Gemi Makineleri ve Gemi Ulaştırma Mühendisliği Özel Ders Ödev proje

FIZ 101 (FIZ 101E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Fizik I (Physics I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

FIZ 101L (FIZ 101EL) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Fizik I Lab. (Physics I Lab.)

GEM 111 (GEM 111E)
Gemi Mühendisliğine Giriş (Introduction to Naval Architecture) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
2

KIM 101E
General Chemistry I Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

KIM 101EL
General Chemistry I Lab. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Z (C)
1
BIL 101E
Intr. to Comp. and Info. Sys. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
1
MAT 261 (MAT 261E)
Lineer Cebir (Linear Algebra) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

1
MAT 103 (MAT 103E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Matematik I (Mathematics I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

TB
Z (C)
1
English Course I (English Course I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
ING 101
English I Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ING 102
English II Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Teknik Resim (Technical Drawing)Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Z (C)
2
MAT 104 (MAT 104E)
Matematik II (Mathematics II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

FIZ 102E
Physics II Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

FIZ 102EL
Physics II Lab. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

2
STA 201 (STA 201E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Statik (Statics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

BIL 106E
Intr. to Sci & Eng Comp. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

English Course II (English Course II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
S (E)
ING 102
English II Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ING 103A
Creative Writing Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB
Z (C)
2
ING 103AC
Urban Ecology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ING 103AD
Advanced English for Engineers Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB
Z (C)
2
ING 103B
Business English Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ING 103C
Great Moments in Science Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ING 103G
Business Communications Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
C)
2
ING 103H
Public Presentations Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ING 103I
Short Stories Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

2
ING 103L Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Mythology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

2
ING 103N
Film Studies Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Z (C)
2
ING 103O
Psychology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

2
ING 103P
Poetry Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Z (C)
2
Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst)
MAT 201E
Differential Equations Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

3
DNK 201E
Dynamics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Z (C)
3
GEM 211 (GEM 211E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Gemi Geometrisi (Ship Geometry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

2
MT
Z (C)
3
MAL 201 (MAL 201E)
Malzeme Bilimi (Material Science) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

3
MUK 203 (MUK 203E)
Mukavemet I (Strength of Materials I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

TM
Z (C)
3
MAT 202 (MAT 202E)
Sayısal Yöntemler (Numerical Methods) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

3
3.yy Seçime Bagli Ders (TB) (3rd Semester Elective Course (TB))Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
S (E)
FIZ 201 (FIZ 201E)
Modern Fizik (Modern Physics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Günlük Yaşamımızda Fizik (Physics in Our Daily Life) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

KIM 202 (KIM 202E)
Fiziksel Kimya (Physical Cehemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

3
KIM 203 (KIM 203E)
Analitik Kimya (Analytical Chemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
)
3
KIM 204 (KIM 204E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Genel Kimya II (General Chemistry II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

3
KIM 205 (KIM 205E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Organik Kimya (Organic Chemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

S (E)
3
KIM 207 (KIM 207E)
İnorganik Kimya (Inorganic Chemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

KIM 208 (KIM 208E)
İleri Organik Kimya (Advanced Organic Chemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

S (E)
3
MAT 106 (MAT 106E)
Analitik Geometri&Vektör Hesabı (AnlyticGeometry&Vector Calc.) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
MAT 205 (MAT 205E)
Kompleks Fonk Teorisi (Theory of Complex Functions) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
)
3
MAT 206 (MAT 206E)
Mühendislikte Bulanık Mat (Fuzzy Mathematics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

3
MAT 208 (MAT 208E)
Bilim ve Matematik Tarihi (Science& History of Mathematics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

3
MAT 271 (MAT 271E)
Olasılık ve İstatistik (Probability and Statistics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

MAT 301 (MAT 301E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Kısmi Türevli Dif. Denk. (Partial Diff.Equations) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

3
MAT 427E (MAT 427E)
Algebra II (Algebra II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

TB
S (E)
3
MAT 447 (MAT
İntegral Denklemler Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

(Integral Equations) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
MAT 495 (MAT 495E)
Temel Cebirsel Topoloji (Basic Algebrial Topology) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

