Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Bitirme Tezi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Ders İçerikleri
 ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu

COME 101 (BİM 101) Bilgisayara Giriş 3(2+0+2) ECTS 5,00Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.

Zorunlu

IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu
İNG 101 İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı İngilizce’ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

Zorunlu

RES 131 Desen I 2(0+4+0) ECTS 4,00Desenin tarihi gelişim süreci. Araç ve malzemelere ait bilgilenmeler, görme biçimleri, görsel bilime dayalı doğadan etütler, geometrik düşünce, desende oran, ölçü, form, plan kavramlarının tanıtılması, çizgi, yüzey, hacim ilişkileri, organik ve inorganik objelerle çalışmalar, farklı malzemelerle kompozisyon denemeleri, canlı model doğa yorumları, uygulamalı olarak yaptırılır.

Zorunlu

STR 101 Sanat Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Tarihöncesi mağara resimlerinden başlayarak kronolojik sıraya göre Mezapotamya, Mısır, Anadolu, Ege, Yunan,Roma ve Bizans mimari, heykel ve resim sanatları görsel örneklerle zenginleştirilerek anlatılır.

Zorunlu,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

TAS 107 Sanat ve Tasarım Eğitimi I 3(2+2+0) ECTS 4,00Tasarıma yönelik alanlarda, tasarım disiplini alacak olan öğrencilere; sanatın temel öğelerini (çizgi, nokta, leke, doku vb.) öğreterek, nesneler üzerinde bağ kurmaları sağlanır. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Deneysel yapılan araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.

Zorunlu

TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Zorunlu

CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu

ETB 130 Teknik Resim ve Perspektif 2(0+4+0) ECTS 5,00Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinin gereksinimi olan tüm teknik anlatımların yapılabilmesi için gerekli çizgi çeşitleri,geometrik şekiller, açılar, daire ve eğrilerin çizim yöntemlerinin anlatılması. Epür düzeni ve yazı disiplini ile tasarı geometri metotlarının (izdüşüm) temel kurallarının anlatılması. Perspektif tekniklerinin ; çift kaçışlı, tek kaçışlı, ve izometrik çeşitlerinin anlatımı.

Zorunlu,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

İNG 102 İngilizce II 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu ders İNG 101 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili temel düzey dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Zorunlu

RES 132 Desen II 2(0+4+0) ECTS 4,00İnsan doğa, iç ve dış mekan birlikteliği içinde kompozisyonlar kurmak, siyah-beyaz leke çalışmalarını gerçekleştirmek, bireysel karakterlerin oluşturulması için, desen çalışmalarındaki anlayış ve farlılıklarının karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve uygulanması. Canlı formlar üzerindeki anatomiye ilişkin yapının geometrik formlar yönünde çözümlemesi. Antik heykel ve ustalardan desen kopyaları aracılığıyla doğru çizimleri göstermek hedeflenir.

Zorunlu

STR 102 Sanat Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Romanesk sanat, Gotik sanat, Rönesans sanatı(mimari, resim, heykel), Barok sanat, Rokoko üslubu, Fransız devriminin sanata etkileri Neo-Klasisizm, Romantizm üslupları, sanatçıları ve eserleri görsel örnekler eşliğinde öğretilir.

Zorunlu

TAS 108 Sanat ve Tasarım Eğitimi II 3(2+2+0) ECTS 4,00Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Bu derste, nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek objeleri doğru yansıtmak üzere çizgi, renk, ışık ve doku çalışmaları yaptırılır.

Zorunlu

TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Zorunlu,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

ETB 207 Bilgisayarda 2. Boyut 2(1+2+0) ECTS 5,00Endüstri ürünleri tasarım sürecinin içinde yer alan ürünlerin, vektörel, resimsel, etkileşim, iletişim gibi proje ortamını sağlayacak ve endüstri ürün formlarını elektronik görsele dönüştürerek görme ve izlemeye dayalı, destek programların öğretimini kapsamaktadır. Burada tamamen ürünün görsel işleme teknikleri ile yer almaktadır. Elektronik ortamda tasarlamak, ürününün içeriğindeki formu, dokusu, rengi, biçimsel yardımcı öğeleri ve çevre ile etkileşim anlatımlar amaçlanmaktadır.

