek, dinleyiciden maksimum etkiyi alabilmek için sunumun uygun teknikle anlatılması ve görsel öğelerle desteklenmesi önemli faktörler bulunmaktadır.
MGMT 204 – Muhasebe İlkeleri-II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar
MGMT 321 – Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli Evrak Terimi ve Türk Mevzuatında Kıymetli Evrak: Tanımı, Özellikleri, Devri; Kıymetli Evrakın Türleri; Kıymetli Evrakta Nev’i Değiştirme; Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali; Kambiyo Senetleri: Tanımı, Türleri; Kambiyo Senetlerinin Özellikleri; Poliçe: Tanımı, Hukuki niteliği, Şekil şartları, Devir, Kabul, Ödeme, Aval; Bono: Tanımı, Hukuki niteliği, Şekil şartları, Uygulanacak hükümler; Çek: Tanımı, Hukuki niteliği, Ekonomik önemi, Şekil şartları, Devir, İbraz ve ödeme, Zamanaşımı

Teknik Seçmeli Bölüm Dersleri

LOJ 303 – Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği
Türkiye ile Avrupa Birligi arasindaki gümrük birligi kararlarinin temel prensipleri, gümrük birligi kararlari ve bunlarin Türk ekonomisine etkileri; Avrupa Birligine tam üyelik yolunda Türkiye’nin baslica politik ve ekonomik meseleleri; ayrica Türkiye’nin AB ile iliskileri ; gümrük, tarim ve balikçilik, mal ve hizmetlerin serbest dolanimi, ticari, ekonomik ve mali meseleler, yenilikler, tasimacilik, çevre, enerji , bölgesel gelismeler, istihdam ve sosyal politikalar üzerindeki baslica sektörel müzakereler.

 

LOJ 322 – Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

• Kalite kavramlarına giriş • Kalite yönetim sistemleri ve bileşenleri • Ürün,hizmet ve süreç kalitesine giriş • ISO9001:2008 ve Kalite yönetim sistemleri • Bütünleşik kalite sistemleri • Lojistik ve taşımacılık sektöründe kalite esasları • Bütünleşik kalite sistemi standartları (ISO 9000, ISO 14400, ISO 18000) • Kalite sistemlerinde Sürekli iyileştirme • Kalite kapsamının güvenlik, gizlilik ve mahremiyet koşulları ile genişletilmesi • Kalite sistemlerinde kuantatif yöntemler (ölçme değerlendirme) • Standartlardaki değişimler ve modeller Ders kapsamında anlatım, yaygın örneklerin tanıtımı, kavramların pekştirmerilmei önceliklidir. Konuların paralelinde öğrecinin katıldığı tartışmalar , araştırmalar, analiz ve sentez çalışmalarına yer verilir.

 

LOJ 402 – Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar
Uluslararasi finans sisteminin dünü, bugünü ve yarini; uluslararasi finansdaki temel parite kosullari ve nakit finansmani; uluslararasi para sistemi; çokuluslu finans sistemini anlama; Avrupa para sistemi; uluslararasi kredi ve para sistemi; döviz risk yönetimi; döviz piyasasi; para ve sermaye piyasalarinin etkilesimi; uluslararasi alim satim islemlerinin etkileri; dis kaynaklardan fon aktarimi; çokuluslu sistem ve bunlarin finansal aktiviteleri; Dünya Bankasi ve IMF gibi uluslararasi finans kurumlarinin incelenmesi.

 

LOJ 407 – Uluslararası ticarette İhracat ve Nakliye Sigortaları
Uluslararası ticarette riskler, risklerden korunma yolları, ihracat ve nakliye sigortalarının temel prensipleri.

 

LOJ 409 – Elektronik Ticaret
Elektronik ticarete disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri. Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletme örnekleri; İnternet ekonomisi ve iş modelleri. İnternette güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, iş ahlaki ve kamu politikaları boyutu. Web tabanlı işletme için iş planı oluşturulması. Öğrenciler tarafından oluşturulan proje grupları ile sanal iş ortamında web tabanlı işletme projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması. Ders Kitabı: • Paul Beynon-Davies E-business /. Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004 • Abhijit Chaudhury, Jean-Pierre Kuilboer E -business and e-commerce infrastructure : technologies supporting the e-business initiative Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2002

 

LOJ 410 – Franchising ve Perakendecilik
Franchising ve perakendecilikteki gelişmeler. Farklı perakendecilik imkanlarının değerlendirilmesi, “Franchise” uygulamasının perakende ticarete ve ekonomiye etkisi, Franchise anlaşmaları, uluslararası perakendecilikte fırsat ve engellerin tanımlanması, fiyatlandırma, yer seçimi, iletişim, ürün politikaları. Ders Kitabı: • James R. Ogden, Denise T. Ogden. Retailing : integrated retail management Boston : Houghton Mifflin, c2005 • Barry Berman, Joel R. Evans Retail management : a strategic approach Upper Saddle River, N.J. ; [Great Britain] : Pearson Prentice Hall, c2004

 

LOJ 411 – Uluslararası İktisat

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

İşgücü Verimliliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük: Ricardo Modeli, Kaynaklar, Karşılaştırmalı Üstünlük ve Gelir Dağılımı, Standart Ticaret Modeli, Ölçek Ekonomileri, Eksik Rekabet ve Uluslararası Ticaret, Uluslararası Faktör Hareketleri, Ticaret Politikasının Araçları, Ticaret Politikasının Ekonomi Politiği, Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikası, Ticaret Politikası Tartışmaları.