S (E)
3
Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst)
AKM 205 (AKM 205E)
Akışkanlar Mekaniği (Fluid Mechanics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Z (C)
4
ING 201 (ING 201)
English III (English III) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

4
GEM 222 (GEM 222E)
Gemi Yapı Elemanları (Ship Construction) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
)
4
MUK 204 (MUK 204E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Mukavemet II (Strength of Materials II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

TER 201 (TER 201E)
Termodinamik (Thermodynamics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 212 (GEM 212E)
İmal Usulleri (Manufacturing Processes) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

4th Semester Elective Course (TM) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
S (E)
GEM 214E
Engineering Measurements Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Heat Transfer In Engineering Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst)
GEM 311 (GEM 311E)
Gemi Makinaları I (Ship Engines I)Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 321 (GEM 321E)
Gemi Teorisi (Ship Theory) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 331 (GEM 331E)
Gemi İşletmeciliği (Shipping Economics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

5
GEM 341E
Ship Hydrodynamics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Z (C)
5
TUR 101 (TUR 101)
Türkçe I (Turkish I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

5.yy Seçime Bagli Ders (ITB) (5th Semester Elective Course (ITB))
S (E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
DEN 311E
Maritime Law Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Diğer Dersler (Other Courses)

Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst)
EKO 201E
Economics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

6
GEM 322 (GEM 322E)
Gemi Mukavemeti (Strength of Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

6
GEM 312 (GEM 312E)
Gemi Yardımcı Makinaları (Ship Auxillary Engines) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

6
GEM 342E
Ship Design Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

TUR 102 (TUR 102)
Türkçe II (Turkish II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

6
6.yy Zorunlu Opsiyon Fark Dersi (MT) (6th Semester Compulsory Courses for Options (MT))
GEM 332 (GEM 332E)
Gemi Elektrik Sistemleri (Electrical Systems in Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

6
6th Semester Elective Course (MT) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
S (E)
GEM 314E
Methods Of Ship Production Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Elements Of Machinery Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst)
ATA 101 (ATA 101)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (His. of Turkish Revolution I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 411 (GEM 411E)
Proje I (Project I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

7.yy Zorunlu Opsiyon Fark Dersi (MT) (7th Semester Compulsory Courses for Options (MT) )
GEM 421 (GEM 421E)
Gemi Hareket ve Manevraları (Ship Motions and Maneuvering) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

7th Semester Elective Course I (MT)
S (E)
GEM 417E
Yacht And Leisure Craft Design

7
GEM 423E
Advanced Propulsion Systems Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

7
GEM 447E
Vent & Air Cond Sys For Ships Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
2
7
7.yy Seçime Bagli Ders II (MT) (7th Semester Elective Course II (MT))
S (E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
GEM 413 (GEM 413E)
Gemilerin Yapısal Dizaynı I (Structural Design of Ships I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 415 (GEM 415E)
Blg Destekli Gemi Dizayn & Üretim (Computer Aided Ship Dsgn&Cons.) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 441 (GEM 441E)
Gemi Makinaları II (Marin Engines II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 453 (GEM 453)
Gemilerde Otomatik Kontrol (Automatic Control of Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

7
7.yy Seçime Bagli Ders III (MT) (7th Semester Elective Course III (MT)) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
S (E)
GMI 311 (GMI 311E)
Gemi Makineleri Operasyonu I (Marine PowerPlants Operation) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 425 (GEM 425E)
Deniz Yapılarının Mekaniği (Mechanics of Marine Structures) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
2
7
GEM 427 (GEM 427E)
Makina Dairesi Dizayn Prensipleri (Engine Room
Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
MT
S (E)
7
Design Principles) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
GEM 445 (GEM 445E)
Gemi Boru Donanımları (Marine Piping Systems) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

S (E)
7
7.yy Seçime Bagli Ders (ITB) (7th Semester Elective Course (ITB)) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,(Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst)
ATA 102 (ATA 102)
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II (His. of Turkish Revolution I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 492 (GEM 492E)
Bitirme Çalismasi tezi (Graduation Project)
Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
8
GEM 422 (GEM 422E)
Proje II (Project II)Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

