Fizik özel ders proje dönem ödevi

1. YARIYIL
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0221011 Fizik 1 özel ders proje dönem ödevi, 5 4 2 0 8
0221001 Matematik 1 özel ders proje dönem ödevi, 5 4 2 0 7
0241100 Genel Kimya özel ders proje dönem ödevi, 4 3 0 2 5
9051021 İleri İng 1 özel ders proje dönem ödevi, 3 3 0 0 3
9061011 Türkçe 1 özel ders proje dönem ödevi,
9011011 Atatürk İlkeleri özel ders proje dönem ödevi,
9981020 Temel Kültür özel ders proje dönem ödevi,

2. YARIYIL
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0221022 Fizik 2 özel ders proje dönem ödevi,
0221012 Fiz Lab 1 özel ders proje dönem ödevi,
0251312 Matematik 2 özel ders proje dönem ödevi,
9051022 İleri İng 2 özel ders proje dönem ödevi,
9061012 Türkçe 2 özel ders proje dönem ödevi,
9011012 Atatürk İlkeleri 2 özel ders proje dönem ödevi,

3. YARIYIL
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0222021 Fizik 3 özel ders proje dönem ödevi,
0222011 Fiz Lab 2 özel ders proje dönem ödevi,
0222031 Fizikte Mat Yönt özel ders proje dönem ödevi,
0222041 Fiz.Dif.Denk özel ders proje dönem ödevi,
Bölüm Kültür Dersi I özel ders proje dönem ödevi,
Serbest Seçimlik özel ders proje dönem ödevi,

4. YARIYIL
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0222022 Modern Fizik özel ders proje dönem ödevi,
0222012 Fiz Lab 3 özel ders proje dönem ödevi,
0222032 Klasik Mekanik özel ders proje dönem ödevi,
0222042 Termodinamik özel ders proje dönem ödevi,
9031150 Temel Bilg.Bilim özel ders proje dönem ödevi,
Bölüm Kültür Dersi II özel ders proje dönem ödevi,

5. YARIYIL
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0223011 Kuvantum Fiziği özel ders proje dönem ödevi,
0223231 Elektronik 1 özel ders proje dönem ödevi,
0223021 Fizikte Say.Çözüm. özel ders proje dönem ödevi,
Bölüm Kültür Dersi III özel ders proje dönem ödevi,
Seçimlik özel ders proje dönem ödevi,

6. YARIYIL
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0223300 Kuantum Fiziği özel ders proje dönem ödevi,
0223012 Klasik EMT özel ders proje dönem ödevi,
0223052 Fotonik özel ders proje dönem ödevi,
Bölüm Kültür Dersi IV özel ders proje dönem ödevi,
Seçimlik özel ders proje dönem ödevi,

7. YARIYIL
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0224011 İstatistik Fiziğe Giriş özel ders proje dönem ödevi,
0224221 Çekirdek Fiz.1 özel ders proje dönem ödevi,
0224211 Katıhal Fiziği 1 özel ders proje dönem ödevi,
Üniversite Seçimlik özel ders proje dönem ödevi,

8. YARIYIL
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0224242 Temel Tanecikler özel ders proje dönem ödevi,
0221002 Bitirme Tezi özel ders proje dönem ödevi,

Seçimlik Dersler
KODU DERS ADI K T U L ECTS
0224212 Katıhal Fiziği 2 özel ders proje dönem ödevi,
0224222 Çekirdek Fiziği 2 özel ders proje dönem ödevi,
0224232 Elektronik 2 özel ders proje dönem ödevi,
0223241 Atom ve Molekül Fiziği özel ders proje dönem ödevi,
0224700 Dijital Elektronik özel ders proje dönem ödevi,
0223320 Fizikte Mat. Yönt. 2 özel ders proje dönem ödevi,
0223310 Fizikte Kıs. Tür. Dif. Denk. özel ders proje dönem ödevi,
0224300 Sıvı Hal Fiz. Giriş özel ders proje dönem ödevi,
0223330 Özel Rölativite Teorisi özel ders proje dönem ödevi,
0224340 Genel Rölativiteye Giriş özel ders proje dönem ödevi,
0224310 Çok Parçacyklı Sistemlere Giriş özel ders proje dönem ödevi,
0223400 Biyofizik özel ders proje dönem ödevi,
0223410 Güneş Enerjisi özel ders proje dönem ödevi,
0224780 Atmosfer Fiziği özel ders proje dönem ödevi,
0223440 Astrofizik özel ders proje dönem ödevi,
0224400 Spektroskopi özel ders proje dönem ödevi,
0224500 İnce Film Fiziğine Giriş özel ders proje dönem ödevi,
0224600 Sağlık Fiziği özel ders proje dönem ödevi,
0224730 Nanofizik ve Nanoteknoloji 1 özel ders proje dönem ödevi,
0224740 Nanofizik ve Nanoteknoloji 2 özel ders proje dönem ödevi,
0224750 Hidrojen Enerjisi özel ders proje dönem ödevi,
0223511 Ses Fiziği özel ders proje dönem ödevi,
0224630 Plazma Fiziğine Giriş özel ders proje dönem ödevi,
0224650 Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi özel ders proje dönem ödevi,
0223610 Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi özel ders proje dönem ödevi,
0224670 Atom ve Molekül Fiziği Lab özel ders proje dönem ödevi,
0224680 Çekirdek Fiziği Lab özel ders proje dönem ödevi,
0223700 Elektronik Lab 1 özel ders proje dönem ödevi,
0224710 Elektronik Lab 2 özel ders proje dönem ödevi,
0224720 Elektronik Lab 3 özel ders proje dönem ödevi,
0223470 Some Appl. of Physics in Everyday Phenomena özel ders proje dönem ödevi, 0 3
0223480 Some Appl. of Physics in Everyday Phenomena özel ders proje dönem ödevi, 0 3

