Ekonomi Tez Konuları

BANKACILIK VE FİNANS
   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Bankacılık Finans Programında, başta bankacılık sektörü olmak üzere finans sektöründe çalışmaya hazırlananların ve/veya halen çalışanların yoğun rekabet ortamında ihtiyacı olan bilgilerle desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, programda yer alan konu başlıkları ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş olup, hem akademisyen hem de uygulamacıların birikimleri ile desteklenecek bilgi ortamı sayesinde öğrencilerin bu rekabet ortamında avantajlı konuma geçmeleri hedeflemektedir.

Ekonominin en dinamik ve hızlı gelişen sektörü olan finans sektörüne donanımlı yönetici adayı ve/veya yönetici yetiştirmek amacıyla hazırlanan bu program aynı zamanda halen bu alanlarda çalışan üst düzey yöneticilerin tecrübeleri ile de desteklenmektedir.

Derslerde güncel olayların değerlendirilmesi yapılmakta, geleceğe ilişkin öngörüler konusunda da bir tartışma ortamı yaratılarak öğrencilerin bankacılık ve finans sektörünü yakından takip etmelerine olanak tanınmaktadır.

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. Halil SARIASLAN

Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL

Prof. Dr. Doğan TUNCER

Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN

Prof. Dr. Ali HALICI

Yrd. Doç. Dr. Şeref HOŞGÖR

Doç. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

Dr. Şenol BABUŞCU

Dr. Adalet HAZAR

 

Dersler ve Ders Kapsamları

Tezsiz

1.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T U K

BF 501

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3 0 3

BF 503

Bankacılık Hukuku

3 0 3

BF 505

Finansal Yönetim

3 0 3

2.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T U K

BF 502

 

Finansal Tablolar Analizi

3 0 3

BF 504

 

Banka Muhasebesi

3 0 3

BF 506

 

Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi

3 0 3

3.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T U K

 

Seçmeli Ders

3 0 3

 

Seçmeli Ders

3 0 3

 BF 521

Seminer

3 0 3

4.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T U K

BF 598

Dönem Projesi

0 0 0

Seçmeli Ders

3 0 3

 

Seçmeli Dersler

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Ders Kodu

Ders Adı

T U K

BF 510

Banka Bilanço Analizi

3 0 3

BF 511

 Bankacılıkta Risk Yönetimi

3 0 3

BF 512

 Türev Piyasalar

 

3 0 3

BF 513

 

Banka İşlemleri ve Teknikleri

3 0 3

BF 514

 

Menkul Kıymet Yatırımları ve Portföy Yönetimi

3 0 3

BF 515

Bankacılıkta Pazarlama

3 0 3

BF 516

 

Banka Denetimi

3 0 3

BF 517

 

Uluslararası Finansal Piyasalar

3 0 3

BF 518

 

Sermaye Piyasaları Hukuku

3 0 3

BF 519

Para Politikası ve Merkez Bankacılığı

3 0 3

BF 520

Bankacılık Etik İlkeleri

3 0 3

BF 523

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3 0 3 

 

                                                                 BANKACILIK VE FİNANS
                                                                       Ders Kapsamları
                                                                      TEMEL DERSLER 
BF 501      Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansal kurum, kuruluş ve araçları kapsamlı bir şekilde inceleyen bu derste, öğrenciler, gerek dünyada gerekse Türkiye’de finansal piyasaların makro ekonomik yapısına etkide bulunan kurumların işleyiş şekillerini, finansal kuruluşların yapıları ve piyasalara etkileri ile finansal araçların kullanım alanları ve türleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca; Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, İMKB, Takasbank, Bankalar ve Banka Dışı Finansal Kuruluşlar ve uluslar arası finansal kuruluşlar ile finansal araçların detaylı incelenmesine yer verilmektedir.
BF 503      Bankacılık Hukuku
Banka ve banka dışı finansal kuruluşların tabi olduğu hukuki mevzuat incelenecektir. Bu çerçevede ağırlıklı olarak Bankacılık Kanunu (bankaların kuruluşu, organları, yapabilecekleri işlemler, sınırlamalar, gözetim ve denetimi vb. konular) detaylı olarak değerlendirilecektir. Bunun yanında BDDK tarafından çıkarılan ve Bankacılık Kanunu’na ilişkin uygulamaları düzenleyen tüm mevzuat ele alınacaktır.

