Felsefe özel ders dönem ödevi proje

I. Yı
FEL 101-01/02

Felsefeye Giriş özel ders dönem ödevi proje,

303

Z

FEL 111-01/02

Eskiçağda Felsefe özel ders dönem ödevi proje,

404

Z

FEL 131-01/02

Bilgi Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

303

Z

FEL 141

Sokrates Öncesi Filozoflar özel ders dönem ödevi proje,

303

S

FEL 151

Platon özel ders dönem ödevi proje,

303

S

FEL 161

Aristoteles özel ders dönem ödevi proje,

Ortaçağ ve Rönesans’ta Felsefe özel ders dönem ödevi proje,

Mantık I özel ders dönem ödevi proje,

Varlık Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Felsefe Kavramları özel ders dönem ödevi proje,

Sanat Eserlerinde Felsefe Prob. özel ders dönem ödevi proje,

Helen-Roma Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Ortaçağ ve Rönesans Filozoflarından Seçme Metinler özel ders dönem ödevi proje,

17. Yüzyılda Felsefe özel ders dönem ödevi proje,

Değer Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Sanat Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

3

17.Yüzyıl Felsefe Metin. özel ders dönem ödevi proje,

Latince I özel ders dönem ödevi proje,

Özgürlük Sorunu özel ders dönem ödevi proje,

FEL 281-01 özel ders dönem ödevi proje,

Eski Yunanca I özel ders dönem ödevi proje,

18. Yüzyılda Felsefe özel ders dönem ödevi proje,

Bilim Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Etik özel ders dönem ödevi proje,

Felsefede Metin Okuma II özel ders dönem ödevi proje,

Metot Sorunu . özel ders dönem ödevi proje,

18.Yüzyıl Felsefe Met. özel ders dönem ödevi proje,

Latince II özel ders dönem ödevi proje,

Eski Yunanca II özel ders dönem ödevi proje,

19. Yüzyılda Felsefe özel ders dönem ödevi proje,

Yab. Dilde Fel.Met. I özel ders dönem ödevi proje,

19. Yüzyıl Felsefe Met. özel ders dönem ödevi proje,

Latince III özel ders dönem ödevi proje,

Dil Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Tarih Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Türk Düşünce Tarihinde Felsefe özel ders dönem ödevi proje,

Eski Yunanca III özel ders dönem ödevi proje,

3

20. Yüzyılda Felsefe özel ders dönem ödevi proje,

Yab. Dilde Fel.Met. II özel ders dönem ödevi proje,

Mantık II özel ders dönem ödevi proje,

Latince IV özel ders dönem ödevi proje,

20. Yüzyıl Felsefe Metinleri I

İnsan Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Toplum Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Meslek Etikleri özel ders dönem ödevi proje,

Eski Yunanca IV özel ders dönem ödevi proje,

20. Yüzyılda Felsefe II özel ders dönem ödevi proje,

Yab. Dilde Fel.Met. III özel ders dönem ödevi proje,

20. Yüzyıl Felsefe Metinleri II özel ders dönem ödevi proje,

Hukuk Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

İnsan Hakları özel ders dönem ödevi proje,

Siyaset Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Gösterge Kuramları özel ders dönem ödevi proje,