Zorunlu

ETB 225 Modelleme I 2(0+4+0) ECTS 5,003 boyutlu geometrik cisimlerin mukavva ile yapılabilmesi için gerekli teknik bilginin anlatılması ve uygulama çalışmaları derste yapılır.

Zorunlu

ETB 229 Tasarımda İnsan Faktörü 3(3+0+0) ECTS 5,00Ergonomi biliminin genel veri ve yöntemlerinin yanı sıra, tasarımlama ve projelendirme aşamalarında, insan-araç bağıntılarının ölçülebilir değerlerinin belirlenmesine yönelik endüstri ürünleri üzerindeki verimlilik kavramı, ergonomi kapsamında diğer multidisipliner bilimlerle tanımlamaları ve örneklemeleri kapsamaktadır.

Zorunlu

ETB 259 Proje I 5(4+2+0) ECTS 7,00Tasarımlamaya ilişkin tüm temel ilke, kuralların verilmesi, bilinen ürünlerin fonksiyon-teknik ve biçimsel analizlerinin ve eleştirilerinin yapılarak öğrencinin ürün üstünde tasarımlamaya ilişkin ilk denetim ve görüşlerinin oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Zorunlu

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

Zorunlu

ETB 208 Bilgisayarda 3. Boyut 2(1+2+0) ECTS 5,00Endüstri ürünleri tasarımında, ikinci boyuttan üçüncü boyuta geçiş için gerekli anlatımları, donanımları ve yazılımları içermektedir. Gelişmiş vektörel programların ile birlikte başlangıç olarak 3 boyutlu programlara giriş içeriktedir. Endüstri ürünlerinin, yüzey tipleri tanımlanacak ve x,y,z koordinatlarının gibi 2 boyutludan 3 boyutluya geçiş sağlanacaktır. Öğrenciler elektronik ortamda basit anlamda, iki boyutludan üç boyutlu gerekli olan farklı yazılımlar öğrenerek boyut farklılıklarını elektronik ortamda algılayacaklardır.

Zorunlu,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

ETB 226 Modelleme II 2(0+4+0) ECTS 5,003 boyutlu geometrik cisimlerin ahşap, plastik, metal, tel, sac vb. malzemelerle yapılabilmesi için gerekli teknik bilginin anlatılması ve uygulama çalışmaları derste yapılır.

Zorunlu

ETB 240 Malzemeye Dayalı Yapım Yöntemleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Tasarımlama etkinliklerinde kullanılan çeşitli malzemelerin niteliklerini, işlenme yöntemlerini felsefesinden başlayarak tüm özellikleri ile tanıtmak ve endüstriyel üretim yöntemlerini incelemek.

Zorunlu

ETB 260 Proje II 5(4+2+0) ECTS 7,00Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış ile- tasarımlarının öğrenciler tarafından 2. projenin ağırlığına ve özelliklerine göre güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Zorunlu

TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.

Zorunlu,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

ETB 313 Tasarım Kuramları 2(2+0+0) ECTS 4,00Tasarımlama etkinlikleri içinde tasarım olgusuna ilişkin kuram ve kavramların terminolojiden başlayarak problem çözmeye uzanan gelişim süreci içinde temel ilke, kural ve yöntemleri ile ele alıp yaratıcı bir bakış açısı ile aktarmayı amaçlamaktadır.

Zorunlu

ETB 321 Strüktür 3(2+2+0) ECTS 5,00Öğrenciye soyut düşünebilme yeteneği kazandırılması, tasarımda işlev, strüktür ve biçim arasındaki ilişkinin açıklanması, geometrik kuram ve teknikler ile fiziksel belirleyicilerin ürün tasarımında kullanılarak, yapısal örneklerin analizi ve bu konularda bilgi verilmesi bu dersin amacıdır.

Zorunlu

ETB 361 Proje III 5(4+2+0) ECTS 7,00Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış ile- tasarımlarının öğrenciler tarafından 3. projenin ağırlığına ve özelliklerine göre güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Zorunlu

ETB 381 Bilgisayar Destekli Tasarım 2(1+2+0) ECTS 5,003 boyutlu anlatımlar, Endüstri Ürününün sanal ortamda boyutlandırılması için gereken tüm profesyonel tüm mönülere giriş ve medium seviyede, 3Dmax kabiliyetinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sanal ortamda zora dayalı ürünler, mekan, rendering gibi detaylı çalışmalar yer alacaktır. Sonlarına doğru animasyona girilecek ve bir üründe bölgeleri hareket ettirme, mekan yaratma içinde dolaşma gibi detay işlenecek, derste öğrenciler endüstri ürün tasarımı projelerinde destek olarak sunumlarında gerek manuel sunum, gerekse elektronik sunum yapabileceklerdir.

