Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez Konuları

Ders İçerikleri
19.06.2008

EEM 101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş dersi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenime başlayan yeni öğrenciler için bir meslek tanıtımı ve oryantasyon dersidir. Bu derste öğrencilerin, kendilerine verilen farklı konularda yapacakları sunuşların dinlenmesinin yanı sıra şu konular işlenir: Üniversite ve bölüm ile ilgili temel bilgiler ve mevzuat, bilgi, bilim, mühendislik kavramları, tarım devrimi ve uzantıları, sanayi devrimi ve uzantıları, geçmişten bugüne elektrik-elektronik, elektrik-elektronik mühendisliğinin yöntem ve konuları, son gelişmeler, yakınsama olgusu ve bilgi çağı. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

EEM 201 Devre Teorisi I
Elektrik devrelerinde temel değişiklikler ve devre elemanları. Dirençsel devreler. Devre çözümleme yöntemleri. İşlevsel yükselteçler. Enerji korunumlu elemanlar. Birinci ve ikinci dereceden devrelerin çözümlenmesi. Alternatif akım devrelerinde kalıcı durum çözümlenmesi. Alternatif akım devrelerinde güç kavramı. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 202 Devre Teorisi II
Manyetik etkileşimli devreler. Devre topolojisi ve elektrik devrelerinin durum değişkenleri ile çözümlenmesi. Sıklık tepkisi yaklaşımı. Üç fazlı devreler. Laplace dönüşümü ve uygulamaları. Devre kuramında ileri kavramlar.
(ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 211 Sayısal Mantık Tasarımı
Sayısal Mantık Tasarımı dersi sayısal mantık ve sayısal tasarım konusundaki temel derstir. Bu derste şu konular işlenir: Sayısal sistemler, sayılar ve sayı sistemleri, kodlar, hata bulan ve hata düzelten kodlar, Boole Cebri ve Boole işlevleri, sayısal mantık kapıları, kapı düzeyinde minimizasyon, NAND/NOR gerçekleştirim, XOR, XNOR, birleşimsel devreler, analiz ve tasarımları, toplayıcı-çıkartıcı devreler, ikili çarpıcı, kodlayıcı ve kod çözücüler, senkron ardışıl mantık, flip-flop’lar, saatli ardışıl devrelerin analizi ve tasarımı, durum indirgemesi, yazmaçlar, kaydırmalı yazmaçlar, dalgalanmalı sayaçlar, senkron sayaçlar, bellekler ve bellek kullanımı, salt oku bellek, programlanabilir mantık dizini ve kullanımı, asenkron ardışıl devreler. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 214 Elektronik I
Atomun yapısı, yarıiletken maddeler, P ve N tipi madde, Diyotlar, diyot uygulamaları, Zener diyot, Temel düzengeç devreleri, Diğer diyot çeşitleri, BJT transistörlerin yapısı, özellikleri, CE, CB, CC yükselteç devreleri ve öneğilimleme, BJT transistörlerde küçük sinyal modeli, kazanç, giriş-çıkış empedansları, FET türleri, yapıları, özellikleri, FET yükselteç devreleri ve öneğilimleme, FET transistörlerde küçük sinyal modeli, kazanç, giriş-çıkış empedansları, Mikroelektronik yaklaşımla yükselteç devreleri, Akım kaynak devreleri ve transistörleri akım kaynaklarıyla öneğilimleme, İşlemsel yükselteç iç yapısı. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 224 Elektromanyetik I
Statik alanların temel kavramlarını verir. Vektörel hesabın kısa tekrarından sonra statik elektrik alanı, potansiyel, dielektrik malzemeler ve polarizasyon, kapasite ve kapasitörler, elektrik kuvvet, basınç, enerji, durgun elektrik akımı, statik manyetik alan, manyetik vektör potansiyeli, manyetik malzemeler ve mıknatıslanma, indüktans ve indüktörler, manyetik kuvvet ve enerji. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 227 Veri Yapıları
Soyut veri türleri, temel veri türleri, özyineleme, böl ve al, çalışma zamanının asimtotik analizi, sıralama ve arama algoritmaları, arama için veri yapıları, çizge algoritmaları. İkili karar çizgeleri, devingen programlama.

elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,EEM 201 Devre Teorisi I

MAT 230 Mühendislik Matematiği
Karmaşık sayılar, Euler formülü, Karmaşık köklerin bulunması, Cebrin Temel Teoremi. Karmaşık analitik fonksiyonlar. Vektörel fonksiyonlar. Uzayda eğriler. Vektörel türev çözümlemesi. Vektörel tümlev çözümlemesi. Eğri uzunluğu. Çoklu tümlev. Düzlemde Alanların, Kütle merkezlerinin ve Momentlerin hesaplanması. Uzayda Kütlelerin ve Momentlerin hesaplanması. Silindirik ve Küresel koordinatlarda Üçlü tümlev. Vektör alanında tümlev. Green teoremi. Yüzey integralleri. Stokes teoremi. Diverjans teoremi. Fourier serileri. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 300 Staj I
Öğrencilerin iş dünyasını, çalışma yaşamını tanımaları amacıyla endüstri ile ilgili kurum ve kuruluşlarda 20 iş günü süre ile fiilen çalışmasıdır. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 301 Sinyaller ve Sistemler I
Sinyaller ve sistemlerin tanımları. Doğrusal, zamandan bağımsız sürekli ve kesikli zaman sistemleri. Periyodik sinyallerin Fourier seri gösterimleri. Katlama tümlevi ve toplamı. Sürekli ve kesikli zaman sinyalleri için Fourier dönüşümü. Kesikli Fourier dönüşümü. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 308 Sinyaller ve Sistemler II
Temel dönüşümler (Laplace ve Z-Transform ) LTI sistemlerin Zaman ve Frekans analizi, Sistem Transfer Fonksiyonları, Bode diyagramları, Örnekleme Teorisi ve Uygulamaları, Durum Uzayı Yöntemleri, Filtre Teorisine Giriş.
(ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,EEM 201 Devre Teorisi I

EEM 311 Elektronik II
Yükselteçlerin frekans tepkisi, alt ve üst kesim frekansları. Çok katlı yükselteçler. Geri besleme kavramı, farklı geri besleme yapıları. Eksi geri besleme yapıları ve yükselteçleri. Artı geri besleme ve salıngaç devreleri. Çeşitli salıngaç devrelerinin özellikleri. Ayrımsal yükselteçler, küçük dalga özellikleri, ortak mod ve ayrımsal mod özellikleri. Ayrımsal yükselteçlerin büyük sinyal özellikleri. Güç yükselteçleri, it-çek yükselteçleri. Transistörlü gerilim düzengeç devreleri. Güç kaynakları. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 312 Sayısal Elektronik
Sayısal Elektronik dersi sayısal tümleşik devrelere giriş dersidir. Bu derste şu konular işlenir: Sayısal tümleşik devre tasarımında kalite ölçütleri, transfer fonksiyonu üzerinde sinyal ve gürültü marjinleri, diod, MOSFET transistör, tel, CMOS inverter, statik davranışı, performansı ve dinamik davranışı, CMOS inverter için güç, enerji ve gecikme, ölçeklendirme, üretim sürecine genel bir bakış, CMOS mantık geçitleri tasarımı, statik ve dinamik CMOS tasarımı, oranlı mantık, pass-transistör mantığı, ardışıl mantık, latch ve multivibrator tasarımları. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 322 Denetim Sistemleri
Fiziksel sistemlerin matematiksel modelleri. Aktarım işlevleri. Servomotorlar. Öbek şemalar. Durum uzayı gösterimi, denetlenebilirlik ve gözlenebilirlik. Zaman yanıtı ve kalıcı durum hatası çözümlemeleri. Duyarlık ve kararlılık kavramlarının incelenmesi. Routh-Hurwitz yöntemi. Kökyereğrisi çizimleri. Sıklık tanım alanı çözümlemesi. Bode, kutupsal ve genlik-evre çizimleri. Nyquist kararlılık ölçütü. Genlik ve evre payları. Nichols abağı.
(ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 323 Elektromanyetik II
Bu ders, elektromanyetik alanların temel kavramlarını verir. Kuazi-statik alanlar ve elektromanyetik indüklenme, zamanla değişen alanlar, Maxwell denklemleri ve sınır koşulları, potansiyel fonksiyonlar, dalga denklemi, düzlem dalgalar, elektromanyetik güç akışı, düzlem dalgaların yansıma ve kırılmaları ve iletim hatlarının temel ilkeleri. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 332 Mikroişlemciler
Mikroişlemci temelli sistemler ve tasarımı, yazılım ve donanım tasarımının bütünleştirilmesi. Bellekler, giriş/çıkış elemanları, kesmeler ve öncelikler. Papatya zincirleme türü iletişimler. Hatlar, bağlantılar, zamanlama, mantık durumu çözümleyicilerinin kullanımı ve mikroişlemci geliştirme merkezleri. Denetim programlaması, bellekte kalıcı programlar ve programlama. 16, 32 ve 64 “bit“ mimariler ve özellikleri. Eşzamanlı çok-görevli kullanım ve sistem tasarımı. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 335 Bilgisayar Organizasyonu
Bilgisayar Organizasyonu dersi bilgisayar mimari yapılarına giriş dersidir. Bu derste şu konular işlenir: Organizasyon ve mimari tanımlamaları, bilgisayarların tarihsel gelişimi, bilgisayarların genel yapısı ve işleyişi, arabağlantılar, bus yapıları ve PCI, bellek, cache bellek ve organizasyonu, DRAM, SRAM, ROM, hata düzeltme, DRAM organizasyonu, manyetik disk ve organizasyonu, optik disk yapıları, I/O mimarisi, programlanmış I/O, Kesilme ile I/O, DMA, I/O kanalları ve işlemcileri, işletim sistemi, iş planlaması, bellek yönetimi, sanal bellek, Aritmetik Mantık Birimi, aritmetik işlem çeşitleri ve sayı gösterimleri, makine dili komutları, veri türleri, işlem türleri, Assembly dili.
(ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