Günümüzde Felsefe özel ders dönem ödevi proje,

Yab. Dilde Fel.Met. IV özel ders dönem ödevi proje,

Eleştiri Kuramları özel ders dönem ödevi proje,

Türk Kamu Hay. Fels. Probl. özel ders dönem ödevi proje,

Devlet Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

Zihin Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,

S

Diğer Bölümler İçin Açılan Seçmeli Dersler özel ders dönem ödevi proje,

Felsefeye Giriş (Psikoloji) özel ders dönem ödevi proje,

Felsefeye Giriş (Sosyoloji) özel ders dönem ödevi proje,

Felsefeye Giriş özel ders dönem ödevi proje,

Felsefeye Giriş özel ders dönem ödevi proje,

Mantığa Giriş (Sosyoloji) özel ders dönem ödevi proje,

Felsefe Tarihi I (Sosyoloji, Psikoloji) özel ders dönem ödevi proje,

303

S

303

S

FEL 253

Değer Felsefesi (Sosyoloji) özel ders dönem ödevi proje,

Felsefe Problemleri özel ders dönem ödevi proje,

Mantık (Sosyoloji, Psikoloji) özel ders dönem ödevi proje,

Tarih Felsefesi (Tarih) özel ders dönem ödevi proje,

İleri Mantık (Sosyoloji) özel ders dönem ödevi proje,

S

FEL 491

Aktüel Problemler

1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem
PH101 Antik Felsefe Tarihi I özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
PH105 Mantık I özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
PH109 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Iözel ders dönem ödevi proje,
2+0+0 2 Zorunlu 1
PH111 Felsefeye Giriş I 0+0+0 3 Zorunlu 1
PH123 Yönt. Konf: Sos. Bil. Eleştirel Okuma I 1+0+0 1 Zorunlu 1
PH125 Tarih ve Yazımı I 1+0+0 1 Zorunlu 1
PH127 Edebiyat: Söylence ve Gerçeklik Iözel ders dönem ödevi proje,
1+0+0 1 Zorunlu 1
PH179 Türkçe 5+0+0 5 Zorunlu 1
PH107 Felsefe Tarihi Metinleri Iözel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH113 Yunanca Felsefe Kavramlarına Giriş I 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH102 Antik Felsefe Tarihi II 3+0+0 3 Zorunlu 2
PH106 Mantık II 3+0+0 3 Zorunlu 2
PH110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 2 Zorunlu 2
PH112 Felsefeye Giriş II 3+0+0 3 Zorunlu 2
PH120 Türkçe II 2+0+0 2 Zorunlu 2
PH124 Yönt. Konf: Sos. Bil. Eleştirel Okuma II 1+0+0 1 Zorunlu 2
PH126 Tarih ve Yazımı II 1+0+0 1 özel ders dönem ödevi proje,
Zorunlu 2
PH128 Edebiyat: Söylence ve Gerçeklik II 1+0+0 1 Zorunlu 2
PH108 Felsefe Tarihi Metinleri II özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
PH114 Yunanca Felsefe Kavramlarına Giriş IIözel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem
PH201 Ortaçağ Felsefesi ve Rönesans özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
PH205 Etik özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
PH221 Epistemoloji özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
PH211 Latince Felsefe Kavramlarına Giriş I özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH217 Presokratikler özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH225 Çeviri ve Sorunları özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH227 Şiir ve Felsefe özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH229 Aristoteles özel ders dönem ödevi proje,
0+0+0 3 Seçmeli 1
PH231 Sinema ve Felsefe özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH233 Tiyatro ve Felsefe özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH235 Çocuk Psikolojisi özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH237 Yunanca Felsefe Kavramları özel ders dönem ödevi proje,
III 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH243 Felsefe Metinleri özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
R283 Siyaset Kuramları özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH202 İslam Felsefesi 3+0+0 özel ders dönem ödevi proje,