Zorunlu

HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir.,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

Zorunlu

ETB 328 Ürün Gösterge ve Grafikleri 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı; iletişim kavramı, tanımları ve iletişim tasarımı, insan makina sistemlerinde iletişim, uyarılar ve algılama sınırları ve bunların düzenlenmesi ve güçlendirilmesi, yanılgı kavramı, sistematik yanılgı, yanılgı ergonomisi, tasarım, üretim, deneme gibi yanılgılar kapsamında göstergeler ve kontrolleri incelenecektir. İnsan-makina iletişiminde arayüz tasarımı garfik ve semboller ele alınacaktır.

Zorunlu

ETB 330 Prototip Yapım Teknikleri 4(2+4+0) ECTS 5,00Bir endüstri ürününün, gerekli 1/1 ölçekli üretim resminden oluşan parçaların yapımı için çeşitli malzemelerden üç boyutlu model yapım yöntemleri ile kalıp alma teknikleri bu ders kapsamı içinde model atölyesinde uygulamalı olarak anlatılır.

Zorunlu

ETB 362 Proje IV 5(4+2+0) ECTS 10,00Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış ile- tasarımlarının öğrenciler tarafından 4. projenin ağırlığına ve özelliklerine göre güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Zorunlu

ETB 443 Karşılaştırmalı Tasarım Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Tasarımın oluşum ve gelişim süreci içinde; Tasarım-Yapım ve Kullanım aşamalarında, görünen ve görünenin ardındaki çeşitli etmenleri ve kesişen disiplinleri; Sosyo Ekonomik, Sosyo Kültürel, Teknolojik ve Sanatsal v.b. çeşitli bakış açıları ile ele alarak diğer sanat dalları ile karşılaştırmalı olarak interaktif bir yöntem ile Neden-Sonuç ilişkilerini sorgulayıp, ilişkileri kurarak senteze ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu disiplin Görsel-İşitsel örneklemeler yardımı ve öğrencinin aktif katılımı ile interaktif (Etkileşimli) bir metot ile işlenecektir.

Zorunlu

ETB 463 Proje V 5(4+2+0) ECTS 10,00Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış ile- tasarımlarının öğrenciler tarafından 5. projenin ağırlığına ve özelliklerine göre güdümlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Zorunlu

HUK 407 Fikri ve Sınai Haklar 2(2+0+0) ECTS 2,00Telif hakları anlaşmaları ve bilgi ve veri bankalarının korunması,fikir ve sanat eserleri kanunu, orijinal eser kavramı, teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, m,arkalar, patentler, sınai tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınai hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar ve iş akdi.

Zorunlu

 ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.

Zorunlu

ETB 492 Bitirme Projesi 3(3+0+0) ECTS 15,00Endüstri yardımı ile çok sayıda üretilecek ürünlerin -bilgi ve eğitim yolu ile çağdaş ve özgün bir anlayış ile- tasarımlarının öğrenciler tarafından, proje hocalarından oluşan jüri denetiminde yarı bağımsız bir şekilde profesyonel hayatla özdeş projelerin gerçekleşmesini sağlamak.

Zorunlu

D00035 Bölüm Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Bölüm Seçmeli
ETB 203 Konstrüktif Resim 3(3+0+0) ECTS 5,00Ürünlerin ve nesnelerin tasarımlamadan başlayarak üretim sürecine kadar olan tüm aşamalarındaki teknik resimlerinin çizilmesi için gerekli temel ve ileri bilgilerin verilmesi. Ölçme ve ölçülendirme teknikleri ile ürün, yapı ve hacim görünüşlerinin gerçek boyutlarının büyültme veya küçültme tekniklerinin anlatılması. Dağıtılmış perspektif ve montaj şemalarının teknik çizimlerinin anlatılması.