 

LOJ 412 – Kargo Taşımacılığı
Kargo taşımacılığının özellikleri bileşenleri nakliyeden farkları ve maliyet hesaplamaları incelenecektir.ek olarak kargo muhasebesi ve işleyişi aktarılacaktır. Ders Kitabı: • Sung-Chi Chu 4th party cyber logistics for air cargo / by… [et al.].Boston : Kluwer Academic Publishers, c2004.

 

LOJ 415 – İhracat Teşvikleri
Dis ticaret, ithalat ve ihracat, faktöring ve lizing; Türkiye’deki ihracat finansmani yapisi; Merkez Bankasi, ticari bankalar, faktöring sirketleri ve Türk Exim Bankasi gibi özel finans kuruluslarinin faaliyet ve görevleri; uluslararasi gözetim sirketleri ve laboratuvarlari; Türkiye’deki gözetim sirketlerinin olusumlari ve sorumluluklari; dis ticaret iliskileriyle ilgili önemli ortakliklar ve kurumlar: Dis Ticaret Müstesarligi, Hazine ve Ihracatçilar Birligi, Ticari ve Sanayi Odalari, Veterinerlik Hizmetleri Baskanligi ve Fabrika Koruma Hizmetleri, ticari bankalar ve özel finans kurumlari, ICC.

 

LOJ 416 – Uluslararası Finans
Ders uluslararası döviz piyasaları, döviz kurları, parasal risklerden korunma teknikleri ve türev araçlara ilişkin bilgi vermektedir. Diğer taraftan makraekonomi politikaları, uluslararası portfolyo yönetimi ve yatırım konuları da öğrencilerin günceli yakalaması için detaylı olarak işlenecektir.

 

LOJ 417 – Dağıtım Yönetimi

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

Dağıtım yönetiminin temeli, ürünlerin kullanıcılara ulaştırılmasında, farklı taşıma sistemlerinin önemi ve kapsamı, bunların yanında hukuk ve düzenlemeleri ve maliyet sistemi.. Üretim süreci sonundan tüketiciye gelen bitirilmiş ürünün verimli hareketleriyle ilgili tüm yönetim aktiviteleri ve arz kaynağından üretimi sürecinin başına kadar kullanılan materyal hareketleri. Kapsamında bulunan başlıklar; nakliye ve taşımacılık, araç çizelgeleri, materyal toptancılığı, paketleme korunumu, stok kontrolü, tesis ve toptan satış alanı seçimi, tesis dizaynı, talep süreci, pazarlama tahmini ve müşteri servisi .

 

LOJ 418 – Demiryolu Taşımacılığı
Demiryolu taşımacılığına ilişkin temel bilgiler, ulusal ve uluslararası mevzuat.

 

LOJ 419 – Kombine Taşımacılık
Kombine taşımacılıkla ilgili temel bilgiler, ulusal ve uluslararası mevzuat.

 

LOJ 420 – Boruhattı Taşımacılığı
Boruhattı taşımacılığına ilişkin temel bilgier, ulusal ve uluslararası mevzuat.

 

LOJ 421 – Liman ve Terminal İşletmeciliği
İşletme ve sistem, Liman, iskele, platform ve terminal sistemler, Liman terminallerde giren ve çıkan trafiğin yörüngeleri, servis sistemleri, kontrol; denetim sistemleri, depolama alanları servis sistemlerinde servis ve bekleme süreleri. Limanlarda yatırım ve işletme bileşenleri, maliyetler, sabit ve değişken maliyetler. Limanlarda optimum servis araçları ve yapıları.

 

LOJ 422 – Uluslararası İnşaat Hukuku

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

 

LOJ 423 – İş Hukuku

 

LOJ 424 – Vergi Hukuku

 

LOJ 425 – Şirketler Hukuku

 

LOJ 426 – Avrupa Birliği Hukuku

 

LOJ 427 – Banka ve Sigorta Hukuku

 

MGMT 311 – Üretim Yönetimi

dış ticaret tez,     dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tezsiz yüksek lisans,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret bitirme tezi,     dış ticaret müsteşarlığı tez  ,      dış ticaret tez konuları,     dış ticaret tez örnekleri,     dış ticaret tez,     dış ticaret tez ödevi,     dış ticaret tez konusu,     dış ticaret tezler,     dış ticaret bölümü tez konuları,     dış ticaret müsteşarlığı tez,     dış ticaret muhasebesi tez,     dış ticaret finansmanı tez,     özel ders,     bitirme tezi,

Üretim stratejisi, kalite yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, kapasite planlaması, stok yönetimi,yalın üretim

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?