3 Zorunlu 2
PH204 Ontoloji özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 2
PH206 Estetik 3+0+0 özel ders dönem ödevi proje,
3 Zorunlu 2
PH212 Latince Felsefe Kavramlarına Giriş II 0+0+3 3 Seçmeli 2
PH222 Stoa Felsefesi 3+0+0 3özel ders dönem ödevi proje,
Seçmeli 2
PH224 Platon ve Aristoteles özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
PH228 Psikanaliz ve Felsefe özel ders dönem ödevi proje,
0+0+0 3 Seçmeli 2
PH236 Felsefenin Sonlanması özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
PH238 Yunanca Felsefe Kavramları IV özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
PH240 Kümeler Teorisi 3+0+0 3 özel ders dönem ödevi proje,
Seçmeli 2
PH242 Felsefede Metin Çözümlemeleri özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem
PH303 Siyaset Felsefesi I özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
PH305 Bilim Tarihi ve Felsefesi I özel ders dönem ödevi proje,
0+0+0 3 Zorunlu 1
ERA01602 Ahlak ve Siyaset Felsefesi özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA01603 Genel Felsefe özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA1610 Le Cogito (Cogito) özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA1611 Sur Everroes: Epitome de la Metaphsique 3+0+0 özel ders dönem ödevi proje,
3 Zorunlu 1
ERA1616 İnanç ve Bilgi 3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA1617 Ortaçağda Felsefe ve Dinler özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA1620 Platon’un Devlet Adamı Diyaloğu özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA1621 Aristoteles’in Ruh Üzerine’si özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA3601 Demokrasi, Otonomi ve Temsil özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA3602 Nihilizm özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA5601 Çağdaş Dünyanın Problemleri ve Tartş.özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
ERA7603 Bilimler Tarihi: Tıp Tarihi 3+0+0 3 Zorunlu 1
FILO2003 Bilim ve Teknikte Etik Problemler özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
FILO2250 Alman İdealizmin Temel Problemleri özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
FILO2290 Felsefe Tarihi Problemleri özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 1
FILO2360 Temel Siyaset Felsefesi Problemleri 3+0+0 3 Zorunlu 1
PH301 Modern Felsefenin Başlangıçları 0+0+0 3 Zorunlu 1
COM111 Sanat Tarihi 2+0+0 2 Seçmeli 1
ERA01604 Hukuk Felsefesi 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA01607 Ortaçağ Felsefesi 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA01612 İbni Sina Metinleri 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA01614 İspanyolca I 2+0+0 2 Seçmeli 1
ERA01615 Görüntünün Yapısal Tarihi 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA01618 Ortaçağda Felsefe ve Dinler 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA01619 Ortaçağ Fel. Karş. İncelemesine Giriş 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA03603 Bazı Filozof Olmayanların Felsefesi 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA05602 Siyaset Felsefesi 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA05603 Etik Doktrinleri 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA05604 Felsefi Analiz 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA07601 Edilgilerin Mantığı 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA07602 Felsefe Tarihi: Saf Aklın Eleştrisi 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH241 Aristoteles’in Poetikası ve Retoriği 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH313 Fenomenoloji ve Psikoloji 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH315 Osmanlı Paleografyası I 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH317 Simgesel ve Felsefe 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH329 İngiliz Ampirizmi 0+0+0 özel ders dönem ödevi proje,
