Halkla İlişkiler Ve Reklam Bitirme Ödevi

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu,      

TMP 101 Meslek Çalgısı I Meslek Çalgısıyla ilgili temel tutuş kurallar, seviyeye uygun teknik egzersizler, eserler TMP 105 Piyano I Piyano çalgısını teknik kurallarına göre kullanma yeteneğinin kazandırılabilmesi TMP 107 Ses Eğitimi I Postür, nefes, ses çalışmaları ile şarkıcı formatının kazandırılması, sesinin sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. TSM ve THM eserlerinin icrasında geçerli olan tavır-uslubun yerleştirilmesi, doğru şarkı söyleme becerisinin geliştirilmesi TMP 111 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji I Türk müziğinin temel nazari bilgilerinin kavratılabilmesi ve bu bilgilerin uygulanabilmesi; usul ve ritim anlayışının geliştirilmesi, müziksel işitme, okuma ve yazma yeteneğinin kazandırılabilmesi. TMP 131 Batı Müziği Nazariyat ve Solfeji I Batı Müziği ses sistemi ve temel bilgilerin öğretimi, bu bilgilerin uygulanabilmesi, kulak eğitimi (müziksel işitme) sesli ve ritmik okuma, deşifre ve dikte yeteneğinin kazandırılması. THM 122 Türk Halk Müziği Repertuar ve Uslup I Yurt içerisinde ve Türk Hudutları dışında yaşayan Türkülerin sözlü halk ezgilerinden örneklerin öğretimi (Kırık-Uzun Havalar) TMP 102 Meslek Çalgısı II Meslek Çalgısıyla ilgili temel tutuş kurallar, seviyeye uygun teknik egzersizler, eserler TMP 106 Piyano II Piyano çalgısını teknik kurallarına göre kullanma yeteneğinin kazandırılabilmesi TMP 108 Ses Eğitimi II Postür, nefes, ses çalışmaları ile şarkıcı formatının kazandırılması, sesinin sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. TSM ve THM eserlerinin icrasında geçerli olan tavır-uslubun yerleştirilmesi, doğru şarkı söyleme becerisinin geliştirilmesi TMP 112 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji II Türk müziğinin temel nazari bilgilerinin kavratılabilmesi ve bu bilgilerin uygulanabilmesi; usul ve ritim anlayışının geliştirilmesi, basit makamlar, müziksel işitme, okuma ve yazma yeteneğinin kazandırılabilmesi. TMP 113 Türk Sanat Müziği Repertuar ve Uslup I Türk müziği repertuarını oluşturan eserlerin belirli bir sıra dahilinde (usul ve makam seviyesi açısından) solfej ve usulün çalışılması, eserin Türk Musikisi uslubuyla öğretilmesi, tekrar edilmesi. THM 122 Halk Müziği Bilgileri I Türk Halk Müziğinde kullanılan terimler, Ayrıca Türk Halk Müziği ve Sanat Müziği arasında benzerlik ve farklılıklar. TMP 132 Batı Müziği Nazariyat ve Solfeji II Batı Müziği ses sistemi ve temel bilgilerin öğretimi, bu bilgilerin uygulanabilmesi, kulak eğitimi (müziksel işitme) sesli ve ritmik okuma, deşifre ve dikte yeteneğinin kazandırılması. THM 221 Türk Halk Müziği Repertuar ve Uslup II Yurt içerisinde ve Türk Hudutları dışında yaşayan Türkülerin sözlü halk ezgilerinden örneklerin öğretimi (Kırık-Uzun Havalar) THM 223 Halk Müziği Bilgileri II Türk Halk Müziğinde kullanılan terimler, Ayrıca Türk Halk Müziği ve Sanat Müziği arasında benzerlik ve farklılıklar. TMP 201 Meslek Çalgısı III Meslek Çalgısıyla ilgili temel tutuş kurallar, seviyeye uygun teknik egzersizler, eserler TMP 203 Müzik Edebiyatı I Türküleri çalıp okumaktan öte, Halk ozanlarının tanıması, onların yaşadıkları ortama sağladıkları fayda ve katkıları, Ozanların söylediği ve kastettikleri.. TMP 205 Piyano III