8
GEM 412E
Shipyard Organization Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

8
8th Semester Elective Course I (MT) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
S (E)
GEM 418E
Corrsn & Fouling In Marine Env Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 424E
Reliability Of Ship Structures Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Refrigeration Syst For Ships Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

8.yy Seçime Bagli Ders II (MT) (8th Semester Elective Course II (MT))
S (E)Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
GEM 416 (GEM 416E)
Savaş Gemileri Dizaynı (Warship Design) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

GEM 426 (GEM 426E)
Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı (Hydrodynamic Design of Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

8
GEM 428 (GEM 428E)
Ulusl Dnz Ilişkileri&Deniz Güv (Int.Maritime Rel.&Safety at Sea) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
2

GEM 434 (GEM 434E)
Gem Güç Üretim Sistem Analizi (Anls.of Power Gnr.Sys.in Ships)
Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
GEM 438 (GEM 438E)
Gemilerde Stabilite Teorisi (Stability Theory of Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

8
GMI 411 (GMI 411E)
Gemi Makineleri Operasyonu II (Marine Power Plants Op.II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
DEN 438 (DEN 438E)
Gemi-YatÖzel Ders dönem Ödevi proje yapılır, Tasarımı ve Modelleme (Ship-Yatch Designing and Modeling)
3
8.yy Seçime Bagli Ders (ITB) (8th Semester Elective Course (ITB)) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Seçime Bagli Ders Listesi (ITB) (Elective Course List (ITB)) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Ders Kodu (Lecture Code) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Ders Adı (Lecture Name) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Kredi (Credit)
Ders (Theo)
Uyg (Tut)
Lab (Lab)
Türü (Cat)
Z/S (C/E)
Yarıyıl (Smst)
HUK 201E
Labor Law Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
Film Art Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
SNT 106E
Traditional Turkish Art & Crafts Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
SNT 107E
Ancient Civilizat.in Anatolia Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
SNT 113E
Art and Interpretation Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

SNT 117E
Jazz Appreciation Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
5, 6, 7
SNT 211E
Istanbul: Hist.,Art and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

World Music Cultures Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
I
Art, Culture and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Philosophy of Art Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Film Production Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Formations of Modernity Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB 037E
Knowledge, Language & Logic Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB 087E
Media and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

International.Rel.and Globali. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

095E
Technology, Policy and Law Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
Durell & Said: Orient Pra & Theory Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

5, 6, 7
ITB 151E
Human Resources and Management Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB 171E
Science, Techn&Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

Lit.of Int.Sep.:Viz.,Seyfettin Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB 201E
Intr. to Human.& Soc. Sciences Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
ITB 202E
World HistoryÖzel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB 203E
Sociology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

5, 6, 7
ITB 204E
Political Science Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Philosophy Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB 206E
Issues in World PoliticsÖzel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

ITB 207E
Ottoman History Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
E
Formations of Modern Turkey Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
3
Turkey in World Affairs Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

Topics in Literature&Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Topics in Hist.and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

Economy and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

Engineering Ethics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

History of Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

Science&Technology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
ITB 219E
Ethics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
ITB 220E
Psychology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
ITB 222E
City and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

E
Environment and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

ITB 227E
Political Theory Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
E
Gender Studies Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3
(Sadece %30 İngilizce Program İçin)
Heykel Sanatına Bakış Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

SNT 102
Fotoğraf Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

SNT 103

Mitoloji ve Sanat Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

8
Seramik Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

5, 6, 7
SNT 109
Kazı Resim (Gravür) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

Moda Tasarımı ve Sanat Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

SNT 112
Tiyatro Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

SNT 114
Günümüz Sanatı Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

0
SNT 115
Modernite ve Görsel Kültür Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

İletişim Sanatı Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
3

SNT 118
Müzik Arkoelojisi Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

SNT 119
Popüler Müzik Tarihi Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

5
Seramik Sanatı Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

S
Film Yapımı Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,

5, 6, 7
İTÜ
DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır,
Dersin Adı
Course

Tags:

(Integral Equations) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır(Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst) ATA 102 (ATA 102) Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II (His. of Turkish Revolution I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır) 3 KIM 204 (KIM 204E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır) 3 MAT 206 (MAT 206E) Mühendislikte Bulanık Mat (Fuzzy Mathematics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır) 4 MUK 204 (MUK 204E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır0 SNT 115 Modernite ve Görsel Kültür Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır095E Technology1 MAT 103 (MAT 103E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır1 MAT 261 (MAT 261E) Lineer Cebir (Linear Algebra) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 7 7.yy Seçime Bagli Ders II (MT) (7th Semester Elective Course II (MT)) S (E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 7 GEM 427 (GEM 427E) Makina Dairesi Dizayn Prensipleri (Engine Room Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 GEM 434 (GEM 434E) Gem Güç Üretim Sistem Analizi (Anls.of Power Gnr.Sys.in Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 ING 103L Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 ING 103N Film Studies Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 ING 103P Poetry Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 KIM 101E General Chemistry I Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 MT Z (C) 3 MAL 201 (MAL 201E) Malzeme Bilimi (Material Science) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır2 STA 201 (STA 201E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 (Sadece İngilizce Program İçin) Heykel Sanatına Bakış Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 3 Turkey in World Affairs Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 3.yy Seçime Bagli Ders (TB) (3rd Semester Elective Course (TB))Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 53 DEN 438 (DEN 438E) Gemi-YatÖzel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 DNK 201E Dynamics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 Durell & Said: Orient Pra & Theory Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 E Formations of Modern Turkey Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 Economy and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 Engineering Ethics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 Film Art Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 History of Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 I Art3 International.Rel.and Globali. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 ITB 202E World HistoryÖzel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 ITB 207E Ottoman History Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 ITB 220E Psychology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 ITB 222E City and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 KIM 203 (KIM 203E) Analitik Kimya (Analytical Chemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 KIM 205 (KIM 205E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 Lit.of Int.Sep.:Viz.3 MAT 205 (MAT 205E) Kompleks Fonk Teorisi (Theory of Complex Functions) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 MAT 208 (MAT 208E) Bilim ve Matematik Tarihi (Science& History of Mathematics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 MAT 271 (MAT 271E) Olasılık ve İstatistik (Probability and Statistics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 MAT 427E (MAT 427E) Algebra II (Algebra II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 MUK 203 (MUK 203E) Mukavemet I (Strength of Materials I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 Science&Technology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 SNT 102 Fotoğraf Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 SNT 106E Traditional Turkish Art & Crafts Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 SNT 107E Ancient Civilizat.in Anatolia Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 SNT 113E Art and Interpretation Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 SNT 118 Müzik Arkoelojisi Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 Topics in Literature&Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır3 World Music Cultures Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır4 GEM 222 (GEM 222E) Gemi Yapı Elemanları (Ship Construction) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır4th Semester Elective Course (TM) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır55 GEM 341E Ship Hydrodynamics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır5 Seramik Sanatı Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır5.yy Seçime Bagli Ders (ITB) (5th Semester Elective Course (ITB)) S (E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır66 6.yy Zorunlu Opsiyon Fark Dersi (MT) (6th Semester Compulsory Courses for Options (MT)) GEM 332 (GEM 332E) Gemi Elektrik Sistemleri (Electrical Systems in Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır6 6th Semester Elective Course (MT) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır6 GEM 312 (GEM 312E) Gemi Yardımcı Makinaları (Ship Auxillary Engines) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır6 GEM 322 (GEM 322E) Gemi Mukavemeti (Strength of Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır6 GEM 342E Ship Design Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır7 7.yy Seçime Bagli Ders III (MT) (7th Semester Elective Course III (MT)) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır7 GEM 447E Vent & Air Cond Sys For Ships Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır7 ITB 151E Human Resources and Management Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır7 ITB 204E Political Science Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır7 İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır7 SNT 109 Kazı Resim (Gravür) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır7 SNT 211E Istanbul: Hist.7.yy Zorunlu Opsiyon Fark Dersi (MT) (7th Semester Compulsory Courses for Options (MT) ) GEM 421 (GEM 421E) Gemi Hareket ve Manevraları (Ship Motions and Maneuvering) Özel Ders dönem Ödevi proje yapıl7th Semester Elective Course I (MT) S (E) GEM 417E Yacht And Leisure Craft Design 7 GEM 423E Advanced Propulsion Systems Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır8 8th Semester Elective Course I (MT) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır8 GEM 412E Shipyard Organization Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır8 GEM 422 (GEM 422E) Proje II (Project II)Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır8 GEM 428 (GEM 428E) Ulusl Dnz Ilişkileri&Deniz Güv (Int.Maritime Rel.