3 Seçmeli 1
PH331 Psikolojide Cinsiyet Sorusu özel ders dönem ödevi proje,
0+0+0 3 Seçmeli 1
PH341 Tıp ve Felsefe 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH343 Aristoteles: İlk Felsefe özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH345 Montaigne 3+0+0 3 Seçmeli 1
ERA03604 Yargı Sanatı 3+0+0 3 Zorunlu 2
ERA03605 Eloge du Paradoxe 3+0+0 3 Zorunlu 2
FILO1360 Felsefe ve Kültürler Arası Diyalog özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 2
FILO2190 Temel Ahlak Felsefesi Problemleri özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Zorunlu 2
FILO2200 Biomedikal Eğitim Temelleri 3+0+0 3 Zorunlu 2
FILO2600 So. Bilimlerde Felsefenin Temel Problemleri 3+0+0 3 Zorunlu 2
PH302 Modern Felsefenin Gelişmesi özel ders dönem ödevi proje,
0+0+0 3 Zorunlu 2
PH306 Bilim Tarihi ve Felsefesi II 0+0+0 3 Zorunlu 2
PH328 Din Felsefesi 3+0+0 3 Zorunlu 2
ERA03606 Yazı Atölyesi 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH310 Modern Felsefe Metinleri II 0+0+0 3 Seçmeli 2
PH311 Felsefe Metinleri 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH312 Spinoza 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH316 Osmanlı Paleografyası II 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH318 Kant Sorunsalları 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH332 Psikolokide Özne ve Öteki 0+0+0 4 Seçmeli 2
PH334 Türk Düşüncesi Tarihi Metinleri 0+0+0 3 Seçmeli 2
PH338 Estetik Sorunları 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH340 Felsefi Antropoloji 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH341 Plotin 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH342 19.YY Felsefe Metinleri 3+0+0 3 Seçmeli 2
PSY1332 Patolojik Psikoloji 3+0+0 3 Seçmeli 2
4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Krediözel ders dönem ödevi proje,
Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem
PH401 Tarih Felsefesi 3+0+0 3 özel ders dönem ödevi proje,
Zorunlu 1
PH403 Çağdaş Felsefe I 3+0+0 3 Zorunlu 1
PH406 Kant: Pratik Aklın Eleştrisi 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH409 19.YY Felsefi Metinleri 3+0+0 özel ders dönem ödevi proje,
özel ders dönem ödevi proje,
3 Seçmeli 1
PH495 Fels. Araş.: Antik Felsefe I özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PH497 Fels. Araş.: E. Bloch Umut İlkesi I özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PHI403 Fels. Araş.: Estetik ve Politika özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PHI409 Fels. Araş.: Bilim Felsefesi I özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 1
PHI411 Fels. Araş.: Felsefe ve Edebiyat 3+0+0 3 Seçmeli 1
PHI412 Fels. Araş.: Felsefe ve Edebiyat II 3+0+0 3 Seçmeli 1
PHI413 Fels. Araş.: Decartes’da Algı I 3+0+0 3 Seçmeli 1
PH404 Çağdaş Felsefe II 3+0+0 3 Zorunlu 2
PH417 Siyaset Felsefesi II 3+0+0 3 Zorunlu 2
PH414 Felsefi İncelemeler 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH421 Etik Problemleri 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH424 Lacan 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH428 Prikolojide Duygulanım 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH430 Felsefi Antropoloji 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH432 Nietzche’de Estetik ve Metafizik 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH433 Heidegger: Fenomenolojinin Temel Problemleri 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH434 Kant 3+0+0 3 Seçmeli 2özel ders dönem ödevi proje,