MAT 340 Olasılık
Olasılık dersinde, olasılığın temel kavramları, olasılığın tanımı ve temel teoremleri üzerinde durulduktan sonra rassal değişken kavramı, olasılık dağılımları, matematiksel beklenen değer, momentler, bazı kesikli olasılık dağılımları ve sürekli olasılık dağılımları, bir rassal değişkenin transformasyonları, bileşik olasılık dağılımları, çoklu rassal değişkenler için transformasyonlar konuları işlenir. Daha sonra süreçler konusuna geçilerek, rassal süreç kavramı, süreçlerin sınıflandırılması, durağanlık ve bağımsızlık, korelasyon fonksiyonları, Gaussian rassal süreçleri, Poisson rassal süreçleri ve rassal süreçlerin spectral özellikleri işlenir.

elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,EEM 201 Devre Teorisi I

EEM 400 Staj II
Öğrencilerin iş dünyasını, çalışma yaşamını tanımaları amacıyla endüstri ile ilgili kurum ve kuruluşlarda 20 iş günü süre ile fiilen çalışmasıdır. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 401 Sayısal Sinyal İşleme
Sayısal Sinyal İşleme dersi, sinyal işleme konusunda bir ileri seviye olan kesikli zaman(DT) işaretler ve DT doğrusal sistemleri analiz eder. DT doğrusal sistemler, örnekleme, süzgeçleme ve süzgeç tasarımı, DT Fourier (DFT) ve z-dönüşümleri, sinyallerin Fourier analizi, Hızlı Fourier dönüşümü (FFT) konularını birbirleriyle ilintili ve etraflıca örneklerle işlenir. Her dönüşüm domeni için temel teori bağımsız olarak verilir. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 404 Nesne Yönelimli Programlama
Bu dersi tamamlamış olan öğrenciler şunları öğrenmiş olacaklardır: Nesneye yönelik programlamanın temel ilkelerini bilmiş olacaklar. Nesneye yönelik programlamanın avantaj ve dezavantajlarını öğrenecekler. Nesneye yönelik programlamanın analiz ve tasarımını öğrenecekler. Nesneye yönelik uygulamalar için C++ (ya da Java) programlama dilini kullanmasını bileceklerdir. C++ (ya da Java) ‘da güncel olan uygulama kütüphanelerini kullanacaklardır. Elektrik ve elektronikte bazı problemleri C++ (ya da Java) diliyle uygulamak.

EEM 411 Tümleşik Devre Tasarımı I
MOS tranzistör teorisi tekrarı. CMOS üretim yöntemleri, tasarım kuralları ve maske çizimleri. CMOS devre modelleri, analiz, performans kestirimi ve boyut küçültme etkileri. CMOS devre ve mantık tasarımı; mantık yapıları, giriş/çıkış devreleri. Tümleşik devre serim çizim ve analog benzetici bilgisayar destekli tasarım araçları ile CMOS devre tasarım ve çizim alıştırmaları.

