Doktora Başvuruları

TS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi  ,doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
T=Teori, U=Uygulama, L=Labaratuvar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK1101 Medeni Hukuk I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK1102 Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Tek) Z 3/0/0 4
HUK1103 Roma Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK1104 Hukuka Giriş I (Tek) Z 2/0/0 2
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir. doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
HUK2101 Medeni Hukuk II (Tek) Z 4/0/0 5
HUK2102 Türk Anayasa Hukuku (Tek) Z 3/0/0 4
HUK2103 Roma Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK2104 Hukuka Giriş II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK2105 Türk Hukuk Tarihi (Tek) Z 2/0/0 2
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
Seçmeli Alan 7
AKTS Kredi Toplamı 30
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDD2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
HUK3101 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK3102 Ceza Hukuku Genel Hükümler I (Tek) Z 4/0/0 5 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK3103 Devletler Genel Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK3104 İdare Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK3105 Maliye I (Tek) Z 2/0/0 2
Seçmeli Alan 8
Seçmeli Alan Dışı 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
HUK4101 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Tek) Z 4/0/0 5
HUK4102 Ceza Hukuku Genel Hükümler II (Tek) Z 4/0/0 5
HUK4103 Devletler Genel Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK4104 İdare Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK4106 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Tek) Z 3/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK4105 Kamu Maliyesi (Tek) Z 2/0/0 2
Seçmeli Alan 5
Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
HUK5101 Medeni Usul Hukuku I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK5102 Eşya Hukuku I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK5103 Ceza Hukuku Özel Hükümler I (Tek) Z 2/0/0 3
HUK5104 Ticari İşletme Hukuku (Tek) Z 2/0/0 3
HUK5105 Şahıs Şirketleri (Tek) Z 2/0/0 2
HUK5106 Vergi Hukuku I (Tek) Z 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK5107 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I (Tek) Z 2/0/0 2
Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
HUK6101 Medeni Usul Hukuku II (Tek) Z 4/0/0 5
HUK6102 Eşya Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK6103 Ceza Hukuku Özel Hükümler II (Tek) Z 2/0/0 3
HUK6104 Kıymetli Evrak Hukuku (Tek) Z 2/0/0 3
HUK6105 Sermaye Şirketleri (Tek) Z 2/0/0 2
HUK6106 Vergi Hukuku II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK6107 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II (Tek) Z 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
HUK7101 Ceza Usul Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 4 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK7102 Milletlerarası Özel Hukuk I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK7103 İcra ve İflas Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK7104 İş Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 3
HUK7105 Miras Hukuku (Tek) Z 3/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK7106 Deniz Ticareti Hukuku (Tek) Z 2/0/0 3
HUK7107 Genel Kamu Hukuku I (Tek) Z 2/0/0 2
HUK7108 İdari Yargı I (Tek) Z 2/0/0 2
Seçmeli Alan 5
AKTS Kredi Toplamı 30 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
HUK8101 Ceza Usul Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK8102 Milletlerarası Özel Hukuk II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK8103 İcra ve İflas Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK8105 Sosyal Güvenlik Hukuku (Tek) Z 3/0/0 3
HUK8104 İş Hukuku II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK8106 Sigorta Hukuku (Tek) Z 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK8107 Genel Kamu Hukuku II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK8108 İdari Yargı II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK8109 İnsan Hakları Hukuku (Tek) Z 2/0/0 2
Seçmeli Alan 5 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
HUK0254 Sermaye Piyasası Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0255 Bankacılık Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0256 Vergi Usul Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0257 Adli Tıp SA 2/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0258 Disiplin Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0259 İnsan Hakları Genel Teorisi SA 2/0/0 3
HUK0260 Noterlik Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0261 Tapu Sicil Hukuku SA 2/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0262 Avrupa Birliği Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0263 Bilişim Suçları SA 2/0/0 2
HUK0264 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları SA 2/0/0 2
HUK0292 UYAP SA 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0293 Hukuk Mesleğine Giriş SA 2/0/0 2
HUK0297 Alman Ceza Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0304 Alman Özel Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0305 Avrupa Birliği İş Hukuku SA 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0306 Ekonomik İş Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0307 Basın İş Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0308 Deniz İş Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0210 Siyaset Bilimi SA 2/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0211 Dernekler Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0212 Türk Anayasa Hukuku Tarihi SA 2/0/0 3