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
BF 505      Finansal Yönetim
Finansal karar alma süreci, firmayı etkileyen finansal kararlar, bunların birbirleriyle ilişkisi, riske ve enflasyonist ortama bağlı durumlarda yatırım finanslama politikaları ve bu kararların alınmasında kullanılan yöntemler, finansal kararların sermaye maliyetine etkileri, nakit akımları, paranın zaman değeri, temel yatırım kriterleri ve risk-getiri ilişkisi konuları incelenecektir.
BF 502      Finansal Tablolar Analizi
Finansal tabloların tanıtımının ardından , bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablolarının hazırlanmasına ilişkin esaslar açıklanarak bu tabloların yatay, dikey, trend ve oran analizleri, sermaye bütçelemesi kararları ve yönetimi, temel analizler ile şirket değerleme yöntemlerinin incelenmesi dersin içeriğini oluşturacaktır.
BF 504      Banka Muhasebesi
Bankalarca düzenlenen belgeler (muhasebe belgeleri) ve tutulan defterler ile bunlara ilişkin uygulamalar,banka bilançosunun açılışından kapanışına kadar izlenen muhasebe kaydı süreçleri,tek düzen hesap planı,bankacılık işlemlerinde değerleme ilkeleri,Uluslararası finansal raporlama standartları,Uluslararası denetim standartları, muhasebe uygulamaları çerçevesinde banka yönetiminin, muhasebe faaliyetini yürüten çalışanların sorumluluğu/yükümlülüğü,finansal raporlama konuları ele alınacaktır.

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
BF 506      Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi
Banka bilançosu genel değerlendirme, Türk bankacılık sektöründe kaynak yapısı, banka kaynak maliyetini etkileyen faktörler, maliyet hesaplama yöntemleri, banka kaynaklarının maliyetlerinin hesaplanması ve pasif yönetimi, kaynak maliyeti hesaplamanın banka politikaları açısından önemi, bankacılık ürünlerinin fiyatlandırılması, bankacılık ürünlerinin fiyatlandırılmasını etkileyen faktörler, banka aktiflerinin sınıflandırılması , getirili aktif-getirisiz aktif ayrımı, faiz getirili aktifler ve getirisinin hesaplanması, getirisiz aktifler ve aktif üzerindeki olumsuz etkileri, ortalama aktif getirisinin hesaplanması, maliyet hesaplama ve fiyatlandırmanın aktif-pasif yönetimi açısından önemi anlatılacaktır.

                                                                   SEÇMELİ DERSLER
BF 510      Banka Bilanço Analizi
Banka mali tabloları (bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu), banka bilanço kalemleri, aktif hesaplar, pasif hesaplar, bilanço dışı işlemler, banka bilanço analiz yöntemleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde analiz, rasyo analizi, analiz yapılacak konular (özkaynak yeterliliği, likidite analizi, karlılık analizi, aktif kalitesi, yabancı para pozisyonu, verimlilik analizi, gelir-gider yapısı), bilançoların risk çeşitleri açısından değerlendirilmesi anlatılacaktır.
BF 511      Bankacılıkta Risk Yönetimi
Risk ve kriz kavramları, dünyada risk yönetiminin gelişimi, bankacılıkta risk kavramı ve risk çeşitleri, kredi riski, likidite riski, döviz kuru riski, faiz oranı riski, operasyonel risk,diğer riskler, risk ölçümü ve yönetimi, risk-sermaye yapısı ilişkisi ve sermaye yeterliliği,  Basel I süreci, Basel II uzlaşısını gerekli kılan koşullar,  Basel II’nin temel özellikleri, Türkiye’de Basel I ve II uzlaşılarının uygulanması ele alınacaktır.
BF 512      Türev Piyasalar
Türev ürünler ve vadeli işlem piyasaları araçları olan future, forward, options, swap gibi vadeli işlemler ile bu işlemlerin yer aldığı piyasaların özellikle Türkiye’de kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın detaylı analizi amaçlanmaktadır. Risk aktarımı (Hedging) tekniklerine de bu derste değinilecektir.

BF 513      Banka İşlem ve Teknikleri
Bankaların şube bazında yapmış oldukları temel işlemlerin belirlenmesi ve tanımlanması, mevduat hesabının açılışı, kredi ve kredi türleri, iskonto işlemleri, iştirak işlemleri, çek işlemleri, kabul poliçesi, gayrimenkul kredi işlemleri, müşteri cari hesaplarının açılış ve kapanışı, kredi kartları, bireysel bankacılık işlemleri vb. bu dersin konularını oluşturmaktadır.
BF 514      Menkul Kıymet Yatırımları ve Portföy Yönetimi
Finansal piyasalarda yatırım araçlarının analizi, para ve sermaye piyasası araçları, yatırım ve portföy yönetimi, risk ve getiri ilişkisi, çeşitlendirme, ortalama varyans analizi, tek endeks modeli, portföy modeli, portföy performansının ölçülmesi dersin ana başlıklarıdır.