&Safety at Sea) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır8 GMI 411 (GMI 411E) Gemi Makineleri Operasyonu II (Marine Power Plants Op.II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır8 Seramik Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır8.yy Seçime Bagli Ders II (MT) (8th Semester Elective Course II (MT)) S (E)Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırArt and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırBIL 106E Intr. to Sci & Eng Comp. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırC) 2 ING 103H Public Presentations Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırCulture and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırDEN 311E Maritime Law Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırDers Adı (Lecture Name) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırDers Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst) ATA 101 (ATA 101) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (His. of TurkDers Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst) GEM 311 (GEM 311E) Gemi Makinaları I (Ship Engines I)Özel Ders dönemDers Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırDers Kodu (Lecture Code) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırDersin Adı CourseDiğer Dersler (Other Courses) Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst) EKO 201E Economics Özel Ders dönem ÖdeE Environment and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırE Gender Studies Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırElements Of Machinery Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırEnglish Course II (English Course II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırFilm Production Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırFIZ 101 (FIZ 101E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırFIZ 101L (FIZ 101EL) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırFIZ 102E Physics II Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırFIZ 102EL Physics II Lab. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırFizik I (Physics I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırFizik I Lab. (Physics I Lab.) GEM 111 (GEM 111E) Gemi Mühendisliğine Giriş (Introduction to Naval Architecture) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırFormations of Modernity Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 212 (GEM 212E) İmal Usulleri (Manufacturing Processes) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 321 (GEM 321E) Gemi Teorisi (Ship Theory) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 331 (GEM 331E) Gemi İşletmeciliği (Shipping Economics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 411 (GEM 411E) Proje I (Project I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 413 (GEM 413E) Gemilerin Yapısal Dizaynı I (Structural Design of Ships I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 415 (GEM 415E) Blg Destekli Gemi Dizayn & Üretim (Computer Aided Ship Dsgn&Cons.) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 416 (GEM 416E) Savaş Gemileri Dizaynı (Warship Design) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 424E Reliability Of Ship Structures Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 425 (GEM 425E) Deniz Yapılarının Mekaniği (Mechanics of Marine Structures) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 426 (GEM 426E) Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı (Hydrodynamic Design of Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 438 (GEM 438E) Gemilerde Stabilite Teorisi (Stability Theory of Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 441 (GEM 441E) Gemi Makinaları II (Marin Engines II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 445 (GEM 445E) Gemi Boru Donanımları (Marine Piping Systems) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 453 (GEM 453) Gemilerde Otomatik Kontrol (Automatic Control of Ships) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGEM 492 (GEM 492E) Bitirme Çalismasi tezi (Graduation Project) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGemi Geometrisi (Ship Geometry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGemi Makineleri ve Gemi Ulaştırma Mühendisliği Özel Ders Ödev projeGenel Kimya II (General Chemistry II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırGünlük Yaşamımızda Fizik (Physics in Our Daily Life) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırHeat Transfer In Engineering Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırİletişim Sanatı Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırING 101 English I Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırING 102 English II Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırING 103A Creative Writing Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırING 103AD Advanced English for Engineers Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırING 103C Great Moments in Science Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırING 103G Business Communications Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırING 103I Short Stories Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırITB 037E KnowledgeITB 087E Media and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırITB 171E ScienceITB 201E Intr. to Human.