PH435 19.YY Felsefe Metinleri 3+0+0 özel ders dönem ödevi proje,
3 Seçmeli 2
PH436 Montaigne Oku.: Benlik Tapıncı ve Başkas 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH438 Montaigne’de Eğitim 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH440 Heidegger: Fenomenolojinin Temel Problemleri 3+0+0 3 Seçmeli 2
PH496 Fels. Araş.: Antik Felsefe II özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
PH498 Fels. Araş.: E. Bloch Umut İlkesi II özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
PHI404 Fels. Araş.: Modern Felsefe II özel ders dönem ödevi proje,
özel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
PHI405 Fels. Araş.: Estetik ve Politika II 3+0+0 3 Seçmeli 2
PHI407 Fels. Araş.: Bilim Felsefesi II 3+0+0 3 Seçmeli 2
PHI410 Fels. Araş.: Bilim Felsefesi II 3+0+0 3 Seçmeli 2
PHI414 Fels. Araş.: Decartes’da Algı IIözel ders dönem ödevi proje,
3+0+0 3 Seçmeli 2
PHI418 Felsefe Tarihi İncelemeleri 3+0+0 3 Seçmeli 2

303

Tags:

0+0+0 3 Seçmeli 1 PH231 Sinema ve Felsefe özel ders dönem ödevi proje0+0+0 3 Seçmeli 1 PH341 Tıp ve Felsefe 3+0+0 3 Seçmeli 1 PH343 Aristoteles: İlk Felsefe özel ders dönem ödevi proje0+0+0 3 Seçmeli 2 PH236 Felsefenin Sonlanması özel ders dönem ödevi proje0+0+0 3 Zorunlu 1 ERA01602 Ahlak ve Siyaset Felsefesi özel ders dönem ödevi proje0+0+0 3 Zorunlu 2 PH306 Bilim Tarihi ve Felsefesi II 0+0+0 3 Zorunlu 2 PH328 Din Felsefesi 3+0+0 3 Zorunlu 2 ERA03606 Yazı Atölyesi 3+0+0 3 Seçmeli 2 PH310 Modern Felsefe Metinleri II 0+0+0 3 Seçmeli 1+0+0 1 Zorunlu 1 PH179 Türkçe 5+0+0 5 Zorunlu 1 PH107 Felsefe Tarihi Metinleri Iözel ders dönem ödevi proje17. Yüzyılda Felsefe özel ders dönem ödevi proje18. Yüzyılda Felsefe özel ders dönem ödevi proje18.Yüzyıl Felsefe Met. özel ders dönem ödevi proje19. Yüzyıl Felsefe Met. özel ders dönem ödevi proje19. Yüzyılda Felsefe özel ders dönem ödevi proje2+0+0 2 Zorunlu 1 PH111 Felsefeye Giriş I 0+0+0 3 Zorunlu 1 PH123 Yönt. Konf: Sos. Bil. Eleştirel Okuma I 1+0+0 1 Zorunlu 1 PH125 Tarih ve Yazımı I 1+0+0 1 Zorunlu 1 PH127 Edebiyat: Söylence ve Gerçek20. Yüzyıl Felsefe Metinleri I İnsan Felsefesi özel ders dönem ödevi proje20. Yüzyıl Felsefe Metinleri II özel ders dönem ödevi proje20. Yüzyılda Felsefe II özel ders dönem ödevi proje3 17.Yüzyıl Felsefe Metin. özel ders dönem ödevi proje3 20. Yüzyılda Felsefe özel ders dönem ödevi proje3 Seçmeli 1 PH331 Psikolojide Cinsiyet Sorusu özel ders dönem ödevi proje3 Seçmeli 1 PH495 Fels. Araş.: Antik Felsefe I özel ders dönem ödevi proje3 Seçmeli 2 PH436 Montaigne Oku.: Benlik Tapıncı ve Başkas 3+0+0 3 Seçmeli 2 PH438 Montaigne'de Eğitim 3+0+0 3 Seçmeli 2 PH440 Heidegger: Fenomenolojinin Temel Problemleri 3+0+0 3 Seçmeli 2 PH496 Fels3 Zorunlu 1 ERA1616 İnanç ve Bilgi 3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA1617 Ortaçağda Felsefe ve Dinler özel ders dönem ödevi proje3 Zorunlu 2 PH204 Ontoloji özel ders dönem ödevi proje3 Zorunlu 2 PH212 Latince Felsefe Kavramlarına Giriş II 0+0+3 3 Seçmeli 2 PH222 Stoa Felsefesi 3+0+0 3özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH113 Yunanca Felsefe Kavramlarına Giriş I 3+0+0 3 Seçmeli 1 PH102 Antik Felsefe Tarihi II 3+0+0 3 Zorunlu 2 PH106 Mantık II 3+0+0 3 Zorunlu 2 PH110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih3+0+0 3 Seçmeli 1 PH202 İslam Felsefesi 3+0+0 özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH217 Presokratikler özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH225 Çeviri ve Sorunları özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH227 Şiir ve Felsefe özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH229 Aristoteles özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH233 Tiyatro ve Felsefe özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH235 Çocuk Psikolojisi özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH237 Yunanca Felsefe Kavramları özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PH345 