Bölüm Seçmeli

ETB 223 Cam Tasarımı ve Teknolojisi 3(3+0+0) ECTS 5,00Ürün tasarımında önemli bir yeri olan cam malzemenin tanıtımı, uygulanma alanları ve kalıpla cam şekillendirme, füzyon gibi uygulama yöntemleri bu dersin konusudur.

Bölüm Seçmeli

ETB 331 Biyotasarım 3(3+0+0) ECTS 5,00Endüstri ürünleri tasarımında biyoloji büyük yer almaktadır. Doğadaki yaşam formlarından örnek alınarak tasarım formları ve detayları çözülmektedir. Canlı ya da cansız sistemler ürün tasarımının kimi zaman büyük temelini oluşturmaktadır. Bunları görmek ve anlamak, yapılan tasarım örnekleri üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla ürünlerin göstergeleri, metaforları, morfolojileri üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Bölüm Seçmeli

 ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi
ETB 335 Kent Mobilyaları Tasarımı 3(3+0+0) ECTS 5,00Kentlerin imajlarını oluşturan doğal, kültürel ve endüstriyel değerlerin incelenmesi. Kent imajıyla bütünlük sağlayacak kent mobilyalarının tasarlanması.

Bölüm Seçmeli

ETB 435 Endüstriyel Mobilya 3(3+0+0) ECTS 5,00Mobilya tanım ve kapsamına giren ögeleri, insan – strüktür – kurgu ve biçim açılarından ele alıp, tüm etken faktörleri ve temel değerleri belirleyerek, toplu üretimin gerektirdiği koşullar içinde tanım – tasarım – proje ve modelleme aşamalarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yardımıyla yaratıcı sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bölüm Seçmeli

ETB 232 Ambalaj Tasarımı 3(3+0+0) ECTS 5,00Endüstri ürünleri tasarımı bir kabuk tasarımıdır. Ambalajlama bir sanat olduğu kadar da bilimdir. Üretimde fabrikadan çıkan mamul, bir endüstri ürünü, ambalajlanmadan çıkamaz. Fabrikadan çıkan bir televizyonun ya da bir deterjanın ambalajı olmak zorundadır. Uluslararası anlamda, ambalaj gereksinimleri, çevresel faktörler ele alınarak insan-çevre ilişkilerinde ambalajlama örneklerle ve yapılan araştırma çalışmalarıyla işlenecektir.

Bölüm Seçmeli

ETB 324 Ulaşım Araçları Tasarımı 3(3+0+0) ECTS 5,00Günümüzde büyük ve küçük çapta yaşamsal alanların kentsel ağı içinde hareketi sağlaması için gerekli sistemlerin ve sistem ürünlerinin irdelenmesini kapsamaktadır. Kalabalık ülkeler ve kentler, uzaklık, hızlılık, kaynaklar, vb. kavramların ortaya çıkardığı ihtiyaçlar karşısında, toplu taşımacılık büyük önem kazanmaktadır. Ulaşım araçlarının, ortak yaşamsal alanda, insan-çevre ilişkileri ve gereksinimleri irdelenecektir.

Bölüm Seçmeli

ETB 326 Sürdürülebilir Tasarım 3(3+0+0) ECTS 5,00Günümüzde endüstri ürünleri tasarımında “sustainable design” denilen uluslararası bir kavram ve tasarım biçimi kirlilik ve kaynakların bitimi nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Artık yeşil tasarımsız bir ürün düşünülmesi neredeyse olanaksızdır. Bu konuda, öğrencileri bilinçlendirmek, yetiştirmek ve bazı kavramları ürüne yansıtmaları amacıyla geri-dönüşüm gibi bilgileri projelerine işlemesine yöneliktir. Gelecekte bir tasarımcı olarak, ürün tasarlarken çevresel koşulları düşünerek evrensel tasarımlara çevre faktörünü birincil olarak ele almaları sağlanacaktır.

Bölüm Seçmeli

ETB 414 Endüstri Ürünleri Tasarımında Portfolyo 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders içeriğinde, öğrencinin yetenek ve becerilerin tanıtılmasının önemi ve yöntemi, tasarım öğrencileri için tasarımcı – müşteri kavramının yeniden oluşturulması, sundukları / sunacakları tasarım hizmetinin, müşteri ile ilişkisinin en doğru şekilde kurulması amaçlanmaktadır.