& Soc. Sciences Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırITB 203E Sociology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırITB 206E Issues in World PoliticsÖzel Ders dönem Ödevi proje yapılırITB 219E Ethics Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırITB 227E Political Theory Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırITB Z (C) 2 ING 103AC Urban Ecology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırITB Z (C) 2 ING 103B Business English Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırKIM 101EL General Chemistry I Lab. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırKIM 202 (KIM 202E) Fiziksel Kimya (Physical Cehemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırKIM 208 (KIM 208E) İleri Organik Kimya (Advanced Organic Chemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırKısmi Türevli Dif. Denk. (Partial Diff.Equations) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırKredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst) HUK 201E Labor Law Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırLanguage & Logic Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırMAT 301 (MAT 301E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırMAT 495 (MAT 495E) Temel Cebirsel Topoloji (Basic Algebrial Topology) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırMatematik I (Mathematics I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırModa Tasarımı ve Sanat Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırMT S (E) 7 Design Principles) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırMukavemet II (Strength of Materials II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırMythology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırOrganik Kimya (Organic Chemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırPhilosophy of Art Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırPhilosophy Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırPolicy and Law Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırRefrigeration Syst For Ships Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) 3 Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst) AKM 205 (AKM 205E) Akışkanlar Mekaniği (Fluid Mechanics) ÖzeS (E) 3 KIM 207 (KIM 207E) İnorganik Kimya (Inorganic Chemistry) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) 3 MAT 106 (MAT 106E) Analitik Geometri&Vektör Hesabı (AnlyticGeometry&Vector Calc.) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) 7 7.yy Seçime Bagli Ders (ITB) (7th Semester Elective Course (ITB)) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) FIZ 201 (FIZ 201E) Modern Fizik (Modern Physics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) GEM 214E Engineering Measurements Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) GEM 314E Methods Of Ship Production Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) GEM 418E Corrsn & Fouling In Marine Env Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) GMI 311 (GMI 311E) Gemi Makineleri Operasyonu I (Marine PowerPlants Operation) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS (E) ING 102 English II Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırS Film Yapımı Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırSeçime Bagli Ders Listesi (ITB) (Elective Course List (ITB)) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırSeyfettin Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırSNT 103 Mitoloji ve Sanat Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırSNT 112 Tiyatro Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırSNT 114 Günümüz Sanatı Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırSNT 117E Jazz Appreciation Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırSNT 119 Popüler Müzik Tarihi Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırStatik (Statics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTasarımı ve Modelleme (Ship-Yatch Designing and Modeling) 3 8.yy Seçime Bagli Ders (ITB) (8th Semester Elective Course (ITB)) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTB S (E) 3 MAT 447 (MAT İntegral Denklemler Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTB Z (C) 1 English Course I (English Course I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTechn&Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTeknik Resim (Technical Drawing)Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTER 201 (TER 201E) Termodinamik (Thermodynamics) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTM Z (C) 3 MAT 202 (MAT 202E) Sayısal Yöntemler (Numerical Methods) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTopics in Hist.and Society Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırTUR 102 (TUR 102) Türkçe II (Turkish II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırZ (C) 1 BIL 101E Intr. to Comp. and Info. Sys. Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırZ (C) 2 Ders Kodu (Lecture Code) Ders Adı (Lecture Name) Kredi (Credit) Ders (Theo) Uyg (Tut) Lab (Lab) Türü (Cat) Z/S (C/E) Yarıyıl (Smst) MAT 201E Differential Equations Özel Ders dönem Ödevi proje Z (C) 2 ING 103O Psychology Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırZ (C) 2 MAT 104 (MAT 104E) Matematik II (Mathematics II) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırZ (C) 3 GEM 211 (GEM 211E) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırZ (C) 4 ING 201 (ING 201) English III (English III) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılırZ (C) 5 TUR 101 (TUR 101) Türkçe I (Turkish I) Özel Ders dönem Ödevi proje yapılır

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2023
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Open chat
Yardımcı olabiliriz.
Merhaba
Yardımcı olabiliriz.