EEM 412 Tümleşik Devre Tasarımı II
Çok büyük ölçekli tümleşik devre (VLSI) tasarım yöntemleri. Tasarım doğrulama ve test yöntemleri. Toplayıcılar, çarpıcılar, sayıcılar, ALU, bellekler ve sonlu durum makinaları (FSM) yapıları. Eşzamanlama, meta-kararlılık, PLL ve DLL devreleri. Programlanabilir mantık aygıtları (CPLD, FPGA, FPLD) ile tümleşik devre tasarımları. VHDL donanım tanımlama diline giriş. Bilgisayar destekli tasarım araçları ile VHDL kullanarak tümleşikdevre tasarım ve gerçekleştirimleri.

EEM 413 Bilgisayar Ağları
5 katmanlı internet ağ modeli. Temel ağ sınıflandırmaları. HTTP, SMTP, FTP, DNS uygulama katmanı protokolleri, TCP ve UDP, Güvenli veri aktarımı. Temel ağ yönlendirme algoritma ve protokolleri, RIP, OSPF, BGP. IP versiyon 4 ve 6. Mobile IP. Data Link katmanında temel paylaşılmış ortam protokolleri, MAC adresleme. Aloha ve Ethernet, 802.11 telsiz iletişim. Switch, hub ve bridge uygulamaları ve ağ topolojileri. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 415 Mikroişlemci Arayüz Teknikleri
Analog arayüz; analog sinyalın iyileştirmesi, Analog sayısal çeviriciler(kutuplu, kutupsuz ve frekans tabanlı ADC), mikroişlemci uyumlu ADC’ler; algılayıcılar ve dönüştürücüler, sıcaklık, ışık ve mekanik algılayıcılar; G/Ç arayüz tasarımı, paralel ve seri arayüz, G/Ç arayüz de performans ölçümü, G/Ç arayüz de sorgulama ve kesme metotları, elsıkışma arayüz, seri G/Ç da standartlar; yazılım ve donanım denetimli seri G/Ç, SCI ,SPI, klavye, gösterge, röle, motor arayüzü; zamanlayıcıların kullanımı, zamanlama üretimi ve ölçümü (PWM,CCP); mikrodenetleyici tabanlı denetim Yöntemleri, basit aç-kapa denetimi, basit açık ve kapalı döngü denetim; PC tabanlı denetimde genel metotlar, programlanabilir denetleyicilere giriş, sayısal işaret işlemcilere giriş. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 419 Denetim Sistemi Tasarımı
Tasarım öncelikleri; PID denetim, kök yereğrisi ve Bode çizimleri üzerinde evre ilerleten ve evre gerileten düzelteç tasarımı; kapalı döngü aktarım işlevi seçimi, gerçekleştirilebilirlik, sonuşur izleme; doğrusal cebirsel tasarım, birim geribesleme, giriş/çıkış ve iki dereceli serbestlik düzenleşimleri; durum uzayı tasarımı, durum geribeslemesi; dayanıklı denetim sistemi tasarımı, Kharitonov teoremi, içsel model denetimi; doğrusal olmayan denetim sistemleri, tanım işlevi ve evre düzlemi çözümlemeleri, tekil noktalar, kısık çevrimler. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,EEM 201 Devre Teorisi I

EEM 423 Antenler ve Yayılım
Anten mühendisliği kavramlarını verir. Temel anten parametreleri ve anten tipleri, vektör potansiyelleri ve yayılım integrali, tel ve döngü antenler, doğrusal, düzlemsel ve çember dizi antenlerin analizi ve sentezi, anten ölçümleri ve radyo dalgalarının yayılımı.

EEM 424 Mikrodalga Teorisi
Mikrodalga mühendisliği kavramlarını verir. Derste düzlem dalga ve iletim hatlarına giriş, faz ve zayıflama sabitleri, dalga kılavuzları ve mod kavramı, empedans dönüşümü ve uyumlandırma, Smith abağı, dalga kılavuzlarında devre teorisi ve mikrodalga ölçme teknikler.

EEM 434 İşletim Sistemleri
İşletim sistemlerinin temel modelleri, mekanizmaları ve yapısı. İşletim süreçleri ve kaynakları. Modeller. Izlekler. Süreçler arası iletişim. Karşılıklı dışlama ve eş zamanlama. Dönemdeş modelleri. Semaforlar ve gözleyiciler. Klasik SAI problemleri. Kısır-döngüler, kısır-döngü sezme ve kurtarma yöntemleri. Bankacı algoritması. Merkezi İşlem Birimi (MİB) çizelgelemesi. İşlemlere öncelik sırası verme ve önceliği yeniden kurma. Bellek yönetimi. Kalıcı ve dinamik atama. Karşılıklı yer değiştirme. Sanal bellek, sayfa tablosu ve sayfalama algoritmaları. Aygıt ve arabellek yönetimleri. Dosya yönetimi, uzaktan erişim. Korunma ve güvenlik.

