Ebelik Bölümü Bitirme TeziEbelik Bölümü AKTS/ECTS

Dersin Kodu Dersin Adı(Türkçe) Dersin Adı(İngilizce) KategorisiZorunlu/Seçmeli Kredisi ECTS Kredisi
1.Semestir Teorik Uyg. Kredi  
EBE101 Anatomi proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Anatomy proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 3 2 4 10
EBE103 Beslenmeye Giriş proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Introduction to Nutrition proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 2 6
EBE105 Biyokimya proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Biochemistry proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 3 0 3 6
EBE107 Fizyoloji proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Physiology proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 3 0 3 6
EBE109 Türk Dili 1 proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Turkish 1 proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 0 2
2.Semestir
EBE102 Ebelik Esasları (ÖK)(Doğum Öncesi Bakım 1) proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Fundamentals of Midwife(Prenatal Care 1) proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 6 12 12 15
EBE104 Mikrobiyoloji-Parazitoloji proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Mikrobiology-Parasitology proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 3 0 3 4
EBE106 Psikoloji proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Psychology proje tez,
pazarlama tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 2 3
EBE108 Kişiler Arası İlişkiler proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Interaction in Midwife proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 2 3
EBE110 Tıbbi Biyoloji ve Genetik proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Medical Biology and Genetic proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 2 3
EBE112 Türk Dili 2 Turkish 2 Must course 2 0 0 2
3.Semestir
EBE201 Doğum Öncesi Bakım 1 (ÖK)(Doğum Öncesi Bakım 2) Prenatal Care 1(Prenatal Care 2) Must course 4 8 8 10
EBE203 Farmakoloji proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Pharmacology proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 2 2
EBE205 Patoloji proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Pathology proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 2 2
EBE207 Bilgisayar proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Computer proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 2 3 4
EBE209 Hastalıklar Bilgisi proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Knowledge of diseases proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 4 0 4 6
EBE211 Ruh Sağlığı proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Mental Health proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 2 4
EBE213 Yabancı Dil(İngilizce 1) Foreign Language 1 Must course 2 0 0 2
4.Semestir
EBE202 Doğum Öncesi Bakım 2 (ÖK)(Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım) proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Prenatal Care 2(Labor and Postpartum Care) proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 4 8 8 10
EBE204 Bulaşıcı Hast. ve Bakımı proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Infection Disease and Care proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 2 0 2 6
EBE206 Aile Planlaması proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Family  Planning proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Must course 4 8 8 12
EBE208 Yabancı Dil(İngilizce 2) Foreign Language 2 Must course 2 0 0 2
5.Semestir
EBE301 Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım (ÖK)(Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım) Labor and Postpartum Care(Risk of Labor and Postpartum Care) Must course 4 12 10 12
EBE303 Biyoistatistik Biostatistics Must course 2 0 2 4
EBE305 Epidemiyoloji Epidemiology Must course 2 0 2 4
EBE307 Yeni Doğan Bakımı Newborn Care Must course 4 4 6 8
EBE309 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 1 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution 1 Must course 2 0 0 2
6.Semestir
EBE302 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım (ÖK)(Entegre Uygulama)(Halk Sağlığı) Risk of Labor and Postpartum Care(Entegration Practise)(Public Health) Must course 4 8 8 10
EBE304 Araştırma Yöntemleri proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Research Metods Must course 2 0 2 4
EBE306 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Women Health and Diseases Must course 2 0 2 4
EBE308 Sistemik Hast. Ve Gebelik proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Systemic Diseases and Pregnancy Must course 3 4 5 6
EBE310 Çocuk Hastalıkları Pediatrics Dieseases Must course 2 0 2 4
EBE312 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 2 proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution 2 Must course 2 0 0 2
7.Semestir
EBE401 Anne ve Yeni Doğan Sağlığı proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Maternal and Newborn Health Must course 2 0 2 4
EBE403 Sağlık Sosyolojisi proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Health Sociology Must course 2 0 2 2
EBE405 İlk Yardım proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
First Aid Must course 2 0 2 6
EBE407 Ebelikte Yönetim proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Management in Midwifw Must course 2 0 2 4
EBE409 Ebelik Tarihi ve Deontoloji proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
History and Deontology of Midwife Must course 2 0 2 4
EBE411 Entegre Uygulama proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Entegration Practise Must course 0 8 4 8
EBE413 Seçmeli Ders I proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Elective 1 Elective 2 0 2 2
  Beden proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Body          
  Müzik proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Music          
  Resim proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİYAP
Picture          
8.Semestir
EBE402 Halk Sağlığı proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Public Health Must course 3 4 5 10
EBE404 Ebelikte Öğretim proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Teaching in Midwife Must course 2 0 2 8
EBE406 Entegre Uygulama proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Entegration Practise Must course 0 8 4 8
EBE408 Seçmeli Ders II proje tez, tez konuları,
bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,BİTİRME TEZİ YAP
Elective 2 Elective 2 0 2 4
  Beden Body          
  Müzik Music          
  Resim Picture          

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Ekim 2023
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?