0221901 Fizik 1 özel ders proje dönem ödevi,
0221903 Fizik 1 (BÖTE) özel ders proje dönem ödevi,
0221902 Fizik 2 özel ders proje dönem ödevi,
0221912 Fizik 2 özel ders proje dönem ödevi,
0221931 Yarıiletken Fiziği özel ders proje dönem ödevi,

Bölüm Kültür Dersi I özel ders proje dönem ödevi,
9052031 İngilizce Okuma ve Konuşma özel ders proje dönem ödevi,
0222510 Fiziğin Tarihsel Gelişimi özel ders proje dönem ödevi,
Bölüm Kültür Dersi II
0222480 Mesleki İngilizce özel ders proje dönem ödevi,
0222500 Mesleki Terminolojiözel ders proje dönem ödevi,
Bölüm Kültür Dersi III
0223490 Mesleki İngilizce 2 özel ders proje dönem ödevi,
0223510 Mesleki Terminoloji 2 özel ders proje dönem ödevi,
Bölüm Kültür Dersi IV
9053032 İş Hayatı İçin İngilizce özel ders proje dönem ödevi,
0223500 Elektrik Devrelerine Giriş özel ders proje dönem ödevi,

Tags:

0 3 0221901 Fizik 1 özel ders proje dönem ödevi0 3 0223480 Some Appl. of Physics in Everyday Phenomena özel ders proje dönem ödevi0221002 Bitirme Tezi özel ders proje dönem ödevi0221012 Fiz Lab 1 özel ders proje dönem ödevi0221902 Fizik 2 özel ders proje dönem ödevi0221903 Fizik 1 (BÖTE) özel ders proje dönem ödevi0221912 Fizik 2 özel ders proje dönem ödevi0221931 Yarıiletken Fiziği özel ders proje dönem ödevi0222011 Fiz Lab 2 özel ders proje dönem ödevi0222012 Fiz Lab 3 özel ders proje dönem ödevi0222031 Fizikte Mat Yönt özel ders proje dönem ödevi0222032 Klasik Mekanik özel ders proje dönem ödevi0222041 Fiz.Dif.Denk özel ders proje dönem ödevi0222042 Termodinamik özel ders proje dönem ödevi0222500 Mesleki Terminolojiözel ders proje dönem ödevi0222510 Fiziğin Tarihsel Gelişimi özel ders proje dönem ödevi0223012 Klasik EMT özel ders proje dönem ödevi0223021 Fizikte Say.Çözüm. özel ders proje dönem ödevi0223052 Fotonik özel ders proje dönem ödevi0223231 Elektronik 1 özel ders proje dönem ödevi0223241 Atom ve Molekül Fiziği özel ders proje dönem ödevi0223310 Fizikte Kıs. Tür. Dif. Denk. özel ders proje dönem ödevi0223320 Fizikte Mat. Yönt. 2 özel ders proje dönem ödevi0223330 Özel Rölativite Teorisi özel ders proje dönem ödevi0223400 Biyofizik özel ders proje dönem ödevi0223410 Güneş Enerjisi özel ders proje dönem ödevi0223440 Astrofizik özel ders proje dönem ödevi0223470 Some Appl. of Physics in Everyday Phenomena özel ders proje dönem ödevi0223500 Elektrik Devrelerine Giriş özel ders proje dönem ödevi0223510 Mesleki Terminoloji 2 özel ders proje dönem ödevi0223511 Ses Fiziği özel ders proje dönem ödevi0223610 Nükleer Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi özel ders proje dönem ödevi0223700 Elektronik Lab 1 özel ders proje dönem ödevi0224211 Katıhal Fiziği 1 özel ders proje dönem ödevi0224221 Çekirdek Fiz.1 özel ders proje dönem ödevi0224222 Çekirdek Fiziği 2 özel ders proje dönem ödevi0224232 Elektronik 2 özel ders proje dönem ödevi0224300 Sıvı Hal Fiz. Giriş özel ders proje dönem ödevi0224310 Çok Parçacyklı Sistemlere Giriş