EEM 438 Veri İletişimi
Temel bilgi güvenliği kavramları, Temel şifreleme ve mesaj gizliliği. PKI ve mesaj doğrulama. Kimlik doğrulama uygulamaları. E-posta güvenliği. Erişim denetimi. TCP ve IP güvenliği. Özel sanal ağlar ve uygulama güvenliği. Firewall, virüs koruma ve saldırı tanıma sistemleri. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 441 Haberleşme I
Fourier dönüşümleri ve özelliklerinin gözden geçirilmesi. Sinyallerin lineer sistemlerden iletimi. Süzgeçler. Hilbert dönüşümleri. Band-geçiren sinyallerin kanonik gösterimi. Band-geçiren sistemler. Faz ve grup gecikimi. Genlik modülasyonu (AM). Taşıyıcısı bastırılmış çift-yanband modülasyonu (SSB). Frekans modülasyonu (FM). Faz kilitlemeli döngü. Superheterodin alıcı, Televizyon. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 442 Haberleşme II
Rastgele süreçlerin gözden geçirilmesi. Gürültü. Dar-band gürültü. Sinüs dalgası artı darbantlı gürültü. Sürekli dalga modülasyon sistemlerinde gürültü. DSB-SC, AM, FM alıcılarında gürültü, FM pre-emphasis ve de-emphasis, vurum modülasyonu, örnekleme süreci, vurum-pozisyon modülasyonu, seviyeleme süreci, vurum kod modülasyonu (PCM), temelbant vurum iletişimi, uyumlu filtreler, semboller arası girişim, Nyquist ölçütü, PSK, FSK, QPSK, M-li modülasyon teknikleri. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,EEM 201 Devre Teorisi I
EEM 447 Haberleşme Sistemleri Tasarımı
Haberleşme sistemlerinin tasarımını etkileyen faktörler. Dalga yayılmasının frekans bandlarına göre değişimi. Dalga yayılmasında atmosferik etkiler, saçılım, kırınım, kırılım, ve oluk etkisi. Radyo ve TV yayıncılığı. Kablolu TV sistemleri. Görüş içi iletişim sistemleri. Sinyal güçsüzleşmesi ve gürültünün kaynakları. Bazı uygulamalar: gezgin iletişim sistemleri. Sönümleme ve gölgeleme. Sönümlemeli kanallarda bit hata oranı hesaplanmaları. Uydu haberleşmesi, radar ve hücresel radyo sistemlerinde örnekler.

EEM 464 Sayısal Denetim Sistemleri
Kesikli zaman sistemlerinin z-düzlemi çözümlemesi. z-Aktarım işlevi. Sayısal denetleçlerin gerçekleştirimi. Kesikli zaman sistemlerin durum uzayı gösterimi. Sürekli zaman gösteriminin kesiklileştirilmesi. Kararlılık çözümlemesi. s/z düzlemleri arası eşleme. Kesikli zaman sistemlerin tasarımı. Kökyereğrisi, sıklık tanım alanı ve analitik tasarım. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 473 Elektrik Makineleri
Elektromekanik enerji dönüşümünün temelleri. Tork ile ilgili temel kavramlar ve denklemler. Jeneratörler ve motorların temelleri. Farklı elektrik makinelerinin karakteristikleri., eşdeğer devrelerin elde edilmesi. Motorların yapısı ve tasarımı ile ilgili kavramlar. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 474 Güç Elektroniği
Güç elektroniğinin temelleri. Güç yarı-iletkenlerinin tanıtımı. AC/DC, DC/DC, DC/AC konvertörler. Elektromekaniğin temelleri. AC ve DC motorların tanıtımı. Motor kontrol yöntemleri. (ECTS ayrıntılar Türkçe ve İngilizce)

EEM 491 Bitirme Projesi I
Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında bir proje çalışması yapılarak proje raporunun hazırlanmasını kapsar. Verilen projeler bir veya EEM 492 dersini de kapsayacak biçimde iki dönemlik olabilir.

EEM 492 Bitirme Projesi II
Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında bir proje çalışması yapılarak proje raporunun hazırlanmasını kapsayan bir yarıyıllık derstir.

elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     özel ders,     bitirme tezi,EEM 201 Devre Teorisi I

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031