Bölüm Seçmeli

ETB 420 Tasarım Eğilimleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Sanayi devriminden bugüne yaşanan dönemsel eğilimlerin ve değişimlerin, ürünün strüktürel, kültürel, düşünsel, ekonomik, toplumsal altyapı üzerine etkileri ve ürünün geçirdiği evrelerin teknolojiler ile etkileşiminin örnekleri incelenmesi.

Bölüm Seçmeli

ETB 422 Üretim Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 5,00Üretim sistemlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Üretim Sürecinin adımları. Ürün tasarımı ve üretim süreç planlaması. Üretim süreçlerinde başarı kriterleri ve tasarımın etkisi. Üretim yönetiminde çağdaş yönelimler.

Bölüm Seçmeli

ETB 428 Ürün Pazarlama 2(2+0+0) ECTS 5,00Pazarlamanın ürün tasarımını belirleyici fonksiyonlarının ele alınıp incelenmesi.

Bölüm Seçmeli

ETB 438 Endüstri Tasarımında Kimlik 3(3+0+0) ECTS 5,00Tasarlanan yeni bir üründe bir kurumun yapısını, marka imajını, üretim felsefesini de içine alarak nasıl bir yol izleneceğinin yöntemleri anlatılır.,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

Bölüm Seçmeli

GİT 241 Görsel Dilin Anlatım Şekilleri 3(3+0+0) ECTS 5,00İnsanlığın iletişim tarihi içinde görsel dile verdiği önem ve kullanma biçimleri. Kültürlerin oluşturduğu görsel dilin, semantik ve ionik açıdan değerlendirilmesi. Sanat akımlarının oluşturduğu görsel dil ve farklı konulardaki dil oluşumunu sağlaması. Yaşam içinde görsel dilin kullanıldığı alanlar ve etkileşimi. Görsel dildeki amaç ve hedef. Günümüz toplu yaşam alanlarında, tanıtım, pazarlama ve reklama yönelik alanlardaki görsel dilin yapısı bu dersin açılımı içinde yer alır. Dersin uygulama kısmında ise görsel dili oluşturan iki boyutlu çalışmalar (örneğin logo. amblem çalışmaları. dergi-gazete ilanlarının hazırlanması ve fotoğraf ile anlatımlar) yer alacaktır. Bu sayede öğrenciler teoride öğrendiklerini, detaylarıyla birlikte uygulama imkanı elde edeceklerdir.

Fakülte Seçmeli

GRA 205 Temel Fotoğraf 3(2+0+2) ECTS 5,00Fotoğrafın tarihi gelişimi. Fotoğraf makinesinin doğuşu, gelişmiş bir makinenin anatomisiyle farklı özellikteki diğer makineleri tanıma. Işık ve zaman açısından fotoğrafın optik değerleri ve objektif sistemleriiyle konuma göre kullanım biçimleri. Film’in doğuşu ve gelişimi. Siyah-beyaz filmden renkli filme geçiş. Negatif film ve saydam filmler. Kullanım yerlerine göre filmlerin özellikleri. Filmde uluslararası normlara göre hassaslık değerleri. Fotoğrafta ışık ve ton değerleri. Stüdyo ve dış mekan çekimleri.

Fakülte Seçmeli

GS 307 Yaratıcı Yazarlık 3(3+0+0) ECTS 5,00Türk ve dünya edebiyatının önemli eleştirmen, yazar ve düşünürlerinin irdelenmesi. Cumhuriyet dönemi edebiyatının izinin sürülmesi ve yaratıcı etkinliklerde bulunulması.

Fakülte Seçmeli

STR 115 Sanat Kavramları 3(3+0+0) ECTS 5,00Estetik kavramlara dayanarak sanat kavramlarını açıklamak ve irdelemek amacını taşıyan bir derstir. Güzel sanatlar alanında özellikle resim ve müzik dallarında sanatın tanımından başlayarak sanatın duygusu, amacı, işlevi, yapısı, özellikleri ve türleri hakkında bilgilerin verildiği derste, tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze dek uzayan tarihsel süreç içinde sanatın gelişimi ve değişimi gösterilecektir. Sanatın, doğa, toplum, ahlak, özgürlük, bilim, endüstri ve teknik ile olan ilişkisi ile diğer tüm sanat kavramlarının örneklerle gösterildiği bir derstir.