Montaigne 3+0+0 3 Seçmeli 1 ERA03604 Yargı Sanatı 3+0+0 3 Zorunlu 2 ERA03605 Eloge du Paradoxe 3+0+0 3 Zorunlu 2 FILO1360 Felsefe ve Kültürler Arası Diyalog özel ders dönem öde3+0+0 3 Seçmeli 1 PH497 Fels. Araş.: E. Bloch Umut İlkesi I özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PHI403 Fels. Araş.: Estetik ve Politika özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PHI409 Fels. Araş.: Bilim Felsefesi I özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 1 PHI411 Fels. Araş.: Felsefe ve Edebiyat 3+0+0 3 Seçmeli 1 PHI412 Fels. Araş.: Felsefe ve Edebiyat II 3+0+0 3 Seçmeli 1 PHI413 Fels. Araş.: Decartes'da Algı I 3+0+0 3 Seçmeli 1 PH404 3+0+0 3 Seçmeli 1 R283 Siyaset Kuramları özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 2. Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem PH201 Ortaçağ Felsefesi ve Rönesans özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 3. Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem PH303 Siyaset Felsefesi I özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 PH114 Yunanca Felsefe Kavramlarına Giriş IIözel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 PH228 Psikanaliz ve Felsefe özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 PH238 Yunanca Felsefe Kavramları IV özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 PH240 Kümeler Teorisi 3+0+0 3 özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 PH498 Fels. Araş.: E. Bloch Umut İlkesi II özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 PHI404 Fels. Araş.: Modern Felsefe II özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Seçmeli 2 PHI405 Fels. Araş.: Estetik ve Politika II 3+0+0 3 Seçmeli 2 PHI407 Fels. Araş.: Bilim Felsefesi II 3+0+0 3 Seçmeli 2 PHI410 Fels. Araş.: Bilim Felsefesi II 3+0+0 3 Seçmeli 2 PHI414 3+0+0 3 Seçmeli 2 PHI418 Felsefe Tarihi İncelemeleri 3+0+0 3 Seçmeli 2 3033+0+0 3 Zorunlu 1 ERA01603 Genel Felsefe özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA1610 Le Cogito (Cogito) özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA1611 Sur Everroes: Epitome de la Metaphsique 3+0+0 özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA1620 Platon'un Devlet Adamı Diyaloğu özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA1621 Aristoteles'in Ruh Üzerine'si özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA3601 Demokrasi3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA3602 Nihilizm özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA5601 Çağdaş Dünyanın Problemleri ve Tartş.özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 ERA7603 Bilimler Tarihi: Tıp Tarihi 3+0+0 3 Zorunlu 1 FILO2003 Bilim ve Teknikte Etik Problemler özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 FILO2250 Alman İdealizmin Temel Problemleri özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 FILO2290 Felsefe Tarihi Problemleri özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 FILO2360 Temel Siyaset Felsefesi Problemleri 3+0+0 3 Zorunlu 1 PH301 Modern Felsefenin Başlangıçları 0+0+0 3 Zorunlu 1 COM111 Sanat Tarihi 2+0+0 2 Seçmeli 1 ERA01604 Hukuk Felsefesi 3+0+0 3 Zorunlu 1 PH105 Mantık I özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 PH109 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Iözel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 PH205 Etik özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 PH211 Latince Felsefe Kavramlarına Giriş I özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 PH221 Epistemoloji özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 1 PH305 Bilim Tarihi ve Felsefesi I özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 2 FILO2190 Temel Ahlak Felsefesi Problemleri özel ders dönem ödevi proje3+0+0 3 Zorunlu 2 FILO2200 Biomedikal Eğitim Temelleri 3+0+0 3 Zorunlu 2 FILO2600 So. Bilimlerde Felsefenin Temel Problemleri 3+0+0 3 Zorunlu 2 PH302 Modern Felsefenin Gelişmesi özel ders dönem ödevi 