Piyano çalgısını teknik kurallarına göre kullanma yeteneğinin kazandırılabilmesi TMP 207 Ses Eğitimi III Postür, nefes, ses çalışmaları ile şarkıcı formatının kazandırılması, sesinin sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. TSM ve THM eserlerinin icrasında geçerli olan tavır-uslubun yerleştirilmesi, doğru şarkı söyleme becerisinin geliştirilmesi TMP 211 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji III Türk müziğinin temel nazari bilgilerinin kavratılabilmesi ve bu bilgilerin uygulanabilmesi; usul ve ritim anlayışının geliştirilmesi, basit makamlar eserler, müziksel işitme, okuma ve yazma yeteneğinin kazandırılabilmesi. TMP 213 Türk Sanat Müziği Repertuar ve Uslup II Türk müziği repertuarını oluşturan eserlerin belirli bir sıra dahilinde (usul ve makam seviyesi açısından) solfej ve usulün çalışılması, eserin Türk Musikisi uslubuyla öğretilmesi, tekrar edilmesi. TMP 231 Batı Müziği Nazariyat ve Solfeji III Batı Müziği ses sistemi ve temel bilgilerin öğretimi, bu bilgilerin uygulanabilmesi, kulak eğitimi (müziksel işitme) sesli ve ritmik okuma, deşifre ve dikte yeteneğinin kazandırılması. THM 222 Türk Halk Müziği Repertuar ve Uslup III Yurt içerisinde ve Türk Hudutları dışında yaşayan Türkülerin sözlü halk ezgilerinden örneklerin öğretimi (Kırık-Uzun Havalar) THM 224 Halk Müziği Bilgileri III Türk Halk Müziğinde kullanılan terimler, Ayrıca Türk Halk Müziği ve Sanat Müziği arasında benzerlik ve farklılıklar. TMP 202 Meslek Çalgısı IV Meslek Çalgısıyla ilgili temel tutuş kurallar, seviyeye uygun teknik egzersizler, eserler TMP 204 Müzik Edebiyatı II Türküleri çalıp okumaktan öte, Halk ozanlarının tanıması, onların yaşadıkları ortama sağladıkları fayda ve katkıları, Ozanların söylediği ve kastettikleri.. TMP 206 Piyano IV Piyano çalgısını teknik kurallarına göre kullanma yeteneğinin kazandırılabilmesi TMP 208 Ses Eğitimi IV Postür, nefes, ses çalışmaları ile şarkıcı formatının kazandırılması, sesinin sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. TSM ve THM eserlerinin icrasında geçerli olan tavır-uslubun yerleştirilmesi, doğru şarkı söyleme becerisinin geliştirilmesi TMP 212 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji IV Türk müziğinin temel nazari bilgilerinin kavratılabilmesi ve bu bilgilerin uygulanabilmesi; usul ve ritim anlayışının geliştirilmesi, basit makamlar eserler, müziksel işitme, okuma ve yazma yeteneğinin kazandırılabilmesi. TMP 214 Türk Sanat Müziği Repertuar ve Uslup III Türk müziği repertuarını oluşturan eserlerin belirli bir sıra dahilinde (usul ve makam seviyesi açısından) solfej ve usulün çalışılması, eserin Türk Musikisi uslubuyla öğretilmesi, tekrar edilmesi. TMP 232 Batı Müziği Nazariyat ve Solfeji III Batı Müziği ses sistemi ve temel bilgilerin öğretimi, bu bilgilerin uygulanabilmesi, kulak eğitimi (müziksel işitme) sesli ve ritmik okuma, deşifre ve dikte yeteneğinin kazandırılması. TMP 301 Meslek Çalgısı V Meslek Çalgısıyla ilgili seviyeye uygun teknik egzersizler, eserler TMP 303 Müzik Edebiyatı III Türküleri çalıp okumaktan öte, Halk ozanlarının tanıması, onların yaşadıkları ortama sağladıkları fayda ve katkıları, Ozanların söylediği ve kastettikleri.. TMP 305 Mukayeseli Müzik Tarihi I Müziğin Doğuşu, Batı Müzik Tarihi, Türk Müziği Tarihi, Türk Halk Müziği Tarihi, Genel Müzik