Fakülte Seçmeli

GİT 246 Kısa Film Yapımı 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin ilk bölümünde farklı bölümlerden öğrenciler, kısa film yapım aşamaları hakkında bilgilendirilerek, kendi kısa filmlerini oluşturmaya yönlendirilirler. Dersin ikinci bölümünde öğrenciler kendi aralarında çekim ekipleri oluşturarak edindikleri bilgileri uygulamaya koyarlar. Senaryo yazımı, çekim ve kurgu aşamalarını uygulamaya koyan öğrenciler ders sonunda oluşturdukları kısa filmleri gösterime sunarlar ve kendi aralarında tartışırlar.

Fakülte Seçmeli

GİT 356 Çağdaş ve Klasik Avrupa Sineması 3(3+0+0) ECTS 5,00Avrupa sinemasının karışlaştırmalı olarak incelenmesi bu sinemanın kaynakları ve akımlarını anlamak açısından önemlidir. Bu ders kapsamında Frederico Fellini, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Passolini, Michelangelo Antonioni gibi klasik İtalyan yönetmenlerinin sinemasal üslubu ve önemli filmleri Giuseppe Tornatore, Ferzan Özpetek, Marco Carniti, Matteo Garrone gibi çağdaş yönetmenlerin filmleriyle karşılaştırılacaktır. Aynı zamanda Avrupa sinemasının tarihsel gelişimi ve önemli sinema akımları da paralel olarak tartışılacaktır. Dersin içeriği filmlerin sunumu, karşılaştırmalı olarak tartışılması ve genel değerlendirme şeklinde ilerleyecektir.

Fakülte Seçmeli

GS 308 Drama ve Oyunculuk 3(1+4+0) ECTS 5,00Ders, dans ve müzik ritüellerinden doğan tiyatronun Antik Yunan’dan günümüze geçirdiği evrelerin anlatılmasını, toplumun sanatını, sanatın toplumu etkileyen dinamiklerinin incelenmesini, oyun kurmayı, karakter yaratma tekniklerinin uygulanmasını içerir.

Fakülte Seçmeli,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

RES 336 Renk ve Işık Bilgisi 3(3+0+0) ECTS 4,00Renk kavramı. Rengin fiziksel yönden oluşumu. Renk tayfı kavramı. Spektral renkler. Rengin psikolojik yönden incelenmesi. Renklerin sıcak-soğuk ve tamamlayıcı renkler olarak guruplandırılması. Kontrast renkler ve insan psikolojisi üzerindeki etkisi. Rengin ışıksal değerleri ve renk karışımlarının dalga boyuna göre bıraktığı etki. Boya renklerle ışıksal renklerin arasındaki karışım farkı. Rengin boya olarak açılımı ve pigment yapısı. Doğal boyalardaki renk ve pigment değerleriyle, kimyasal yolla elde edilen boyalardaki pigment değerlerin renk olarak etkisi ve kalıcılığı.

Fakülte Seçmeli

STR 122 Teknoloji ve Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Günümüzde teknolojinin büyük gelişimi sanatı da etkilemiştir çağdaş sanatın gereksinimlerinden biri de teknolojidir. Sanatın ve yaratıcılığın da teknolojiyi nasıl etkilediğinin yanında çağdaş sanat akımlarının en son teknolojiyi nasıl kullandıkları da irdelenecektir.

Fakülte Seçmeli

STR 130 Çağdaş Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Neo-Klasizm, Romantizm, Realizm, Sembolizm, Empresyonizm, Neo-Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Dada, Sürrealizm, Soyut sanat, Pop Art, Noeuveau Realizm, Op-Art, Minimalizm, Kavramsal sanat, Neo-Ekspresyonizm konuları yanında Avant-garde sanat akımlarını (All-Over, Art Brut…(1940), Asamblaj, Damlatma Tekniği, Kinetik Sanat, Yeni Dada…(1950), Anlatı Sanatı, Dekolaj, Fluxus, Funk, Gövdesel sanat (Body Art), Oluşum (Happening), Hiperrealizm, Land Art (Arazi Sanatı), Performans, Video, Postmodernizm…(1960), Düzenlenmiş Fotoğraf, Yerleştirilmiş Yapıt(Enstalasyon)…(1970), Özgür Figürasyon, Simülasyonizm, Yeni Kitsch….(1980)) içine alarak güncel sanatı içerir. Fakülte Seçmeli