3+0+0 3 Zorunlu 2 PH206 Estetik 3+0+0 özel ders dönem ödevi proje303 S 303 S FEL 253 Değer Felsefesi (Sosyoloji) özel ders dönem ödevi proje303 S FEL 151 Platon özel ders dönem ödevi proje303 S FEL 161 Aristoteles özel ders dönem ödevi proje303 Z FEL 111-01/02 Eskiçağda Felsefe özel ders dönem ödevi proje303 Z FEL 141 Sokrates Öncesi Filozoflar özel ders dönem ödevi proje404 Z FEL 131-01/02 Bilgi Felsefesi özel ders dönem ödevi projeBilim Felsefesi özel ders donem ödevi projeDeğer Felsefesi özel ders dönem ödevi projeDevlet Felsefesi özel ders dönem ödevi projeDil Felsefesi özel ders dönem ödevi projeEleştiri Kuramları özel ders dönem ödevi projeEski Yunanca I özel ders dönem ödevi projeEski Yunanca II özel ders dönem ödevi projeEski Yunanca III özel ders dönem ödevi projeEski Yunanca IV özel ders dönem ödevi projeEtik özel ders dönem ödevi projeFEL 281-01 özel ders dönem ödevi projeFelsefe Kavramları özel ders dönem ödevi projeFelsefe Problemleri özel ders dönem ödevi projeFelsefe Tarihi I (SosyolojiFelsefede Metin Okuma II özel ders dönem ödevi projeFelsefeye Giriş (Psikoloji) özel ders dönem ödevi projeFelsefeye Giriş (Sosyoloji) özel ders dönem ödevi projeFelsefeye Giriş özel ders dönem ödevi projeGösterge Kuramları özel ders dönem ödevi projeGünümüzde Felsefe özel ders dönem ödevi projeHelen-Roma Felsefesi özel ders dönem ödevi projeHukuk Felsefesi özel ders dönem ödevi projeI. Yı FEL 101-01/02 Felsefeye Giriş özel ders dönem ödevi projeIII 3+0+0 3 Seçmeli 1 PH243 Felsefe Metinleri özel ders dönem ödevi projeİleri Mantık (Sosyoloji) özel ders dönem ödevi projeİnsan Hakları özel ders dönem ödevi projeLatince I özel ders dönem ödevi projeLatince II özel ders dönem ödevi projeLatince III özel ders dönem ödevi projeLatince IV özel ders dönem ödevi projeMantığa Giriş (Sosyoloji) özel ders dönem ödevi projeMantık (SosyolojiMantık I özel ders dönem ödevi projeMantık II özel ders dönem ödevi projeMeslek Etikleri özel ders dönem ödevi projeMetot Sorunu . özel ders dönem ödevi projeOrtaçağ ve Rönesans Filozoflarından Seçme Metinler özel ders dönem ödevi projeOrtaçağ ve Rönesans'ta Felsefe özel ders dönem ödevi projeOtonomi ve Temsil özel ders dönem ödevi projeözel ders dönem ödevi projeÖzgürlük Sorunu özel ders dönem ödevi projePH435 19.YY Felsefe Metinleri 3+0+0 özel ders dönem ödevi projePsikoloji) özel ders dönem ödevi projeS Diğer Bölümler İçin Açılan Seçmeli Dersler özel ders dönem ödevi projeS FEL 491 Aktüel Problemler 1. Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredi Toplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem PH101 Antik Felsefe Tarihi I özel ders dönem ödevi projeSanat Eserlerinde Felsefe Prob. özel ders dönem ödevi projeSanat Felsefesi özel ders dönem ödevi projeSeçmeli 2 PH224 Platon ve Aristoteles özel ders dönem ödevi projeSeçmeli 2 PH242 Felsefede Metin Çözümlemeleri özel ders dönem ödevi projeSiyaset Felsefesi özel ders dönem ödevi projeTarih Felsefesi (Tarih) özel ders dönem ödevi projeTarih Felsefesi özel ders dönem ödevi projeToplam Kredi Zorunlu/Seçmeli Dönem PH401 Tarih Felsefesi 3+0+0 3 özel ders dönem ödevi projeToplum Felsefesi özel ders dönem ödevi projeTürk Düşünce Tarihinde Felsefe özel ders dönem ödevi projeTürk Kamu Hay. Fels. Probl. özel ders dönem ödevi projeVarlık Felsefesi özel ders dönem ödevi projeYab. Dilde Fel.Met. I özel ders dönem ödevi projeYab. Dilde Fel.Met. II özel ders dönem ödevi projeYab. Dilde Fel.Met. III özel ders dönem ödevi projeYab. Dilde Fel.Met. IV özel ders dönem ödevi projeZihin Felsefesi özel ders dönem ödevi projeZorunlu 1 PH403 Çağdaş Felsefe I 3+0+0 3 Zorunlu 1 PH406 Kant: Pratik Aklın Eleştrisi 3+0+0 3 Seçmeli 1 PH409 19.YY Felsefi Metinleri 3+0+0 özel ders dönem ödevi projeZorunlu 2 PH128 Edebiyat: Söylence ve Gerçeklik II 1+0+0 1 Zorunlu 2 PH108 Felsefe Tarihi Metinleri II özel ders dönem ödevi proje

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031