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

BF 515      Bankacılıkta Pazarlama
Pazarlama kavramı, pazarlama sistemi, fiyatlandırma, ürün, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırması, pazar bölümlemesi ve pazar analizi, pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesi, pazarlama amaçlarının oluşturulması, pazarlama stratejisi ile planların hazırlanması ve uygulanması anlatılacaktır.

BF 516      Banka Denetimi
Bankalarda iç denetim, dış denetim ve bilgi teknolojileri denetimi, iç denetime ilişkin bilgiler, uluslararası iç denetim standartları, iç denetim mevzuatı ve uygulamalar, dış denetime ilişkin bilgiler, uluslararası dış denetim standartları, iç denetim mevzuatı ve uygulamalar temel konulardır.
BF 517      Uluslararası Finansal Piyasalar
Finansal piyasalar ve piyasaların işlevleri, sınır ötesi piyasaların oluşumu, çok uluslu şirketler, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, finansal aracılar, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri, politik riskin yönetimi ve küreselleşen ortamlarda bütçe ve planlama teknikleri gibi konular işlenmektedir.

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

BF 518      Sermaye Piyasaları Hukuku
Bu derste, sermaye piyasası mevzuatının sermaye piyasası kanununa tabi şirketler, banka ve aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, bağımsız denetim kuruluşları, rating kuruluşları, menkul kıymet veya vadeli işlem borsaları ve diğer ilgili kişi ve kurumlar bağlamında getirdiği yükümlülükler ve uygulama esaslarının, ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve ilke kararları kapsamında işlenmesi amaçlanmaktadır.

 

BF 519      Para Politikası ve Merkez Bankacılığı
Merkez Bankacılığının Anlamı, Merkez Bankacılığının Tarihsel Gelişimi, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası, Merkez Bankacılığının Gelişimi, TCMB’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, TCMB’nın Politika Araçları, Merkez Bankası Vaziyeti, Merkez Bankası Analitik Bilançosu, Parasal Büyüklükler, Bilanço Analizi, Enflasyon Hedeflemesi, Para Programları, MB-Piyasa İlişkileri, MB- Kamu İlişkileri ele alınacaktır.

 

BF 520      Bankacılık Etik İlkeleri
Bankacılık Kanunu’nun ‘Etik İlkeler’ bölümünde öngörülen düzenleme kapsamında, Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirlenen“Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Etik İlkeleri” doğrultusunda sektörde yer alan tüm bankalar tarafından benimsenen ve uygulanmakta olan etik ilkelerin, amacı, kapsamı ve hedefleri ele alınacaktır 

 

 BF 523 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Bu derste Bilimin Tanımı ve Amaçları, Bilimin Temel Nitelikleri, Araştırmaların Temel Nitelikleri, Araştırma Çeşitleri, Araştırma Sürecindeki Aşamalar, Problem alanına karar verme, Kaynak (literatür) tarama, Problemi Saptama, Problemi Çözebileceğine karar verme, Tekrar Kaynak, (literatür) tarama,  Hipotezleri koruma,yönetimi belirleme, Veri Toplama Tekniğini Seçme, Veri Toplama Aracını Hazırlama veya Seçme, Veri Analiz Planı Yapma, Veri Toplama Planı Yapma, Çalışma evrenine karar verip, örneğin nasıl seçileceğini belirleme, Veri Toplama Aracını ve analiz şeklini ön çalışmayla kontrol etme, Veri toplama planını uygulama, Veri analiz planını uygulama, Araştırmayı yazma (raporlaştırma), Yayınlama gibi konular verilir.

   iktisat tez konuları,     iktisat tezleri,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tezsiz yüksek lisans,     iktisat tezli yüksek lisans,     iktisat tez,     iktisat tezler,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları ,     iktisat tez konuları,     iktisat tez örnekleri,     iktisat tez konusu,     iktisat tez,     iktisat tez ödevleri,     iktisat tez çalışmaları,     iktisat tez arşivi,     iktisat tez ödevi,     iktisat tez örneği,     ekonomi tez konuları,          iktisat tez arşivi,     iktisat alanında tez konuları,     iktisat alanında tezler,     ekonomi alanında tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031