Fakülte Seçmeli

TAS 301 Tasarım Felsefesi 3(3+0+0) ECTS 5,0021.yüzyıl bir bilgi çağı olarak başlamıştır. 21. yüzyıl’da birkaç yüzyıldır doğa bilimlerinde egemen olan pozitifleşme eğilimi değişmekte ve yeni bir gerçekçilik anlayışı ile bir birlikte yeni bir bilgi metodolojisi oluşmaktadır. Yüzyıllar boyu insan ve dünya ikilemi iki karşıt varlık alanı olarak ele alınırken, bugün bireysel bilinç, evrensel bir akla dönüşmüş ve dünya küreselleşmiştir. Evrensel akıl ve dünya özdeşliğinde kozmik bir bilgisel yapı oluşur; bu da tasarımsal gerçekliktir. Tasarım felsefesi bu gerçekliği ele alır.

Fakülte Seçmeli

U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Almanca’ ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli

ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Üniversite Seçmeli

 ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.

Üniversite Seçmeli

ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 Servis

Üniversite Seçmeli

CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Çince’ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli

CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

Üniversite Seçmeli

CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.

Üniversite Seçmeli

CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

FRA 101 Fransızca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Fransızca’ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.

Üniversite Seçmeli

FRA 102 Fransızca II 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

FRA 103 Fransızca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.

Üniversite Seçmeli

FRA 104 Fransızca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.

Üniversite Seçmeli,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

GS 105 (FA 105) Modern Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Modern sanatın öyküsünde, çağdaş sanatın ustalarının eserlerine bakılırken, “anlama” özelliğinin nasıl bir “ağ sistemi” gibi çalıştığını, resim sanatından örnekler üzerinde çalışılarak gösterilir. Öğrencilerin sezgilerini zorlayarak, onlardan resmin formal analizini, yorumunu yapmaları istenerek, soyutlama, vurgu, oran, çizgi, resmin duygusu gibi sanatsal kavramları kullanmaları, bu yolla sanat eleştirisi alanında gerekli kelime dağarcıklarını arttırmaları istenir. Sanatın günümüzde üstlendiği yeni roller, güncel sanat sergileri, kavramsal sanat yapıtları ve sanatçıların hayatları incelenerek anlatılır. Örnek: Fransız Kültür Merkezi, “Savaşçılar ve Savaşlar” başlıklı Forbin-Börtücene Sergisi. Modern sanatı gezerek, görerek, yaşayarak, sanatçı bakış açılarıyla tanışarak incelememizi yaparken amacımız olayları ve kişileri algılamada yeni bir bakış açısı sağlamak; empati yaparken farkındalıklarımızı geliştirmektir.

Üniversite Seçmeli

GS 301 Müzik 3(3+0+0) ECTS 5,00Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.

Üniversite Seçmeli

GS 305 (FA 305) Sanat Kültürü 3(3+0+0) ECTS 5,00Sanat nedir, sanatın sınıflandırılması, sanatın işlevi nedir, sanatın kaynakları nelerdir, klasik sanat, romantik sanat, soyut sanat, Fransız devriminin sanata etkisi, aydınlanma çağı, teknoloji ve sanat, endüstrinin sanata etkisi, sanatta modernizm bağlamında sanat kültürü eğitimi verilir.

Üniversite Seçmeli

GS 309 Dijital İllüstrasyon 3(2+0+2) ECTS 5,00Vectörel ve pixel mantığı ile çalışan grafik tasarım programlarının, dijital illüstrasyon uygulamalarına yönelik projeler eşliğinde öğretilmesi, dijital illüstrasyon alanında gerçekleştirilmiş özgün örneklerin sunumları ve kişisel yorum çalışmaları dersin içeriğini oluşturur.

Üniversite Seçmeli

ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders, İspanyolca’ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca’nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli

ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.

Üniversite Seçmeli

ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.

Üniversite Seçmeli,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Üniversite Seçmeli

ITA 101 İtalyanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İtalyanca’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.