HUK0213 İngilizce Hukuk Dili II SA 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0214 İktisat II SA 2/0/0 2
HUK0215 Hukuk Metodolojisi SA 2/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0216 Bilgisayar ve İletişim Sistemleri SA 2/0/0 2
HUK0217 Osmanlıca II SA 2/0/0 2
HUK0251 Almanca Hukuk Dili II SA 2/0/0 2
HUK0253 İtalyanca Hukuk Dili II SA 2/0/0 2
HUK0295 Karşılaştırmalı Medeni Hukuk Sistemleri SA 2/0/0 3
HUK0225 Toprak Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0226 Sınai Mülkiyet Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0228 Anayasa Yargısı SA 2/0/0 3
HUK0230 Uluslararası Çevre Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0227 Kitle Haberleşme Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0229 Sağlık Hukuku (Malpraktis) SA 2/0/0 2
HUK0231 İngilizce Hukuk Dili IV SA 2/0/0 2
HUK0275 Almanca Hukuk Dili IV SA 2/0/0 2
HUK0277 İtalyanca Hukuk Dili IV SA 2/0/0 2
HUK0232 Osmanlıca IV SA 2/0/0 2
HUK0218 Kriminoloji SA 2/0/0 3
HUK0219 Fikri Mülkiyet Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0220 Uluslararası Örgütler SA 2/0/0 2
HUK0221 Siyasal Akımlar SA 2/0/0 2
HUK0222 Viktimoloji SA 2/0/0 2
HUK0223 İngilizce Hukuk Dili III SA 2/0/0 2
HUK0224 Osmanlıca III SA 2/0/0 2
HUK0265 Almanca Hukuk Dili III SA 2/0/0 2
HUK0267 İtalyanca Hukuk Dili III SA 2/0/0 2
HUK0291 Ceza Hukukunda Yargıtay Uygulamaları SA 2/0/0 2
HUK0268 Avukatlık Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0269 Rekabet Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0270 İnfaz Hukuku SA 2/0/0 3 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0271 Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0272 Uluslararası Ticaret Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0273 Taşıma Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0274 Birleşmiş Milletler Satım Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0233 Milletlerarası Tahkim Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0234 Tüketicinin Korunması Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0243 Deniz Hukukunun Genel Esasları SA 2/0/0 3
HUK0244 İmar Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0235 Hava ve Uzay Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0245 İsimsiz Sözleşmeler SA 2/0/0 3
HUK0236 Kamulaştırma Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0278 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri SA 2/0/0 2
HUK0237 Sinema Eserleri Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0246 Tebligat Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0238 Adalet Psikolojisi SA 2/0/0 2
HUK0247 Spor Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0239 Uygulamalı Vergi Hukuku I SA 2/0/0 2
HUK0248 Kamu İhale Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0284 Özelleştirme Hukuku SA 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0249 Uygulamalı Vergi Hukuku II SA 2/0/0 2
HUK0285 Doğal Kaynaklar Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0250 Sivil Havacılık SA 2/0/0 2
HUK0309 Avukatlık Mesleğine Giriş SA 2/0/0 2
HUK0302 Uluslararası Ceza Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0296 Uygulamalı Ceza Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0298 Ekonomik İdare Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0299 Bağımsız İdari Otoriteler SA 2/0/0 2
HUK0301 Enerji Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0303 Uluslararası Enerji Hukuku Politikaları SA 2/0/0 3
HUK0201 Psikoloji SA 2/0/0 2
HUK0202 Seçim Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0203 Yargı Etiği SA 2/0/0 3
HUK0204 İngilizce Hukuk Dili I SA 2/0/0 2
HUK0205 İktisat I SA 2/0/0 2
HUK0206 Sosyoloji SA 2/0/0 2
HUK0207 Kriz Yönetimi/Öfke Kontrolü SA 2/0/0 2
HUK0208 Bilgisayara Giriş SA 2/0/0 2
HUK0209 Osmanlıca I SA 2/0/0 2
HUK0279 Parlamento Hukuku SA 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
HUK0289 Mukayeseli Hukuk SA 2/0/0 3
HUK0290 İktidar İlişkileri ve Sinema SA 2/0/0 2
HUK0240 Almanca Hukuk Dili I SA 2/0/0 2
HUK0294 Felsefe SA 2/0/0 3
HUK0241 İtalyanca Hukuk Dili I SA 2/0/0 2
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
YDD0001 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca IV SAD 3/0/0 3
FİZU0001 Astronomi ve Fizik Tarihi I SAD 2/0/0 2
FİZU0002 Astronomi ve Fizik Tarihi II SAD 2/0/0 2
ARCU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ SAD 2/0/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
FİZU0003 Brice Giriş SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
YDF0001 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
ISLU0001 GİRİŞİMCİLİK SAD 2/0/0 2
SYİU0001 Güzel Sanatlar I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 Güzel Sanatlar II SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2 doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi
YDI3001 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI4001 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ARCU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü doktora başvuruları ,doktora başvuru 2013 ,doktora başvuruları ne zaman ,doktora başvuru ilanları ,doktora cv örnekleri ,doktora.com.tr ,doktora cart ,doktora denklik ,doktora danış ,doktora dil şartı ,doktora dersleri ,doktora dil barajı,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031