özel ders proje dönem ödevi0224340 Genel Rölativiteye Giriş özel ders proje dönem ödevi0224400 Spektroskopi özel ders proje dönem ödevi0224500 İnce Film Fiziğine Giriş özel ders proje dönem ödevi0224600 Sağlık Fiziği özel ders proje dönem ödevi0224630 Plazma Fiziğine Giriş özel ders proje dönem ödevi0224650 Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi özel ders proje dönem ödevi0224670 Atom ve Molekül Fiziği Lab özel ders proje dönem ödevi0224680 Çekirdek Fiziği Lab özel ders proje dönem ödevi0224700 Dijital Elektronik özel ders proje dönem ödevi0224710 Elektronik Lab 2 özel ders proje dönem ödevi0224720 Elektronik Lab 3 özel ders proje dönem ödevi0224730 Nanofizik ve Nanoteknoloji 1 özel ders proje dönem ödevi0224740 Nanofizik ve Nanoteknoloji 2 özel ders proje dönem ödevi0224750 Hidrojen Enerjisi özel ders proje dönem ödevi0224780 Atmosfer Fiziği özel ders proje dönem ödevi0251312 Matematik 2 özel ders proje dönem ödevi1. YARIYIL KODU DERS ADI K T U L ECTS 0221011 Fizik 1 özel ders proje dönem ödevi2. YARIYIL KODU DERS ADI K T U L ECTS 0221022 Fizik 2 özel ders proje dönem ödevi3 3 0 0 3 9061011 Türkçe 1 özel ders proje dönem ödevi3. YARIYIL KODU DERS ADI K T U L ECTS 0222021 Fizik 3 özel ders proje dönem ödevi4 3 0 2 5 9051021 İleri İng 1 özel ders proje dönem ödevi4. YARIYIL KODU DERS ADI K T U L ECTS 0222022 Modern Fizik özel ders proje dönem ödevi5 4 2 0 7 0241100 Genel Kimya özel ders proje dönem ödevi5 4 2 0 8 0221001 Matematik 1 özel ders proje dönem ödevi5. YARIYIL KODU DERS ADI K T U L ECTS 0223011 Kuvantum Fiziği özel ders proje dönem ödevi6. YARIYIL KODU DERS ADI K T U L ECTS 0223300 Kuantum Fiziği özel ders proje dönem ödevi7. YARIYIL KODU DERS ADI K T U L ECTS 0224011 İstatistik Fiziğe Giriş özel ders proje dönem ödevi8. YARIYIL KODU DERS ADI K T U L ECTS 0224242 Temel Tanecikler özel ders proje dönem ödevi9011011 Atatürk İlkeleri özel ders proje dönem ödevi9011012 Atatürk İlkeleri 2 özel ders proje dönem ödevi9031150 Temel Bilg.Bilim özel ders proje dönem ödevi9051022 İleri İng 2 özel ders proje dönem ödevi9052031 İngilizce Okuma ve Konuşma özel ders proje dönem ödevi9061012 Türkçe 2 özel ders proje dönem ödevi9981020 Temel Kültür özel ders proje dönem ödeviBölüm Kültür Dersi I özel ders proje dönem ödeviBölüm Kültür Dersi II 0222480 Mesleki İngilizce özel ders proje dönem ödeviBölüm Kültür Dersi II özel ders proje dönem ödeviBölüm Kültür Dersi III 0223490 Mesleki İngilizce 2 özel ders proje dönem ödeviBölüm Kültür Dersi III özel ders proje dönem ödeviBölüm Kültür Dersi IV 9053032 İş Hayatı İçin İngilizce özel ders proje dönem ödeviBölüm Kültür Dersi IV özel ders proje dönem ödeviSeçimlik Dersler KODU DERS ADI K T U L ECTS 0224212 Katıhal Fiziği 2 özel ders proje dönem ödeviSeçimlik özel ders proje dönem ödeviSerbest Seçimlik özel ders proje dönem ödeviÜniversite Seçimlik özel ders proje dönem ödevi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?