Tarihi ve bunların karşılaştırılması, bestecileri, formları TMP 307 Ses Eğitimi V Postür, nefes, ses çalışmaları ile şarkıcı formatının kazandırılması, sesinin sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. TSM ve THM eserlerinin icrasında geçerli olan tavır-uslubun yerleştirilmesi, doğru şarkı söyleme becerisinin geliştirilmesi TMP 311 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V Türk müziğinin temel nazari bilgilerinin kavratılabilmesi ve bu bilgilerin uygulanabilmesi; usul ve ritim anlayışının geliştirilmesi, basit makamlar eserler, müziksel işitme, okuma ve yazma yeteneğinin kazandırılabilmesi. TMP 313 Türk Sanat Müziği Repertuar ve Uslup IV Türk müziği repertuarını oluşturan eserlerin belirli bir sıra dahilinde (usul ve makam seviyesi açısından) solfej ve usulün çalışılması, eserin Türk Musikisi uslubuyla öğretilmesi, tekrar edilmesi. TMP 333 Armoni I Müzik sanatının temel unsurlarından birinin armoni olduğu, bir disiplin olarak armoninin temeli ve ana basamaklarının öğretilmesi, kazanılanların verilen örnekler üzerinde uygulanabilmesi. TMP 335 Form Bilgisi I Müzik eserlerinin türü, uslubu, biçimi, yapı ve kuruluşu. TMP 300 Bilgisayarda Nota Yazımı I Bilgisayar Nota Yazım Programları, fontları ve nota yazım programlarının uygulanışı TMP 302 Meslek Çalgısı VI Meslek Çalgısıyla ilgili seviyeye uygun teknik egzersizler, eserler TMP 304 Müzik Edebiyatı IV Türküleri çalıp okumaktan öte, Halk ozanlarının tanıması, onların yaşadıkları ortama sağladıkları fayda ve katkıları, Ozanların söylediği ve kastettikleri.. TMP 306 Mukayeseli Müzik Tarihi II Müziğin Doğuşu, Batı Müzik Tarihi, Türk Müziği Tarihi, Türk Halk Müziği Tarihi, Genel Müzik Tarihi ve bunların karşılaştırılması, bestecileri, formları TMP 308 Ses Eğitimi VI Postür, nefes, ses çalışmaları ile şarkıcı formatının kazandırılması, sesinin sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. TSM ve THM eserlerinin icrasında geçerli olan tavır-uslubun yerleştirilmesi, doğru şarkı söyleme becerisinin geliştirilmesi TMP 312 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI Türk müziğinin temel nazari bilgilerinin kavratılabilmesi ve bu bilgilerin uygulanabilmesi; usul ve ritim anlayışının geliştirilmesi, basit makamlar eserler, müziksel işitme, okuma ve yazma yeteneğinin kazandırılabilmesi. TMP 314 Türk Sanat Müziği Repertuar ve Uslup V Türk müziği repertuarını oluşturan eserlerin belirli bir sıra dahilinde (usul ve makam seviyesi açısından) solfej ve usulün çalışılması, eserin Türk Musikisi uslubuyla öğretilmesi, tekrar edilmesi. TMP 334 Armoni II Müzik sanatının temel unsurlarından birinin armoni olduğu, bir disiplin olarak armoninin temeli ve ana basamaklarının öğretilmesi, kazanılanların verilen örnekler üzerinde uygulanabilmesi. TMP 336 Form Bilgisi II Müzik eserlerinin türü, uslubu, biçimi, yapı ve kuruluşu. TMP 401 Meslek Çalgısı VII Meslek Çalgısıyla ilgili seviyeye uygun teknik egzersizler, eserler TMP 403 Koro I Çeşitli müzik repertuarı ve bunların seslendirilmesi, çoksesli müzik uygulamaları, ses cinsleri. TMP 405 Mukayeseli Müzik Tarihi III Müziğin Doğuşu, Batı Müzik Tarihi, Türk Müziği Tarihi, Türk Halk Müziği Tarihi, Genel Müzik Tarihi ve bunların karşılaştırılması, bestecileri, formları TMP 407 Ses Eğitimi VII Postür, nefes, ses çalışmaları ile şarkıcı formatının kazandırılması, sesinin sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. TSM ve THM eserlerinin icrasında geçerli olan tavır-uslubun yerleştirilmesi, doğru şarkı söyleme becerisinin geliştirilmesi TMP 411 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VII Türk müziğinin temel nazari bilgilerinin kavratılabilmesi ve bu bilgilerin uygulanabilmesi; usul ve ritim anlayışının geliştirilmesi, basit makamlar eserler,

halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu,
müziksel işitme, okuma ve yazma yeteneğinin kazandırılabilmesi. TMP 413 Türk Sanat Müziği Repertuar ve Uslup VI Türk müziği repertuarını oluşturan eserlerin belirli bir sıra dahilinde (usul ve makam seviyesi açısından) solfej ve usulün çalışılması, eserin Türk Musikisi uslubuyla öğretilmesi, tekrar edilmesi. TMP 431 Enstruman Bilgileri I Türk Müziği ve Batı Müziğinde kullanılan enstrumanların özellikleri kendi aralarındaki bileşimleri, orkestradaki görevleri, konularında verilen bilgileri. TMP 433 Armoni III Müzik sanatının temel unsurlarından birinin armoni olduğu, bir disiplin olarak armoninin temeli ve ana basamaklarının öğretilmesi, kazanılanların verilen örnekler üzerinde uygulanabilmesi. TMP 402 Meslek Çalgısı VIII Meslek Çalgısıyla ilgili seviyeye uygun teknik egzersizler, eserler TMP 404 Koro II Çeşitli müzik repertuarı ve bunların seslendirilmesi, çoksesli müzik uygulamaları, ses cinsleri. TMP 406 Mukayeseli Müzik Tarihi IV Müziğin Doğuşu, Batı Müzik Tarihi, Türk Müziği Tarihi, Türk Halk Müziği Tarihi, Genel Müzik Tarihi ve bunların karşılaştırılması, bestecileri, formları TMP 408 Ses Eğitimi VIII Postür, nefes, ses çalışmaları ile şarkıcı formatının kazandırılması, sesinin sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. TSM ve THM eserlerinin icrasında geçerli olan tavır-uslubun yerleştirilmesi, doğru şarkı söyleme becerisinin geliştirilmesi TMP 412 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VIII Türk müziğinin temel nazari bilgilerinin kavratılabilmesi ve bu bilgilerin uygulanabilmesi; usul ve ritim anlayışının geliştirilmesi, basit makamlar eserler, müziksel işitme, okuma ve yazma yeteneğinin kazandırılabilmesi. TMP 414 Türk Sanat Müziği Repertuar ve Uslup VII Türk müziği repertuarını oluşturan eserlerin belirli bir sıra dahilinde (usul ve makam seviyesi açısından) solfej ve usulün çalışılması, eserin Türk Musikisi uslubuyla öğretilmesi, tekrar edilmesi. TMP 432 Enstruman Bilgileri II Türk Müziği ve Batı Müziğinde kullanılan enstrumanların özellikleri kendi aralarındaki bileşimleri, orkestradaki görevleri, konularında verilen bilgileri. TMP 434 Armoni IV Müzik sanatının temel unsurlarından birinin armoni olduğu, bir disiplin olarak armoninin temeli ve ana basamaklarının öğretilmesi, kazanılanların verilen örnekler üzerinde uygulanabilmesi. THM 323 -324-423-424Türk Halk Müziği Nazariyat ve Solfeji I-II-III-IV Türk Halk Müziği ses sisteminin tanıtılması, değişik usuller ve düzümlerin örneklerle açıklanması, dikte – deşifre yapılabilecek seviyenin kazandırılması. THM 321-324-423-424Türk Halk Müziği Repertuar ve Uslup IV-V-VI-VII Yurt içerisinde ve Türk Hudutları dışında yaşayan Türkülerin sözlü halk ezgilerinden örneklerin öğretimi (Kırık-Uzun Havalar) halkla ilişkiler ve reklam bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031