Üniversite Seçmeli

ITA 102 İtalyanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

ITA 103 İtalyanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyanca’da konuşma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.

Üniversite Seçmeli

ITA 104 İtalyanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik bilgilerin de kazanılması amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

İNG 305 İngilizce V 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İNG 204 dersinin devamı niteliğinde olup, ön-orta seviyesinde İngilizce dersi verilmektedir. Öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu düzeyde öğrenciler, İngilizce ile daha etkin iletişim kurabilecekleri ve kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir seviyeye ulaşırlar.

Üniversite Seçmeli,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

JAP 101 Japonca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.

Üniversite Seçmeli

JAP 102 Japonca II 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japonca’da zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır.

Üniversite Seçmeli

JAP 103 Japonca III 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaları sağlanır.

Üniversite Seçmeli

JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir.

Üniversite Seçmeli

ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Üniversite Seçmeli,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

GS 302 Sahne Sanatları 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilere, sahne sanatları konusunda ön bilgiler sahne ve tiyatro tarihinden örneklerle verilir. Dünya tiyatro edebiyatından seçme eserler, Türkiye’de tiyatronun doğuşu ve sahne sanatlarının çeşitleri, tiyatro türleri ve müzikal oyunlar çeşitli eleştirmenlerin yazıları bağlamında ele alınıp incelenir.

Üniversite Seçmeli

GS 312 İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
GS 314 Arkeoloji ve Kültür 3(3+0+0) ECTS 5,00Ülkemizin sahip olduğu arkeolojik miras ve zenginliğin öğrenciye tanıtımı, tarihsel değerlerinin açıklanması, yeni yapılan arkeolojik kazılar ve bulgular hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi, arkeolojik alan ile ilgili kültürel açılım, arkeolojik devirler, buluntu objeler, sit alanları ve su altı arkeolojisi hakkında bilgilendirme.

Üniversite Seçmeli

GS 401 Sanat – Kültür – Estetik 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu dersin içeriğinde; antik dönemlerden bugüne, sanat, kültür ve estetik kavramları, toplumda ki yansımaları, bu kavramların yoksunluğunda toplumda ki değerler sisteminin negatif anlamda etkilenişi bir diğer konumuzdur. Ayrıca Sanat-Kültür-Estetik üzerine sanatçı ve düşünürlerin fikirleri, sosyal yaşamda ki etki ve tepkileri içeriklerden bir başkasıdır. Yine Sanayi Devrimi’nde ki önemli isimlerden olan, “sanayi estetik”ini kuran Jacques Vienot’dan bu yana, günümüz yaşamına değin, kazanılan estetik kavramları üzerinde durularak, bu kavramların ve uygulamaların sosyal yaşama olan katkıları irdelenecektir.

Üniversite Seçmeli

GS 402 Sanat ve İnsan 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin içeriğinde, güzel sanatların doğuşu, uygarlık tarihi boyunca gelişimi; siyasi tarih, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmelerin paralelinde analiz edilerek, düşünsel perspektiften ele alınmaya çalışacaktır. Sanat ve toplum arasında ki iletişim ve bağları, birey üzerindeki etkileri ve uygarlıkların gelişiminde ki rolleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Üniversite Seçmeli,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınır

Üniversite Seçmeli

İNG 306 İngilizce VI 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İNG 305 dersinin devamı niteliğinde olup, ön-orta seviyesinde İngilizce dersi verilmektedir. Öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yarıyıl sonunda öğrenciler bildik ve ilgi alanlarına giren konular üzerine yalın bir diyalog veya metin üretebilecekleri; bir olayı veya bir deneyimi anlatabilecek, bir beklentiyi betimleyebilecek ve bir projeye veya bir düşünceye ilişkin açıklamaları kısaca dile getirebilecekleri bir seviyeye ulaşırlar.

Üniversite Seçmeli

Uİ 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD’de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl ‘formüle’ edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.

Üniversite Seçmeli

HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.

Fazla Ders Yüklü Seçmeli,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans şartları ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programı ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans marmara ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans tezleri ,endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans odtü ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans programları ,endüstri ürünleri tasarım yüksek lisans ,endüstriyel ürün tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları ,odtü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuruları ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ders programı ,gazi üniversitesi endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans ,itü endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans başvuru koşulları,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031